Оперативний і стратегічний контролінг

Сутність оперативного і стратегічного контролінгу. Організація інформаційного забезпечення. Загальна характеристика використовуваних методів цих видів контролінгу, їх порівняння. Шляхи вирішення проблем реалізації оперативного і стратегічного контролінгу.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.12.2010
Размер файла 93,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1) Необхідний запас на кінець періоду:

квартал №1: 63705*2 = 127410 кг

квартал №2: 75805*2 = 151610 кг

квартал №3: 126980*2 = 253960 кг

квартал №4: 127390*2 = 254780 кг

2)Виробнича потреба:

квартал №1: 151610*15%=22742

квартал №2: 253960*15%=38094 Усього за рік:143862

квартал №3: 254780*15%=38217

квартал №4: 149365*5%=44810

3) Загальна потреба:

квартал №1: 127410-22742 = 150152

квартал №2: 151610-38094 = 189704 Усього за рік: 931622

квартал №3: 253960-38217 = 292177

квартал №4: 254780-44810 = 299590

4) Початковий запас за 1й квартал - 34800 кг - см. Таблицю 2, матеріали “МММ”.

5) Обсяг закупівлі матеріалів:

квартал №1: 150152-62120 = 88032

квартал №2: 189704-22742 = 166963 Усього за рік: 770450

квартал №3: 292177-38094 = 254083

квартал №4: 299590-38217 = 261373

ГРАФІК ОЧІКУВАНИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА ПРИДБАНІ

МАТЕРІАЛИ

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Обсяг закупівлі матеріалів, ед.

88032

166963

254083

261373

770450

Витрати на закупівлю 1 кг, грн.

3

3

3

3

 

Загальні витрати на придбання матеріалів, грн.

264095

500888

762249

784118

2311349

Кредиторська заборгованість (постачальникам) на 1 січня 2004 р., грн.

210600

 

 

 

 

Закупівля в кварталі 1

 

 

 

 

 

70%

184866

 

 

 

 

30%

 

79228

 

 

 

Закупівля в кварталі 2

 

 

 

 

 

70%

 

350621

 

 

 

30%

 

 

150266

 

 

Закупівля в кварталі 3

 

 

 

 

 

70%

 

 

533574

 

 

30%

 

 

 

228675

 

Закупівля в кварталі 4

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

548882

 

Усього платежі за матеріали

395466

429850

683841

777557

2286713

Розрахунок до бюджету №6:

1) Обсяг закупівлі матеріалів ми розрахували у бюджеті №5.

2) Середня ціна виробу - 3грн. за 1 кг.

3) Загальні витрати на придбання матеріалів:

квартал №1: 88032*3 = 264095

квартал №2: 166963*3 = 500888 Усього за рік: 2886508

квартал №3: 254083*3 = 762249

квартал №4: 261373*3= 784118

4) Кредиторська заборгованість (постачальникам) - 210600 - дано.

5) Знаходимо закупівлю по кварталах від загальних витрат на придбання матеріалів:

квартал №1: 264095*70% = 184866; 264095*30% = 79228

квартал №2: 500888*70% = 350621; 500888*30% = 150266

квартал №3: 762249*70% = 533574; 762249*30% =228675

квартал №4: 784118*70% = 548882

Усього платежі за матеріали: 2286713 грн.

6. БЮДЖЕТ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Обсяг виробництва, од.

63705

75805

126980

127390

393880

Витрати праці на одиницю, годин

0,25

0,25

0,25

0,25

 

Загальні витрати праці, годин

15926

18951

31745

31848

98470

Тарифна ставка за годину, грн.

30

30

30

30

 

Загальні витрати на оплату праці, грн.

477788

568538

952350

955425

2954100

Розрахунок до бюджету №7:

Дано, що для виробництва одного виробу «АВС» необхідно 15 хвилин, а тарифна ставка робочого складає 30 грн. в годину.

1) Знайдемо витрати праці на одиницю, (в годинах):

15 хв. / 60 хв. = 0,25

2) Знайдемо загальні витрати праці: помножимо обсяг виробництва на витрати праці на одиницю:

квартал №1: 63705*0,25 = 15926

квартал №2: 75805*0,25 = 18951 Усього за рік: 98470 годин.

квартал №3: 126980*0,25 = 31745

квартал №4: 127390*0,25 = 31848

3) Розрахуємо загальні витрати на оплату праці (грн.):

квартал №1: 15926*30 = 477788 грн.

квартал №2: 18951*30 = 568538 грн.

квартал №3: 31745*30 = 952350 грн.

квартал №4: 31848*30 =955425грн.

Усього загальних виплат на оплату праці: 2954100 грн.

7. БЮДЖЕТ ВИРОБНИЧИХ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Обсяг виробництва, од.

63705

75805

126980

127390

393880

Накладні виробничі витрати, грн.

- заробітна плата

31539

37529

62864

63068

195000

- освітлення й опалення

6469

7698

12895

12937

40000

- ремонт і обслуговування устаткування

77634

92379

154744

155243

480000

- інші

14702

17494

29305

29399

90900

Усього перемінних витрат

130344

155101

259808

260647

805900

Постійні витрати, грн.

 

 

 

 

 

- заробітна плата

117600

117600

117600

117600

470400

- оренда

85100

85100

85100

85100

340400

- освітлення й опалення

32700

32700

32700

32700

130800

- амортизація

115175

115175

115175

115175

460700

- ремонт і обслуговування устаткування

31350

31350

31350

31350

125400

- інші

11980

11980

11980

11980

47920

Усього постійних витрат

393905

393905

393905

393905

1575620

Усього виробничих накладних витрат, грн.

524249

549006

653713

654552

2381520

Розрахунок до бюджету №8:

І Накладні виробничі витрати:

Розрахуємо накладні та виробничі витрати від обсягу виробництва:

Данні за накладні витрати ми беремо з таблиці №3. - Перемінні витрати.

1) заробітна плата:

квартал №1: 63705 / 393880*195000 = 31539 грн.

квартал №2: 75805 / 393880*195000 = 37529 грн.

квартал №3: 126980/ 393880*195000 = 62864 грн. 195000 грн.

квартал №4: 127390 / 393880*195000 = 63068 грн.

2) освітлення й опалення:

квартал №1: 63705 / 393880*40000 = 6469 грн.

квартал №2: 75805 / 393880*40000 = 7698 грн.

квартал №3: 126980 / 393880*40000 = 12895 грн. 40000 грн.

квартал №4: 127390/ 393880*40000 = 12937 грн.

3) ремонт і обслуговування устаткування:

квартал №1: 63705 / 393880*480000 = 77634 грн.

квартал №2: 75805 / 393880*480000 = 92379 грн.

квартал №3: 126980 / 393880*480000 = 154744 грн. 480000 грн.

квартал №4: 127390/ 393880*480000= 155243 грн.

4) Інші накладні виробничі витрати:

квартал №1: 63705 / 393880*90900 = 14702 грн.

квартал №2: 75805 / 393880*90900 = 17494 грн.

квартал №3: 126980 / 393880*90900 = 29305 грн. 90900 грн.

квартал №4: 127390 / 393880*90900 = 29399 грн.

5) Усього перемінних витрат поквартально:

квартал №1: 31539+6469+77634+14702 = 130344 грн.

квартал №2: 37529+7698+ 92379 +17494 = 155101 грн.

квартал №3: 62864+12895+154744+29305 = 259808 грн.

квартал №4: 63068 +12937+155243+29399 = 260647 грн.

6) Усього за рік перемінних виробничих витрат : 805900 грн.

ІІ Постійні витрати, грн.

Данні за постійні витрати ми беремо з таблиці №3 - Постійні витрати.

1) заробітна плата:

квартал №1: 470400/4 = 117600 грн.

квартал №2: 470400/4 = 117600 грн.

квартал №3: 470400/4 = 117600 грн. 470400 грн.

квартал №4: 470400/4 = 117600 грн.

2) оренда:

квартал №1: 340400/4 = 85100 грн.

квартал №2: 340400/4 = 85100 грн.

квартал №3: 340400/4 = 85100 грн. 340400 грн.

квартал №4: 340400/4 = 85100 грн.

3) освітлення й опалення:

квартал №1: 130800/4 = 32700 грн.

квартал №2: 130800/4 = 32700 грн.

квартал №3: 130800/4 = 32700 грн. 130800 грн.

квартал №4: 130800/4 = 32700 грн.

4) амортизація:

квартал №1: 460700/4 = 115175 грн.

квартал №2: 460700/4 = 115175 грн.

квартал №3: 460700/4 = 115175 грн. 460700 грн.

квартал №4: 460700/4 = 115175 грн.

5) ремонт і обслуговування устаткування:

квартал №1: 125400/4 = 31350 грн.

квартал №2: 125400/4 = 31350 грн.

квартал №3: 125400/4 = 31350 грн. 125400грн.

квартал №4: 125400/4 = 31350 грн.

6) Інші постійні витрати:

квартал №1: 47920/4 = 11980 грн.

квартал №2: 47920/4 = 11980 грн.

квартал №3: 47920/4 = 11980 грн. 47920 грн.

квартал №4: 47920/4 = 11980 грн.

7) Усього постійних витрат поквартально:

470400 + 340400 +130800 +460700 +125400+47920=393905 грн. за квартал.

Ця ж сума буде на кожний квартал постійних витрат.

8) Усього за рік постійних витрат : 393905грн.*4 кварт. = 1575620 грн.

9) Усього за рік витрат: накладні витрати + постійні витрати:

квартал №1: 130344+393905 = 524249 грн.

квартал №2: 155101+393905 = 549006 грн.

квартал №3: 259808+ 393905 = 653713 грн. Усього за рік

квартал №4: 260647+ 393905 = 654552 грн. витрат: 2381520

8. БЮДЖЕТ СОБІВАРТОСТІ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Незавершене виробництво на початок періоду

Витрати на виробництво

- прямі матеріали

382230

454830

761880

764340

2363280

- пряма зарплата

477788

568538

952350

955425

2954100

- виробничі накладні витрати

524249

549006

653712

654552

2381520

Усього

1384266

1572374

2367942

2374317

7698900

Незавершене виробництво на кінець періоду

Собівартість виготовленої продукції

1384266

1572374

2367942

2374317

7698900

Розрахунок до бюджету №9:

1) Витрати на виробництво прямих матеріалів - це ми розраховували у бюджеті №4.

2) Пряма зарплата: розраховували у бюджеті №7.

3) Виробничі накладні витрати: розраховували у бюджеті №8.

4) Собівартість виготовленої продукції поквартально:

квартал №1: 382230+477788+524249 = 1384266 грн.

квартал №2: 454830+568538+549006 = 1572374 грн.

квартал №3: 761880+952350+653712 = 2367942 грн.

квартал №4: 764340+955425+654552 = 2374317 грн.

5) Собівартість виготовленої продукції за весь рік: 7698900 грн.

9. БЮДЖЕТ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Залишок готової продукції на початок періоду

481300

210105

401310

392490

1485205

Виготовлено продукції протягом періоду

1384266

1572374

2367942

2374317

7698899

Залишок готової продукції на кінець періоду

210105

401310

392490

451080

580545

Собівартість реалізованої продукції

1655461

1381169

2376762

2315727

7729119

Розрахунки до бюджету №10:

1) Залишок готової продукції на початок періоду:

За 1 й квартал - 481300 - дано у балансі ВАТ “Мрія” на 1 січня 2010 р.

2) Виготовлено продукції протягом періоду - було розраховано у бюджеті № 9

3) Залишок готової продукції на кінець періоду

спочатку знайдемо собівартість готової продукції за 1 одиницю:

Собівартість виготовленої продукції(з бюджету 9) / обсяг виробництва (з бюджету №8 ):

Собівартість виготовленої продукції за 1 од.:

7698900 / 393880 = 21 грн.

4) Щоб знайти залишок готової продукції на кінець періоду, треба:

Необхідний запас готової продукції на кінець періоду (данні з бюджету №3) * собівартість виготовленої продукції за 1 од., поквартально:

квартал №1: 10005 * 21 = 210105 грн.

квартал №2: 19110 * 21 = 401310грн. Усього за рік:

квартал №3: 18690 * 21 = 392490. 580545

квартал №4: 21480* 21 = 451080грн.

5). Собівартість реалізованої продукції: залишок готової продукції на початок періоду + виготовлено продукції протягом періоду - залишок готової продукції на кінець періоду:

квартал №1: 481300+1384266-210105 = 1655461 грн.

квартал №2: 195098+ 1572374- 401310 = 1381169грн.

квартал №3: 372645+ 2367942- 392490= 2376762грн.

квартал №4: 364455+ 2374317- 451080 = 2315727грн.

6) Собівартість реалізованої продукції усього за рік: 7761339 грн.

10. БЮДЖЕТ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИХ ВИТРАТ, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Заробітна плата

48000

48000

48000

48000

1920000

Оренда

60000

60000

60000

60000

240000

Освітлення й опалення

12000

12000

12000

12000

48000

Амортизація

18000

18000

18000

18000

72000

Відрядження

20000

20000

20000

20000

80000

Інші

4000

4000

4000

4000

16000

Усього

594000

594000

594000

594000

2376000

Розрахунки до бюджету №11:

Заплановані загальногосподарські витрати (загальні і адміністративні) та витрати на збут дані в Таблиці №4 за весь рік.

Розіб'ємо ці суми на кожний квартал:

1. Заробітна плата = 1920000/4 =48000 грн.

2. Оренда = 240000/4 = 60000 грн.

3. Освітлення й опалення = 48000/4 = 12000 грн.

4. Амортизація = 72000/4 = 18000 грн.

5. Відрядження = 80000/4 = 20000 грн.

6. Інші = 16000/4 = 4000 грн.

Усього загальногосподарських витрат за весь рік: 2376000 грн.

11. БЮДЖЕТ ВИТРАТ НА ЗБУТ, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Обсяг продажів, грн.

4956000

3668500

7261800

7600600

23486900

Ставка перемінних витрат на збут, (комісійні), %

4%

4%

4%

4%

 

Перемінних витрат на збут, (комісійні), грн.

198240

146740

290472

304024

939476

Постійні витрати на збут, грн.

 

 

 

 

 

- заробітна плата

24000

24000

24000

24000

96000

- реклама

10500

10500

10500

10500

42000

- орендна плата

7500

7500

7500

7500

30000

- відрядження

6000

6000

6000

6000

24000

- амортизація

2000

2000

2000

2000

8000

Інші

7000

7000

7000

7000

28000

Усього постійних витрат, грн.

57000

57000

57000

57000

228000

Усього витрат, грн.

255240

203740

347472

361024

1167476

Розрахунки до бюджету №12:

1) Ставка перемінних (комісійні) витрат на збут, - 4% від реалізації

Знайдемо комісійні витрати на збут, грн.: обсяг продажів*ставка перемінних витрат на збут, (комісійні), %:

квартал №1: 4956000*4% = 198240 грн.

квартал №2: 3668500*4% = 146740 грн. Усього за рік: 939476 грн.

квартал №3: 7261800*4% = 290472 грн.

квартал №4: 7600600*4% = 304024 грн.

2) Перемінні витрати на збут, грн.: дано за весь рік в таблиці №4. Розіб'ємо ці суми по статтях:

заробітна плата: 96000/4 = 24000 грн.

реклама: 42000/4 = 10500 грн.

орендна плата: 30000/4 = 7500 грн.

відрядження: 24000/4 = 6000 грн.

амортизація: 8000/4 = 2000 грн.

інші: 28000/4 = 7000 грн.

3) Усього постійних витрат:

квартал №1: 24000+10500+7500+6000+2000+7000 = 57000 грн.

квартал №2:

квартал №3: аналогічна сума в послідуючих кварталах: 57000 грн.

квартал №4:

Постійних витрат за весь рік: 57000*4 =228000 грн.

4) Усього витрат за весь рік, поквартально:

квартал №1: 57000+198240 = 255240

квартал №2: 57000+146740 = 203740 Усього за рік: 1167476грн.

квартал №3: 57000+290472 = 347472

квартал №4: 57000+ 304024 =361024

12. БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК

Показник

Сума, грн.

Доход від реалізації

23486900

Собівартість реалізованої продукції

7729119

Валовий прибуток

15757781

Операційні витрати

 

- загальногосподарські

2376000

- на збут

1167476

Прибуток від основної діяльності (операційний прибуток)

12214305

Податок на прибуток

1643842

Чистий прибуток

10570463

Дивіденди

3200000

Нерозподілений прибуток

7370463

Розрахунки до бюджету №13:

1) Доход від реалізації - сума розрахована у 1-му бюджеті.

2) Собівартість реалізованої продукції - сума розрахована у бюджеті №10.

3) Валовий прибуток = Доход від реалізації - Собівартість реалізованої продукції:

23486900- 7729119 = 15757781 грн.

4) Загальногосподарські витрати: сума розрахована у бюджеті №11.

5) Операційні витрати на збут: сума розрахована у бюджеті №12.

6) Прибуток від основної діяльності (операційний прибуток) = Валовий прибуток - Загальногосподарські витрати - Операційні витрати на збут:

15757781- 2376000- 1167476= 12214305грн.

7) Податок на прибуток: 1643842 - дано в умовах.

8) Чистий прибуток: операційний прибуток - податок на прибуток:

12214305- 1643842= 10570463грн.

9) Дивіденди: якщо дано, що дивіденди виплачуються в останній день кожного кварталу в сумі 600 000 грн., то розрахуємо на весь рік:

800 000 грн.*4 квартали = 3200000- за рік.

10) Нерозподілений прибуток: Чистий прибуток - Дивіденди:

10570463- 3200000грн. = 7370463грн.

13. РОЗРАХУНОК ГРОШОВИХ ВИТРАТ

НА ВИПЛАТУ ЗАРПЛАТИ, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Нарахована зарплата

Пряма зарплата

477788

568538

952350

955425

2954100

Зарплата в складі

 

 

 

 

 

- виробничих накладних витрат

149139

155129

180464

180668

665399

- загальногосподарських витрат

480000

480000

480000

480000

1920000

- витрат на збут

24000

24000

24000

24000

96000

Усього

1130926

1227667

1636814

1640093

5635499

Виплата зарплати

 

 

 

 

 

Заборгованість на 1 січня 2004 р.

303248

 

 

 

303248

Зарплата за квартал 1

 

 

 

 

 

7/8 нарахованої з/п/

989560

 

 

 

 

1/8 нарахованої з/п

 

141366

 

 

 

Зарплата за квартал 2

 

 

 

 

 

7/8 нарахованої з/п

 

1074208

 

 

 

1/8 нарахованої з/п

 

 

153458

 

 

Зарплата за квартал 3

 

 

 

 

 

7/8 нарахованої з/п

 

 

1432212

 

 

1/8 нарахованої з/п

 

 

 

204602

 

Зарплата за квартал 4

 

 

 

 

 

7/8 нарахованої з/п

 

 

 

1435081

 

Усього

1292808

1215574

1585671

1639683

5733736

Розрахунки до бюджету №14:

1) Пряма зарплата: було розраховано у бюджеті №7.

2) Зарплата в складі виробничих накладних витрат: розраховано у бюджеті №8

3) Заробітна плата в складі загальногосподарських витрат - Табл..№ 4.

4) Заробітна плата в складі витрат на збут - дано у Табл.. №4.

5) Усього за рік, поквартально:

квартал №1: 477788+149139+480000+24000 = 1130926грн.

квартал №2: 568538+155129+480000+24000 = 1227667грн.

квартал №3: 952350+180464+480000+24000 = 1636814грн.

квартал №4: 955425+180668+480000+24000 = 1640093грн.

6) Усього за рік зарплати: 5635499 4рн.

7) Заборгованість на 1 січня 2010 р. дано у балансі 303248-за весь рік..

8) Розрахуємо поквартально з/п: 7/8 нарахованої заробітної плати виплачується в том кварталі, в яком вона була нарахована, а залишок - в першому місяці наступного кварталу:

квартал №1: 1130926*7/8 = 989560; 1130926*1/8 = 141366грн.

квартал №2: 1227667*7/8 = 1074208; 1227667*1/8 = 153458грн.

квартал №3: 1636814*7/8 = 1432212; 1636814*1/8 = 204602грн.

квартал №4: 1640093*7/8 = 1435081грн.

9) Усього грошових витрат на виплату заробітної плати: 5733736грн.

14. РОЗРАХУНОК ГРОШОВИХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Комунальні послуги

- виробничого характеру

39169

40398

45595

45637

170800

- загальногосподарські

12000

12000

12000

12000

48000

Усього

51169

52398

57595

57637

218800

Платежі за комунальні послуги

 

 

 

 

 

Заборгованість на 1 січня 2004 р.

140200

 

 

 

140200

1 квартал

 

 

 

 

 

85%

43494

 

 

 

43494

15%

 

7675

 

 

7675

2 квартал

 

 

 

 

 

85%

 

44539

 

 

44539

15%

 

 

7860

 

7860

3 квартал

 

 

 

 

 

85%

 

 

48956

 

48956

15%

 

 

 

8639

8639

4 квартал

 

 

 

 

 

85%

 

 

 

48991

48991

Усього

183694

52214

56816

57631

350354

Розрахунки до бюджету №15

1) Комунальні послуги виробничого характеру:

Складемо з бюджету № 8 накладні та постійні витрати на освітлення та опалення по кварталам:

Квартал №1: 6469+ 32700 = 39169 грн.

Квартал №2: 7698+ 32700= 40398 грн.

Квартал №3: 12895+ 32700= 45595 грн.

Квартал №4: 12937+ 32700= 45637 грн.

Усього: 40000+130800= 170800грн.

2) Загальногосподарські комунальні послуги: з табл.. №4 - 48000грн. З розбивкою на 4 квартали = по 12000 грн. на квартал.

3) Усього поквартально:

Квартал №1: 39169 +12000 = 51169грн.

Квартал №2: 40398 +12000 = 52398грн.

Квартал №3: 45595 +12000 = 57595грн. 218800грн.

Квартал №4: 45637 +12000 = 57637грн.

4) Знайдемо платежі за комунальні послуги:

1й квартал: 85%: 51169*85% = 43494грн.

15%: 51169*15% = 7675грн.

2й квартал: 85%: 52398*85% = 44539грн.

15%: 52398*15% = 7860грн.

3й квартал: 85%: 57595*85% = 48956грн.

15%: 57595*15% = 8639грн.

4й квартал: 85%: 57637*85% = 48991грн.

5) Усього грошових витрат на оплату комунальних послуг:

Складаємо всі розрахунки поквартально загальна сума грошових витрат на оплату комунальних послуг = 350354грн.

Розрахунки до бюджету №16:

1) Залишок на початок періоду, сума 2400000 грн. - взята з активу балансу ВАТ “Мрія” на 1 січня 2010 р.: за 1й квартал, за інші квартали суми розраховується далі.

2) Надходження від реалізації: було розраховано у бюджеті №2.

3) Усього = Залишок на початок періоду + Надходження від реалізації, поквартально:

квартал №1: 2400000+3918000= 6318000грн.

квартал №2: 2656066+3990375= 6646441грн.

квартал №3: 2997799+6363475= 9361274грн.

квартал №4: 5026037+7515900= 12541936грн.

4) Платежі за придбання матеріалів: це розраховували у бюджеті №6.

5) Платежі виплати зарплати: було розраховано у 14 бюджеті.

16. БЮДЖЕТ КОШТІВ, грн.

Показник

Квартал

Усього за рік

1

2

3

4

Залишок на початок періоду

2400000

2656066

2997799

5026037

2400000

Надходження

 

 

 

 

 

Від реалізації

3918000

3990375

6363475

7515900

21787750

Усього

6318000

6646441

9361274

12541936

24187750

Платежі

 

 

 

 

 

Придбання матеріалів

395466

429850

683841

777557

2286713

Виплата зарплати

1292808

1215574

1585671

1639683

5733736

Орендна плата

152600

152600

152600

152600

610400

Комунальні платежі

183694

52214

56816

57631

350354

Відрядження

26000

26000

26000

26000

104000

Ремонт і обслуговування устаткування

108984

123729

186094

186593

605400

Комісійні

198240

146740

290472

304024

939476

Реклама

10500

10500

10500

10500

42000

Податок на прибуток

410960

410961

410960

410961

1643842

Інші поточні витрати

37682

40474

52285

52379

182820

Придбання устаткування

45000

240000

80000

130000

495000

Дивіденди

800000

800000

800000

800000

3200000

Усього

3661934

3648642

4335237

4547927

16193741

Залишок на кінець періоду

2656066

2997799

5026037

7994009

7994009

6) Орендна плата:

За рік: складаємо з таблиць №3, №4 всі витрати на орендну плату:

Оренда в складі постійних витрат + Оренда в складі загальногосподарських витрат + Оренда в складі витрат на збут = 340400+240000+30000 = 610400грн.

Розіб'ємо цю суму на чотири квартали.

Орендна плата за квартал:

610400грн. / 4 = 152600грн.

7) Комунальні платежі -с ми розраховували їх у бюджеті №15.

8) Відрядження: знаходимо загальну суму складаючи з Табл.. №4 суми відряджень в складі загальногосподарських витрат, та витрат на збут:

80000грн. + 24000 грн. = 104000грн. - за весь рік

Розіб'ємо суму на чотири квартали:

104000/4= 26000 грн. - за квартал.

9) Ремонт і обслуговування устаткування: складаємо заплановані виробничі накладні витрати на ремонт і обслуговування устаткування в складі постійних і перемінних витрат(з бюдж. №8):

квартал №1: 77634+31350= 108984 грн.

квартал №2: 92379+31350= 123729грн.

квартал №3: 154744+31350= 186094грн.

квартал №4: 155243+31350= 186593грн

Усього: 605400грн.

10) Комісійні витрати: - ми їх знаходили у бюджеті №12.

11) Платежі за рекламу: з табл.. №4 платежі за рекламу складають у складі витрат на збут 42000грн. за рік. За квартал вони складуть 10500 грн.

12) Податок на прибуток: планові платежі податку на прибуток складають 1643842грн. і здійснюються поквартально рівними частинами, тобто, 1643842/ 4 = 410961грн. за квартал.

13) Інші поточні витрати: складемо всі витрати, які кваліфікувалися під статтею “інші” (з бюдж. №8,11,12):

квартал №1: 14702+11980+4000+7000= 37682 грн.

квартал №2: 17494+11980+4000+7000= 40474 грн.

квартал №3: 29305+11980+4000+7000= 52285 грн.

квартал №4: 29399+11980+4000+7000= 52379 грн.

14) Придбання устаткування: Капітальні вкладення для придбання устаткування заплановані в розмірах, передбачених на кожний квартал - рознесені у Таблиці №5.

Сума за весь рік = 45000+240000+80000+130000 = 495000 грн.

15) Дивіденди: якщо дивіденди виплачуються в останній день кожного кварталу в сумі 800 000 грн., то за весь рік = 800000грн.*4квартали = 3200000 грн. - за рік.

16) Платежі (усього) поквартально: = Придбання матеріалів + Виплата зарплати + Орендна плата + Комунальні платежі + Відрядження + Ремонт і обслуговування устаткування + Комісійні + Реклама + Податок на прибуток + Інші поточні витрати + Придбання устаткування + Дивіденди :

1 й квартал: грн. 395466+1292808+152600+183694+26000+108984 + +198240+10500+410960+37682+45000+800000=3661934

2 й квартал: 429850+1215574+152600+52214+26000+123729+ +146740+10500+410961+40474+240000+800000=3648642.

3 й квартал: 683841+1585671+152600+56816+26000+108984 + +290472+10500+410960+52285+80000+800000=4335237.

4 й квартал: 777557+1639683+152600+57631+26000+186593+ +304024+10500+410961+52379+130000+800000=4547927грн.

Усього за чотири квартали: 3661934+ 3648642+ 4335237+ 4335237= 16193741 грн.

17) Знайдемо залишок на кінець періоду:

Залишок на початок періоду + Надходження від реалізації (Усього) - усього платежів. Знайдемо поквартально:

квартал №1: 6318000- 3661934= 2656066грн.

квартал №2: 6646441- 3247289 = 2997799грн.

квартал №3: 9361274- 4335237= 5026037грн.

квартал №4: 12541936- 4547927= 7994009грн.

Усього за рік: 24187750- 16193741 = 7994009

17. БЮДЖЕТНИЙ БАЛАНС ВАТ «МРІЯ» НА 1 СІЧНЯ 2005 р.

Актив

Пасив

Основні засоби:

Статутний капітал

11748000

- первісна вартість

13235000

Нерозподілений прибуток

7455063

- знос

3960700

 

- залишкова вартість

9274300

Кредиторська заборгованість:

 

Матеріали

32418

- за товари, роботи, послуги

243881

Готова продукція

451080

 

Дебіторська заборгованість

1900150

- по оплаті праці

205012

Грошові кошти

7994009

 

БАЛАНС

19651957

БАЛАНС

19651955

Розрахунки до бюджетного балансу № 17.

Актив:

1) Первісна вартість: первісна вартість на 1 січня 2004 року + придбані основні засоби - придбання устаткування (з Табл.. №5):

12740000грн. + 495000грн. = 13235000грн.

2) Знос: знос з балансу ВАТ “Мрія” на 1.01.04. + амортизація (Бюджет №8,11,12):

3420000 грн. + 540700. = 3960700грн.

3) Залишкова вартість: первісна вартість - знос..

13235000грн. - 3960700грн. = 9274300грн.

4) Матеріали: вартість матеріалів з балансу за 1.01.04. + усього платежів за рік за матеріали (з бюдж. №6) - прямі матеріальні витрати на виробництво продукції(Б. №4):

84349 + 2311347- 2363280= 32416грн.

5) Готова продукція: вартість готової продукції на 1.01.04. + собівартість виготовленої продукції (бюджет №9) - собівартість реалізованої продукції (з бюджету № 10):

481300 + 7698899- 7729119= 451080грн.

6) Дебіторська заборгованість: з бюджету № 2: ми в 4 му кварталі знайшли тільки 75 % доходів з продажів, а 25% коштів, які ми не знайшли, - це й буде наша дебіторська заборгованість. Розраховується вона так: доход від продажів за 4 й квартал (бюдж. №1) * 25% = дебіторська заборгованість на 1.01.05.:

7600600грн. * 0,25 = 1900150грн.

7) Грошові кошти: = залишок на кінець періоду (з бюдж.№16), - 7994009грн.

8) Валюта балансу: В валюті балансу не враховується первісна вартість й знос, а враховується лише залишкова вартість: залишкова вартість + матеріали + готова продукція + дебіторська заборгованість + грошові кошти:

9274300+ 32416 + 451080+ 1900150+ 7994009= 19651955грн.

Пасив

1) Статутний капітал: він остається незмінний, переносимо його з балансу за 1.01.10. - 11748000 грн.

2) Нерозподілений прибуток: 84600 з балансу за 1.010.+ нерозподілений бюджету № 13, = 7455063грн.

3) Кредиторська заборгованість:

а) за придбані матеріали

кредиторська заборгованість за придбані матеріали - з бюджету № 6 = ми в 4 му кварталі знайшли тільки 70 % від загальної витрати на придбані матеріали, а 30% - які ми не знайшли, - це й буде наша кредиторська заборгованість. Розраховується вона так: Загальні витрати на придбання матеріалів за 4й квартал * 30 % - це й буде наша кредиторська заборгованість: 784118грн. * 0,3 = 235236 грн.

б) к/з за комунальні послуги: з бюджету № 15 = ми в 4 му кварталі знайшли тільки 85 % від усього за комунальні послуги за рік, а 15% - які ми не знайшли, - це й буде наша кредиторська заборгованість. Розраховується вона так: усього комунальних послуг за 4 й квартал * 15 % - це й буде наша кредиторська заборгованість: 57637грн. * 0,15 = 8646. грн

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги дорівнює: к/з за придбані матеріали + к/з за комунальні послуги: 8646 грн. + 235235 грн. = 243881грн. - на 1.01.05.

4) Кредиторська заборгованість по заробітній платі: з бюджету № 14:

Ми від нарахованої заробітної плати усього за 4 й квартал нарахували лише 7/8 заробітної плати (так дано по умовам), а недорахована 1/8 від цій суми і є наша кредиторська заборгованість по оплаті праці. Розраховується вона так: від нарахованої заробітної плати за 4 й квартал нараховуємо частину, котра й буде кредиторською заборгованістю на 1.01.05.:

1640093* 1/8 = 205012грн.

5) Пасив балансу дорівнює: Статутний капітал + Нерозподілений прибуток + Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги + Кредиторська заборгованість по оплаті праці:

Пасив = 11748000 + 7455063грн + 243881 + 205012 = 19651955грн.

Касовий план

Найменування підприємства ВАТ «Мрія»

1. Надходження

Джерела надходження готівкових грошей

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Доход від продажів 40%

1567200

1596150

2545390

3006360

Разом

1567200

1596150

2545390

3006360

2. Витрати

Напрями витрат готівкою

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Оплата праці 50%

646404

607787

792836

819842

Реклама 100%

10500

10500

10500

10500

Відрядження 100%

26000

26000

26000

26000

Дивіденди 50%

400000

400000

400000

400000

3. Розрахунок виплат заробітної плати, виплат соціального характеру та інш.

Найменування показника

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4 квартал

Фонд заробітної плати

45248

42545

55498

57389

Утримання з заробітної плати:

1) Пенсійний фонд 2%

2) На випадок безробіття 0,5%

3) З тимчасової втрати працездатності 1%

905

23

452

851

21

425

1110

28

555

1148

29

574

Разом

43868

41248

53805

55638

4. Календар виплат заробітної плати

1 місяць

2 місяць

3місяць

Всього

1 квартал

14623

14623

14622

43868

2 квартал

13749

13749

13750

41248

3 квартал

17935

17935

17935

53805

4 квартал

18546

18546

18546

55638

Розрахунки до касового плану

1. Доход від продажів : данні із бюджету №16 виплачуються у розмірі 40%.

1 квартал 3918000*40%=1567200

2 квартал 3990375*40%=1596150

3 квартал 6363475*40%=2545390

4квартал 7515900*40%=3006360

Витрати на оплату праці: данні із бюджету №16 виплачуються у розмірі 50%.

1 квартал 1292808*50%=646404

2 квартал 1215574*50%=607787

3 квартал 1585671*50%=792836

4квартал 1639683*50%=819842

2. Витрати на рекламу: данні із бюджету №16 виплачуються повністю.

1 квартал =10500

2 квартал =10500

3 квартал =10500

4 квартал =10500

3. Витрати на відрядження: данні із бюджету №16 виплачуються повністю.

1 квартал =26000

2 квартал =26000

3 квартал =26000

4 квартал =26000

4. Витрати на дивіденди : данні із бюджету №16 виплачуються у розмірі 50%.

1 квартал =26000

2 квартал =26000

3 квартал =26000

4 квартал =26000

5. Фонд заробітної плати данні із бюджету №16 * 3,5%

1 квартал 1292808*3,5%=45248

2 квартал 1215574*3,5%=42545

3 квартал 1585671*3,5%=55498

4 квартал 1639683*3,5%=57389

6. Утримання з заробітної плати:

1) Пенсійний фонд

1 квартал 45248*2%=905

2 квартал 42545*2%=581

3 квартал 55498*2%=1110

4 квартал 57389*2%=1148

2) На випадок безробіття

1 квартал 45248*0,5%=23

2 квартал 42545*0,5%=21

3 квартал 55498*0,5%=28

4 квартал 57389*0,5%=29

3) З тимчасової втрати працездатності

1 квартал 45248*1%=452

2 квартал 42545*1%=425

3 квартал 55498*1%=555

4 квартал 57389*1%=574

4) Разом: Пенсійний фонд + На випадок безробіття + З тимчасової втрати працездатності

1 квартал 905+23+452=43868

2 квартал 581+21+425=41248

3 квартал 1110+28+555=53805

4 квартал 1148+29+574=53638

7. Виплати заробітної платні:

Заробітна плата виплачується кожен квартал повному об'ємі, а місяць рівними частинами.

1 квартал 1292808/3=14623

2 квартал 1215574/3=13749

3 квартал 1585671/3=17935

4 квартал 1639683/3=18546

Список використаних джерел

1. Давидович I.Є. Контролінг: Навчальний посібник. -- К.: Центр учбової літератури, 2008. -- 552 с.

2. Попова Л.В. Исакова Р.Е. Головина Т.А. Контролинг учебное пособие -М: Издательство «Дело и Сервис», 2003 - 192с.

3. Хан Д. Планування і контроль: концепція контролінгу: пров. з ньому .. / Под ред. і з предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 800С.

4. Контролінг як інструмент керування підприємством . Общ. ред Данилочкиной Н.Г. - М.: Аудит, ЮНИТИ 1998.

5. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учёт. - М.: Эдиторал УРСС, 2001. - 336 с.

6. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учёта и отчётности. - М.: Финансы и статистика, 1991.

7. Управленческий учёт: Учебное пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. - 512 с


Подобные документы

 • Економічна сутність та класифікація видів контролінгу. Порівняння оперативного й стратегічного контролінгу. Аналіз системи показників контролінгу для прийняття управлінських рішень. Ефективність застосування контролінгу на вітчизняних підприємствах.

  курсовая работа [69,3 K], добавлен 29.03.2011

 • Дослідження сутності контролінгу, як управлінської функції - концепції, спрямованої на ліквідацію вузьких місць і орієнтованої на майбутнє відповідно до поставлених цілей і завдань одержання певних результатів. Стратегічний та оперативний контролінг.

  реферат [27,8 K], добавлен 14.12.2010

 • Контролінг як нова ефективна концепція управління в рамках сучасного менеджменту, його головні функції та завдання на сучасному підприємстві. Класифікація та різновиди контролінгу: стратегічний та оперативний, їх відмінні особливості та етапи реалізації.

  контрольная работа [787,1 K], добавлен 27.05.2013

 • Роль та задачі служби контролінгу на підприємстві. Загальна характеристика організаційних аспектів впровадження контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Структура та можливі варіанти організації служби контролінгу.

  реферат [37,3 K], добавлен 28.11.2011

 • Економічна сутність контролінгу та його місце в економіці та управління. Використання контролінгу в плануванні виробничої програми підприємства. Шляхи оптимізації контролінгу на підприємстві. Впровадження контролінгу.

  курсовая работа [57,4 K], добавлен 04.09.2007

 • Сутність, цілі та задачі встановлення системи контролінгу. Практика встановлення системи контролінгу на прикладі підприємства ТОВ "Надія". Заходи вдосконалення та отримання ефективності при впровадженні системи контролінгу. Методи і об’єкти контролінгу.

  курсовая работа [113,5 K], добавлен 01.02.2011

 • Сутність системи стратегічного контролінгу - спеціальної системи методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.

  курсовая работа [175,7 K], добавлен 19.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.