Проектування системи менеджменту на підприємстві

Характеристика форми організації підприємства, законодавча база, відмінності від інших форм господарювання. Формування функцій менеджменту. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ПП "Готель Профспілковий". Система робіт з документами.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.04.2014
Размер файла 329,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Кафедра менеджменту та маркетингу

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни: «Менеджмент»

на тему:

«Проектування системи менеджменту на підприємстві»

Роботу виконано на матеріалах ПП «Готель Профспілковий»

Студента групи МОт-31 III курсу

Напряму підготовки: Менеджмент

Солодун О. О.

Керівник: к.е.н., доцент

Стрижеус Л.В.

Луцьк 2013

ЗМІСТ

Вступ

1.Загальна характеристика організації

1.1 Характеристика форми організації підприємства, особливості заснування та функціонування, законодавча база, відмінності від інших форм господарювання

1.2 Місія підприємства. Профіль і види діяльності підприємства

1.3 Межі території, яку охоплює діяльність підприємства

1.4 Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства

1.5 Життєвий цикл підприємства

1.6. Основні техніко-економічні показники

2. Формування функцій менеджменту на підприємстві

2.1 Планування

2.2 Організація і регулювання

2.2.1 Побудова організації

2.2.2 Організація взаємодії

2.3 Контроль

2.4 Мотивація і стимулювання

3.Використання методів менеджменту в організації

4. Проектування комунікацій на підприємстві

4.1 Види комунікації

4.2 Система робіт з документами

4.3 Характеристика комунікаційного процесу

5. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ПП «Готель Профспілковий

5.1Формування механізмів управління групами працівників в організації

5.2 Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва «Готелю Профспілковий

5.3 Організація управління конфліктами, перемінами та і стресами

Висновки

Список використаної літератури

менеджмент прийняття управлінське рішення

Вступ

Готельне господарство є однією з складових туристської індустрії. Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень туристичного сервісу. А отже, готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові надходження, в тому числі валютні. Вітчизняна готельна галузь стає невід'ємною складовою світового готельного господарства.[1]

Основним завданням менеджерів сучасних готелів і ресторанів є створення і впровадження в управління, новітніх прийомів менеджменту, для створення високої якості обслуговування гостей. Серед заходів, що покращують вітчизняний готельний сервіс, можна назвати будівництво нових готелей, модернізацію діючих, а також зростання якості надання послуг в них.[9]

Фактично, готельні підприємства в структурі індустрії туризму і рекреації виконують ключові функції, оскільки формують і пропонують споживачам комплексний готельний продукт, у створенні і просуванні якого беруть участь всі сектори й елементи індустрії туризму й гостинності. [7]

Дана курсова робота розглядає проектування систем менеджменту на ПП “Готель Профспілковий”. У цій роботі визначається і обгрунтовується місія, профіль, види діяльності, межі території, яку охоплює підприємство, розкривається зміст і застосування менеджерами готелю основних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації та контролю. Тобто метою цієї курсової роботи є оцінка і аналіз вищенаведених понять, адже лише здійснення ефективного менеджменту дасть змогу ПП “Готель Профспілковий” забезпечити зростання ефективності діяльності, підвищити якість обслуговування, залучити більшу кількість клієнтів і вийти на передові позиції у даній галузі.

1. Загальна характеристика підприємства

1.1 Характеристика форми організації підприємства, особливості заснування та функціонування, законодавча база, відмінності від інших форм господарювання

Приватне підприємство «Готель Профспілковий» створене з метою задоволення потреб підприємств, установ, організацій та населення у товарах та послугах з високими споживчими якостями та технічним рівнем.

Підприємство керується у своїй роботі Законами України "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про зовнішньоекономічна діяльність".

Засновником Підприємства є громадянин України Авдасєв Валерій Олександрович. Директор готелю Даниленко Галина Петрівна. Місцезнаходження підприємства: місто Луцьк, вул. пр. Відродження, 24.

ПП «Готель Профспілковий» відноситься до готелів малої місткості, тому що має в своєму номерному фонді 48 номерів на 76 місць, які розташовані на 4 поверхах даного готелю. Номера із телефонами, холодильниками, телевізорами та доступом до Інтернету.

Умови розміщення його відповідають двохзірковому готелю - всього готель має 48 номерів, з них:

двокімнатні люкси - 4;

однокімнатні напівлюкси - 12;

двомісні звичайні номера - 18;

тримісні звичайні номера - 14.

За функціональністю ПП «Готель Профспілковий» є багатофункціональним, оскільки надає ряд різноманітних послуг, які потребує клієнт. Крім номерів при готелі є ресторан, який має великий зал на 100 місць та банкетні зали на 70 місць, кав'ярню, літній майданчик.

Замовлення приймаються від комплексних обідів до різних бенкетів, фуршетів, обслуговування в номерах.

Є перукарня - де клієнти можуть скористатися послугами перукаря, манікюрниці, косметолога; сауна - де при бажанні клієнт може відпочити; конференц- зал, де проходять різноманітні ділові зустрічі, переговори.

При готелі є також відкрита автостоянка, забезпечена охороною, готель цілодобово охороняється.

Контингент рекреантів досить різноманітний, від ділових людей, які приїхали з конкретними цілями, людей які подорожують, тобто готель відноситься до змішаного типу.

При готелі є функціонуюча пральня. В пральні працює три пралі від готелю і одна від ресторану. В пральні знаходиться чотири пральні машинки, дві сушильних машини, одна служить для віджиму білизни, а також є два прасувальні преси.

Управління справами підприємства здійснює директор, який наймається по трудовому договору або контракту. Директор підприємства самостійно вирішує будь-які питання діяльності підприємства, а саме:

виступає від імені підприємства перед третіми особами;

одноосібно укладає договори, угоди, контракти (в т.ч. зовнішньо- економічні);

визначає перспективи розвитку підприємства;

встановлює штати;

у відповідності з законодавством встановлює форми і розміри оплати праці працівників;

видає накази;

здійснює будь-які інші функції по управлінню справами підприємства, що не суперечить чинному законодавству та статуту.

Джерелом формування майна підприємства є:

грошові і матеріальні внески власників підприємства;

доходи одержані від господарської діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

безоплатні та благодійні внески;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Головною відмінністю готельних послуг є неможливість їх збереження та накопичення. Нездатність до зберігання готельних послуг призводить до необхідності вживати заходи щодо вирівнювання попиту та пропозиції.

Готельні послуги - це результат взаємодії готельного комплексу та клієнта, а також власної діяльності обслуговуючого персоналу по задоволенню потреб клієнтів.

Готельні послуги формуються в ході обслуговування при тісній взаємодії готельного комплексу його клієнтів. Процеси надання та споживання послуг протікають одночасно з моменту в'їзду в готельний комплекс і до моменту виїзду, протягом усього готельного циклу гість сприймає послуги як результат діяльності персоналу, при цьому клієнт сам стає частиною системи розподілу [8].

1.2 Місія підприємства. Профіль і види діяльності підприємства

Місія ПП «Готель Профспілковий» полягає у задоволенні потреб населення у наданні готельних та туристичних послуг, ефективне та якісне просування свого продукту та застосування нововведень при наданні вище названих послуг.

Дане підприємство розвивається в напрямку співпраці з іншими організаціями даного виду діяльності та забезпечує встановлення міжнародних стандартів у всіх сферах своєї діяльності, прагне збільшити свої потужності.

Для готелю основною діяльністю є надання місця тимчасового проживання, що відповідає критеріям основної мети створення підприємства та забезпечення основної частки його доходу. Інші послуги, що реалізуються готелем, розглядаються як додаткові і є об'єктом іншої операційної діяльності.

Основними видами діяльності підприємства є:

Посередницька діяльність;

Послуги в сфері готельного господарства;

Організація громадського харчування;

Виготовлення та реалізація сувенірної продукції;

Туристичні послуги (міжнародний, внутрішній, масовий туризм, туристично - екскурсійна діяльність, інші види туризму);

Здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;

Організація та проведення аукціонів, виставок, ярмарок, та ряд інших видів господарювання.

Послуги, що надаються в готелі, поділяються на основні і додаткові. Вони можуть бути безкоштовними і платними. До основної послуги готелю відноситься проживання.

Без додаткової оплати гостям можуть бути надані такі види послуг:

виклик швидкої допомоги;

користування медичною аптечкою;

доставка в номер кореспонденції по її одержанні;

будіння до певного часу;

надання окропу, голок, ниток, одного комплекту посуду і столових приладів.

1.3 Межі території, яку охоплює діяльність підприємства

Послугами готелю зазвичай користуються люди, які приїхали у Луцьк з інших міст чи сіл на певний проміжок часу та потребують місце для проживання. Тому споживачами послуг ПП «Готель Профспілковий» є немісцеві жителі. В основному - це українці. При цьому ПП «Готель Профспілковий» забезпечує готельними, розважальними та іншими послугами і іноземних туристів, які приїздять сюди з Росії, Білорусії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Франції та інших країн. Часто і самі лучани приходять в готель, щоб поїсти в ресторані.

1.4 Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства

Зовнішнє середовище ПП «Готель Профспілковий» характеризується чинниками, які безпосередньо впливають на діяльність даного готелю: споживачі, конкуренти ,посередники, державні органи управління, ЗМІ, місцеве населення, законодавство України та чинники, які впливають опосередковано, через певні механізми та взаємовідносини : економічні, соціальні, політичні, демографічні фактори, НТП , екологічний стан тощо.

У зв'язку із готельно-туристичною спеціалізацією нашого підприємства, постачальники як такі відсутні, а конкурентами з цінової точки зору є ряд інших підприємств , які надають готельні послуги такого ж рівня ціни та якості.

Таблиця 1

Готелі у місті Луцьк

Назва

Адреса

Телефон

Електронна адреса

АМЕКСІМ-СЕРВІС, ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, ДП

43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 99а

тел/факс (0332) 75-76-96

ЗОЛОТЕ РУНО, ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

43025, м. Луцьк, вул. Шевченка, 35

(0332) 72-73-02, 72-70-97

ЗОЛОТЕ ЯБЛУКО, КОМПЛЕКС

43016, м. Луцьк, вул. Володимирська, 72

тел/факс (03322) 6-62-45

КЕДЕМ, ГОТЕЛЬ

43008, м. Луцьк, вул. Теремнівська, 89а

(0332) 71-39-41, 71-46-50

ЛУЧЕСЬК, ГОТЕЛЬ

43020, м. Луцьк, просп. Відродження, 1

тел/факс (0332) 78-90-70, 78-88-96

E-mail: luchesk@net.ua

МОТОР, ГОТЕЛЬ

43006, м. Луцьк, вул. Чкалова, 24

(03322) 3-24-51

ОКОЛИЦЯ, КАФЕ-МОТЕЛЬ

43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 154

тел/факс (0332) 78-98-91, (03322) 5-52-98

ПРОФСПІЛКОВИЙ, ГОТЕЛЬ

43020, м. Луцьк, просп. Відродження, 24

тел/факс (03322) 5-64-01, 5-04-12, 5-04-02, 5-03-48

СВІТЯЗЬ, ГОТЕЛЬ

43016, м. Луцьк, вул. Набережна, 4

тел/факс (03322) 4-90-00, 4-41-72, 4-55-11

УКРАЇНА, ГОТЕЛЬ

43025, м. Луцьк, вул. Словацького, 2

тел/факс (0332) 78-81-18, 78-81-00, 78-81-12

E-mail: hotelukraine@fk.lutsk.ua

ZALESKI, ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

43025, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 39

(0332) 77-27-27

Головними конкурентами ПП «Готель Профспілковий» є: готельний комплекс "Світязь" та готель «Україна».

Внутрішнє середовище ПП «Готель Профспілковий» характеризується вдало визначеними цілями організації, кваліфікованим та досвідченим персоналом, добре підібраною організаційною структурою та системою технологій, культурою задоволення, як індивідуальних так і організаційних потреб в процесі становлення та розвитку.

1.5 Життєвий цикл підприємства

Графік кривої життєвого циклу ПП «Готель Профспілковий» відображено на графіку.

Рис. 1 Життєвий цикл ПП «Готель Профспілковий»

За весь період існування ПП «Готель Профспілковий» пройшло такі етапи життєвого циклу:

з 2004 по 2006 роки підприємство перебувало на етапі народження. В ці роки відбувається проникнення на ринок. Підприємству вдалось за рік роботи не тільки окупити вкладений капітал на придбання облаштування, а й одержати додатковий чистий дохід.

з 2006 по 2008 рік підприємство перебуває на етапі дитинства. Протягом цього періоду розширюються функції товариства, здійснюється закріплення на ринку.

з 2007 і до сьогодні підприємство перебуває на етапі юності. До теперішнього часу діяльність підприємства можна назвати успішною, адже, як бачимо на графіку, об`єм наданих послуг з кожним роком зростає.

1.6 Основні техніко-економічні показники

Основні техніко-економічні показники ПП «готель Профспілковий» наведено у таблиці 1.

Таблиця 2

Економічні показники ПП «Готель Профспілковий»

№ п/п

Найменування

Од. вим.

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

1

Об'єм наданих послуг

тис. грн.

146350

149200

153500

158534

160058

2

Собівартість наданих послуг

тис. грн.

132695

133594

135847

138776

130394

Графічно це можна представити так (рис.2).

Рис. 2 Динаміка економічних показників ПП «Готель Профспілковий»

Отже, на основі наведених економічних показників діяльності можна зробити висновок, що об'єм наданих послуг зростає, а собівартість їх поступово знижується.

2. Формування функцій менеджменту на підприємстві

2.1 Планування

Стратегічне планування готелю - це управлінський процес створення і підтримки відповідності між цілями підприємства, його можливостями і шансами в сфері готельного бізнесу, у разі якого формуються стратегії розвитку готелю.

На ПП «Готель Профспілковий» приділяється значна увага стратегічному плануванню, воно являє собою набір ідей та рішень, які використовуються керівництвом і сприяють розробці специфічних стратегій для досягнення цілей фірми.

Стратегічне планування ПП «Готель Профспілковий» складається з восьми етапів:

визначення місії організації;

визначення цілей та завдань підприємства;

оцінка та аналіз зовнішнього середовища;

управлінське обстеження;

аналіз стратегічних альтернатив в розвитку підприємства;

вибір стратегії;

реалізація стратегії;

оцінка результатів реалізації стратегії.

Місія ПП «Готель Профспілковий» - полягає у задоволенні потреб населення у наданні готельних та туристичних послуг, ефективне та якісне просування свого продукту та застосування нововведень при наданні вище названих послуг.

ПП «Готель Профспілковий» у майбутньому планує залучати гостей із усього Західного регіону України, вийти на передові позиції у своїй галузі. Для забезпечення стратегічного розвитку на підприємстві створюється ряд планових документів, які дозволяють чітко, планомірно та ефективно досягати поставлених завдань.

Ціль ПП «Готель Профспілковий» - це конкретний кінцевий стан або очікуваний бажаний результат діяльності ПП «Готель Профспілковий».

ПП «Готель Профспілковий» ставить собі за мету досягнення наступних цілей:

Підвищення конкурентоспроможності послуг на ринку Західного регіону.

Досягнення соціального ефекту:

підвищення продуктивності праці персоналу;

добробут працюючих;

створення сприятливого мікроклімату в організації.

Проведення маркетингової політики:

залучення більшої кількості клієнтів;

пошук нових напрямів діяльності;

розвиток рекламного забезпечення.

Налагодження комунікаційних зв'язків.

Зменшення собівартості надання послуг, за рахунок збільшення рентабельності.

Покращення матеріально-технічної бази (реконструкція та повна заміна).

Створення спеціалізованих номерів для інвалідів.

Для того, щоб досягти цих цілей ПП «Готель Профспілковий» повинен виконати наступні завдання:

Залучення інвестицій.

Укладення договорів з іншими підприємствами, що сприятиме обміну досвідом і надходження капіталу.

Економне та раціональне використання ресурсів.

Виділення коштів на оздоровлення , відпочинок та підвищення кваліфікації працівників.

Дослідження смаків та вподобань клієнтів, щодо готельних послуг.

Для кожного такого завдання треба визначити його ефективність, витрати та очікуваний результат.

Для вдосконалення функції планування керівництво постійно аналізує внутрішнє і зовнішнє середовище фірми, досліджує її сильні та слабкі сторони.

Оцінку та аналіз зовнішнього середовища було розглянуто в Розділі 1. Виходячи з цього можна виділити сильні та слабкі сторони діяльності ПП «Готель Профспілковий».

До сильних сторін (переваг) діяльності нашого підприємства можна віднести:

кваліфікованість персоналу;

місце розташування;

матеріально - технічну базу;

номерний фонд;

можливість надання додаткових платних і безкоштовних послуг та ін.

До слабких сторін (недоліків) ПП «Готель Профспілковий» належать:

відсутність автономного електро- та водопостачання;

належної звукоізоляції;

потреба автостоянка та облаштуванні під'їзних шляхів;

часткова зношеність об меблювання.

Проаналізуємо стратегічні альтернативи ПП «Готель Профспілковий»:

1. Керівництво ПП «Готель Профспілковий» обрало загальну стратегію, тобто процес розробки найбільш узагальнених , концептуальних засад розвитку підприємства.

Даний напрямок передбачає взаємну співпрацю між усіма підрозділами організації, їх органічний розвиток , покращення та максимізацію прибутку в усіх підрозділах, у ході діяльності.

2. За напрямом діяльності обираємо маркетингову стратегію. Саме вона буде сприяти інформуванню постійних клієнтів, залученню потенційних, розвитку інновацій та відкритті нових ринків збуту послуг - цього на даний час потребує підприємство.

3. Залежно від виду ресурсу доцільно буде проводити стратегію розвитку основних фондів та матеріально - технічної бази і частково формування трудових ресурсів.

Даний напрям обираємо у зв'язку з певною зношеністю та застарінням об меблювання номерів, потребі у ремонті деяких приміщень, також виникла необхідність у високо кваліфікованих та освічених кадрах.

4. За терміном реалізації обираємо середньострокову стратегію, тобто на час від 1 до 5 років. Цей вибір обумовлено досить великою обширністю робіт, які планується виконати та розвитком програм, дієвість яких буде помітна лише за такий період.

5. Залежно від темпів розвитку проводимо стратегію обмеженого зростання, тобто встановлюємо цілі від вже досягнутих.

Враховуючи вищесказані стратегічні альтернативи найдоцільніше, я вважаю, буде проводити стратегію розвитку основних фондів, матеріально-технічної бази та використання трудових ресурсів.

Адже коли відвідувачі проживають у комфортабельних умовах, мають змогу користуватись усіма технічними новинками, і при цьому їх обслуговують висококласні спеціалісти, клієнти не тільки будуть відвідувати цей заклад ще раз, але й згодяться заплатити високу плату та агітуватимуть знайомих побувати у цьому готелі.

Добробут відвідувачів та їх комфорт - це найперше завдання нашого готелю, і саме обрана нами стратегічна альтернатива розвитку забезпечує це.

При реалізації нашої стратегії повинні здійснюватись такі напрями, як тактика - створити такі умови, щоб клієнти отримуючи готельні та інші послуги у ПП «Готель профспілковий» були впевнені у їх якості, та політика - проводити маркетингову діяльність для залучення нових клієнтів.

Отже, проаналізувавши планування діяльності ПП «Готель Профспілковий» ми побачили які цілі воно ставить перед собою та якими способами прагне їх досягти .

Планова робота та підприємстві охоплює великий комплекс питань: дослідження ринку, визначення обсягу попиту, вивчен-ня та аналіз дій конкурентів, визначення обсягів закупівлі мате-ріальних ресурсів та постачальників, розроблення планів основ-ного, допоміжного та обслуговуючих цехів, планування техніч-ного розвитку, удосконалення виробництва та праці; плануван-ня матеріальних та фінансових витрат, собівартості продукції, прибутку, а також доведення планів до виробничих підрозділів та організацію контролю їх виконання [3] .

2.2 Організація і регулювання

2.2.1 Побудова організації

Організація як функція менеджменту - це процес створення структури підприємства, яка дає змогу людям ефективно працювати разом для досягнення спільної мети. При організаційній функції керівництво дотримується таких завдань: розподіл та координація завдань, створення об'єктів та суб'єктів управління і взаємозв'язків між ними та ін. [3].

Організаційна структура менеджменту готельного господарства - це впорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як цілого. Елементами організаційної структури менеджменту є окремі працівники (керівники, фахівці, обслуговуючий персонал), а також служби або органи апарату менеджменту готельного бізнесу [2].

В ПП «Готель Профспілковий» застосовується лінійно-функціональний тип організаційної структури управління (Додаток 1). При такому управлінні кожен орган управління або виконавець спеціалізується на виконанні окремих видів управлінської діяльності. Виконання вказівок функціонального органу в межах його компетенції є обов'язковим для виробничих підрозділів.

Організаційна структура ПП «Готель Профспілковий» передбачає наявність 6 рівнів управління, кожен з яких вміщатиме у собі 4-6 ланок управління. Кожен рівень спеціалізується на виконанні певного напряму діяльності фінанси, маркетинг, кадрова служба), а ланка забезпечує деталізацію цих напрямів (бухгалтерія, прийом та обслуговування, тренінгові центри, господарські одиниці тощо).

Перевагами такої організаційної структури є:

чіткі функціональні зв'язки на різних рівнях управління,

звільнення лінійного менеджера від перевантаження інформацією та виконання не властивих його посаді функцій тощо.

Недоліком є недостатньо чіткі межі відповідальності при виконанні тих чи інших обов'язків.

ПП «Готель Профспілковий» характерні риси бюрократичної організаційної структура. Вона передбачає великий ступінь розподілу праці, наявність багатьох чисельних норм та правил поведінки персоналу та підбору кадрів згідно трудових і професійних навиків. Разом з тим, керівництво вищого рівня управління залишає за собою значну частину повноважень, щодо прийняття стратегічних рішень - що притаманне централізованій організаційній структурі.

Організаційна структура ПП «Готель Профспілковий» є, також, орієнтованою на споживача, адже має великий асортимент надання послу, що відповідає потребам кількох великих груп споживачів. Наприклад, номерний фонд ПП «Готель Профспілковий» передбачає наявність кімнат класу: люкс, перший клас, економ клас, які відрізняються як ціною так і комфортабельністю та передбачені для осіб з різним рівнем доходу. Даний напрям сприяє чіткій спеціалізації керівників на певній групі споживачів, високому степеню відповідальності та пошуку напрямів вдосконалення у своїй сфері діяльності.

Загалом можна зазначити, що організаційна структура ПП «Готель Профспілковий» повністю відповідає цілям та напрямам діяльності готелю.

2.2.2 Організація взаємодії

Процес делегування відповідальності в ПП «Готель Профспілковий» здійснюється зверху донизу. Керівник інституційного рівня управління делегує керівникам підрозділів певні повноваження, а вони в свою чергу віддають розпорядження нижчим ланкам управління, кожна з яких несе відповідальність за виконання певних повноважень перед вищою ланкою, а остання перед самим керівником організації.

ПП «Готель Профспілковий» налічує у своєму складі 33 працюючих, кожен з яких виконує свої обов'язки згідно посадових інструкцій.

Поряд з цим працівники об'єднані у певні функціональні підрозділи та керуються у своїй роботі документом, що регламентує зміст та завдання їх діяльності, тобто - положенням про функціональний підрозділ.

Таблиця 3

Функціональні обов'язки та повноваження менеджерів економічних служб на ПП «Готель Профспілковий»

Назва підрозділу

Посада керівника підрозділу

Кількість підпорядко-ваних менеджеру осіб

Функції (види діяльності працівників)

Відповідальність і повноваження

1

2

3

4

5

Фінансовий відділ

Головний бухгалтер, фінансовий менеджер

4

Відповідають за складання бухгалтер-рської звітності в суво-рій відповідності з нормативними доку-менттами, організовує складання бізнес-планів, кошторисів, тарифів

Несе відповідальність за дотримання фінансової і договірної дисципліни та своєчасність складання звітів, балансів і рахунків, прибутків і збитків

Маркетинговий відділ

Директор з маркетингу

2

Вивчають ринок послуг, ведуть пошук нових клієнтів. Здійснюють рекламну діяльність

Має право на укладання договорів зі партнерами, Несе відповідальність за реалізовану продукцію.

Кадровий підрозділ

Директор кадрової служби

2

Проводить наради, семінари та інструктажі з питань охорони праці, техніки безпеки, підбирає кваліфікований персонал, забезпечує навчальні програми для працюючих.

Несе відповідальність за безпеку працюючих, відповідність кваліфікації людини і зайнятій нею посаді.

Інженерно-технічний відділ

Головний інженер та його заступники

5

Забезпечують безперебійне постачання енергії та водних ресурсів, освітлення, вентиляції, телефонного зв'язку проводять ремонтні роботи.

Відповідають за пожежну безпеку приміщень,сприяють недопущенню будь-яких аварій чи вибухів

Ресторан

Директор ресторану

8

Забезпечують населення послугами харчування, спияють підбору індивідуального меню

Несуть відповідальність за якість та екологічність приготовлених страв

Готель

Директор готелю

12

Надають послуги проживання гостей та ряду ін потреб відвідуючих

Несуть відповідальність за безпеку людей та якість надання послуг проживання

2.3 Контроль

Функція контролю Ї це процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності, оперативного втручання в управлінський процес і прийняття коригуючих дій. Дана функція включає облік і аналіз інформації про фактичні результати діяльності всіх підрозділів організації, порівняння їх із плановими показниками, виявлення відхилень і аналіз їхніх причин, розробку заходів щодо досягнення поставленої мети. Контроль дає змогу бачити всю справжню картину діяльності підприємства, тому управління будь - якою фірмою неможливе без нього [4].

Таблиця 4

Контроль на ПП «Готель Профспілковий»

Вид виробничо - господарської діяльності

Вид контролю

Характеристика процесу контролю

Служби і посадові особи, які відповідають за результати контролю

1

2

3

4

Фінансова діяльність

Документальний, суцільний

Здійснюється шляхом формування та аналізу фінансової звітності кожного господарського підрозділу, згідно стандартних форм. Перевірка прибутковості, ліквідності, платіжної спроможності тощо.

Бухгалтерія

і фінансовий відділ

Підбір кадрів

Попередній Поточний

Визначення відповідності між рівнем кваліфікації, компетенції і рівнем освіти працюючих з видами робіт, які вони виконують. Перевірка безпеки працюючих та вимог, щодо охорони праці.

Відділ кадрів і директор кадрової служби

Маркетингова діяльність

Попередній Поточний Завершальний

Якість бронювання та реєстрації, також перевірка кількості клієнтів які співпрацюють з організацією. Повнота проведення рекламних програм. Перевірка кількості клієнтів, які обслуговуються у готелі та співставлення даних з попередніми роками

Директор з маркетингу

Надання безпосередньо готельних послуг

Вибірковий, відкрита форма

Перевірка якості прийому та обслуговування гостей, діяльності господарських служб, санітарний та естетичний стан номерів. Відповідність надання послуг швейцарів, покоївок, касирів.

Директор

готелю

Ресторанна діяльність

Попередній поточний

завершальний, візуальний

Якість вхідної сировини та приготовлених із неї страв. Дотримання санітарно - гігієнічних норм та технології приготування на виробництві. Естетичність ресторанних зон та обслуговування в них.

Директор ресторану та його заступники

Контроль за ціноутворенням

Попередній Поточний

Завершальний

Контроль рівня цін надання готельних послуг організацією, рівню цін, які обумовлені ринковим попитом і пропозицією. Забезпечення чесної конкуренції, недопущення змови на ринку.

Відділ маркетингу

Інженерно-технічна діяльність

Суцільний , візуальний, поточний

Перевірка електро - та водопостачання та каналів по яким вони надходять, сантехнічне забезпечення , якість та своєчасність ремонто - відновлювальних робіт.

Головний інженер та його заступники

2.4 Мотивація і стимулювання

Функція мотивації охоплює розробку і використання стимулів, створення умов, що впливають на поведінку людини та спрямовують її дії у необхідному для організації напрямі , тобто на досягнення мети [5].

Кожен керівник повинен пам'ятати, що навіть ретельно складені плани і найдосконаліша структура організації мало чого варті, якщо хтось не виконує конкретної роботи в організації.

На ПП «Готель профспілковий» застосовуються різні механізми стимулювання та мотивації, проаналізуємо деякі з них. Найбільшого виявлення та розвитку, із змістовних теорій мотивації, в цій організації набула теорія Герцберга. В основі цієї теорії мотивації лежить дві групи факторів, що впливають на людину:

Гігієнічні фактори

Фактори мотивації

Гігієнічні фактори пов'язані з впливом оточуючого середовища на задоволення людини роботою. До цих факторів відносять:

політику фірми та адміністрації;

умови праці;

міжособові відносини з начальниками, колегами і підлеглими;

механізм оплати праці;

міра безпосереднього контролю за роботою;

впевненість в стабільності роботи;

методи управління на підприємстві.

Фактори мотивації пов'язані безпосередньо з характером і змістом роботи, сюди відносять:

можливість творчого і кар'єрного росту;

визнання та схвалення результатів роботи;

висока міра відповідальності;

значимість ролі працюючого в організації;

успіх та інтерес до роботи.

В ПП «Готель Профспілковий» найбільш дієвим мотивом є просування по службі, також залучення працівників до керівництва, що створює для них враження співвласника. Ці та ряд інших мотивацій найяскравіше, на мою думку, розкриті саме в теорії Герцберга.

Щодо процесійних теорій мотивації, то для ПП «Готель Профспілковий» характерною є модель Портера-Лоулера. В її основі лежать елементи теорії очікувань і теорії справедливості.

Тобто працівник нашого підприємства витрачаючи певні зусилля, отримує результат, очікує винагороду за нього, і в кінці одержує задоволення винагородою. Плюс до цього він суб'єктивно визначає співвідношення отриманої винагороди до затрачених , а пізніше співставити її з винагородою інших людей, що виконують аналогічну роботу.

Основне у цій теорії те, що почуття виконаної роботи веде до задоволення і сприяє підвищенню результативності. Саме на цей аспект і приділяється найбільша увага у ПП «Готель Профспілковий» .

Оплата праці працівників даного підприємства здійснюється в першу чергу, незважаючи на різні обставини, за тарифними планами, що встановлюються організацією самостійно. Всі інші платежі здійснюються вже після виконання зобов'язань щодо оплати праці. Мають місце різного роду надбавки, доплати, премії, винагороди та інших заохочувальні, компенсаційні і гарантійні виплати, що передбачені колективним договором.

Механізм нарахування щомісячної заробітної плати наведено у Таблиці 5.

Таблиця 5

Результати розрахунків заробітної плати працівників

Посадова особа

Тарифний розряд (посадовий оклад) грн.

Надбавки (доплати), грн.

Премії, грн.

Величина щомісячної заробітної плати, грн.

1

2

3

4

5

Генеральний директор

2400

100

350

2000

Головний бухгалтер

1700

80

250

1700

Директор з маркетингу

1370

60

200

1270

Головний інженер

1500

70

190

1500

Директор ресторану

1400

70

200

1400

Касир

800

45

155

800

Адміністратор

1180

50

170

1180

Покоївка

890

45

155

890

Вантажник

950

40

140

950

Завідувач складом

780

50

150

780

Директор готелю

1400

70

200

1400

Інженер з пожежної безпеки

1000

55

180

1000

Швейцар

870

50

145

870

Директор кадрової служби

1300

60

190

1300

Економіст

1450

70

200

1450

Заст. гол. бухгалтера

1380

80

220

1380

Кухар

970

50

155

970

Офіціант

890

45

140

890

Начальник тепло-водо-каналізаційної дільниці

1180

55

175

1180

Робітник

750

40

130

750

Менеджер з персоналу

1210

60

185

1210

Технолог

1080

55

170

1080

Садівник

720

40

130

720

Отже, як і кожному підприємству, нашому готелю відповідно до його особливостей, необхідно розробляти, впроваджувати та постійно удосконалювати систему стимулів, яка повною мірою забезпечувала б інтереси і працівників і, готелю в цілому.

3. Використання методів менеджменту в організації

Методи управління -- це сукупність прийомів впливу на колектив для активізації його діяльності з метою досягнення поставлених перед ним цілей. Виділяють такі сфери активізації діяльності працівників: організаційна, адміністративна, економічна та соціально-психологічна. Вплив в цих сферах здійснюється за допомогою певних систем активізації, які охоплюють різні за змістом, напрямом, організаційними формами, характером методи та прийоми. За змістом методи управління слід розглядати з позицій вимог основних законів виробництва, управління, специфіки відносин. Відповідно виділяють економічні, організаційно-адміністративні та соціально-психологічні методи управління. Економічні методи управління посідають найважливіше місце в системі методів менеджменту. Застосовування методів менеджменту в готелі «Профспілковий» подано у таблиці 6.

Таблиця 6

Застосування методів менеджменту в організації

Групи методів

Види методів

Приклади застосування конкретних методів в організації

Характеристика взаємозв'язку методів менеджменту

Характеристика механізмів взаємодії різних методів менеджменту в організації

1

2

3

4

5

Організаційно-розпорядчі

Організа-ційні

Їхній вплив здійснюється через створення умов праці, забезпечення відпочинку, організації побуту, медичного обслуговування, та ін. Позитивна оцінка діяльності в колективі, нагородження грамотами, створення умов для підвищення кваліфікації, стажування закордоном, і. т. д.

План покращення умов праці робітників. Проект фінансування побудови сауни, бані. План підвищення кваліфікації робітників. План-графік стажування робітників у Німеччині

Вони використовуються для підвищення активності робітників та створення відповідних соціально-психологічних умов для їх трудової діяльності. Це методи які використовують індивідуальну і групову свідомість, психологію.

Розпорядчі

Робота обмежена рамками законів.

План виробничо-господарської діяльності. Посадові інструкції для майстрів та робочих місць.

Завдяки цим методам відбувається вплив на діяльність організації в цілому та на окремих її працівників. Вони мають свої власні способи і прийоми впливу керуючої системи на керовану

Соціально-психологічні

Соціальні

Підбір людей по принципу безконфліктності при одночасно яскраво вираженому прояву особистості по роду діяльності

План покращення умов праці робітників. Проект фінансування побудови сауни, бані

Вони використовуються для підвищення активності робітників та створення відповідних соціально-психологічних умов для їх трудової діяльності.

Психологіч-ні

Формування відносин в колективі

Психологічне тестування робітників, формування колективу на засадах сумісності

Завдяки цим методам відбувається вплив на діяльність організації в цілому та на окремих її працівників.

Економічні

Ціноутворення

Раціональне використання матеріальних ресурсів при збереженні стимулюючих факторів: зарплати, премій, доплат, надбавок.

Положення про застосування прогресивно-комісійної форми оплати з фіксованим мінімумом. Положення про застосування почасово-відрядної форми оплати праці для основних робітників.

Фінан-сування

Формування бюджету, напрямки економії витрат та збільшення надходжень, залучення прибутків та кредитів для розвитку бізнесу.

План накопичення коштів, вибір шляхів поза виробничого кредитування, бізнес планування оборотних схем поповнення бюджету

Вони обумовлюються різноманітними економічними важелями, за допомогою яких досягається взаємне та індивідуальне задоволення потреб на усіх рівнях.

На ПП «Готель Профспілковий» методи менеджменту розподіляються в цілому рівномірно, однак все-таки більшість використовують економічні, зокрема як і було вже проаналізовано вище ми побачили що заробітна плата працівників зростає,що звісно ж заохочує і спонукає до підвищення кваліфікації і звісно ж мотивації до роботи. Застосування розпорядчо-організаційних методів є не таким частим як економічних, це є не дуже добре і звичайно ж впливає на комунікацію в готелі.

Розділ 4. Проектування комунікацій на підприємстві

4.1 Види комунікації

Комунікації Ї це обмін інформацією, на основі якої керівник отримує дані, необхідні для прийняття рішення, і доведення їх до працівників організації.[6]

На підприємстві використовуються такі основні види комунікацій: між організацією і зовнішнім середовищем, міжрівневі комунікації та комунікації між підрозділами організації.

Комунікації між організацією і зовнішнім середовищем. ПП “Готель Профспілковий ” користується різноманітними засобами комунікацій із зовнішнім середовищем. З наявними й потенційними клієнтами готель спілкується за допомогою реклами та інших програм просування своїх послуг на ринок. У сфері відносин з громадськістю найбільша увага приділяється створенню власного іміджу на місцевому, загальнонаціональному чи міжнародному рівні.

Обговорення, збори, засідання, телефонні переговори, службові записи, звіти, що використовуються всередині організації, як правило, є реакцією на можливості і проблеми, які створюються зовнішнім середовищем.

Міжрівневі комунікації в організації. Інформація переміщується всередині готелю з рівня на рівень у межах вертикальної комунікації. Вона може, наприклад, передаватись з вищих рівнів на нижчі. Таким шляхом підлеглим рівням управління повідомляється про поточні завдання, зміну пріоритетів, конкретні завдання, рекомендовані процедури та ін.

Поряд з обміном інформацією, який відбувається від вищих рівнів управління до низових, ПП “Готель Профспілковий ” використовує комунікації від низових рівнів до вищих. Таким шляхом керівництво фірми довідується про поточні або назріваючі проблеми і пропонує можливі варіанти поліпшення справ.

Види комунікацій їх характеристика та приклади наведено в таблиці 7.

Таблиця 7

Комунікації в ПП “ Готель Профспілковий ”

Види комунікацій

Характеристика конкретних видів комунікацій

Приклади інформації при різних видах комунікацій

Приклади засновування документів при здійсненні різних видів комунікацій

1

2

3

4

За сферою охоплення:

Між організацією і зовнішнім середовищем

Здійснюється обмін інформацією між організацією та споживачами, постачальниками, державою, політичною системою.

Шляхом реалізації рекламної кампанії. ПП “Готель Профспілковий” інформує споживачів про нові види готельних послуг, акції, знижки та переваги тощо.

Рекламні брошури, візитки, договори з конкурентами

Організаційні:

- від вищих рівнів управління до нижчих(зверху вниз)

Передається інформація про планові завдання, зміни у діяльності готелю, нововведення тощо.

Голова правління інформує підлеглих про проведення навчань з питань охорони праці.

Рішення про проведення навчань підлягає оформленню у вигляді наказу на здійснення навчань.

- від нижчих рівнів управління до вищих (знизу вгору)

Передається інформація про недоліки у роботі, прохання пропозиції, рекомендації тощо.

Робітники інформують голову правління по ремонту обладнання про проведення навчань з охорони праці

Ця інформація подається у вигляді доповідної записки.

- між різними підрозділами

Передається інформація стосовно конкретних взаємозалежних сфер, параметрів, завдань виробничо-господарського процесу.

Інженер з пожежної безпеки інформує директора готелю про необхідність заміни застарілих засобів пожежогасіння (вогнегасників).

Оформляється у вигляді замовлення.

- між менеджером і його підлеглими (робочою групою)

Передається інформація про конкретні завдання, що стоять перед робочою групою керівника, зміну технології, роботу групи, очікувані зміни у роботі групи, тощо

Головний бухгалтер повідомляє підлеглих бухгалтерів про очікування на податкову перевірку діяльності організації

Головний бухгалтер видає розпорядження та інструкції щодо перевірки усіх бухгалтерських документів.

Міжособистісні

Передається службова виробничо-господарська, спеціалізована, фінансова та інша інформація між окремими працівниками в межах організації.

Юрист передає інформацію головному бухгалтеру щодо змін в оподаткуванні прибутку підприємств.

Юрист надає головному бухгалтеру Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств".

За способом виникнення:

- формальні

Передається офіційна інформація організаційними комунікаційними каналами в межах організаційної структури управління.

Голова правління видав розпорядження юристу ретельно ознайомитись із договором постачання якіснішої муки.

Юрист, виконуючи розпорядження голови правління, користується договором та допоміжними нормативно-правовими актами.

- неформальні

Передається між працівниками організації неофіційно і може стосуватись будь-яких сфер(виробничо-господарської, особистої тощо).

Вибирають кандидатуру на посаду технолога

Приватна розмова, між головою правління і заступником з виконання завдань , базою для якої служать резюме

Комунікації між підрозділами. Поряд з використанням вертикальних комунікацій фірма застосовує і горизонтальні комунікації. ПП “Готель Профспілковий ” складається з кількох підрозділів, тому обмін інформацією між ними потрібен для координації завдань і дій. Оскільки організація Ї це система взаємопов'язаних елементів, керівництво повинно добиватись того, щоб спеціалізовані елементи працювали спільно.

4.2 Система робіт з документами

Важливим елементом здійснення комунікацій на підприємстві є робота з документами. Основним підрозділом, який здійснює документоведення на підприємстві є відділ кадрів. Основними функціями діловодства, які виконує відділ є:

- попередній розгляд і облік документів;

- довідково-інформаційне обслуговування;

- контроль за виконанням;

- експедиційне оброблення та транспортування документації.

Виконання функцій діловодства не зовсім властиво відділу кадрів, тому для готелю найбільш прийнятним є перепідпорядкування діловодства секретареві директора та створення секретаріату. Таке нововведення дасть змогу «розвантажити» відділ кадрів та звільнити його працівників від виконання додаткових обов'язків, що не передбачені їх посадовими інструкціями.

4.3 Характеристика комунікаційного процесу

Комунікаційна політика підприємств готельного господарства відзначається як ефективний важіль комунікації виробника (готелю) та споживача (покупця готельних послуг).

В процесі формування маркетингової політики готель «Профспілковий» намагається створити конкурентоспроможний продукт, встановити на нього ціни, що відповідають потребам ринку, а й донести детальну і глибоку інформацію про готельний продукт, його цінності та споживчі властивості до кінцевого споживача вчасно та швидко.

Комунікаційний процес передбачає забезпечення злагодженої роботи підрозділів організації, окремих виконавців, груп працівників, а також необхідних контактів із зовнішнім середовищем вимагає своєчасного передавання інформації різних видів, певної якості, необхідної достовірності тощо.

Комунікаційний процес виконує все - процес обміну інформацією з метою розв'язання конкретної проблеми. Схематично комунікаційний процес в готелі «Профспілковий » зображено у додатку Б.

5. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на ПП «Готель Профспілковий»

5.1 Етапи прийняття управлінських рішень на підприємстві

1. Етап підготовки управлінського рішення - на цьому етапі керівники вищого рівня управління(директор, головний інженер) вивчають проблеми на основі одержаної інформації( звітності, скарг клієнтів), визначають цілі, критерії результативності, можливі наслідки прийнятого рішення.

2. Етап прийняття рішення - на цьому етапі розглядаються організаційні питання управлінського рішення, вибираються виконавці і розподіляються ресурси.

3. Етап реалізації рішення [3].

Види управлінських рішень на ПП «Готель Профспілковий» показані в таблиці 8.

Таблиця 8

Управлінські рішення в готелі «Профспілковий»

Характеристика управлінських рішень

Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень в організації

Механізм забезпечення ефективності використання характеристик управлінських рішень в організації

1

2

3

Види управлінських рішень

За терміном дії: стратегічні, тактичні, оперативні.

За масштабами впливу: загальні і часткові.

Оперативні рішення приймаються керівниками низового рівня(адміністратори, старші офіціанти) на період до одного року. Тактичні рішення приймаються керівниками середнього рівня (відділ кадрів, відділ обслуговування)на період від одного до п'ять років. Стратегічні рішення приймаються керівниками вищого рівня(генеральний директор) і полягає у визначені перспективних напрямків розвитку товариства.

Часткові рішення приймаються керівниками відділів(фінансова служба, виробнича служба) і поширюються лише

на діяльність певного відділу. Загальні рішення приймаються керівниками

вищого рівня управління(директор) і стосуються діяльності всіх відділів.

Умови прийняття рішень

Право прийняття рішень. Повноваження. Обов'язковість.

Ухвалення та виконання управлінських рішень - найголовніший оціночний критерій керівних здібностей. Прийняття рішень - це процес, завдяки якому обирається лінія поведінки як вирішення певної проблеми. Ухвалення управлінського рішення - це вибір однієї з кількох можливих альтернатив. Це модель, у якій фігурує певне число варіантів та можливість обрати кращий з них.

Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень

Фактор ризику, в умовах визначеності, в умовах ризику; особисті якості менеджера; поведінка менеджера; інформаційні обмеження.

При прийнятті управлінських рішень враховується фактор ризику - рівня визначеності, з яким прогнозується результат. Рішення приймаються у різних обставинах по відношенню до ризику. Ці умови традиційно класифікуються як умови визначеності, ризику та невизначеності ситуації, виходячи з наступного поділу інформації; повна інформація; неповна інформація чи така, що швидко змінюється; повна невизначеність.

Підходи до оптимізації управлінських рішень

Моделювання. Прогнозування.

Всі управлінські рішення мають на меті сприяти досягненню організаційних цілей і знайти найкращий вихід з конкретної ситуації. Виконання управлінських рішень потребує застосування дієвих організаційних, мотиваційних та контрольних механізмів, а також забезпечення колективної націленості на досягнення намічених результатів.

Рішення, які приймає керівник готелю, визначають не лише ефективність його діяльності, але й можливість динамічного розвитку підприємства, зміцнення його позицій у конкурентному середовищі, ефективність функціонування всіх структурних підрозділів. Нині керівництву готелю необхідно приймати обґрунтовано об'єктивні рішення в ситуаціях виключної склад-ності й тому рівень його компетентності визначається не лише ефективністю прийнятих рішень, але й умінням прийняті рішення реалізувати.

Формування механізмів управління групами працівників в організації

В цьому розділі визначаємо і охарактеризуємо формальні і неформальні групи працівників, розробляємо заходи по підвищенню ефективності груп працівників.

Результати заносимо в таблицю 9.

Таблиця 9

Характеристика груп працівників

Види формальних груп

Види неформальних груп

Групи керівників

Виробничі групи

Комітети

Часткова здатна і частково бажає працювати

Повністю може і бажає працювати

Склад

Директор, керівники усіх структурних підрозділів

Інженери, електрики, покоївки, кухарі, прибиральники

Бухгалтери, працівники відділу кадрів

Окремі працівники усіх структурних підрозділів

Окремі працівники усіх структурних підрозділів

Чисельність

6

36

10

3

10

Мотиви виникнення

Для прийняття певних важливих рішень

Якісне виконання профілю своєю роботи для ефективного функціонування готелю

Систематичні спостереження за плинністю кадрів, звільненнями, прийняттям на роботу

Поділяють одну мету або спільні ідеї

Виникають для досягнення конкретних цілей

Заходи з підвищення ефективності

Забезпечувати вільний обмін інформацією між членами групи-повністю використати здібності її членів(досвід, знання, ідеї тощо)

Створювати атмосферу довіри, самовираження

Розглядати конфлікт як позитивний фактор і управляти ним

Підбивати підсумки та розробляти майбутні заходи за результатами збарів

Забезпечувати вільне передавання інформації з метою боротьби з однодумством

Формальним лідером в організації є її директор.

Переваги: добре себе проявляє в управлінській сфері, де необхідно керувати іншими людьми, координувати їх діяльність. Гарний працівник, не терпить некомпетентності, має добру ерудицію у своїй галузі. Дуже працездатний, іноді працює «на знос», вважаючи, що тільки в цьому випадку може вимагати того ж і від інших.

Недоліки: Від нього не можна очікувати гнучкої зміни своєї поведінки відповідно до ситуації. Коли його охоплюють емоції, до чужої думки не прислухається, вперто наполягає на своєму. Йому складно визнати, що він був не правий. Іноді не вистачає, витримай і холоднокровності в екстремальних ситуаціях.

У сфері міжособистісних взаємодій провідний чинник - домінування. Критичний в оцінці результатів чужої роботи. Здатний свою думку висловлювати прямо. У деяких випадках від нього не можна очікувати м'якості і дипломатичність у стосунках з людьми. У разі виникнення конфліктних ситуацій вважає, що використовує тактики «співробітництво» та «пристосування».

5.2 Розробка пропозицій з організації та вдосконалення керівництва «Готелю Профспілковий»

Керівнику даного готелю найбільш підходить демократичний стиль керівництва. Тому йому необхідно залучати управлінців усіх ланок до процесу прийняття рішень, що сприятиме тому, що кожен з них буде добровільно переймати на себе відповідальність за свою роботу і усвідомлювати її значущість у досягненні загальної мети.

Керівнику необхідно розподілити функції контролю та оцінювання між рівнями влади, щоб вони дедалі більше переходили від вищих рівнів до нижчих. Співробітники мають стати не просто виконавцями чужих рішень, а сприймати цілі організації як власні цілі та інтереси.

Керівники нижчої ланки мають репрезентувати і обстоювати інтереси співробітників перед вищим керівництвом, що породжуватиме зручний потік інформації від співробітників до керівництва.

Демократичний стиль буде активізувати ініціативність співробітників, буде передумовою нестандартних рішень, сприятиме поліпшенню морально-психологічного клімату та загальної задоволеності співробітників готелю. За таких умов співробітники матимуть змогу навчатися один в одного по горизонталі, коли кожен є джерелом інформації, а керівник-демократ враховуватиме індивідуально-психологічні властивості, потреби, інтереси підлеглих, адекватно обиратиме засоби впливу на них [6].

На мою думку, велике значення для готелю має також правильне проведення оцінки професійних якостей керівників при призначенні їх на посаду. Для оцінки професійних якостей керівника використовують три основні методи збору інформації про нього:

1) випробування;


Подобные документы

 • Форма організації, особливості її існування. Межі території, яку охоплює діяльність організації. Формування функцій менеджменту на підприємстві. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа [370,6 K], добавлен 01.04.2011

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Формування менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників в організації. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [139,2 K], добавлен 29.12.2013

 • Формування і використання функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Геотехнічний інститут". Розробка механізмів прийняття управлінських рішень. Проектування комунікацій в готельному комплексі. Механізми управління організацією. Ефективність менеджменту.

  курсовая работа [155,0 K], добавлен 23.10.2007

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка пропозиції з удосконалення керівництва, механізмів прийняття управлінських рішень. Оцінка ефективності систем менеджменту.

  курсовая работа [319,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Характеристика організації. Формування функцій та методи менеджменту на підприємстві. Механізми прийняття управлінських рішень та проектування комунікацій. Управління групами працівників в організації. Розроблення пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [257,8 K], добавлен 30.11.2011

 • Загальна характеристика організації. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації. Проектування комунікацій на підприємстві. Формування механізмів управління групами працівників. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [146,9 K], добавлен 29.12.2013

 • Загальна характеристика, напрямки господарської діяльності організації, що вивчається. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [82,7 K], добавлен 26.08.2014

 • Загальна характеристика та напрямки діяльності підприємства, його місце на ринку. Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа [128,3 K], добавлен 18.03.2013

 • Характеристика організації та формування функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Використання методів та механізмів прийняття управлінських рішень. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

  курсовая работа [132,5 K], добавлен 22.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.