Виникнення V Республіки у Франції і становлення конституційного ладу

Причини краху IV Республіки як передумова становлення V Республіки у Франції. Висвітлення етапів становлення конституційного ладу Франції. Дослідження формування основних інститутів та особливості політичного життя в перші роки існування V Республіки.

Рубрика История и исторические личности
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.08.2011
Размер файла 94,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

74

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Виникнення V Республіки у Франції і становлення конституційного ладу»

Дипломна робота

Ужгород - 2010

Зміст

Перелік умовних скорочень та термінів

Вступ

Розділ 1. Передумови становлення V Республіки у Франції

Розділ 2. Становлення основних інститутів V Республіки

Розділ 3. Особливості політичного розвитку у Франції в перші роки існування V Республіки (до 1968 рр.)

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Перелік умовних скорочень та термінів

ДССО - Демократичний і соціалістичний союз Опору.

ЄЕС - Європейське економічне співтовариство.

ЗКТ - (CGT - Confederation generate du travail) Загальна конфедерація труда у Франції.

МРП - (от Mouvement Rйpublicain Populaire), скорочена назва французької партії, Народно-республіканський рух.

НАТО - (North Atlantic Treety Organisation), Організація Північноатлантичного договору. Воєнно-політичний блок ряду західноєвропейських держав та Канади на чолі з США.

Нотабль - (Notable, буквально - «достойний вибору») - Загальний термін, що означає осіб, обраних в місцеві органи влади (мери, муніципальні і генеральні радники). Іноді трактується ширше - усі виборні особи (депутати Національних зборів, Сенату, виборних консультативних органів держави).

ОАС - (Організація таємної армії) - нелегальна терористична армія, створена ультраколоніалістами, що протестували проти незалежності Алжиру.

ОПР - див. РПР.

Ордонанс - (фр. Ordonnance - наказ) - у Франції так називаються акти уряду (підписані главою держави), які приймаються як делеговане законодавство.

РПР - (Rassemblement pour la Republique) - Об'єднання в підтримку республіки (ОПР). Права голлістська партія; основана 1 жовтня 1958 г. під назвою «Союз на захист Нової республіки» (ЮНР - UNR - Union pour la Nouvelle republique).

РПФ (Rassemblement du peuple franзais, RPF) - Об'єднання французького народу. Права консервативна партія Четвертої республіки, заснована генералом Шарлем де Голлем в квітні 1947 року.

СФД - (UDF - Union pour la Democratic Francaise) - Союз за французьку демократію.

СФІО - (SFlO, Section Francaise de l'lnternationale Ouvriere) - Французька секція робочого (соціал-демократичного) Інтернаціоналу.

ФДСЛС - Федерація демократичних і соціалістичних лівих сил.

ФКП - (PCF - Parti communiste francais) - Французька комуністична партія.

ФСП - (PS - Paiti Socialiste) - Французька соціалістична партія.

ФРН - Федеративна республіка Німеччина.

ЮДР - Союз демократів за республіку, нова назва ЮНР після виборів 1967 року.

ЮНР - див. РПР.

Вступ

Франція належить до тих країн, які внесли особливо великий вклад до історії людства і розвитку світової культури. Заселена людьми з часів палеоліту, частина Римської імперії в епоху античності, осереддя феодалізму в середні віки, пізніше - велика європейська держава, Франція завжди була і до цих пір залишається крупним центром європейської цивілізації.

Особливість історичного розвитку Франції полягає в тому, що властиві багатьом країнам історичні процеси відбувалися в ній в особливо ясній, чіткій, «класичній» формі. У Франції в найбільш чистому вигляді сформувався європейський тип феодалізму, вона була зразковою країною Просвітництва, в ній сталися найбільші європейські революції, в тому числі грандіозніша з них - Велика французька революція кінця XVIII ст.

У Франції раніше, ніж в інших європейських країнах, були визнані права людини і громадянина, виникла республіка, склалася багатопартійна система. За багатством і різноманітністю форм державного устрою Франція не має собі рівних. Станова монархія, абсолютна монархія і три конституційні монархії, консулат, дві імперії і п'ять республік, однопалатний, двопалатний і навіть трьох- і чотирьохпалатний парламент (при Наполеоні I і Наполеона III) - в цілому 17 конституцій. Такого не знала жодна інша країна.

Протягом декількох століть Франція знаходилася в авангарді історичного розвитку: у ній народжувалися такі ідеї і починалися такі суспільні перетворення, які потім поширювалися і в інших країнах. У громадській думці Франція придбала репутацію своєрідної соціальної лабораторії, де випробовувалися нові форми державного і суспільного ладу. Навіть якщо які-небудь ідеї вперше висловлювалися в інших країнах, вони частенько отримували світове визнання, проходячи через Францію. Французи надавали їм ясну, закінчену, вигострену, літературну форму, і саме в такій формі вони завойовували світ. Так було, наприклад, з ідеями Просвітництва, природних і невід'ємних прав людини, гаслами свободи, рівність, братерства і багатьма іншими ідеями, які нині увійшли до ужитку всього цивілізованоголюдства.

Одним з найважливіших і найбільш драматичних періодів історії Франції було XX століття. За 100 років Франція пережила дві світові війни, важка поразка і чотирилітня іноземна окупація, колоніальні війни, що продовжувалися в цілому більше 15 років. Кілька разів мінявся її політичний устрій, пануюча ідеологія, спосіб життя.

У жовтні 1958 р. після взятої урядом де Голля перемоги на референдумі набрала чинності нова конституція Франції, що встановила новий політичний порядок. З того часу почалося життя П'ятої республіки, що продовжується і по теперішній час.

Традиційно у Франції нумерація республік (за винятком Першої) пов'язана з рахунком конституцій, що діють. Основних конституцій з 1792 по 1958 рік в країні було прийнято п'ять. Звідси - П'ята республіка.

Перша республіка (1792 - 1799) виникла в ході загострення класової боротьби під час Великої французької буржуазної революції кінця XVIII ст.. У цей період було прийнято три конституції, але I Республіка веде свій відлік від прийняття декрету 21 - 22 вересня 1792 р. Національним Конвентом, що проголосив Францію республікою (перша і найрадикальніша з конституцій I Республіки - якобінська - була прийнята пізнішим, в червні 1793 р.).

Друга республіка (1848 - 1852) виникла в результаті буржуазно-демократичної революції 1848 р. Як і Перша, вона закінчилася бонапартистським переворотом. Лише у 1799 р. владу захопив Наполеон I, а в 1852 р. - «маленький племінник великого дядька» - Наполеон III.

Довше за всіх існувала Третя республіка (1875 - 1940), що виникла після франко-прусської війни 1870 - 1871 рр. і Паризької Комуни 1871 р. Прийняттю республіканської конституції 1875 р. передувала гостра боротьба між монархістами і бонапартистами, з одного боку, і буржуазними республіканцями - з іншою, в якій останні перемогли. В кінці 70-х - середині 80-х років XIX ст. конституція III Республіки була доповнена рядом статей (про загальну обов'язкову безкоштовну початкову освіту, про політичні свободи і ін.). Найважливішою тенденцією цих статей-поправок стало посилення ролі парламенту в збиток влади президента, посада якого в республіці була в значній мірі декоративною.

ІІІ Республіка пала в червні 1940 р. в результаті капітуляції тодішніх правлячих кіл Франції перед фашистською Німеччиною. Створений за вказівкою Гітлера маріонетковий «режим Віші» (за назвою курортного містечка на півдні Франції) на чолі з маршалом Ф. Петен більшість французьких вчених вважають «державою» лише умовно (звідси термін «режим»).

Четверта республіка (1946 - 1958) виникла з руху Опору, на хвилі антифашистської боротьби. Період з часу звільнення Франції від німецької окупації до прийняття конституції (1944 - 1946) носить назву «Тимчасового режиму». В порівнянні з конституціями III і V Республік конституція IV Республіки 1946 р. була більш демократичнішою (у ній декларувалося навіть право на працю).

Час Четвертої і П'ятої республік у Франції - це час війни і першого післявоєнного періоду, що відобразив глибоку перебудову політичної системи, що супроводилася перегрупуванням основних партійно-політичних сил і важливими соціально-економічними реформами. Велику роль в здійсненні цих заходів зіграли погляди генерала де Голля і його соратників, що отримало найменування «голлізма». «Голлізм» проголосив своєю метою об'єднання нації, створення сильної держави і відродження величі Франції.

Вирішуючи питання про новий державний лад і конституцію, прибічники генерала де Голля схилялися до установи республіки президентського типа, з сильною виконавчою владою, здатною протистояти режиму партій - «дестабілізуючому парламентаризму» епохи Третьої республіки. Ліві партії, чий авторитет і вплив різко зросли, а також ряд партій центристського толку, явно побоюючись встановлення режиму особистої влади генерала де Голля, виступали за збереження верховенства парламенту і його контролю над урядом при більшій збалансованості двох гілок влади.

П'ята республіка, що веде свій відлік, як вже говорилося, з 1958 р., виникла в результаті гострої внутрішньополітичної кризи, викликаної колоніальною війною в Алжирі, яку частина правлячих кругів IV Республіки розв'язала в 1954 р. У результаті до влади прийшла «дирижистська» фракція крупної французької буржуазії, що вибрала генерала Шарля де Голля «верховним арбітром нації».

Суть своїх головних ідей де Голль резюмував у словах «нація», «сильна держава», «велич Франції», «соціальні реформи». Вихідним пунктом доктрини де Голля була стара ідея «нації», що використовувалась усіма ідеологами правого табору. Відповідно до націоналістичної традицією де Голль вважав головною силою історичного розвитку не класи, а нації. Класові інтереси, з його точки зору, носять приватний характер і тому повинні підкорятися загальнонаціональним інтересам, виразником яких є держава. Щоб держава могла успішно відстоювати загальнонаціональні інтереси, воно має бути «сильним», тобто мати у своєму розпорядженні широкими повноваженнями і якомога менше залежати від партій. Боротьба партій і класів підриває стабільність і авторитет уряду, послаблює «націю» і, отже, шкідлива. Лише сильна держава, що користується підтримкою всієї нації, може направити Францію до її вищої мети - «величі».

На думку генерала де Голля, «Франція, позбавлена величі, перестає бути Францією». Тому головне завдання всіх французьких патріотів полягає в тому, щоб повернути своїй країні «ранг» великої держави, що надає визначальний вплив на долю світу.

Важливим елементом політики, спрямованої до створення «сильної держави», згуртуванню «нації» і досягненню величі, де Голль вважав соціальні реформи.

До числа необхідних реформ де Голль відносив не тільки відновлення основних демократичних свобод, а й часткову націоналізацію промисловості, державний контроль над економікою, систему соціального страхування і умов праці, яка могла б пом'якшити невдоволення трудящих.

Зовнішньополітична програма де Голля ставила вo главу кута проблему національної незалежності. На відміну від багатьох керівників буржуазно-патріотичних угруповань Опору, де Голль твердо відстоював принцип національного суверенітету. Він виступав за союзні відносини з Англією і США, але разом з тим вказував на необхідність союзу з СРСР, який де Голль з часів війни розглядав як «деякий противагу по відношенню до англосаксонським країнам», що гарантує незалежність Франції.

Погляди де Голля багато в чому нагадували ідеї традиційного правого націоналізму, але разом з тим укладали в собі істотний новий елемент. Раніше праві націоналісти були консерваторами, противниками соціальних реформ, прихильниками невтручання держави в управління економікою. Де Голль, навпаки, виступав з позицій «дирижизму» і буржуазного реформізму, пориваючи з консерваторами.

Режим V Республіки увібрав в себе як конституційні традиції та досвід чотирьох попередніх Республік, так і те нове, що породив державно-монополістичний капіталізм Франції після другої світової війни, до кінця 50-х років.

Актуальність теми дипломної роботи визначається тим, що хоча історія Франції взагалі таї історія в період V Республіки зокрема постійно привертала увагу вчених-істориків, проте роботи, що охоплюють весь період новітньої історії Франції, поки нечисленні. Новітньої історії Франції присвячено понад 90 спеціальних монографій, десятки дисертацій і сотні статей. Вона висвітлювалася в усіх підручниках з новітньої історії для середньої і вищої школи, але тим не менше робіт, які б охоплювали всі аспекти виникнення та становлення V Республіки у Франції дуже мало.

Тому враховуючи вищесказане, нам представляється актуальним висвітлити і проаналізувати основні події, державний лад і правові документи Франції того часу, аби зрозуміти, з чим пов'язано вельми швидке становлення П'ятої республіки після Четвертої, які ідеї були закладені в конституціях 1946 та 1958 рр., в чому відмінність політичних режимів і пристрою суспільного життя Четвертої і П'ятої республік. Не менш важливим в цьому питанні є аналіз причин виникнення V Республіки, становлення її основних інститутів і результати їх діяльності в перші роки існування V Республіки.

Метою даної дипломної роботи є вивчення та аналіз причин виникнення П'ятої Республіки у Франції та процесу становлення конституційного ладу означеного історичного періоду.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі розв'язуються наступні завдання:

- розглянути причини краху Четвертої Республіки як передумову становлення V Республіки у Франції;

- висвітлити етапи становлення конституційного ладу V Республіки;

- охарактеризувати Конституцію V Республіки прийняту у 1958 р. як головний правовий документ, що її регламентує.

- дослідити формування основних інститутів V Республіки у Франції;

- проаналізувати особливості політичного життя в перші роки існування V Республіки у Франції.

Об'єктом дослідження в нашій курсовій роботі є V Республіка у Франції.

Предметом нашого дослідження є комплекс суспільно-політичних, правових та історичних процесів виникнення, становлення та розвитку V Республіки у Франції. республіка франція конституційний

Джерельною базою даної дипломної роботи виступають опубліковані збірки архівних матеріалів і документів, в яких порушено питання стосовно становлення та функціонування V республіки у Франції.

Зокрема це такі збірки: Голль Ш. «Мемуары надежд. Обновление 1958 - 1960 гг.» Голль Ш. Мемуары надежд. Обновление 1958 - 1960 гг. / Шарль де Голлью - М. : Прогресс, 2000. - 340 с., важливою є для нашого дослідження збірка мемуарів великого французького політика, в якій він осмислює політичні, державні процеси у Франції. Ці матеріали дають змогу нам більш глибоко зрозуміти політично боротьбу тих часів та її вплив на державні процеси. Не менш важливим для даного дослідження є зібрання «Конституции государств Европы» Конституции государств Европы. В 3 т. / Под ред., вступ. ст. Окунькова Л. А. - М. : Норма, 2001. - 2456 с., в якій ми маємо змогу ознайомитися з Конституцією прийнятою під час проголошення V республіки у Франції. Так само з текстом означеного документа можна ознайомитися в статті «Конституция Франции от 1958 г.» у «Хрестоматия по всеобщей истории государства и права» Конституция Франции от 1958 г. / Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. / Под ред. К.И.Батыра. - М. Юристъ, 2000. - С. 381 - 399.. Крім вищенаведених збірок безумовний інтерес та цінність для нашого дослідження становить збірка «Французская Республика. Конституция и законодательные акты. Перевод с французского» Французская Республика. Конституция и законодательные акты. Перевод с французского. // Сост. Маклаков В.В., Энтин В.Л. / Под ред.: Барабашев Г.В., Жидков О.А., Ильинский И.П., Калямин Г.П., Страшун Б.А., Туманов В.А., Чиркин В.Е. / Пер.: Маклаков В.В., Пучинский В.К., Энтин В.Л.. - М. : Прогресс, 1989. - 448 с.. У цій збірці колективом авторів ретельно зібрані законодавчі акти Франції від XVIII ст.. до сучасності.

В цілому ми можемо зробити висновки, що джерельна база є достатньою для опрацювання обраної теми дипломної роботи.

Історіографічною базою дипломної роботи виступають ґрунтовні праці провідних вчених присвячені вивченню новітньої історії Франції. Перш за все ми хотіли б звернути уваги на нову змістовну працю, переклад з французької, «История Франции» История Франции. / Под общей редакцией Ж. Карпантье, Ф. Лебрена в сотрудинчестве с Э. Карпантье; Пер. с фр. М. Некрасова. - СПб : Евразия, 2008. - 607 с. авторів Ж. Карпантье, Ф. Лебрена. Безумовну цінністю даної праці є те, що це, можна казати, єдина на даний момент сучасна праця, написана колективом із п'яти провідних французьких науковців, яка створює колосальне історичне тло, на якому ґрунтовно проаналізовано соціально-економічні, культурні та політичні процеси історії Франції. Серед гідних рис даного дослідження є те, що воно не замикається лише суто на Франції, а ще й представляє її у широкому інтернаціональному колі.

Треба також відмітити ґрунтовну працю професора Сироткіна В.Г., який є провідним спеціалістом в історії Западу, «История Франции: Пятая республика» Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика. / Владлен Георгиевич Сиротин. - М. : Высшая Школа, 1989. - 199 с. . В цьому посібнику розкрито соціально-економічний розвиток, особливості державного устрою, суспільно-політичні процеси Франції в період V республіки. Окремий розділ присвячено сучасним історичним подіям. Все це безумовно становить велику цінність для нашого дослідження.

Для розуміння державного устрою Франції в період V республіки важливою є книга Крутоголова М.А. «Государственный строй Франции по конституции 1958 года» Крутоголов М.А. Государственный строй Франции по конституции 1958 года. / Михаил Анатольевич Крутоголов. - М. : Госюриздат, 2000. - 104 с., в цій книзі детально и глибоко аналізується Конституція Франції 1958 року, та трактується по ній особливості державного устрою Франції.

Аспекти та події новітньої історії Франції висвітлюються в посібнику Смірнова В. П. «Новейшая история Франции. 1918 - 1975» Смирнов В.П. Новейшая история Франции. 1918-1975. Учебное пособие для ВУЗов. / Владислав Павлович Смирнов. - М.: Высшая. Школа, 1979. - 376 с.. Для нас цей посібник допомагає в стислій формі проаналізувати основні історичні події щодо становлення V республіки у Франції. Змістовною також є ще одна праця названого автора «Франция в XX веке» Смирнов В.П. Франция в XX веке. / Владислав Павлович Смирнов. - М. : Дрофа, 2001. - 352 с.. Інтерес для нашого дослідження становить те, що у посібнику представлена багатовимірна картина розвитку французького суспільства в XX столітті. Детально розкрита еволюція соціально-економічних відносин, внутрішньої і зовнішньої політики країни, читач знайомиться з основними течіями в ідеології і культури. Виклад доводиться аж до осені 2000 року, включаючи останні політичні події історії П'ятої республіки.

Для вивчення соціально-економічного розвитку Франції в період V республіки нами опрацьовано змістовну праці. Дилигенського Г.Г. «Франция» Франция./ Под. ред. Дилигенского Г.Г. - М. : Мысль, 1982. - 198 с.. В цій книзі детально подано та проаналізовано різні аспекти соціально-економічного розвитку Франції, що теж є важливим для нашого дослідження.

Цікавою є також книга «Франция в поиске новых путей» Франция в поиске новых путей. / Под. ред. Рубинского Ю.И. - М. : Весь мир, 2007. - 624 с. під редакцією Рубинского Ю.И.. У книзі розглядаються проблеми економіки, стану суспільства, внутрішньої і зовнішньої політики сучасної Франції. Відхід від колишньої моделі соціально-економічного розвитку, характерною для перших повоєнних десятиліть, зробив неминучим поступовий перехід до нової, яка поєднує лібералізацію економіки з збереженням значної ролі держави і модернізованої системи соцзабезпечення.

Крім названих праць в процесі написання дипломної роботи нами було також використано наступні матеріали та статті: Григорьев А. «Французский шестиугольник», Сумбатян Ю. Г. «Концепция разделения властей: история и современность», Явич Л.С. «Господство права» та інші.

В процесі написання даної курсової використано сукупність загальнонаукових методів: метод аналізу наукових праць, метод аналізу, метод порівняння, а також - поєднання історичного та логічного методів, і міждисциплінарного підходу з використанням даних історії, політології та інших дисциплін.

Хронологічні рамки даного дослідження обумовлені його тематичною спрямованістю і охоплюють період приблизно з 1955 - 60-і рр., період падіння IV республіки, передумови виникнення V республіки у Франції, становлення V республіки та перші роки її існування.

Географічні рамки дослідження визначається історичними кордонами Франції.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. В першому розділі роботи «Передумови становлення V Республіки у Франції» розглядаються причини краху IV республіки та передумови виникнення V Республіки, вивчається хронологія історичних подій та їх вплив на формування державності Франції. В другому розділі «Становлення основних інститутів V Республіки» аналізуються проблеми та події становлення основних інститутів V Республіки Франції. У третьому розділі «Особливості політичного розвитку у Франції в перші роки існування V Республіки» характеризується історичні події та особливості суспільно-політичного життя V Республіки у Франції в перші роки її становлення.

Розділ 1. Передумови становлення V Республіки у Франції

В часи перед створенням П'ятої республіки, у Франції відбулося глибоке перегрупування класових сил, що супроводжувалося розколом трьохпартійної коаліції.

Проведені урядом соціальні зміни не задовольняли трудящих, незадоволених своїм матеріальним становищем, які добивалися більш глибоких суспільних перетворень. У той же час посилення впливу компартії і робітничого класу стривожило широкі верстви дрібної і середньої буржуазії, що побоювалися за свою власність, викликало зростання консервативних настроїв. Французька буржуазія, зберігши владу і стримавши перший натиск демократичних сил, перейшла в контрнаступ. В обстановці загострення міжнародної напруженості і «холодної війни» вона, користуючись підтримкою правлячих кіл США, розгорнула широку антирадянську і антикомуністичну кампанію. Смирнов В.П. Франция в XX веке. / Владислав Павлович Смирнов. - М. : Дрофа, 2001. - С. 152.

Лідери Соціалістичної партії відмовилися від єдності дій з комуністами і розгорнули боротьбу проти них. Рух Опору розкололося. Одні його учасники продовжували співпрацювати з комуністами і добиватися здійснення програми Соціалістичної партії, інші перейшли на антикомуністичні позиції і почали зближуватися з колишніми вішістами. Судові процеси проти прихильників Віші припинилися. Засуджених раніше вішістів амністували або достроково звільняли. Демократичний рух слабшав, ріс вплив правих сил.

У квітні 1947 р. генерал де Голль і близькі до нього буржуазні діячі Опору заснували нову політичну партію правого толку - «Об'єднання французького народу» (РПФ). Керівники РПФ різко нападали на компартію і на всі інші політичні партії, боротьба яких «паралізує державу». Новейшая история стран Европы и Америки: XX в.: В 3 ч. - Ч. 2: 1945-2000 гг. : Учебник для вузов. / Под ред. Родригеса А.М., Пономарева М.В.. - С. 121. Вони вимагали скасування конституції 1946 р. і створення «сильної влади» в особі незалежного від партій президента, що володіє широкими повноваженнями. Зовнішньополітична лінія РПФ передбачала об'єднання західноєвропейських країн в економічний і політичний блок, який міг би протистояти СРСР, але в той же час забезпечував би Західній Європі незалежність від США. Новейшая история стран Европы и Америки: XX в.: В 3 ч. - Ч. 2: 1945-2000 гг. : Учебник для вузов. / Под ред. Родригеса А.М., Пономарева М.В.. - С. 124.

На виборах до місцевих органів самоврядування в жовтні 1947 р. партія РПФ вийшла на перше місце, зібравши понад 38% голосів. Посилаючись на ці результати, вона зажадала розпуску Національних зборів (що вже не відображає, на її думку, настроїв виборців) і проведення дострокових виборів, які призвели б РПФ до влади. Рубинский Ю. И. К вопросу о формировании многопартийной системы во Франции. / Юрий Ильич Рубинский. // Французький ежегодник. - 1960. - №3. - С. 43.

Пожвавилася діяльність та інших правих угрупувань. Залишки довоєнних правих партій об'єдналися в угруповання «незалежних». Керівники «незалежних» (П. Рейно, А Піне, Ж. Лан'ель та ін.) стояли на консервативних позиціях. Вони заперечували проти розширення соціального законодавства та державного втручання в економіку

Загострилися розбіжності в уряді трьохпартійної коаліції. Всупереч обіцянці зберігати дружні відносини як з Радянським Союзом, так і з Великобританією і США, керівництво МРП і Соціалістичної партії стало підтримувати Сполучені Штати Америки і Англію проти СРСР. Незважаючи на зобов'язання, які містяться в Конституції 1946 «ніколи не вживати своїх сил проти волі якого-небудь народу», французький уряд в грудні 1946 р. почав колоніальну війну у В'єтнамі. Посилаючись на необхідність боротьби із зростанням цін, Соціалістична партія і МРП заперечували проти підвищення заробітної плати, Компартія рішуче вимагала дотримання передвиборної програми трьохпартійної коаліції, виступала за підвищення заробітної плати трудящих, за негайне припинення колоніальних воєн, за дружбу з Радянським Союзом, але, не маючи більшості ні в уряді, ні в Національному зібранні, не могла домогтися здійснення своїх вимог. Рубинский Ю.В. Политические перемены во Франции: причины и следствия. / Юрий Ильич Рубинский. - М. : Весь мир, 1997. - С. 94.

Коли міністри-комуністи підтримали страйкуючих робітників заводу Рено, які вимагали підвищення заробітної плати, інші партії урядової коаліції відмовилися задовольнити вимоги трудящих. Використовуючи цей привід, глава уряду соціаліст Рамаді звинуватив комуністів у порушенні урядової солідарності та 5 травня 1947 видав декрет про їх виключення з уряду. Національні збори більшістю голосів затвердив це рішення трьохпартійна коаліція розпалася. Найбільша партія Франції була усунена від участі в уряді. Незабаром комуністів почали виганяти з державного апарату і армії. У Франції, як і в деяких інших західноєвропейських країнах, стався поворот праворуч. Рубинский Ю. И. К вопросу о формировании многопартийной системы во Франции. / Юрий Ильич Рубинский. // Французький ежегодник. - 1960. - №3. - С. 43.

Контрнаступ буржуазії привів до загострення класової боротьби. У Франції спалахнули масові страйки. У листопаді 1947 р. на заклик ЗКТ почався загальний страйк, в якій взяли участь близько 3 млн. чоловік. Частково була перервана подача електроенергії, припинилося надходження палива, зупинилися потяги. Нерідко страйкуючі робочі займали шахти і заводи, вступали в сутички з поліцією і військами. Хоча основною вимогою страйкуючих було підвищення заробітної плати, буржуазна преса залякувала населення загрозою «повстанського страйку», громадянської війни і «комуністичної диктатури». Уряд мобілізував резервістів і направило проти страйкуючих війська. Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика. / Владлен Георгиевич Сиротин. - М. : Высшая Школа, 1989. - С. 27.

У самий розпал страйку соціал-реформісти, що входили в керівництво ЗКТ, здійснили розкол профспілок. Звинувативши більшість керівництва ЗКТ на чолі з комуністами в тому, що воно надає профспілковому руху політичний характер, соціал-реформісти вийшли з ЗКТ і заснували нове профспілкове об'єднання «Форс Уврієр» («Робоча сила»). Лідери «Форс Уврієр» закликали припинити страйк. У результаті він закінчився лише частковим задоволенням вимог працівників.

З виникненням «Форс Уврієр» завершився новий розкол французького робітничого руху. Його ліве крило представляли компартія та ВКТ, а праве, соціал-реформістське, крило - Соціалістична партія, лідери «Форс Уврієр» і християнських профспілок. Рубинский Ю.В. Политические перемены во Франции: причины и следствия. / Юрий Ильич Рубинский. - М. : Весь мир, 1997. - С. 96.

Після усунення комуністів з уряду Франція повністю приєдналася до англо-американського блоку. У 1947 р. Франція підписала Дюнкеркський договір про взаємодопомогу з Англією, а в 1948 р. стала членом Західного союзу. Вона прийняла американську допомогу за планом Маршалла, в 1949 р. вступила до Організації Північноатлантичного договору, а в 1954 р. - в СЕАТО.

Французький уряд підтримав американське втручання в громадянську війну в Кореї і взяв активну участь у гонці озброєнь. Військові витрати Четвертої республіки від часу її вступу в НАТО до 1957 зросли більш ніж у три рази. На французькій території розмістилися штаб-квартира і військові бази НАТО, з'явилися американські військово-повітряні, а потім і ракетні війська. «Атлантизм» (тобто слідування лінії Північноатлантичного пакту), участь у «холодній війні» стали головним напрямком зовнішньої політики Четвертої республіки История европейской интеграции (1945-1994 гг.) / Под ред. А. С. Намазовой, Б. Эмерсон. - М. : ИВИ. РАН, 1995. - С. 116..

Європейська політика Франції після її приєднання до англо-американського блоку також змінилася. Вбачаючи у Західній Німеччині союзника проти СРСР, Франція всупереч своїм попереднім вимогам відмовилася від отримання німецьких репарацій і погодилася на участь Західної Німеччини в плані Маршалла. Французький уряд підтримав англо-американські плани розколу Німеччини і створення ФРН. Він взяв активну участь у розробці проектів інтеграції Західної Європи за участю ФРН. У 1950 р. відповідно до плану Шумана Франція увійшла в Європейське об'єднання вугілля і сталі. У 1957 р. вона підписала Римський договір, що заснували Європейське економічне співтовариство («Спільний ринок»). История европейской интеграции (1945-1994 гг.) / под ред. А. С. Намазовой, Б. Эмерсон. - М. : ИВИ. РАН, 1995. - С. 119.

Згідно з планом Плевен, французький уряд у 1952 р. підписав договір про участь у Європейському оборонному співтоваристві, частиною якого повинна була стати відроджена армія ФРН. Цей план зустрів відсіч з боку Комуністичної партії та інших патріотичних сил. Проти нього виступили генерал де Голль і його прихильники, частина радикалів і соціалістів. У серпні 1954 р. Національні збори більшістю голосів відхилили договір про «європейську армію» Смирнов В.П. Новейшая история Франции. 1918-1975. Учебное пособие для ВУЗов. / Владислав Павлович Смирнов. - М. : Высшая. Школа, 1979. - С. 81.. Але французький уряд незабаром підписав Паризькі угоди 1954 р., що передбачали створення Західноєвропейського союзу, озброєння ФРН і її вступ до Північноатлантичного блоку. Радянський Союз, неодноразово попереджав французький уряд, що підписання Паризьких угод несумісне з франко-радянським Договором про союз і взаємодопомогу, і, та в результаті 7 травня 1955 анулював цю угоду. История европейской интеграции (1945-1994 гг.) / под ред. А. С. Намазовой, Б. Эмерсон. - М. : ИВИ. РАН, 1995. - С. 121.

Протягом 8 років - з 1946 по 1954 р. - Франція вела колоніальну війну в Індокитаї. Керов В.Л. Французская колонизация островов Индийского океана: XVII-XVIII вв. / Всеволод Львович Керов. - М. : Наука, 1990. - С. 47. У листопаді 1954 р. у відповідь на повстання алжирських патріотів Франція розпочала колоніальну війну в Алжирі. У ході цих війн у французьких правлячих колах склалася угруповання «ультраколоніалістів», які прагнули будь-що придушити визвольний рух у колоніях. Разом з тим поступово формувалася і протистоїть їм угруповання «неоколоніалістів», які вважали неминучим перегляд колишніх методів колоніальної політики. Вони пропонували покінчити з приреченими на провал спробами військового придушення національно-визвольного руху, укласти мир у В'єтнамі і надати політичну незалежність колишнім колоніям, щоб зберегти там свої економічні позиції. Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика. / Владлен Георгиевич Сиротин. - М. : Высшая Школа, 1989. - С. 34.

До середини 50-х років найбільш відомим лідером неоколоніалістів став видний діяч партії радикалів П. Мендес-Франс. У червні 1954 р., після поразки французьких колонізаторів в битві при Дьєнб'єнфу, Мендес-Франс, який обіцяв домогтися миру в Індокитаї, був обраний прем'єр-міністром Франції. Його уряд підписав Женевські угоди про припинення військових дій в Індокитаї і розпочав переговори про автономію Тунісу і Марокко. У липні 1954 р. уряд Мендес-Франса проголосив «внутрішню автономію» Тунісу, але відмовився надати незалежність Марокко і повів колоніальну війну в Алжирі.

П. Мендес-Франс, взагалі, на протязі вже кількох років, віщував кризу існуючому режиму. Він отримав підтримку голлістських прихильників, які не забули, що він був міністром генерала де Голля, і сформував уряд, що складався з лібералів, незалежних і колишніх членів РПФ. Він звернувся безпосередньо до суспільства через голови партій, закликавши до «зусиль з оновлення і підйому». Женевські угоди від 20 липня 1954 поклали кінець воєнним діям у В'єтнамі, розділивши його на частини. Республіка Північний В'єтнам стала комуністичною. Республіка Південний В'єтнам дуже швидко підпала під вплив США, які прийшли на зміну Франції. Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции: кризис французской колониальной политики в 1939-1985 гг. / Пётр Петрович Черкасов. - М. : Наука, 1985. - С. 96.

Разом з тим П'єр Мендес-Франс проголосив у місті Тунісі «внутрішню автономію» Тунісу. Але глава уряду з листопада 1954 зіткнувся з повстанням Фронту національного звільнення (ФНЗ) в Алжирі. МРП, поклавши на голову ради міністрів відповідальність за провал ідеї ЄЕС, приєднало свої голоси до голосів правих націоналістів і комуністів виступили проти переозброєння Федеративної Республіки Німеччини, тоді як Паризькі угоди пустили це переозброєння. 3 лютого 1955 Мендес-Франс був зміщений, але тільки він і Антуан Піне були по-справжньому популярними головами ради міністрів Четвертої республіки. Смирнов В.П. Франция в XX веке. / Владислав Павлович Смирнов. - М. : Дрофа, 2001. - С. 138. Йому на зміну прийшов його міністр фінансів Едгар Фор. Він зіткнувся з тими ж перешкодами. 16 листопада він повернув престол султанові Мухаммеду V. Були обіцяні переговори про «незалежність у взаємозалежності».

Едгар Фор сподівався, що думка суспільства про розв'язання складної алжирської проблеми виявиться в парламентських виборах. Він скористався умовами, передбаченими конституцією: два урядових кризи менш ніж за 18 місяців дозволили йому розпустити Збори. Таким чином, через кілька місяців чекали вибори. Але ініціатива голови ради міністрів, звинуваченого в тому, що виступає в ролі нового Мак-Магона. піддалася дуже активній критиці ліворуч. Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции: кризис французской колониальной политики в 1939-1985 гг. / Пётр Петрович Черкасов. - М. : Наука, 1985. - С. 104. Коаліція «Республіканський фронт», куди увійшли СФІО, радикалісти та мендісти, ДССО (Демократичний і соціалістичний союз Опору, деякі голлісти на чолі з Жаком Шабан-Дельмасом, мали відносний успіх, але не отримали більшості. Вплив МРП продовжував падати, колишні голлісти повністю здали, зате 12% голосів отримав пужадістський рух, названий на ім'я свого засновника П'єра Пужада, продавця паперу: це була партія протесту проти податків, яка виступала під прапорами літіпарламентарізма і ксенофобського націоналізму. Рубинский Ю.В. Политические перемены во Франции: причины и следствия. / Юрий Ильич Рубинский. - М. : Весь мир, 1997. - С. 112.

Соціаліст Гі Моле, генеральний секретар СФІО, сформував уряд меншості, що отримало підтримку МРП і частини помірних, бажаючи уникнути опори на комуністів, яка могла б привести до створення Народного фронту. Виступаючи з заявою на момент отримання інвеститури, Гі Моле висловив готовність визнати «алжирську індивідуальність» після припинення вогню і вільних виборів, але натиск з боку алжирських колоністів і націоналістичних кіл, з одного боку, непримиренність ФНП, який вимагав незалежності, - з іншого не дозволили голові ради міністрів проявити ініціативу. Рубинский Ю.В. Политические перемены во Франции: причины и следствия. / Юрий Ильич Рубинский. - М. : Весь мир, 1997. - С. 114.

У березні 1956 р. уряд визнав незалежність Марокко і Тунісу. 23 червня він оприлюднив рамочний закон, що давав можливість для поступової зміни статусу заморських територій, але в алжирських справах став жертвою обставин, допустивши тероризм, репресії, зростання ролі армії. Гі Моле був підтриманий правими, домігшись якоїсь подібності національної єдності, під час франко-британської експедиції в Суец в листопаді 1956 р. у відповідь націоналізацію каналу полковником Насером. Експедиція зазнала поразки, оскільки проти неї виступили обидві великі держави. Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции: кризис французской колониальной политики в 1939-1985 гг. / Пётр Петрович Черкасов. - М. : Наука, 1985. - С. 111. З іншого боку, Гі Моле домігся схвалення проекту, завдяки якому 25 березня 1957 в Римі було підписано договір про «Спільний ринок». Але його уряду, самому довготривалого в історії Четвертої республіки, 21 травня 1957 відмовили у підтримці праві з-за його фінансової і соціальної політики. Ратиани Г.М. Франция, судьба двух республик. / Георгий Михайлович Ратиани. - М. : Мысль, 1980. - С. 395.

«Холодна війна», розкол робітничого і демократичного руху, почуття розчарування, викликане тим, що обіцяні програмою НСС глибокі соціальні перетворення в повній мірі не здійснилися, позначилися на настроях народних мас. Громадський підйом перших повоєнних років змінилося зниженням політичної активності. Чисельність політичних і профспілкових організацій робітничого класу значно скоротилася. Соціалістична партія і реформістські профспілки втратили більше половини своїх членів. Чисельність Комуністичної партії впала до 500 тис., а чисельність ВКТ - до 2 млн. членів.

Розколовши трьохпартійну коаліцію, лідери Соціалістичної партії і партії МРП повели шалену боротьбу проти комуністів. Разом з тим вони не хотіли поступатися влада партії РПФ, яка безуспішно вимагала проведення дострокових парламентських виборів. У листопаді 1947 р., в розпал загального страйку Соціалістична партія і МРП утворили спільно з радикалами і частиною «незалежних» коаліцію так званої третьої сили, яка офіційно поставила собі за мету боротися як проти комунізму, так і проти голлізму. Фактично політика «третьої сили», яка означала союз між соціал-реформістів і частиною буржуазії, була розрахована насамперед на боротьбу проти компартії і на утримання влади партіями «третьої сили». Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика. / Владлен Георгиевич Сиротин. - М. : Высшая Школа, 1989. - С. 41.

В очікуванні чергових парламентських виборів 1951 коаліція «третьої сили» провела вигідний для себе виборчий закон, який замінив пропорційне представництво мажоритарною системою. Якщо пропорційне представництво забезпечувало кожній партії кількість депутатських місць, пропорційне числу зібраних нею голосів, то при мажоритарній системі партія або блок партій, за яких проголосувало більше половини виборців, отримували всі депутатські мандати цього округу.

В результаті виборів 1951 року Комуністична партія втратила частину виборців, але залишилася на першому місці, зібравши більше 26% голосів. Зате партії «третьої сили» - соціалісти і МРП - втратили 40-50% своїх колишніх виборців, які перейшли головним чином до РПФ. Вплив РПФ, «незалежних» та інших правих партій зріс, але все-таки ні одне з політичних угруповань не добилося абсолютної більшості. Якщо у Національних зборах 1946 року три головні партії одержали 75% депутатських мандатів, то тепер 6 політичних угруповань - комуністи, соціалісти, радикали, МРП, «незалежні» і РПФ - мали великі фракції в Національних зборах, яку прозвали шестигранним. Розбіжності між партіями прирікали на нестійкість будь-який уряд. За п'ятирічний період існування обраних в 1951 р. Національних зборів у Франції змінилося 12 урядів. Соціалістична партія, побачивши, що її вплив падає, перейшла в опозицію. Країною став правити правоцентристський блок, що складався з правих («незалежних») і центристів (МРП і радикалів). Рубинский Ю. И. К вопросу о формировании многопартийной системы во Франции. / Юрий Ильич Рубинский. // Французький ежегодник. - 1960. - №3. - С. 45.

Головним завданням робочого руху в роки «холодної війни» була боротьба за мир, демократію і національну незалежність. Французькі комуністи різко критикували план Маршалла і Північноатлантичний пакт, виступали проти європейської інтеграції та переозброєння Західної Німеччини, боролися за дружбу з Радянським Союзом. Широкий громадський резонанс отримало урочисте заяву генерального секретаря ФКП М. Тореза: «Народ Франції не буде, ніколи не буде воювати проти Радянського Союзу». Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика. / Владлен Георгиевич Сиротин. - М. : Высшая Школа, 1989. - С. 42.

Комуністи стали душею руху прихильників миру, одним із засновників якого був видатний французький учений, член ЦК ФКП Ф. Жоліо-Кюрі. 14 млн. французів підписали звернення Всесвітньої Ради Миру з закликом заборонити атомну зброю. 12 млн. підписів було зібрано на підтримку пропозиції укласти Пакт миру між п'ятьма великими державами.

Однак позиції французьких комуністів істотно послаблювалися некритичним ставленням до політики сталінського керівництва Радянського Союзу, їх беззастережної підтримкою всіх його зовнішньополітичних акцій.

Наслідуючи традиції міжнародної солідарності, ФКП вела вперту боротьбу проти колоніальних воєн, в першу чергу проти «брудної війни» у В'єтнамі. На заклик комуністів докери Тулона, Марселя, Бреста та інших французьких портів відмовлялися вантажити зброю для війни в Індокитаї. Придбав популярність мужній вчинок молодої француженки Раймонд Дьєн, яка лягла на рейки, щоб зупинити склад зі зброєю, призначеним для війни у В'єтнамі. Компартія очолила кампанію на захист моряка Анрі Мартена, який відмовився брати участь у колоніальній війні. Там само. - С. 44.

Більшим завзяттям відрізнялася боротьба французьких трудящих за збереження та підвищення свого життєвого рівня та покращення умов праці. Після низки страйків домоглися підвищення заробітної плати шахтарі, робітники чорної металургії, докери, залізничники. У лютому 1950 р. був прийнятий закон про колективні договори і врегулювання трудових конфліктів, який офіційно заборонив дискримінацію в оплаті та умовах праці залежно від раси, статі і віку. Законом встановлювався гарантований мінімум заробітної плати, який становив близько половини середньої заробітної плати.

У середині 50-х років у Франції розгорнувся масовий селянський рух. Селяни вимагали зниження податків і встановлення справедливих закупівельних цін на сільськогосподарські продукти. Щоб привернути увагу до своїх вимог, вони влаштовували масові демонстрації, споруджували загородження на дорогах, зупиняли рух транспорту. На півдні і в центрі Франції виник рух крамарів і ремісників, яке очолив власник канцелярські крамниці П. Пужад. Пужадісти протестували проти високих податків і жорсткої урядової регламентації торгівлі та ремесла, але критикували уряд з правих позицій, нападали на всі політичні партії, вимагали розпустити парламент, встановити «сильну владу» і нещадно пригнічувати визвольний рух у колоніях. Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика. / Владлен Георгиевич Сиротин. - М. : Высшая Школа, 1989. - С. 47.

У другій половині 50-х років Четверта республіка опинилася в стані глибокої кризи. Нездатність правлячих партій серйозно поліпшити становище народних мас, розрив між офіційними деклараціями і реальними справами, постійна урядова чехарда підривали авторитет парламентської системи. Залежність Франції від США, падіння її міжнародного престижу, нескінченні колоніальні війни викликали гостру критику широких верств населення і навіть частини буржуазії. Ратиани Г.М. Франция, судьба двух республик. / Георгий Михайлович Ратиани. - М. : Мысль, 1980. - С. 398.

Основні буржуазні партії Четвертої республіки виявилися розколотими. Майже в кожній з них були прихильники ультраколоніалізма і неоколоніалізму, «атлантисти» і їхні противники, прихильники «інтеграції Європи» і захисники національної незалежності. Ситуація, що склалася раніше партійно-політична система зазнала серйозних змін. Партія РПФ, так і не зуміла прийти до влади, зазнала поразки на муніципальних виборах 1953 р. і припинила політичну діяльність. Партія МРП, відмовившись від програми НСС і соціальних реформ, швидко втрачала вплив, перетворюючись на порівняно невелике угруповання, що зробило основою своєї політики «атлантизм» і «інтеграцію Європи». У 1955 р. стався розкол в Партії радикалів. Праві радикали продовжували співпрацювати з МРП і «незалежними», а ліве крило на чолі з Мендес-Франсом взяло курс на розрив з ними. Соціалістична партія також відмовилася від союзу з МРП і «незалежними» і стала зближуватися з лівими радикалами. Ратиани Г.М. Франция, судьба двух республик. / Георгий Михайлович Ратиани. - М. : Мысль, 1980. - С. 399.

Парламентські вибори, що відбулися в січні 1956 р., показали, що в країні відбувається зрушення вліво. Незважаючи на атаки реакції, перше місце знову зайняла Комуністична партія. На друге місце вийшла Соціалістична партія, що об'єдналася з лівими радикалами та близькими до них угрупованнями в «республіканський фронт». Праві партії втратили значну частину тих, що були у них раніше депутатських мандатів.

Відхиливши пропозицію комуністів про спільні дії, соціалісти і ліві радикали утворили уряд «республіканського фронту». Главою уряду став генеральний секретар Соціалістичної партії Гі Моле, а його заступником-лідер лівих радикалів Мендес-Франс. За підтримки компартії та інших лівих сил уряд «республіканського фронту» підвищив заробітну плату і пенсії, збільшило тривалість оплачуваної відпустки з 2 до 3 тижнів. Гі Моле здійснив поїздку до СРСР і після переговорів з новим радянським керівництвом підписав заяву, в якій намічалася перспектива співпраці між Францією та СРСР, відзначалася спільність поглядів обох держав з проблем роззброєння і допомоги країнам, що розвиваються. Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика. / Владлен Георгиевич Сиротин. - М. : Высшая Школа, 1989. - С. 48.

У березні 1956 р. уряд «республіканського фронту» визнав незалежність Тунісу і Марокко, в червні - заявив про надання місцевого самоврядування корінним жителям французьких колоній в Тропічній Африці. Уряд обіцяло відновити мир в Алжирі, але під тиском колонізаторів відмовився від своїх обіцянок і продовжував війну, перекидаючи в Алжир все нові й нові підкріплення. Восени 1956 р. уряд Гі Моле прийняв рішення про участь Франції в агресії проти Єгипту. Втративши після цього голоси депутатів-комуністів, але не отримавши міцної підтримки правих, уряд Гі Моле в травні 1957 р. був змушений піти у відставку. Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции: кризис французской колониальной политики в 1939-1985 гг. / Пётр Петрович Черкасов. - М. : Наука, 1985. - С. 114.

Після відставки Гі Моле політична обстановка у Франції ще більш ускладнилася. Маси населення втомилися від міністерської чехарди. Вони втратили довіру до лівих силам, які не виконали своїх обіцянок. Війна в Алжирі перетворилася, за висловом Тореза, в «виразку на тілі країни». Витрати на неї в 4 рази перевищили витрати на війну в Індокитаї. У Алжир була спрямована величезна французька армія загальною чисельністю в 500 тис. чоловік, але вона не могла впоратися з визвольним рухом. Командний склад цієї армії глибоко перейнявся ультраколоніалістскімі настроями, широко застосовував тортури і масові репресії проти мирного населення. Генерали та офіцери - ультраколоніалісти не приховували свого презирства до «слабких» і нестійких урядів Четвертої республіки, які, на їхню думку, не вели війну з достатньою енергією і нібито були готові «відмовитися від Алжиру» (тобто визнати його незалежність). Вони вимагали продовжувати війну до переможного кінця. Там само. - С. 117.

До початку 1958 р. серед ультраколоніалістів склалася змову, що мала на меті створення «сильної влади», здатної переможно завершити війну в Алжирі. Змовники встановили зв'язки з оточенням генерала де Голля, який був відомий як прихильник сильної влади, і стали добиватися його повернення до управління державою. Ця кампанія знаходила відгук серед народних мас, для яких ім'я де Голля символізувало зв'язок з рухом Опору і демократичними реформами Тимчасового уряду. 13 травня 1958 ультраколоніалісти підняли заколот і захопили владу в столиці Алжиру. За підтримки командування знаходилася в Алжирі армії вони зажадали передати владу де Голлю. 15 травня де Голль заявив, що готовий «взяти на себе владу Республіки» за умови надання йому надзвичайних повноважень і скасування конституції 1946 року. Над Францією нависла загроза військового перевороту. Молчанов Н.Н. Де Голль. / Молчанов Николай Николаевич. - М. : Эксмо, 2003. - С. 207.

Комуністична партія в свою чергу закликала трудящих до страйків і демонстрацій протесту. Вона запропонувала всім лівим силам спільно виступити на захист республіки проти бунтівників. Проте лідери соціалістів та інших лівих груп не підтримали компартію, стверджуючи, ніби союз з комуністами проти заколотників неминуче викличе громадянську війну. Соціалістична партія і реформістські профспілки відмовилися взяти участь у страйку протесту, організованої компартією та ВКТ. Охоплені сум'яттям, налякані, з одного боку, бунтівниками, а з іншого - можливістю швидкого зростання народних сил на чолі з комуністами, провідні діячі буржуазних партій за підтримки керівництва Соціалістичної партії вважали за краще передати владу де Голлю. Сироткин В. Г. История Франции: Пятая республика. / Владлен Георгиевич Сиротин. - М. : Высшая Школа, 1989. - С. 49.

1 червня 1958 року Національні збори більшістю голосів висловили довіру уряду де Голля, до якого увійшли представники всіх головних буржуазних партій, а також два соціаліста, включаючи Гі Моле. Проти голосували тільки комуністи й окремі ліві депутати, в тому числі П. Мендес-Франс і Ф. Міттеран. На наступний день уряд де Голля отримало надзвичайні повноваження і дозвіл на розробку нової конституції. Потім Національні збори розійшлися «на канікули» і більше не збиралося. Там само. - С. 51.

Повернувшись до влади в червні 1958 р., генерал де Голль негайно приступив до підготовки нової конституції. 28 вересня 1958 її проект був винесений на референдум. Зберігаючи республіку і визнаючи демократичні свободи, зафіксовані в конституції 1946 р., проект нової конституції обмежував права парламенту і різко розширював повноваження президента.


Подобные документы

 • Загострення внутрішньої кризи у Франції й крах Другої Імперії. Утворення Третьої Республіки. Політична боротьба республіканців та монархістів. Зміст Конституційних Законів 1875 року. Економіка Третьої Республіки в кінці ХІХ ст. та початку ХХ ст.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 08.06.2015

 • Політична модель Франції за Конституцією 1875 року. Зміни в державному устрої та політичному режимі між двома світовими війнами. Падіння Третьої республіки. Особливості правової системи Франції часів Четвертої республіки, основні причини її занепаду.

  курсовая работа [125,3 K], добавлен 04.08.2016

 • Франція напередодні та під час встановлення П’ятої республіки. Соціальна політика та внутрішньополітична боротьба у 1962-1967 роках. Формування політичного механізму П’ятої республіки. Соціально-політична криза у 1968-1969 р. Падіння колоніальної імперії.

  курсовая работа [76,5 K], добавлен 04.08.2016

 • Спроба проаналізувати літературу, яка була видана в Білорусі і присвячена історії становлення Білоруської Народної Республіки. Аналіз немарксистської, радянської та сучасної історіографії. Характеристика основних етапів білоруської історичної науки.

  статья [23,0 K], добавлен 14.08.2017

 • Політична влада, територія Козацької республіки. Політико-адміністративний устрій республіки. Суд, судочинство, соціально-економічний устрій. Фінансова система та податки. Військо, зовнішня політика Козацької республіки Українсько-російський договір.

  контрольная работа [32,9 K], добавлен 05.10.2008

 • Шарль де Голль як політичний діяч Франції, світогляд якого формувався під впливом світових подій. Роль генерала в розвитку Франції, у формуванні історії країни даного періоду. Специфіка боротьби генерала за визволення Франції від фашистської Німеччини.

  курсовая работа [147,6 K], добавлен 18.04.2015

 • Революція 1789-1794 років і утворення буржуазної держави у Франції. Основні етапи революції. Термідоріанський переворот. Консульство та імперія Наполеона Бонапарта. Розвиток буржуазного права. Паризька Комуна. Проголошення Третьої французької республіки.

  презентация [6,7 M], добавлен 02.11.2014

 • Становлення, розвиток та падіння Римської республіки. Зовнішні відносини римлян. Боротьба Риму і Карфагену за панування у Західному Середземномор’ї. Перший тріумвірат, диктатура Цезаря. Громадянська війна, Другий Тріумвірат і встановлення Принципату.

  курсовая работа [458,1 K], добавлен 20.10.2011

 • Наслідки розпаду Австро-Угорської імперії. Хід подій розпаду імперії, розподіл кордонов и влади. Соціалістична революція 1919 р. Основни причини виникнення Угорської Радянської Республіки, вплив угорської комунистичної партії. Режим Миклоша Хорти.

  реферат [26,6 K], добавлен 16.02.2011

 • Початок формування Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), її збройні сили та соціально-економічне становище. Законотворча діяльність ЗУНР з перших днів проголошення та її здійснення в умовах польської агресії. Основні причини падіння ЗУНР.

  реферат [20,0 K], добавлен 28.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.