Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "NK-Style". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.08.2010
Размер файла 50,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Фінансовий менеджмент» на тему:

«Аналіз фінансово-господарського стану підприємства»

Виконала:

студентка 5 курсу, 4 групи

фінансового факультету

Иванова И.И.

Перевірила:

викладач кафедрі фінансів

Погосова М.Ю.

ХАРКІВ 2008

Зміст

 • Вступ
 • РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ
  • 1.1 Загальна характеристика підприємства
  • 1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції
  • 1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції
  • 1.4 Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції
  • 1.5 Аналіз беззбитковості виробництва
 • РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  • 2.1 Прогнозування потоків коштів
  • 2.2 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом
  • 2.3 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом
 • РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 • Висновки
 • Література

Вступ

Метою даної курсової роботи є аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства - це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основними факторами, що визначають фінансовий ста є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного копі лату за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних котів. Сигнальним показником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Для пошуку шляхів покращення фінансового стану підприємства необхідним є його аналіз. Тому основними задачами цієї курсової роботи стали такі:

­ визначення собівартості продукції;

­ визначення ціни продукції;

­ аналіз беззбитковості;

­ прогнозування потоків коштів;

­ аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої комерційної і фінансової діяльності, що вищі показники виробництва і реалізації продукції робіт і послуг, нижча їх собівартість, то вища рентабельність і вищий прибуток, то кращим є фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з виробництва і реалізації відбувається підвищення собівартості продукції, робіт, послуг, зменшення виторгу і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства його платоспроможності.

РОЗДІЛ 1

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Загальна характеристика підприємства

Комерційне підприємство «NK-Style» м. Харків займається виробництвом предметів одягу з натурального та штучного хутра та шкіри. В цьому році пріоритетним напрямом є виробництво головних уборів та шуб з натурального хутра. Для реалізації даного напряму була відкрита окрема майстерня, куди було придбано нове обладнання, найнятий виробничий персонал, адміністративний персонал та допоміжній.

Підприємство не має власної роздрібної мережі продажу, використовує систему посередників та працює вроздріб в місці виробництва за системою ательє.

Продукція позиціонується в високо ціновому сегменті «преміум».

Для виробництва були придбані скорняжні машини Shanggong GP3-102, 4 штуки. Вартість однієї машини становить 3500 грн.

Запланований обсяг виробництва на місяць складає 40 шапок и 100 шуб.

Стосовно конкурентного середовища и положення на ринку, підприємством було встановлено наступне. Ринок одягу в нашій країні вважається перспективним и привабливим. Не дивлячись на його поступове насищення та зменшення темпів приросту, він зростає достатньо швидко. В той час коли в Європі продаж зростає в середньому на 5% на рік, в країнах СНД за результатами 2007 року продаж зріс на 10%. Також відомо, що вітчизняні виробники забезпечують не більше 5% загального попиту. Ще явище пояснюється тим, що більшість вітчизняних брендів розміщують замовлення на пошив одягу за кордоном через складності з організацією виробництва в Україні. Виготовлення ж одягу на вітчизняних підприємствах досить витратне і пов'язано зі значними труднощами.

Таким чином, підприємство «NK-style» знаходиться у середовищі невисокої конкуренції, оскільки позиціонує свою продукцію в класі «преміум», а більшість виробництв орієнтована на економ-клас.

1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції

Розрахуємо бюджет прямих витрат на виробництво двох видів нової продукції. Для цього використовуємо дані по матеріалам та сировині, що буде використовуватися, норми витрат на одиницю продукції, ціни на сировину та матеріали. Знаючи плановий випуск продукції (40 шапок і 100 шуб), ми можемо розрахувати загальну кількість необхідної сировини та матеріалів, а також їх загальну вартість. Дані занесемо в таблицю.

Таблиця 1

Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва шапок

Сировина та матеріали

Од. вим.

Норма витрат на од. прод.

Ціна

(грн./од)

Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.)

Сума (грн.)

Нитки

кг

0,1

50

4

200

Шкури хутра

шт

1

60

40

2400

Кінцеві значення - 200 грн. знадобиться в місяц для закупки ниток и 2400 грн - для закупки хутра.

Аналогічно проводимо розрахунки для матеріальних витрат з виробництва шуб. Дані вносимо в таблицю.

Таблиця 2

Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва шуб

Сировина та матеріали

Од. вим.

Норма витрат на од. прод.

Ціна

(грн./од)

Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.)

Сума (грн.)

Нитки

кг

0,3

50

30

1500

Шкури хутра

шт

6

60

600

36000

Кінцеві значення: для виробництва планового обсягу шуб необхідно 37 тис. 500 грн. З них 1500 грн на покупку ниток и 36000 на покупку хутра.

Розрахуємо наступну статтю витрат - витрати на заробітну платню робітників виробництва. Відомо, що в нову майстерню наймають двох дизайнерів-модельєрів, одного на розробку стилю та дизайну моделей шапок, іншого - шуб. Також на кожній купленій машині буде працювати оператор, тобто 1 людина на виробництві шапок і 3 - на виробництві шуб. Заробітна платня дизайнера-модельєра дорівнює 2000 грн., оператора скорняжної машини - 2500 грн. Занесемо дані в таблицю.

Таблиця 3

Витрати на заробітну платню робочого персоналу

Посада

Кількість, чол.

Оклад, руб.

Сума, руб.

Шапки

Дизайнер-модельєр

1

2000

2000

Оператор скорняжної машини

1

2500

2500

Всього основна зарплатня

4500

Додаткова зарплатня (10%)

450

Всього витрати на зарплатню

4950

Шуби

Дизайнер-модельєр

1

2000

2000

Оператор скорняжної машини

3

2500

7500

Всього основна зарплатня

9500

Додаткова зарплатня (10%)

950

Всього витрати на зарплатню

10450

ВСЬОГО

15400

Кінцеве значення - 15 тыс.400 грн. - ця сума необхідна буде для оплати праці виробничих працівників.

Тепер розрахуємо сумарні прямі витрати по кожному виду продукції. До прямих витрат відносяться витрати на матеріали та сировину і на оплату праці виробничих працівників. Дані вносимо в таблицю.

Таблиця 4

Прямі витрати на виробництво продукції (грн.)

Вид продукції

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Всього

Шапки

2600

4950

7550

Шуби

37500

10450

47950

Як видно з таблиці 4, сумарні прямі витрати на виробництво шапок складають 7550 грн. на місць, а сумарні прямі витрати на виробництво шуб - 47950 грн. на місяць.

1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції

Непрямі витрати, на відміну від прямих не відносяться безпосередньо до виробництва продукції. До непрямих витрат на підприємстві, яке ми аналізуємо, відносяться витрати на амортизацію основних засобів (скорняжних машин), оплату праці адміністративних робітників, сервісного та допоміжного персоналу, що безпосередньо не приймає участі у виробництві продукції, а також загальновиробничі та господарські витрати. Розрахуємо всі їх окремо. Дані подамо у вигляді таблиць.

Таблиця 5

Амортизація основних засобів

№ з/п

Вид обладнання

Кількість (шт)

Вартість (грн)

Строк експлуатації

(рік)

Аморт. Відрахування на місяць (грн)

1

Скорняжна машина Shanggong GP3-102

4

3500

5

233,34

ВСЬОГО

233,34

Таблиця 6

Витрати на заробітну платню адміністративного персоналу

Посада

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Сума, грн.

Начальник майстерні

1

3000

3000

Всьго основна зарплатня

3000

Додаткова зарплатня (10%)

300

Всього витрати на зарплатню

3300

Таблиця 7

Витрати на заробітну платню сервісного та допоміжного персоналу

Посада

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Сума, грн.

Прибиральниця

1

1800

1800

Майстер з ремонту і обслуговування машин

1

2500

2500

Всього основна зарплатня

4300

Додаткова зарплатня (10%)

430

Всього витрати на зарплатню

4730

Таблиця 8

Витрати на загально виробничі та господарські потреби

Статті витрат

Загальна сума витрат, грн

Мастила

150

Миючі засоби

80

Канцтовари

500

Електроенергія та комунальні платежі

4000

Всього

4730

1.4 Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції

Знаючи плановий випуск продукції, всі статті витрат та суми необхідних фінансових ресурсів, можна розрахувати собівартість кожного виду продукції.

Таблиця 9

Калькуляція собівартості одиниці продукції

Вид витрат

Шапки

Шуби

Сума, грн.

Уд. вага (%)

Сума, руб.

Уд. вага (%)

Прямі витрати

7550

81,6

47950

80,9

Непрямі витрати

1706

18,4

11287,34

19,1

Всього на місяць

9256

59237,34

Всього на од.прод.

231,4

592,4

Непрямі витрати склали 12993,34 грн., розподілили їх між видами продукції пропорційно до прямих витрат. Оскільки прямі витрати склали 55500, то витрати на шуби и шапки співвідносяться як 1,3:8,6. Тоді непрямі витрати розподіляємо як 1706:11287,34.

Враховуючи величину планової рентабельності в 30%, розраховуємо ціну кожного виду продукції.

Ціна = С-сть продукції + С-сть продукції х 30% (планова
рентабельність)

Ціна шапки = 231,4 + 231,4*30% = 300,82

Ціна шуби = 592,4+ 592,4*30% = 770,12

1.5 Аналіз беззбитковості виробництва

Аналіз беззбитковості почнемо з розподілу витрат підприємства на змінні та постійні.

Таблиця 10

Розподіл витрат на змінні и постійні

Вид витрат

Шапки

Шуби

Змінні витрати:

Витрати на матеріали та сировину

65

375

Всього змінних витрат, грн./од.

65

375

Постійні прямі витрати:

Витрати на оплату праці виробничого персоналу, грн./весь обсяг

4950

10450

ВУЕО, грн/весь обсяг

58,34

175

Всьго постійних прямих витрат, грн./весь обсяг

5008,34

10625

Всього постійних непрямих витрат, грн./весь обсяг

1647,66

11112,34

Таблиця 11

Розподіл витрат з використанням директ-костингу

Показник

Шапки

Шуби

Разом

Обсяг реалізації, шт.

40

100

140

Ціна за 1 шт., грн.

300,82

770,12

1070,94

Виручка від реалізації, грн.

12032,8

77012

89044,8

Змінні витрати на 1 шт., грн.

65

375

440

Змінні витрати на весь обсяг реалізації, грн.

2600

37500

40100

Валова маржа 1, грн.

9432,8

39512

48944,8

Постійні прямі витрати на весь обсяг реалізації, грн.

5008,34

10625

15633,34

Валова маржа 2, грн.

4424,46

28887

33311,46

Постійні непрямі витрати на весь обсяг реализации, грн.

1647,66

11112,34

12760

Прибуток, грн.

2776,8

17774,66

20551,46

Таблиця 12

Розрахунок показників беззбитковості

Показник

Шапки

Шуби

Коефіцієнт валової маржі

0,78

0,51

Поріг беззбитковості (N беззб):

грн.

6420,95

20833,33

шт.

21,24

26,89

Поріг рентабельності (N рент):

грн.

8533,33

42622,24

шт.

28,22

55,01

Запас фінансової міцності:

грн.

3499,47

46422,56

%

29,08

52,13

СДОВ

1,21

1,39

Розрахований показник порогу беззбитковості показує, що підприємство зможе покрити свої змінні та прямі постійні витрати при виробництві 22 шапок та 27 шуб. Покриття всіх постійних витрат можливе при виробництві 29 шапок та 56 шуб.

Показник запасу фінансової міцності показує наскільки обсяг виручки, що отримується від реалізації, більше порогу рентабельності, тобто наскільки далеко підприємство відійшло від стану, коли воно не отримує прибутку. Значення цього показника при виробництві 40 шапок складає 29,08%, при виробництві 100 шуб - 52,13%. Це означає, що підприємство може знизити обсяги виробництва шапок на 29%, а шуб на 52% и при цьому не нести збитків.

Сила дії операційного важеля показує, що кожний процент збільшення виручки приводить до збільшення прибутку по шапкам в 1,21 рази, а по шубам - в 1,39 рази.

Проведений аналіз свідчить, що відкриття нової майстерні на підприємстві буде достатньо прибутковим при заданих показниках планових обсягів випуску.

РОЗДІЛ 2

ФІНАНСОВИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Прогнозування потоків коштів

Спочатку слід розпланувати виробництво відповідно до робочих днів у кожному місяці, враховуючи планове сезонне зростання виробництва з вересня на 5% кожний місяць. Результати розрахунку представлені в таблиці. Плановий обсяг продажу має відрізнятися від обсягу виробництва, це пояснюється тим, що шапки та шуби є сезонним товаром.

Таблиця 13

Плановий обсяг випуску продукції

Вид продукції

Ціна за шт., грн.

План виробництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Шапки

300,82

40

40

40

44

40

44

44

40

46

48

48

50

Шуби

770,12

100

100

100

110

100

110

110

100

115

120

120

126

Таблиця 14

Плановий обсяг продажу продукції

Вид продукції

Ціна за шт., грн.

План виробництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Шапки

300,82

40

40

35

35

30

30

30

35

64

65

65

55

Шуби

770,12

100

100

90

80

70

60

70

90

165

170

175

141

Таблиця 15

Графік регулярних надходжень коштів (грн.)

Показник

Прогнозний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Оплата за шапки

12032,8

12032,8

10528,7

10528,7

9024,6

9024,6

9024,6

10528,7

19252,48

19553,3

19553,3

16545,1

Оплата за шуби

77012

77012

69310,8

61609,6

53908,4

46207,2

53908,4

69310,8

127069,8

130920,4

134771

108586,92

Всього надходжень коштів

89044,8

89044,8

79839,5

72138,3

62933

55231,8

62933

79839,5

146322

150474

154324

125132

Таблиця 16

Графік регулярних виплат коштів (грн.)

Показник

Прогнозний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Витрати на матеріали для виробництва шапок

2600

2600

2600

2860

2600

2860

2860

2600

2990

3120

3120

3250

Витрати на матеріали для виробництва шуб

37500

37500

37500

41250

37500

41250

41250

37500

43125

45000

45000

47250

Постійні витрати

28393,34

28393,34

28393,34

28393,34

28393,34

28393,34

28393,34

28393,34

28393,34

28393,34

28393,34

28393,34

Всього виплат коштів

68493,3

68493,3

68493,3

72503,3

68493,3

72503,3

72503,3

68493,3

74508,3

76513,3

76513,3

78893,3

Таблиця 17

Графік чистих потоків коштів (грн.)

Показник

Прогнозний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Загальні надходження коштів

89044,8

89044,8

79839,5

72138,3

62933

55231,8

62933

79839,5

146322

150474

154324

125132

Загальні витрати коштів

68493,3

68493,3

68493,3

72503,3

68493,3

72503,3

72503,3

68493,3

74508,3

76513,3

76513,3

78893,3

Чистий потік

20551,5

20551,5

11346,2

-365,04

-5560,3

-17272

-9570,3

11346,2

71813,9

73960,4

77811

46238,7

Звернемо увагу на табл.17. Видно, що чистий прибуток у травні зменшується, а в квітні стає нижче нуля: витрати переважають над надходженням коштів. Причиною такого явища є сезонність продажу.

2.2 Прогнозування звіту про фінансові результати

та балансу прямим методом

Таблиця 18

Базовий баланс (на 31.12.08)

АКТИВ

Сума,

тис. грн

ПАСИВ

Сума,

тис. грн

Грошові кошти

86

Кредиторська заборгованість постачальникам

40,1

Дебіторська заборгованість

0

Всього короткострокова кредиторська заборгованість

40,1

Запаси та витрати

40,1

Уставний капітал

100

Всього оборотних засобів

126,1

Остаточна вартість основних засобів

14

Всього активів

140,1

Всього пасивів

140,1

Таблиця 19

Прогноз форми №2 «Звіт про фінансові результати», (грн.)

Показник

Надходження та залишки грошових коштів

Витрати та платежі

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Виручка від продажу

257929,1

190303,1

289094,5

429930

Змінні витрати

120300

128320

130325

146740

Валова маржа

137629,1

61983,1

158769,5

283190

Виплата заробітної плати

61380

61380

61380

61380

Амортизація

700,02

700,02

700,02

700,02

Прибуток до оподаткування

75549,08

-96,92

96689,48

221109,98

Податок на прибуток

18887,27

-

24172,37

55277,495

Чистий прибуток

56661,81

-96,92

72517,11

165832,49

Нерозподілений прибуток

56661,81

-96,92

72517,11

165832,49

Таблиця 20

Прогнозний баланс на кінець кварталу (тис. грн.)

АКТИВ

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ПАСИВ

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Грошові кошти

223,6291

148,683

246,17

371,29

Кредиторська заборгованість постачальникам

120,3

128,32

130,325

46,74

Дебіторська заборгованість

0

0

0

0

Кредиторська заборгованість по зарплаті

61,38

61,38

61,38

61,38

Кредиторська заборгованість по податкам

18,88727

 

24,1724

55,2775

Запаси та витрати

120,3

128,32

130,325

46,74

Всього короткострокова кредиторська заборгованість

200,5673

189,7

215,877

163,3975

Всього оборотних засобів

343,9291

277,003

376,495

418,03

Уставний капітал

100

100

100

100

Резервний капітал

0

0

0

0

Залишкова вартість основних засобів

13,29998

12,6

11,8999

11,1999

Нерозподілений

прибуток

56,66181

-0,0969

72,5171

165,8325

Всього активів

357,2291

289,603

388,394

429,23

Всього пасивів

357,2291

289,603

388,394

429,23

2.3 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

Формування звіту про рух коштів є особливо необхідним для підприємств, оскільки показники цієї форми характеризують особливості фінансової поведінки підприємства, а також дозволяють визначити основні джерела грошових надходжень і напрямки їх використання.

Розрахунки відхилень в прогнозному балансі представлені в табл.21.

Після визначення відхилень в прогнозному балансі їх потрібно віднести до грошових надходжень або витрат.

До надходжень відносимо:

­ зменшення будь-якої статті активів;

­ збільшення будь-якої статті пасивів.

Відповідно до витрат відносимо:

­ збільшення будь-якої статті активів;

­ зменшення будь-якої статті пасивів

Прогнозний звіт про рух грошових коштів представлений в табл.22.

Таблиця 21

Відхилення в прогнозному балансі (тис. грн.)

АКТИВ

Базовий баланс

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Відхилення

1 кв .- баз.

Відхилення

2 кв.- 1 кв.

Відхилення

3 кв.-4 кв.

Відхилення

4 кв.-3 кв.

Грошові кошти

86

223,6291

148,683

246,17

371,29

137,6291

-74,94598

97,48642

125,120525

Дебіторська заборгованість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запаси и витрати

40,1

120,3

128,32

130,325

46,74

80,2

8,02

2,005

-83,585

Всього оборотних коштів

126,1

343,9291

277,003

376,495

418,03

217,8291

-66,92598

99,49142

41,535525

Залишкова вартість основних засобів

14

13,29998

12,6

11,8999

11,1999

-0,70002

-0,70002

-0,70002

-0,70002

Всього активів

140,1

357,2291

289,603

388,394

429,23

217,12908

-67,626

98,7914

40,835505

ПАСИВ

Кредиторська заборгованість постачальникам

40,1

120,3

128,32

130,325

46,74

80,2

8,02

2,005

-83,585

Кредиторська заборгованість по зарплаті

0

61,38

61,38

61,38

61,38

61,38

0

0

0

Кредиторська заборгованість по податкам

0

18,88727

0

24,1724

55,2775

18,88727

-18,88727

24,17237

31,105125

Всього короткострокова кредиторська заборгованість

40,1

200,5673

189,7

215,877

163,397

160,46727

-10,86727

26,17737

-52,479875

Уставний капітал

100

100

100

100

100

0

0

0

0

Резервний капітал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нерозподілений прибуток

0

56,66181

-0,09692

72,5171

165,832

56,66181

-56,75873

72,61403

93,31538

Всього пасивів

140,1

357,2291

289,603

388,394

429,23

217,12908

-67,626

98,7914

40,835505

Таблиця 22

Звіт про рух грошових коштів

Джерела грошових коштів

1-й період

2-й період

3-й період

4-й

період

Напрями

використання

1-й період

2-й період

3-й період

4-й

період

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Запаси і витрати

83,585

Запаси і витрати

80,2

8,02

2,005

Вартість ОФ

0,70002

0,70002

0,70002

0,70002

Залишкова вартість ОС

Кредиторська заборгованість постачальникам

80,2

8,02

2,005

Кредиторська заборгованість постачальникам

83,585

Кредиторська заборгованість

по зарплаті

61,38

Кредиторська заборгованість

по зарплаті

Кредиторська заборгованість

по податкам

18,88727

24,17237

31,105125

Кредиторська заборгованість

по податкам

18,88727

Резервний капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

56,66181

72,61403

93,31538

Нерозподілений прибуток

56,75873

Всього

217,8291

8,72002

99,4914

208,706

Всього

80,2

83,666

2,005

83,585

Грошові кошти

74,94598

Грошові кошти

137,6291

97,48642

125,120525

Всього

217,8291

83,666

99,4914

208,706

Всього

217,8291

83,666

99,49142

208,70553

РОЗДІЛ 3

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 23

Показники фінансового стану підприємства

Коефіціент

Норм.

знач.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Коеф.абсолютної ліквідності

>0,25

1,11

0,78

1,14

2,27

Коеф.проміжної ліквідності

>1

1,11

0,78

1,14

2,27

Коеф.загальної ліквідності

>2

1,71

1,46

1,74

2,56

Коеф.обертаємості оборотних активів (в кв.)

max

749,95

687,01

767,86

1028,47

Коеф. обертаємості кредиторської заборгованності

max

1286,00

1003,18

1339,16

2631,20

Як видно з таблиці, коефіцієнт абсолютної ліквідності у усіх звітних кварталах перевищує норматив. Це свідчить про те, що підприємство може погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів, що присутні в його розпорядженні.

Коефіцієнт проміжної ліквідності за нормативом має бути більше 1, однак у другому кварталі він опускається нижче цієї норми. Причина - сезонність продажу.

Коефіцієнт загальної ліквідності за нормативом має перевищувати 2, однак в трьох перших кварталах за відмітка не досягається. Для оптимізації цього показника необхідно суттєво зменшити короткострокову заборгованість. Коефіцієнти обертає мості обох типів мають досить великі значення. Швидкість обороту характеризує якість управління запасами і раціональність поточної фінансової політики менеджменту: чим швидше обертаються оборотні активи, тим більше зисків отримують власники.

Розраховані показники фінансового стану підприємства свідчать про адекватний ринковій ситуації фінансовий менеджмент.

Висновки

Результатом виконання курсової роботи став розроблений фінансовий план підприємства. Також в роботі були розраховані собівартість та відпускна ціна шапок та шуб.

В результаті проведеного операційного аналізу були визначені точка беззбитковості та поріг рентабельності.

Спрогнозовані форми звітності дозволяють визначити величину нерозподіленого прибутку підприємства, прослідити величину запасів, кредиторської заборгованості.

Показники фінансового стану дозволили визначити здатність підприємства розраховуватися за своїми зобов'язаннями, а також здатність отримувати прибуток від використання основних та оборотних фондів. Визначені показники свідчать про достатню ефективність фінансового менеджменту на підприємстві.

Література

1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я.. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.,-- К. : Либідь, 2003. -- 384с.

2. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 259 с.

3. Бизнес-план: опыт, проблемы /Т.П. Любанова, Л.В. Мясоедова и др.- М.: Эксперт.бюро: Изд-во ПРИОР, 2000. - 89 с.

4. Бочаров В.В. Финансовый анализ. - СПб: Питер, 2001. - 240 с.

5. Буров В. Бизнес-план: Учеб. пособ. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 192 с.

6. Вахрин П.И. Финансовый анализ в коммерческих и некоммерческих организациях: Учебное пособие. - М.: Изд.центр «Маркетинг», 2001. - 320с.

7. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств: Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 271 с.

8. Воловець Я. . Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. -- К. : Алерта, 2005. -- 200с.

9. Грабовецкий Б.Э. Економічне прогнозування та планування: навч.посібник/Вінниц.держ.техн.ун-т. К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 187 с.

10. Кірейцев Г. Г., Виговська Н.Г., Петрук О.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. -- Житомир : ЖІТІ, 2002. -- 272с.

11. Коробов М.Я. Фінансово=економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посібник - К.: Тов. „ Знання”, КОО, 200. - 368 с.

12. Кучеренко В.Р. Бізнес-планування фірми: Навч.посіб. - К.: Знання, 2006. - 423 с.

13. Мартюшева Л.С., горовий Д.А. методичні рекомендації до написання курсової роботи з курсу „Фінансовий аналіз”. - Х.: ІНЖЕК, 2002. - 32 с.

14. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. -- Львів : ЛБІ НБУ, 2003. -- 265с.

15. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О., Куліш А.П. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Анатолій Микитович Поддєрьогін (наук.ред.). -- 6.вид., перероб. та доп. -- К. : КНЕУ, 2006. -- 552с.

16. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. -- 3.вид., перероб. і доп. -- К. : Центр навчальної літератури, 2004. -- 460с.

17. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч.посібник-- К. : Кондор, 2005. -- 400с.

18. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Навчальний посібник - К.: Цент учбової літератури, 2007 - 320 с.


Подобные документы

 • Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "СоФа". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [55,0 K], добавлен 07.08.2010

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Аналіз фінансово-майнового стану та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Організація перевірки боргових прав і зобов'язань. Як порахувати доходи підприємства. Як перевірити склад витрат. Аналіз динаміки валюти балансу та його структури.

  контрольная работа [20,1 K], добавлен 05.05.2011

 • Характеристика галузі діяльності підприємства, його майна і джерел коштів. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції і зростання прибутку для покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [176,9 K], добавлен 25.10.2011

 • Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.

  дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013

 • Сутність і призначення аналізу фінансового стану підприємства. Прийоми аналізу. Роль аналізу фінансового стану в розробці фінансової політики підприємства. Прогнозування й розробка моделей фінансового стану об'єкта господарювання. Аналіз руху грошей.

  реферат [206,8 K], добавлен 15.07.2008

 • Поняття критичного стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства: прибутковість, ліквідність. Аналіз виробництва та реалізації продукції, розрахунків з покупцями. Розподіл витрат і валова маржа. Показники ритмічності виконання плану.

  курсовая работа [675,2 K], добавлен 01.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.