Кам’яні сокири-молоти катакомбних культур степової України доби середньої бронзи

Характеристика археологічних знахідок сокир-молотів катакомбної культури, їх підрозділ на групи: шнурова, ямна, інгульська. Проведення паралелі цих наявних знахідок з артефактами, виявленими поза територією розповсюдження катакомбних пам'яток культури.

Рубрика История и исторические личности
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 16.05.2012
Размер файла 361,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Кам'яні сокири-молоти катакомбних культур степової України доби середньої бронзи

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Характеристика знахідок сокир-молотів катакомбної КІС

1.1 Огляд сокир-молотів донецької культури

1.2 Знахідки сокир-молотів інгульської культури

Розділ 2. Паралелі характерних рис катакомбних сокир-молотів в сусідніх культурах

Висновки

Список літератури

Ілюстрації

ВСТУП

Зброя - це один з основних та найбільш важливих компонентів матеріальної культури племен, первісно-общинного ладу, який віддзеркалює різноманітні аспекти їх соціально-економічного розвитку. Різкі збільшення кількості населення, постійні військові сутички, які супроводжувалися екологічними змінами, призвели до того, що доля населення стала залежати від рівня розвитку їх військового ремесла. В цей час технічний прогрес знаходить своє втілення насамперед, у військовій справі. Швидкий динамізм, притаманний розвитку озброєння, робить його основним індикатором у вирішенні питань культурних і економічних зв'язків.

Майже всі об'ємні дослідження катакомбної КІС (XXV-XX ст. до н.е.) так чи інакше змушені торкатися її озброєння, адже, так склалося історично, що катакомбне суспільство - це складний етносоціальний організм, що ґрунтувався на суворій станово-кастовій системі. Розподіл за кастами проходив за етнічним принципом, де ми спостерігаємо значне переважання інгульського етносу над донецьким та ямним [Пустовалов, 1990, с. 81]. Проте у порівнянні з металевими знахідками озброєння, кам'яні вироби отримують незрівнянно менше уваги дослідників [Горелик, 1993, с. 41], адже вони постають менш інформативними через свою морфологічну уніфікацію. Несправедливо буде обійти стороною таку яскраву категорію предметів, як сокири-молоти.

РОЗДІЛ 1.

Характеристика знахідок сокир-молотів катакомбної КІС

Сокири-молоти по своїй функції і тому сакральному сенсу, яке їм надавали, близькі до булав. Вони є різновидом клинково-древкової зброї ударно-рублячої дії і одним з найдавніших видів зброї ближнього бою. Завдяки своїй надзвичайній ефективності, яка пов'язана з відносною вагою та масивністю ударної частини, що поєднується з невеликою, концентруючою силу удару, поверхнею ураження, і великим важелем - руків'ям, а також відносній простоті виготовлення, сокири-молоти набули широкого поширення. До їх переваг також необхідно віднести і їх універсальність у використанні, оскільки переважна більшість їх різновидів підходять для бою як з легкоозброєним супротивником, так і з супротивником оснащеним захисним обладунком, у тому числі й металевим. Разом з тим велика варіативність, що притаманна формам сокир дозволяє змінюючи їх пропорції створювати більш спеціалізовані або, навпаки, більш універсальні різновиди цієї зброї [Горелик, 1993, 41].

Основною територією їх широкого розповсюдження була степова зона Євразії. В пам'ятках катакомбної культури вони є однією з найбільш поширених категорій знахідок у воїнських похованнях [Клочко, Пустовалов, 1992, с. 118].

Огляд сокир-молотів донецької культури Тут і далі класифікація за : Клочко В. І., Пустовалов С. Ж., 1992, с. 116-141..

Поділяються на такі групи:

”Шнурову” групу (Рис. 1.1) презентують човноподібні видовжені сокири з коротким обушком, що наближує їх до подібних сокир «шнурових» культур Європи. Такі знахідки зустрічалися у мог. Кам'янське поле, Кам'янка-Дніпровська, Новий Аксай [Клочко 2006, с. 72].

”Ямна” група (Рис. 1.2) представлена масивними зразками з циліндроподібним обушком та широким лезом, подібні до пізньотрипільских. Знайдені у похованнях з мог. Білозерка, Чернухіно, Лисий Курган [Клочко, 2006, 73].

”Інгульська” група (Рис. 1.3): її характерною рисою є усічено-ромбічна форма з грибоподібним навершям. Знахідки походять з мог. Бубнова слобідка, Біле, Хрящевський [Клочко, 2006, 74]. Велика кількість сокир-молотів інгульських типів походить із випадкових знахідок на Донеччині, з території розповсюдження донецької катакомбної культури. Там же знайдені молоти “постшнурових” типів та дві сокири-молоти типу “Почапи”.

Знахідки сокир-молотів інгульської культури

“Інгульські” сокири (рис. 2) можна досить умовно розділити на два типи (беручи до уваги те, що кожний виріб, по суті, є унікальним):

1) сокири-молоти

2) сокири молоти з опуклою грибоподібною шляпкою

Окрім того кожен тип ділиться на два підтипи - подовжені та короткі [Клочко, Пустовалов, 1992, с. 122]. Такі типи зустрічаються практично у всіх європейських культурах бойових сокир.

1) Короткі сокири-молоти (СМК, рис. 2.1) представлені знахідками в курганах: Заможне і Бєшево на Донеччині [Санжаров, 1999, с. 6]; Баратівка і Горожино на Миколаївщині [Клочко, 2006, с. 78]. У похованнях з Мартинівки, та Головківки було простежено дерев'яні руків'я довжиною 0,35 м та 0,53 м [Полин, Тупчиенко, Николова, 1992, с. 14]. Сокири-молоти типу СМК зустрічаються в інгульських пам'ятках, практично, на всій правобережний частині України.

Видовжені сокири-молоти (СМВ, рис. 2.2) знайдені в курганах: Звенигородка, де збереглося дерев'яне руків'я довжиною 43 см [Полин, Тупчиенко, Николова, 1994, рис. 6], такі ж сокири знайдені в похованнях Володимирівка, Первомаївка, Кірове, та багато інших. Серед сокир цього типу трапляються вишукано орнаментовані (Широке, Золота балка) або прикрашені канелюрами (Каірка) [Клочко, 2006, с. 79].

2) Сокири-молоти з грибоподібною шляпкою (СМГ, рис. 2.3) також поділяються на два підтипи: короткі (СМГК) та видовжені (СМГВ). СМГК знайдені на мог. Головківка [Полин, Тупчиенко, Николова, 1994, рис. 6]. Особливостями цих сокир є висока якість обробки поверхні. Також вони можуть бути прикрашені канелюрами (Кам'янське курганне поле).

РОЗДІЛ 2

В першому розділі було наведено характеристику наявних знахідок сокир-молотів катакомбної КІС. Далі ми окреслимо паралелі з артефактами, виявленими поза територією розповсюдження катакомбних пам'яток.

Серед молотів з пам'ятників донецької культури трапляються так звані «почепські» сокири. Цікаво, що одна з подібних сокир -- знахідка з Благодатного Амвросіївського району, має недосвердлений отвір, тобто вона виготовлялася на місці, а не є імпортом [Клочко, 2006, с. 74].

Досить часто видовжені сокири-молоти з розширеним сокироподібним бойком (Аккермень) дослідники відносять до бородінського типу культури багатоваликової кераміки. На неправомірність такої думки свого часу вказав С. Н. Братченко, довівши, що сокири-молоти аккерменьського типу з'являються ще в ямний культурі [Братченко, 1976, с. 144].

На думку В. І. Клочко, сокири типу “Аккермень” є подальшим продовженням лінії розвитку ранньотрипільських кам'яних молотів і являються прототипами сокир-молотів типу “Бородіно” [Клочко, 2006, с. 74]. Їх прототипами можна вважати мідні сокири-клювці з Варненського некрополя культури Гумельниця та ранньотрипільські кам'яні клювці-молоти.

Подальшого розвитку такі сокири-молоти набувають в ямній культурі Нижнього Подніпров'я, де вони утворюють тип “Аккермень”, який запозичили катакомбні племена того ж Нижнього Подніпров'я. Сокири ж бородінського типу є продовженням цієї лінії розвитку на більш пізньому етапі. Їх вирізняє грибоподібне навершя, що було характерним для сокир-молотів Балкан та Центральної Європи III тис. до Р.Х. (сокири-молоти пан'європейського типу А). Таким чином, “бородінські” сокири є синкретичним типом, що об'єднує в собі риси східноєвропейських та центральноєвропейських знарядь.

Отже, більша частина сокир-молотів донецької катакомбної культури відноситься до типів, характерних для “постшнурових” культур Карпатського регіону, а інші -- до ямної культури Подніпров'я та до Інгульської катакомбної культури Правобережної України.

Для поховань інгульської культури сокири-молоти є чи не найбільш типовим видом знахідок. Багатий матеріал дає змогу в повному обсязі оглянути морфологічні зв'язки інгульських сокир з сокирами сусідніх культур.

Сокири СМК, за загальною формою, близькі до сокир типу G культури лійчастого посуду за М. Запотоцьким [Клочко, 2006, с. 78], однак між ними є розбіжності в розмірах: інгульські СМК дещо коротші, а отже більше подібні до пізньотрипільських софіївських коротких сокир-молотів, подальшим розвитком яких вони і є.

Сокири СМВ дуже близькі до сокир-молотів культури лійчастого посуду -- F-сокири за М. Запотоцьким [Клочко, 2006, с. 78]. Умовно до цієї групи включені сокири-молоти з поховань ЮГОК - 65 та Златополь [Клочко, 2006, с. 78]. Усі ці вироби дуже нагадують сокири-молоти культур шнурової кераміки України і, мабуть, є запозиченнями.

Усі сокири СМГК та СМГП за загальними обрисами та грибоподібними обушками близькі до сокир-молотів типу "К" культури лійчастого посуду Центральної Європи [Клочко, 2006, с. 78], які походять з пам'ятників Колоколин, Крилос, Настасина могила [Свешников, 1979, рис. 7]. Окрім того вони подібні до пізньотрипільських софіївських сокир-молотів типу СМГ[Клочко, 2006, с. 78]. Особливостями інгульських сокир є висока якість обробки поверхні (на відміну від сокир культури лійчастого посуду вони усі добре відполіровані) та мають чіткі грані, що виділяють “плечі” виробів. До того ж деякі вироби мають виразні грані, або канелюри, що безпосередньо вказує на зв'язок з шнуровими культурами Західної України (Томашівка) [Клочко, 2001, с. 243]. Однією з ознак сокир-молотів інгульської культури, перш за все, сокир типу СМ, є "врізний" орнамент. Усі ці вироби виготовлені з дуже твердих порід каменю -- порфіріто-діабазів [Шарафутдинова, 1980, с. 60], орнаменти на них, враховуючи складність такого матеріалу, дуже вишукані. Така складна, близька до ювелірної, техніка обробки каменя в потрапила до європейських культур, з терен Близького Сходу та Східного Середземномор'я.

археологічний культура сокира молот

ВИСНОВКИ

Отже, ми бачимо, що сокири-молоти є найбільш розповсюдженою типовою зброєю катакомбної культури. Цей вид зброї представлений кількома типами, які зустрічаються практично в усіх європейських культурах “бойових сокир”. Однак, найбільш близькою за наборами типів сокир-молотів до інгульської є культура лійчастого посуду, на її перших, карпатських етапах розвитку та пізньотрипільська Софіївська група (культура) [Клочко, 2006, с. 79].

Таким чином, розглядаючи дану категорію пам'яток ми дійшли висновку, що сокири-молоти, незважаючи на явно запозичені форми, можливо, являють собою витвори місцевих майстрів. Проте ця думка ще потребує додаткової перевірки, адже в наявності ще дуже мало знахідок, які б це підтверджували. Крім того, обробки потребують сокири-молоти «периферійних» катакомбників - передкавказських та харківсько-воронезьких. Також, ми бачимо цілковите переважання технічних рис європейського походження, тоді як широко експортуючи кавказькі сокири-молоти, катакомбники не запозичували у кавказців власне технологію їх виготовлення [Нечитайло, 1991, с. 89].

З іншої сторони подальше розроблення даної теми може дати відповіді на ряд запитань щодо культурного та релігійного життя давнього населення українських степів. Оскільки кам'яні сокири-молоти є не тільки суто утилітарною річчю та ознакою соціальної стратифікації, а і виробом мистецтва та культовим предметом.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Рис. 1 Сокири-молоти донецької культури (за В. І. Клочко):

1 - Кам'янка; 2 - Лисий Курган; 3 - Біле.

Рис. 2 Сокири-молоти інгульської культури(за В. І. Клочко):

1 - Баратівка; 2 - Звенигородка; 3 - Кам'янка.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Братченко С.Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. - К., 1976.

2. Горелик М.В. Оружие Древнего Востока. - М., 1991.

3. Клочко В.І. Озброєння населення України (5000-900 рр. до Р.Х.). - К., .

4. Клочко В.І. Розвиток озброєння «шнурових» культур України як відображення етнокультурних процесів в регіоні // Od neolityzacij do poczatkow epoki brazu. - Poznan, 2001. - С. 241-258.

5. Клочко В.І., Пустовалов С.Ж. До реконструкції озброєння та військової справи суспільства Північного Причорномор'я // Праці центру пам'яткознавства. Вип. 1. - К., 1992. - С.116-141.

6. Нечитайло А.Л. Связи населения Степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы. - К., 1991.

7. Полин С.В., Тупчиенко Н.П., Николова А.В. Курганы верховьев Ингульца. 1. Кировоград. - 1992.

8. Полин С.В., Тупчиенко Н.П., Николова А.В. Курганы верховьев Ингульца. 2. Кировоград. - 1993.

9. Полин С.В., Тупчиенко Н.П., Николова А.В. Курганы верховьев Ингульца. 3. Кировоград. - 1994.

10. Пустовалов С.Ж. О формах политогенеза в катакомбном обществе Северного Причерноморья. Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности // Тез. докл. конф. - Запорожье, 1990.- С. 81-84.

11. Санжаров С.Н. О позднекатакомбных памятниках ингульского типа на территории Северо-Восточного Приазовья // Древности Северского Донца. - Луганск, 1999. - С. 44-61.

12. Свєшніков І.К. Історія населення Передкарпаття, Поділля і Волині в кінці ІІІ - на початку ІІ тисячоліття до н. е. - К., 1974.

13. Шарафутдінова І.М. Орнаментовані сокири-молотки з катакомбних поховань на Інгулі. // Археологія. - К., 1980. - № 33. - С. 60-70.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Автохтонна теорія походження катакомбної культури з ямної та її критика. Синтез двох культур. Міграційна теорія походження катакомбної спільноти. Західні і близькосхідні елементи в ідеології катакомбного населення. Результати археологічних досліджень.

  реферат [22,9 K], добавлен 18.05.2012

 • Передумови і причини виникнення Великоморавської держави, її історія та розвиток. Найвизначніші пам’ятки Великоморавської культури: Микульчицьке городище, Старе Місто, Нітра і Девіна. Аналіз археологічних знахідок та письмових джерел про Велику Моравію.

  курсовая работа [244,1 K], добавлен 30.05.2010

 • Археологічні культури, котрі дослідниками віднесено до праслов’янської лінії розвитку. Їх основні риси в руслі загальноприйнятого хронологічного поділу доби бронзи на ранню, середню та пізню. Характер взаємозв’язків праслов’янської і інших культур.

  реферат [17,9 K], добавлен 18.05.2012

 • Доба бронзи як важлива віха в історії України й людства в цілому. Типологія антропоморфних стел епохи бронзи, відмінні риси їх головних видів. Семантика зображень на статуях епохи бронзи. Індоєвропейські мотиви на антропоморфних стелах доби бронзи.

  реферат [22,0 K], добавлен 16.05.2012

 • Золоте коріння народу - в його минувшині. Чимало археологічних пам'яток починаючи від кам'яного віку і закінчуючи середньовіччям, знаходиться на території Рівненської області. Історія пам’яток за писемними джерелами. Типологічна характеристика пам’яток.

  курсовая работа [33,1 K], добавлен 09.07.2008

 • Дослідження пам'яток духовного світу носіїв трипільської культури, як форпосту Балкано-дунайського ранньоземлеробського світу. Світогляд енеолітичного населення України, їх космологічні та міфологічні уявлення. Пантеон божеств трипільського населення.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 03.09.2014

 • Поселення тшинецько-комарівської культури доби бронзи. Давньослов'янський період Волині. Згадка про місто Камень у Галицько-Волинському літописі. Князівський рід Сангушків. Політичне життя міста. Раціональним використанням лісу на Камінь-Каширщині.

  реферат [52,2 K], добавлен 01.02.2011

 • Стоянки ашельської культури у Вірменії і Абхазії, Південній Осетії та в Україні. Ашель та мустьє на території України. Перехід від привласнюючих до відтворюючих форм господарства. Утворення Трипільської культури. Залізний вік, передскіфський період.

  реферат [3,1 M], добавлен 21.04.2015

 • Історія виникнення та еволюції у ранні етапи скотарства та землеробства на теренах України. Характерні риси культури лінійно-стрічкової кераміки на Волині та трипільської культури давніх хліборобів. Виділення скотарства в окрему галузь господарства.

  курсовая работа [90,1 K], добавлен 13.06.2010

 • Гіпотези походження і етнічного складу носіїв черняхівської культури. Припущення щодо умов формування черняхівської культури, яка поєднала в собі виробничо-технічні досягнення провінційно-римської культури і традиції створивших її різноетнічних племен.

  реферат [18,2 K], добавлен 18.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.