Аналіз фінансового стану УДППЗ "Укрпошта"

Опис стану галузі, в якій функціонує підприємство УДППЗ "Укрпошта", аналіз його діяльності. Проведення вертикального та горизонтального аналізу балансу. Аналіз ресурсного забезпечення діяльності підприємства, фінансових результатів та фінансового стану.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.05.2013
Размер файла 847,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра "Облік і аудит"

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни "Аналіз господарської діяльності"

Виконав: ст. гр. ОА - 102 - Шапка О.І.

Перевірив: доцент - Ющенко Н.Л.

Чернігів ЧДТУ 2013

Зміст

 • Вступ
 • 1. Опис стану галузі, в якій функціонує підприємство та аналіз його діяльності
 • 1.1 Опис стану галузі
 • 1.2 Загальний опис діяльності підприємства
 • 1.3 Вертикальний та горизонтальний аналіз балансу
 • 2. Аналіз ресурсного забезпечення діяльності підприємства
 • 2.1 Аналіз готової продукції
 • 2.2 Аналіз забезпечення підприємства основними засобами
 • 2.3 Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами
 • 2.4 Аналіз забезпечення підприємства обіговими коштами
 • 3. Аналіз фінансових результатів підприємства та фінансового стану
 • 3.1 Аналіз звіту про фінансові результати
 • 3.2 Аналіз ліквідності підприємства
 • 3.3 Аналіз платоспроможності підприємства
 • Висновки
 • Список використаних джерел

Вступ

Аналіз і вивчення діяльності підприємств потребує всебічного підходу. Кожне з них функціонує, з одного боку, в умовах дії ринкових механізмів, що постійно змінюються під впливом макроекономічних процесів у народногосподарському комплексі країни (і на світовому ринку), з іншого боку, - в умовах конкретних особливостей і специфічних задач конкретного підприємства.

Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення, якими воно керується для досягнення успіху на ринку, цим умовам. Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень може бути тільки глибокий комплексний аналіз діяльності підприємства. У ході такого аналізу всі сторони діяльності підприємства оцінюються з позицій досягнення максимально можливого економічного результату (а саме - прибутку, рентабельності) за рахунок оптимально - ефективного використання наявних ресурсів, в тому числі і фінансових.

Отже під економічним аналізом діяльності підприємств слід розуміти комплексне вивчення їх функціонування з метою об'єктивної оцінки досягнутих фінансових результатів і виявлення шляхів подальшого підвищення прибутковості (рентабельності) при забезпеченні безпечного рівня ліквідності. Тому в цій роботі я спробую зробити попередню оцінку даного підприємства, запропонувати ряд пропозицій щодо покращення фінансового стану, виходячи зі своїх розрахунків.

1. Опис стану галузі, в якій функціонує підприємство та аналіз його діяльності

1.1 Опис стану галузі

Доставка поштових відправлень - кінцева ланка на шляху багатоетапного їх просування від відправника до адресата. Доставник, як і той, хто приймає пошту, створює імідж галузі, демонструючи її дієвість, обов'язки, можливості і культуру надання послуг. Кожен працівник у цьому процесі наділений довірою і споживачів і держави.

Нині поштовики надають понад 50 видів послуг, більшість із яких люди можуть отримати вдома. Листоноші завжди принесуть послання адресату, незважаючи ні на відстані, ні на погодні умови.

Український листоноша сьогодні не лише розносить листи, а й доставляє газети та журнали, перекази і пенсії, бандеролі і рекламу, приймає передплату на періодику. На селі він ще й продавець знаків поштової оплати та товарів повсякденного вжитку. Досвідчений, працьовитий, кваліфікований поштар на селі уособлює міні-пошту.

Нині поштова мережа області налічує 588 об'єктів поштового зв'язку, (у тому числі 5 пересувних поштових відділень зв'язку), які обслуговують мешканців 1528 населених пунктів області (табл.1.1)

Таблиця 1.1 - Мережа об'єктів поштового зв'язку

Кількість об'єктів

1995

2000

2005

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

Усього

652

609

629

608

599

588

у т. ч. в сільській місцевості

531

512

526

507

491

485

Зміни, що відбуваються в суспільстві у зв'язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій, зокрема мобільного зв'язку та Інтернету, призводять до скорочення обсягів поштових відправлень. Відтак, утримання такої розгалуженої мережі національного оператора поштового зв'язку стає економічно - неефективним.

Відкриття нових пересувних відділень передбачено "Програмою розвитку поштового зв'язку на 2009-2013 рр.". Завдяки цій програмі чимало мешканців сіл, де відсутні стаціонарні відділення, можуть отримувати послуги у визначений час саме у своєму селі, а для багатьох листонош поліпшаться умови праці, зокрема скоротяться проходи і зменшиться ризик. "Пошта на колесах" стала "рятівним колом" для мешканців найвіддаленіших малонаселених сіл, особливо для людей похилого віку, які з нетерпінням чекають на працівників оновленої пошти.

Доходи, отримані від послуг поштового зв'язку у 2011 р., становили 64,2 млн. грн., що (у діючих цінах) на 13,6% перевищує показник 2010 р. (56,6 млн. грн.).

Проте їх частка в загальному обсязі доходів, які надавалися операторами зв'язку області, зменшилась із 28,4% в 1995р. до 5,3% у 2011р.

Поштовики щодня обробляють кореспонденцію, доставляють передплатникам сотні примірників газет і журналів, видають пенсії, приймають оплату за квартиру, телефон, здійснюють грошові перекази.

За 2011 р. поштовими підприємствами області були оброблені 87,6 млн. одиниць періодичних друкованих видань (газет, журналів) за передплатою та в роздріб, 23,9 млн. листів, карток та бандеролей простих, рекомендованих та з оголошеною цінністю, 1,5 млн. посилок звичайних та з оголошеною цінністю, доставлені 4,3 млн. пенсійних виплат (таб.1.2).

Таблиця 1.2 - Продукція зв'язку, тис. шт.

1995

2000

2005

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

Відправлено

Газет і журналів

18963,5

15938,9

17748,8

18350,0

16964,9

17553,9

Листів

21750,2

6890,5

5927,9

6020,5

4707,9

4710,2

Посилок

124,8

70,3

212,4

254,4

220,1

267,5

Грошових переказів та пенсійних виплат

11941,4

10082,2

5761,2

5160,8

4560,0

4834,0

Загальновідомо, що передплата - це актуальна, щоденна й необхідна послуга Укрпошти. Щоб досягти її високого рівня, потрібно забезпечити якість доставки періодики, задовольнити потреби передплатника.

За нормативами, поштова скринька має бути в кожному селі, де проживає понад 50 осіб, а в селах відстань між скриньками має бути не більше 1 км.

Забезпеченість населення поштовими скриньками на 1000 осіб постійного населення становила 1,5 проти 2,8 у 1995 р.

За 2011 р. їх кількість зменшилася на 17 одиниць (на 1,0%) і на 1 січня 2012р. становила 1669 скриньок, у порівнянні з 1995р. цей показник скоротився у 2,3 раза (рис.1.1).

Рисунок 1.1 - Наявність поштових скриньок

Монопольне об'єднання "Укрпошта", раніше орієнтоване на традиційне забезпечення технологічних процесів поштового зв'язку, перетворено на Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" (УДППЗ "Укрпошта"), здатне працювати в конкурентних умовах.

фінансовий баланс ресурсне забезпечення

Зв'язок сьогодні є однією з основних галузей економіки країни і в умовах бурхливого розвитку науки і техніки робить безпосередній вплив, як на розвиток державних сфер економіки, так і на успіх приватного бізнесу.

Виникнення конкурентного середовища на ринку поштових послуг України є визначальним чинником, який впливає на хід розвитку поштової галузі і підвищення ефективності її роботи.

Поштовий ринок України з кожним днем стає все більш цікавим для бізнесменів, у тому числі і іноземних, і все складніше для державного підприємства, яким є "Укрпошта". Частка ринку, яку займає підприємство по письмовій кореспонденції, складає 90-95%, посилкам - 85-90%, періодичним виданням - 70-80%, виплаті пенсій - 80-82%

Нині "Укрпошта" відчуває жорстку конкуренцію на ринку доставки рахунків за дорученням підприємств - постачальників послуг населенню. Регіонам слід докласти зусиль до пошуку партнерів і встановлення надійних ділових відносин з місцевими компаніями - постачальниками послуг.

Головними конкурентами УДППЗ "Укрпошта" є самостійні підприємства міста Чернігова та області. У таблиці 1.3 представлено інформацію щодо основних конкурентів підприємства.

Таблиця 1.3 - Основні конкурента УДППЗ "Укрпошта"

Назвав підприємства

Дані про конкурентів

Адрес

(гол. офіс)

Організаційно - правова форма

Види послуг

1

2

3

4

"НОВА ПОШТА"

36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, буд.57

Товариства з обмеженою відповідаль-ністю

Здійснює повний комплекс послуг з доставки документів та вантажів і на сьогодні є неза-перечним лідером у цій галузі по Україні за усіма техноло-гіями доставки: "від дверей до дверей" та "зі складу на склад".

"PRIMAVERA EXPRESS"

83012, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Куйбишева, д. 202, к. 192

Товариства з обмеженою відповідальністю

Кур'єрська доставка кореспонденції (листів, документів, бандеролі та ін.) і малогабаритні вантажі по містам України. Здійснюється доставка у країни всього світу і СНД.

"DHL EXPRESS"

Заснована в Сан-Франциско понад 40 років тому (перший офіс DHL

було відкрито в 1997 р. в м. Києві)

-

Надається кур'єрські та експрес-послуги бізнесу та приватним клієнтам через мережу, що охоплює більше 220 країн і територій та більше 500 аеропортів світу. Немає значення документ це, чи вантаж.

"УКРКУР'ЄР"

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 1

Товариства з обмеженою відповідальністю

Доставка періодичних видань та рекламних матеріалів, адресна доставка рахунків комунальних організацій та операторів зв'язку, розклеювання афіш, розповсюдження матеріалів замовника через промоутерів, увесь комплекс рекламних послуг.

Розподіл ринку поштових послуг в м. Чернігів наведено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 - Розподіл ринку поштових послуг в м. Чернігів та в Чернігівській обл.

Отже, робота в конкурентному оточенні спонукала поштовиків до пошуку шляхів удосконалення поштового зв'язку, поповнення доходів об'єднання, зокрема, і через освоєння нових сегментів ринку послуг, а також до підвищення якості обслуговування клієнтів.

Зв'язок є однією з пріоритетних і найважливіших галузей в Україні, покликаний задовольняти потреби споживачів, органів державної влади, місцевого самоврядування, оборони й безпеки держави у засобах і послугах поштового й електричного зв'язку.

Природа зв'язку передусім проявляється у характері її послуг. Послуги зв'язку явище незвичайне. Вони специфічні. З одного боку, вони не речі. Подолання простору, як предмету зв'язку, не є річчю. Тільки речі можуть мати вартість.

Проте послуги зв'язку, його продукт, який виражається в подоланні простору і за певних умов, проявляються як вартість. З іншого боку, послуги зв'язку стають невід'ємною частиною людини, продовженням його фізичної сутності, виконуючи певні функції і, в першу чергу, функції сприйняття та передавання інформації від однієї людини або колективу (підприємства) до іншої людини або колективу (підприємства).

Таким чином, зв'язок шляхом надання послуг (телефон, телеграф, телефакс, телебачення, пошта, Інтернет) установлює таку форму спілкування між людьми, яка формує їхню життєдіяльність, тобто всі сторони їхнього життя і діяльності.

Високоякісний зв'язок є найбільш важливою складовою інфраструктури ринку, потужним каталізатором ринкових відносин в Україні. Засоби зв'язку обслуговують не тільки виробництво, але й безпосередньо проникають в нього, являючись необхідним елементом вбудованих систем регулювання, автоматизованих технологічних процесів, організаційно-виробничої діяльності, сприяють збереженню всіх видів ресурсів, поліпшенню умов праці, зниженню фізичних і психологічних навантажень.

Зростання ролі галузей невиробничої сфері вимагає від засобів зв'язку обслуговування матеріального виробництва і населення, впровадження в їхню діяльність новітніх досягнень науково-технічного прогресу, які дозволяють швидко і високоякісно отримати необхідну інформацію і прийняти ефективне рішення.

Значну роль відіграють засоби зв'язку в соціальній сфері. Вони допомагають подолати територіальну розрізненість, створюють умови для вирішення соціальних і побутових проблем, економлять час і збільшують вільний час, необхідний для задоволення матеріальних і духовних потреб.

Розвиток засобів зв'язку і підвищення їхньої доступності для населення створюють більший соціальний ефект, який проявляється в поліпшенні умов життя людей, підвищенні його комфортності, зростанні інформованості і комунікабельності суспільства.

Щорічно, у період проведення Європейського тижня якості, підприємства здійснюється опитування споживачів з метою визначення рівня їхньої задоволеності поштовою службою (рис.1.3 - 1.4).

Рисунок 1.3 - Готовність споживачів користуватися послугами поштового зв'язку в майбутньому

Рисунок 1.4 - Готовність споживачів рекомендувати друзям та знайомим користуватися послугами поштового зв'язку

Отже, неможна назвати точну кількість споживачів, тому що товарами та послугами УДППЗ "Укрпошта" користуються не тільки фірми, але і все населення України.

1.2 Загальний опис діяльності підприємства

Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ)"Укрпошта" - філіал. Розроблено на основі чинного законодавства України та Статуту Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" (названого далі - Підприємство). Створена наказом генерального директора Підприємства від 24 червня 1998 року №202 та наказом від 2 листопада 1998 року №370 і здійснює свою діяльність на території Чернігівської області.

Чернігівська дирекція УДППЗ "Укрпошта" не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Підприємства в межах повноважень, заданих їй Підприємством. У своїй роботі Чернігівська дирекція УДППЗ "Укрпошта" керується Конституцією України, Законом України "Про поштовий зв'язок" та іншими Законами України та прийнятими відповідно до них нормативно - правовими актами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями, іншими нормативними актами профільних міністрів та відомств.

Підприємство має окремий баланс, рахунки у банках, печатку зі своїм найменуванням та додаткові номерні печатки для кожного без балансового виробничого підрозділу згідно з переліком, штампи, бланки зі своєю назвою. Є платником податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України. Всі служби, відділи, виконавці дирекції підпорядковуються в оперативному порядку за напрямками діяльності відповідним службам, відділам, виконавцям в генеральній дирекції УДППЗ "Укрпошта". Чернігівська дирекція УДППЗ "Укрпошта" реєструється у статистичних органах.

Переважна частина населення асоціює слово "пошта" передусім із марками, конвертами чи посилками. Для старшого покоління це ще й комунальні платежі, поштові перекази, а для людей похилого віку пошта - це місце щомісячного отримання пенсій.

Нині підприємства надають такі фінансові послуги:

виплата пенсій і грошової допомоги;

пересилання внутрішніх і міжнародних поштових переказів ("Укрпошта" пропонує населенню швидко надіслати кошти до будь-якого населеного пункту України та до 25 зарубіжних країн);

виплата переказів, відправлених за міжнародними платіжними системами (у виділених об'єктах поштового зв'язку можна отримати перекази, які надіслано за міжнародними платіжними системами WesternUnion. Money Gram. Blizko);

приймання платежів за житлово-комунальні послуги, засоби телефонного зв'язку, погашення кредитів, оплата штрафів, навчання тощо);

видача готівки законним власникам платіжних карток;

надання послуг за агентськими угодами (оформлення кредитних договорів і реалізація полісів страхування).

Основними завданнями Чернігівської дирекції УДППЗ "Укрпошта" є:

1) одержання прибутку від надання послуг поштового зв'язку та підприємницької діяльності.

2) забезпечення своєчасного, якісного та повного задоволення потреб споживачів у послугах поштового зв'язку.

3) забезпечення - ефективного розвитку єдиної мережі поштового зв'язку України.

Сьогодні українська пошта здійснює прямий поштовий обмін з 58 країнами світу; двосторонній обмін поштовими переказами - з 17 країнами, односторонній - з 5, двосторонній обмін електронними переказами - з

2 країнами (Російською Федерацією і Казахстаном), обмін відправленнями після оплати - з 10 країнами.

"Укрпошта" як національний оператор поштового зв'язку має виключне право на видання маркованої продукції'. За роки незалежності в Україні випущено 546 сюжетів поштових марок, які несуть інформацію про вітчизняні, історичні, культурні та спортивні події, науково-технічний розвиток нашої країни, її природу тощо.

Протягом останніх років "Укрпошта" займає достойне місце серед 100 кращих компаній країни. Підприємство має високий авторитет у "колег" - поштових служб інших країн. А серед поштових адміністрацій країн-членів СНД українська пошта є лідером у трансформації галузі поштового зв'язку в розвинену сучасну структуру та її інтеграції у світовий інформаційний простір.

Виходячи з стратегії розвитку поштового зв'язку на 2005-2015 рр. планується інтегрування України у світовий економічний простір як країни з конкурентоспроможною економікою, здатної вирішувати найскладніші завдання свого розвитку, ставить відповідні вимоги до підгалузі поштового зв'язку і до національного оператора - Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта". У цьому випадку стратегічними напрямками розвитку поштового зв'язку України є такі:

удосконалення організаційних, економічних та техніко-технологічних принципів функціонування поштового зв'язку України;

вихід на загальноєвропейські стандарти якості;

забезпечення динамічного розвитку національного оператора в умовах лібералізації ринку поштового зв'язку України та інтеграції держави у світовий поштовий простір.

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що серед першочергових завдань підприємства на найближчий час є посилення виконавської дисципліни та контроль за дотриманням показників фінансових планів розширення спектра послуг, підвищення рівня доходів, продуктивності праці, оптимізації витрат, поліпшення інвестиційних вкладень та підвищення автоматизації надання послуг і обробки інформації, проведення виваженої тарифної політики та розв'язання питань із розповсюдження періодичних друкованих видань.

Оскільки, Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ)"Укрпошта" сама являється філіалом, то вона не має підпорядкованих філіалів.

Структура управління - лінійно-функціональна. Головні переваги такої структури полягають у тому, що немає великих потреб у спеціалізації широкого профілю, недопустимості дублювання даних, стандартизації, формалізації і програмуванні явищ і процесів у високій компетентності спеціалістів по конкретних функціях. Але є у неї і недоліки, такі як внутрішня конкуренція за ресурси, тенденція до надмірної спеціалізації, повільність процедур прийняття рішень та організаційна форма, яка важко реагує на зміни.

Таблиця 1.4 - Абсолютні значення активу балансу підприємства

На кінець періоду, тис. грн.

Відхилення

%

Середні значення, тис. грн.

Темп росту показників, %

Актив

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011

2012

2011/2010

2012/2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

259605

235142

242615

-24463

7473

247374

238879

90,58

103,18

первісна вартість

495295

498435

519228

3140

20793

496865

508832

100,63

104,17

накопичена амортизація

-235690

-263293

-276613

-27603

-13320

-249492

-269953

111,71

105,06

Незавершене будівництво

393516

50096

225958

-343420

175862

221806

138027

12,73

451,05

Основні засоби:

залишкова вартість

30044663

30394146

32301392

349483

1907246

30219405

31347769

101,16

106,28

первісна вартість

101488142

102988606

106443382

1500464

3454776

102238374

104715994

101,48

103,35

знос

-71443479

-72594460

-74142090

-1150981

-1547630

-72018970

-73368275

101,61

102,13

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

первісна вартість

накопичена амортизація

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

15300

11400

7500

-3900

-3900

13350

9450

74,51

65,79

Інвестиційна нерухомість:

справедива (залишкова) вартість

171634

371327

546741

199693

175414

271481

459034

216,35

147,24

первісна вартість

420090

902607

1906197

482517

1003590

661349

1404402

214,86

211, 19

накопичена амортизація

-248456

-531280

-1359456

-282824

-828176

-389868

-945368

213,83

255,88

Відстрочені податкові активи

1126709

1198258

-1126709

1198258

563355

599129

0,00

Інші необоротні активи

Усього за розділом I

32011427

31068560

34522364

-942867

3453804

31539994

32795462

97,05

111,12

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

881543

1252038

2120639

370495

868601

1066791

1686339

142,03

169,37

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

2125828

2335231

2251221

209403

-84010

2230530

2293226

109,85

96,40

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

296241

335611

857127

39370

521516

315926

596369

113,29

255,39

первісна вартість

296241

335611

857127

39370

521516

315926

596369

113,29

255,39

резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

13076

6296

11724

-6780

5428

9686

9010

48,15

186,21

за виданими авансами

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

1302730

321508

11251231

-981222

10929723

812119

5786370

24,68

3499,52

Інша поточна дебіторська заборгованість

412631

756620

1670870

343989

914250

584626

1213745

183,36

220,83

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

48410938

55366171

41406888

6955233

-13959283

51888555

48386530

114,37

74,79

в т. ч. в касі

25618041

1143115

2589187

-24474926

1446072

13380578

1866151

4,46

226,50

в іноземній валюті

192762

165841

178804

-26921

12963

179302

172323

86,03

107,82

Інші оборотні активи

89131

77787

38302

-11344

-39485

83459

58045

87,27

49,24

Усього за розділом II

53724880

60617103

59786806

6892223

-830297

57170992

60201955

112,83

98,63

III. Витрати майбутніх періодів

25131

101972

94480

76841

-7492

63552

98226

405,76

92,65

Баланс

85761438

91787635

94403650

6026197

2616015

88774537

93095643

107,03

102,85

Таблиця 1.5 - Абсолютні значення пасиву балансу підприємства

На кінець періоду, тис. грн.

Відхилення

%

Середні значення, тис. грн.

Темп росту показників, %

Пасив

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011

2012

2011/2010

2012/2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Власний капітал

Статутний капітал

9440257

9440257

9440257

0

0

9440257

9440257

100,00

100,00

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

21749079

18062775

18476052

-3686304

413277

19905927

18269414

83,05

102,29

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1581030

-3878789

-3581635

-2297759

297154

-2729910

-3730212

245,33

92,34

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Усього за розділом I

29608306

23624243

24334674

-5984063

710431

26616275

23979459

79,79

103,01

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

2270327

2553325

2300516

282998

-252809

2411826

2426920,5

112,47

90,10

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Усього за розділом II

2270327

2553325

2300516

282998

-252809

2411826

2426920,5

112,47

90,10

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

1492593

4360409

1492593

2867816

746296,5

2926501

292,14

Інші довгострокові зобов'язання

Усього за розділом III

1492593

4360409

1492593

2867816

746296,5

2926501

292,14

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

945255

1893814

1198434

948559

-695380

1419534,5

1546124

200,35

63,28

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

33633

98559

239333

64926

140774

66096

168946

293,04

242,83

з бюджетом

376874

336230

307456

-40644

-28774

356552

321843

89,22

91,44

з позабюджетних платежів

зі страхування

511

1060258

1146357

1059747

86099

530384,5

1103307,5

207486,89

108,12

з оплати праці

382793

2101023

2401013

1718230

299990

1241908

2251018

548,87

114,28

з учасниками

із внутрішніх розрахунків

1660226

5874476

4170012

4214250

-1704464

3767351

5022244

353,84

70,99

Інші поточні зобов'язання

46620406

48934792

50588528

2314386

1653736

47777599

49761660

104,96

103,38

Усього за розділом IV

50019698

60299152

60051133

10279454

-248019

55159425

60175143

120,55

99,59

V. Доходи майбутніх періодів

3863107

3818322

3356918

-44785

-461404

3840714,5

3587620

98,84

87,92

Баланс

85761438

91787635

94403650

6026197

2616015

88774537

93095643

107,03

102,85

Таблиця 1.6 - Структура активу та пасиву балансу підприємства

На кінець періоду, тис. грн.

Питома вага у валюті балансу, %

Відхилення, %

Актив

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

259605

235142

242615

0,30

0,26

0,26

-0,05

0,00

первісна вартість

495295

498435

519228

0,58

0,54

0,55

-0,03

0,01

накопичена амортизація

-235690

-263293

-276613

-0,27

-0,29

-0,29

-0,01

-0,01

Незавершене будівництво

393516

50096

225958

0,46

0,05

0,24

-0,40

0,18

Основні засоби:

залишкова вартість

30044663

30394146

32301392

35,03

33,11

34,22

-1,92

1,10

первісна вартість

101488142

102988606

106443382

118,34

112, 20

112,75

-6,13

0,55

знос

-71443479

-72594460

-74142090

-83,30

-79,09

-78,54

4,22

0,55

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

первісна вартість

накопичена амортизація

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

15300

11400

7500

0,02

0,01

-0,01

-0,01

Інвестиційна нерухомість:

справедива (залишкова) вартість

171634

371327

546741

0, 20

0,40

0,58

0, 20

0,17

первісна вартість

420090

902607

1906197

0,49

0,98

2,02

0,49

1,04

накопичена амортизація

-248456

-531280

-1359456

-0,29

-0,58

-1,44

-0,29

-0,86

Відстрочені податкові активи

1126709

1198258

1,31

1,27

-1,31

1,27

Інші необоротні активи

Усього за розділом I

32011427

31068560

34522364

37,33

33,85

36,57

-3,48

2,72

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

881543

1252038

2120639

1,03

1,36

2,25

0,34

0,88

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

2125828

2335231

2251221

2,48

2,54

2,38

0,07

-0,16

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

296241

335611

857127

0,35

0,37

0,91

0,02

0,54

первісна вартість

296241

335611

857127

0,35

0,37

0,91

0,02

0,54

резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

13076

6296

11724

0,02

0,01

-0,02

0,01

за виданими авансами

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

1302730

321508

11251231

1,52

0,35

11,92

-1,17

11,57

Інша поточна дебіторська заборгованість

412631

756620

1670870

0,48

0,82

1,77

0,34

0,95

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

48410938

55366171

41406888

56,45

60,32

43,86

3,87

-16,46

в т. ч. в касі

25618041

1143115

2589187

29,87

1,25

2,74

-28,63

1,50

в іноземній валюті

192762

165841

178804

0,22

0,18

0, 19

-0,04

0,01

Інші оборотні активи

89131

77787

38302

0,10

0,08

0,04

-0,02

-0,04

Усього за розділом II

53724880

60617103

59786806

62,64

66,04

63,33

3,40

-2,71

III. Витрати майбутніх періодів

25131

101972

94480

0,03

0,11

0,10

0,08

-0,01

Баланс

85761438

91787635

94403650

100,00

100,00

100,00

x

x

Пасив

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Власний капітал

Статутний капітал

9440257

9440257

9440257

11,01

10,28

10,00

-0,72

-0,29

Пайовий капітал

0,00

0,00

Додатковий вкладений капітал

0,00

0,00

Інший додатковий капітал

21749079

18062775

18476052

25,36

19,68

19,57

-5,68

-0,11

Резервний капітал

0,00

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1581030

-3878789

-3581635

-1,84

-4,23

-3,79

-2,38

0,43

Неоплачений капітал

0,00

0,00

Вилучений капітал

0,00

0,00

Усього за розділом I

29608306

23624243

24334674

34,52

25,74

25,78

-8,79

0,04

II. Забезпечення таких витрат і платежів

0,00

0,00

Забезпечення виплат персоналу

2270327

2553325

2300516

2,65

2,78

2,44

0,13

-0,34

Інші забезпечення

0,00

0,00

Цільове фінансування

0,00

0,00

Усього за розділом II

2270327

2553325

2300516

2,65

2,78

2,44

0,13

-0,34

III. Довгострокові зобов'язання

0,00

0,00

Довгострокові кредити банків

0,00

0,00

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

0,00

0,00

Відстрочені податкові зобов'язання

1492593

4360409

1,63

4,62

1,63

2,99

Інші довгострокові зобов'язання

0,00

0,00

Усього за розділом III

1492593

4360409

1,63

4,62

1,63

2,99

IV. Поточні зобов'язання

0,00

0,00

Короткострокові кредити банків

0,00

0,00

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0,00

0,00

Векселі видані

0,00

0,00

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

945255

1893814

1198434

1,10

2,06

1,27

0,96

-0,79

Поточні зобов'язання за розрахунками:

0,00

0,00

з одержаних авансів

33633

98559

239333

0,04

0,11

0,25

0,07

0,15

з бюджетом

376874

336230

307456

0,44

0,37

0,33

-0,07

-0,04

з позабюджетних платежів

0,00

0,00

зі страхування

511

1060258

1146357

1,16

1,21

1,16

0,06

з оплати праці

382793

2101023

2401013

0,45

2,29

2,54

1,84

0,25

з учасниками

0,00

0,00

із внутрішніх розрахунків

1660226

5874476

4170012

1,94

6,40

4,42

4,46

-1,98

Інші поточні зобов'язання

46620406

48934792

50588528

54,36

53,31

53,59

-1,05

0,27

Усього за розділом IV

50019698

60299152

60051133

58,32

65,69

63,61

7,37

-2,08

V. Доходи майбутніх періодів

3863107

3818322

3356918

4,50

4,16

3,56

-0,34

-0,60

Баланс

85761438

91787635

94403650

100,00

100,00

100,00

x

x

1.1 1.3 Вертикальний та горизонтальний аналіз балансу

Здійснимо горизонтальний та вертикальний аналіз показників одного із ключового елементу пакету фінансової звітності - "Баланс"; на основі аналізу зробимо висновок про ефективність функціонування УДППЗ "Укрпошта". Спочатку проаналізуємо тенденції абсолютних значень активу балансу (табл.1.4.).

Валюта балансу протягом трьох років 2010-2012 рр., які досліджуються зростала, а саме: з 2010 р. по 2011 р. - 6026197 грн., з 2011 р. по 2012 р. - 2616015 грн., що є свідченням розширенням діяльності підприємства, про те якщо звернути увагу на зміни у пасивах підприємства - це збільшення спричинене зростанням поточних зобов'язань підприємства. Дана ситуація є в повній мірі недоцільна і не бажана, потрібна необхідність у тактичних змінах.

Первісна вартість нематеріальних активів має тенденцію до збільшення, що спричинено купівлею активів, реконструкцією, модернізацією тощо: з 2010 р. по 2011 р. - 3140 грн., з 2011 р. по 2012 р. - 20793 грн., відповідно темп росту становить: з 2010 р. по 2011 р. - 100,63 %, з 2011 р. по 2012 р. - 104,17 %. Амортизація також збільшується, оскільки вона має пряму залежність від суми первісної вартості нематеріальних активів.

Незавершене будівництво з 2010 р. по 2011 р. зменшилося на суму 343420 грн., що є наслідком оприбуткування активу, яке було створене власними силами підприємства. Варто зазначити, що з 2011 р. по 2012 р. сума незавершеного будівництва зросла на 17862 грн., тобто поступили нові проекти до розгляду, а наразі вони реалізуються.

Ситуація в основних засобах така сама, яка була наявною і в нематеріальних активів, тобто має місце збільшення кількісного розміру активів внаслідок прибуткування на підприємстві та з одночасним відображенням в аналітичному обліку. Сума первісної вартості зросла: з 2010 р. по 2011 р. - 1500464 грн., з 2011 р. по 2012 р. - 3454776 грн., а якщо розглядати темп росту, то наразі ситуація наступна: з 2010 р. по 2011 р. - 101,48 %, з 2011 р. по 2012 р. - 103,35 %.

Сума довгострокової дебіторської заборгованості щорічно зменшується, що в повній мірі є раціональним явищем для операційної діяльності підприємства, оскільки отримані кошти будуть застосованими в діяльності. Абсолютні показники мають таке значення: з 2010 р. по 2011 р. - 3900 грн., з 2011 р. по 2012 р. - 3900 грн., тобто зменшення здійснюється щорічно рівними частинами.

Підприємство володіє активами інвестиційної нерухомості, що є свідченням розширеної діяльності підприємства, так як загальна сума первісної вартості нерухомості збільшується: з 2010 р. по 2011 р. - 1906197 грн., з 2011 р. по 2012 р. - 482517 грн., зокрема темп росту: з 2010 р. по 2011 р. - 214,86 %, з 2011 р. по 2012 р. - 211,19 %.

Перейдемо до аналізу оборотних активів підприємства. Тенденції виробничих запасів є позитивними, оскільки вони щорічно рухаються в сторону збільшення, внаслідок збільшення обсягів виробництва: з 2010 р. по 2011 р. - 370495 грн., з 2011 р. по 2012 р. - 868601 грн., зокрема темп росту: з 2010 р. по 2011 р. - 142,03 %, з 2011 р. по 2012 р. - 169,37 %.

Товари з 2010 р. по 2011 р. збільшилися на суму 209403 грн., що каже нам про те - у підприємства наявні вільні кошти, які за допомогою купівлі товарів можуть бути збільшені. З 2011 р. по 2012 р. сума товарів зменшується на 84010 грн., тобто підприємство продало частину товарів.

Дебіторська заборгованість має тенденцію до збільшення, що є негативним явищем для підприємства, оскільки їх отримання могло вплинути на інтенсивність господарської діяльності, внаслідок купівлі предметів або засобів праці, в яких існує потреба. Сума збільшення: з 2010 р. по 2011 р. - 39370 грн., з 2011 р. по 2012 р. - 521516 грн., зокрема темп росту: з 2010 р. по 2011 р. - 113,29 %, з 2011 р. по 2012 р. - 255,39 %.

Дебіторська заборгованість з розрахунками з авансами з 2010 р. по 2011 р. зменшилася на суму 6780 грн., тобто раніше перераховані грошові аванси "перевтілилися" в інші активи для підприємства, а з 2011 р. по 2012 р. сума зросла на 5428 грн., тобто в короткостроковому майбутньому передбачається купівля основних засобів, нематеріальних активів, інших малоцінних необоротних матеріальних активів тощо.

Інша дебіторська заборгованість збільшилася з 2010 р. по 2011 р. - 343989 грн., з 2011 р. по 2012 р. - 914250 грн., зокрема темп росту: з 2010 р. по 2011 р. - 183,36 %, з 2011 р. по 2012 р. - 220,83 %.

Грошові кошти в національній валюті в період з 2010 р. по 2011 р. збільшилися на суму 6955233 грн., дані надходження спричинені тим, що довгострокова дебіторська заборгованість зменшилася, та завдяки іншим надходженням господарської діяльності. В період з 2011 р. по 2012 р. сума грошових коштів зменшилася - на 13959283 грн., які були спрямовані на господарську діяльність, частково купівлю засобів праці.

Грошові кошти в іноземній валюті з 2010 р. по 2011 р. зменшились на суму 26921 грн., що спричинене розрахунками з нерезидентами (резидентами) та внаслідок змін ставки НБУ, в сторону зменшення - негативна курсова різниця. Проте з 2011 р. по 2012 р. ситуація набуває іншого значення, а саме розмір іноземної валюти має тенденцію до збільшення 12963 грн. В цілому, якщо розглядати темп росту: з 2010 р. по 2011 р. - 86,03 %, з 2011 р. по 2012 р. - 107,83 %.

Витрати майбутніх періодів з 2010 р. по 2011 р. збільшилися на 76841 грн., а з 2011 р. по 2012 р. - зменшилися, сума становить 7492 грн.

Загалом аналізуючи горизонтальні зміни в активах підприємства вони, в повній мірі, є доцільними і в подальшій перспективі, мають таким самим чином вплинути й на діяльність підприємства, на раціональність у прийнятті управлінських рішень.

Проаналізуємо зміни, які відбулися у пасиві балансу за допомогою горизонтального аналізу (табл.1.5).

Змін у розмірі статутного капіталу ніяких не було, тобто розмір залишився сталим, який був встановлений засновниками у Засновницькому договорі - 9440257 грн.

Інший додатковий капітал з 2010 р. по 2011 р. зменшився на суму 3686304 грн., оскільки дана сума визналась прибутком, тобто маються на увазі активи, які були подаровані підприємству, дооцінки основних засобів, нематеріальних активів тощо. В період з 2011 р. по 2012 р. загальна вартість збільшилася на 413277 грн., тобто в цілому з 2010 р. по 2011 р. темп росту 83,05 %, а з 2011 р. по 2012 р. - 102,29 %.

Ситуація, яка спостерігається в статті пасиву нерозподілений прибуток (збиток) є в повній мірі негативною, оскільки присутній значний розмір збитку, що каже нам про неправомірну політику керівництва підприємства. В період з 2010 р. по 2011 р. тенденції наближаються до збільшення у розмірі збитку на 2297759 грн., в наступному періоді з 2011 р. по 2012 р. сума збитку зменшується на 297154 грн. Сума зменшення є не значною в порівнянні із загальною сумою. В відносному показнику темпу росту ситуація має наступний вигляд: з 2010 р. по 2011 р. - 245,33 %, а з 2011 р. по 2012 р. - 92,34 %.

Загалом розділ "Власний капітал" з 2010 р. по 2011 р. зменшився на 5984063 грн., а з 2011 р. по 2012 р. збільшився на 710431 грн.

У розділі "Забезпечення таких виплат та платежів" наявна лише одна стаття - "Забезпечення виплат персоналу", яка несе в собі інформацію щодо розміру суми нарахованого резерву працівникам на оплату відпусток. Зміни присутні наступні: з 2010 р. по 2011 р. збільшення - 282998 грн., а з 2011 р. по 2012 р. - навпаки, в сторону зменшення на 252809 грн.

Інтенсивно збільшується розмір статті "Відстрочені податкові зобов'язання", що каже нам про присутність податкових різниць - відмінність бухгалтерського та податкового обліку визнання доходів та витрат. В період з 2011 р. по 2012 р. - збільшення на суму 2867816 грн.

Однією з найголовніших статей при аналізі звітності є кредиторська заборгованість, яка характеризує платоспроможність підприємства. В пасиві балансу її розмір з 2010 р. по 2011 р. збільшується на 948559 грн., що є свідченням купівлі активів для господарської діяльності. З 2011 р. по 2012 р. підприємство погасило дану заборгованість на суму 695380 грн. Варто зазначити, що кредиторську заборгованість можна досліджувати й як позитивний аспект, так як підприємство застосовує активи, які не були оплачені - має економічну вигоду.

Розмір одержаних авансів, каже нам проте, що продукція підприємства користується попитом. Зокрема сума авансів кожного року має тенденцію до збільшення: з 2010 р. по 2011 р. - 64926 грн., а з 2011 р. по 2012 р. - 10774 грн. Темп росту має наступні характеристики: з 2010 р. по 2011 р. - 293,04 %, а з 2011 р. по 2012 р. - 242,83 %.

Розрахунки з бюджетом щорічно зменшується, тобто згідно до вимог чинного законодавства підприємство намагається вчасно перераховувати кошти до Державного казначейства України. Розмір нарахованих податків зменшився: з 2010 р. по 2011 р. - 40644 грн., а з 2011 р. по 2012 р. - 28774 грн. Темп росту: з 2010 р. по 2011 р. - 89,22 %; з 2011 р. по 2012 р. - 91,44 %.

Заборгованість із оплати праці має тенденцію до збільшення, тобто підприємство частину нарахованої заробітної плати не виплачує вчасно, що є досить негативним фактором впливу на продуктивність праці робочого персоналу: з 2010 р. по 2011 р. - 1718230 грн., а з 2011 р. по 2012 р. - 1241908 грн. Заборгованість до фондів соціального страхування, мається на увазі Пенсійний фонд, Фонд із тимчасової втрати працездатності тощо так само вчасно не погашається.

Доходи майбутніх періодів зменшуються, оскільки їх сума трансформується до складу нерозподіленого прибутку, в нашому варіанті - на зменшення розміру непокритого збитку.

У табл. 1.6 має місце вертикальний аналіз, основною метою якого є дослідження змін, які відбулися в загальній структурі балансу.

Розглянемо загально, зокрема:

структурні зміни у 1 розділі "Необоротні активи" Активу: з 2010 р. по 2011 р. мають тенденцію до зменшення на 3,48 %, а з 2011 р. по 2012 р. до збільшення на 2,72 %. Значний вплив на результат здійснили основні засоби;

структурні зміни у 2 розділі "Оборотні активу" Активу, навпаки з 2010 р. по 2011 р. збільшилися на 3,40 %, а з 2011 р. по 2012 р. зменшилась на 2, 71 %;

3 розділ "Витрати майбутніх періодів" особливих змін не зазнали і їх структурне відхилення не значне: з 2010 р. по 2011 р. - збільшення на суму 0,08 %, а з 2011 р. по 2012 р. зменшення на 0,01 %;

зміни у 1 розділі "Власний капітал" Пасиву є помітними, оскільки результатом операційної діяльності є збиток, який є доволі значним і відповідно таким же чином вплинув на питому вагу розділу. В періоді з 2010 р. по 2011 р. розмір зменшився на 8,79 %, а з 2011 р. по 2012 р. зріс на незначну частину - 0,04 %;

розділи "Забезпечення таких виплат і платежів" та "Довгострокові зобов'язання" мають незначний розмір змін, який коливається від 1 до 2%, що в порівнянні із іншими розмірами є доволі низьким;

розділ "Поточні зобов'язання" зазнав найбільше змін, оскільки його структура найбільше змінювалася, внаслідок того, що підприємство намагалося погашати вчасно заборгованості, зокрема кредиторську.

Якщо в загальній структурі розмір питомої ваги на 2010 р. складав 58,32 %, то в наступних: 2011 р. - 65,69 %, 2012 р. - 63,61 %. Відхилення відповідно із 2010 р. по 2011 р. збільшилося на 7,37 %, а з 2011 р. по 2012 р., зменшилось на 2,08 %.

розділ V "Доходи майбутніх періодів" сиву також особливих змін не зазнали - структурні зміни коливаються в межах 0,5 %, в стороні зменшення.

2. Аналіз ресурсного забезпечення діяльності підприємства

2.1 Аналіз готової продукції

Проаналізуємо динаміку обсягу послуг, що надається Чернігівською дирекцією УДППЗ "Укрпошта". Результати зведемо до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Динаміка обсягу надання послуг

Вид надання послуг

2011

2012

Абсолютне відхилення (+; - )

Темп росту, %

Обсяг надання послуг

(тис. шт.)

Питома вага, %

Обсяг надання послуг

(тис. шт.)

Питома вага, %

1. Письмова кореспонденція

4755,522

52,4

4236,881

51,1

-518,641

89,1

2. Відправлення з оголошеною цінністю

43,273

0,5

33,501

0,4

-9,772

77,4

3. Дрібні пакети

4,946

0,1

6,415

0,1

1,469

129,7

4. Перекази

506,835

5,6

488,08

5,9

-18,755

96,3

5. Посилки

272,457

3,0

282,614

3,4

10,157

103,7

6. Пенсія

3497,728

38,5

3244,124

39,1

-253,604

92,7

Разом

9080,761

100

8291,615

100

-789,146

91,3

В абсолютному значенні кількість наданих послуг за 2012 р. зменшилась на 8,7% у порівнянні з 2011 р. З шести основних видів послуг, що надається дослідженим підприємством, більш ніж половину (51-52%) складає відправка письмової кореспонденції, проте обсяг відправки за звітний період (2012 р.) зменшився на 10,9% у порівнянні з базовим (2011 р.). Доставка пенсій також є одним з приорітетних видів послуг "Укрпошти". Її частка в загальному обсязі послуг Чернігівської дирекції за 2012 р. зросла з 38,5% до 39,1%, а обсяг зменшився на 7,3%. Кількість відправлених переказів зменшилась на 3,7%, а їх питома вага зросла з 5,6% за підсумками 2011 р. до 5,9% за 2012 р.

Визначимо вплив ціни та фактичної кількості послуг Чернігівської дирекції УДППЗ "Укрпошта" на загальний обсяг надання послуг.

Таблиця 2.2 - Вплив цін та фізичного обсягу на надання послуг

Вид надання послуг

Обсяг надання послуг

Вплив ціни на обсяг надання послуг

(тис. грн.)

Вплив кількості на обсяг надання послуг

(тис. грн.)

2011

2012

Фізичний обсяг

(тис. шт.)

Ціна, грн.

Фізичний обсяг

(тис. шт.)

Ціна, грн.

Письмова кореспонденція

4755,522

2,66

4236,881

3,05

1642,33

-1379,23

Відправлення з оголошеною цінністю

43,273

12,97

33,501

12,89

-2,72

-126,78

Дрібні пакети

4,946

80,51

6,415

78,67

-11,77

118,27

Перекази

506,835

11,29

488,08

10,57

-350,13

-211,77

Посилки

272,457

12,27

282,614

13,60

377,49

124,61

Пенсія

3497,728

10,97

3244,124

12,58

5224,62

-2782,42

Разом

9080,761

8291,615

6879,82

-4257,32

Як видно з таблиці 2.2, за звітний період середні ціни на такі види послуг "Укрпошти", як відправка письмової кореспонденції, посилок та доставка пенсій зросли, що збільшило загальний обсяг надання послуг у грошовому виразі. Натомість середній розмір цін на відправку дрібних пакетів, відправлень з оголошеною цінністю та переказів зменшились. Завдяки впливу зміни середніх цін на послуги підприємства загальний обсяг надання послуг зріс на 6879,82 тис. грн.

Скорочення абсолютної кількості наданих послуг на 8,7% у порівнянні з 2011 р. призвело до зменшення загального обсягу надання послуг Чернігівської дирекції УДППЗ "Укрпошта" на 4257,32 тис. грн.

За допомогою таблиці 2.3 визначимо вплив зміни структури обсягу наданих послуг на загальний обсяг надання послуг.

Таблиця 2.3 - Аналіз структурних зрушень

Вид надання послуг

Питома вага обсягу надання послуг, %

Обсяг надання послуг (тис. шт.)

Відхи-лення (тис. шт.)

Ціна за одиницю надання послуг у 2011,грн.

Зміна обсягу надання послуг за рахунок структури

2011

2012

2012

Звіт за структурою поперед-нього періоду

Письмова кореспонденція

52,4

51,1

4236,88

4342,25

-105,37

2,66

-280,22

Відправлення з оголошеною цінністю

0,5

0,4

33,501

39,51

-6,01

12,97

-77,99

Дрібні пакети

0,1

0,1

6,415

4,52

1,90

80,51

152,87

Перекази

5,6

5,9

488,08

462,79

25,29

11,29

285,57

Посилки

3,0

3,4

282,614

248,78

33,83

12,27

415,10

Пенсія

38,5

39,1

3244,12

3193,76

50,36

10,97

552,52

Разом

100,0

100,0

8291,615

0,00

1047,86

Таким чином, за рахунок зміни структури надання послуг, загальний його обсяг у грошовому вимірі збільшився на 1047,86 тис. грн.

2.2 Аналіз забезпечення підприємства основними засобами

Проаналізуємо динаміку та структуру основних засобів Чернігівської дирекції УДППЗ "Укрпошта", результати зведемо до таблиці 2.4.

В структурі основних засобів найбільшу частку мають будинки, споруди та передавальні пристрої. Їх частка наприкінці 2011 р. становила 67,2%, по закінченні 2012 р. вона зменшилась до 61%. на кінець залишкова вартість.

Таблиця 2.4 - Групи основних засобів підприємства

Групи основних засобів

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка+, уцінка - )

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Залишок на кінець року

Первісна (пере-оцінена) вартість

Знос

Первіс-ної (пере-оціненої) вартості

Зносу

Первісна (пере-оцінена) вартість

Знос

Первісна (пере-оцінена) вартість

Знос

Інвестиційна нерухомість

902607

531280

1003590

0

0

0

0

828176

0

1906197

1359456

Будинки, споруди та передавальні пристрої

70032252

49364233

0

0

0

0

620041

0

70032252

49984273

Машини та обладнання

14418405

10163224

1036433

0

0

0

0

276587

0

15454838

10439811

Транспортні засоби

12358633

8711335

1727388

0

0

0

0

320962

0

14086021

9032297

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4119544

2903778

621860

0

0

0

0

178070

0

4741404

3081848

Інші основні засоби

2059772

1451889

69096

0

0

0

0

151971

0

2128868

1603860

Разом

103891213

73125740

4458366

0

0

0

0

2375806

0

108349579

75501546

Питома вага машин та обладнання за звітний 2012 р. зросла з 13,8% до 15,3%. Частка транспортних засобів збільшилась з 11,9% до 15,4%. Вартість інструментів, приладів та меблів становила на кінець 2011 р.4% від загальної залишкової вартості основних засобів. За 2012 р. їх частка зросла до 5,1%.

Розрахуємо показники стану основних засобів.

Таблиця 2.5 - Показники стану основних засобів

Найменування показників

Методика розрахунку

Значення показників

Абсолютне відхилення (+; - )

2011

2012

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз)

Кз=Зоз/Бвоз,

де Зоз - сума зносу основних засобів;

Бвоз - балансова вартість основних засобів.

2,38

2,49

-0,11

Коефіцієнт придатності основних засобів (Кп)

Кп=1-Кз

-1,38

-1,49

0,11

Коефіцієнт оновлення основних засобів (Коновл)

Коновл=ОЗприд/ОЗк. п.,

де Зприд - вартість основниз засобів, які були введені у звітному періоді;

ОЗк. п. - вартість основних засобів на кінець звітного періоду

0,14

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб)

Квиб=ОЗвиб/ОЗп. п.,

де Зприд - вартість основних засобів, які були виведені в звітному періоді;

ОЗп. п. - вартість основних засобів на початок звітного періоду

0

0,0

Як видно з таблиці 2.5 за підсумками 2011 р. Чернігівська дирекція УДППЗ "Укрпошта" мала повністю зношені основні засоби. Протягом 2012 р. відбулося оновлення на 14% за рахунок придбання основних засобів на загальну суму 4458366 грн.

За допомогою факторного аналізу визначимо вплив фондовіддачі та середньорічної вартості основних засобів на обсяг послуг, що надавалися Чернігівська дирекція УДППЗ "Укрпошта".

Таблиця 2.6 - Факторний аналіз впливу середньорічної вартості основних засобів та фондовіддачі на обсяг надання послуг

Найменування показників

Значення показників

Абсолютне відхилення (+; - )

2011

2012

1

2

3

4

Обсяг надання послуг (V), тис. грн.

91649,160

99984,339

8335,179

Середньорічна вартість основних засобів (ОЗ) тис. грн.

30219,405

31347,769

1128,3645

Фондовіддача (f) грн. /грн.

3,033

3, 190

0,157

Методика розрахунку впливу факторів на обсяг надання послуг:

Вплив зміни вартості основних засобів тис. грн.

Vоз= (ОЗзв-ОЗб) * fб

3422,095

Вплив зміни рівня фондовіддачі, тис. грн.

Vf= (fзв-fб) * ОЗзв

4913,0845

Перевірка

Vзв-Vб=Vоз+Vf

8335,179

Як свідчать дані таблиці 2.6, за 2012 р. фондовіддача Чернігівської дирекції УДППЗ "Укрпошта" зросла на 5,2% з 3,033 до 3, 190. Середньорічна вартість основних засобів збільшилась на 3,7%. На обсяг послуг підприємства більше впливає зміна рівня фондовіддачі, ніж зміна середньорічної вартості основних засобів.

2.3 Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами

Проаналізуємо склад та структуру персоналу підприємства.

Таблиця 2.7 - Персонал підприємства

Найменування показників

2011

2012

Абсолютне відхилення (+; - )

Темп росту, %

Кількість осіб

Питома вага, %

Кількість осіб

Питома вага, %

Адміністративний персонал


Подобные документы

 • Характеристика показників, що потрібні для проведення фінансового аналізу. Класифікація активів підприємства по рівню ліквідності. Аналіз руху коштів ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" за 2009 й 2010 р. висновки щодо фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [115,5 K], добавлен 05.02.2011

 • Характеристика галузі діяльності підприємства, його майна і джерел коштів. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції і зростання прибутку для покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [176,9 K], добавлен 25.10.2011

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 11.01.2013

 • Сутність і призначення аналізу фінансового стану підприємства. Прийоми аналізу. Роль аналізу фінансового стану в розробці фінансової політики підприємства. Прогнозування й розробка моделей фінансового стану об'єкта господарювання. Аналіз руху грошей.

  реферат [206,8 K], добавлен 15.07.2008

 • Характеристика майнового стану ПАТ "НВО Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського", джерел його формування. Оцінка фінансових результатів діяльності та фінансового стану. Факторний аналіз прибутку, ліквідності, рентабельності і платоспроможності.

  курсовая работа [441,6 K], добавлен 24.03.2015

 • Особливості фінансової діяльності на підприємстві, методика та показники оцінки його фінансового стану. Аналіз ресурсного потенціалу, фінансового результату. Оцінка фінансового стану підприємства, система його оподаткування на прикладі ТОВ "Східне".

  курсовая работа [346,5 K], добавлен 18.12.2013

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.