Аналіз фінансового стану діяльності ВАТ "Житомирський маслозавод"

Організаційно-економічна та виробнича характеристика підприємства. Організаційна структура управління. Аналіз структури реалізації продукції. Структура та динаміка експорту. Оцінка ліквідності, показники рівня ефективності господарської діяльності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 22.09.2013
Размер файла 447,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ТА ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Мета проходження виробничої практики - проведення комплексного аналізу виробничої, комерційної, фінансової та зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яке є об'єктом проходження практики, особливостей та перспектив розвитку підприємства в сучасних економічних умовах.

Об'єктом виступає ВАТ «Житомирський малозавод».

Під час проходження виробничої практики мною було опрацьовано літературні джерела та матеріали виробничої, комерційної, фінансової та зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ТА ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Розгляд організаційно-правових аспектів діяльності підприємства передбачає визначення організаційно-правового статусу, який закріплений на підприємстві його установчими документами.

Головним установчим документом, що регулює діяльність підприємства є його статут, тому перш за все необхідно провести ідентифікацію підприємства за цим документом. В нашому випадку ми будемо розглядати підприємство ВАТ “Житомирський маслозавод”, яке функціонує у формі відкритого акціонерного підприємства.

Адреса: ВАТ «Житомирський маслозавод» Україна, 10002, Житомир, вул. Івана Гонти, 4. тел./факс: (0412) 42-29-02.

Історія підприємства починається з 1981 р. Житомирський маслозавод створено в 1981 році. До 1976-го на його території знаходився Житомирський м'ясокомбінат. З 1976 по 1981 роки відбулась комплексна реконструкція приміщень. Починаючи з 1981 року поетапно були введені в дію цехи по виробництву тваринного масла, сухого знежиреного молока, морозива. В 1996 році «Житомирський маслозавод» шляхом приватизації перетворився в ВАТ «Житомирський маслозавод».

З 1 квітня 1998 року ВАТ «Житомирський маслозавод» почав виробляти продукцію під торговою маркою «Рудь» - таке рішення прийняли на загальних зборах трудового колективу, вшановуючи свого керівника, його знання і організаторські здібності. Спочатку розглядали більше 60 варіантів назв торгової марки, але все ж таки дали бренду ім'я директора. Особисті амбіції тут ні до чого, просто хотілось, щоб за назвою марки споживачі бачили конкретну людину, яка бере на себе відповідальність за дії компанії і пов'язані з продукцією обіцянки.

В історії про те, як Житомирський маслозавод вийшов за межі свого регіону не малу роль зіграв випадок. В середині 90-х років конкуренцією українському ринку морозива була продукція з Польщі. Саме цією продукцією був заповнений весь вітчизняний ринок. Але нововведення по в'їзному миту, практично в один момент зупинили поставки цієї продукції і для українських виробників відкрилась велика, ніким не заповнена частина ринку. Великих вітчизняних виробників морозива на той момент було не багато (2-3 роки на Україні навіть спостерігався дефіцит цього холодного скарбу), до того ж потужності більшості компанії не дозволяли розраховувати на статус загальнонаціональних виробників. Але Житомирському маслозаводу в той час було вже тісно в своєму регіоні. Утворений на ринку вакуум відкрив для компанії нові території збуту - всі регіони України, а згодом і європейські країни, Ізраїль, Японію та США.

Секрет цього успіху простий - висока якість, оригінальність і постійне оновлення асортименту, який би відповідав сучасним тенденціям ринку, поєднуючи в собі передові технології і традиції.

Відкрите акціонерне товариство «Житомирський маслозавод» - компанія «Рудь» - лідер серед українських виробників морозива. «Мороженое № 1» - це не лише рекламний слоган, а й мета існування компанії. Саме тому продукція підприємства не лише задовольняє потреби, а й перевищує сподівання споживачів. Навіть найвибагливіші з них можуть знайти для себе свій смак в асортименті продукції.

В компанії працює команда висококваліфікованих менеджерів вищої ланки, які мають профільну освіту та великий досвід роботи.

Зважена стратегія, надійна команда та високий рівень менеджменту дозволяють компанії досягати значних результатів.

Традиційне прагнення компанії «Рудь» до високих стандартів забезпечило підприємству розробку, впровадження та сертифікацію системи управління якістю та системи екологічного менеджменту. Освоєні працівниками підприємства сучасні методи управління, що покладені в основу цих міжнародних стандартів, дозволяють планомірно працювати над вдосконаленням діяльності компанії, що в кінцевому підсумку веде до підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Компанія «Рудь» має безліч нагород: дипломи, медалі, відзнаки, що є переконливим доказом високої ефективності застосування сучасної філософії бізнесу.

ВАТ «Житомирський маслозавод» отримав наступні звання та нагороди:

Володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2004 р.);

Переможець 9-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства»;

Лауреат 8-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства»;

Член Української асоціації якості з 2003 року.

Система менеджменту компанії «Рудь» базується на вимогах міжнародних стандартів серії ISO. Система управління якістю розроблена і впроваджена в квітні 2002 р. відповідно до вимог ISO 9001:2000, система управління природоохоронною діяльністю - в серпні 2004 р. згідно з вимогами ISO 14001:2004. В 2008 р. за результатами проведених ресертифікаційних аудитів було подовжено дії сертифікатів до 2011 року.

Система управління якістю направлена на забезпечення ефективного управління бізнес-процесами та випуску якісної продукції, яка задовольняє вимогам споживача.

З метою удосконалення системи менеджменту, з 2008 року впроваджено систему управління безпечністю харчових продуктів (ХACCП) згідно ISO 22000:2005 на виробництві морозива.

Система безпечності харчових продуктів - це система організації та забезпечення безпеки у виробництві та переробці харчових продуктів по всьому операційному ланцюжку: від сировини та пакувальних матеріалів до постачання продукції кінцевому споживачу.

Принципи та механізми, на яких базується система ХАССП, дозволяють підвищити довіру споживача до якості морозива, шляхом впровадження новітніх технологій у виробництві та управлінні компанією і, як наслідок, зростання конкурентоспроможності продукції.

Компанія «Рудь» піклується про зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. З цією метою ВАТ «Житомирський маслозавод» взяв участь в Міжнародному проекті «Впровадження систем екологічного менеджменту на підприємствах України», який здійснювався за ініціативи програми ТАCІS (програма співробітництва Європейського Союзу з Україною). Саме цей проект спрямував підприємство на впровадження у 2004 році екологічного менеджменту згідно ІSО 14001.

Нові економічні та організаційні механізми управління в природоохоронній діяльності дають можливість розробити ефективну програму управління природоохоронною діяльністю з метою зменшення негативного впливу процесів і робіт на навколишнє середовище.

Отже, ВАТ “Житомирський маслозавод” здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України та Статутом.

Згідно зі Статутом ВАТ “Житомирський маслозавод” має право у порядку, визначеному чинним законодавством:

- створювати на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи тощо;

- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

- відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті;

- випускати, купувати та реалізовувати цінні папери тощо.

Метою діяльності підприємства є здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання прибутку на підставі задоволення суспільних потреб в товарах та послугах, що визначені предметом діяльності, а також задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів Товариства та членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства, згідно з діючим Статутом.

Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво, заготівля, збереження і переробка молока;

- торгівля молочною продукцією, іншими товарами народного споживання продовольчої і промислової груп, сировиною та продукцією виробничо-технічного призначення, сільгосппродукцією;

- експортно-імпортні операції з товарами та послугами;

- здійснення оптової та роздрібної торгівлі, торговельно-заготівельної, посередницької та комерційної діяльності;

- організація рекламних заходів, виставок, ярмарок, аукціонів;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- переробка та реалізація відходів виробництва, технічної сировини, комерційне посередництво, інноваційна діяльність;

- створення власної торговельної мережі (магазини, салони, рухомі автолавки) з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;

- придбання, оренда, ремонт та здача в оренду будинків, споруд, а також обладнання та іншого майна, в тому числі засобів виробництва;

- інша підприємницька діяльність, що не заборонена чинним законодавством.

Організаційна структура управління підприємством представлена на рис. 1.

Об'єктами господарської діяльності ВАТ “Житомирський маслозавод” є молочна продукція та вироби, виготовлені на основі молочної сировини. Аналіз структури та динаміки реалізації продукції підприємства представлено в таблицях 1 та 2.

Рис. 1 - Організаційна структура управління ВАТ “Житомирський маслозавод”

Таблиця 1 - Реалізація продукції ВАТ “Житомирський маслозавод” у 2005-2009 рр., т.

Об'єкти господарювання

Роки

Відхилення 2009 р. до 2005 р.

2005

2006

2007

2008

2009

+, -

%

1. Молоко

10000

10140

10200

10340

11200

1200

12,00

2. Сир

5000

5800

5950

6500

7300

2300

46,00

3. Сметана

4600

4960

5200

5700

6300

1700

36,96

4. Масло

7400

8200

8300

8300

8500

1100

14,86

5. Морозиво

15000

15500

16000

16300

19700

4700

31,33

6. Сухе молоко

5500

5500

6000

6200

6700

1200

21,82

Разом

47500

50100

51650

53340

59700

12200

25,68

Торгова марка «РУДЬ» представлена 140 найменуваннями асортименту, серед яких більше 90 видів морозива, 12 видів масла, 20 видів продукції з незбираного молока, сухе знежирене молоко та інше.

Таблиця 2 - Аналіз структури реалізації продукції ВАТ “Житомирський маслозавод”, т.

Об'єкти господарювання

2005

2006

2007

2008

2009

Відхил. 2009 р. від 2005 р. пунктів в стр-рі

т.

%

т.

%

т.

%

т.

%

т.

%

1. Молоко

10000

21,05

10140

20,24

10200

19,75

10340

19,39

11200

18,76

-2,29

2. Сир

5000

10,53

5800

11,58

5950

11,52

6500

12,19

7300

12,23

1,70

3. Сметана

4600

9,68

4960

9,90

5200

10,07

5700

10,69

6300

10,55

0,87

4. Масло

7400

15,58

8200

16,37

8300

16,07

8300

15,56

8500

14,24

-1,34

5. Морозиво

15000

31,58

15500

30,94

16000

30,98

16300

30,56

19700

33,00

1,42

6. Сухе молоко

5500

11,58

5500

10,98

6000

11,62

6200

11,62

6700

11,22

-0,36

Разом

47500

100

50100

100,00

51650

100,00

53340

100,00

59700

100,0

-

У процесі пошуку своєї ніші на ринку підприємство випускало різні види молочної продукції в залежності від позитивної чи негативної реакції споживачів, не рідко вдаючись навіть до експериментів.

Так за останні 5 років на ВАТ «Житомирський маслозавод» вироблялись такі види продукції: молочні та кисломолочні продукти, сирки солодкі в глазурі, вершкове масло, сухе і цільне молоко (як для власної потреби, так і для деяких замовників), йогурти та ін. Водночас, пріоритетними видами продукції, що випускає завод є морозиво, сухе молоко та масло.

Обсяги виробництва основних видів продукції ВАТ “Житомирський маслозавод” за 2005-2009 рр. збільшилися у сторону такої асортиментної групи, як кисломолочні продукти (сирки глазуровані/неглазуровані, кефіри (з/без солодкими добавками, йогурти, сирна маса тощо).

Стратегічна ціль компанії «Рудь» - займати виключно провідні позиції на ринку морозива, тому головним завданням 2009 року стало підтвердження відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005, що базується на принципах «НАССР» та ISO 9001:2008.

25-26 лютого 2009 року у багатьох підрозділах компанії «Рудь» проходив зовнішній наглядовий аудит на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 22000:2005 та ISO 9001:2008. Міжнародний стандарт ISO 22000:2005 визначає вимоги до Системи Управління Безпечністю Харчових Продуктів (СУБХП), яка охоплює весь виробничий ланцюжок - від надходження та зберігання сировини, виготовлення готових продуктів на технологічних лініях, їх зберігання і до реалізації продукції споживачеві, включно з контролем ризиків харчової безпеки на всіх етапах даного процесу. Безпечність продукту харчування - це гарантія, що даний продукт не завдасть шкоди здоров'ю споживача при його вживанні за призначенням. Міжнародний стандарт ISO 9001:2008 визначає вимоги до Системи Управління Якістю (СУЯ) для задоволення потреб споживачів при безперервному удосконаленні виробництва.

На заключній нараді аудитори наголосили, що при оцінці якості харчових продуктів європейці основну увагу приділяють не тільки смаку, а й стовідсотковій гарантії безпечності. Таку гарантію безпечності морозива і підтвердили на дільниці № 4 цеху з виробництва морозива.

Контроль 36 критичних точок керування (мікробіологічні аналізи, змиви, контроль температури, кількості інгредієнтів і т. ін.) дозволяє заявити, що вироблене морозиво на лінії стретлайн 800 абсолютно безпечне для споживачів.

За результатами наглядового аудиту, проведеного у підрозділах компанії «Рудь», орган сертифікації ТОВ МЦЯ «Прирост», який акредитований німецькою організацією DQS, готує документи, щоб у березні 2009 року нагородити ВАТ «Житомирський маслозавод» сертифікатами відповідності вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 та ISO 22000:2005. До речі, на сьогодні Сертифікат відповідності вимогам новій версії міжнародного стандарту ISO 9001:2008 ВАТ «Житомирський маслозавод» отримує одним з перших підприємств молочної галузі України.

Наявність Сертифіката відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005 надає компанії «Рудь» ряд додаткових переваг та дозволяє гарантувати споживачам стабільну високу якість морозива. Сертифікат також відкриває додаткові можливості експорту морозива в Європу, підвищує довіру закордонних партнерів.

Крім того, ВАТ «Житомирський маслозавод» займається експортом продукції за кордон.

Організацією експортних операцій на ВАТ «Житомирський маслозавод» займається відділ зовнішньоекономічних зв'язків, що виконує усі функції, пов'язані з експортом продукції.

ВАТ «Житомирський маслозавод» продає свої продукти в основному оптовикам, що здобувають право власності на товар при перетині товаром українського кордону, тобто використовує непрямий метод експорту. Однак ВАТ «Житомирський маслозавод» і самостійно виходить на міжнародні ринки.

Споживачі нерідко ставлять ВАТ «Житомирський маслозавод» у приклад іншим виробникам молочної продукції, відзначаючи чіткість і надійність постачань, старанність упакування і її зручність для транспортування.

Відомо, що від того, хто (ВАТ «Житомирський маслозавод» чи його покупець) бере на себе видатки, зв'язані з транспортуванням, страхуванням і митним оформленням вантажів, залежить ціна, позначена в контракті. ВАТ «Житомирський маслозавод» уже не в перший рік працюючи з закордонними партнерами, застосовує умови Incoterms, що систематизують правила міжнародної торгівлі.

Найбільше часто застосовувані на ВАТ «Житомирський маслозавод» - FOB, CIF, EXW, CPT.

Основна частина експортованої продукції у США поставляється через Одеський Припортовий Завод і Маріупольський морський торговий порт. Даний спосіб постачань найбільш вигідний ВАТ «Концерн «Житомирський маслозавод», тому що для продуктів, що поставляються таким чином, у вищевказаних портах маються всі необхідні умови для здійснення оперативної перевалки експортних вантажів.

Що стосується розрахунків з партнерами, слід зазначити наступне:

- спочатку ВАТ «Житомирський маслозавод» користалося рахунками, відкритими в московських і київських банках, що дуже сильно сповільнювало процес одержання інформації про прихід засобів на рахунок і сповільнювало процес оплати;

- однак обсяги валютних операцій і їхня якісна зміна змусила підприємство змінити принципи роботи на банківському ринку. Назріла необхідність обслуговування в спеціалізованому експортному банку і було прийняте рішення на користь Першого Українського Міжнародного Банку. ВАТ «Житомирський маслозавод» одержало можливість вести розрахунки з покупцями і постачальниками, використовуючи передову банківську технологію;

Розрахунки з контрагентами ВАТ «Житомирський маслозавод» робить за допомогою таких форм розрахунків, як акредитив, банківська гарантія і по факту постачання.

Суть цілеспрямованої цінової політики ВАТ «Житомирський маслозавод» полягає в тому, щоб установлювати на товари фірми такі ціни і так варіювати їх у залежності від положення на ринку, щоб опанувати його визначеною часткою, забезпечити намічений обсяг прибутку і вирішувати інші стратегічні й оперативні задачі.

Важливою зміною в ціновій політиці керівників ВАТ «Житомирський маслозавод», що працює в умовах українського ринку, є посилення орієнтації на ринкові ціни. Проведення маркетингових досліджень службою маркетингу при ВАТ «Житомирський маслозавод» і співробітництво з ведучими дослідницькими центрами, використання різних дайджестів оглядів ринків по міжнародній мережі Internet дозволяють вивчати не тільки фактичний стан ринку, але і визначати його перспективи, робити прогнози.

Формування цін на сухе молоко на підприємстві й інших виробниках цієї продукції в Україні відбуваються у відповідності з наступними принципами. Оскільки реалізація цих основних видів продукції відбувається переважно за кордон, ціни повинні орієнтуватися на світовий рівень. Отже, формування ціни на ці продукти змінює свої підходи: не витрати диктують ціни, як при планових, а навпаки, рівень цін, що склався на ринку, визначає рівень витрат. ВАТ «Житомирський маслозавод» реалізує свою продукцію за цінами, що встановлюються самостійно чи на договірній основі.

Комерційний успіх підприємства залежить від ефективності його збутової діяльності. Тому маркетинг виконує одну з найважливіших функцій. Керування маркетингом може здійснюватися з позицій п'яти різних підходів: концепція удосконалювання виробництва; концепція удосконалювання товару; концепція інтенсифікації комерційних зусиль; концепція маркетингу і концепція соціально-етичного маркетингу.

ВАТ «Житомирський маслозавод» використовує комбінацію всіх цих підходів з упором на один з них у залежності від конкретної ситуації.

На ринках ВАТ «Житомирський маслозавод» постійно зіштовхується з конкуренцією у всіляких її проявах: пряма конкуренція - фірми, що випускають аналогічні продукти зі схожими технічними показниками; непряма конкуренція - фірми, що випускають інші види продукції. Група маркетингу ВАТ «Житомирський маслозавод» займається вивченням діяльності конкурентів і систематизацією зведень про їх для вироблення успішної стратегії боротьби за частку на ринку.

Головним аспектом зовнішньоекономічної діяльності ВАТ „Житомирський маслозавод” є експорт продукції.

Рис. 2 - Динаміка експорту продукції ВАТ «Житомирський маслозавод» у 2005-2009 рр., тис. грн.

Як видно з рис. 2 експорт продукції щороку зростає. Одним із важливих напрямків деталізації обсягу реалізації продукції, товарів, робіт та послуг є вивчення його в асортиментно-структурному розрізі. Оскільки ВАТ «Житомирський маслозавод» займається виготовленням продукції, то проведемо аналіз зміни структури реалізації продукції на зовнішньому ринку ВАТ «Житомирський маслозавод» за асортиментними групами (таблиця 3).

Таблиця 3 - Аналіз реалізованої продукції на зовнішньому ринку ВАТ «Житомирський маслозавод»

Група товарів

2005

2006

2007

2008

2009

Відхилення 2009 р. до 2005 р.

Масло (7 видів)

6544,5

8425,2

7521,1

11977,9

16187,1

9642,6

Морозиво (15 видів)

18245,2

19875,5

21545,5

27436,7

14057,4

-4187,8

Сухе молоко

10851,1

15210

18500

10563,5

21730,1

10879

Разом

35640,8

43510,7

47566,6

49978,1

51974,6

16333,8

Аналізуючи отримані дані, можемо зробити висновок про те, що ВАТ «Житомирський маслозавод» реалізує досить великий асортимент продукції. На рис. 3 проілюстровано динаміку реалізації асортиментних груп продукції ВАТ «Житомирський маслозавод».

Рис. 3 - Динаміка реалізації асортиментних груп продукції ВАТ «Житомирський маслозавод» у 2005-2009 рр., тис.грн.

Як видно з рис. 3 у 2009 р. значно зменшився експорт морозива в порівнянні з 2005 роком на 4187,8 тис.грн., а в порівнянні з 2008 р. - на 13379,3 тис.грн.

Таблиця 4 - Аналіз структури реалізованої продукції на зовнішньому ринку ВАТ «Житомирський маслозавод»

Група товарів

2005

2006

2007

2008

2009

Відхилення 2009 р. до 2005 р.

Масло (7 видів)

18,36

19,36

15,81

23,97

31,14

12,78

Морозиво (15 видів)

51,19

45,68

45,30

54,90

27,05

-24,15

Сухе молоко

30,45

34,96

38,89

21,14

41,81

11,36

Разом

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

З табл 4 видно, що найбільшу частку реалізованої продукції у 2005 році займала група товарів «морозиво» - 51,2%, а у 2009 році має група товарів - «сухе молоко» - відповідно 41,81%. Наведемо структуру експорту продукції ВАТ «Житомирський маслозавод» на рис. 4.

Рис. 4. - Структура експорту продукції ВАТ «Житомирський маслозавод» у 2009 році, %

«Житомирський маслозавод» спеціалізується у виробництві морозива, а також вершкового масла, сухого знежиреного молока та ін. Дилерська мережа з реалізації продукції створена на території України, Чехії, Югославії, Молдови та Ізраїлю. Морозиво також поставляється в США, а сухе знежирене молоко експортуєтсья у Великобританію, Німеччину, Японію, Ізраїль, Голландію, Чехію та інші країни світу.

Компанія експортує сухе молоко в наступні країни: Бангладеш, Ізраїль, Японія, Казахстан, Мадагаскар, Молдова, Філіппіни, Туреччина. 80% його продажів припадає на зовнішні ринки. ВАТ «Житомирський маслозавод» щільно працюємо зі світовими трейдерами з Данії, Голландії, Франції, експортує молочну продукцію в Японію, Північну Африку, тобто в регіони її традиційного імпорту.

Українське масло західні трейдери не беруть: воно належить до категорії споживчих товарів, а споживчі ринки більшості країн сьогодні закриті. Простий приклад: внутрішня українська ціна на масло-моноліт становить близько 1,5 тис. дол./т, а на внутрішньому ринку Європи - щонайменше 3 тис. Тобто можна було б заробляти там великі гроші. Проте цього ж ніхто не допустить. Звідси протекціонізм, великі ввізні мита.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

Показники динаміки і структури майна підприємства досліджують шляхом горизонтального і вертикального аналізу даних балансу.

Активи підприємства та їх структура вивчаються як з точки зору участі у виробництві, так і щодо наявності товарних запасів, дебіторської заборгованості і грошових коштів. Безпосередньо з'ясовується участь у виробничому циклі основних засобів, нематеріальних активів, запасів і витрат майбутніх періодів.

Розглядаючи показники за окремими розділами балансу, можна відзначити, що загальна вартість майна підприємства збільшилась за рік на 19758,4 тис. грн., або 34,1 %. Приріст вартості майна здійснювався нерівномірно. Якщо необоротні активи в оцінці за залишковою вартістю зросли на 35,3 %, то оборотні активи - на 32,2 %.

Слід зазначити, що за період, який аналізується, збільшилась питома вага майна необоротних активів. Варіаційна частина оборотних активів щодо готової продукції і дебіторської заборгованості покриваються повністю поточними зобов'язаннями.

Якщо взяти реальні активи, що характеризують виробничу потужність підприємства, тобто основні засоби, виробничі запаси і незавершене виробництво, то на початку року вони становили (34456,6 + 6644,2 + 0) = 41109,8 тис. грн. або 71,0 % усіх активів. На кінець року реальні активи збільшились і становили відповідно (44795,5 + 7946,7 +0) = 52742,2 тис. грн., але за питомою вагою 67,9 % в загальній вартості майна вони зменшилися. За обсягами формування підприємницького майнового потенціалу тенденція розвитку господарської діяльності сприятлива і вказує на збільшення виробничих можливостей підприємства.

Таблиця 5 - Аналіз динаміки і структури активів підприємства за 2009 рік

Види майна

Сума, тис. грн.

Структура майна по відношенню до підсумку, %

Відхилення

балансу в цілому

окремих розділів балансу

+, -

тис. грн.

%

пунктів в структурі по відношенню до

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

балансу в цілому

окремих

розділів

балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І. Необоротні активи

залишкова вартість

2,3

-

0,0

-

0,0

-

-2,3

-

0,0

0,0

первісна вартість

2,3

-

х

х

х

х

-2,3

х

х

х

накопичена амортизація

-

-

х

х

х

х

-

-

х

х

Незавершене будівництво

2222,0

4802,9

3,8

6,2

6,0

9,6

2580,9

1,2 р.

2,4

3,6

Основні засоби:

залишкова вартість

34456,6

44795,5

59,5

57,7

93,4

89,7

10338,9

30,0

-1,8

-3,7

первісна вартість

46915,3

62284,3

х

х

х

х

15369,0

32,8

х

х

знос

12458,7

17488,8

х

х

х

х

5030,1

40,4

х

х

Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

первісна вартість

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

накопичена амортизація

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші фінансові інвестиції

229,4

323,0

0,4

0,4

0,6

0,7

93,6

40,8

0,0

0,1

Довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відстрочені податкові активи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом І

36910,3

49921,4

63,7

64,3

100,0

100,0

13011,1

35,3

0,6

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

6644,2

7946,7

11,5

10,2

31,6

28,7

1302,5

19,6

-1,3

--2,9

Поточні біологічні активи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Незавершене виробництво

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Готова продукція

1243,6

1531,1

2,2

2,0

5,9

5,5

287,5

23,1

-0,2

-0,4

Товари

233,3

577,1

0,4

0,7

1,1

2,1

343,8

1,5 р.

0,3

1,0

Векселі одержані

224,6

713,7

0,4

0,9

1,1

2,6

489,1

2,2 р.

0,5

1,5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

8637,7

12471,7

14,9

16,1

41,2

45,0

3834,0

44,4

1,2

3,8

первісна вартість

8637,7

12471,7

х

х

х

х

3834,0

44,4

х

х

резерв сумнівних боргів

-

-

х

х

х

х

-

-

х

х

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

1440,3

1599,3

2,5

2,1

6,9

5,8

159,0

11,0

-0,4

-1,1

за виданими авансами

1570,1

1392,8

2,7

1,8

7,5

5,0

-177,3

-11,3

-0,9

-2,5

з нарахованих доходів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

із внутрішніх розрахунків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

691,6

1011,4

1,2

1,3

3,3

3,6

319,8

46,2

0,1

0,3

Поточні фінансові інвестиції

85,7

0,0

0,2

0,0

0,4

0,0

-

-

-0,2

-0,4

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

129,1

395,8

0,2

0,5

0,6

1,4

266,7

2,1 р.

0,3

0,8

в іноземній валюті

14,5

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

-14,5

-

0,0

-0,1

Інші оборотні активи

69,5

91,9

0,1

0,1

0,3

0,3

22,4

31,8

0,0

0,0

Усього за розділом ІІ

20984,2

27731,5

36,3

35,7

100,0

100,0

6747,3

32,2

-0,6

0,0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

57894,5

77652,6

100,0

100,0

х

х

19758,4

34,1

0,0

-0,1

Залишкова вартість основних засобів підприємства збільшилась на 10338,9 тис. грн. за рахунок вартості об'єктів, введених в експлуатацію в результаті капітальних вкладень. Одночасно залишкова вартість основних засобів зменшувалась на суму нарахованого зносу - 5030,1 тис.грн.

Наявність довгострокових фінансових вкладень вказує на зовнішню інвестиційну спрямованість підприємства. Якщо в результаті аналізу підприємство буде визнане неплатоспроможним, рекомендується додатково вивчити склад інвестиційних цінних паперів, дати оцінку їх ліквідності, а також ефективності і доцільності відволікання коштів на здійснені вкладення.

При аналізі даних першого розділу активу балансу також звертається увага на тенденцію зміни таких його статей, як незавершене будівництво (незавершені капітальні вкладення) та довгострокова дебіторська заборгованість, оскільки вказані активи не беруть участі у виробничому процесі і, за певних умов, збільшення їх частки може негативно вплинути на результативність операційної діяльності підприємства.

Аналіз складу оборотних активів показує, що на підприємстві відбулися зміни в їх динаміці. Так, матеріальні оборотні активи зросли на 1933,8 тис. грн., але їх частка в загальній сумі оборотних активів зменшилась - на 2,3 процентних пункти.

Приріст оборотних активів припадає на виробничі запаси, готову продукцію і товари, які, як показує баланс, збільшились, відповідно, на 1302,5, 287,5 і 343,8 тис. грн. Такі зміни обґрунтовані лише за умови зростання обсягів господарської діяльності.

Для забезпечення найбільш ефективного господарювання необхідно досягти оптимального співвідношення необоротних і оборотних активів та обсягів підприємницької діяльності. При цьому підприємство заінтересоване у зменшенні залишків активів на балансі, особливо в частині готової продукції, товарів і дебіторської заборгованості.

Слід зазначити, що на підприємстві за структурою активів відбулося зменшення оборотних активів внаслідок зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом і за виданими авансами, виробничих запасів і готової продукції. Частка грошових коштів у загальному розмірі активів збільшилась з 0,2 % на початок звітного періоду до 0,5 % на кінець. Цей факт позитивно характеризує підприємство і покращує його можливості щодо нормальної підприємницької діяльності в сфері здійснення розрахунків з постачальниками. Разом з тим, відбулося збільшення найменш ліквідних оборотних активів - товарних запасів. З фінансової точки зору в цілому на підприємстві відбувається зміна структури оборотних активів у бік незначного збільшення їх ліквідності.

Як видно з балансу, на рахунках підприємства у банках зберігається значна сума грошових коштів. Безперечно, в умовах ринкової конкуренції має бути резерв вільних грошових коштів підприємства, виробничих запасів і товарів на складі, але в цьому випадку резерв має відповідати розрахунковому нормативу. По суті, це кошти, що не працюють, і тримати їх не вигідно.

Поряд з дослідженням структури і динаміки майна при оцінці фінансового стану підприємства необхідно здійснювати аналіз фінансових ресурсів, тобто капіталу, вкладеного в активи.

Використовуючи дані балансу підприємства, можна дати характеристику:

величини і динаміки капіталу, який розміщений в активах;

структури капіталу за окремими елементами;

складу і величини структурних змін власного капіталу і зобов'язань;

резервів поліпшення динаміки і структури джерел формування капіталу.

Активи (А), зобов'язання (З), власний капітал (ВК) підприємства завжди є складовими системи управління за рівняннями:

ВК = А-З, показує ту частину активів, яка визначає залишковий інтерес до підприємства і вільна від зобов'язань, а її величина залежить від вартості майна і зобов'язань;

А = З+ВК,

свідчить, що активи формуються у певному співвідношенні тільки за рахунок власного капіталу і зобов'язань;

А-З = ВВ + ПП + ЧП = ВК

визначає, що поточний чистий прибуток (ЧП), при врахуванні можливих змін внесків власників (ВВ) підприємства і створеного чистого прибутку у попередні періоди діяльності (ПП), завжди формує приріст активів або зменшення зобов'язань.

У складі капіталу підприємства виділяють власний (постійний) капітал (I розділ пасиву балансу), довгострокові (сталі) зобов'язання (II і III розділи пасиву балансу) і поточні (мобільні) зобов'язання (IV і V розділи пасиву балансу).

Капітал може бути сформований за рахунок власних і залучених джерел.

Аналіз свідчить, що власний капітал виступає джерелом покриття необоротних активів і тієї мінімальної частини поточних активів, які необхідні для здійснення технологічного процесу з виробництва об'єктів діяльності підприємства.

При оцінці капіталу підприємства можна зробити наступні висновки:

1. Про зміну величини і структури власного капіталу. Збільшення капіталу за рахунок власних джерел фінансування свідчить про реінвестування прибутку в господарську діяльність та / або додаткове внесення активів власниками.

Приріст величини і питомої ваги власного капіталу за рахунок реінвестованого прибутку є ознакою покращення діяльності підприємства, добрих перспектив економічного зростання та інвестиційної привабливості об'єктів підприємництва.

Про співвідношення власного і залученого капіталу. Якщо частка власного капіталу більша, ніж залученого, то ризик кредиторів менший. Водночас, залучений капітал створює умови і вимагає від власників підприємства відповідальності у відносинах з позичальниками та більш ефективного використання активів. Це забезпечується:

обґрунтуванням доцільності залучення капіталу і побудови механізму формування коштів для погашення зобов'язань;

платою за фінансові ресурси, залучені під зобов'язання;

системою контролю за погашенням боргу з боку кредиторів;

використанням до підприємства інструментів гарантій щодо повернення зобов'язань;

можливістю поліпшити фінансові результати господарювання, що зміцнює рівень самостійності підприємства.

3. Про рівень зовнішнього довгострокового залучення капіталу. Наявність капіталу з довгострокових джерел свідчить про нарощування виробничого потенціалу підприємства, розвиток діяльності за прибутковим сценарієм, довіру з боку кредиторів.

4. Про величину і структуру короткострокового залучення капіталу.

Оптимальний варіант залучення поточних зобов'язань - це їх розміщення в оборотних активах, крім нормативної величини виробничих запасів.

Оцінка співвідношення між окремими елементами фінансових ресурсів і формування їх в динаміці здійснюється шляхом вертикального і горизонтального аналізу статей балансу підприємства (табл. 6).

Горизонтальний аналіз дозволяє переглянути капітал за горизонтальною динамікою, оцінити тенденції змін окремих елементів джерел фінансових ресурсів, визначити, як вони змінюються в абсолютному і відносному значеннях. Вертикальний аналіз забезпечує перегляд капіталу за структурою окремих розділів і статей пасиву балансу. За допомогою цього методу досліджуються зміни в якості капіталу щодо співвідношення його елементів.

Таблиця 6 - Аналіз динаміки і структури фінансових ресурсів підприємства за звітний період

Види джерел фінансових ресурсів для формування майна

Сума, тис. грн.

Структура фінансових ресурсів відносно підсумку, %

Відхилення

балансу в цілому

окремих розділів балансу

+, -

тис.

грн.

%

пунктів у структурі відносно

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

балансу в цілому

окремих розділів балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І. Власний капітал

Статутний капітал

1393,2

1393,2

2,4

1,8

3,0

2,5

0,0

0,0

-0,6

-0,5

Пайовий капітал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Додатковий вкладений капітал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інший додатковий капітал

16554,9

16554,9

28,6

21,3

35,2

29,8

0,0

0,0

-7,3

-5,4

Резервний капітал

2395,6

3305,5

4,1

4,3

5,1

5,9

+909,9

38,0

0,2

0,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26655,3

34377,1

46,0

44,3

56,7

61,8

+7721,8

29,0

-1,7

5,1

Неоплачений капітал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучений капітал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом І

46999,0

55630,7

81,1

71,7

100,0

100,0

+8631,7

18,4

-9,4

0,0

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

35,7

27,8

0,1

0,0

100,0

100,0

-7,9

-22,1

-0,1

0,0

Інші забезпечення

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Цільове фінансування

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом ІІ

35,7

27,8

0,1

0,0

100,0

100,0

-7,9

-22,1

-0,1

0,0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Відстрочені податкові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом ІІІ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

3969,9

4786,7

6,9

6,2

36,6

21,8

+816,8

20,6

-0,7

-14,8

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Векселі видані

-

507,3

0,0

0,7

0,0

2,3

+507,3

-

0,7

2,3

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5340,8

13817,4

9,2

17,8

49,2

62,8

+8476,6

1,6 р.

8,6

13,6

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

721,9

1664,6

1,2

2,1

6,6

7,6

+942,7

1,3 р.

0,9

1,0

з бюджетом

250,8

447,8

0,4

0,6

2,3

2,0

+197,0

78,5

0,2

-0,3

з позабюджетних платежів

15,9

17,3

0,1

0,0

0,1

0,1

+1,4

8,8

-0,1

0,0

зі страхування

130,8

176,2

0,2

0,2

1,2

0,8

+45,4

34,7

0,0

-0,4

з оплати праці

389,6

512,1

0,7

0,7

3,6

2,3

+122,5

31,4

0,0

-1,3

з учасниками

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

із внутрішніх розрахунків

0,1

-

0,0

-

0,0

-

-0,1

-100,0

0,0

0,0

Інші поточні зобов'язання

40,0

65,0

0,1

0,0

0,4

0,3

+25,0

62,5

-0,1

-0,1

Усього за розділом ІV

10859,8

21994,4

18,8

28,3

100,0

100,0

+11134,6

102,5

9,5

0,0

V. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

57894,5

77652,9

100,0

100,0

х

х

+19758,4

34,1

0,0

х

Дані таблиці 6 свідчать, що збільшення фінансових ресурсів підприємства відбулося за рахунок приросту власного капіталу на 8631,7 тис. грн., або 18,4 %. Проте, слід зазначити, що частка позикових джерел у формуванні капіталу підприємства теж збільшилась з 18,8 % до 28,3 %. Найбільшу частку у формуванні фінансових ресурсів підприємства серед власних джерел займає інший додатковий капітал (29,8 %) та нерозподілений прибуток (61,8%). Інші види капіталу в аналітичному розрізі становлять незначну частку. За фактом наявності значної суми нерозподіленого прибутку (34377,1 тис. грн.) потребує досить серйозного вивчення доцільність та правильність формування і ефективність використання статутного і резервного капіталу для створення стійких умов розвитку підприємницької діяльності.

Особливу увагу приділяють дослідженню кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість - це залучення активів у господарську діяльність підприємства за рахунок тимчасово безоплатного одержання майна інших суб'єктів господарювання. Відносини з кредиторами можуть передбачити штрафні санкції за несвоєчасну оплату зобов'язань. В процесі аналізу визначається частка окремих статей, які характеризують заборгованість у загальній сумі, а також відхилення значень цих статей на кінець звітного періоду відносно його початку.

Кредиторська заборгованість виникає при розрахунках підприємства з постачальниками і підрядниками, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці, одержання авансів від покупців. Значні розміри кредиторської заборгованості призводять до самовільного перерозподілу оборотних активів між підприємствами, державою і фізичними особами.

Дуже важливо звернути увагу на наявність простроченої заборгованості перед бюджетом, позабюджетними фондами, зі страхування, з оплати праці та перед іншими кредиторами.

Залучені джерела фінансових ресурсів підприємства за рахунок кредиторської заборгованості збільшились в 1,6 рази, а в структурі пасиву балансу - на 13,6 пункти. Проаналізуємо, за рахунок чого це відбулося. Підприємство збільшило заборгованість за всіма видами поточних зобов'язань. Особливо відмічається збільшення зобов'язань підприємства по заборгованості перед бюджетом (197,0 тис. грн., або на 78,5%), з оплати праці (122,5 тис. грн., або на 31,4%) та з одержаних авансів (94,7 тис. грн., або в 1,3 раза). Ріст цієї заборгованості не завжди э виправданий і може бути результатом порушення фінансової дисципліни.

розміщені в оборотних активах.

Кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнем ефективності господарської діяльності: загальним обсягом одержаного прибутку та в розрахунку на одиницю ресурсів. Прибуток та відносний показник прибутку - рентабельність є основними показниками ефективності роботи підприємства, які характеризують інтенсивність господарювання.

Проведемо аналіз динаміки фінансових результатів підприємства молочної галузі (табл. 7).

Таблиця 7 - Формування фінансових результатів за Звітом про фінансові результати ВАТ «Житомирський маслозавод», тис.грн.

Показники

Роки

Відхилення 2009 до 2005 року

2005

2006

2007

2008

2009

+, -

%

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

146667,5

154287,5

165847

174235,5

212709,7

66042,2

45,03

Податок на додану вартість

19257,0

25714,6

27641,2

23114,0

25531,0

6274

32,58

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

127410,9

128572,9

138205,8

151121,5

187178,5

59767,6

46,91

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

100323,5

112459,2

119852,1

118999,3

147384,6

47061,1

46,91

Валовий прибуток

21393,2

16113,7

18353,7

26339,1

32329,4

10936,2

51,12

Інші операційні доходи

20752,0

24569

25894

25123,0

32126,0

11374

54,81

Адміністративні витрати

2355,0

2399

2450

2475,0

3019,0

664

28,20

Витрати на збут

3157,0

3197

3254

3325,0

3861,0

704

22,30

Інші операційні витрати

20103,0

21045

20357

22051,0

25724,0

5621

27,96

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток)

14895,0

14041,7

18186,7

16114,0

19583,0

4688

31,47

Інші доходи

19,0

21

35

27,0

30,0

11

57,89

Фінансові витрати

301,0

308

324

335,0

382,0

81

26,91

Інші витрати

1,0

1

1

1,0

1,0

0

0,00

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток)

14619,0

13753,7

17896,7

15779,0

19201,0

4582

31,34

Податок на прибуток

5884,1

7452,2

6214

7197,5

8118,0

2233,9

37,97

Чистий прибуток

8734,9

6301,5

11682,7

8581,5

11083,0

2348,1

26,88

Аналізуючи показники ВАТ «Житомирський маслозавод» у 2009 році в порівнянні з 2005 роком, можна зробити наступні висновки: дохід підприємства збільшився на 66042,2 тис. грн. або на 45 %, при відповідному зростанні витрат підприємства. Спостерігається тенденція збільшення собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, операційних витрат. У 2009 році сума фінансових результатів за всіма видами діяльності збільшилась на 2348,1 тис.грн., або на 27 %.

Щодо аналізу ВАТ «Житомирський маслозавод», можна зробити висновки, що найбільший прибуток приносить операційна діяльність (104 %). Здійснення фінансової діяльності для ВАТ «Житомирський маслозавод» є збитковим (352 тис. грн. у 2009 році).

Можна допустити, що це відбувається через збитковість дочірніх підприємств. ВАТ «Житомирський маслозавод» складає консолідовану звітність і у складі фінансових витрат показує збитки своїх дочірніх підприємств.

Резервами зростання прибутку, як правило, є збільшення обсягів реалізованої продукції.

Проаналізуємо фінансово-господарській стан підприємства ВАТ «Житомирський маслозавод» (табл. 8). Для розрахунків будемо використовувати фінансову звітність підприємства.

У разі виникнення договірних відносин між підприємствами у них з'являється інтерес до фінансової стійкості одне одного як до критерію надійності партнера.

Таблиця 8 - Оцінка фінансової стійкості і ліквідності ВАТ «Житомирський маслозавод» за 2006-2008 рр.

Показники

Норматив

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р. до 2005 р. (+/-)

Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу)

>0,5

0,80

0,80

0,81

0,81

0,72

-0,08

Коефіцієнт фінансової залежності

<2,0

1,54

1,47

1,33

1,23

1,40

-0,14

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

<0,5

0,25

0,25

0,23

0,23

0,40

0,15

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами

>0,1

0,60

0,58

0,53

0,48

0,21

-0,39

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,20

0,20

0,19

0,19

0,28

0,08

Стійкість економічного зростання дозволяє припустити, що підприємству не загрожує банкрутство. Тому перед керівництвом підприємства стоїть важке завдання - забезпечити стійкі темпи економічного розвитку.

За даними показників табл. 6 становище підприємства є досить стабільним. Так коефіцієнт автономії на протязі 2005-2009 рр. знаходиться на рівні вище від нормативу, але в 2009 р. знизився від показника 2005 р. на 0,08 пункти, тобто має спадну динаміку. Таке зменшення показника обумовлене збільшенням загального обсягу зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової залежності є меншим за норму і має спадаючу тенденцію за період 2005-2009 рр.

На підприємстві коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами є значно вищим від нормативного за період 2005-2009 рр., що є позитивним фактом так, як характеризує перевищення власних коштів над позиковими і говорить про досить високий рівень фінансової стійкості ВАТ «Житомирський маслозавод» і відносну незалежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел.

Значна сума зобов'язань підприємства забезпечується за рахунок додатково залученого капіталу у період 2005-2009 рр. Цей показник підприємства значно виріс в 2009 р. - на 0,8 п.с.

Показники оцінки ліквідності підприємства наведено в табл.9.

Таблиця 9 - Оцінка ліквідності ВАТ «Житомирський маслозавод»

Показник

За нормативним значенням

Роки

Відхилення 2009 до 2005

2005

2006

2007

2008

2009

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>0,7

1,18

1,23

1,21

1,18

0,80

-0,38

Коефіцієнт поточної ліквідності

>1,0

2,43

2,53

2,09

1,93

1,26

-1,17

Коефіцієнт готівкової ліквідності

>0,2

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

-0,01

Частка оборотних активів в загальній сумі активів

за планом

0,39

0,41

0,38

0,36

0,36

-0,03

Частка виробничих запасів в оборотних активах

>0,5

0,38

0,40

0,36

0,32

0,29

-0,03

Наймобільнішою частиною оборотних активів є гроші. Оборотні активи в грошах готові до платежу й розрахунків негайно, тому відношення їх до поточних зобов'язань підприємства називають коефіцієнтом готівкової ліквідності. Таким чином, зменшення коефіцієнта в 2009 році на 0,01 пункти є негативним і говорить про зменшення можливості підприємства розрахуватися за своїми зобов'язаннями.

Загальний коефіцієнт платоспроможності підприємства є більшим від нормативу на 0,26 пункти, що безперечно грає на руку підприємству, бо в цілому його можна охарактеризувати як цілком платоспроможне, але платоспроможність знижується швидкими темпами.

Для оцінки рівня ефективності господарської діяльності підприємства узагальнимо визначені показники за даними фінансової звітності в таблиці 10.

підприємство управління ліквідність експорт

Таблиця 10 - Показники рівня ефективності господарської діяльності підприємства

Показники

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р

Відхилення 2009 р. до 2005 р. (+,-)

1. Валова рентабельність (прибутковість) виробничих витрат

21,32

14,33

15,31

22,13

21,94

0,61

2. Рентабельність (прибутковість) основної діяльності

14,85

12,49

15,17

13,54

13,29

-1,56

3. Рентабельність (прибутковість) операційної діяльності

11,83

10,09

12,46

10,97

10,88

-0,95

4. Рентабельність (прибутковість) господарської діяльності

5,96

4,08

7,04

5,8

6,2

0,24

5. Рентабельність (прибутковість) підприємства

5,96

4,08

7,04

5,8

6,2

0,24

Наведені в табл. 10 дані свідчать про ефективну господарську діяльність підприємства та його ділову активність. Підприємство, у якого сума продажу перевищує витрати на виробництво, управління підприємством і продаж продукції, називають прибутковим.

Оскільки одержаний прибуток повністю не відображує ефективності роботи підприємства (міри використання активів), важливе значення має аналіз відносних показників ефективності господарської діяльності, одним з яких є рівень рентабельності. Так, з даних таблиці 2.6 видно, що рентабельність господарської діяльності підприємства, що аналізується, у 2009 р. збільшилась проти 2005 р. на 0,24 пункти і становить 6,2%. Позитивним явищем в господарській діяльності підприємства вважається значний рівень рентабельності виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Проте зменшення розміру цього показника свідчить про зниження ефективності господарювання підприємства. Водночас показники рентабельності роботи підприємства забезпечують достатньо високі доходи працівникам і власникам.

Підприємство з кожною гривнею, що надходить від покупців, одержує 10,9 коп. прибутку. Зниження цього показника свідчить про наявні резерви у використанні основних засобів, виробничих запасів і трудових ресурсів у господарській діяльності, зниження собівартості і формуванні цін на продукцію, товари, роботи і послуги підприємства. Рівень рентабельності активів показує на оптимальну наявність і структуру залучених активів для господарської діяльності підприємства, збільшення обсягів чистого доходу та поліпшення його ділової активності.

Ділова активність підприємства характеризується абсолютними і відносними результативними показниками використання ресурсів та обсягами господарської діяльності (табл. 11).

Таблиця 11 - Показники рівня ділової активності діяльності

Показник

Роки

Відхилення 2009 р. до 2005 р.

2005

2006

2007

2008

2009

Коефіцієнт оборотності активів

2,88

2,95

2,98

3,10

2,76

-0,12

Коефіцієнт оборотності основних засобів

4,07

4,00

3,90

3,77

3,43

-0,64

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

3,64

3,67

3,81

3,84

4,76

1,12

Як видно з таблиці 10 коефіцієнти оборотності у 2009 році в порівнянні з 2005 роком дещо погіршились, але все рівно залишаються високими.

Коефіцієнт оборотності активів у 2009 році становив 2,76, що означає, що на 1 гривню активів ВАТ «Житомирський маслозавод» припадає 2,76 грн. чистого доходу, що на 12 коп. менше, ніж у 2005 році.

Значно зменшився коефіцієнт оборотності основних засобів в порівнянні з 2005 роком - на 0,64 грн. і становить у 2009 році 3,43 грн.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу свідчить, що у 2009 році з 1 грн. власного капіталу утворилося 4,76 грн. чистого доходу, або 3,76 грн. прибутку.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Об'єктом дослідження виступає Відкрите акціонерне товариство «Житомирський маслозавод» - компанія «Рудь» - лідер серед українських виробників морозива. «Мороженое № 1» - це не лише рекламний слоган, а й мета існування компанії. Саме тому продукція підприємства не лише задовольняє потреби, а й перевищує сподівання споживачів. Навіть найвибагливіші з них можуть знайти для себе свій смак в асортименті продукції.

Компанія «Рудь» має безліч нагород: дипломи, медалі, відзнаки, що є переконливим доказом високої ефективності застосування сучасної філософії бізнесу.

ВАТ «Житомирський маслозавод» отримав наступні звання та нагороди: Володар сертифіката EFQM «Визнання досконалості в Європі» (2004 р.); Переможець 9-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства»; Лауреат 8-го Українського національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства»; Член Української асоціації якості з 2003 року.

Згідно результатів аналізу зробимо наступні висновки.

Позитивним, в результатах господарської діяльності підприємства є:

протягом періоду свого існування підприємство із року в рік підвищувало показники економічної діяльності. Це передусім результат ефективної системи управління;

відмічено позитивне зменшення чисельності керівників, з метою оптимізації їх чисельності;

відповідно, до покращення показників економічної діяльності ВАТ «Житомирський маслозавод» почало залучати інвестиції;

ВАТ «Житомирський маслозавод» вдалося, починаючи із 2001 року, істотно укріпити свої позиції на внутрішньому ринку молочної промисловості:

якість продукції ВАТ «Житомирський маслозавод» визнана міжнародними колегами по галузі, про що говорить участь у міжнародних ярмарках та виставках;

в ході аналізу відмічене позитивне збільшення майже за усіма показниками, що характеризують використання виробничих ресурсів підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. д-ра е.к.н., проф. С.Ф. Покропивного - К.: КНЕУ, 2004. - 608 с.

2. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський та ін.; за ред. проф. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2004. - 556 с.

3. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. - 2-ге вид. - К.: МАУП, 2001. - 152 с.

4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Підручник. - К.: Т-во „Знання”, 2001. - 378 с.

5. Костирко Р. О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. / Р.О. Костирко - Х.: Фактор, 2007. - 784 с.


Подобные документы

 • Організаційно-економічна характеристика, показники діяльності та організаційна структура управління на прикладі ПП "Метід". Аналіз ефективності використання оборотних коштів. Аналіз собівартості та рентабельності продукції. Динаміка доходів підприємства.

  курсовая работа [118,2 K], добавлен 11.01.2011

 • Сутність фінансової діяльності підприємства. Інформаційна база її оцінки: методика та показники. Аналіз фінансового стану ТОВ "Українська екологія". Характеристика господарської діяльності підприємства. Показники фінансового стану, шляхи їх покращення.

  курсовая работа [83,8 K], добавлен 22.11.2019

 • Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз фінансового стану МКП "Миколаївводоканал". Показники ліквідності МКП "Миколаївводоканал" за 2007-2009 рр. Оцінка показників фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності.

  дипломная работа [176,1 K], добавлен 04.01.2011

 • Економічний зміст та значення фінансового стану підприємства. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ "Миколаївобленерго". Структура майна підприємства, показники ліквідності. Аналіз ділової активності та прибутковості організації.

  дипломная работа [108,5 K], добавлен 16.03.2014

 • Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства, його організаційної та функціональної структури. Аналіз майнового та фінансового потенціалу, платоспроможності, ліквідності та рентабельності організації. Оцінка вірогідності банкрутства.

  курсовая работа [883,7 K], добавлен 02.10.2014

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості. Техніко-економічна характеристика заводу. Аналіз складу та структури джерел коштів, активу балансу. Оцінка платоспроможності, ліквідності та рентабельності.

  курсовая работа [219,7 K], добавлен 31.05.2013

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.