Фінансова діяльність підприємства

Технологічний процесс лиття чавуну. Визначення показників звіту про рух грошових коштів (Cash-flow) суб'єкта господарювання. Оцінка якості управління на підставі грошових потоків. Амортизаційна політика підприємства. Характеристика позикового капіталу.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.01.2011
Размер файла 83,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

РЕФЕРАТ

Текст 38 стор., рис.1, таблиць 12.

Лиття чавуну, показник cash flow, операційна, інвестиційна та фінансова діяльність, амортизація, ануїтет, вартість капіталу.

У даному курсовому проекті ми розглянули такі питання як визначення показників cash flow, навчилися заповнювати «баланс» та «звіт про фінансові результати» складати и проаналізувати «звіт про рух грошових коштів». Нарахували амортизаційні відходження різними методами і вибрали найкращій. Кредитне забезпечення, складання плану погашення кредиту.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Визначення показників Cash-flow

2.2 Оцінка якості управління підприємством на підставі грошових потоків

2.3 Амортизаційна політика підприємства

2.4 Позиковий капітал. Кредитне забезпечення, складання плану погашення кредиту

2.5 Капітал підприємства та його економічна сутність. Визначення вартості капіталу

ВИСНОВОК

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Металургія чорна або кольорова є пріоритетною промисловістю нашій страни в різні етапи її розвитку. У всі часи металургія була потужним економічним чинником України. Металургійне виробництво це завжди робочі місця. І надалі це що потужна розвивається промисловість України, яка дає не лише економічний, але і соціальний розвиток, а це підвищення добробут нашого народу і майбутнього нашої країни в цілому.

Діяльність суб'єкта господарювання підрозділяється на три види: операційну, інвестиційну та фінансову. Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Під інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність операцій по придбанню й продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність - це діяльність, результатом якої є зміни у розмірі й складі власного капіталу й залучених коштів підприємства.

Для кожного з них визначається показник cash flow.

«Кеш флоу» (від англ.cash - гроші, готівка, flow - потік, текти) означає грошовий потік, потік готівки чи просто готівку. Показник "кеш - флоу" означає ту частину коштів, що залишається в суб'єкта господарювання хоча б і тимчасово, до подальшого їхнього розподілу. Саsh-flow від виробничо-торгової діяльності дорівнює сумі амортизаційних відрахувань, чистого прибутку й інших грошових запасів.

Існує декілька методів нарахування амортизаційних відрахувань: кумулятивний метод, прямолінійний метод, виробничий метод, метод зменшення остаточної вартості, метод прискореного зменшення остаточної вартості, податковий метод.

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Лиття чавуну.

Чавун сплав Fe О (зазвичай 2-4%), що містить постійні домішки (Si, Mn, S, P) а іноді легуючі елементи ( Cr, Ni, V, Al ); як правило, крихкий. Отримують із залізорудних матеріалів в доменних печах. Основна маса чавуну переробляється в сталь інша - застосовується для виготовлення фасонного литва. Освоєння виплавки заліза з руд стало найбільшим досягненням людства, що викликав бурхливе зростання виробничих сил. У Європі уперше навчилися отримувати залізо приблизно за 1000 років до нашої ери. Першим агрегатом для цього було сыродутный горн, який застосовувався аж до XV століття. Поява доменних печей наочно показала технічну недосконалість сыродутного горна : низька продуктивність, висока витрата пального, великі втрати заліза. Процес в доменній печі докорінно відрізнявся від процесу в сыродутном горні. Продуктом плавки було вже не м'яке, ковке залізо, а крихкий чавун, тобто більш науглероженное залізо, що містить близько 4% вуглецю. У сыродутном горні руда швидко нагрівалася і плавилася, утворюючи шлак з високим вмістом закису залоз. В результаті науглероженное при відновленні залізо реагувало з цим шлаком, і розчинений вуглець в залозі вигорав, а це знижувало якість продукту на вихід. У доменній печі руда нагрівалася поступово, процес відновлення заліза протікали щільніше. Оскільки ці процеси інтенсивно протікали при 700°З, а процеси шлакоутворення йде тільки при 1100- 1200° З, то вони розділилися: вгорі йшло відновлення руди, а внизу відновлення шлаку. Цей розподіл привів до різкого зниження FeO, вигорання вуглецю із заліза скоротилося. Залізо насичувалося вуглецем, тобто перетворювалося на чавун. Підготовка сирих матеріалів до плавки. Нині жоден вид металургійної сировини не використовується без тієї або іншої підготовки. Технічна необхідність і висока економічна ефективність підготовки привели до швидкого її розвитку. Часто усі операції по підготовці виконуються на місці видобутку руд і готова сировина поставляється металургійним заводам. Разом з цим майже усі заводи мають власні фабрики кускування сировини. Робота цих фабрик пов'язана найтіснішим чином з доменним цехом і чинить вплив на його роботу. Підготовка сировини змінює доменний процес в двох напрямах: 1.Знижує кількість порожньої породи, тобто знижується кількість шлаку. Це призводить до зниження питомої витрати коксу. Об'єм печі, що звільнився, заповнюється рудою, що призводить до збільшення продуктивності печі. 2.Підвищує газопроникність стовпа шахти в печі, тобто покращує газодинамічні умови процесу. Це дозволяє збільшити кількість дуття і підвищити продуктивність печі. Дроблення і подрібнення. Мета дроблення і подрібнення являється надання шматкам матеріалу певної великої або розкриття зерен рудного матеріалу для наступного відділення їх від зерен породи при збагаченні. Для дроблення і подрібнення застосовуються наступні агрегати. Щічна дробарка застосовується для великого і рідше - для середнього дроблення руд, вапняків і інших матеріалів. Матеріал потрапляє між нерухомою і рухливою щоками, руйнується у момент зближення щік і прокидається вниз при їх розбіжності . Кочення рухливої щоки створюється обертанням ексцентрикового валу і шатунів. Перевага такої дробарки надійність, а недолік - низька продуктивність, сильна вібрація. Конусна дробарка є основним подрібнювальним агрегатом великого і середнього дробління на збагачувальних фабриках. Вона складається з повного нерухомого конуса, в якому знаходиться суцільний рухливий конус, закріплений на валу. Верхній кінець валу підвішений на шарнірі, а нижній поміщений на ексцентриці. Конусні дробарки в порівнянні з щічними складніші і дорожчі в експлуатації. Продуктивність вища, ніж у щічної, але вона вимагає спеціальних живильників. Грохочення і класифікація. Розподіл чи сортування матеріалів по великій на механічних ситах називається грохоченням, а розподіл матеріалів при падінні у воді або повітрі - повітряною або гідравлічною класифікацією. Грохоченням розділяються матеріали до великої 1-3 мм, а дрібніші - класифікацією. Найпростішим, надійнішим, але і найменш ефективним ( к. п. д. 50-65%) є нерухомий колосниковий гуркіт, що є гратами з колосників з проміжком 15-30мм, встановлену під кутом 35-45 до горизонту. Наша промисловість випускає грохоты різних конструкцій. Випалення шихтовых матеріалів Мета випалення видалення вологи з бурих железняков і летких речовин з сидеритів, видалення сірки, підвищення відновлюваності. Окислювальне випалення має мету видалення летких речовин, вологи і сіри, підвищення відновлюваності руд. Проводиться випалення при надлишку кисню. Відновне випалення - це переведення слабомагнитных мінералів руд в магнітних з метою наступного збагачення магнітною сепарацією. Конструкція печей. Пекти доменна. Фундамент. Фундамент доменної печі служить для рівномірної передачі тиску печі із завантаженим в неї сирими матеріалами па грунт. Фундамент ділиться на дві частини: верхню, наземну частину, звану штовхнемо, і нижню, підземну, звану підошвою. Глибина заставляння підошви фундаменту залежить від якості грунту і глибини його промерзання. Розміри підошви визначаються допустимим тиском на грунт. Фундамент доменної печі піддається інтенсивній тепловій дії і тому повинен мати достатню термічну міцність, не руйнуючись і не даючи тріщин при нагріві. Тому верхня частина фундаменту виконується з жаротривкого бетону, а нижня із звичайного. Форма фундаменту повинна сприяти кращому опору температурній напрузі і рівномірному розподілу тиску на основу. Фундаменти сучасних доменних печей мають підошву у вигляді восьмикутної плити завтовшки близько 4 м. Кожух і колони. Доменна піч зовні поміщена в металевий кожух, що складається з ряду циліндричних і конічних поясів. Залежно від розмірів печі, конструкції кожуха і марки стали, товщина кожуха лещади і горна складає 30 - 50 мм, заплечиків - 30 - 50 мм, шахти, колошник і куполи печі - 22 - 45 мм. Кожух доменної печі виконується зварним. Кожух шахти спирається на колони. Для цього його нижня частина закінчується опорним кільцем. Опорне кільце (маратор) підтримує кожух і вогнетривку кладку шахти і передає навантаження від конструкції верхньої частини печі на колони. Опорне кільце і колони виготовляються із сталевих листів завтовшки 32 - 36 мм; кожух шахти і розпарення скріплюється з опорним кільцем за допомогою кутового заліза. Нижня частина колон кріпиться до фундаменту печі індивідуально або на одному потужному опорному металевому кільці, укладеному у фундамент. Таке опорне кільце забезпечує жорсткість системи у разі появи тріщин у фундаменті. У обох випадках для зниження тиску на фундамент під кільцем встановлюються черевики, які розширюють опорну площу кожної колони. На сучасних печах встановлюють чотири опорных колони.Вогнетривка кладка доменної печі. Вогнетривка кладка печі призначена для зменшення теплових втрат і оберігання кожуха печі від теплових і інших шкідливих дій. Кладка печі зазнає різноманітні дії. Великий значення для служби вогнетривкої кладки має так званий гарнісаж - продукт взаємодії компонентів шихти і шлаку з матеріалом футерування. В результаті взаємодії утворюється рідка фаза, що застигає при зіткненні з холоднішими стінами печі. При деякій товщині гарнісажа між швидкістю його наростання і зносу настає рівновага. Наявність гарнісажа дає можливість працювати при незначній товщині футерування. Кладка лещади постійно омивається рідким чавуном, зазнає великого гідростатичного тиску і температурну напругу. Температурна напруга призводить до переродження структури вогнетривкого матеріалу, деформацій і тріщин, що також викликають постійне руйнування кладки. Для збільшення стійкості лещади кладку слід вести з большемерного цеглини з швами мінімальної товщини. Кладка нижньої частини горна - металоприймача - також випробовує розширяльну дію застигаючого чавуну, але у меншій мірі, оскільки чавун чинить менший гідростатичний тиск на кільцеву кладку металоприймача. Кладка фурменої зони піддається також дії шлаку і газу, особливо при продуванні через чавунну льотку. Вогнетривка кладка цієї зони має бути щільною і не допускати продувки газу. У заплечиках, розташованих в безпосередній близькості від вогнищ горіння, розвиваються високі температури. Рудна частина шихти знаходиться в рідкому стані і, стікаючи у вигляді крапель і цівок чавуну і шлаку між шматками коксу, часто потрапляє на вогнетривку кладку. Стінки шахти в нижній її частині випробовують досить сильна теплова напруга і хімічна дія шлаку. У верхній же частині, навпаки, теплова напруга невелика, хімічна дія шлаку відсутній, а абразивна дія матеріалів і газового потоку сильніша. Залежно від характеру роботи кладки в різних частинах печі витікають вимоги, що пред'являються до вогнетривкої цеглини. Передусім цеглина повинна мати достатню вогнетривкість. Цеглина не повинна втрачати механічну міцність при нагріві і розчинятися в шлаку. Важливою є точність розмірів цеглини, що забезпечує отримання швів мінімальних розмірів. Для футерування доменної печі використовується шамотна, високоглиноземиста і вуглецева цеглина. При викладенні футерування доменної печі шви між цеглою заповнюють розчином, виготовленим з мертелей, відповідних класу цеглини. Мертель є вогнетривким порошком, що складається з подрібненого шамота і вогнетривкої глини. Для відповідальних видів кладки використовуються так звані пластифіковані мертели, тобто мертели з добавкою невеликих кількостей пластифікаторів - поверхнево-активних і склеювальних речовин. Пристрій лещади, горна, заплечиків, шахти, і колошника. Нижня частина лещади викладається з прямокутних вуглецевих або графітованих блоків. У центрі блоки встановлюються на торець, а по периферії -на плашку. Товщина швів не перевищує 2,5мм. Периферійна частині лещади викладається з горизонтально встановлених вуглецевих блоків трапецієвидною форма, у вигляді кільцевої стінки з переміщеною товщиною. Товщина швів не перевищує 1,2мм. Вертикальні шви в суміжних по висоті рядах блоків розташовуються вразбежку. Футерування ведеться на вуглецевій пасті, що підігрівається для зменшення в'язкості до 30 -50 С. Центральна частині лещади з високоглиноземистої цеглини із змістом Al 2О3 не менше 62%, ретельно розсортованого по довжині і ширині для кожного ряду. Горн від лещади до рівня шлакових льоток викладається з вуглецевих блоків трапецієвидної форми або маломірної вуглецевої цеглини, а від рівня шлакових льоток до заплечиків -шамотным цеглиною, ретельно підібраним по товщині і довжині. Вуглецеві блоки шамотна цеглина укладаються горизонтально з дотриманням тих же вимог, що і при укладанні периферійної частини лещади.Пристрій чавунної і шлакової вічко. Чавунною льоткою називається отвір в стінці нижньої частини горна -металлоприемник, розташоване на висоті 600 -1700мм від рівня лещади і призначена для періодичного випуску чавуну. Пристрій чавунної льотки. Леточное отвір в горні послабляє кожух печі, тому в цьому встановлюється металева лита рама. У рамі зроблений внутрішній отвір, футерований вогнетривкою високоглиноземистою цеглиною, ширина каналу 200 -300мм і висота 400- 500мм. Шлаковою льоткою називається отвір в стінці горна, розташоване на висоті 1400- 1900мм від рівня чавунної льотки і призначене для періодичного випуску шлаку з доменної печі.Пристрій для подачі дуття. Повітря, необхідне для горіння палива, подається в доменну піч через отвір, розташовані в верхній частині горна - фурменій зоні. У отвір вогнетривкій кладці вставляється фурмений прилад, що складається з трьох деталей, : амбразури, холодильника і фурми. Амбразура є чавунним відливанням конічної форми, що охолоджується водою, циркулюючою по водопровідній трубці, залитій в її тілі. Амбразури кріпляться болтами до сталевого литого фланця. Фурмений холодильник виконується мідним литим з внутрішньою порожниною, в якій циркулює вода. Холодильник має конічну форму. Дуття підводиться до фурмам по кільцевому повітропроводу з внутрішнім діаметром до 1400мм, оперізувальному доменну піч і підвішеному до колон печі. Кільцевий повітропровід і трубопровід гарячого дуття зварюються із стольних листів завтовшки 8-12мм. Сопло є сталевим відливанням із стінкою завтовшки 12-16мм. Для збільшення стійкості сопел і зменшення втрат тепла їх внутрішня поверхня футеруется вогнетривкою цеглиною. Засипний апарат доменної печі. Засипний матеріал служить для завантаження і розподілу матеріалів в доменній печі. Конструкція двоконусного засипного апарату матеріалу складається з приймальної воронки, розподільника шахти, що складається з воронки, що обертається, і малого конуса, чаші великого конуса і великого конуса. Двоконусна система завантаження дозволяє запобігти відходу газу з доменної печі в атмосферу.

Приймальна воронка засипного апарату призначена для напряму шихтовых матеріалів, вивантажуваних із скипов у воронку малого конуса. Колошниковий пристрій. Колошниковий пристрій є багатоповерховою металевою конструкцією для підтримки комплексу механізмів, призначених для завантаження шихти в доменну піч, пристроїв для їх монтажу і ремонту. У колошниковий пристрій входять також газовідводи з системою клапанів. Колошниковий майданчик служить для огляду засипного пристрою і розміщення ручної лебідки, що служить приводом для пересування монтажного візка, і електричної лебідки, що є приводом механізму підйому консольно-поворотного крану. Другий майданчик - призначена для огляду і ремонту засипного пристрою.

Металургія чорна або кольорова є пріоритетною промисловістю нашій стани в різні етапи її розвитку. У всі часи металургія була потужним економічним чинником України. Металургійне виробництво це завжди робочі місця. І надалі це що потужна розвивається промисловість України, яка дає не лише економічний, але і соціальний розвиток, а це підвищення добробут нашого народу і майбутнього нашої країни в цілому. Адже багато міст існуютьзавдяки металургійним заводам. А це означає, що завод і місто єдині, з цього виходить, що від роботи заводу залежить місто і жителі міста.

Розглянувши теоретично виробництво чавуну можна зробити висновок що самостійно відкрити таке підприємство не можливо. Оскільки литво чавуну досить трудомісткий процес. Тому доцільно щоб підприємство було державним ЗАТ або ВАТ.

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення громадських і особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншій господарській діяльності в порядку, передбаченому справжнім Кодексом і іншими законами.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких среднеучетная чисельність тих, що працюють за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а об'єм валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро по середньорічному курсу Національного банку України відносно гривні.

Акціонерним товариством є господарське суспільство, що має статутний фонд, розділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність по зобов'язаннях тільки майном суспільства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю суспільства, в межах вартості акцій, що належать ним.

Стаття 81. Акціонерні товариства

1. Акціонерні товариства можуть бути відкритими або закритими.

2. Акції відкритого акціонерного товариства можуть поширюватися шляхом відкритої підписки і купівлі-продажу на біржах. Акціонери відкритого суспільства можуть відчужувати акції, що належать ним, без згоди інших акціонерів і суспільства.

3. Акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть поширюватися шляхом підписки, купуватися і продаватися на біржі. Акціонери закритого суспільства мають переважне право на придбання акцій, які продаються іншими акціонерами суспільства.

4. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести засновницькі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства.

5. Загальна номінальна вартість випущених акцій повинна дорівнювати розміру статутного фонду акціонерного товариства, який не може бути менше розміру, визначеного законом.

6. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільній діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами. У разі, якщо в створенні суспільства беруть участь громадяни, договір може бути засвідчений нотаріально.

7. Засновники несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, що виникли відповідно до засновницького договору.

8. Відкрита підписка на акції при створенні акціонерного товариства організовується засновниками. Засновники у будь-якому випадку зобов'язані бути утримувачами акцій на суму не менше чим двадцять п'ять відсотків статутного фонду і терміном не менше двох років.

9. Порядок створення акціонерних товариств, у тому числі проведення засновницьких зборів, визначається законом.

10. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізоване у відкрите в порядку, передбаченому законом.

11. Особливості створення і діяльності державних акціонерних товариств визначаються справжнім Кодексом, законом про державні підприємства, іншими законами.

2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Аналітична частина складається з п'ятьох практичних завдань для розв'язання яких потрібно ознайомитися з теоретичним матеріалом (див. список рекомендованої літератури).

2.1 Визначення показників Cash-flow

Діяльність суб'єкта господарювання підрозділяється на три види:

- операційну діяльність;

- інвестиційну діяльність;

- фінансову діяльність.

Для кожного з них визначається показник cash flow.

"Кеш флоу" (від англ.cash - гроші, готівка, flow - потік, текти) означає грошовий потік, потік готівки чи просто готівку. Показник "кеш - флоу" означає ту частину коштів, що залишається в суб'єкта господарювання хоча б і тимчасово, до подальшого їхнього розподілу.

Саsh-flow від виробничо-торгової діяльності дорівнює сумі амортизаційних відрахувань, чистого прибутку й інших грошових запасів і визначається по формулі:

(2.1)

де КФп.т. - Саsh-flow від операційної діяльності, тис.грн.;

А - амортизаційні відрахування, тис.грн.;

П - чистий прибуток, тис.грн.;

Н - невикористані засоби фондів спеціального і цільового призначення, тис.грн.;

КЗр - кредиторська заборгованість, що постійно знаходиться в розпорядженні суб'єкта господарювання тис. грн.;

У - приріст вартості основних фондів і нематеріальних активів у результаті їхньої переоцінки, тис.грн.

Саsh-flow від виробничо-торгової діяльності показує, як суб'єкт господарювання виконує свою основну функцію - виробляти і реалізовувати продукцію (роботи, послуги).

У розділі Саsh-flow від інвестиційної діяльності відбиваються платежі за придбані майно й активи, а джерелом надходження грошей служать кошти від реалізації майна й активів.

У розділі Саsh-flow від фінансової діяльності як джерела надходження грошей враховують акціонерний капітал, узяті кредити і позики, отримані відсотки, дивіденди й інші внески. Як грошові виплати враховують погашення кредитів і позик, виплачені дивіденди, відсоток по вкладах і ін.

Завдання 1

Студент повинен на підставі фінансової звітності - форма №1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати» скласти і проаналізувати звіт про рух грошових коштів (Cash-flow). Основою для його складання є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Таблиця 2.1- «Баланс»

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Первісна вартість

011

Накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

29,3

Первісна вартість

031

32,2

Знос

032

(2,9)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

29,3

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

Поточні біологічні активи

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

173,9

первісна вартість

161

173,9

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

94,4

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

6,6

в іноземній валюті

240

0,1

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

275,0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

304,3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

362,5

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(177,2)

Неоплачений капітал

360

( )

(180,2 )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

5,1

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязання

470

Усього за розділом ІІІ.

480

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

61,9

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

4,6

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

17,7

з оплати праці

580

60,6

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобовязання

610

154,4

Усього за розділом ІV

620

299,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

304,3

Таблиця 2.2 - Звіт про фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1,5

Податок на додану вартість

015

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Валовий:

Прибуток

050

1,5

збиток

055

Інші операційні доходи

060

1418,2

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

1596,9

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

збиток

175

(177,2)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

збиток

195

(177,2)

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

збиток

225

(177,2)

Забезпечення матеріального заохочення

226

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

2,9

Інші операційні витрати

270

Разом

280

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Таблиця 2.3 - Звіт про рух грошових коштів

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходже-ння

Видаток

Надходже-ння

Видаток

1

2

3

4

5

6

I.Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

177,2

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

2,9

X

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату відсотків

060

X

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

174,3

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

268,3

витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

299,2

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

Сплачені:

відсотки

130

X

X

податки на прибуток

140

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

143,4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

X

X

необоротних активів

190

X

X

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

X

X

дивіденди

220

X

X

Інші надходження

230

X

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

X

необоротних активів

250

X

32,2

X

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

32,2

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

182,3

X

X

Отримані позики

320

X

X

Інші надходження

330

X

X

Погашення позик

340

X

X

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

182,3

Чистий рух коштів за звітний період

400

6,7

Залишок коштів на початок року

410

X

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

6,7

X

X

2.2 Оцінка якості управління підприємством на підставі грошових потоків

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Під інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність операцій по придбанню й продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність - це діяльність, результатом якої є зміни у розмірі й складі власного капіталу й залучених коштів підприємства.

По стану руху грошових потоків можна судити про якість управління підприємством. Цю залежність відображена на схемі, що зображена на рис. 2.1.

Завдання 2

За складеною за обраними варіантами у попередній задачі формою №3 «Звіт про рух грошових коштів» студент має надати оцінку якості управління підприємством.

Рисунок 2.1 - Залежність якості управління підприємством від структури грошових потоків

Операційна діяльність „-”

Інвестиційна діяльність „-”

Фінансова діяльність „+”

З вищенаведеного можна зробити наступний висновок: якість управління підприємством можна назвати, судячи з рис. 2.1, кризовою, тому як тільки фінансова діяльність має позитивне значення.

2.3 Амортизаційна політика підприємства

Існує декілька методів нарахування амортизаційних відрахувань, наприклад, кумулятивний метод, прямолінійний метод, виробничий метод, метод зменшення остаточної вартості, метод прискореного зменшення остаточної вартості, податковий метод, що затверджені П(С)БО № 7 «Основні засоби» (наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. № 92).

Найбільш поширений в Україні метод - податковий. Але, як свідчить практика, цей метод не завжди відображає економічну сутність амортизації. Тому менеджмент підприємства має обрати найбільш притаманний виду діяльності метод нарахування амортизації.

Завдання 3

Студент за обраним варіантом виду діяльності підприємства (теоретична частина), даними фінансової звітності (форма № 1 «Баланс») має самостійно вибрати метод нарахування амортизації та обґрунтувати такий вибір.

Взявши за базу балансову вартість груп основних засобів на кінець звітного періоду (форма № 1 «Баланс») та дані таблиці 1, студент має розрахувати суму амортизації за наступний рік за умови, що підприємство не придбало і не ліквідувало основні засоби.

Загальна сума балансової вартості основних засобів, всього - 29,3 тис.грн.

В т.ч.:

- будівлі, споруди і їх структурні компоненти та передавальні пристрої 11,72 тис.грн.

- меблі, прилади та інструменти, офісне обладнання, устаткування - 5,86 тис.грн.

- автомобільний транспорт - 2,93 тис.грн.

- електронно обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації - 4,39 тис.грн.

- інші основні засоби - 4,39 тис.грн.

Обсяг випуску - 5 одиниць.

Обсяг виробництва по роках - рівними частями.

Придбано основних засобів - 0 тис.грн.

Ліквідовано основних засобів - 0 тис.грн.

Очікуваний період корисного використання - 4 року.

1. Розрахуємо суму амортизаційних відрахувань по роках прямолінійним методом:

АО= ( ПС - ЛС)/ Т = (29,3 - 0) / 4 = 7,325 тис.грн.

Нарахування амортизації приведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.4 - Нарахування амортизації прямолінійним методом

Рік

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

0

29,3

1

7,325

7,325

21,975

2

7,325

14,65

14,65

3

7,325

21,975

7,325

4

7,325

29,3

0

29,3

-

-

2. Розрахуємо суму амортизаційних відрахувань виробничим методом:

ПСА = (ПС - ЛС)/ РОП = (29,3 - 0) / 5 = 5,86 грн./ед.

Нарахування амортизації приведено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Нарахування амортизації виробничим методом

Рік

Питома вага виробництва в загальному обсязі, %

Фактичний обсяг виробництва

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

29,3

1

25

1,25

7,325

7,325

21,975

2

25

1,25

7,325

14,65

14,65

3

25

1,25

7,325

21,975

7,325

4

25

1,25

7,325

29,3

0

100

5

29,3

-

-

3. Розрахуємо суму амортизаційних відрахувань методом зменшення залишкової вартості:

Вважаючи недостатність даних робимо висновок, що цей метод недоцільний для нарахування амортизації..

4. Розрахуємо суму амортизаційних відрахувань методом прискореного зменшення залишкової вартості:

25%

Спираючись на метод зменшення залишкової вартості, можна сказати про недоцільність розрахування і цього методу.

5. Розрахуємо суму амортизаційних відрахувань кумулятивним методом:

Таблица 2.6 - Нарахування амортизації кумулятивним методом

Рік

Розрахунок

Амортизаційні відрахування

Накоплена амортизація

Залишкова вартість

29,3

1

4/10 х 29,3

11,72

11,72

17,58

2

3/10 х 29,3

8,79

20,51

8,79

3

2/10 х 29,3

5,86

26,37

2,93

4

1/10 х 29,3

2,93

29,3

0

6. Розрахуємо суму амортизаційних відрахувань податковим методом.

Планова сума амортизаційних відрахувань розраховується виходячи з норм амортизації і середньорічної балансової вартості основних фондів (по групах основних фондів) по формулі:

, (2.2)

де - середньорічна балансова вартість основних фондів, грн;

- вартість основних фондів на початок планового року, грн;

- вартість основних фондів, що вводяться в плановому році, грн;

М - число місяців функціонування основних фондів, що вводяться в плановому році (починаючи з 1-го числа місяця, що випливає за терміном введення об'єкта);

- вартість основних фондів, що вибувають у плановому році, грн;

М1 - число місяців функціонування основних фондів, що вибувають у плановому році (починаючи з 1-го числа місяця, що випливає за терміном вибуття об'єкта).

Балансова вартість групи основних фондів на початок планового року розраховується по формулі:

, (2.3)

де - балансова вартість групи на початок ІV кварталу, що передує плановому року, грн;

- сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій і інших поліпшень основних фондів у плині ІV кварталу, що передує плановому року, грн;

- вартість виведених з експлуатації основних засобів у плині ІV кварталу, що передує плановому року, грн.;

А - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих в ІV кварталі, що передує плановому року, грн.

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів у наступному розмірі (у розрахунку на календарний рік):

група 1 - 2 %;

група 2 - 10 %;

група 3 - 6 %;

група 4 - 15 %.

При визначенні балансової вартості основних фондів необхідно врахувати, що сума витрат на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння й інші види поліпшення основних фондів, що не перевищує п'ять відсотків сукупної балансової вартості груп на початок звітного періоду, відноситься на валові витрати.

Результати розрахунків звести в табл. 2.7.

Таблиця 2.7 - Розрахунок суми амортизаційних відрахувань на плановий рік

Група

Склад

Балансова вартість на початок року, тис.грн.

Середньорічна вартість майна, яке вводиться в плановому році, тис.грн.

Середньорічна вартість майна, яке виводиться в плановому році, тис.грн.

Середньорічна вартість майна в плановому році, тис.грн.

Норма амортизації, %

Сума амортизаційних відраху-вань, тис.грн.

1

Будівлі, споруди і їх структурні компоненти та передавальні пристрої

11,72

0

0

11,72

2

0,2344

2

Меблі, прилади та інструменти, офісне обладнання, устаткування

10,25

0

0

10,25

10

1,025

3

Автомобільний транспорт

2,93

0

0

2,93

6

0,1758

4

Електронно обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації

4,39

0

0

4,39

15

0,6585

Всього

29,3

0

0

29,3

-

2,09

По даним розрахункам ми бачимо, що найбільша сума амортизаційних відрахувань належить кумулятивному методу - 11,72 тис.грн. за перший рік, а найменша - податковому методу - 8,36 тис.грн. за рік (2,09 * 4). Тому робимо висновок, що підприємству вигідніше нараховувати амортизацію кумулятивним методом.

2.4 Позиковий капітал. Кредитне забезпечення, складання плану погашення кредиту

Призначення позикового капіталу суб`єкта господарювання - підвищення ефективності основної діяльності та інвестування розвитку. На залучення позикового капіталу у чинному українському законодавстві існує суттєве обмеження: забороняється надавати підприємствам кредити на покриття збитків від господарської діяльності, на формування і збільшення статутних фондів, для внесення платежів у бюджет та позабюджетні фонди.

Характеристика позикового капіталу за основними ознаками надана в табл. 2.8.

Таблиця 2.8 - Характеристика позикового капіталу за основними ознаками

Класифікаційна ознака

Характеристика позики

За джерелами залучення:

- залучені з зовнішніх джерел на кредит та фондовому ринках;

- залучені з внутрішніх джерел підприємства у формі поточних зобов`язань за розрахунками.

За метою залучення:

- для забезпечення відтворення необоротних активів;

- для поповнення оборотних активів;

- для інших господарських або соціальних потреб.

За термінами залучення:

- на короткостроковий період (до 1 року);

- на довгостроковий період (понад 1 рік).

За формою залучення:

- у грошовій формі (фінансовій кредит);

-у товарній формі (фінансовий лізинг, комерційний кредит);

- у формі нематеріальних активів.

За методом залучення:

- позики на кредитному ринку;

- позики на ринку цінних паперів;

- позики на товарному ринку.

За формою

забезпечення:

- забезпечені заставою (закладом або іпотекою);

- забезпечені гарантією або поручительством;

- незабезпечені.

За методом погашення:

- одноразовим платежем;

- періодичними рівномірними виплатами;

- нерівномірними частинами (регресія платежів).

За методом оплати позики:

- ставка процента;

- дисконтна ставка процента;

- товарна форма оплати.

Ануїтет - це послідовність рівних за розміром платежів, які сплачуються за рівні інтервали часу. Кожний платіж, ануїтет - має ще назву - фінансова рента.

Розмір виплати по строку розраховується за формулою:

(2.4)

де PV - початкова (теперішня) сума коштів (вартість), (Present Value);

PVIFAn.j. - фактор поточної вартості ануїтету ;

А - вартість рівного за розміром платежу (ануїтету).

Звідки вартість рівного за розміром платежу розраховується за формулою:

(2.5)

Завдання 4

Підприємству було видано товарний кредит на умовах, що представлені за варіантом в таблиці 3. Кредит погашається рівними річними терміновими виплатами (термінова виплата включає кошти на погашення основного боргу і на покриття нарахованих відсотків).Студент має відповісти на такі запитання:

- що являє собою товарний кредит ?

- хто з суб'єктів господарювання може його надавати і за якими умовами? Студент має визначити розмір термінової виплати і скласти план погашення товарного кредиту.

Одним з джерел формування позичкового капіталу підприємства є комерційні кредити. Комерційний кредит - це форма кредиту, яка характеризує відносини позички між двома суб'єктами господарської діяльності, що виникають у результаті одержаних авансів у рахунок наступних поставок продукції (робіт, послуг) чи одержання товарів з відстрочкою платежів. Ці кредити принципово відрізняються від банківських, оскільки кредитором виступають комерційні партнери підприємства. До основних різновидів комерційних кредитів належать:

- товарні кредити;

- одержані аванси.

Згідно з Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Товарний кредит - товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості”.

У результаті залучення товарного кредиту у підприємства виникає кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги). Здебільшого товарні кредити мають короткостроковий характер і спрямовуються на фінансування оборотних активів, як правило, запасів. Хоча в практиці можна також зустріти надання інвестиційних товарних кредитів, наприклад технологічних ліній.

Відносини товарного кредиту регулюються договором купівлі-продажу, в якому передбачена поставка товарів з відстроченням платежу. У вітчизняній практиці поширеними є договори, якими передбачено розрахунок за поставлену продукцію в міру її реалізації. Нереалізована продукція повертається постачальнику. Товарні кредити можуть надаватися з оформленням векселя чи без нього.

Основною метою надання товарних кредитів є стимулювання збуту продукції та прив'язка окремих перспективних клієнтів до постачальника. Зрозуміло, що за інших рівних умов клієнти закуповуватимуть товари у тих постачальників, які пропонують вигідніші умови розрахунків, зокрема надають товарні кредити чи знижки. Відповідні відстрочки платежів надаються, як правило, постійним клієнтам. Якщо відносини товарного кредитування є стабільними, то такого роду короткострокові кредити набувають довгострокового характеру.

Важливим питанням, пов'язаним з комерційним кредитуванням, є вартість кредиту. Ця вартість залежить від таких основних чинників:

- рівня знижки до базової ціни (сконто) товару у разі здійснення дострокових розрахунків;

- періоду, протягом якого надаються знижки;

- періоду відстрочення платежів.

У разі, якщо постачальник відвантажує продукцію з відстрочкою платежу, не передбачаючи при цьому жодних знижок за дострокову оплату, то вартість залучення такого товарного кредиту для позичальника дорівнюватиме нулю. Якщо ж умовами контракту передбачена залежність ціни товару від строків розрахунків, тобто встановлені певні знижки до базової ціни у разі здійснення дострокових платежів, то втрачений дохід покупця (відповідно сплата завищеної ціни за товар) в результаті отримання товарного кредиту можна трактувати як плату за користування позичковим капіталом.

Зрозуміло, що чим більшими є знижка до базової ціни і період її дії, тим вищою буде вартість залучення товарного кредиту. За інших рівних умов чим більшим є період відстрочення платежів, тим нижчою буде вартість кредиту.

Товарний кредит доцільно використовувати в тому разі, коли процентна ставка за його використання буде меншою, ніж ставка за банківський кредит, який підприємство може отримати на аналогічний період.

Порівнюючи ефективність використання банківського і товарного кредитів, слід проаналізувати всі переваги та недоліки залучення останнього. До основних переваг товарного кредиту належать:

- відносна швидкість і технічна зручність отримання;

- кредитори здебільшого не вимагають додаткового кредитного забезпечення, окрім застереження щодо заборони застави майна під інші кредити;

- вимоги до кредитоспроможності позичальника є нижчими, ніж при банківському кредитуванні (кредитори, як правило, не здійснюють оцінку кредитоспроможності позичальника);

- порівняно легший процес узгодження пролонгації кредиту. Слід враховувати також типові недоліки залучення товарних кредитів:

- процентна ставка, як правило, перевищує вартість банківського кредиту;

- небезпека високої залежності від постачальників;

- застереження щодо заборони надавати в заставу майно під інші кредити, що є типовим видом забезпечення товарних кредитів, звужує кредитні рамки позичальника;

- знижується контроль за ефективністю використання позичкового капіталу.

У вітчизняній практиці господарювання досить поширеним є покриття фінансового дефіциту шляхом порушення строків виконання платіжних зобов'язань, тобто використання як джерела поповнення обігових коштів прострочених товарних кредитів. Така політика є надзвичайно ризиковою. Вона може призвести до накладення на підприємство штрафів у ході доарбітражного чи арбітражного врегулювання господарських спорів. Це, в свою чергу, впливає на імідж суб'єкта господарювання як надійного партнера і врешті-решт призводить до його фінансової кризи.

Сума кредиту - 30 тис.грн.

Строк погашення кредиту - 4 роки

Річні відсотки - 8 %

Фактор поточної вартості ануїтету - 3,31213

Розрахуємо вартість рівного за розміром платежу:

А= 30000 : 3,31213 = 9,058 тис. грн.

Таблиця 2.9 - Розрахунок плану погашення товарного кредиту

Рік

Залишок на початок, млн.грн.

Річна виплата, тис.грн.

Платіж за відсотками, тис.грн.

Річні витрати, тис.грн.

1

30

9,058

2,4

6,658

2

23,342

9,058

1,867

7,191

3

16,151

9,058

1,292

7,766

4

8,385

9,058

0,671

8,387

Сума

-

36,232

6,23

30,002

2.5 Капітал підприємства та його економічна сутність. Визначення вартості капіталу

Однією з ключових категорій фінансів підприємств є капітал. Саме з його формуванням і використанням безпосередньо пов'язана фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Тому розгляд основ фінансової діяльності підприємств слід розпочати з дослідження економічної сутності цієї категорії.

Поняття «капітал» є однією з найскладніших категорій фінансової науки. У вітчизняній та зарубіжній науково-практичній літературі можна зустріти багато (досить часто взаємопротилежних) підходів до визначення сутності капіталу. Серед численних дефініцій капіталу можна виокремити:

- макроекономічний підхід (з народногосподарського погляду);

- мікроекономічний підхід (з погляду суб'єктів господарювання).

З народногосподарського погляду під капіталом розуміють один із трьох факторів виробництва разом із землею та працею: з капіталом ідентифікуються виробничі засоби, що можуть бути використані для здійснення господарської діяльності (виробництва товарів, робіт, послуг). У фінансовій науці досить часто застосовується також монетарний підхід, згідно з яким капітал прирівнюється до грошових ресурсів, що спрямовуються на фінансування інвестицій, тобто під капіталом розуміють грошові кошти. Проте капіталом вважаються лише ті грошові кошти, які використовуються для забезпечення зростання наявної вартості. Гроші стають капіталом переважно за умови їх нагромадження, зберігання та продажу на грошовому ринку, оскільки це дає їх власнику додатковий дохід у вигляді процента . Згідно із марксистською теорією капіталу єдиним товаром, здатним приносити додаткову вартість, може бути лише робоча сила. Отже, перетворення грошей на капітал і саме його виникнення нерозривно пов'язане з перетворенням робочої сили на товар, предмет купівлі-продажу .

За трактування капіталу як категорії фінансів підприємств у науково-практичній літературі, як правило, розрізняють дві його форми:

- конкретний капітал;

- абстрактний капітал.

Конкретний капітал. Для здійснення господарської діяльності підприємству необхідні засоби праці (устаткування, будівлі, споруди тощо); предмети праці (сировина, матеріали) та праця. Окрім матеріальних, воно може мати у своєму розпорядженні нематеріальні ресурси (патенти, права, ноу-хау). Вартість майнових об'єктів, які відображені в активі балансу підприємства, називають конкретним капіталом. В активах заморожуються грошові кошти, інвестовані в підприємство. Ці кошти можуть бути вкладені в:

а) необоротні активи (основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість тощо);

б) оборотні активи (запаси, поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції тощо).

Абстрактний капітал. Заслуговує уваги концепція капіталу, обґрунтована патріархом німецької економічної науки, засновником Кельнської школи економіки підприємства проф. Е. Шмаленбахом. За цією версією, під капіталом слід розуміти абстрактну вартість, яка відображається в балансі підприємства. При цьому під абстрактним капіталом розуміють сукупність усіх позицій пасиву балансу.

Таким чином, капітал підприємства - це засвідчені в пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображено в активах; він показує джерела фінансування придбання активів підприємства.

Важливим елементом оцінки вартості підприємства є визначення вартості капіталу, який є в його розпорядженні. Це поняття характеризує ціну залучення підприємством фінансових ресурсів. інакше кажучи, це винагорода, за яку капіталодавці погоджуються вкладати кошти в дане підприємство. згідно із сучасними тенденціями в теорії і практиці фінансової діяльності вартість капіталу підприємства рекомендується розраховувати на основі використання так званої моделі середньозваженої вартості капіталу (Weighted Average Cost of Capital):

(2.6)

де Квк - очікувана ставка вартості власного капіталу;

Кпк - очікувана ставка вартості позичкового капіталу;

К - сума капіталу підприємства;

ВК - сума власного капіталу;

ПК - сума позичкового капіталу.

Середньозважена вартість капіталу показує середню дохідність, якої очікують (вимагають) капіталодавці (власники та кредитори), вкладаючи кошти в підприємство. Вона залежить від структури капіталу, а також ціни залучення капіталу від власників і кредиторів. Зазначену модель можна деталізувати, виокремивши власний і позичковий капітал. Зокрема, вартість власного капіталу можна розрахувати в розрізі капіталу, залученого в результаті емісії простих і привілейованих акцій, залученого в результаті емісії простих і привілейованих акцій, реінвестованого прибутку тощо. Позичковий капітал можна поділити на короткострокові банківські позички, комерційні позички, облігаційні позички та ін.


Подобные документы

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 21.05.2009

 • Використання дохідного підходу до оцінювання вартості підприємства. Бюджетна організація та фінансова структура суб’єкта господарювання. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Оцінка фірми методом дисконтування грошових потоків.

  контрольная работа [65,0 K], добавлен 18.02.2015

 • Аналіз аспектів оцінки формування й використання грошових коштів з метою ефективного управління підприємством. Розрахунок показників ефективності формування грошових потоків на основі звітної інформації СТОВ "Україна" (Черкаська обл., с. Новоукраїнка).

  статья [25,3 K], добавлен 13.11.2017

 • Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.

  дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013

 • Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.01.2015

 • Науково-теоретичні аспекти порядку зберігання і використання грошових коштів. Економічна характеристика основних фінансових показників підприємства. Порядок зберігання і використання грошових коштів, касові операції підприємства і порядок їх здійснення.

  курсовая работа [76,0 K], добавлен 05.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.