Знешняя палітыка СССР перыяду 30-х гадоў

Барацьба СССР за дасягненне сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Асамблея Лігі Нацый и канферэнцыя па раззбраенню. Падпісанне франка-савецкага і савецка-чэхаславацкага дагавораў. Вонкава-палітычныя адносіны СССР з Германіяй (пакт Молатава-Рыбентропа).

Рубрика История и исторические личности
Вид дипломная работа
Язык белорусский
Дата добавления 25.04.2012
Размер файла 72,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Змест

Увядзенне

1. Барацьба СССР за дасягненні сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе

1.1 Ліга Hаций

1.2 Канферэнцыя па розброень

1.3 Падпісанне франка-савецкага і савецка-чэхаславацкага дагавораў

2. Вонкава-палітычныя адносіны СССР з Германіяй (пакт Молатава-Рыбентропа)

Высновы

Увядзенне

Знешняя палітыка СССР перыяду 30-х гадоў заўсёды была аб'ектам пастаяннага цікавасці не толькі палітыкаў, навукоўцаў-гісторыкаў, але і для кожнага радавога грамадзяніна еўрапейскага кантынента, ды і не толькі.

Прайшлі дзесяцігоддзі, якія карэнным чынам змянілі палітычны і эканамічны спектры развіцця чалавечай цывілізацыі, але не змаглі пакуль зняць знакі над асобнымі гістарычнымі падзеямі і з'явамі мінулых гадоў. Таму менавіта ў дадзеным кантэксце павінна быць накіравана навуковая дзейнасць гісторыкаў-сучаснікаў, вынікам якой павінна быць знікнення белых плям з гістарычнай карты свету. Адным з такіх складаных пытанняў і ёсць знешнія палітычныя СССР вышэйназванага перыяду. Менавіта гэтая старонка гісторыі еўрапейскага кантынента не толькі не страціла актуальнасці праз сваё недастатковае вывучэнне, але і набыла новы падтэкст праз прызму сучасных палітычных рэалій. У выніку чаго з'явілася шэраг публікацый якія некалькі па іншаму асвятляюць асобныя праблемы знешняй палітыкі СССР, часта адмаўляючы папярэднія нормы, устаноўленыя савецкімі гісторыкамі, але даволі часта асновай дадзеных работ становяцца не факты, а папулісцкімі лозунгі, закліканыя выклікаць пэўны грамадскі рэзананс. Задача ж свядомых гісторыкаў-практыкаў разабрацца самім і давесці да грамадства аб'ектыўныя рэаліі таго часу.

Зыходзячы з актуальнасці тэмы, абапіраючыся на дасягненні савецкіх і замежных гісторыкаў, улічваючы супярэчлівасць, якая дамінуе ў навуковай і мастацкай літаратуры, у сродках масавай інфармацыі, я паставіў перад сабой мэту: на аснове комплекснага і аб'ектыўнага аналізу паглыбіць даследаванне і зрабіць навукова абгрунтаваныя высновы па высвятленню аб'ектыўных крокаў савецкай дыпламатыі ў сферы знешнепалітычнай дзейнасці.

Мэтай прадыктавана асноўныя задачы, якія неабходна вырашыць у працэсе даследавання дадзенай навуковай праблемы:

* стварыць аб'ектыўную карціну палітычнай сітуацыі, якая склалася на еўрапейскім кантэксце ў перыяд часу, які даследуецца;

* асвятліць гісторыка-палітычныя перадумовы, якія паўплывалі на фарміраванне знешнепалітычнай стратэгіі СССР;

* даць цэласную ацэнку ролі Савецкага Саюза ў сусветным палітычным супрацьстаянні, якое ў канчатковым выніку прывяло да Другой сусветнай вайны.

Такім чынам аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляюцца асноўныя напрамкі знешняй палітыкі СССР у 1933-1939 гг

Згодна з прадметам даследавання тут выступае СССР, як адзін з суб'ектаў юрыдычнага права сусветнай супольнасці.

Дадзеная гістарычная праблема досыць шырока асветленая як у навукова-папулярнай літаратуры так і ў перыядзе, як у сучаснай так і часоў. Вядома ахапіць аналізам ўсе гістарычныя працы прысвечаны дадзенай тэматыцы немагчыма, але разгледзець асобныя проста неабходна.

Гістарыяграфічны аналіз зыходзячы з спецыфікі тэмы дыпломнай працы трэба праводзіць у двух кірунках, згодна з двух асноўных пунктах плану. Такім чынам, якім чынам у гістарыяграфіі асвятлялася праблема стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе і ўдзел у гэтых працэсах СССР? Аднымі з першых хто выказалі свае меркаванні па дадзеных палітычных працэсах былі тагачасныя газеты.

Так, нямецкая газета "Берлінер Берген Цайтунг" ад 1 верасня 1934 г., заклікаючы заходні свет "адкрыць вочы" на факт прыняцця СССР у Лігу, пісала: "Бо гаворка ідзе не проста аб прыняцці новага члена ў Лігу Нацый. Гаворка ідзе аб пытаннях сусветна-гістарычнага маштабу ... Можна адкрыць дзверы Савецкаму Саюзу, а тым самым і Камінтэрна ..? "

Французская газета "Тан" 1934 г пісала, што "Двухбаковыя дамовы аб ненападзе недастатковыя каб стабілізаваць сітуацыю ў Еўропе".

П польская газета "АБЦ" гэтага ж года выдання надрукавала артыкул: "Трэцяя імперыя не хоча бяспекі на Усходзе".

У 1935 г., амерыканскі гісторык Лі Бернс у адной са сваіх артыкулаў піша, што ўступленне СССР у Лігу Нацый меў надзвычай важнае значэнне, паколькі гэта ўвяло ў міжнароднай арганізацыі 160-ці мільённае дзяржава з тэрыторыяй ў тры разы больш, чым астатнія дзяржавы Еўропы.

У 1945 г., убачыла святло шматтомны зборнік дакументаў "Знешняя палітыка СССР" Дадзеная зборка каштоўнае сваёй дакументальнай асновай, а асноўным недахопам яе з'яўляецца празмерная палітызаванасць, і насычанасць папулісцкімі лозунгамі накшталт "свет непадзельны" і інш.

У 1959 г. У Кіеве ўбачыла святло "Гісторыя Камуністычнай партыі Савецкага Саюза" Адносна вышэйзгаданага пытання то ўсё зводзіцца да дамінуючай ролі партыі па ўсім знешнепалітычным аспектах.

У часопісе: "Міжнародная жыццё" № 10 ад 1963 была апублікавана зборнік дакументаў пад загалоўкам: "Барацьба за калектыўную бяспеку ў Еўропе 1933-1935 гадах". У ёй досыць падрабязна асветлены ход палітычных працэсаў у Еўропе па дадзенай тэматыцы, а СССР выступае тут як асноўны змагар стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі.

У 1967 г. у Маскве з'яўляецца праца "Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі СССР". Адносна Савецка-Французскага пакта, то ў дадзенай працы развіваецца думка аб тым, што пакт прадугледжваў аўтаматычнае прадастаўленне дапамогі.

На цалкам процілеглай пазіцыі "стаяла" С. С. Белавусава, ацэньваючы франка-савецкі пакт, яна сцвярджае, што прынцып аўтаматызму дзеянні пакта не быў прыняты.

У аснове гістарычных даследаванняў і публікацый 80-х і 90-х гадоў ляжаць матэрыялы, якія выкарыстоўваліся і раней. Разам з тым усё часцей і часцей сталі з'яўляцца артыкулы з так званым "новым бачаннем" дадзеных падзей, але як правіла ў іх аснове ляжаць у асноўным папулісцкія лозунгі.

Савецка-Германскі дагавор аб ненападзе таксама досыць шырока даследавалася ўжо не адным пакаленнем гісторыкаў, менавіта гэтым тлумачыцца шырокі спектр публікацый пра яго. Разгледзім некаторыя з іх.

У 1939 г. з'явілася Двухтомная падборка "Дакументы і матэрыялы напярэдадні Другой сусветнай вайны. Аў № 2 па арт .. 168 - 169 дэталёва абгрунтаваная пазіцыі Англіі па трохбаковага пагаднення і гэта разглядаецца як адна з асноўных прычын збліжэнне СССР з Германіяй "

Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны пэўны перыяд часу тэма Савецка-Германскага пакта не афішавалася. У 1972 г. у Маскве пад рэдакцыяй Безыменского была выдадзена праца - Асаблівая тэчка "Барбароса", якая дае шырокі спектр інфармацыі аб стратэгічных платы нямецкага камандавання ва ўсходнім кірунку, і яго водгукі аб Ч А.

Андросаў ў працы "На скрыжаванні трох стратэгій" 1979 г., адзначае, што асноўным ініцыятарам савецка-германскага збліжэння з'яўляецца Гітлер, а крок Сталіна ацэньвае як вымушаны.

У Філін ў артыкуле "Чаму ў 1939 - м", якая была надрукаваная ў часопісе "Новы час" № 29 ад 1987 г. як асноўных віноўнікаў Другой сусветнай вайны разглядае Англію і Францыю ў кантэксце Мюнхенскага змовы.

У 1987 г. убачыла святло праца Сопилса Я. "Знешняя палітыка Савецкага Саюза" Сопилс сцвярджае, што вінаватым і ініцыятарам вайны варта лічыць Германію. Таксама ён падкрэслівае, што менавіта апошняя сама шукала збліжэння з СССР, а Савецкі Саюз у гэты час заняў пазіцыю чакання.

Гэтага жа 1987 года І. М. Майскі, былы пасол СССР у Англіі ў сваіх успамінах адзначаў, што з маральнага пункту гледжання Савецкі Саюз, заключыўшы дагавор аб ненападзе з Германіяй страціў пазіцыі ў вачах сусветнай грамадскасці, і таксама нанёс удар па міжнародным камуністычным руху. Але адначасова адзначае, што радавыя грамадзяне не маглі ведаць усё тое, што было вядома Савецкаму кіраўніцтву.

У 90 - х гадах у выніку значных палітычных пераўтварэнняў нарадзілася новая плеяда гісторыкаў з новым бачаннем як сучаснасць, так і мінулага.

Але нягледзячы на ўсе іх спробы высветліць нешта прынцыпова новае ім гэтага не атрымоўваецца. Асноўная праблема з якой сутыкаюцца такія гісторыкі (працуючы па дадзенай тэматыцы) недастатковая источниковая база. Значная частка архіўных матэрыялаў сабрана ў Маскве і ў 1991 г на іх быў паўторна накладзены грыф "сакрэтна".

Так у цяперашні час цалкам раскрыць заслону перад закулісным палітычнымі падзеямі вышэйпаказанага перыяду часу практычна немагчыма.

1. Барацьба СССР за дасягненні сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе

1.1 Ліга Hаций

раззбраенне бяспеку палітычны пакт

З набліжэннем адкрыцця асамблеі Лігі Нацый актывізаваўся пытанне аб уступленні Савецкага Саюза ў гэтай міжнароднай арганізацыі.

Рашэнне аб магчымасці ўступлення СССР у Лігу Нацый фактычна было ўжо прынята савецкай бокам, што адбілася ў пастанове Цэнтральнага Камітэта, прынятай у снежні 1933

Новае стаўленне СССР у Лігу Нацый абумоўлівалася перш за сур'ёзнымі зменамі ў міжнароднай абстаноўцы, якія адбыліся ў пачатку 30-х гадоў. Адукацыя небяспечных ачагоў вайны патрабавала згуртавання ўсіх міралюбных сілаў у інтарэсах захавання свету, і зразумела, што ў пошуках сродкаў ўмацавання міжнароднага супрацоўніцтва Савецкі Саюз не мог не звярнуць погляды на Лігу Нацый, тым больш, што ў самой Лізе на гэты час адбыліся прынцыповыя змены. Агрэсіўныя дзяржавы - імперыялістычная Японія і фашысцкая Германія - выйшлі з Лігі, лічачы, што яна ў пэўнай меры звязвае ім рукі. Вялікае значэнне меў і той факт, што пад уплывам якая расце пагрозы вайны краіны, якія гулялі вырашальную ролю ў Лізе Нацый, і асабліва Францыя, пачынаюць разумець неабходнасць умацавання супрацоўніцтва з СССР як магутным змагаром свету. Першараднае значэнне мела, безумоўна, умацаванне эканамічнай, палітычнай і ваеннай моцы СССР, рост яго аўтарытэту на міжнароднай арэне, што прымушала капіталістычны свет мяняць тактыку ў адносінах з сацыялістычным дзяржавай.

"Сіла савецкай прамысловасці і Чырвонай Арміі, - пісала Ганна Стронг, - зрабіла магчымым для СССР ўступіць у Лігу Нацый не ў якасці адной з малых краін, а ў якасці аднаго з галоўных фактараў, якія вызначаюць палітыку Лігі".

Што ж тычыцца Савецкага Саюза, ён заўсёды імкнуўся да нармалізацыі стасункаў з капіталістычнымі краінамі.

Уступленне СССР у Лігу Нацый прадугледжваўся ўсім зместам праекта Усходняга пакта. З Лігай звязаная дапамогу ўдзельніку калектыўнага пакту, які стаў аб'ектам агрэсіі. У артыкуле другі праект франка-савецкага пакта таксама падкрэслівалася, што Францыя бярэ на сябе абавязацельствы перад Савецкім Саюзам прыйсці яму на дапамогу ў адпаведнасці са Статутам Лігі Нацый або па рашэнні Асамблеі або Савета Лігі Нацый. У трэцяй артыкуле Генеральнага акта паказвалася, што адным з умоў набору сілу Усходняга пакта з'яўляецца ўступленне СССР у Лігу Нацый. [3; 151]

Савецкі Саюз звязваў сваё ўступленне ў Лігу Нацый з падпісаннем пактаў аб узаемадапамозе. Але ў сувязі з тым, што перамовы аб калектыўнай бяспецы зацягнуліся, 28 ліпеня 1934 г Савецкі ўрад паведаміла Варта, што ідучы на сустрэчу пажаданням французскага ўрада, СССР "гатовы ўжо зараз ажыццявіць ўступленне ў Лігу пры ўмове атрымання ад яе адпаведнага запрашэння і забеспячэння СССР пастаяннага месца ў Савеце Лігі ". [3; 152] Аб сваім рашэнні Савецкі ўрад паведаміў і таксама Лондан, Рым, Прагу і Анкару і пачаў адпаведныя перамовы як з французскім, так і з ангельскім урадам, узгадняючы працэдурныя пытанні. У ходзе перамоў у Лондане Ванситтарт паведаміў 9 жніўня 1934 і савецкага паўпрада, што ангельскае ўрад гатова падтрымаць французскі ўрад ў адпраўцы Савецкаму Саюзу запрашэнне аб уступленні ў Лігу Нацый Чым можна растлумачыць такое рашэнне ангельскага ўрада? Бо асноўны лініяй ангельскай палітыкі заставаўся курс на блок чатырох заходнееўрапейскіх дзяржаў, які павінен, у прыватнасці, мэтай ізаляцыю СССР.

Справа ў тым, што ва ўмовах абвастрэння ваеннай небяспекі і рост міжнароднага аўтарытэту СССР выступ супраць Савецкага Саюза ў Лігу Нацый не мог не мець сур'ёзных негатыўных палітычных наступстваў для ангельскай ўрада. Па-першае, ангельскае ўрад не магло не лічыцца з тым, што шырокія колы ангельскай грамадскасці выступалі за ўступленне СССР у Лігу Нацый і аб'яднанні намаганняў па НУМ ў барацьбе супраць фашысцкай пагрозы. Калі ўлічыць такія масавыя арганізацыі, як саюз Лігі Нацый, тред-Юніён, лейбарысцкую партыю, то не менш за 10 мільёнаў ангельцаў выказваліся за ўступленне СССР у Лігу Нацый і патрабавалі, каб ангельскае ўрад усяляк спрыяў гэтаму. Па-другое, ангельскае ўрад не магло не лічыцца з пазіцыяй пераважнай большасці членаў Лігі Нацый, і асабліва Францыі, не резикуючы пагоршыць свае міжнародныя сувязі і ўплыў. Па-трэцяе, рэальна ацаніўшы становішча, кіраўнікі ангельскай палітыкі зразумелі, што незалежна ад пазіцыі Англіі СССР будзе прыняты ў Лігу Нацый. 14 Верасень савецкі прадстаўнік у Жэневе ўзгадніў з французскімі прадстаўнікамі тэксты запрашэння СССР у Лігу Нацый і адказы Савецкага Саюза ". [3; 153]

Усё гэта дае падставу зрабіць выснову, што Савецкі ўрад прымала актыўных дзеянняў, накіраваных на стварэнне спрыяльных умоў для ўступлення СССР у Лігу Нацый. Такая дзейнасць савецкай дыпламатыі была неабходнай, паколькі найбольш рэакцыйныя імперыялістычныя колы імкнуліся сарваць рэалізацыю Усходняга пакта і, у прыватнасці, уступленне СССР у Лігу Нацый. У якасці запявалы прапаганды супраць Савецкага Саюза ў Лігу выступіла прэса фашысцкай Германіі. Так, газета "Берліне Берзен цейтунг", заклікаючы заходні буржуазны свет "адкрыць вочы" на факт прыняцця СССР у Лігу, пісала: "Бо гаворка ідзе не проста аб прыняцці новага члена ў Лігу Нацый. Гаворка ідзе аб пытаннях сусветна-гістарычнага маштабу ... Можна адкрыць дзверы Савецкаму Саюзу, а тым самым і Камінтэрна ..? "" Рейниш Вест-фалише цейтунг ", гуляючы на антысавецкіх настроях кіруючых колаў імперыялістычных дзяржаў, падкрэслівала, што ўступленне СССР у Лігу ўмацуе яго міжнародныя пазіцыі і забяспечыць Савецкай краіне маральную падтрымку на выпадак канфлікту. [30; 179]

Планы ўступлення СССР у Лігу Нацый выклікалі раздражненне ў Берліне таксама ў сувязі з тым, што там разумелі значэнне гэтага факту для ўмацавання міжнароднай арганізацыі. У цыркуляры Нейрата ад 17 ліпеня 1934г., Разасланым нямецкім пасольствам, прама паказвалася: "Уступленне Расеі ў Лігу Нацый азначаў бы, што яна магла б гуляць вырашальную ролю ў прыняцці ўсіх рашэнняў аб прымяненні санкцый у адпаведнасці з артыкуламі 10 і 16 Статута. Гэта можа толькі павялічыць нашы асцярогі ".

Але намаганні Берліна сарваць ўступленне СССР у Лігу Нацый не мелі поспеху:

15 Верасень 1934 года Народны Камісарыят замежных спраў СССР тэлеграму прадстаўнікоў 30 краін, якія запрашалі Савецкі Саюз ўступіць у Лігу Нацый і прынесці ёй сваё супрацоўніцтва ў справе падтрымання і арганізацыі свету. У той жа дзень Савецкі ўрад дало адказ, дзе гаварылася, што ён ўмацавання міру лічыць галоўнай задачай сваёй знешняй палітыкі, ніколі не застаецца глухім да прапаноў міжнароднага супрацоўніцтва і гатовы стаць членам Лігі Нацый. Таго ж дня Савет Лігі Нацый аднагалосна пры трох ўстрымаліся (Аргенціна, Партугалія, Панама), прыняла рашэнне аб прадастаўленні СССР пастаяннага месца ў Савеце. У ходзе дэбатаў у палітычнай камісіі, якія доўжыліся на працягу 3 гадзін, прадстаўнікі Партугаліі, Швейцарыі, Галандыі выступілі з прамовамі, якія змяшчаюць паклёпніцкія выпады супраць СССР.

За прыняцце Савецкага Саюза ў Лігу Нацый рашуча выступаў Варта, які паказаў, што аргументы праціўнікаў ўступлення СССР у Лігу зводзяцца да проціпастаўлення сацыяльна-палітычных сістэм, што не мае дачынення да барацьбы за мір. Старшыня Савета Лігі Нацый Бенеша адзначыў у сваім выступе, што "Савецкі Саюз адно з найбуйнейшых дзяржаў Еўропы і найбуйнейшая краіна Еўропы па колькасці насельніцтва. Супрацоўніцтва гэтай краіны неабходна Еўропе з усіх пунктаў гледжання ". Ужо сам характар выступаў такіх буржуазных дзеячаў, як Барту, Бенеша і іншыя, пераканаўча сведчыць аб надзвычайным росце міжнароднага аўтарытэту СССР. 38 галасамі пры трох супраць (Галандыя, Партугалія і Швейцарыя) і 7, устрымаліся (Аргенціна, Бельгія, Куба, Люксембург, Панама, Перу, Венесуэла), палітычная камісія прыняла рэзалюцыю рэкамендаваць Асамблеі прыняць СССР у Лігу Нацый. [30; 180]

18 вер Асамблея (пленум) Лігі Нацый зацвердзіла рашэнне Савета і палітычнай камісіі. Савецкі Саюз стаў членам Лігі Нацый.

Уступленне СССР у Лігу Нацый быў фактам вялікага палітычнага значэння. Адкрываліся новыя магчымасці для ўмацавання міжнародных пазіцый Савецкай краіны, для паляпшэння дзелавых адносін з капіталістычным светам.

Савецкі Саюз выкарыстаў трыбуну Лігі для выкрыцця планаў агрэсараў і згуртавання міралюбных дзяржаў у барацьбе за захаванне і ўмацаванне свету. Нягледзячы на сур'ёзныя недахопы Лігі, Савецкі Саюз згодна з яе статуту мог разлічваць на пэўную падтрымку членаў Лігі ў выпадку нападу на яго агрэсара.

Уступленне СССР - вялікай і магутнай краіны - у Лігу Нацый сур'ёзна ўмацаваў аўтарытэт міжнароднай арганізацыі. Гэты факт вымушаны прызнаць нават тыя буржуазныя гісторыкі, якія ў цэлым тэндэнцыйна асвятляюць знешнюю палітыку СССР. Так, амерыканскі гісторык Лі Беннс піша, што ўступленне СССР у Лігу Нацый меў надзвычай важнае значэнне, паколькі гэта ўвяло ў міжнароднай арганізацыі краіну з насельніцтвам больш за 160 млн. чалавек і тэрыторыяй, у тры разы большы за астатніх дзяржаў Еўропы. Гэта было дыпламатычных паразай фашысцкай Германіі і імперыялістычнай Японіі і перамогай міралюбных сіл.

Джордж Кеннан, характарызуючы ўступленне СССР у Лігу Нацый, прызнае, што гэта быў крок, накіраваны на стварэнне сістэмы калектыўнай бяспекі і кансалідацыі сіл супраць агрэсіўных Германіі і Японіі.

Сам факт прыняцця ў міжнародную арганізацыю капіталістычных дзяржаў сацыялістычнай Савецкай краіны азначаў сабой новы трыумф палітыкі мірнага суіснавання.

З прычыны ўступлення СССР у Лігу Нацый была рэалізавана важная складовая частка праекта Усходняга пакта.

У верасні 1934 пасля працяглых затрымак, узгадніўшы свае пазіцыі, афіцыйныя адказы на франка-савецкія прапановы аб стварэнні Усходняга пакта далі нарэшце апошнія два з прадугледжаных яго ўдзельнікаў - Германія і Польшча. Характэрна, што гэтыя дзве краіны далі адказы амаль адначасова, што таксама сведчыць аб супрацоўніцтве і ўзгодненых дзеянняў нямецкага і польскага урадаў. [8; 516]

7 верасня 1934 ў Жэневе ў гутарцы з Луі Барту Бек даў адмоўны адказ на прапанову прыняць удзел ва Усходнім пакце. У мемарандуме ад 8 верасня афіцыйны адказ дала Нямеччына, а 27 верасня - польскі ўрад.

Пазіцыя Германіі, якая была выкладзена ў яго мемарандуме ад 8 верасня, мала чым адрознівалася ад таго, што раней выказвалі кіраўнікі германскай дыпламатыі адносна сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. У мемарандуме падкрэслівалася, што Германія гатова падпісаць доўгатэрміновыя пакты аб ненападзе з усімі сваімі суседзямі, але не можа прыняць удзел у любы міжнароднай сістэме бяспекі, пакуль дзяржавы не прызнаюць Германіяй раўнапраўя ў галіне ўзбраення. Германскі ўрад наогул ставіў пад сумнеў магчымасць ажыццяўлення прапанаванага праекта і прад'яўляў да яго шэраг заўваг, спрабуючы апраўдаць сваю негатыўную пазіцыю. Нямецкі бок не згаджалася, у прыватнасці, з тым, што ў пакце павінны прыняць удзел менавіта названыя 8 краін, што Францыя будзе выступаць у ролі гаранта дагавора. У канцы мемарандума Германія прапаноўвала ў выпадку працягу перамоваў аб калектыўным пакт замяніць у ім прынцып узаемадапамогі прынцыпе ненападзе. Іншымі словамі, Берлін імкнуўся ўсімі сродкамі сарваць стварэнне сістэмы калектыўнай бяспекі і ў выпадку няўдачы меры вытруціць яе эфектыўную аснову, якой быў, безумоўна, прынцып узаемадапамогі ў барацьбе супраць агрэсара. Як сведчаць вядомыя цяпер дакументы, Берлін вылучаў прынцып ненападзе толькі з мэтай неяк палепшыць сваю негатыўную пазіцыю адносна папулярнай ідэі калектыўнай бяспекі. [30; 182]

У інструкцыі ад 3 верасня 1934 г., накіраваным нямецкім пасольствам у Англіі, Францыі, Італіі, СССР, Бюлов пісаў, што Нямеччына, як і раней, застаецца праціўнікам Усходняга пакта. Ён падкрэсліваў, перадаючы нямецкі мемарандум урадам, пры якіх паслы акрэдытаваныя, трэба мець на ўвазе, што нават на паралельныя перамовы аб раўнапраўі Германіі ў галіне ўзбраення і аб Усходнім пакце Берлін не пойдзе, толькі пасля прызнання доозброень Германіі можа ісці гаворка пра пакт. Бюлов даў указанне паслам усімі сродкамі пазбягаць любых канкрэтных дыскусій аб Усходні пакт. Раскрываючы сапраўдныя планы Берліна, Бюлов тлумачыў нямецкім амбасадарам, выкладзеныя ў канцы мемарандума прапановы аб новых формах пагадненняў у галіне бяспекі маюць на мэце толькі прапагандысцкі манеўр. "Мы самі, - пісаў ён, - не маюць намеру прапаноўваць перамовы аб Усходнім пакце ў той ці іншай форме".

Характэрна, што негатыўная па зместу і дэмагагічныя Порро, УОИ. III, г. 397 па форме адказ фашысцкай Германіі, якая мела на мэце сарваць заключэнне эфектыўнай сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе, прыйшлася па душы амерыканскай дыпламатыі. Каментуючы нямецкі адказ, амерыканскі амбасадар у Берліне Дод ў лісце дзяржаўнага сакратара пісаў, што "нямецкі нота - адшліфаваны і таленавіты дакумент". [8; 518]

Берлін не ўдалося падмануць сусветную грамадскасць. Уплывовая французская газета "Тан", каментуючы ў перадавой артыкуле нямецкі мемарандум ад 8 верасня, пісала, што спробы Германіі супрацьпаставіць Усходнім пакце двухбаковыя пакты аб ненападзе не могуць любога збіць з панталыку. "Двухбаковыя дамовы аб ненападзе, - пісала" Тан ", - недастатковыя для таго, каб стабілізаваць сітуацыю ў вызначаным раёне Еўропы. Сапраўдных гарантый бяспекі нельга дамагчыся інакш, як пры дапамозе рэгіянальных пактаў аб узаемнай падтрымцы, якія прадугледжвалі б канкрэтныя абавязацельствы для ўсіх удзельнікаў і, што асабліва важна, якія прадугледжваюць санкцыі супраць любога парушэння гэтых абавязацельстваў. Германія не хоча гэтай сістэмы таму, што яна жадае захаваць поўную свабоду дзеянняў у дачыненні да прыбалтыйскіх краін, Чэхаславакіі і нават Польшчы, насуперак нямецка-польскім пагадненні ". Цікавай была рэакцыя польскай прэсы на нямецкую мемарандум. Орган ўрадавага блока "Курьер польскія" пісаў 12 Верасня 1934, што тэарэтычныя аргументы, вылучаныя Германіяй супраць Усходняга пакта, служаць толькі прыкрыццём практычных намераў. Германія не пагодзіцца з пактам, які звязаў бы свабоду нямецкай палітыкі на ўсходзе Еўропы. А польская газета "АБЦ" надрукавала адмысловае артыкул пад недвухсэнсоўным загалоўкам "Трэцяя імперыя не хоча бяспекі на Усходзе". Такі тон польскай прэсы адлюстроўваў барацьбу меркаванняў сярод польскай грамадскасці, частка якой ўсведамляў якая расце пагрозу з боку фашысцкай Германіі, нягледзячы на існаванне польска-германскага пакта аб ненападзе. І ўсё ж у польскай палітыцы перевагу прымала лінія Бека - Пілсудскага, якія рабілі стаўку на змову з Гітлерам. Гэта ярка адбілася ў адказе польскага ўрада аб яго стаўленні да Ўсходняга пакту, якую Бек накіраваў Луі Варта 27 Верасень 1934 Услед за Германіяй Польшча выказвалася на карысць двухбаковых пактаў аб ненападзе, а не за калектыўны пакт. Што тычыцца прапанаванага праекта Усходняга пакта, то польскі ўрад виcунув шэраг умоў. Перш за падкрэслівалася, што, калі Германія не прыме ўдзелу, Усходні пакт не можа быць ажыццёўлены. Такім чынам, доля стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе ставілася польскім урадам у поўную залежнасць ад пазіцыі фашысцкай Германіі. Пры ўмове, калі Германія пагадзілася б прыняць удзел ва Усходнім пакце, Польшча пакідала за сабой права ўключыць у тэкст пакта артыкул аб тым, што польска-германскі пакт аб ненападзе асновай адносін паміж Польшчай і Германіяй. Польскі ўрад заявіла таксама, што ён не можа ўзяць на сябе абавязацельствы па такім краінам, як Чэхаславакія і Літва, якія планаваліся як удзельнікі Усходняга пакта. Аналіз адказу Польшчы паказвае, што яна адпрэчвала прапанаваны праект калектыўнага пакта і галоўную мэту бачыла ва ўмацаванні супрацоўніцтва з фашысцкай Германіяй.

1.2 Канферэнцыя аб розброення

У 1933-1935 гг савецкая дыпламатыя актывізуе сваю дзейнасць, шукаючы новыя эфектыўныя сродкі ўмацавання ўсеагульнага міру.

Гэта, аднак, не азначае, што ў новых умовах былі здадзены ў архіў усе старыя метады барацьбы за мір. Савецкі Саюз працягваў, у прыватнасці, прыкладаць намаганні для нармалізацыі мірных ўзаемаадносін з капіталістычнымі дзяржавамі шляхам устанаўлення дыпламатычных адносін, заключэння і падаўжэння тэрміну дзеяння пактаў аб ненападзе. Важным напрамкам савецкай знешняй палітыкі ў 1933-1935 гг заставалася барацьба за раззбраенне.

Праблеме раззбраення Савецкі Саюз заўсёды надаваў вялікае значэнне, лічачы, што чалавецтва можа быць цалкам гарантавана ад вайны толькі ў выпадку адсутнасці ўзбраенняў. "Мы заўсёды былі перакананыя і цяпер перакананыя ў тым, - заявіў на канферэнцыі па раззбраенні наркам замежных спраў СССР 6 лютага 1933 года, - што лепшай, калі не адзінай, гарантыяй бяспекі для ўсіх Нацый было б поўнае раззбраенне ці хаця б максімальна магчымае скарачэнне ўзбраенняў ". [4; 146]

Актыўную дзейнасць, накіраваную на спыненне небяспечнай гонкі ўзбраенняў, разгарнула савецкая дэлегацыя на міжнароднай канферэнцыі па раззбраенні, якая праходзіла ў Жэневе ў 1932-1934 гг На канферэнцыі было прадстаўлена 60 дзяржаў: усе члены Лігі Нацый (55 краін) і шэраг дзяржаў, у той час не ўваходзілі ў Лігу, у тым ліку СССР і ЗША.

Ужо на першым этапе канферэнцыі, у 1932 г. у асноўным высветліліся пазіцыі яе ўдзельнікаў па праблеме раззбраення. Вымушаныя пад ціскам сусветнай грамадскасці прыняць удзел у рабоце канферэнцыі прадстаўнікі капіталістычных краін на словах за раззбраенне і ўмацаванне свету, а на справе тапілі жыццёва важную праблему ў моры заблытаных і невыканальных папяровых праектаў і прапаноў.

Францыя вылучыла план, асноўны сэнс якога зводзіўся да стварэння міжнароднай арміі пры Лізе Нацый і заключэнне новых дагавораў і саюзаў. Такім шляхам, выкарыстоўваючы свой уплыў у Лізе Нацый, Францыя імкнулася ўмацаваць свае пазіцыі ў Еўропе за кошт іншых еўрапейскіх дзяржаў. Германія запатрабавала раўнапраўя ва ўзбраенні і прагляду Версальскім канвенцый. Італія падтрымлівала германские прэтэнзіі і займала негатыўную пазіцыю адносна агульнага напрамкі работы канферэнцыі. Англія не займала выразна акрэсленай пазіцыі. Ангельская дэлегацыя, як правіла, выступала з кампраміснымі прапановамі выніку вылучала ці лёгка прымала формулы, не супярэчылі французскай канцэпцыі і адкладалі вырашэнне праблемы раззбраення. Англія прапаноўвала, у прыватнасці, знішчыць падводны флот, што ўмацавала б яе пазіцыі на моры. Злучаныя Штаты выступілі на канферэнцыі з шэрагам прапаноў, якія тычацца галоўным чынам сухапутных сіл. Цэнтральнай прапановай амерыканскай дэлегацыі быў план прапарцыянальнага скарачэння ўзбраенняў. ЗША абыходзілі пытанне аб кантролі і, як правіла, галасавалі з англа-французскай большасцю.

Кіруючыся уласнымі інтарэсамі, еўрапейскія дзяржавы імкнуліся паслабіць ваенную сілу адзін аднаго і вылучалі супярэчлівыя праекты, асуджаючы канферэнцыю на бясплодныя абмеркавання. Бясплоддзе працы канферэнцыі па раззбраенні выклікала законнае расчараванне і крытыку прагрэсіўнай грамадскасці. "Нават так званая камісія па раззбраенні, - пісала прагрэсіўная амерыканская журналістка Днна Стронг пачатку абмяркоўваць не раззбраенне, а адукацыя абмежаванняў для хутка якія растуць ўзбраенняў. Сутнасць гэтых абмежаванняў адразу ж станавілася гульнёй міжнароднай палітыкі, у якой кожная краіна вышуквала для сябе ваенныя перавагі ". [8; 520]

Савецкая канцэпцыя бяспекі зыходзіла з таго, што адзінай сапраўднай гарантыяй супраць вайны з'яўляецца поўнае і ўсеагульны раззбраенне, якое зрабіла бвийну немагчымай.

Савецкая ідэя поўнага і ўсеагульнага раззбраення корані адрознівалася ад іншых прапанаваных праектаў сваёй прастатой, лёгкасцю ажыццяўлення і кантролю. Савецкая дэлегацыя падкрэсліла, што "толькі пры поўным раззбраенні можа быць дасягнута аднолькавая бяспеку і роўнасць умоў для ўсіх краін". Поўнае раззбраенне здымала шэраг складаных пытанняў, звязаных з кантролем над раззбраеннем. Бо непараўнальна лягчэй ўсталяваць факт вытворчасці зброі і існавання ваенных фарміраванняў, чым парушэнне тым ці іншым дзяржавай устаноўленай нормы. [4; 533]

Зыходзячы з гэтага, кіраўнік савецкай дэлегацыі наркам замежных спраў СССР М.М. Літвінаў 11 лютага 1932 г прапанаваў узяць за аснову работы канферэнцыі прынцып ўсеагульнага і поўнага раззбраення. Ведаючы адмоўнае стаўленне імперыялістычных дзяржаў да ідэі ўсеагульнага і поўнага раззбраення, савецкая дэлегацыя, разам з тым, заявіла, што яна гатовая "абмяркоўваць любыя прапановы, накіраваныя на скарачэнне ўзбраенняў, і чым далей гэта скарачэнне будзе ісці, тым з большай ахвотай савецкая дэлегацыя прыме ўдзел у канферэнцыі "

Адначасова наркам замежных спраў СССР нагадаў дэлегатам пра савецкі праект частковага раззбраення, унесены ў падрыхтоўчую камісію. За ім меркавалася поўнае знішчэнне найбольш агрэсіўных тыпаў ўзбраенняў, у тым ліку танкаў, сверхдальнобойные артылерыі, караблёў. водазмяшчэннем больш за 10 тыс. тон, суднавы артылерыі калібрам, больш за 12 цаляў, авіяносцаў, ваенных дырыжабляў, цяжкіх бамбавікоў, усіх запасаў авіябомбаў, усіх сродкаў хімічнай, агнявой і бактэрыялагічнай вайны. Савецкую праграму ўхваліла прагрэсіўная грамадскасць свету, але яна не знайшла водгуку ў дэлегацый імперыялістычных дзяржаў. Савецкая прапанова аб поўным раззбраенні была адхіленая як "непрактычная" нават без абмеркавання. Тым самым Англія, Францыя і іншыя дзяржавы ярка прадэманстравалі сваё імкненне пазбегнуць рэальнага шляху да вырашэння праблемы раззбраення.

Савецкая дэлегацыя нястомна выкрывала спробы, заходніх краін прыкрыць перамовамі аб раззбраенні гонку ўзбраенняў і завесці ў тупік жыццёвы пытанне сусветнай палітыкі. У гэты перыяд СССР высунуў шэраг новых, важных, канкрэтных прапаноў.

11 Красавіка савецкія дэлегацыя прапанавала праект артыкула будучай канвенцыі аб раззбраенні, якая прадугледжвала істотнае прапарцыйна-прагрэсіўнае скарачэнне існуючых узбраенняў дзяржаў.

На пасяджэнні Агульнага камісіі і яе рэдакцыйнага камітэта савецкая дэлегацыя адстойвала гэтыя прынцыпы і дабілася таго, што ў рэзалюцыі, прынятай 19 красавіка паказвалася, што праектаваная канвенцыя павінна стаць першым рашучым этапам агульнага скарачэння ўзбраенняў. [21; 305]

Савецкая дэлегацыя падтрымала праект рэзалюцыі аб якасным раззбраення і ўнесла дадатковыя прапановы: прызнаць агрэсіўнымі і небяспечнымі ўсе гарматы і гаўбіцы калібрам больш за 100 мм, усе бранетанкавыя ўзбраення (танкі, бронеаўтамабілі і цягнікі), падводныя лодкі танажу звыш 600 тон. Савецкая дэлегацыя падтрымала нідэрландскі прапанову аб прызнанні небяспечным расстаноўкі ў адкрытым моры аўтаматычных кантактных мін і венгерскі прапанову аб прызнанні агрэсіўнымі гадавых ваенных судоў. 28 красавіка СССР выказаўся за прызнанне агрэсіўнай ўсёй ваеннай авіяцыі. У маі ў бюджэтнай камісіі прадстаўнік СССР Т. Луначарскі высунуў і адстойваў прапановы аб неабходнасці галоснасці, абмежаванні і скарачэння прыватных капіталаўкладанняў у ваенную прамысловасць, недапушчальнасці сакрэтных ваенных фондаў і аб'яднанне ўсіх ваенных выдаткаў у адным артыкуле дзяржаўнага бюджэту і іншыя.

Такім чынам, на першай сесіі канферэнцыі ў 1932 г. савецкая дэлегацыя займала надзвычай актыўную пазіцыю, высунуўшы цэлы шэраг сваіх канкрэтных істотных прапаноў і, падтрымаўшы нямала праектаў, прапанаваных іншымі краінамі пераканаўча сведчыць аб канструктыўнасці і шчырае імкненне савецкай знешняй палітыкі вырашыць праблему раззбраення і ўмацаваць тым самым агульнай бяспекі. Аднак з прычыны пазіцый капіталістычных дзяржаў, думкі ў камісіях разыходзіліся, і яны не змаглі выпрацаваць дакладзе, прыдатныя для абмеркавання. Большасць дзяржаў імкнулася прызнаць агрэсіўнымі віды зброі, якія былі больш развітыя ў іх магчымых супернікаў.

У ліпені 1932 першая сесія канферэнцыі скончыла сваю працу, не ссунуўшыся з месца праблему раззбраення. [21; 306]

Канферэнцыя аднавіла сваю працу фактычна толькі ў лютым 1933 г., пачаўшы абмеркаванне новых французскіх прапаноў. Гэта быў так званы "канструктыўны план", вызначаў грувасткую схему мерапрыемстваў, у залежнасці ад якога ставілася пытанне аб скарачэнні ўзбраенняў. План уключаў у сябе і шэраг старых прапаноў, у прыватнасці аб стварэнні міжнароднай арміі пры Лізе Нацый.

6 лютага 1933 года савецкая дэлегацыя зрабіла аналіз французскага плана і вылучыла прапановы, накіраваныя супраць агрэсіі. Перш за савецкая дэлегацыя выказала сваё глыбокае незадаволенасць ходам працы самой канферэнцыі, якая круглы год затраціла не на абмеркаванне прадстаўленых краінамі прапаноў, а на "адкладванне іх, іх пакідання да іншага выпадку або на кансерваванне іх у тэхнічных камісіях". Аналізуючы новы французскі план, савецкая дэлегацыя адзначыла, што ў ім няма фактычна ніякіх новых прапаноў па скарачэнні ўзбраенняў і акрамя таго раззбраення, пастаўлена ў залежнасць ад прыняцця канферэнцыяй агульных пытаннях бяспекі. Такое становішча багата на доўгі час адсунуць рашэнне праблемы раззбраення.

Пераважная большасць французскіх прапаноў датычылася не ўсіх удзельнікаў канферэнцыі, а толькі пэўных груп дзяржаў: ці толькі членаў Лігі Нацый або удзельнікаў Вашынгтонскай марской пагаднення і г. д. Такім чынам, гэтая частка французскіх прапаноў не прадугледжвала ўдзелу ў мерапрыемствах, у тым ліку СССР, які не быў членам Лігі Нацый і ўдзельнікам Вашынгтонскага дагавора.

Толькі прапановы па пашырэнні абавязацельстваў удзельнікаў пакта Брыяна - Келлога мелі стаўленне да ўсіх прадстаўленых на дадзенай канферэнцыі дзяржаў, уключаючы Савецкі Саюз.

Размова, у прыватнасці, аб тым, што любы ўзброены канфлікт павінен цікавіць ўсіх удзельнікаў пакта, аб адмове ЗША ад прынцыпу нейтралітэту ў выпадку канфлікту і інш.

Савецкая дэлегацыя заявіла, што супраць гэтых прапаноў СССР пярэчанняў не мае і будзе гатовы падпісаць адпаведную канвенцыю.

Разам з тым савецкая дэлегацыя парушыла шэраг надзвычай важных пытанняў, звязаных з пактам Брыяна - Келлога і санкцыямі супраць агрэсара. Падпісваючы ў 1928 г. пакт Брыяна - Келлога, некаторыя дзяржавы зрабілі абмоўку, што практычна зводзілі на нішто ўвесь пакт. Так, Англія, далучаючыся да пакту, заявіла, што яна, хоць і адмаўляецца ад вайны як прылады нацыянальнай палітыкі, але пакідае за сабой свабоду дзеянняў у пэўных раёнах зямнога шара. ЗША зрабілі агаворку аб захаванні дактрыны Манро як аднаго з відаў самаабароны, аб абароне правоў сваіх грамадзян за мяжой і аб праве ўжывання "мірных сродкаў ціску" такіх, як дэманстрацыі і блакады. [5; 112]

Савецкая дэлегацыя паставіла пытанне аб тым, каб абавязацельствы, якія вынікаюць з пакта, мелі поўную сілу для ўсіх удзельнікаў і не абмяжоўваліся якімі-небудзь агаворкамі. У сувязі з тым, што французскія прапановы прадугледжвалі некаторыя міжнародныя санкцыі па адносін да дзяржавы - парушальніку пакта, паўстала пытанне аб тым, як і хто павінен вызначаць агрэсара. Савецкая дэлегацыя выказала меркаванне аб неабходнасці стварэння спецыяльнага міжнароднага органа ў такім складзе, які гарантаваў бы СССР такую ж аб'ектыўнасць пры разглядзе пытанняў, як і іншымі дзяржавам. Гэта мела вялікае значэнне, калі ўлічыць варожае стаўленне кіруючых колаў імперыялістычных краін у першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы. Для барацьбы супраць агрэсара, для захавання свету надзвычай важна мець дакладнае вызначэнне, што такое агрэсія, а на той час такога агульнапрызнанага паняцці нападу не існавала ні ў тэорыі, ні ў практыцы міжнародных адносін. Гісторыя сведчыла аб тым, што агрэсары звярталіся да розных аргументаў, каб апраўдаць сваё напад на іншую краіну. "Неабходнасць" нападу тлумачылася імкненнем да эксплуатацыі прыродных багаццяў пэўнай тэрыторыі, парушэннем якой-небудзь міжнароднага пагаднення, мерамі якой-небудзь краіны, якія закраналі матэрыяльныя інтарэсы іншай, узнікненнем рэвалюцый або беспарадкаў ў іншых краінах, стратэгічнымі меркаваннямі і да т.п.. Узнікла "тэорыя", якая мела на мэце апраўдаць вайну неабходнасцю забеспячэння свету.

Нарэшце, гісторыя ведала нямала прыкладаў, калі адно дзяржава паліла караблі іншы, ўсталёўвала марскую блакаду берагоў іншай дзяржавы, г.зн. ажыццяўляла агрэсіўныя дзеянні, хоць і не вяла вайны ў звычайным разуменні гэтага слова.

Савецкая дэлегацыя 6 лютага 1933 г. вынесла на абмеркаванне міжнароднай канферэнцыі па раззбраенні праект дэкларацыі аб вызначэнні нападае боку. Праект даваў дакладнае азначэнне паняцця агрэсіі. Агресии - ром павінна прызнавацца дзяржава, першым паступіць адну з наступных дзеянняў:

а) аб'явіць вайну іншаму дзяржаве;

б) ўвядзе свае войскі на тэрыторыю іншай дзяржавы, хоць бы і без абвяшчэння вайны;

в) бамбуе сухапутнымі, марскімі або паветра-імі сіламі тэрыторыю іншай дзяржавы або свядома атакуе яе караблі або самалёты;

г) высадзіць ці ўвядзе ў межы іншай дзяржавы без дазволу ўрада сухапутныя, марскія або паветраныя сілы або парушыць ўмовы такога дазволу, у прыватнасці адносна часу або пашырэння раёна іх пражывання;

д) ўсталюе марскую блакаду берагоў або партоў іншай дзяржавы. [4; 148]

У гэтым праекце падкрэслівалася, што ніякія палітычныя, стратэгічныя ці эканамічныя меркаванні не апраўдваюць напад на іншае дзяржава. Не апраўдваюць напад ні ўнутранае становішча дзяржавы (рэвалюцыйны і контррэвалюцыйнай рух, грамадзянская вайна, устанаўленне таго ці іншага палітычнага, эканамічнага, сацыяльнага ладу і г.д.), ні дзеянні і распараджэння любой дзяржавы (парушэнне міжнародных дагавораў, разрыў дыпламатычных або эканамічных адносін, адмова ад даўгоў, памежныя інцыдэнты і г.д..). У савецкім дакуменце прадугледжвалася таксама, што ў выпадку мабілізацыі або канцэнтрацыі якой-небудзь дзяржавай значных ўзброеных сіл паблізу мяжы, дзяржава, якому пагражаюць такія дзеянні, можа ўжыць дыпламатычныя і іншыя сродкі для мірнага вырашэння канфліктаў, а таксама прыняць у адказ на аналагічныя крокі ваеннага характару, не пераходзячы, аднак, межы.

Савецкая дэлегацыя прапанавала ўключыць прынцыпы такі дэкларацыі ў тэкст будучай канвенцыі аб бяспецы і раззбраення або ў спецыяльным пагадненні, якое будзе неад'емнай часткай названай канвенцыі.

М.М. Літвінаў, прапаноўваючы тэкст дэкларацыі аб вызначэнні агрэсіі, падкрэсліў, што савецкая дэлегацыя гатовая выслухаць заўвагі, унесці папраўкі і дапаўненні да сваіх прапановах, паколькі справа не ў дэталях, а ў прыняцці дзяржавамі асноватворных прынцыпаў, якія ляжаць у аснове гэтага дакумента. Асноўныя прынцыпы дэкларацыі заключаюцца "у абвяшчэнні недатыкальнасці устаноўленых і прызнаных межаў любой дзяржавы, вялікі або малой, у адмаўленні за кожным дзяржавай права ўмяшання ў справы, у развіццё, у заканадаўчай дзейнасці і адміністрацыю іншы"

Такім чынам, праект дэкларацыі, вылучаны савецкай дэлегацыяй, быў дакументам вялікага міжнароднага значэння. Ён не толькі вызначаў паняцце агрэсіі, раскрываючы як адкрытыя, так і замаскіраваныя яе формы, але і абвяшчаў прынцыпы мірнага суіснавання дзяржаў. Савецкі, Саюз звяртаў увагу сусветнай грамадскасці на неабходнасць весці рашучую барацьбу супраць актаў замаскіраванай агрэсіі, каб не дапусціць адкрытай вайны.

Усё, каму была дарога справу міру, ацанілі праект дэкларацыі як важны ўклад Савецкага Саюза ў барацьбе за ўсеагульную бяспеку. Станоўча ацанілі савецкія прапановы і шэраг буржуазных газет. Так, французскі "Эр-нувель" назвала савецкі вызначэнне агрэсара "таленавітым і дакладным". Своеасаблівай была рэакцыя некаторых амерыканскіх газет. "Стеит газетт", якая выходзіла ў Нью-Джэрсі, пісала: "Бальшавікі павінны перастаць ўяўляць, што мэтай канферэнцыі па раззбраенні з'яўляецца свет", а газета "Ситизен". (Штат Канэктыкуце), падкрэсліўшы, што Савецкі Саюз настойвае на забароне любога якой-небудзь агрэсіі, заявіла: "Рускія, відавочна, разумеюць літаральна абавязацельствы аб адмове ад вайны, узятыя на сябе краінамі" (удзельнікі пакта Брыяна-Кэлі-га.-У. Б.). [5; 114]

Размовы пра савецкага праекта канвенцыі аб агрэсара ў камітэце бяспекі выклікала вострыя дэбаты і зацягнулася на некалькі месяцаў. Вымушаны лічыцца з меркаваннем сусветнай грамадскасці нават ворагі савецкіх прапаноў не маглі адкрыта выступіць супраць праекту канвенцыі, але кожны раз падчас абмеркавання вылучалі нейкія заўвагі, спрабуючы сарваць яго прыняцце. Прадстаўнік Англіі Антоні Ідэн спрабаваў даказаць, што дакладнае вызначэнне агрэсіі наогул немагчыма. Прадстаўнік Германіі выказваў сумневы з нагоды таго, варта даваць занадта "жорсткія" крытэры для вызначэння паняцця агрэсара, а японскі дэлегат Яда туманна заявіў, што для яго канчатковага вызначэння "трэба ўлічыць ў цэлым усе праблемы, што з'яўляецца прадметам канфлікту". [21; 307]

У выніку ўпартай барацьбы савецкай дэлегацыі ў пачатку траўня атрымалася дамагчыся прыняцця першай частцы свайго праекта, у якім гаварылася аб вызначэнні паняцця агрэсіі, аднак камітэт бяспекі адхіліў другую частку, якая змяшчае спіс матываў, не могуць апраўдаць напад на іншае дзяржава.

Савецкая дэлегацыя не склала зброі. Шэраг дэлегацый паставілі пытанне аб новым абмеркаванне савецкага праекта. 17 мая 1933 савецкі праект канвенцыі быў прыняты камітэтам бяспекі аднагалосна. Толькі прадстаўнікі Германіі і Іспаніі устрымаліся, а англійская дэлегат адсутнічаў.

Аднак арганізатары канферэнцыі, каб праваліць савецкі праект, пад рознымі матывамі адкладалі канчатковае прыняцце дэкларацыі аб вызначэнні паняцця агрэсара на пленарным пасяджэнні канферэнцыі. Характарызуючы пазіцыю імперыялістычных дзяржаў па савецкай прапановы аб вызначэнні агрэсіі, Ганна Стронг пісала: "Паколькі большасць імперыялістычных краін прывыкла дастаўляць сабе асалоду такімі актамі агрэсіі супраць слабаразвітых краін, савецкае вызначэнне было правалена канферэнцыяй па раззбраенні ...".

Чым далей, тым ясней станавіўся факт таптанне на месцы канферэнцыі па раззбраенні. У сакавіку 1933 Англія вылучыла новы план. Гэта быў 57-й і апошні праект, прадстаўлены краінамі на канферэнцыі. Ён меў шэраг істотных недахопаў, якія рабілі яго непрымальным. Досыць паказаць на тое, што план усталёўваў лічбы - нормы узброеных сіл толькі еўрапейскіх дзяржаў і тое не ўсіх. Зразумела, што ва ўмовах распальвання ў Азіі імперыялістычнай Японіяй небяспечнага агменю вайны, ставіць пытанне аб скарачэнні ўзброеных сілаў толькі еўрапейскіх дзяржаў азначала свядома прапаноўваць мёртвае праект.

Палітычная абстаноўка ў Жэневе яшчэ больш абвастрылася ў выніку дэманстратыўнага пакінуты Германіяй канферэнцыі па раззбраенні і выхаду яе з Лігі Нацый у кастрычніка 1933 г. пасля таго, як падчас абмеркавання ангельскага плана быў пастаўлены пытанне аб недапушчэнні павелічэння нямецкіх ўзбраенняў. Гэты крок, ажыццёўлены па прыкладзе Японіі, азначаў, што фашысцкая мимеччина імкнецца развязаць сабе рукі для гонкі ўзбраенняў і ажыццяўлення сваіх агрэсіўных планаў.

Важна адзначыць, што шэраг членаў нямецкага ўраду выказвалі Гітлеру свае асцярогі адносна магчымых акцый з боку Лігі Нацый у сувязі з выхадам Германіі. Але ні Англія; ні Францыя, ні іншыя члены Лігі не рэагавалі належным на дэманстратыўны жэст фашысцкай Германіі. Гітлер казаў з гэтай нагоды сваім міністрам: "Сітуацыя развівалася так, як і меркавалася. Погрожувальни крокі супраць Германіі не былі ажыццёўлены і не мяркуюцца ... Крытычны момант, відавочна, прайшоў ". Так паступова фашысцкі агрэсар ўсведамляў беспакаранасць сваіх дзеянняў. [12; 430]

У трывожных ўмовах усё большай фашысцкай пагрозы ў траўні - чэрвені 1934г. адбылася апошняя сесія канферэнцыі па раззбраенні. У выступах дэлегатаў адчуваліся ноткі песімізму з нагоды безвыніковых вынікаў працяглай працы канферэнцыі. На гэтым фоне няўпэўненасці і разгубленасці адных буржуазных дыпламатаў і прапаноў іншых зачыніць канферэнцыю кантрасна прагучалі заклікі савецкай дэлегацыі працягнуць намаганні для ўмацавання агульнай бяспекі іншымі сродкамі. Менавіта Савецкая краіна прапаноўвала карэннае вырашэнне гэтай праблемы шляхам поўнага раззбраення. Савецкая дэлегацыя не раз падкрэслівала, што СССР гатовы пайсці і на частковае раззбраенне, каб зрушыць з месца жыццёва важную праблему. Аднак ход работы канферэнцыі працягу 1932-1933 гадоў выявіў сур'ёзныя адрозненні пазіцый нашых краін. Дастаткова сказаць, што па адным з пытанняў канферэнцыі не было прынята, не толькі канкрэтных рашэнняў, але нават тэарэтычных формул, на якіх сышліся б усе дэлегацыі. [21; 308]

Выхад агрэсіўных дзяржаў з Лігі Нацый і іх курс на гонку ўзбраенняў зрабіў далейшую працу канферэнцыі па раззбраенні бесперспектыўнай. Бо раззбраенне мажліва толькі як агульнае, па меншай меры для ўсіх вялікіх. краін. Ні адна краіна не стане на шлях раззбраення ў той час, калі іншая не толькі не раззбройвацца, а ўзмацняе гонку ўзбраенняў.

1.3 Падпісанне франка-савецкага і савецка-чэхаславацкага дагавораў

Адкрыты курс фашысцкай Германіі на мілітарызацыю патрабаваў ад міралюбных краін прыняцця неадкладных крокаў для ўмацавання бяспекі ў Еўропе. Так высветлілася немагчымасць заключэння шматбаковага калектыўнага пакта узаемадапамогі, савецкая дыпламатыя бярэ курс на кансалідацыю сіл тых еўрапейскіх краін, якія давалі згоду на супрацоўніцтва з СССР у барацьбе супраць пагрозы агрэсіі. Такімі краінамі былі Францыя Італіі Чэхаславакія.

У канцы сакавіка 1935 года савецкая паўпрад ў Парыжы В. П. Пацёмкін паставіў Лаваль пытанне аб заключэнні франка-чэхаславацкай-савецкага дагавора аб узаемнай дапамогі. Аднак Лаваль заняў негатыўную пазіцыю адносна гэтай ідэі, спасылаючыся на тое, быццам такі пакт натрапіць на апазіцыю ў парламенце. Савецкая прапанова пераканаўча сведчыць аб тым, што СССР імкнуўся выкарыстоўваць найменшыя магчымасці і змагаўся менавіта за калектыўны дагавор, за стварэнне сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. [4; 150].

Праз некалькі дзён Лаваль ўручыў савецкаму паверанаму праект не калектыўнага дагавора, а двухбаковых пагадненняў аб узаемадапамозе паміж СССР і Францыяй, СССР Чэхаславакіяй. Артыкул 1. Праекта прадугледжвала, ЦО ў выпадку, калі адна з бакоў стане аб'ектам нападу, пагрозы або асцярогі нападу з боку любой еўрапейскай дзяржавы, іншая бок абавязваецца прадставіць дагаворнай баку дапамогу ў адпаведнасці з рашэннямі, якиьухвалить Савет мэтай выканання абавязацельстваў, сфармуляваных у артыкуле 10 Статута Лігі Нацый. Артыкул 2. Праекта абавязвала дагаворныя бакі аказваць адзін аднаму дапамогу ў адпаведнасці з рашэннямі, прынятымі Саветам па другой частцы артыкула 16, якая прадугледжвае прымяненне артыкулаў 16 і 17 Статута Лігі Нацый супраць любога еўрапейскага дзяржавы на карысць адной з бакоў.

Французскі праект двухбаковых пагадненняў меў істотныя недахопы. Па-першае, ён ставіў узаемадапамогі ў залежнасці ад складанай і працяглай працэдуры ў Савеце Лігі Нацый, што пазбаўляла ахвяру агрэсіі неадкладнай дапамогі. Па-другое, праект не прадугледжваў крокаў дагаворных бакоў у тым выпадку, калі Ліга Нацый не прыме пэўных рашэнняў. На справе праект Лаваль ставіў выкананне абавязацельстваў пактаў узаемадапамогі ў поўную залежнасць ад Лігі Нацый.

Новыя французскія прапановы сведчылі аб няўстойлівасці Лаваль, што выклікала вострую крытыку з боку прагрэсіўных колаў Францыі. Пертинакс, крытыкуючы пазіцыю Лаваль, пісаў, што Лаваль высунуў 30 Сакавік 1935 праект дамовы, пазбаўлены дзейснасці і падстаў толькі на рэзалюцыях Савета Лігі Нацый, якія ніколі не будуць прыняты з-за адсутнасці аднагалоснасці ў Радзе. [4; 151]

Пампаванне Лаваль ў гэтыя дні выявілася таксама ў яго гульні з Польшчай, займалай негатыўную пронемецкую пазіцыю адносна праблемы калектыўнай бяспекі ў Еўропе.

Як толькі ў Варшаве стала вядома аб тым, што запланаваная паездка Лаваль ў Маскву, польскі амбасадар у Францыі Хлаповская 2 красавіка па даручэнні Бека неадкладна сустрэўся з Лаваль і перадаў яму запрашэнне наведаць Варшаву на шляху ў Маскву, Лаваль з задавальненнем прыняў яго. У размове з Хлаповськии Лаваль не хаваў, што хацеў бы спачатку наведаць Варшаву, але паслядоўнасць атрыманых запрашэнняў можа "прымусіць" яго ехаць спачатку ў Маскву.

У данясенні ад 5 красавіку 1935 Беку Хлаповская пісаў: "Спадар Лаваль ставіцца да Савецкай Расеі не з такім энтузіязмам, як некаторыя іншыя члены французскага ўрада. Вымушаны аднак прыняць праект гэтай паездкі. (Гаворка ідзе пра паездку ў Москви.-В.Б.), Лаваль спрабаваў адкласці яе, а ў выніку вырашыў змяніць яе характар шляхам адначасовага наведвання Варшавы ". Як відаць з гэтага дакумента, ваганні Лаваль паміж Масквой і Берлінам, яго імкненне "не пасварыцца" з Германіяй і Польшчай з-за ўмацавання адносін з СССР не былі сакрэтам для нямецкай і польскай дыпламатыі. "Трэба канстатаваць, - пісаў Хлаповская Беку, - што Лаваль ў цяперашняй знешняй палітыцы Францыі ўяўляе элемент ўмеранага і пэўнага рэалізму".

Думаю Лаваль ў перамовах з СССР адзначае і Эдуард Эррио ў сваіх мемуарах. "Лаваль,-пісаў у гэтыя дні Эррио, - хоча весці перамовы з Саветамі толькі для таго, каб падтрымаць Малую Антанту і перашкодзіць нямецка-рускай пагадненні. Але ў глыбіні душы - і ён прызнае гэта - ён баіцца магчымага ўплыву бальшавіцкай арміі на французскую армію ".

Аднак пад уплывам трывожных паведамленняў з Берліна ць уплывовых колах Францыі ў гэты перыяд перамагае лінія на ўмацаванне супрацоўніцтва з СССР. Гэты курс адказваў нацыянальным інтарэсам бяспекі Францыі.

4 Красавік 1935 дзяржаўны міністр Эдуард Эррио наведаў савецкага пасла, каб абмеркаваць умовы франка-савецкага дагавора.

6 красавік савецкі пасол у гутарцы з Лаваль зноў падкрэсліў, што пазіцыя Савецкага Саюза складаецца ў зняволенні калектыўнага дагавора. Ідэю трохбаковага франка-чэхаславацкай-савецкага дагавора аб узаемадапамозе савецкая бок адстойвала і 8 красавіка падчас новай сустрэчы савецкага амбасадара з Лаваль, калі Лаваль быў уручаны заяву Савецкага ўрада аб-перамоў аб Усходнім пакце. Прааналізаваўшы ўсю доўгую гісторыю перамоваў аб заключэнні Усходняга пакта і канстатуючы безвыніковасць і нявызначанасць праблемы, Савецкі ўрад цвёрда паставіў перад французскім урадам пытанне, ці працягвае ён заставацца на базе прапаноў Поль-Бонкур і. Варту, а таксама Жэнеўскага пратаколу ад 5 сьнежня 1934 [4, 152].

Савецкі ўрад прапаноўвала:

1) неадкладна прыступіць да заключэння пакта узаемадапамогі войскамі і ўсімі сродкамі эканамічных санкцый з тымі з раней намечаных удзельнікаў Усходняга пакта, якія гэтага жадаюць, пакідаючы магчымасць для Германіі і Польшчы далучыцца да пакту;

2) адначасова з заключэннем названага пакта прапанаваць Германіі і Польшчы падпісаць ра. зом з яго ўдзельнікамі калектыўны дагавор аб ўзаемадзеянне. дапамогу ў разуменні дапамогі не войскамі, а узбраеннем і ўсімі відамі эканамічных санкцый супраць нападаю чаго;

3) прадугледзець магчымасць анулявання гэтых пактаў у выпадку ажыццяўлення ў будучыні больш шырокага калектыўнага пактуьпро ўзаемнай дапамозе;

4) прызнаць неабходным удзел СССР у рабоце канферэнцыі ў Стрезг пры абмеркаванні пытання аб Усходнім пакце.


Подобные документы

 • Гісторыя падпісання Пагаднення аб спыненні існавання СССР і аб стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Адносіны Расіі і Беларуссю пасля развалу СССР. Дыпламатычныя адносіны паміж Беларуссю і ЗША. Лінія беларускай знешняй палітыкі ў Лацінскай Амерыцы.

  реферат [14,5 K], добавлен 17.12.2010

 • Аднаўленне і рэканструкцыя эканомікі ў СССР пасля вайны. Ацэнка страт Савецкага Саюза. Унутраная палітыка савецкага ўрада ў пасляваенны перыяд. Палітыка рэпрэсій супраць некаторых нацыянальнасцяў. Одергивание нярускіх народаў. Апагей сістэмы канцлагераў.

  курсовая работа [44,1 K], добавлен 27.04.2012

 • Уплыў Рыжскага міру на знешнепалітычныя адносіны СССР і Польшчы. Намаганні Польшчы з мэтаю стварыць блок дзяржаў вакол сябе. Ўплыв Германскай знешняй палітыкі на савецка-польскія адносіны. Фактары, якія паўплывалі на падпісанне дамовы аб ненападзе 1932 г.

  курсовая работа [47,2 K], добавлен 25.11.2010

 • Устанаўленне аднапартыйнасці. Канстытуцыйнае афармленне савецкай палітычнай сістэмы. Палітычныя рэпрэсіі 1930-х гадоў. Асаблівасці працэсу дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў БССР у другой палове 50-х – 60-я гг. Мадэрнізацыя савецкай сістэмы.

  реферат [40,6 K], добавлен 22.12.2010

 • Машинная индустрия как прочный фундамент для планового народного хозяйства и обороноспособности СССР в период Великой Отечественной войны. Пакт о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 г. Причины войны фашистской Германии против СССР.

  контрольная работа [37,1 K], добавлен 11.07.2010

 • История образования СССР. Финал политического кризиса. Предпосылки распада СССР. Анализ причин распада СССР - мифы и факты. Историю СССР можно рассматривать, как пособие для политиков, которые могут найти что-то полезное, или исключить ошибки.

  реферат [36,6 K], добавлен 06.05.2004

 • Роль заходніх дзяржаў у фарміраванні знешняй палітыкі Польшчы, яе адносіны з Англіяй і Францыяй. Збліжэнне Польшчы і Германіі, узнікненне супярэчнасцяў паміж краінамі і пачатак Другой сусветнай вайны. Асноўныя напрамкі развіцця польска-савецкіх адносін.

  дипломная работа [52,1 K], добавлен 29.05.2012

 • Краткий анализ событий, предшествующих развалу СССР, и последовавших сразу за ним, анализ причин распада страны и оценка вероятности другого исхода событий согласно книги Е. Примакова "Почему скончался СССР?". Попытки реформирования экономики СССР.

  анализ книги [23,7 K], добавлен 15.11.2011

 • Международная политика СССР в 1930-х гг. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Предпосылки к сближению с Германией. Пакт о ненападении. Развитие отношений с Германией. Политика европейских государств перед началом Второй мировой войны.

  курсовая работа [75,1 K], добавлен 02.07.2013

 • Сущность и подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Юридическая характеристика пакта Молотова-Риббентропа. Версии о причинах подписания договора. Стремление СССР избежать войны с Германией. Экспансионистские и имперские мотивы Сталина.

  реферат [27,1 K], добавлен 20.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.