Розробка системи менеджменту на підприємстві легкої промисловості "Оріон"

Загальна характеристика та напрямки діяльності підприємства, його місце на ринку. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.03.2013
Размер файла 128,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

В даному курсовому проекті знайшли відображення усі основні питання менеджменту згідно з програмою курсу «Менеджменту». В цьому курсовому проекті ми даємо загальну характеристику організації, описуємо формування всіх функцій менеджменту на підприємстві, використання методів менеджменту, проектування комунікацій в товаристві, розробляємо механізм прийняття рішень, формуємо механізм управління групами працівників, розробляємо пропозиції в організації та вдосконалення керівництва, організовуємо управління конфліктами, перемінами та стресами, та організовуємо працю менеджерів в організації. Ці всі питання знайшли своє відображення в малюнках і таблицях даного курсового проекту.

Незважаючи на те, що легка промисловість є розвиненою на високому рівні за кордоном, в Україні вона потребує молодих і енергійних людей, які віддадуть свій розум та ідеї для забезпечення її якісного функціонування та розвитку. До категорії таких людей належать засновники ПП «Оріон», метою діяльності якого є забезпечення потреб споживачів певними товарами легкої промисловості. В Україні легка промисловість приваблює до себе велику кількість приватних підприємців, які створюють на даному ринку конкурентне середовище, що впливає на невпинне підвищення якості продукції та зменшення її собівартості.

Окремі аспекти вимагають залучення спеціальних літературних джерел, законодавчих актів України, конкретних документів (Статут приватного підприємства). Виходячи з цього ми вирішуємо якою повинна бути організація в майбутньому, чи зможе розвиватися надалі і що потрібно знайти для того, щоб підвищити ефективність діяльності, в даному випадку ПП «Оріон».

Отже, об'єктом дослідження у курсовому проекті є ПП «Оріон», яке спеціалізується на виробництві товарів легкої промисловості. На сучасному етапі підприємство досить ефективно функціонує на ринку легкої промисловості і навіть планує розширення як видів діяльності, так і самого підприємства. Воно є новачком на ринку, тому має досить невеликі потужності. На сьогодні на підприємстві працює 45 осіб, воно виробляє 3 види товарів, середня заробітна плата працівників становить 1315 грн. Для забезпечення ефективної діяльності підприємства у галузі і підтримання необхідного рівня якості продукції необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем, а саме: видача додаткових відпусток працівникам, висока плинність кадрів, конфлікти з сусідами. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту підприємства.

Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв'язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації, формування методів менеджменту на підприємстві, розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем, удосконалення системи комунікацій в організації, формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві, обгрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем, визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.

1. Загальна характеристика організації

Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1.

Таблиця 1. Загальна характеристика приватного підприємства «Оріон»

Параметр,який характеризується

Зміст та особливості

Основні відмінності від інших організацій

Законодавча база заснування та функціонування організації

Участь у ЗЕД

1. Форма підприємства

Мале підприємство - підприємство в якому середньооблікова чисельність працюючих на звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

На малому підприємстві кількість працюючих до 50 осіб, на відміну від великого підприємства в якому кількість працюючих перевищує 1000 осіб, до того ж у великому підприємстві обсяг валового доходу від реалізації продукції за рік перевищує суму, еквівалентну 5 млн. євро за середньорічним курсом Національного банку України, в той час, коли на малому підприємстві ця сума не більше 500 тис. євро.

1. Господарський кодекс України (62-71 статті).

2. Кодекс законів про працю України

3. Митний кодекс України

4. Цивільний кодекс України

5. Закон України «Про страхування»

6. Закон України «Про власність»

Як юридична особа, що здійснює певні види ЗЕД, є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та може самостійно у визначених законодавством межах здійснювати ЗЕД, при цьому форма підприємства дозволяє бути його засновниками іноземцям.

2. Профіль

Пошиття одягу

На відміну від інших підприємств продає товари за доступними цінами, а також вся продукція має хорошу якість

Митний кодекс України

Продає виготовлені товари на ринках іноземних країн

3. Види діяльності

Видами діяльності підприємства є:

- пошиття постільної білизни;

- пошиття рушників;

- пошиття одягу на замовлення.

У зв'язку із запланованим розширенням обсягів діяльності підприємства очікується також, що підприємство буде виготовляти такі товари:

- пошиття піжам;

- пошиття нічних сорочок;

- пошиття уніформи.

Особливістю даного підприємства є пошиття одягу на індивідуальні замовлення

Митний кодекс України

Підприємство здійснює поставку виготовлених товарів до Росії, Білорусії, Польщі

4. Форма власності

Приватна форма власності - діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання

На відміну від державної форми власності, приватна заснована за рахунок самого ж підприємця, тобто за його власний кошт чи на основі його капіталу, майна. При цьому, власник приватного підприємства вільно розпоряджається своєю власністю.

На відміну від колективної форми власності, приватна може бути передана у спадщину, власник має право одноосібно приймати рішення.

Закон України «Про власність»

Власниками можуть бути іноземці

5. Внутрішнє середовище

1. Цілі:

Довгострокові (5-10 р.): створення дочірніх підприємств у різних регіонах України.

Середньострокові (1-5 р.): розширення асортименту товарів, які виробляються.

Короткострокові (до 1 року): набір висококваліфікованих кадрів та виконання плану по пошиттю товарів.

2. Структура управління організацією: лінійно-функціональна. Відповідає вимогам середовища функціонування, але для досягнення організаційних цілей потребує незначного удосконалення. На сьогодні у підпорядкуванні директора є один заступник, планується ввести ще одну посаду заступника. Фактично існує дві управлінських служби, планується створити ще одну. Фактично працює два виробничих підрозділів, прогнозується необхідність формування третього.

3. Завдання: розміщення оголошень про набір кваліфікованих швачок, здійснення технічного огляду наявних швейних верстатів.

4. Технологія пошиття одягу, потребує використання нових, значно покращених ткацьких машинок.

5. Працівники - особи працездатного віку, які мають вищу чи середню спеціальну освіту, володіють необхідним досвідом праці у цій сфері; всі швачки висококваліфіковані; підвищують рівень своєї кваліфікації щороку. У зв'язку із розширенням підприємства планується взяти на роботу ще певну кількість швачок.

6. Ресурси - з метою забезпечення своєї діяльності в майбутньому кваліфікованими кадрами здійснює оплату за навчання деяких студентів. Слід зауважити, що підприємство максимально використовує наявні організаційні ресурси та потребує їх залучення ззовні, організовує курси для підвищення кваліфікації працівників.

6. Зовнішнє середовище

Фактори зовнішнього середовища прямого впливу:

1. Споживачі. Мають позитивний вплив на організацію. Тому у своїй діяльності товариство орієнтується на забезпечення потреб споживачів і використовує матеріали найкращої якості, працю кваліфікованих спеціалістів, новітню техніку та технологію, що підвищує репутацію даного підприємства серед споживачів. При цьому основними групами споживачів є такі: міське та сільське населення; іноземні організації; індивідуальні замовники; торгові центри; лікарні; перукарні; залізниця; дитячі садочки; готелі. У зв'язку із розширенням видів діяльності підприємства планується, що коло споживачів поповниться такими групами: салони краси; аптеки.

2. Постачальники є неподалік розташовані фабрики та іноземні фабрики, які постачають тканини для виготовлення товарів.

3. Конкуренти є ТзОВ «Промінь», ПП «Маяк», швейна фабрика «Гранд», швейне ательє «Елегант», ТзОВ «Джерело», ТзОВ «Ассоль», ПП «Барвінок», ТзОВ «Білий лебідь», ПП «Янтар»

4. Державні органи влади розробляють, формулюють і затверджують засади функціонування підприємства у державі та контролюють виконання необхідних вимог. Підприємство керується у своїй діяльності правовими актами, що розробляються і затверджуються місцевими та всеукраїнськими органами державної влади. Часті перевірки органами державної влади діяльності підприємства негативно впливають на його діяльність.

5. Інфраструктура. При здійсненні перевезень чи транспортуванні продукції територією України інфраструктура негативно впливає на діяльність підприємства через незадовільний стан доріг, що призводить до підвищення рівня небезпеки перевезень. Комунікації теж розвинуті не на високому рівні, що відповідно теж має негативний вплив, проте все ж система навіть таких комунікацій працює, проводиться обмін інформацією.

6. Законодавчі акти безпосередньо впливають на підприємство, оскільки його діяльність базується на засадах таких законів, як Закон України «Про господарські товариства», Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Постійні зміни у законодавстві, часто його суперечливість та неоднозначність у трактуванні значно ускладнюють функціонування.

7. Профспілки, партії та інші громадські організації. На даному підприємстві, профспілки укладають з керівництвом підприємства колективний договір, де обумовлюються всі питання пов'язані з умовами, оплатою та організацією праці. Зокрема дана профспілкова організація має великий вплив на керівників організації, що зумовлює здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства, постійне піклування підприємства про безпечні умови праці, соціальний захист, про покращення умов праці, охорону здоров'я та відпочинку. Партії беруть безпосередню участь у законодавчому процесі, результати якого впливають на організацію.

8. Система економічних відносин має досить вагомий вплив. На сьогодні підприємство функціонує в ринкових умовах, тобто на засадах попиту і пропозиції, враховує діяльність конкурентів.

9. Організації-сусіди мають помітний вплив, оскільки працюють на одних площах, використовують спільні комунікації.

Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу:

1. Міжнародні події мають значний вплив на організацію, оскільки вона функціонує на міжнародному ринку.

2. Міжнародне оточення впливає через споживачів, конкурентів, постачальників порівняно позитивно.

3. Науково-технічний прогрес має значний вплив, оскільки використання на підприємстві нової техніки підвищує продуктивність виробництва товарів, а також їхню якість. При цьому вплив відбувається через постачальників, конкурентів та інфраструктуру.

4. Політичні обставини на організацію впливають дуже негативно, оскільки фінансово-економічна криза зумовлює зменшення попиту на товари, які виготовляє підприємство. Вплив фактора на організацію відбувається через споживачів.

5. Соціально-культурні обставини. Їх вплив є негативним через невисокі доходи населення і відсутність високого рівня культури. Впливають через споживачів, конкурентів, законодавство.

6. Рівень техніки та технології. Високий рівень техніки та технології на міжнародних ринках зумовлює покращення обладнання підприємства. Вплив фактора є поміркованим, оскільки підприємство постійно слідкує за покращенням обладнання підприємства.

7. Особливості міжнародних економічних відносин. Впливають на організацію дещо негативним чином, оскільки підприємство повинно дотримуватися певних вимого при перевезенні товару.

8. Стан економіки дуже негативно впливає на підприємство, особливо через фінансово-економічну кризу, яка охопила країну, а також через загальний рівень розвитку економіки, що не дуже приваблює іноземних партнерів.

2. Формування функцій менеджменту на підприємстві

2.1 Планування

Розглянемо етапи стратегічного планування на підприємстві «Оріон» та зміст кожного з них.

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування

Цей етап передбачає підбір, класифікацію та підготовку до використання інформації щодо розроблення стратегії, яка надасть достатньо повну і об'єктивну характеристику факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, можливих стратегій, методичного забезпечення. При цьому використовуються сучасні інформаційні технології.

Етап 2. Установлення місії та цілей організації

Місія - забезпечення споживачів якісними товарами.

Цілі:

1. Довгострокові (5-10 р.): створення дочірніх підприємств у різних регіонах України.

2. Середньострокові (1-5 р.): розширення асортименту товарів, які виробляються.

3. Короткострокові (до 1 року): набір висококваліфікованих кадрів та виконання плану по пошиттю товарів.

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища

На цьому етапі підприємство використовує такі методи дослідження як порівняння, експертних оцінок, системного аналізу, статистичного та соціологічного дослідження, щоб дослідити зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища

Передбачає оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища групою експертів, у яку входять працівники організації. Фактори оцінюються за шкалою [-5; 5], при цьому межі шкали відображають максимально негативний та позитивний вплив факторів на організацію, 0-демонструє нейтральний вплив, а сума вагомостей усіх факторів становить 1. Зважений рівень впливу розраховують як добуток впливу фактора та рівня вагомості.

Таблиця 2. Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на «Оріон»

Фактори

Середня експертна оцінка впливу, бали

Середня вагомість факторів

Зважений рівень впливу, бали

Споживачі

+5

0,1

+0,5

Постачальники

+4

0,1

+0,4

Конкуренти

-2

0,1

-0,2

Державні органи влади

-3

0,04

-0.12

Інфраструктура

-3

0,1

-0,3

Законодавчі акти

-1

0,07

-0,07

Профспілки, партії та інші громадські організації

+1

0,05

+0,05

Система економічних відносин у державі

+4

0,05

+0,2

Організації-сусіди

-3

0,03

-0,09

Міжнародні події

0

0,05

0

Міжнародне оточення

+1

0,05

+0.05

Науково-технічний прогрес

+4

0,08

+0.32

Політичні обставини

-2

0,01

-0,02

Соціально-культурні обставини

+2

0,08

+0,16

Рівень техніки та технології

+1

0,04

0,04

Особливості міжнародних економічних відносин

-1

0,02

-0,01

Стан економіки

-4

0,03

-0,12

Отже, як видно з табл. 2, на діяльність організації найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачі, постачальники, система економічних відносин у державі. При цьому необхідно зауважити, що половина аналізованих факторів має позитивний вплив на діяльність підприємства. Найбільшими негативними факторами є стан економіки, організації-сусіди, інфраструктура, державні органи влади.

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища

Проводиться тією ж групою експертів за шкалою [0; 5], при цьому 0 демонструє нерозвинутість, невираженість, цього фактора, а 5 - його високий розвиток. Зважений рівень впливу розраховують як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості.

Таблиця 3. Результати експертного оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища на ПП «Оріон»

Фактори

Середня експертна оцінка, бали

Середня вагомість факторів

Зважений рівень впливу, бали

Цілі

+5

0,09

+0,45

Структура

+3

0,12

+0,36

Завдання

+4

0,08

+0,24

Технологія

+3

0,2

+0,6

Працівники

+5

0,31

+1,55

Ресурси

+3

0,2

+0,8

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності

На базі узагальнення інформації, отриманої використанням якісних і неякісних методів прогнозування, робимо висновок, що найбільш негативний вплив на діяльність організації будуть здійснювати конкуренти, шляхом надання послуг нижчої собівартості та економіки країни, незважаючи на це умови для досягнення встановлених цілей будуть досить сприятливими.

Етап 7. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень

Для підготовки проектно-кошторисної документації на підприємстві створюють спеціальний комітет з працівників бухгалтерії.

Етап 8. Формування варіантів стратегії

Можливими варіантами стратегії є: диверсифікація; регіоналізація; організаційні перетворення.

Етап 9. Вибір стратегії на засадах формування управлінських рішень

Стратегія організаційних перетворень забезпечить ефективну роботу організації, враховує вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, але вона не забезпечить підприємству стійких конкурентних переваг і не повністю відповідає місії та цілям організації.

Стратегія регіоналізації не повністю враховує потреби споживачів.

Стратегія диверсифікації враховує вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечує наявність порівняно стійких конкурентних переваг та ефективну роботу підприємства.

Етап 10. Оцінка стратегії на предмет відповідності установленим критеріям

Стратегія диверсифікації найбільше відповідає місії та цілям організації, оскільки вона планує розширення асортименту послуг. Вона враховує фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, забезпечить ефективну роботу і створить стійкі конкурентні переваги.

Логічним продовженням стратегічного планування є тактичне планування, яке включає поточне та оперативне планування.

Розглянемо зміст кожного з етапів поточного планування.

Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування

Відбувається збір і обробка інформації бухгалтерією, директором про конкурентоспроможність його послуг, фінансовий стан фірми.

Етап 2. Оцінювання та аналіз сильних і слабких позицій організації

Сильні позиції: ПП «Оріон» має позитивний імідж у споживачів. Підприємство намагається володіти усією інформацією про нові досягнення НТП. На підприємстві застосовується сучасна система інформаційного забезпечення та висока кваліфікація працівників.

Слабкі позиції: на даному підприємстві виникають проблеми - висока плинність кадрів, конфлікти з сусідами, профспілкова організація вимагає від керівництва рішення про надання додаткових відпусток.

Етап 3. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних та ін. показників)

Економічні показники: зростання прибутку на 10%, зменшення собівартості продукції на 5%.

Технологічні показники: збільшення витрат на інновації на 6%, оновлення рухомого складу на 15%.

Соціальні показники: збільшення середньої заробітної плати на 600 грн., збільшення витрат на соціальний розвиток на 5%.

Етап 4. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів

Для досягнення планових параметрів потрібно реалізувати такі заходи: для збільшення обсягів реалізації планується ввести нові послуги, внаслідок чого зростуть прибутки і можна буде виплачувати високу зарплату.

Етап 5. Бюджетне планування

1 стадія. Інформаційне забезпечення бюджетного планування

Передбачає підбір інформації про місію, цілі, стратегію, тактику та політику організації; визначальні показники, яких прагне досягнути організація в наступному періоді; умови функціонування організації, очікувані зміни; кадровий потенціал, виробничі потужності, технічне забезпечення; наявність обмежувальних факторів тощо.

2 стадія. Вибір методів бюджетного планування

На ПП «Оріон» використовують такі методи бюджетного планування:

1. За порядком розроблення бюджету - послідовне бюджетне планування, яке полягає в логічній послідовній розробці розпису надходжень та видатків об'єктів бюджетного планування з метою формування зведеного бюджету організації.

2. За рівнем централізації бюджетного планування - комбіноване або зустрічне бюджетне планування. Передбачає передання зверху вниз орієнтованих бюджетів, їх опрацювання центрами відповідальності та передачу у зворотному порядку для формування бюджету всієї організації.

3. За способом розрахунку планових бюджетних показників - нормативний метод, який базується на засадах обчислення планових бюджетних показників відповідно до основних норм використання, ресурсів, структури та розподілу капіталу.

4. За рівнем пристосування бюджетного до змін внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємств - метод гнучкого бюджетного планування, який має на меті одночасну розробку декількох варіантів бюджету для різних діапазонів ділової активності із врахуванням песимістичних та оптимістичних прогнозів.

3 стадія. Визначення видів, кількості, форм та структури бюджетів організації

На ПП «Оріон» формуються бюджети замовлень на виготовлення товарів, бюджетний баланс, бюджет усієї організації, бюджет руху грошових коштів.

4 стадія. Консолідація бюджетних показників

Передбачає формування моделі консолідації (узгодження, зведення) показників проміжних бюджетів, установлення взаємозв'язків між ними, виконання відповідних розрахунків з метою формування зведеного бюджету організації.

5 стадія. Формування бюджету організації

Зведений бюджет організації є узагальненим розписом надходжень та видатків за усією організацією.

До витрат ПП «Оріон» належать: витрати на мотивацію, на соціальний розвиток, на інновації, на маркетингові комунікації, на ресурси та забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності, на інвестиції, на повернення позик, кредитів.

До надходжень належать: виручка від реалізації, акцизний збір, амортизація, короткострокові та довгострокові кредити і позики, інвестиції, ін.

Етап 6. Вибір адміністративних важелів (політики, процедури, правила)

Політика: виготовлення якісних товарів.

Процедура: контроль за якістю товарів.

Правило: порядок підписання документів, правила техніки безпеки.

Етап 7. Формування поточного плану

Поточний план передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів та бюджету, тобто він включає: перелік планових ключових показників, яких прагне досягнути організація в межах реалізації обраної стратегії діяльності та перелік заходів, реалізація яких сприятиме досягненню визначених показників, економічний ефект та ефективність від впровадження планових заходів та бюджет організації.

Етап 8. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальності)

Центри вартості, видатків та інвестицій - види центрів відповідальності у підприємстві легкої промисловості (табл. 4).

Таблиця 4. Види та характеристика центрів відповідальності

Види центрів відповідальності

Підрозділи організації, що належать до конкретних центрів відповідальності

Функціональна характеристика центрів відповідальності

Участь у реалізації заходів щодо досягнення планових показників на засадах бюджету

Центри вартості

Розкрійний цех, швейний цех.

Виробничі підрозділи, що створюють нову вартість. Вони належать до моделі «вхід - вихід», оскільки можливо підрахувати всі затрати на їх діяльність та отримані результати у натуральних та кількісних показниках.

Розширення товарів, які виготовляє підприємство

Центри видатків

Планово-економічний відділ, господарський відділ, відділ заробітної плати

Підрозділи, результати діяльності яких важко оцінити за звичайними критеріями. Методи обліку та аналізу не дозволяють установити за короткий термін залежність між розміром витрат на функціонування таких підрозділів та покращенням загальних результатів.

Удосконалення технології виробництва

Центри інвестицій

Директор, головний бухгалтер, заступник з виробництва, планово-економічний відділ

Це керівники інституційного рівня та фінансово-економічні управлінські служби, які контролюють вартість та результати вкладених активів.

Залучення інвестицій для реалізації проектів

2.2 Організування

Фактична організаційна структура управління ПП «Оріон» наведена на рис. 1, а раціональна, яка відображає напрямки реорганізації у зв'язку із розширенням видів діяльності, та яка створює можливості для досягнення установлених цілей, наведена на рис. 2. Характеристику працівників організації відповідно до фактичної та раціональної структур управління розкрито у табл. 6.

Рис. 1. Фактична органіграма управління

Рис. 2. Раціональна органіграма управління

Таблиця 5. Фактична (раціональна) чисельність і функції посадових осіб в ПП

Посади працівників

Кількість

Функції (види діяльності працівників)

Відповідальність

Факт.

Раціон

Директор

1

1

Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства. Визначає напрямки розвитку підприємства у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та зовнішньоекономічної діяльності.

Несе відповідальність за результати роботи товариства, використання майна та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності

Головний бухгалтер

1

1

У його підпорядкуванні функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу стану підприємства, формування податкової та статистичної звітності, також він керує відділом заробітної плати і планово-економічним відділом

Відповідає перед президентом за фінансове планування, вчасне формування та подання податкових звітів, контролювання фінансової діяльності організації.

Після реорганізації підприємства головний бухгалтер також буде очолювати відділ реклами та реалізації товару

Начальник відділу заробітної плати

1

1

Наукова організація нарахування зарплати, вибір і визначення ефективності форм оплати праці.

Відповідає перед головним бухгалтером за результати наукової організації зарплати, дослідження ефективної форми оплати праці та її реалізація.

Працівники відділу заробітної плати

2

3

Вивчення і впровадження високопродуктивних методів праці, аналіз використання робочого часу і використання фонду зарплати.

Відповідають перед начальником відділу зарплати за результати аналізу використання робочого часу і використання фонду зарплати та пропозиції щодо їхньої реорганізації

Начальник планово-економічного відділу

1

1

Керує процесами розробки і обґрунтування перспективних та поточних планів, координації розробки прогресивної технології і нової техніки, аналізу господарської діяльності.

Відповідає перед головним бухгалтером за розробку і обґрунтування перспективних та поточних планів.

Працівники планово-економічного відділу

3

4

Розробка і обґрунтування перспективних та поточних планів, координація розробки прогресивної технології і нової техніки, аналіз господарської діяльності. Ведення обліку всіх матеріальних цінностей, контроль витрат матеріальних, фінансових і людських ресурсів, організація виплати зарплати, складання поточних, річних звітів та балансів, визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах, складання фінансово-кредитних планів.

Відповідає перед начальником планово-економічного відділу за розробку і обґрунтування перспективних та поточних планів. Відповідають перед головним бухгалтером за ведення бухгалтерського, статистичного та управлінського обліку, вчасне подання річних звітів та балансів, визначення кількості необхідних для підприємства фінансових ресурсах, правильне складання та вчасне надання фінансово-кредитних планів

Начальник виробничого цеху

1

-

Здійснює контроль за технологією пошиття

Відповідає перед заступником з виробництва за якість виготовлених товарів

Працівники виробничого цеху

27

-

Безпосередньо займаються розкроєм та пошиттям товарів

Відповідають перед начальником виробничого цеху за правильний розкрій та якісне пошиття товарів, а також за їх естетичний вигляд.

Із розширенням діяльності підприємства планується цей відділ розділити на розкрійний цех та швейний цех

Майстри

1

2

Слідкують за тим, як проходить робота у виробничому цеху, при необхідності допомагають працівникам вирішити певні виробничі проблеми

Відповідають перед начальником виробничого відділу за хід роботи у цеху, за виконання планів по виробництву

Начальник господарського відділу

1

1

Слідкує за правильним обліком товарів на складі, а також координує роботу працівників складу

Відповідає перед заступником з виробництва за цілісність товарів на складі

Працівники господарського відділу

6

8

Здійснюють облік товарно-матеріальних цінностей на складі, виконують вантажні роботи.

Відповідають перед начальником складу за зберігання товарів та їх складування

Начальник відділу реклами та реалізації товару

-

1

Проводять рекламу товару, а також гуртову і роздрібну торгівлю продукції підприємства.

Несе відповідальність за реалізацію продукції і її обсяги, а також за розповсюдження товару

Працівники відділу реклами та реалізації товару

-

5

Виконують процеси дослідження ринків, пошуку постачальників, споживачів, посередників, а також займаються рекламою товару

Відповідають перед начальником відділу за надійність постачальників та збутовиків.

Заступник з виробництва

-

1

Шукає нові джерела сировини, вивчає досягнення НТП, вирішує питання, пов'язані з виробничим процесом, розробляє технологію, слідкує за якісним та кількісним складом обладнання тощо.

Повинен звітуватись директору з економічних питань, відповідає за якість, кількість продукції, усуває недоліки виробничого процесу тощо.

Начальник швейного цеху

-

1

Слідкує за процесом пошиття товарів

Відповідає перед заступником з виробництва за якісне пошиття товарів

Працівники швейного цеху

-

18

Здійснюють пошиття товарів

Відповідають перед начальником цеху за правильне пошиття товарів та його естетичний вигляд

Начальник розкрійного цеху

-

1

Здійснює нагляд за роботою працівників відділу, дає їм настанови

Відповідає перед начальником виробництва за роботу відділу

Працівники розкрійного цеху

-

18

Безпосередньо займаються розкроєм тканин

Відповідають перед начальником відділу за правильний розкрій тканин

ВСЬОГО

45

67

2.3 Мотивування

Коротку характеристику змістових та процесійних теорій мотивування й обґрунтування можливості їх застосування у ПП «Оріон» наведено у табл. 7.

Таблиця 7. Застосування теорій мотивації на ПП «Оріон»

Теорії мотивування

Короткий зміст та особливості застосування

Обґрунтування можливостей застосування в організації

Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія

Змістові теорії (відображають зміст потреб та їх ієрархію)

Теорія потреб Туган-Барановського

1. Виділяються фізіологічні, статеві, симптоматичні, альтруїстичні потреби і потреби практичного характеру.

2. Особливе значення відіграє приналежність до народностей, моральні і релігійні погляди.

Цю теорію можна застосовувати на ПП «Оріон» до усіх працівників. Також теорія сприятиме успішній діяльності ПП на міжнародному ринку, оскільки враховує міжнаціональні особливості.

Матеріальні стимули сприяють якіснішому задоволенню фізіологічних потреб та потреб практичного характеру. При цьому створюються умови для задоволення альтруїстичних потреб, створення сім'ї та ін.

Ієрархія потреб А. Маслоу

1. Потреби діляться на первинні і вторинні.

2. Поведінка людей визначається потребами нижчого порядку.

3. Після задоволення певних потреб їх мотивуюча дія припиняється.

Дана теорія застосовується в організації для задоволення первинних потреб, а потім вторинних. Якщо керівництво не створить умови для забезпечення первинних потреб працівників, то марно чекати від підлеглих ініціативності, творчості та повної віддачі

Можливості для задоволення первинних потреб ПП створює заробітна плата, цінні подарунки. При цьому чим вища посада працівника, тим більші можливості з матеріальної точки зору відкриваються перед ним.

Теорія потреб Д. Мак-Клелланда

1. Три потреби, які мотивують людину: влада, успіх, причетність.

2. Увага на потреби високого порядку, оскільки потреби нижчого порядку уже задоволені.

Цю теорію доцільно застосовувати тоді, коли керуюча система уже на достатньому рівні задовольнила первинні потреби, і увага вже акцентується на вторинних потребах.

Влада, успіх та причетність передбачають збільшення меж повноважень та відповідальності, що зумовлює зростання рівня оплати праці та більше визнання з боку оточуючи

Двофакторна теорія Герцберга

1. Виділяються гігієнічні і мотиваційні фактори.

2. Гігієнічні фактори (нижній порядок) не дають з'явитись незадоволенню роботою.

3. Мотиваційні (вищий порядок) впливають на поведінку.

Дану теорію можна застосувати на ПП «Оріон» до усіх без винятку працівників, оскільки кожен працівник повинен працювати у відповідних умовах (гігієнічні фактори), а для підвищення продуктивності його праці, формування ініціативності необхідно застосовувати мотиваційні фактори.

Успішніше досягнення як організаційних, так і особистих цілей знаходиться у мотиваційних факторах у вигляді матеріальних стимулів (розміру заробітної плати, надбавок, доплат, премій, дивідендів тощо).

Теорія потреб К. Аьдерфера

1. Основними групами потреб, які мотивують людину вражаються потреби існування, зв'язку, зростання.

2. За неможливості задоволення потреб вищого рівня, зростають зусилля щодо якіснішого задоволення потреб нижчого рівня.

Теорія ґрунтується на тому щоб налагодити зв'язок з працівником і показати можливості їхнього розвитку в організації.

Для забезпечення ефективної дії в організації цієї теорії впроваджують принцип матеріального стимулювання, як забезпечення зростання зарплати в міру підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності. Це допоможе водночас задовольнити первинні потреби і потреби зростання.

Теорія потреб Д. Мак-Грегора

1. Теорія «Х» передбачає, що працівники схильні уникати роботи та відповідальності, тому для їх стимулювання використовують контроль та погрози.

2. Теорія «Y» апелює до потреб більш високого порядку: потреби у причетності, самовираженні, автономії.

3. Працівники більш схильні до теорії «Y», але організаційні умови та поведінка менеджерів зумовлюють вибір теорії «Х»

Якщо в організації можна поділити працівників на схильних до уникнення виконання завдань та схильних до добровільного, виконання і перевиконання завдань, то теорію можна застосовувати, базуючись на дієвості механізмів спонукання щодо конкретних працівників. Дана теорія має психологічне спрямування і вимагає глибокого вивчення мотивів поведінки працівників у конкретних ситуаціях

У теорії «Х» застосовують матеріальні стягнення за погане виконання роботи. Для забезпечення вибору працівниками теорії «Y» використовують підвищення зарплати за виконання престижних робіт і за допомогою цього задовольняють потреби вищого порядку.

Теорія потреб У. Оучі

1. Теорія «Z» визначає, що основою успіху працівників є віра в загальні цілі.

2. Вагомими стимулами є довірчі взаємини та взаємо-підтримка, повна узгодженість дій.

Доцільно застосовувати в організаціях, у яких первинні потреби працівників уже задоволені на належному рівні, при цьому існують чітко визначені організаційні цілі, культивується корпоративний дух, забезпечується прозорість та взаємоузгодженість дій.

Вагому роль відіграє система матеріального стимулювання за досягнення конкретних результатів відповідно до установлених цілей, тобто акцентується увага на відрядній, комісійній формах оплати праці, встановлення доплат та премій.

Процесійні теорії (відображають процес мотивування)

Теорія очікувань В. Врума

1. Передбачає такі очікування: «затрачені зусилля - очікування певного рівня результатів», «отримані результати - очікувавння певної винагороди», «очікування цінної винагороди, яка здатна задовольнити потреби».

Створює значні мотиваційні можливості у будь-якій організації

Передбачає використання усієї розгалуженої системи матеріальних стимулів для найкращого врахування очікувань працівників, формування мотивуючих механізмів, одночасно вигідних для ПП «Оріон» та його працівників.

Теорія справедливості

С. Адамса

1. Дотримування принципів справедливості та об'єктивності при установленні та розподілі винагород.

2. Врахування можливої реакції працівників на несправедливе мотивування.

Є необхідною умовою формування системи стимулювання у ПП «Оріон». Неврахування теорії справедливості може призвести до падіння ефективності діяльності організації за рахунок зменшення віддачі працівників.

Передбачає застосування різних форм та систем оплати праці, диферентійованих розмірів основної та додаткової заробітної плати за групами працівників залежно від освіти, стажу, досвіду, спеціальних вмінь та знань тощо.

Теорія партисипативного управління

1. Залучення працівників до управління організацією з метою підвищення рівня їх задоволення роботою, що сприятиме зростанню ефективності діяльності організації.

2. Орієнтація на процес задоволення потреб вищого порядку.

Застосовується у підприємствах, де використовуються демократичні стилі керівництва та їх похідні.

Передбачає надання матеріальних стимулів за колективні результати та їх розподіл з використанням різних методів.

Теорія результативної валентності Дж. Аткінсона

1. Стверджує, що будь-яка людина прагне досягти успіху, самоствердитись, реалізувати власний потенціал.

2. Мотивація діяльності залежить від прагнення індивіда досягнути успіху чи уникнути негативної оцінки.

Передбачає вивчення прагнень працівників, диференціацію їх на групи відповідно до виявлених прагнень та орієнтацію на індивідуальні характеристики щодо формування необхідних мотивів.

Необхідно забезпечити у ПП «Оріон» можливість підвищення заробітної плати за виконання престижних робіт, що викликатиме бажання досягнути успіху.

Комплексна процесійна теорія Л. Портера і Е. Лоулера

1. Комплексна теорія, яка включає елементи теорії очікувань і теорії справедливості.

2. Передбачає задоволення чи незадоволення працівника внаслідок отриманої винагороди за рівень досягнутих результатів при виконанні конкретних завдань

Теорію доцільно застосовувати у будь-якій організації, у т.ч. у ПП «Оріон», оскільки вона є комплексною і враховує значний перелік чинників, що визначають рівень затрачених працівник-ком зусиль, досягнення певних результатів та отримання задоволення від наданих винагород.

У теорії обґрунтовується необхідність застосування усіх елементів матеріального стимулювання праці для задоволення потреб працівників, збільшення їх віддачі та отримання бажаного рівня результативності.

Теорія морального стимулювання

1. Орієнтується на задоволення потреб вищого порядку (визнання, причетності, поваги).

2. Базується на використанні моральних стимулів (грамоти, медалі, ордени, подяки).

Доцільно застосовувати у кожній організації, але обов'язково як доповнення до матеріального стимулювання.

Не передбачає.

Теорія матеріального стимулювання

1. Передбачає формування та використання систем матеріальних стимулів та розподіл зарплати відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці.

2. Базується на використанні матеріальних стимулів.

3. Є найдієвішою з позицій мотивування

Є обов'язковою для застосування у будь-якій організації, оскільки матеріальне стимулювання створює реальні можливості для задоволення переважної більшості потреб працівників.

Передбачає використання різноманітних форм та систем оплати праці, премії, надбавок, доплат, подарунків тощо.

Результати розрахунків зарплати для працівників ПП «Оріон» за фактичної організаційної структури управління та з врахуванням очікуваних організаційних змін наведені у табл. 8 та 9.

Таблиця 8. Результати розрахунків фактичної заробітної плати працівників ПП «Оріон»

Посадові особи

Чисельність, чол.

Посадовий оклад, грн.

Надбавки, доплати

Премії

Величина місячної зарплати одного працівника, грн.

Характер

Величина, грн.

Характер

Величина, грн.

Директор

1

1380

За високі досягнення у справі

276 (20%)

За перевиконання плану по виробництву та збуту товару

414 (30%)

2070

Головний бухгалтер

1

1292

-

-

За економію фінансових ресурсів підприємства

323 (25%)

1615

Начальник відділу заробітної плати

1

1144

-

-

За швидку і якісну роботу відділу

286 (25%)

1430

Працівники відділу заробітної плати

2

1036

-

-

За внесення нових пропозицій щодо розрахунку зарплати

259 (25%)

1295

Начальник планово-економічного відділу

1

1144

За розробку нових пріоритетних планів

114,4 (10%)

Економія фінансових ресурсів

171,6 (15%)

1430

Працівники планово-економічного відділу

3

1016

-

-

За перевиконання плану роботи

254 (25%)

1270

Начальник виробничого цеху

1

1144

-

-

За перевиконання плану

286 (25%)

1430

Майстри

1

1096

-

-

За перевиконання плану

274 (25%)

1370

Працівники виробничого цеху

27

1040

Стаж роботи

104 (10%)

За перевиконання плану

156 (15%)

1300

Начальник господарського відділу

1

1144

Робота в понад нормо-вий час

286 (25%)

-

-

1430

Працівники господарського відділу

6

1000

Робота нічний час

150 (15%)

-

-

1150

Місячний ФОП, грн.

59175

Середня заробітна плата, грн.

1315

Таблиця 9. Результати розрахунків раціональної заробітної плати працівників ПП «Оріон»

Посадові особи

Чисельність, чол.

Посадовий оклад, грн.

Надбавки, доплати

Премії

Величина місячної заробітної плати одного працівника, грн.

Характер

Величина, грн.

Характер

Величина, грн.

Директор

1

2000

За високі досягнення у справі

200 (10%)

За перевиконання плану по виробництву та збуту товару

300 (15%)

2500

Головний бухгалтер

1

1760

-

-

За економію фінансових ресурсів підприємства

440 (25%)

2200

Начальник відділу заробітної плати

1

1640

-

-

За швидку і якісну роботу відділу

410 (25%)

2050

Працівники відділу заробітної плати

3

1540

-

-

За внесення нових пропозицій щодо розрахунку зарплати

385 (25%)

1925

Начальник планово-економічного відділу

1

1640

За розробку нових пріоритетних планів

164 (10%)

Економія фінансових ресурсів

246 (15%)

2050

Працівники планово-економічного відділу

4

1580

-

-

За перевиконання плану

395 (25%)

1975

Начальник відділу реклами та реалізації товару

1

1640

-

-

За перевиконання плану по збуту

410 (25%)

2050

Працівники відділу реклами та реалізації товару

5

1512

Робота в понад нормо-вий час

378 (25%)

-

-

1890

Заступник з виробництва

1

1760

За нові перспективні ідеї

264 (15%)

За перевиконання плану

176 (10%)

2200

Начальник розкрійного цеху

1

1640

-

-

За перевиконання плану

420 (25%)

2050

Працівники розкрійного цеху

18

1504

Висока професійність

225,6 (15%)

За перевиконання плану

150,4 (10%)

1880

Начальник швейного цеху

1

1640

-

-

За перевиконання плану

410 (25%)

2050

Працівники швейного цеху

18

1504

Висока професійність

150,4 (10%)

За перевиконання плану

225,6 (15%)

1880

Майстри

2

1560

-

-

За перевиконання плану

400 (25%)

1950

Начальник господарського відділу

1

1640

Робота в понаднормовий час

410 (25%)

-

-

2050

Працівники господарського відділу

8

1500

Робота в нічний час

300 (20%)

-

-

1800

Місячний ФОП, грн.

128305

Середня заробітна плата, грн.

1915

2.4 Контролювання

Використання відповідних видів контролю за ознакою етапів здійснення виробничо-господарської діяльності, характеристику процесу їх реалізації, характеристику впливу контролю на працівників показано у табл. 10.

Таблиця 10. Контролювання в ПП «Оріон»

Види контролю та ресурсів

Характеристика процесу контролю

Характеристика впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організації

Служби і посадові особи, які відповідають за процеси контролю

Попередній контроль

Трудові

При наймі на роботу претендентів оцінюють відповідно до певних критеріїв: освіта, досвід роботи, навички, кваліфікація, риси особистого характеру.

Висококваліфікований персонал сприяє виконанню усіх поставлених завдань, досягненню цілей організації та прийняттю правильних рішень.

Директор, заступник планово-економічного відділу, заступник з виробництва.

Інформаційні

Зовнішня та внутрішня інформація, яка надходить з усіх можливих інформаційних каналів, перевіряться на достовірність та об'єктивність, формується система збору, обробки та перевірки інформації.

Формує інформаційне забезпечення організації, дає змогу реагувати на позитивні і негативні зміни на підприємстві.

Директор, начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер

Фінансові

Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства, їх відповідність фінансовій документації, терміни надходження чи виплат.

Забезпечує формування і використання фінансових ресурсів.

Директор, заступник з економічних питань, головний бухгалтер, працівники бухгалтерії.

Матеріальні

Перевіряється якість та кількість отриманих від постачальників необхідних матеріальних ресурсів відповідно до укладених договорів та критеріїв, що у них зазначені.

Формує базу для здійснення видів діяльності усіма цехами підприємства

Начальник планово-економічного відділу, начальник складу.

Поточний контроль

Трудові

Здійснюються у процесі виробничо-господарської діяльності у формі регулярних перевірок роботи працівників, обговорення проблем, що виникають у процесі роботи, періодичні атестації працівників тощо.

Забезпечує підтримання трудової дисципліни, запобіганню прогулів, неякісному виконанню робіт, поганій взаємодії, уникнення помилок та браку.

Усі керівники підприємства

Інформаційні

Перевіряється система обробки інформації, її класифікації, групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової інформації.

Формує якісну систему передавання інформації в межах організації, раціоналізує структуру комунікаційних процесів.

Усі працівники підприємства.

Фінансові

Передбачає перевірку поточної роботи фінансових структур організації, використання фінансових надходжень організації, формування видатків, відповідності фінансової документації та фінансових операцій підприємства нормам чинного законодавства.

Здійснюють розподіл та перерозподіл наявних ресурсів, їх правильний облік, запобігання крадіжок фінансових ресурсів.

Директор, заступник з економічних питань, головний бухгалтер, бухгалтерія.

Матеріальні

Перевіряється ефективність використання наявних матеріальних ресурсів, контролюються норми використання ресурсів, виявляються відхилення та встановлюються їх причини.

Забезпечує цільове використання обмежених матеріальних організаційних ресурсів, уникнення крадіжок, необґрунтоване використання матеріальних ресурсів.

Начальник планово-економічного відділу, склад, відділ збуту.

Завершальний контроль

Трудові

Перевіряється відповідність кваліфікації працівників посаді, їх продуктивність, здатність до постійного удосконалення професійних навичок.

Такий контроль очолений для заохочення і застосування санкцій до працівників.

Усі керівники підприємства.

Інформаційні

Перевіряється повнота і достовірність, об'єктивність інформації, що відображає рівень виконання поставлених завдань.

Забезпечення усіх працівників достовірною, повною необхідною інформацією.

Усі працівники підприємства.

Фінансові

Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із запланованими.

Формує інформацію щодо прийняття подальших управлінських рішень, які стосуються розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів.

Директор, заступник з економічних питань

Матеріальні

Перевіряються обсяги використання нормованих матеріальних ресурсів, залишки на складі.

Формується інформаційна база щодо запасів матеріальних ресурсів і потреби у їх поповненні.

Директор, начальник планово-економічного відділу, відділ реклами та реалізації продукції, склад.

2.5 Регулювання

Характеристику процедур регулювання на підприємстві, тобто усунення недоліків, відхилень, збоїв, що виявлені у процесі контролювання на засадах прийняття у керуючій системі ПП «Оріон» відповідних управлінських рішень наведено у табл. 11. При цьому відображено регулювання різних проблем на підприємстві, у т. ч. тих, які вимагають розробки управлінських рішень відповідно до завдання.

Таблиця 11. Регулювання в ПП «Оріон»

Види контролю та ресурсів

Виявлені у процесі контролю недоліки відхилення та збої

Прийняття відповідних управлінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень та збоїв

Характеристика впливу регулювання на посадових осіб та підрозділи організації

Попередній контроль

Трудові

Виявлено, що робітниця з розкрійного не з'явилася на роботу

Заступник директора з виробництва встановлює причину неявки, директор виписує догану та попередження робітникові.

Забезпечує дисципліну на підприємстві.

Інформаційні

Чутки про зміну керівництва

Директор з'ясовує причини, джерело та шляхи усунення, щоб це не призвело до конфліктної ситуації на підприємстві.

Краще ознайомлення із внутрішніми проблемами та можливість до самореалізації через вирішення проблеми.

Фінансові

Виявлено низький рівень заробітку підприємства.

Директор разом з заступником з економічних питань знаходять причини цього (проводять нараду).

Стимул до більшої співпраці.

Матеріальні

Погіршується якість товарів

Директор і заступники вводять нову лінію продукції, яка принесе очікувані прибутки.

Працівники змушені будуть ефективніше працювати.

Поточний контроль

Трудові

Скарга працівників щодо зміни тривалості та початку робочого дня.

Директор збирає нараду, знаходить спільну мову з працівниками і приймає компроміс.

Має позитивний характер, оскільки підвищує продуктивність і ефективність роботи працівників всього виробничого персоналу.

Інформаційні

Виявлено, що начальник складу не повідомив начальника відділу реклами та реалізації продукції про кількість товарів, які є на складі, що призвело до збитків підприємству.

Директор викликає начальника складу і з'ясовує причини, чому він не повідомив начальника відділу збуту про кількість товарів

Має позитивний вплив, оскільки запобігає зниженню трудової дисципліни.

Фінансові

Несанкціоноване використання коштів заступником з економічних питань.

Директор висуває догану працівнику і можливе звільнення.

Має позитивний характер, оскільки підвищує дисципліну працівника.

Матеріальні

Деяке обладнання потрібно замінити (моральне старіння) та відремонтувати.

Пошуки нового обладнання та майстрів для ремонту старого.

Має позитивний характер, покращення праці робітників у наступних періодах, бережне ставлення до обладнання.

Завершальний контроль

Трудові

Звільнення працівника, який не виконує плану

Директор звертається до кадрової агенції з оголошенням про вакантну посаду, але висококваліфіковану особу.

Є значним стимулом щодо якісного виконання робіт працівниками та кар'єрного росту.

Інформаційні

Можливість застосування нової системи матеріального стимулювання для основних заступників.

Директор подає інформацію основним робітникам про нову систему оплати праці та матеріального стимулювання праці на підприємстві.

Більше стимулювання свідчить про підвищення продуктивності праці.

Фінансові

Виявлено, що фактична собівартість товарів перевищує заплановану.


Подобные документы

 • Загальна характеристика, напрямки господарської діяльності організації, що вивчається. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [82,7 K], добавлен 26.08.2014

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка пропозиції з удосконалення керівництва, механізмів прийняття управлінських рішень. Оцінка ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа [319,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

  курсовая работа [318,1 K], добавлен 11.03.2011

 • Характеристика організації та формування функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Використання методів та механізмів прийняття управлінських рішень. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [132,5 K], добавлен 22.05.2012

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Форма організації, особливості її існування. Межі території, яку охоплює діяльність організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа [370,6 K], добавлен 01.04.2011

 • Характеристика форми організації підприємства, законодавча база, відмінності від інших форм господарювання. Формування функцій менеджменту. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ПП "Готель Профспілковий". Система робіт з документами.

  курсовая работа [329,9 K], добавлен 24.04.2014

 • Формування і використання функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Геотехнічний інститут". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Проектування комунікацій в готельному комплексі. Механізми управління організацією. Ефективність менеджменту.

  курсовая работа [155,0 K], добавлен 23.10.2007

 • Створення структури підприємства. Використання методів менеджменту на підприємстві. Ліквідація виявлених недоліків у якості продукції і виробничого процесу. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [209,7 K], добавлен 19.10.2012

 • Формування менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [139,2 K], добавлен 29.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.