Фінансовий план підприємства по виробництву столів та шаф на основі аналізу фінансових показників

Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "СоФа". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.08.2010
Размер файла 55,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зміст

 • Вступ
 • РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ
  • 1.1 Загальна характеристика підприємства
  • 1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції
  • 1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції
  • 1.4 Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції
  • 1.5 Аналіз беззбитковості виробництва
 • РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  • 2.1 Прогнозування потоків коштів
  • 2.2 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом
  • 2.3 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом
 • РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 • Висновки
 • Література

Вступ

Найважливішим кроком при започаткуванні нового підприємства або розширенні діючого є побудова бізнес_плану.

Такий план має відображати завдання вашого підприємства, як коротко_ так і довгострокові, містити опис продуктів або послуг, що плануєте пропонувати, опис вірогідної кон'юнктури ринку цих продуктів, і, зрештою, інформацію про ресурси та засоби, які будуть залучатися для виконання ваших завдань з огляду на ймовірну конкуренцію. Підготовка всебічного бізнес_плану за цією схемою потребує багато часу та зусиль. Однак зробити це необхідно, якщо ви хочете викристалізувати свої ідеї, сфокусувати думки і випробувати на життєздатність своє рішення розпочати чи розширити ваш бізнес. Коли ви завершите свій бізнес_план, він слугуватиме вам за схему, дотримання якої, подібно до всякої карти, підвищує шанси досягти пункту призначення. Однією з поширених форм планування для підприємницьких структур є бізнес_планування. Бізнес_планування є процесом розробки плану (бізнес_плану) з вкладення капіталу в підприємницьку діяльність (в бізнес) та його розширеного відтворення в господарських процесах шляхом реалізації підприємницьких ідей.

Бізнес_план - це письмовий документ, в якому викладена сутність підприємницької ідеї, способи і засоби її реалізації, а також окупності та приросту майбутнього вкладення капіталу (цінностей), обумовлено ринкові, товарні, виробничі, організаційні, фінансові, управлінські та інші аспекти, можливі ризики, результати, наслідки та перспективи. Необхідно зазначити - ефективне використання ресурсів визначає життєспроможність, здатність розвивати будь_який бізнес. Чим визначається ефективність використання ресурсів? Появою корисних продуктів, іншими словами - товарів та послуг, тобто продукції, на яку є платоспроможний попит. Якщо продукт залишається на складі без вимоги, тобто за нього не дають грошей або іншого корисного продукту - це означає: ви неправильно визначили свого споживача, ви орієнтувались на тих, у кого немає грошей, хто неплатоспроможний, з ким обмін не є еквівалентним. Тобто, в першу чергу, визначте коло ваших споживачів, опишіть їх, охарактеризуйте як вашого клієнта тих, 3 хто в змозі купити ваш товар. Знаючи свого споживача, можна визначити, що саме йому потрібно - який товар або послугу він хоче отримати і чи спроможний за неї заплатити. Цей товар або послугу і слід виробляти.

Таким чином, ви визначаєте можливий попит. (Хоча може мати місце ситуація або стратегія, яка передбачає створення свого споживача). Але тих, хто бажає задовольнити вашого споживача і відібрати потенційно ваші гроші дуже багато. Якщо ви зумієте правильно запропонувати свій товар чи послугу, - отримаєте компенсацію за ваш бізнес. У розвинутому ринку пропозиція визначає попит. В даному випадку під розвинутим ринком розуміється будь_який ринок, де вільно установлюються ціни шляхом торгу між продавцем і споживачем. На вітчизняному ринку багато виключень (які вже стали правилами), тому слід кожному підприємцю виробити власне бачення ринку, власне ставлення до ринку і, перевіряючи початкові свої гіпотези, виробити власний підхід до ведення бізнесу, свою стратегію. Будь_яка формула ринку може стати успішною при правильному наборі інструментів управління бізнесом.

Мета цієї курсової роботи - проаналізувати бізнес-ідею створення виробництва столів та шаф на основі аналізу фінансових показників.

РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Загальна характеристика підприємства

Комерційне підприємство «СоФа» м. Харків займається виробництвом меблів: м'яких меблів (кухонних гарнітурів, диванів, ліжок), столів, стільців, шаф. Для реалізації даного напряму була відкрита окрема майстерня, куди було придбано нове обладнання, найнятий виробничий, адміністративний та допоміжній персонал. Майстерня розташована в межах міста, але досить віддалено від центра. Біля майстерні є зупинки трамваю та тролейбусу, в 5 хвилинах ходьби розташовано станцію метрополітену.

Підприємство не має власної роздрібної мережі продажу, використовує систему посередників та працює вроздріб у власній майстерні, виконує виробництво меблів під заказ.

Продукція позиціонується в середньому та низькому ціноом діапазоні.

Для виробництва були придбані столярні верстати Woodman H-3 (4 штуки) ціною 8 000 грн. кожний та столярний інвентар (рубанки, пили, лобзики інше) на загальну суму 2 тис. грн., а також два столярних верстати МН-17 В за ціною 14 000 грн. кожний.

Запланований обсяг виробництва на перший місяць складає 40 столів та 20 шаф.

З огляду на достатньо високу насиченість ринку меблів нашої країни на перший погляд здавалося б, що аналізуємому підприємству н вижити, однак якщо розглянути ринок меблів більш детально то можна встановити наступне. По-перше ринок меблів має досить велику та розгалужену сегментацію, що можна побачити зі структури виробництва окремих фірм. Крім того серед виробників меблів існує достатньо вузька спеціалізація. Дуже мало фірм виробляє весь асортимент меблів, переважно виробники концентруються на виробництві окремих мебельних гарнітурів, наприклад, меблів для зал, для спалень, кухонь, офісних меблів та інше. По-друге цінова політики усіх фірм також відрізняється, що дає змогу розшарувати ринок на великі цінові сегменти.

Таким чином, підприємство «СоФа» знаходиться у середовищі достатньо невисокої або середньої конкуренції, оскільки позиціонує свою продукцію в економ- класі, а більшість виробництв орієнтована на преміям клас.

1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції

Розрахуємо бюджет прямих витрат на виробництво двох видів нової продукції. Для цього використовуємо дані по матеріалам та сировині, що буде використовуватися, норми витрат на одиницю продукції, ціни на сировину та матеріали. Знаючи плановий випуск продукції (40 столів та 20 шаф), розрахуємо загальну кількість необхідної сировини та матеріалів, а також їх загальну вартість. Дані занесемо в таблицю.

Таблиця 1. Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва столів

Сировина та матеріали

Од. вим.

Норма витрат на од. прод.

Ціна

(грн./од)

Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.)

Сума (грн.)

ДСП

м2

2

17

80

1360

Ролети

шт

4

10

160

1600

Мебельна фурнітура

шт

8

15

320

4800

Кінцеві значення - 1360 грн. знадобиться в місяць для закупки ДСП, 1600 грн - для закупки ролетів, 4800 - для закупівлі мебельної фурнітури.

Аналогічно проводимо розрахунки для матеріальних витрат з виробництва шаф. Дані вносимо в таблицю.

Таблиця 2. Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва шаф

Сировина та матеріали

Од. вим.

Норма витрат на од. прод.

Ціна

(грн./од)

Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.)

Сума (грн.)

ДСП

м2

5

17

100

1700

Ролети

шт

4

10

80

800

Мебельна фурнітура

шт

12

15

240

3600

Кінцеві значення - 1700 грн. знадобиться в місяць для закупки ДСП, 800 грн - для закупки ролетів, 3600 - для закупівлі мебельної фурнітури.

Розрахуємо наступну статтю витрат - витрати на заробітну платню робітників виробництва. Відомо, що в нову майстерню наймають одного дизайнера на розробку стилю та дизайну меблів. Також на кожному купленому верстаті буде працювати столяр, тобто 4 людини. Крім того відомо, що по два столяри будуть обслуговувати виробництво столів та шафів. Заробітна платня дизайнера дорівнює 2000 грн., столяра -3000 грн. Занесемо дані в таблицю.

Таблиця 3. Витрати на заробітну платню робочого персоналу

Посада

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Сума, грн.

Столи

Столяр

2

3000

6000

Додаткова зарплатня (10%)

600

Всього витрати на зарплатню

6600

Шафи

Столяр

2

3000

6000

Додаткова зарплатня (10%)

600

Всього витрати на зарплатню

6600

Дизайнер

1

2000

2000

Додаткова зарплатня (10%)

200

Всього витрати на зарплатню

2200

ВСЬОГО

15400

Кінцеве значення - 15 тыс.400 грн. - ця сума необхідна буде для оплати праці виробничих працівників.

Тепер розрахуємо сумарні прямі витрати по кожному виду продукції. До прямих витрат відносяться витрати на матеріали та сировину і на оплату праці виробничих працівників. Дані вносимо в таблицю.

Таблиця 4. Прямі витрати на виробництво продукції (грн.)

Вид продукції

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Всього

Столи

7760

6600

14360

Шафи

6100

8800*

14900

* оскільки дизайнер однаково обслуговує виробництво як столів так і шаф, тож умовно віднесемо витрати на його зарплатню до витрат на шафи.

Як видно з таблиці 4, сумарні прямі витрати на виробництво столів складають 14360грн. на місць, а сумарні прямі витрати на виробництво шаф - 14900грн. на місяць.

1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції

Непрямі витрати, на відміну від прямих не відносяться безпосередньо до виробництва продукції. До непрямих витрат на підприємстві, яке ми аналізуємо, відносяться витрати на амортизацію основних засобів, оплату праці адміністративних робітників, сервісного та допоміжного персоналу, що безпосередньо не приймає участі у виробництві продукції, а також загальновиробничі та господарські витрати. Розрахуємо всі їх окремо. Дані подамо у вигляді таблиць.

Таблиця 5 Амортизація основних засобів

№ з/п

Вид обладнання

Кількість (шт)

Вартість (грн)

Строк експлуатації

(рік)

Аморт. Відрахування на місяць (грн)

1

Столярний верстат Woodman H-3

4

8000

5

133,3

Столярний верстат МН-17

2

14000

5

233,4

ВСЬОГО

366,7

Таблиця 6. Витрати на заробітну платню адміністративного персоналу

Посада

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Сума, грн.

Начальник майстерні

1

3500

3500

Всьго основна зарплатня

3500

Додаткова зарплатня (10%)

350

Всього витрати на зарплатню

3850

Таблиця 7. Витрати на заробітну платню сервісного та допоміжного персоналу

Посада

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Сума, грн.

Прибиральниця

1

1500

1500

Майстер з ремонту і обслуговування машин

1

2500

2500

Всього основна зарплатня

4000

Додаткова зарплатня (10%)

400

Всього витрати на зарплатню

4400

Таблиця 8. Витрати на загально виробничі та господарські потреби

Статті витрат

Загальна сума витрат, грн

Мастила та пальне для пилок

400

Миючі засоби

80

Канцтовари та папір

500

Електроенергія та комунальні платежі

5000

Всього

5980

1.4 Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції

Знаючи плановий випуск продукції, всі статті витрат та суми необхідних фінансових ресурсів, можна розрахувати собівартість кожного виду продукції.

Таблиця 9. Калькуляція собівартості одиниці продукції

Вид витрат

Столи

Шафи

Сума, грн.

Питома вага (%)

Сума, грн.

Питома вага (%)

Прямі витрати

14360

66%

14900,00

66,68%

Непрямі витрати

7152,38

24%

7444,30

33,32%

Всього на місяць

21512,4

 

22344,30

 

Всього на од.прод.

537,81

 

1117,22

 

Непрямі витрати склали 14596,7 грн., розподілили їх між видами продукції пропорційно до прямих витрат. Прямі витрати склали 29260, то витрати на столи склали 49% від загальної кількості а на шафи -51%. Тоді непрямі витрати розподіляємо так само у співвідношенні 49% до 51%.

Враховуючи величину планової рентабельності в 30%, розраховуємо ціну кожного виду продукції.

Ціна = Собівартість продукції + собівартість продукції * 30% (планова рентабельність)

Ціна столу = 537,81 + 537,81*30% = 699,15

Ціна шафи = 1117,22+ 1117,22*30% = 1452,37

1.5 Аналіз беззбитковості виробництва

Аналіз беззбитковості почнемо з розподілу витрат підприємства на змінні та постійні.

Таблиця 10. Розподіл витрат на змінні и постійні

Вид витрат

Столи

Шафи

Змінні витрати:

Витрати на матеріали та сировину

359

745

Всього змінних витрат, грн./од.

359

745

Постійні прямі витрати:

Витрати на оплату праці виробничого персоналу, грн./весь обсяг

6600

8800

ВУЕО, грн/весь обсяг

71

89,74

Всьго постійних прямих витрат, грн./весь обсяг

6671

8889,74

Всього постійних непрямих витрат, грн./весь обсяг

6252,38

4944,30

Таблиця 11. Розподіл витрат з використанням директ-костингу

Показник

Столи

Шафи

Разом

Обсяг реалізації, шт.

40

20

60

Ціна за 1 шт., грн.

699,15

1452,4

2151,5

Виручка від реалізації, грн.

27966

29047

57013

Змінні витрати на 1 шт., грн.

359

745

1104

Змінні витрати на весь обсяг реалізації, грн.

14360

14900

29260

Валова маржа 1, грн.

13606

14147

27753

Постійні прямі витрати на весь обсяг реалізації, грн.

6671

8889,7

15561

Валова маржа 2, грн.

6935

5257,7

12193

Постійні непрямі витрати на весь обсяг реализации, грн.

6252,4

4944,3

11197

Прибуток, грн.

682,62

313,36

995,98

Таблиця 12. Розрахунок показників беззбитковості

Показник

Столи

Шафи

Коефіцієнт валової маржі

0,88

0,22

Поріг беззбитковості (N беззб):

грн.

13284

3052,4

шт.

19

2

Поріг рентабельності (N рент):

грн.

27305

6267,2

шт.

39

4

Запас фінансової міцності:

грн.

661,2

22780

%

2,36%

78,42%

СДОВ

1,07

1,23

Рисунок 1. Поріг рентабельності виробництва столів

Розрахований показник порогу беззбитковості показує, що підприємство зможе покрити свої змінні та прямі постійні витрати при виробництві 19 столів та 2 шаф. Покриття всіх постійних витрат можливе при виробництві 39 столів та 4 шаф.

Показник запасу фінансової міцності показує наскільки обсяг виручки, що отримується від реалізації, більше порогу рентабельності, тобто наскільки далеко підприємство відійшло від стану, коли воно не отримує прибутку. Значення цього показника при виробництві 40 столів складає 2,36%, при виробництві 20 шаф - 78,42%. Це означає, що підприємство може знизити обсяги виробництва столів на 2%, а шаф на 78% і при цьому не нести збитків.

Рисунок 2. Поріг рентабельності виробництва шаф

Сила дії операційного важеля показує, що кожний процент збільшення виручки приводить до збільшення прибутку по столам в 1,02 рази, а по шафам - в 1,239 рази.

Проведений аналіз свідчить, що відкриття нової майстерні на підприємстві буде достатньо прибутковим при заданих показниках планових обсягів випуску.

РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Прогнозування потоків коштів

Спочатку слід розпланувати виробництво відповідно до робочих днів у кожному місяці. Результати розрахунку представлені в таблиці. Плановий обсяг продажу може й не відрізнятися від обсягу виробництва, оскільки меблі не є сезонним товаром і мають користуються постійним попитом.

Таблиця 13. Плановий обсяг випуску продукції

Вид продукції

Ціна за шт., грн.

План виробництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Столи

699,15

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Шафи

1452,37

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Таблиця 14. Плановий обсяг продажу продукції

Вид продукції

Ціна за шт., грн.

План виробництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Столи

699,15

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Шафи

1452,37

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Таблиця 15. Графік регулярних надходжень коштів (грн.)

Показник

Прогнозний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Оплата за столи

27966

27966

27966

27966

27966

27966

27966

27966

27966

27966

27966

27966

Оплата за шафи

29047,4

29047,4

29047,4

29047,4

29047,4

29047,4

29047,4

29047,4

29047,4

29047,4

29047,4

29047,4

Всього надходжень коштів

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

Оскільки виробництво меблів передбачається більшою мірою не на замовлення а на продаж по вже існуючим замовленням із дилерською мережею, тому й обсяг надходження коштів є однаковим і постійним.

Таблиця 16. Графік регулярних виплат коштів (грн.)

Показник

Прогнозний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Витрати на матеріали для виробництва столів

7700

7700

7700

7700

7700

7700

7700

7700

7700

7700

7700

7700

Витрати на матеріали для виробництва шаф

6100

6100

6100

6100

6100

6100

6100

6100

6100

6100

6100

6100

Постійні витрати

14596,7

14596,7

14596,7

14596,7

14596,7

14596,7

14596,7

14596,7

14596,7

14596,7

14596,7

14596,7

Всього виплат коштів

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

Таблиця 17

Графік чистих потоків коштів (грн.)

Показник

Прогнозний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Загальні надходження коштів

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

57013,4

Загальні витрати коштів

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

28396,7

Чистий потік

28616,7

28616,7

28616,7

28616,7

28616,7

28616,7

28616,7

28616,7

28616,7

28616,7

28616,7

28616,7

Звернемо увагу на табл.17. Видно, що чистий прибуток завжди однаковий це відбувається через те, що підприємство працює заздалегідь сформованими заказами.

2.2 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом

Таблиця 18. Базовий баланс (на 31.12.08)

АКТИВ

Сума,

тис. грн

ПАСИВ

Сума,

тис. грн

Грошові кошти

120

Кредиторська заборгованість постачальникам

58

Дебіторська заборгованість

0

Всього короткострокова кредиторська заборгованість

58

Запаси та витрати

80

Уставний капітал

160

Всього оборотних засобів

200

Остаточна вартість основних засобів

18

Всього активів

218

Всього пасивів

218

Таблиця 19. Прогноз форми №2 «Звіт про фінансові результати», (грн.)

Показник

Надходження та залишки грошових коштів

Витрати та платежі

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Виручка від продажу

171040,2

171040,2

171040,2

171040,2

Змінні витрати

87780

87680

87580

87480

Валова маржа

83260,2

83160,2

83060,2

82960,2

Виплата заробітної плати

70950

70950

70950

70950

Амортизація

1098,6

1098,6

1098,6

1098,6

Прибуток до оподаткування

11211,6

11111,6

11011,6

11911,6

Податок на прибуток

2802,9

2802,9

2802,9

2802,9

Чистий прибуток

8408,7

7408,7

6408,7

5408,7

Нерозподілений прибуток

8408,7

7408,7

6408,7

5408,7

Таблиця 20. Прогнозний баланс на кінець кварталу (тис. грн.)

АКТИВ

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ПАСИВ

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Грошові кошти

203,26

203,26

203,26

203,26

Кредиторська заборгованість постачальникам

87,78

87,78

87,78

87,78

Дебіторська заборгованість

0

0

0

0

Кредиторська заборгованість по зарплаті

70,95

70,95

70,95

70,95

Кредиторська заборгованість по податкам

28

28

28

28

Запаси та витрати

87,78

87,78

87,78

87,78

Всього короткострокова кредиторська заборгованість

186,73

186,73

186,73

186,73

Всього оборотних засобів

291,04

291,04

291,04

291,04

Уставний капітал

160

160

160

160

Резервний капітал

0

0

0

0

Залишкова вартість основних засобів

64,09

63,09

62,09

61,09

Нерозподілений

прибуток 

8,4

7,4

6,4

5,4

Всього активів

355,13

354,13

353,13

352,13

Всього пасивів

355,13

354,13

353,13

352,13

2.3 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

Формування звіту про рух коштів є особливо необхідним для підприємств, оскільки показники цієї форми характеризують особливості фінансової поведінки підприємства, а також дозволяють визначити основні джерела грошових надходжень і напрямки їх використання.

Розрахунки відхилень в прогнозному балансі представлені в табл.21.

Після визначення відхилень в прогнозному балансі їх потрібно віднести до грошових надходжень або витрат.

До надходжень відносимо:

­ зменшення будь-якої статті активів;

­ збільшення будь-якої статті пасивів.

Відповідно до витрат відносимо:

­ збільшення будь-якої статті активів;

­ зменшення будь-якої статті пасивів

Прогнозний звіт про рух грошових коштів представлений в табл.22.

Таблиця 21. Відхилення в прогнозному балансі (тис. грн.)

АКТИВ

Базовий баланс

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Відхилення

1 кв .- баз.

Відхилення

2 кв.- 1 кв.

Відхилення

3 кв.-4 кв.

Відхилення

4 кв.-3 кв.

Грошові кошти

120

203,26

203,26

203,26

203,26

83,26

0

0

0

Дебіторська заборгованість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Запаси и витрати

80

87,78

87,78

87,78

87,78

7,78

0

0

0

Всього оборотних коштів

200

291,04

291,04

291,04

291,04

91,04

0

0

0

Залишкова вартість основних засобів

18

64,09

63,09

62,09

61,09

46,09

0

0

0

Всього активів

218

355,13

354,13

353,13

352,13

137,13

0

0

0

ПАСИВ

Кредиторська заборгованість постачальникам

87,78

87,78

87,78

87,78

-

0

0

0

Кредиторська заборгованість по зарплаті

70,95

70,95

70,95

70,95

-

0

0

0

Кредиторська заборгованість по податкам

28

28

28

28

-

0

0

0

Всього короткострокова кредиторська заборгованість

58

186,73

186,73

186,73

186,73

128,73

0

0

0

Уставний капітал

160

160

160

160

160

0

0

0

0

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

8,4

7,4

6,4

5,4

8,4

0

0

0

Всього пасивів

218

355,13

354,13

353,13

352,13

137,13

0

0

0

Таблиця 22. Звіт про рух грошових коштів

Джерела грошових коштів

1-й період

2-й період

3-й період

4-й

період

Напрями

використання

1-й період

2-й період

3-й період

4-й

період

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Запаси і витрати

Запаси і витрати

7,78

Вартість ОФ

1

1

1

1

Залишкова вартість ОС

46,09

64,09

63,09

62,09

Кредиторська заборгованість постачальникам

87,78

87,78

87,78

87,78

Кредиторська заборгованість постачальникам

87,78

87,78

87,78

Кредиторська заборгованість

по зарплаті

70,95

70,95

70,95

70,95

Кредиторська заборгованість

по зарплаті

70,95

70,95

70,95

Кредиторська заборгованість

по податкам

28

28

28

Кредиторська заборгованість

по податкам

28

28

28

Резервний капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

7,4

6,4

5,4

Нерозподілений прибуток

7,4

6,4

5,4

Всього

Всього

Грошові кошти

203,26

203,26

203,26

Грошові кошти

83,26

Всього

137,13

355,13

355,13

355,13

Всього

157,13

355,13

354,13

353,13

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 23. Показники фінансового стану підприємства

Коефіціент

Норм.

знач.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Коеф.абсолютної ліквідності

>0,25

1,17

1,17

1,17

1,17

Коеф.проміжної ліквідності

>1

1,17

1,17

1,17

1,17

Коеф.загальної ліквідності

>2

1,85

1,85

1,85

1,85

Коеф.обертаємості оборотних активів (в кв.)

max

698

698

698

698

Коеф. обертаємості кредиторської заборгованності

max

897

897

897

897

Як видно з таблиці, коефіцієнт абсолютної ліквідності у усіх звітних кварталах перевищує норматив. Це свідчить про те, що підприємство може погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів, що присутні в його розпорядженні.

Коефіцієнт загальної ліквідності за нормативом має перевищувати 2, однак ця відмітка не досягається. Для оптимізації цього показника необхідно суттєво зменшити короткострокову заборгованість, а це можливо досягнути лише за рахунок скорочення витрат матеріалів чи скорочення заробітної плати.

Коефіцієнти обертає мості обох типів мають досить великі значення. Швидкість обороту характеризує якість управління запасами і раціональність поточної фінансової політики менеджменту: чим швидше обертаються оборотні активи, тим більше зисків отримують власники.

Розраховані показники фінансового стану підприємства свідчать про адекватний ринковій ситуації фінансовий менеджмент.

Висновки

Результатом виконання курсової роботи став розроблений фінансовий план підприємства. Також в роботі були розраховані собівартість та відпускна ціна столів та шаф.

В результаті проведеного операційного аналізу були визначені точка беззбитковості та поріг рентабельності.

Таким чином, отримали інформацію про доцільність впровадження даного проекту а також про рівень прибутковості. Це дозволяє в свою чергу забезпечити достатнім рівнем фінансування проект оскільки інвестор бачить, що вкладає гроші у прибутковий проект з 30% рівнем рентабельності продаж. Крім того показники ліквідності також дають змогу прогнозувати швидке зростання бізнесу.

Література

1. Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.: "Ника-Центр", 2000. - 512 с.

2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. - 528с.

3. Воробьев С.Ю. Стратегия финансирования деятельности предприятия на основе показателей риска. Научные труды IV Международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права". Секция "Экономика", ч. 2 / МГАПИ. - Москва, 2001. - С.10.

4. Дж К. Ван Горн. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 800с.

5. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2007.

6. Ковалёв В.В. Введение в финансовий менеджмент / Пер. с англ. - М.: Информационно-издательский дом "Филинь", 2006. - 400с.

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. - М: "Финанси и статистика", 2007 г

8. Лысенко Ю.Г., Макаров К.Г., Петренко В.Л., Филипов А.В. Леверидж. Экономические приложения. ДонГУ, Юго-Восток, 2005. - 104с.

9. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях ринка: Учеб. пособие. - М.: Висш.шк., 2007. - 192с.:ил.

10. Економика предприятия: Учебник / под ред.проф. Н.А. Сафронова. - М.: "Юристь", 2007. - 584с.

11. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. - М.: изд. "Перспектива", 2005.

12. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под редакцией Е.С. Стояновой. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Изд-во "Перспектива", 2005. - 656с.

13. Т. В. Теплова Финансовые решения: стратегия и тактика: Учебное пособие. - М.: ИЧП "Издательство Магистр", 2003. -284с.

15. Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый менеджмент / Пер. с англ. - М.: Информационно-издательский дом "Филинь", 2005. - 400с.

16. Батурин В.М., Керимов В.Э. Финансовый леверидж как эффективный инструмент управления финансовой деятельностью предприятия // Менеджмент в России и за рубежом. - 2005. - №2.

17. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси підприємства, № 2, 2002

18. Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств // Фінанси підприємства, № 6, 2002

19. И Дихал Бухгалтерский учёт уставного капитала. // Баланс. - 2005. - № 50.

20. Степанов Д. Эффект финансового левериджа и специфика его расчета в российских условиях - М., 2005

21. Парамонов А.В. Учет и анализ предпринимательского капитала - М., 2007.


Подобные документы

 • Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "NK-Style". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [50,1 K], добавлен 07.08.2010

 • Надходження грошових коштів, що забезпечує покриття поточних зобов’язань підприємства, – основна умова стабільного фінансового стану підприємства. Сутність грошових потоків підприємства. Система показників, що характеризують рух грошових коштів.

  контрольная работа [46,8 K], добавлен 04.02.2011

 • Характеристика галузі діяльності підприємства, його майна і джерел коштів. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції і зростання прибутку для покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [176,9 K], добавлен 25.10.2011

 • Загальна модель і система показників фінансового стану. Аналіз інвестиційної діяльності, майна підприємства, його грошових потоків, капіталу і ділової активності. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

  курсовая работа [126,0 K], добавлен 24.03.2011

 • Сутність і призначення аналізу фінансового стану підприємства. Прийоми аналізу. Роль аналізу фінансового стану в розробці фінансової політики підприємства. Прогнозування й розробка моделей фінансового стану об'єкта господарювання. Аналіз руху грошей.

  реферат [206,8 K], добавлен 15.07.2008

 • Сутність прямих та непрямих витрат підприємства, їх класифікація та методики обчислення. Аналіз практичного формування прямих та непрямих витрат на прикладі ТзОВ "Агропродукт-Горохів". Приклади джерел інформації для аналізу, проект ефективного зменшення.

  курсовая работа [571,2 K], добавлен 27.05.2014

 • Сучасні методи фінансового аналізу. Аналіз фінансового стану підприємства, основні недоліки фінансової діяльності підприємства. Аналіз структури затрат по собівартості. Чинники збільшення прибутковості і прогноз показників прибутковості підприємства.

  дипломная работа [536,8 K], добавлен 05.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.