Аналіз діяльності підприємства ДП "Залучанський спиртовий завод"

Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві ДП "Залучанський спиртовий завод". Ознайомлення із структурою оборотних активів. Управління грошовими потоками на фірмі. Управління розподілом і використанням прибутку. Аналіз фінансового стану.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 12.03.2014
Размер файла 142,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра фінансів, обліку і контролю

ЗВІТ

про проходження бакалаврської практики

(база практики ДП “Залучанський спиртовий завод” (с. Долішнє Залуччя Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.))

Виконала:

студентка групи

БФпз-41

Надвернюк О.О.

Тернопіль - 2013

Зміст

Вступ

1. Загальне ознайомлення з підприємством

2. Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві

3. Управління грошовими потоками на підприємстві

4. Ознайомлення із структурою оборотних активів

5. Оцінка операційних витрат підприємства

6. Управління розподілом і використанням прибутку

7. Діяльність підприємства щодо залучення позичкового капіталу

8. Аналіз фінансового стану підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

Однією з найсуттєвіших і водночас складних проблем у процесі становлення ринкової економіки в Україні є залучення і ефективного використання ресурсного потенціалу. Акумулюючи підприємницькі та державні ресурси, забезпечуючи доступ до сучасних технологій управління, ефективне використання ресурсів не тільки сприяє формуванню вітчизняних товарних ринків, а й пожвавлює інвестиційні надходження в країну.

Головною задачею харчової та переробної промисловості є забезпечення потреб споживачів якісними та повноцінними харчовими продуктами в достатній кількості та відповідному асортименті. Виконання цієї задачі може бути забезпечено лише за рахунок оснащення харчових та переробних виробництв ефективним обладнанням та оснащенням, використанням нових технологій і впровадження нових видів продукції. На сьогоднішній день підприємства спиртової галузі, яка після отримання Україною незалежності залишилася в державній власності, працюють рентабельно і з року в рік нарощують виробництво продукції. Проте ці підприємства не доотримують значну частку прибутку за рахунок виробництва й реалізації лише спирту, а не виробів з нього. Виробництвом алкогольних виробів в основному займаються приватні посередники, які займають левову частку ринку України. З року в рік експорт алкоголю з держави зростає, що приносить для виробників алкогольних виробів надприбутки.

Це дозволяє виробникам лікеро-горілчаної продукції втримуватись на плаву і направляти до державного бюджету значні надходження. Підприємства галузі замість того, щоб займатися виробництвом завершеного продукту, віддали цю можливість приватним організаціям. Це викликано рядом об'єктивних та суб'єктивних причин, таких як недосконалість виробничого менеджменту цих підприємств і значне лобіювання нечесними заходами власних інтересів приватних підприємств.

1. Загальне ознайомлення з підприємством

ДП “Залучанський спиртовий завод” засноване на державній власності і підпорядкований Івано-Франківському обласному державному об'єднанню спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Івано-Франківська, концерну “Укрспирт”, комітету харчової промисловості України.

ДП “Залучанський спиртовий завод” розміщене в с. Долішнє Залуччя, Снятинського р-ну, Івано-Франківської обл.

ДП “Залучанський спиртовий завод” створене з метою найбільш ефективного використання державного майна шляхом діяльності по запровадженню нових технологій, форм організації виробництва, задоволення потреб у виробництві спирту, а також іншої продукції і послуг, виходячи з виробничих можливостей. Предметом діяльності підприємства є сукупність виробничих, господарських, комерційних, торгівельно-посередницьких, постачальницько-збутових, фінансових і соціальних функцій, робіт і послуг, які виконуються в інтересах самих виробників і споживачів продукції.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

1. Виробництво спирту етилового з харчової сировини, консервів, вуглекислоти, а також іншої продукції і послуг, виходячи з виробничих можливостей.

Вивчення, узагальнення, передового досвіду та впровадження сучасної технології по виробництву спирту.

Прискорення соціально-економічного розвитку та забезпечення на цій підставі зростання добробуту, поліпшення житлових, культурно-побутових і безпечних умов праці робітників підприємства.

Зовнішньоекономічна діяльність.

5. Внутрішні та міжнародні перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

6. Проведення будівельно-монтажних робіт.

7. Експлуатація свердловин підземних вод.

8. Вирощування, заготівля, перероблення і реалізація рослинницької тваринницької продукції, ведення підсобних господарств.

Відповідно до мети діяльності підприємства:

- вступає у взаємовідносини на договірних засадах з юридичними і фізичними особами, у т. ч. з іноземними, по виробництву і реалізації продукції, товарів і послуг, виконанню робіт, спільні діяльності;

- самостійно здійснює господарську і комерційну діяльність, виходячи із реального попиту і в межах повноважень, передбачених статутом;

- займається реалізацією виробленої продукції і продукції з споріднених виробництв, організацією громадського харчування, проводить гуртову торгівлю, а також торгівлю шляхом відкриття фірмових магазинів та роздрібну торгівлю;

- у своїй діяльності ставить завдання отримання прибутку від виробничо-торгівельної та комерційної діяльності.

Одним з найбільших підприємств Івано-Франківщини, яке виробляє спирт на базі сучасних технологій і використанні екологічно чистої сировини, є державне підприємство “Залучанський спиртовий завод”. Завод було збудовано ще в 1898 р. місцевим паном Кристофовичем. Тоді його потужність становила 40 дал спирту-сирцю на добу. Сировиною для нього служила здебільшого картопля, а для солоду використовувалося зерно, вирощене паном на полях спеціально для переробки на спирт.

Кардинальних змін завод зазнав після Другої світової війни, коли демонтувалося застаріле та монтувалося нове обладнання, модернізувалося виробництво та вдосконалювалися технологічні процеси, що сприяло збільшенню обсягів продукції. У 1979 р. до заводу було проведено відгалуження від залізниці Снятина. Тоді ж було збудовано механізований зерносклад місткістю 6 тис. т, нове спиртосховище та цех помелу зерна.

Скрутний час настав для заводу під час антиалкогольної кампанії 1985 року. Щоб якимось чином вижити та зберегти високопрофесійний колектив заводу, було змонтовано схему переробки картоплі на крохмаль, яка запрацювала в 1987 році. Та коли ситуація змінилася на краще, завод знову повернувся до виробництва спирту: було модернізовано устаткування, реконструйовано, у тому числі частково автоматизовано, виробничі цехи. Підприємство збільшило вихід спирту з 1 т зерна, було впроваджено заходи з економії енергоресурсів та поліпшення умов праці. У 2003 році проведено реконструкцію апаратного відділення, встановлено четверту колону кінцевого очищення, що дало можливість виробляти спирт Люкс високої якості; проведено повну автоматизацію БРУ з частковим використанням комп'ютерної техніки.

Для ректифікованого спирту велике значення має дегустаційна оцінка, яка суттєво впливає на дегустаційну кваліфікацію горілки, яку з нього виробляють. На Залучанському спиртзаводі контроль якості здійснюється на всіх етапах виробництва, починаючи з відбору сировини і завершуючи відвантаженням продукції зі складу. Продукція заводу повністю відповідає як вимогам державних стандартів, так і вимогам партнерів.

Залучанський спиртовий завод сьогодні - це потужне підприємство, яке продовжує свій розвиток у напрямі підвищення виробничої потужності та якості продукції, постійно впроваджує перспективні технології. Одним з напрямів досягнення цього є часткова комп'ютеризація. На заводі впроваджується система керування якістю на основі міжнародних стандартів серії ISO 9000, продукція відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ 4221:2003.

Сучасна технологія виготовлення екологічно чистого спирту етилового ректифікованого Люкс забезпечує економію енергоресурсів, що впливає на собівартість продукції. На всіх дегустаціях, що відбувалися на різних підприємствах України, залучанський спирт завше здобував найвищі оцінки. Надзвичайно високі дегустаційні якості спирту відзначають і його споживачі. Нині в Україні багато виробників спирту, але небагатьом спиртовим заводам вдається завоювати довіру споживачів. Споживачами залучанської продукції є такі відомі виробники напоїв, як “Олімп”, “Союз-Віктан”, “Мягков”, “Коктебель”, “Оболонь”, Івано-Франківське ОДОСП. Ці підприємства на основі залучанської продукції виготовляють високоякісні спиртні напої, що мають попит як на вітчизняному ринку, так і за кордоном. Продукцію цих виробників високо оцінено. Так, у скарбниці компанії «Союз-Віктан» є п'ять Гран-прі, 58 золотих, 22 срібні, 10 бронзових нагород, здобутих на престижних міжнародних виставках у Брюсселі, Каннах, Москві.

ДП “Залучанський спиртовий завод” - сучасне високомеханізоване й автоматизоване підприємство. Його продуктивність становить 1850 дал/добу ректифікованого спирту. Загальна потужність при режимному часі роботи підприємства - 27 днів становить близько 500 тис. дал спирту ректифікату на рік. На спирт переробляється як зерно, так і меляса. Річна потреба в зерні (при умові, що завод перероблятиме лише зернову сировину) біля 15 тисяч тонн.

Види спиртів, які виробляються на спиртзаводі:

спирт-ректифікат “вищого очищення”;

спирт-ректифікат “Екстра”;

спирт-ректифікат “Люкс”.

Крім етилового спирту, на Залучанському спиртовому заводі виробляється горілчана продукція. Асортимент горілчаної продукції постійно розширюється.

Залучанський спиртовий завод має спиртобазу на залізничній станції, куди частково здійснюється відвантаження спирту, а також поставляється зерно від постачальників сировини.

Основне виробництво на Залучанському спиртовому заводі має безцехову структуру. Виробництво спирту з зерна організоване в наступних відділеннях: дробильно-розмольне, солодове, варочне, дріждже-бродильне, апаратне. фінансовий оборотний актив прибуток

Побічне виробництво включає в себе тваринницьку ферму на 100 голів ВРХ та 15 - голів свиней; цех виробництва алкогольних напоїв потужністю 200 дал/добу; крохмальний цех, який у даний час простоює.

Допоміжне виробництво включає котельню, енергетичне господарство, ремонтно-механічну майстерню, цех перемотки електродвигунів, водне господарство та очисні споруди.

Обслуговуючі господарства: транспортне, зерносховище, спиртосховище, спиртобаза.

Організації по обслуговуванню трудового колективу: 2 багатоквартирні житлові будинки, їдальня, спортивний зал, зубопротезний кабінет.

Апаратурні процеси виробництва спирту носять несезонний характер - виробництво ведеться круглий рік (до 300 днів) за виключенням часу зупинок на капітальний ремонт, дезинфекцію та чистку обладнання.

Підприємство працює в 3 зміни тривалістю 8 годин кожна на чотирьохбригадному графіку змінності. Дія цілого ряду факторів таких, як безперервність виробничого процесу, тривалість виробничого циклу, кількість працівників зайнятих на окремих операціях, розміщення основного і обслуговуючих виробництво передбачають колективну (бригадну) форму організації праці з безцеховою структурою управління. У складі бригад; входять основні та допоміжні робітники, що виконують функціональне обслуговування технологічного процесу виробництва спирту. Робітники виконують різні, але взаємопов'язані види робіт, що охоплюють весь процес виробництва. Зміст праці основних робітників відповідає єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику і спроектованим функціональним обов'язкам, що викладені в картах організації праці.

Регламентовані перерви на підприємстві не застосовуються, тому що вони можуть співпадати з виконанням роботи, переривання якої в даний період неможливе, тому при безперервних апаратурних процесах допускаються нерегламентовані перерви, час для яких робітники вибирають в залежності від протікання технологічного процесу. На час обідньої перерви робітники підміняють один одного. Час на відпочинок компенсується пасивного спостереження за роботою обладнання.

Керівництво технологічним (основним) і функціональним (допоміжним) виробництвом на заводі здійснюється головним інженером; основним спиртовим виробництвом - головним технологом.

Керівництво змінами здійснюється начальником зміни (змінним технологом), якому також підпорядковуються робітники функціональних служб (слюсарі-ремонтники, електромонтери по ремонту обладнання, машиністи парових котлів, оператори та інші).

Директор заводу здійснює поточне управління і організовує виробничо-господарську діяльність, керуючись Статутом підприємства та іншими нормативними документами.

Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку встановленого зразка з своїм найменуванням та ідентифікаційний код. Підприємство може мати товарний знак, торгову марку, логотип, які являються власністю підприємства і реєструються (беруться на облік) відповідно до чинного законодавства.

Майно підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь - які дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту.

Структура управління ДП “Залучанський спиртовий завод” наведена на рис. 2.1.

Структуру управління можна охарактеризувати за такими критеріями:

- адаптивність (здатність організаційної структури пристосовуватися до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі);

- адекватність (постійна відповідність організаційної структури параметрам керованої системи);

- спеціалізація (функціональна замкнутість структурних підрозділів, обмеження та конкретизація сфери діяльності кожної керуючої ланки);

- оптимальність (налагодження раціональних зв'язків між рівнями та ланками управління);

- надійність (гарантованість достовірної передачі інформації);

- економічність (відповідність витрат на утримання органів управління можливостям організації);

Рис. 2.1. Структура управління ДП “Залучанський спиртовий завод”

- простота (легкість для персоналу розуміння та пристосування до даної форми управління та участі у реалізації мети організації).

Виділяють фактичну і розрахункову потужність основного обладнання спиртового заводу. Розрахункова потужність визначається на основі технічних даних обладнання, планового, режимного часу роботи заводу та плану випуску спирту. Фактична потужність може бути більшою або меншою від розрахункової.

Розрахункова потужність основного обладнання Залучанського спиртового заводу:

Розмольне відділення. Дроблення зерна проводиться на 2 дроборках А-ІДДП продуктивністю 5 т/год кожна на вальцевому верстаті з продуктивністю 200 т/добу, що повністю забезпечує продуктивність заводу.

Варочне відділення. Розварювання крохмалевмістної сировини у ДП “Залучанський спиртовий завод” проводиться по схемі безперервного розварювання А2-ВРА-300 з виносною варочною головкою і двома з'єднувальними колонами. Загальний корисний об'єм колон складає 16 м3. Добова продуктивність варочного апарату складає:

16 ? 188=3006 дал/добу;

де: 16 - корисний об'єм трьох колон;

188 - спиртознімання з 1 м3 розварників.

На спиртовому заводі встановлені теплообмінники сусла типу “труба в трубі”. Загальна поверхня теплообміну складає 150 м2. На 100 дал спирту необхідно за нормою 48 м2 поверхні теплообміну

(150:48) ? 1000=3125 дал/добу.

Теплообмінна поверхня дозволяє збільшити потужність варочного апарату до 3125 дал/добу.

3) Бродильне відділення. Бродильна батарея складає з 10 бродильних чанів місткістю 150 м3 кожен. Добова потужність бродильної батареї складає:

2*1500=3000 дал/добу,

де 2 - спиртознімання з 1 м3 бродильної місткості, дал/м3.

У середньому фактичне спиртознімання з 1 м3 бродильної місткості і становить 1,2 дал/м3. Фактична продуктивність 3000*(91,4:100)=27420 дал/а/а, де 91,4 - вміст абсолютного алкоголю спирту в 1 м3 геометричного об'єму цистерн з врахуванням коефіцієнту заповнення 0,96.

Місткість зливного відділення 9200 дал. спирту ректифікованого, або 8408,8 дал/а/а.

Виробнича потужність Залучанського спиртзаводу визначається по найбільш вузькому місці - солодовому відділенні і складає 185 дал/добу. На підприємстві в наявності є 2 солодовні: солодовня типу “пересувна грядка” для вирощування ячмінного солоду і токова солодовня для вирощування просяного солоду. Продуктивність солодовні типу “пересувна грядка” складає:

10 ? 147=1470 дал/добу;

продуктивність токової солодовні:

1,4 ? 271=380 дал/добу,

де: 10 - продуктивність пневматичної солодовні, дал/м;

1,4 - продуктивність планової солодовні, дал/м ;

147 - площа пневматичної солодовні;

271 - площа токової солодовні.

Загальна продуктивність солодового відділення складає 1850 дал/добу.

Сировину для виробництва спирту підприємство одержує на основі укладених договорів, тобто купує на ринку.

Керівництво заводу постійно працює в напрямку розширення як внутрішнього, так і зарубіжного ринку збуту. Підприємство експортує продукцію в Молдову, Грузію, Туркменистан, Болгарію, Туреччину. Перспектива заводу, його рентабельність залежить саме від обсягів реалізації спирту та горілчаних виробів. Через велику кількість заводів в Україні конкуренція є надто жорсткою, і тому на перше місце керівництво заводу ставить всебічне задоволення потреб споживача, гарантування високої якості своєї продукції.

2. Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві

Аналіз фінансового стану підприємства дозволяє оцінити співвідношення між заборгованістю підприємства і його активами, структуру активів, розумність величини матеріально-виробничих запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості.

Фінансовий стан підприємства ґрунтується на наступних засадах:

1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).

2. Чистий прибуток підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у повному його розпорядженні.

3. Підприємство за рахунок прибутку, що залишається в його розпорядженні після сплати податків та обов'язкових платежів, може утворювати фонди цільового призначення для забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства.

4. Фонди оплати праці створюються у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством.

5. Джерелом коштів на оплату праці працівникам підприємства є частина доходу. одержана в результаті його господарської діяльності.

6. Керівник підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

7. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

8. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

9. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі договорів. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Характеристику основних фінансових показників діяльності ДП “Залучанський спиртовий завод” за 2011 та 2012 роки представлено в табл. 2.1.

Прибуток є кінцевим результатом всієї фінансово-господарської діяльності підприємства, показником ефективності її здійснення, а також джерелом фінансових ресурсів, особливістю якого є те, що воно не має законодавчих обмежень. Прибуток є одним із узагальнюючих показників, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом та контрагентами фінансового ринку, платоспроможність підприємства, розмір коштів на оплату праці працівників та ін. Показники діяльності підприємства у формі №2 “Звіт про фінансові результати” групуються в розрізі видів діяльності, а саме від звичайної діяльності, в тому числі операційної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності.

Джерелом інформації для аналізу фінансових результатів є: “Баланс” (форма №1), “Звіт про фінансові результати” (форма №2), а також облікова і планова інформація. Для виявлення резервів зростання прибутку використовується інформація щодо рентабельності споріднених вітчизняних та іноземних підприємств.

Таблиця 2.1

Аналіз фінансових показників господарської діяльності ДП “Залучанський спиртовий завод” за 2011-2012 рр.

Показники

2011 р.

2012 р.

Відхилення

2012 р. до 2011 р.

Абсолютне

(+;-)

Відносне

(%)

Доход (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг), тис. грн.

42603,4

45107,8

2504,4

105,8

Податок на додану вартість, тис. грн.

7100,6

7518,0

417,4

105,9

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції, робіт і послуг, тис. грн.

15348,1

19245,8

3897,7

125,3

Собівартість реалізованої продукції робіт і послуг, тис. грн.

12437,1

13110,5

673,4

105

Валовий прибуток, тис. грн.

2911,0

6135,3

3224,3

210,7

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

1153,7

2901,9

1748,2

251,5

Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн.

1156,3

2901,9

1745,6

250,9

Чистий прибуток (збитки), тис. грн.

865,3

2176,4

1311,1

251,5

Вартість основних фондів, тис. грн.

2395,1

2406,2

11,1

100,5

Вартість активної частини основних фондів, тис. грн.

1157,6

1556,88

399,3

134,5

Чисельність працівників, осіб

64

68

4

6,25

Рентабельність продукції, %

6,9

16,6

9,7

240,6

Рентабельність продажу, %

2,03

4,8

2,77

236,5

Прибуток є кінцевим результатом всієї фінансово-господарської діяльності підприємства, показником ефективності її здійснення, а також джерелом фінансових ресурсів, особливістю якого є те, що воно не має законодавчих обмежень. Основними джерелами надходжень прибутку є результати від здійснення основної діяльності та надходження від операційної діяльності. Як бачимо з табл. 2.1, у ДП “Залучанський спиртовий завод” у звітному 2012 р. прибуток від звичайної діяльності зріс на 1748,2 тис. грн. або 251,5%. Виручка від реалізації продукції та чистий дохід за 2012 р. в порівняні з 2011 р. зросли відповідно на 45107,8 тис. грн. та 19245,8 тис. грн., що склало 105,8% та 125,3%. Дане підвищення є позитивним фактором, який свідчить про покращення виробничих процесів у загальному по підприємству, і є підґрунтям для виходу з кризового стану підприємства в майбутніх періодах. Одним з негативних факторів у діяльності ДП “Залучанський спиртовий завод” є підвищення собівартості продукції у звітному періоді у порівнянні з базовим із 12437,1 тис. грн. до 13110,5 тис. грн., що склало 673,4 тис. грн. або 105%. Таке підвищення є несприятливим і може призвести до поглиблення збиткової діяльності досліджуваного підприємства в цілому. Валовий прибуток підприємства у динаміці 2011-2012 рр. мав тенденцію до стрімкого зростання. Так, у 2011 р. у порівнянні з 2012 р. даний показник зріс на 3224,3 тис. грн. або 210,7%.

Про позитивні тенденції розвитку підприємства у динаміці 2011-2012 рр. свідчать зростання вартості основних виробничих фондів (на 11,1 тис. грн. або на 100,5%), зростання вартості активної частини основних фондів (на 399,3 тис. грн.). Збільшення показника рентабельності власного капіталу, рентабельність продукції, рентабельність продаж, рентабельність капіталу продукції дозволяє робити висновки про покращення стану виробничого процесу досліджуваного підприємства.

3. Управління грошовими потоками на підприємстві

Розрізняють численні показники, які характеризують ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, а використання кожного з них залежить від характеру оцінки та інтересів користувачів цієї інформації. Від цього, в першу чергу, залежить вибір оцінюваного показника (прибутку), використовуваного в розрахунку; найбільш поширені такі показники: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток.

Залежно від того, з чим порівнюється вибраний показник прибутку, виділяють дві групи показників власного капіталу:

1) рентабельність капіталу або інвестицій, а саме рентабельність сукупного капіталу та рентабельність власного капіталу;

2) рентабельність продажів, а саме рентабельність валова реалізованої продукції, операційна рентабельність реалізованої продукції, чиста рентабельність реалізованої продукції.

Ціна спирту становить 42 грн. за 1 декалітр. Горілчаний цех виробляє 33 види горілок, наливок і настоянок різних типів міцністю від 18о до 40о. Усі лікеро-горілчані вироби і горілки виробляються на основі зернового спирту без додавання хімічних ароматизаторів і синтетичних барвників. У виробництві використовуються тільки натуральні інгредієнти: мед натуральний, чорна і червона горобина, чорнослив, вишневий і сливовий соки, м'ята, мускатний горіх, плоди коріандру, гілки чорної смородини, насіння кмину, лимонна олія, ефірна олія кропу, житні сухарі, пахучий перець, паприка, вода з артезіанських свердловин тощо.

Горілчані вироби, які виробляються підприємством, добре знайомі населенню не тільки Тернопільської області, але й практично у всій країні. ДП “Залучанський спиртовий завод” є виробником горілчаних виробів, якість яких визнали на багатьох міжнародних дегустаціях. Деяким видам присвоєно золоті медалі українських конкурсів останніх років.

У плануванні і обліку собівартості продукції застосовується типове групування за статтями калькуляції:

1. Сировина та матеріали;

2. Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій;

3. Зворотні відходи;

4. Паливо й енергія на технологічні цілі;

5. Основна заробітна плата виробничих працівників;

6. Додаткова заробітна плата виробничих працівників;

7. Відрахування на соціальне страхування виробничих робітників та інші аналогічні обов'язкові платежі;

8. Витрати на підготовку і освоєння виробництва продукції;

9. Відшкодування зношення спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати;

10. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання;

11. Загально виробничі витрати;

12. Загальногосподарські витрати;

13. Втрати внаслідок технічного неминучого браку.

Повну собівартість можна одержати, додавши до виробничої собівартості поза виробничі витрати.

Групування витрат за калькуляційними статтями витрат дозволяє визначити рівень собівартості і ціни окремого виробу.

По методу віднесення витрат на собівартість продукції вони поділяються на прямі і непрямі.

1. Прямі витрати безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції і можуть бути прямо включені в собівартість окремих її видів на основі встановлених цін (основні матеріали, покупні вироби, паливо та енергія для технологічних потреб, заробітна плата основних виробничих робітників).

2. Непрямі витрати, пов'язані з роботою цеху чи підприємства, в цілому і їх не можна прямо віднести на собівартість виробу (утримання і експлуатація обладнання, цехові і загальнозаводські витрати). Прямі витрати враховуються окремо по кожному виробу, а непрямі - в цілому по виробництву (цеху або підприємству).

Витрати виробництва по виробничо-економічному значенню розподіляють на основні і накладні. До основних витрат відносяться ті, які безпосередньо пов'язані з здійсненням виробничого процесу. Сюди включаються основні матеріали, оплата виробничих робітників, технологічне паливо, енергія на виробничі. Накладні витрати - це витрати пов'язані з керівництвом відділами, цехами, підприємствами в цілому, а також обслуговуванням виробництва.

По місцю виникнення накладні витрати розподіляються на цехові (загально виробничі) та заводські (загальногосподарські).

Цехові (загально виробничі) витрати - витрати, пов'язані з організацією в даному цеху та управлінні ним. Ці витрати враховують окремо: витрати, пов'язані з роботою устаткування (зарплата робітників, обслуговуванням устаткування, поточний ремонт, амортизація); загально цехові витрати, пов'язані з утриманням цехового персоналу, тощо.

Заводські (загальногосподарські) витрати - ті, які призначені для загального управління виробництвом та забезпечення в усіх цехах і структурних підрозділах підприємств. До них включають зарплату адміністративно-управлінського і технічного персоналу та освітлення будівель і споруд загального призначення підприємства, поштові та канцелярські витрати, видатки на відрядження, амортизаційні відрахування по загальнозаводських основних фондах.

Виробництво - це лише перший крок до отримання прибутку. Збут продукції - найважливіша складова комерційної діяльності підприємства. Одним із головних завдань підприємства в умовах ринку є забезпечення ефективності збуту.

Політика збуту і розподілу товарної продукції - діяльність підприємства щодо планування, реалізації й контролю руху товарів від товаровиробника до споживача з метою задоволення попиту і одержання прибутку.

Система збуту товару - одна з важливих складових у виробничій політиці підприємства. У збутовій політиці маркетологи торкають питань вибору найбільше оптимального каналу збуту, методу збуту товару, що при ефективному використанні безсумнівно збільшить прибуток компанії.

Одним із пунктів збутової політики підприємства є вибір оптимального каналу збуту. Канал збуту (розподіли) товару - це організація або людина, що займається просуванням і обміном конкретного товару (декількох груп товарів) на ринку.

Реалізація продукції в більшості випадків проводиться через посередників, кожний із який формує відповідний канал розподілу. Використання посередників у сфері обертання вигідно насамперед для виробників. У цьому випадку їм припадає мати справу з обмеженим навкруги зацікавлених осіб по реалізації продукції. Крім того, забезпечується широка доступність товару при прямуванні його безпосередньо до ринку збуту. За допомогою посередників можливо скоротити кількість прямих контактів виробників із споживачами продукції.

Аналізуючи збутову діяльність ДП “Залучанський спиртовий завод” необхідно здійснити підбір цільових ринків, зробити оцінку можливостей та загроз підприємства, вивчити ринки збуту.

Відбір цільових ринків може здійснюватися орієнтуючись на: концентрацію на єдиному сегменті ; споживчу потребу ; групу споживачів; обслуговування кількох не зв'язаних між собою сегментів;охоплення всього ринку.

Для вибору цільового ринку, необхідно здійснити сегментування ринку. Сегментування ринку - поділ ринку на чіткі групи покупців для кожної з яких можуть бути потрібні окремі товари чи комплекси маркетингу.

На діяльність підприємства здійснюють вплив фактори внутрішнього і зовнішнього середовища. Фактори зовнішнього середовища можуть сильно впливати на діяльність підприємства. Так фактори зовнішнього середовища поділяються на фактори прямої і непрямої дії.

Фактори прямої дії безпосередньо впливають на роботу підприємства і залежить від його діяльності. До цих факторів переважно відносяться фактори внутрішнього середовища :

1. споживачі - ТОВ “Аскор-Україна”, ТОВ “Аніда”, СМП “Крок”, ТОВ “ТВ ПАК”, п/п “Гадз П.І.”, ТОВ “Тер-пінгвін”, ТОВ “Латона”, ТОВ “ТБ Мегаполіс”.

Профіль споживачів підприємства може бути складений за такими характеристиками:

- географічне місце розташування;

- демографічні характеристики покупців(вік, освіта, сфера діяльності);

- соціально - психологічні характеристики споживача(стан у суспільстві, стиль поведінки, смаки, звички);

- ставлення покупця до продукту(чому він купує продукт;чи є він сам користувачем продукту, як оцінює продукт тощо);

- торгова сила споживача( рівень інформованості споживача, чутливість до ціни, до засобів стимулювання, наявність відповідних вимог до якості товару, орієнтація на відповідну торгову марку);

Вплив споживачів на підприємство здійснюється в залежності від:

1. Стану і тенденцій розвитку цільового ринку.

2. Стану і тенденцій попиту на товари підприємства.

3. Ступені мінливості потреб, вимог, смаків покупців.

4. Торгової сили покупців.

5. Ступінь прихильності покупців до товарів підприємства.

2. постачальники - бутила: Рівне і Молдавія (3млн. штук); етикетка: Львів, Київ; корок: Харків і Львів; картонні піддонники: Хмельницький (млн. штук).

Вплив постачальників на підприємство здійснюється в залежності від:

Конкурентної сили постачальників.

Ступені привабливості постачальників.

3. Конкуренти - по Україні: “Хортиця”, “Союз Віктан”, “Медоф”, “Златогор”, “Холодний яр”, “Німіроф”, “Хлібний дар”.

Вплив постачальників на підприємство здійснюється в залежності від:

Стану конкурентної боротьби в сфері діяльності підприємства.

2. Сили конкурентного тиску.

3. Числа активних конкурентів.

Фактори непрямої дії впливають через фактори прямої дії. Основними факторами непрямої дії, що впливають на діяльність ДП “Залучанський спиртовий завод” є :

Економічні, які виражаються через розвиток сільського господарства, рівень податкових ставок, рівень доходів регіону, темп інфляції. Економічний фактор переважно має вплив на підприємство через такий фактор прямої дії, як споживачів.

Політичні, які діють на підприємство через : рівень політичної стабільності, напрям розвитку політичної системи, ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку.

Правові, мають вплив через законодавчі акти України, які регулюють діяльність підприємства.

Демографічні, впливають на кваліфікаційні характеристики робочої сили.

Науково-технічні, впливають через темпи науково-технічного прогресу. НТП діє через такий фактор прямої дії, як конкуренти та споживачі.

Природні - через дефіцит сировини.

Соціально-культурні, впливають на рівень життя населення.

Важливим елементом діяльності підприємства є реалізація продукції, тому що ринок вимагає випуск адресної продукції. Це означає, що коли підприємство не може реалізувати свою продукцію, то воно приречене на банкрутство. У зв'язку із великою конкуренцією на спиртовому та лікеро-горілчаному ринках ДП “Залучанський спиртовий завод” приймає постійні заходи по збільшенню асортименту продукції. За останні роки була розроблена нова форма пляшки “косо-плеча”. Особливим успіхом у споживачів користуються лікеро-горілчані вироби у літровій пляшці. Із початком випуску літрової пляшки появились оптові покупці нашої продукції у зарубіжних країнах: США, Швеція, Ізраїль. Крім того, приділяється велика увага обладнанню для розливу лікеро-горілчаної продукції, було закуплено в 2006 р. італійська фасувальна лінія “КУАСІ”.

ДП “Залучанський спиртовий завод” є постійним представником на всіх українських і обласних ярмарках і виставках. Бере участь на двох тернопільських щорічних виставках продовольчих товарів, у Києві на щорічних виставках-дегустаціях всіх лікеро-горілчаних виробів України, також на Сорочинському ярмарку в Полтавській області. На всі виставки і ярмарки затрачається 5 тис. грн. на рік.

4. Ознайомлення із структурою оборотних активів

Капітал в цілому являє собою суму коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Ефективність використання капіталу найкраще характеризується його рентабельністю, яка характеризує ділову активність підприємства. Рівень рентабельності капіталу вимірюється відсотковим відношенням балансового прибутку до величини капіталу. З метою аналізу рентабельності капіталу складається аналітична таблиця, яка дає можливість визначити загальні зміни рентабельності капіталу та вплив основних факторів.

Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміні всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки. Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу балансу ДП “Залучанський спиртовий завод” за 2011-2012 рр., приведений у табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Аналіз складу та структури активу балансу ДП “Залучанський спиртовий завод” за 2011-2012 рр.

Розміщення майна

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 р. до

2011 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

1,8

0,02

1,3

0,01

-0,5

-27,77

первісна вартість

2,6

0,03

2,6

0,02

0

0

зношування

0,8

0,01

1,3

0,01

0,5

62,5

Основні засоби:

залишкова вартість

1829,9

21,46

1672,1

14,57

-157,8

-0,86

первісна вартість

2395,1

28,09

2406,2

20,96

11,1

0,46

зношування

565,2

6,63

734,1

6,39

168,9

29,88

Усього за розділом І

1831,6

21,48

1673,3

14,58

-158,3

-8,64

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

1288,1

15,11

1640,2

14,29

352,1

27,33

Незавершене виробництво

147,0

1,72

162,9

1,41

15,9

10,81

Готова продукція

243,1

2,85

232,2

2,02

-10,9

-4,48

Товари

360,9

4,23

454,7

3,96

93,8

25,99

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

3292,5

38,62

4916,0

42,84

1623,5

49,31

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

1194,2

14,01

2195,5

19,13

1001,3

83,84

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

163,7

1,92

197,4

1,72

33,7

20,58

в іноземній валюті

2,6

0,03

2,6

0,02

0

0

Усього за розділом ІІ

6692,1

78,51

9801,5

85,41

3109,4

46,46

Баланс

8523,7

100

11474,8

100

2951,1

34,62

З табл. 4.1 бачимо, що загальна вартість майна ДП “Залучанський спиртовий завод” збільшилась у 2012 р. у порівнянні до 2011 р. майже втричі - на 2951,1 тис. грн. або 34,62%. У складі необоротних активів підприємства частка нематеріальних активів зменшилась на 0,5 тис. грн. або 27,77%. Частка основних засобів зменшилась на 157,8 тис. грн. або 0,86%. Питома вага необоротних активів в загальному складі майна зменшилась на 158,3 тис. грн. або 8,64%.

Виробничі запаси збільшились суттєво - на 352,1 тис. грн. або 27,33%. Частину виробничих запасів можна продати для збільшення коштів. Частка незавершеного виробництва також збільшилась - на 15,9 тис. грн. або 10,81%. Позитивним у діяльності ДП “Залучанський спиртовий завод” є зменшення готової продукції у 2012 р. у порівнянні до 2011 р. на 10,9 тис. грн. або 4,48%. Зменшення залишків готової продукції свідчить про покращення її збуту. Показник вартості товарів, придбаних підприємством, збільшився за звітний період на 93,8 тис. грн. або 25,99%.

Питома вага оборотних активів ДП “Залучанський спиртовий завод” за звітний період збільшились на 3109,4 тис. грн. або 46,46%. Зростання відбулось за рахунок різкого збільшення дебіторської заборгованості зокрема із збільшенням розрахунків за товари, роботи, послуги на 1623,5 тис. грн. або 49,31%, з бюджетом - на 1001,3 тис. грн. або 83,84%. Важлива увага при аналізі поточних активів повинна приділятися дебіторській заборгованості. При наявності конкуренції та складності збуту підприємства продають її, використовуючи форми послідуючої оплати. Тому дебіторська заборгованість є важливою частиною оборотного капіталу. Зміни, що відбулись в структурі дебіторської заборгованості, свідчать про погіршення розрахункової дисципліни в бік погіршення платоспроможності. Підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться. Наявність заборгованості дебіторів спричиняє фінансові труднощі, оскільки підприємство відчуває недолік фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати та інше.

Збільшилась сума коштів на розрахунковому рахунку - на 33,7 тис. грн. або 20,58%. Наявність незначної суми коштів на розрахунковому рахунку пояснюється великою дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги.

5. Оцінка операційних витрат підприємства

Узагальнені вихідні дані для аналізу структури операційних витрат за економічними елементами містить форма № 2 фінансової звітності “Звіт про фінансові результати”, а саме розділ 2 “Елементи операційних витрат”. За цими даними можна визначити до якого типу виробництва належить підприємство за переважанням використання ресурсів (матеріально-трудові чи фондові). На основі такого аналізу визначається найактуальніші для підприємства напрямки зниження витрат. Аналіз структури операційних витрат за економічним елементом потрібності також для того щоб підприємство не потрапило у «ножиці» нееластичного попиту на свою продукцію та еластичності попиту на ті чи інші виробничі ресурси. Вихідні дані для аналізу наведені у табл. 5.1 (здійснено на основі форми №2 “Звіт про фінансові результати”).

Таблиця 5.1

Аналіз елементів операційних витрат ДП “Залучанський спиртовий завод” за 2011-2012 рр.

Елементи операційних витрат

Витрати, тис. грн.

Частка ,%

Відхилення 2012 р. до 2011 р.

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

Матеріальні затрати

12231,1

13292,6

85,70

81,08

1061,5

8,67

Витрати на оплату праці

1187,6

1386,6

8,32

8,45

199,0

16,75

Відрахування на соціальні заходи

405,8

491,7

2,84

2,99

85,9

21,16

Амортизація

155,2

169,4

1,08

1,03

14,2

9,14

Інші операційні витрати

291,2

1054,0

2,04

6,42

762,8

261,95

Разом

14270,9

16394,3

100

100

2123,4

14,87

Як видно з даних табл. 5.1, ДП “Залучанський спиртовий завод” належить до матеріаломісткого типу виробництва, отже, для підприємства актуальним є зниження матеріальних затрат. Негативними показниками у структурі операційних витрат є збільшення не тільки матеріальних затрат, але й витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації, інших операційних витрат.

Проведемо аналіз динаміки операційних витрат на одну гривню реалізованої продукції ДП “Залучанський спиртовий завод” за 2011-2012 рр. Операційні витрати на 1 грн. реалізованої продукції визначаються як відношення виручки від реалізації продукції до суми елементів операційних витрат (див. табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн. реалізованої продукції ДП “Залучанський спиртовий завод” за 2011-2012 рр.

Показники

Роки

Відхилення

2012 р. до 2011 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

Виручка від реалізації продукції

42603,4

45107,8

2504,4

Матеріальні затрати

12231,1

13292,6

1061,5

Витрати на оплату праці

1187,6

1386,6

199,0

Відрахування на соціальні заходи

405,8

491,7

85,9

Амортизація

155,2

169,4

14,2

Інші операційні витрати

291,2

1054,0

762,8

Операційні витрати на одну гривню вартості реалізованої продукції у 2011 р. складають: В = 14270,9 / 42603,4 = 0,33 або 33 коп.

Операційні витрати на одну гривню вартості реалізованої продукції у 2012 р. складають: В = 16394,3 / 45107,8 = 0,36 або 36 коп.

Витрати на виробництво продукції ДП “Залучанський спиртовий завод” зростають кожного року, що свідчить про потребу зниження цих витрат.

6. Управління розподілом і використанням прибутку

У процесі господарської діяльності засоби підприємства або зростають (на суму отриманого прибутку), або зменшуються (на суму отриманих збитків). Врівноваження активу і пасиву балансу здійснюється шляхом введення в пасив статті “Прибуток” або в актив статті “Збитки”. Отже, прибуток можна трактувати як суму власних засобів підприємства, що зростають, а збитки - як суму власних засобів, які “проїли”.

Аналізуючи “Звіт про фінансові результати” підприємства необхідно велику увагу звернути на аналіз балансового прибутку підприємства. Балансовий прибуток характеризує фінансовий результат усіх видів господарської діяльності підприємства. Аналіз балансового прибутку проводиться шляхом зіставлення фактично одержаного балансового прибутку за звітний період із даним за минулий рік. При цьому детально аналізуються складові частини балансового прибутку, вивчаються напрямки їх розвитку за звітний період, аналізується структура прибутку за звітний рік.

Для оцінки загальної ефективності господарської діяльності підприємства визначені показники рентабельності. Вони показують, наскільки прибутковою є діяльність підприємства.

Аналіз показників рентабельності передбачає оцінку рівнів рентабельності, визначення динаміки рентабельності, причин і факторів, які впливають на її зміну, і ступеня їх впливу на цю зміну. Заключним етапом аналізу рентабельності є розробка заходів щодо мобілізації резервів підвищення рентабельності.

Виділяють такі основні показники рентабельності: рентабельність капіталу (майна), рентабельність фондів (рентабельність виробництва), рентабельність продукції.

Завершальним етапом аналізу фінансового стану підприємства є розробка заходів щодо зміцнення фінансового стану. У кожного підприємства завжди є резерви поліпшення фінансового стану. З'ясувавши в ході аналізу причини фінансових труднощів, їх слід згрупувати за основними напрямами.

Головними з них є виробничі фактори: обсяги виробництва, якість та асортимент продукції, що випускається, відповідність термінів її поставки термінам, передбаченим договорами. Важливу роль відіграють також фактори, пов'язані зі стабільністю матеріально-технічного постачання, наявністю ринків збуту і загальногосподарські.

Можна говорити і про власні фінансові фактори. Це насамперед рівень рентабельності, який багато в чому визначається рівнем цін на продукцію підприємства. Якщо рівень цін не забезпечує підприємству необхідного для його нормального розвитку рівня рентабельності, то слід подумати про перехід на випуск більш вигідної продукції, а також про пошук таких покупців (в тому числі на нових ринках збуту), які можуть придбати продукцію за вищою ціною.

Другою важливою об'єктивною причиною фінансових труднощів може бути погана забезпеченість виробничого процесу фінансовими ресурсами. У цьому випадку слід потурбуватися про реалізацію понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, ліквідацію надлишкових і маловикористовуваних основних фондів, реалізацію наявних у підприємства цінних паперів. Серед інших засобів збільшення фінансових результатів мобілізація наявних у підприємства засобів спеціальних фондів, в тому числі резервного, створюваного спеціально з такою метою. Необхідно вивчити можливість отримання кредитів у банках, постачальників, покупців.

Вирішальним способом підвищення ефективності може стати зміна форми господарювання або форми власності.

Аналіз фінансового стану підприємства завершується складанням конкретного плану його зміцнення, який містить виробничі, технологічні та організаційні заходи.

Аналіз прибутковості (рентабельності) підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Аналіз показників рентабельності передбачає оцінку рівнів рентабельності, визначення динаміки рентабельності, причин і факторів, які впливають на її зміну, і ступеня їх впливу на цю зміну. Заключним етапом аналізу рентабельності є розробка заходів щодо мобілізації резервів підвищення рентабельності.

Кінцевим результатом діяльності підприємства є дохід та прибуток. Валовий дохід підприємства складається від реалізації продукції і доходів від позареалізаційної діяльності.

Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства і є основним показником ефективної роботи підприємства в умовах ринку. Прибуток підприємства може бути представлений у двох показниках:

Прибуток від основної діяльності (від реалізації продукції та послуг) розраховується як різниця між валовим доходом та витратами.

Балансовий прибуток - крім прибутку від основної діяльності, включає незаплановані доходи та витрати, прибуток від неторгової діяльності.

За досліджуваний період підприємство має лише прибутки, при цьому спостерігається тенденція до постійного та значного збільшення відповідного показника (див. табл. 6.1). Причина збільшення прибутків ДП “Залучанський спиртовий завод” у 2012 р. лежить у збільшенні рівня доходів від реалізації лікеро-горілчаної продукції.

Таблиця 6.1

Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ДП “Залучанський спиртовий завод” за 2011-2012 рр.

Показники

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 р. до 2011 р.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

%

Валовий прибуток

2911,0

6135,3

3224,3

110,76

Прибуток від операційної діяльності

1156,3

2901,9

1745,6

150,92

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

1153,7

2901,9

1748,2

151,52

Чистий прибуток

865,3

2176,4

1311,1

151,52

Показник валового прибутку (різниця між чистим доходом і виробничою собівартістю) широко застосовується в практиці зарубіжних підприємств, а з 2000 року і в Україні.

Проаналізувавши структуру розподілу та використання прибутку ДП “Залучанський спиртовий завод” за 2010-2012 рр., ми прийшли до висновків, що майже всі показники, що торкаються прибутку підприємства, мають стабільну тенденцію до зростання за досліджуваний період.

Такий стан фінансово-господарської діяльності підприємства пояснюється перш за все тим, що попит на продукцію цього підприємства зростає, і дана продукція задовольняє вимоги та потреби населення у лікеро-горілчаній продукції, що безпосередньо впливає на збільшення обсягів реалізації продукції, доходів і прибутків підприємства.

Отже, проаналізувавши стан розвитку фінансово-господарської діяльності ДП “Залучанський спиртовий завод” за 2011-2012 роки, ми прийшли до висновків, що майже всі фінансові показники (валовий дохід, прибуток тощо) мають стабільну тенденцію до зростання за досліджуваний період.

7. Діяльність підприємства щодо залучення позичкового капіталу

Для оцінки динаміки змін у структурі активів і пасивів підприємства порівнюють абсолютні величини залишків за окремими статтями балансу на початок і кінець звітного періоду, а також підсумки за розділами балансу.

Пасив балансу має три основні розділи: “Джерела власних коштів”, “Довгострокові пасиви”, “Розрахунки та інші пасиви”.

У першому розділі пасиву балансу представлена інформація про джерела власних активів підприємства. Тут містяться відомості про розміри статутного фонду, спеціальних фондів і цільового фінансування, амортизаційного і ремонтного фондів, доходів майбутніх періодів і балансового прибутку, кредиторської заборгованості по розрахунках за майно і фінансування капітальних вкладень. В цьому розділі наводяться нагромаджені суми спрацювання основних засобів (і нематеріальних активів), МШП, резерву на покриття передбачених витрат і платежів, торгової націнки на нереалізовані товари.


Подобные документы

 • Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві.

  курсовая работа [154,9 K], добавлен 13.11.2009

 • Аналіз управління грошовими потоками підприємства на основі дослідження фінансового стану та руху капіталу. Показники ефективності планування грошових надходжень, виявлення перспектив розвитку та розширення діяльності ВАТ "Бахмачський арматурний завод".

  дипломная работа [202,9 K], добавлен 05.03.2012

 • Організація фінансового планування грошових потоків на підприємстві. Експрес-аналіз результатів діяльності ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод". Аналіз формування грошових надходжень підприємства. Напрямки удосконалення фінансового планування.

  курсовая работа [586,4 K], добавлен 25.03.2011

 • Сутність фінансового стану підприємства та елементи, що його визначають. Оцінка майнового стану ВАТ "Завод МГТ" та динаміка його зміни. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Управління дебіторською заборгованістю, структурою капіталу.

  курсовая работа [284,9 K], добавлен 13.05.2011

 • Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність, класифікація та рух. Макроекономічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "КВБЗ"; рекомендації по вдосконаленню механізму формування та управління грошовими потоками.

  курсовая работа [182,5 K], добавлен 08.02.2011

 • Ознайомлення з підприємством ВАТ "ЦГЗК" та організацією фінансової роботи. Вивчення фінансових взаємовідносин господарських суб`єктів та організації грошових розрахунків. Управління формуванням і розподілом прибутку, власним капіталом ВАТ "ЦГЗК".

  отчет по практике [1,9 M], добавлен 26.04.2016

 • Організація фінансової роботи в адміністрації. Управління грошовими потоками, формування і розподіл прибутку в організації. Видатки бюджету на соціально-культурну сферу. Сплата місцевих податків та зборів. Аспекти роботи відділу культури та туризму РДА.

  отчет по практике [154,3 K], добавлен 08.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.