Сучасні форми стимулювання праці та адаптація до системи мотивації сервісного підприємства

Науково-теоретичні концепції стимулювання праці та адаптація до системи мотивації сервісного підприємства. Дослідження системи стимулювання, мотивації та господарсько-економічної діяльності готелю "Турист", основні рекомендації щодо її удосконалення.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.05.2012
Размер файла 654,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- Страхування по тривалій непрацездатності;

- Надання безкоштовних стоянок для автомобілів;

- Страхування від нещасних випадків;

- Допомога в підвищенні освіти, профпідготовці та перепідготовці;

- Участь у розподілі прибутків;

- Купівля працівниками акцій;

- Надання допомоги в переїзді на нове місце роботи

- Житло

- Можливості для розваги

- Безкоштовні товари

- Надання одягу

- Проведення диспансеризації та лікування

- Низькопроцентні кредити

- Заміські виїзди для службовців та їх сімей.

- Використання гнучкого графіка робочого часу.

Такий захід буде працювати тільки в тому випадку, якщо індивіди, які працюють за гнучким графіком, заслуговують довіри і відповідальні від керівництва готелю.

Я пропоную ввести пільги які отримали назву гнучких пільг (або гнучких планів з пільг та виплат). Суть їх полягає в тому, що більш широкий набір пільг і виплат дозволяє працівникам вибирати в кожен конкретний момент ті з них, які їх більше влаштовують, пристосовуючи тим самим пільги під поточні потреби працівників. Такий підхід влаштовує обидві сторони - і керівництво готелю і працівника.

Висновок

В моїй курсовій роботі було розглянуто та досліджено систему стимулювання праці персоналу готельного комплексу "Турист".

Також запропоновано рад нових матеріальних та соціальних методів стимулювання праці робітників в готельному комплексі "Турист".

Використання запропонованих форм і методів стимулювання дозволить сформувати керівництву готелю діючу мотивацію управлінських кадрів до ефективної діяльності, що, у свою чергу, буде сприяти не тільки функціонуванню, але й розвитку. Тому господарська діяльність готелю багато в чому залежить від правильної організації фінансової та управлінської роботи на готельному підприємстві "Турист".

Успіх будь-якої готелю багато в чому залежить від того, наскільки повно й точно був проаналізований реальний стан справ в області керування готелю. Економічні реформи припускають твердження таких умов господарювання, при яких керівники одержують умови, які розбудили б у них інтерес до більш ефективної трудової діяльності. Не можна заощаджувати на заробітній платі гарним працівникам і оснащенні їхніх робочих місць. Так само необхідно розробляти систему нематеріальних стимулів. Поліпшувати відносини в трудовому колективі. Сьогодні загострюється необхідність рішення проблем зацікавленості кожної людини в якісній і творчій роботі в благо підприємства й суспільства.

Список використаної літератури

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: учеб. пособие / С.И. Байлик - 2-е изд., перероб и допов. - К.: Дакор, 2006. - 288 с.

2. Байлик С.И. Гостиничное хазяйство: учебник / С.И. Байлик. - 2-е изд. - К.: Дакор, 2009. - 368 с.

3. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с.

4. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. - К.: Знання. 2004. - 687с.

5. Менеджмент: Підруч. / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, М.А. Міненко. - К.: Сузір'я, 2007. - 690 с.

6. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посіб. / Г.Б. Мунін, Ю.О. Карягін, Х.Й. Роглєв, С.І. Руденко; Під заг. ред.М. М. Поплавського., О.О. Гоца: КНУКМ. - К.: Кондар, 2008. - 460 с.

7. Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно - ресторанного бізнесу. / Басюк Д.І., В.С. Заєць. - Кам'янець - Подільський: Абетка, 2005. - 220 с.

8. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент: Навч. Посіб. / Л. Є. Клець. - К.: Центр уч. Літ-ри., 2007. - 640 с.

9. Ковальчук Т.І. Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні: Тлумачний термінолог. Словник (англійська, російська та українська мови) / Т.І. Ковальчук; МОН України, ПУСК України. - К.: Центр учб. Літ-ри., 2008. - 208 с.

10. Кожушко Л.Ф. Екологічний менеджмент: Підруч. / Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. - К.: ВЦ"Академія", 2007

11. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. - М.: Финансн и статистика, 2002. - с.320.

12. Котлер Ф., Боузн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учеб. Для узов / Пер. С _ед. _. _ед. _ед.Р.Б. Ноздревой. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 420с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.