Перша медична допомога при невідкладних станах

Дослідження законодавства в сфері охорони здоров’я. Перша медична допомога при невідкладних та при шокових станах. Основні симптоми в психіатрії, базові принципи невідкладної допомоги при невідкладних станах. Особливості терапії невідкладних станів.

Рубрика Медицина
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.09.2019
Размер файла 45,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Перша медична допомога при невідкладних станах

ВСТУП

За умови існування та функціонування українського громадянського суспільства та динамічного темпу повсякденного життя кожної окремої особи, існує проблема з надання першої медичної допомоги при невідкладних станах. терапія допомога медичний шоковий

Динаміка праці в повсякденному житті поступово зростає, натомість часу для відпочинку в пересічного громадянина час від часу бракує.

Чисельність штату лікарів та іншого персоналу швидкої допомоги, їх технічного інвентарю, медикаментів та транспорту може не вистачати для надання першої медичної допомоги при невідкладних станах постраждалої особи. З метою покращення ситуації у сфері охорони здоров'я в країні, держава та небайдужі громадяни в особі Громадських та благодійних організацій, окремих меценатів, а також представники господарського сектору економіки створюють та впроваджують спеціальні програми в сфері охорони здоров'я. Кінцевою метою подібних заходів є підвищення обізнаності громадян у заходах що спонукають до здорового способу життя, а також навчання надання першої медичної допомоги. Подібні навики можуть знадобитися в повсякденному житті для рятування як власного життя так і життя іншої особи.

Об'єктом даної роботи, є суспільні відносини в сфері медичної допомоги, що може надаватися при невідкладних станах.

Предметом виступає перша медична допомога при невідкладних станах.

Метою роботи є дослідження вибіркових раптових захворювань та способів їх подолання в екстрених умовах.

Цілями та основним завданням даної роботи є привернення уваги до проблеми раптових захворювань та належних способів надання первинної невідкладної медичної допомоги.

1. ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Законодавством в сфері охорони здоров'я є прийняті на законодавчому рівні нормативно правові акти що є обов'язковими для виконання на всіх ланках органів виконавчої влади, для пересічних громадян, підприємств, установ та організацій розташованих на території України, а в певних випадках і поза нашою державою.

Система правових норм в сфері медичного права складається з законодавчих актів, нормативно-правових актів інших підзаконних актів, що регламентують та впорядковують взаємодію лікарів з роботодавцями та клієнтами (хворими).

З поміж іншого до таких нормативно-правових актів відносяться: Конституція України (Основний Закон), Закон України «Про основи законодавства України про охорону здоров'я», Наказ Міністерства охорони здоров'я від 05.06.2019 № 1269 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги», Наказ Міністерства охорони здоров'я від 01.02.2019 № 278 «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги», Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.06.2016 № 592 «Про затвердження Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії», інше.

Разом із тим, значний обсяг інформації може бути отримано заінтересованою особою з лекцій, семінарів, підручників, періодичних видань, та інших джерел використання інформації. Зрозуміло, що для того щоб надати необхідну невідкладну медичну допомогу постраждалій особі в екстрених умовах, людині що буде її надавати не обов'язково досконало розбиратися в правовому полі функціонування медичної системи, проте основи дозволеного та забороненого така людина розуміти зобов'язана. Допомогти небайдужім особам, котрі мають зацікавленість у допомозі в рятуванні життів, покликані й мультимедійні канали зв'язку, офіційні сайти інтернет ресурсів медичних університетів та бібліотек, тощо.

2. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ

Гіпотермією називається зниження внутрішньої температури тіла до значень менше 35 ° С. У міру зниження температури основний обмін зменшується до 50% від нормального при температурі зовнішнього середовища 25 ° С; одночасно спостерігається зниження рівня двоокису вуглецю і зменшення дихального коефіцієнта. Найбільш частою причиною гіпотермії є випадкове переохолодження. Серед інших причин гіпотермії слід назвати метаболічні та ендокринні розлади, дисфункцію гіпоталамуса, пошкодження шкірних покривів, що призводять до підвищеної втрати тепла, сепсис, а також недостатнє за вмістом білка і калорій харчування. Приміром, подібний розлад здоров'я може спостерігатися в працівників, зайнятих на роботах у відкритому просторі (вулиця, гори, тощо), у шахтах та штольнях при низьких температурних показниках повітря.

До штучної гіпотермії вдаються під час деяких оперативних втручань для зниження споживання кисню організмом хворого. 2. Клінічними проявами гіпотермії є нестабільна гемодинаміка, а саме гіпотензія і брадикардія або асистолія, пригнічення свідомості аж до коми. Постраждалі слабо реагують на світло, може спостерігатися патологічно підвищена м'язова активність. При температурі більше 30 ° С спостерігається м'язове тремтіння. Зниження температури до значень менше 30 ° С призводить до припинення тремтіння і появи м'язової ригідності, що нагадує трупне задубіння. У міру зниження температури менше 30-32 ° С зустрічаються тріпотіння і фібриляція передсердь з наступною фібриляцією шлуночків. Важливе значення надається моніторингу газового складу артеріальної крові. Газовий склад артеріальної крові не потребує корекції щодо температури хворого. Не слід зменшувати хвилинну вентиляцію у хворого з гіпотермією. При гіпотермії зустрічаються значні метаболічні та гематологічні розлади. Дисфункція нирок, яка проявляється гострим канальцевим некрозом, зустрічається найчастіше внаслідок миоглобинурии. У багатьох хворих з гіпотермією розвивається «холодовий» діурез, ймовірно, в результаті придушення секреції антидіуретичного гормону або зниження окислювальної активності канальців. Відзначається пригнічення реабсорбції натрію і води, що призводить до зниження внутрішньосудинного об'єму [1].

При гіпотермії слід зігріти хворого. При помірній гіпотермії (більше 32 ° С) можна підвищити температуру тіла хворого пасивно, за допомогою ковдр і підвищення температури навколишнього середовища. Температура менше 32 ° С служить показанням до активної зігрівання хворого; це досягається за допомогою теплого (зігріваючого ковдри), підвищення температури вдихуваного повітря, а також промивання шлунково-кишкового тракту теплим розчином. Іноді пропонують зігрівання хворого зсередини, проте досвід використання цієї методики обмежений. Для лікування значного переохолодження було рекомендовано проведення гемодіалізу, а також екстракорпоральне кровообіг. По можливості слід визначити етіологію гіпотермії. Септичний стан вимагає призначення відповідних антибіотиків на підставі результатів бактеріологічного дослідження і визначення чутливості збудника. Не слід застосовувати антибіотики профілактично. При лікуванні хворих з гіпотермією стероїдні гормони не показані [2].

Перша допомога при сепсисі. Клінічні прояви сепсису часто бувають дуже неспецифічні, і тому для правильної діагностики необхідно в критичних ситуаціях не забувати про можливість розвитку септичного стану. Порушення психіки і гіпервентиляція з дихальним алкалозом є важливими ознаками сепсису, так як вони з'являються найпершими, часто до виникнення лихоманки і ознобу. Лихоманка розвивається не завжди; до 15% хворих з сепсисом мають нормальну або знижену температуру. Якщо раніше була проведена катетеризація центральних судин для моніторингу гемодинамічних показників, ранніми ознаками септичного стану можуть бути збільшення серцевого викиду, збільшення вмісту кисню в змішаній венозній крові або зниження периферичного судинного опору. При наявності шкірних проявів септичного стану слід виконати скарифікацію, забарвлення мазка за Грамом та бактеріологічне дослідження; виявлення збудника в мазку підтверджує діагноз сепсису і допомагає вибрати потрібний антибіотик. Лейкоцитоз, якщо він є, може відображати динаміку процесу, однак кількість лейкоцитів при сепсисі нерідко буває нормальним або навіть зниженим. Вибір препарату для початкової антибіотикотерапії багато в чому залежить від локалізації джерела септицемії. Якщо джерело вдається виявити, а в подальшому видалити або дренувати (наприклад, в / в катетер, хірургічна рана, абсцес), результати лікування поліпшуються. Перед початком антибіотикотерапії забирають дві проби крові для бактеріологічного дослідження; не слід відкладати лікування для того, щоб отримати кілька гемокультур протягом великого проміжку часу. Інфекція операційної рани і флебіт часто вже не залежать від наявності дренажу; лікування повинно бути спрямоване проти найбільш ймовірних збудників - золотистого стафілокока і кишкових грам негативних мікроорганізмів. Абдомінальні інфекційні процеси зазвичай викликаються анаеробами (у тому числі Bacteroides fragilis), а також грамнегативними мікроорганізмами (наприклад, Е. coli, Klebsiella sp., Proteus sp.). Декубітальних виразки зазвичай інфікуються декількома збудниками, в тому числі золотистим стафілококом, анаеробами, а також грамнегативними паличками. У 25% хворих з сепсисом не вдається виявити джерело інфекції; в цій ситуації показано призначення антибіотиків з широким спектром дії з активністю проти як грампозитивних, так і грамнегативних мікроорганізмів. Не можуть вважатися однозначними рекомендації вводити одноразово великі дози кортикостероїдів (3 мг / кг дексаметазону або 30 мг / кг метилпреднізолону). Досліджується ефективність антагоніста опіатів-налоксону для купірування шоку. 3. При отриманні позитивної гемокультури зазвичай є можливість змінити терапію з урахуванням чутливості ізольованого мікроорганізму. Якщо джерело інфекції такий, що часто супроводжується полимикробной бактериемией (наприклад, шлунково-кишкового тракту), слід продовжувати введення препаратів широкого спектра дії. Якщо до початку анти-біотікотерапіі було вироблено лише одне бактеріологічне дослідження крові, є приблизно 20% вірогідність ложно-негативного результату внаслідок перемежованого характеру бактеріємії [3].

Делирий є гострою ознакою порушення функції головного мозку, які вимагають прийняття невідкладних діагностичних заходів. Хворий неспокійний, іноді «хапається» за невидимі предмети, свідомість його поплутано, часто спостерігається рухове збудження. Рівень свідомості хворого змінюється. Дослідження психіки виявляє дезорієнтацію, порушення зорового сприйняття (ілюзії), явні галюцинації або марення переслідування. Делірій найчастіше виникає або у хворих з попередніми неврологічними розладами. В ході щоденного огляду слід приділяти увагу психічному стану пацієнтів, особливо на предмет виявлення сплутаності свідомості і галюцинацій. Ретельний збір інформації про прийом алкоголю і лікарських препаратів дозволяє відкинути або встановити абстинентність стану. Близькі хворого, які знають звичайний стан його психіки, можуть вказати, коли настали зміни. Слід провести ретельне фізичне дослідження, щоб не пропустити ознаки осередкової неврологічної патології, інфекції або енцефалопатії (наприклад, астериксис). При інтоксикації атропіном фізикальне дослідження дозволяє виявити прилив крові до обличчя ділатірованного.

Антихолінергічні препарати (наприклад, антипсихотики, антидепресанти, антипаркинсонические і ліки проти нудоти) нерідко використовуються в комбінації один з одним, що призводить до розвитку атропінового делірію. Серед інших препаратів що часто призводять до делірію слід назвати циметидин, наркотики, бензодіазепіни, ксантіни, антиаритмічні та стероїдні препарати, бета-блокатори і дігоксин. Бажано припинити прийом психотропних ліків або, якщо це неможливо, замінити їх на аналоги з менш вираженим дією на психіку.

Відсутність звичної домашньої обстановки потенційно сприяє втраті орієнтації хворого. Манія переслідування може бути пов'язана з проведенням інвазивних досліджень, галасливої обстановкою, а також відсутністю відокремленості. Роботу середнього медичного персоналу слід організувати таким чином, щоб забезпечити безперервність контакту з хворим, часту орієнтування, а також раціональний графік виконання процедур, що залишає хворому достатній час для сну. Первинне лікування делірію залежить від того, чи піддається корекції викликана його причина. По можливості слід блокувати цей стан. До встановлення причини делірію, а також в процесі етіотропного лікування надзвичайно ефективно симптоматичне використання антипсихотичних засобів. Для того щоб зняти збудження або при поганому самопочутті хворого, вводять галоперидол парентерально (внутрішньовенно). Галоперидол є засобом вибору, так як має вкрай незначні побічні ефекти (на відміну від інших антипсихотичних препаратів, наприклад хлорпромазину); зазвичай галоперидол вводять по 1-5 мг кожні х / 2 ч до досягнення бажаного ефекту. На наступний день хворому вводять фракційно половину сумарної дози, яка потрібна була для заспокоєння в перші 24 год. З огляду на що, більшість деліріозних станів проходять протягом декількох днів, зазначену дозування поступово знижують протягом цього часового проміжку. Екстрапірамідні розлади (наприклад, дистонії) рідко зустрічаються при парентеральному введенні галоперидолу, але при їх виникненні слід призначити benztropine mesylate по 2,0 мг 2 рази на добу. Схема невідкладної допомоги при делірії має розраховуватися та проваджуватись виключно кваліфікованим медичним персоналом [4].

Перша допомога при депресії. Депресія часто зустрічається у хворих у відділенні інтенсивної терапії і іноді призводить до додаткових ускладнень. Запідозрити депресію можна за такими ознаками: хворий стає апатичний, замикається в собі, відмовляється співпрацювати з персоналом; відзначають поганий настрій, плаксивість; іноді хворий висловлює бажання померти або припинити лікування (особливо при захворюваннях із сприятливим прогнозом). Особливу увагу слід приділити факторам, які можуть впливати на функції центральної нервової системи, приводячи до розвитку станів, що симулюють справжню депресію (наприклад, гіпоксія, гіпотензія, сепсис, енцефалопатія, осередкові неврологічні розлади, а також лікарська / алкогольна абстиненція). Деякі захворювання, наприклад хвороба Кушинга і карцинома підшлункової залози, часто асоціюються з депресією. Дослідження психічного статусу повинно включати оцінку орієнтації, пам'яті, галюцинацій, а також настрою хворого. При погіршенні контакту з хворим слід визначити, чи не свідчить це про наявність делірію. Якщо відомо, що до надходження у відділенні інтенсивної терапії хворий отримував терапію з приводу депресії, слід встановити, чи можна продовжувати це лікування (наприклад, антидепресантами) без шкоди для хворого у відділенні інтенсивної терапії [5].

Слід пам'ятати, що багато медикаментів володіють потенційним психотичним ефектом. В якості побічної дії лікарська депресія найчастіше зустрічається при використанні бета-блокаторів, ціметі-Діна, діазепаму, наркотиків, L-метилдофи, антигіпертензивних препаратів, дигоксину, а також кортикостероїдів. Встановивши медикаментозну депресію, слід по можливості припинити прийом препарату що її викликав. Такий препарат можна замінити іншим, що не володіє подібним впливом на психіку (наприклад, замінити анаприлин на надолол або циметидин на ranitidine). Так само як і в ситуації з делірієм, певну користь може принести проста зміна обстановки, спрямована на зниження рівня шуму, забезпечення сну і спокою хворого. Нерідко, для того щоб підняти настрій хворого, досить відвідування членів сім'ї. Активізація (наприклад, посадити в крісло) допомагає переконати хворого в тому, що стан поліпшується. Дієвими стимуляторами є радіо і телевізор. Бажано розібратися разом з хворим в причинах його депресії і з'ясувати, як він сам оцінює свою хворобу. Таким чином можна усунути непорозуміння і ті, що виникають слідом за ними страхи. У деяких випадках вдається виявити і усунути якусь певну причину (наприклад, забезпечити більш ефективне знеболення). Слід також пояснити хворому, що депресія нерідко зустрічається у відділенні інтенсивної терапії і повинна пройти в міру поліпшення його стану. Персонал повинен докладати всіх зусиль для того, щоб створити у хворого відчуття можливості особистого впливу на те, що відбувається з ним (наприклад, вирішувати, коли саме будуть проведені певні процедури). Будь-яка спроба усунути відчуття безпорадності у хворого буде корисна [6]. Цінним вкладом у наданні допомоги людині в боротьбі з депресією є дружня підтримка. Слід якомога дружнє та ввічливо відноситися до такого хворого. За умов сьогодення функціонують кабінети надання психологічної допомоги, в тому числі й через мережу Інтернет. Отримати психологічну допомогу за згаданих умов можливо не лишаючи простір особистого комфорту, при цьому надання такої допомоги не занадто дороге за ціновою категорією, до того-ж, в ряді випадків може бути надано клієнту анонімно [6].

Відмова від реанімації - це розпорядження лікаря про не застосування прийомів легенево-серцевої реанімації для запобігання смерті хворого від зупинки серця або дихання. Основним виправданням подібного розпорядження є обгрунтована думка лікаря про те, що хворий знаходиться в далекій і необоротної стадії смертельного захворювання і повинен померти протягом короткого проміжку часу. Якщо хворий знаходиться в свідомості, лікар повинен довести цю інформацію до хворого і запитати його згоди на обумовлену маніпуляцію. У разі, якщо хворий знаходиться в свідомості і просить реанімувати його при загрозі смерті рішення про відмову від реанімації не може бути прийняте. При потьмаренні і втраті свідомості, а також при деменції, відмова від реанімації може бути записана в історії хвороби відповідно до належних (встановленим протоколом в певному випадку) умов. Відмова від реанімації повинна бути записана в історії хвороби пацієнта із занесенням причин прийняття, умов і винятків для виконання даного рішення в карту спостереження. Як правило, якщо відмова від реанімації записана ординатором, вона повинна бути підтверджена і підписана старшим лікарем. Рішення повинно бути записано в ясних і конкретних виразах. Розпорядження може бути загальним (наприклад, не виробляти легенево-серцевої реанімації) або при необхідності більш конкретним. У будь-яких обставинах необхідно довести прийняте рішення до родичів хворого з докладним поясненням причин. Однак, за винятком випадків, коли хворий знаходиться під юридичним піклуванням родичів, згода останніх на відмову від реанімації не є обов'язковою. Відмова від реанімації тягне наслідком ретельне виконання всіх заходів щодо забезпечення комфорту, гігієни і знеболювання.

Передбачається

також припинення рутинних діагностичних досліджень. наприклад визначення газового складу артеріальної крові або аналізу причин лихоманки. Рішення про відмову від реанімації повинно переглядатися і відповідно до стану хворого підтверджуватися кожні 24 год.

В такому випадку, невідкладна допомога може знадобитися родичам та близьким хворої особи. Характер та напрямки такої допомоги залежать від конкретної ситуації. В будь-якому випадку доречним буде наявність медичної аптечки із лікарськими засобами першої необхідності: валідол, валокордин, корвалмент тощо від раптових болях в області серця, валеріана як заспокійливий засіб, анальгін та аналогічні препарати як знеболююче, вимірювачі артеріального тиску, розчин аміаку для приведення людини у притомність в разі раптової втрати свідомості, інші необхідні медикаменти [7].

В разі смерті мозку необхідно виключити захворювання або дію препаратів, що знижують рівень свідомості або тих, що блокують передачу збудження в нервово-м'язових з'єднаннях. До констатації смерті мозку лікар-реаніматолог починає проведення лікувальних заходів з приводу виявлених розладів, а також витримує час для виведення відповідних препаратів або, по можливості, усунення їх дії медикаментозно. Смерть мозку є клінічним станом, при якому констатують значні і незворотні руйнування всього мозку, в тому числі стовбура мозку. Фізіологічно еквівалентність цього поняття серцево-легеневої смерті визначається руйнуванням дихальних центрів. При цьому висновок про смерть мозку доводиться робити на підставі мозкових симптомів, так як хворий знаходиться на штучній вентиляції легень. Клінічними ознаками смерті мозку є відсутність свідомих чи несвідомих рухів, розширених зіниць що не реагують на світло і відсутність реакції на звукові подразники, а також феномен «очі ляльки» (коли при повертанні голови хворої людини в різні напрямки, очі хворого дивляться за одним й тим самим об'єктом).

Визначення смерті мозку по мозковим симптомів є в даний час стандартною і широко визнаною методикою. Дана практика законодавчо закріплена в більшості штатів США. Визначивши смерть мозку, лікар констатує смерть хворого, після чого припиняються всякі заходи з підтримки життєво важливих функцій. Смерть мозку може бути розпізнана, нерідко незабаром після інсульту, за низкою ознак. Нерідко вважається етично допустимим припинити заходи щодо підтримання життя хворого із здертю головного мозку. Однак думки на цей рахунок суперечливі і рішення повинне бути індивідуальним в кожному випадку [8].

Так само як і в попередній ситуації при відмові від реанімації екстрена медична допомога має надаватися близьким особам та родичам пацієнта. В будь-якому випадку в подібній ситуації дуже великий ризик раптового серцевого нападу та підвищення артеріального тиску в близьких людей хворого. В таких ситуаціях треба мати із собою нашатирний спирт, краплі зеленіна, валокордин, валідол, інші ліки першої необхідності. В теплу пору року добре провітрювати приміщення, в холодну пору року, мати під рукою (за можливості) тепле пиття, малокалорійну їжу (печиво, льодяники тощо). Завжди ввічливо та коректно спілкуватися із родичами постраждалої особи. За необхідності мати змогу викликати швидку медичну допомогу.

3. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ШОКОВИХ СТАНАХ

Перш за все ознакою та підставою шокового стану слугує будь-яке ускладнення складових компонентів кровообігу. Такі змін супроводжуються недостатністю надходження кисню до тканин шкіри, органів та м'язів, що за підсумками викликає розвиток шокових станів. Шок (от англ. shock -- удар, струс) являє собою уловне поняття, що характеризується критичним пониженням кровоточу в тканях організма у поєднанні з надлишковою напругою механізмів регуляції гомеостазу. Порушення в системі кровообігу відбуваються на макрорівні кровообігу з подальшим порушенням мікроциркуляції. Беззаперечну роль та функцію в системі формування шокових станів відіграє центральна нервова система. Центральна нервова система при настанні шокових випадків слугує так званим «пусковим механізмом» шокового стану, в послідуючим настанням порушення метаболізму, ендокринних розладів, та іншого [9].

Основною функцією кровообігу виступає доставка кисню до тканин організма людини. Для виконання цієї задачі необхідні ряд умов: 1. Нормальне функціонування серцевої м'язи; 2. Артеріальна та венозна судинна сітки, здатна змінювати ємкість, що забезпечує регулювання притоку крові до органів системи; 3. Достатній об'єм крові та нормальна її циркуляції при достатньому насищенні гемоглобіну киснем [10]. Травматичний шок - це раптовий та короткотерміновий прояв малокровія головного мозку, яке виражається в розладі чутливості та порушенні рефлекторної діяльності. Під впливом дії сильного подразника (переляк, больовий стан, термічний перегрів) на судинний центр впливає рефлекторне скорочення периферійних кровоносних судин, у тому числі й судин нервової системи. Подібний стан часто наступає як слідство переляку, страху та клінічно виявляється в головокружінні (порушенні координації рухів), холодній пітливості, запамороченнях (рефлекторній діяльності). Діагностується звуження зіниць, слабкий пульс, поверхневе дихання. В якості невідкладного лікування проводиться: спокій, горизонтальне положення хворого, звільнення ділянок тіло від одягу що може тиснути, подразнювати та пошкоджувати поверхневий шар шкіри, використання нашатирного спирту, серцево-судинних ліків.

Невідкладна допомога при настанні колапсу. Колапс це раптове тимчасове слабкість серцевої діяльності та зниження судинного тонусу, що супроводжується різким пониженням артеріального тиску для всіх життєвих функцій організму. Причинами його виникнення являються травми з обільним крововиливом та сильними больовими подразниками. Іноді колапс виникає як слідство раптової інтоксикації продуктів розпаду тканин клітин організму або як наслідок переляку та мішечної перевтоми. Клінічні ознаки колапсу: виникає раптова слабкість, пульс слабкий частий ниткоподібний, дихання повільне, поверхневе, загальна температура тіла знижена, кінцівки рук та ніг холодні, м'язи розслаблені. Невідкладне лікування. Необхідно звернути увагу на причини що викликають серцево-судинну слабкість, нормалізувати її функції. Так, хворому знадобляться свіже повітря, зовнішній масаж серця, розчин аміаку (дати вдохнути). За наявності кровотечі треба прийняти міри до її зупинки. Накладають жгут, приблизно на 15-20 см. вище за ушкоджену ділянку. При ушкодженні ключиць та ділянок шиї жгут не накладають. Пошкоджену ділянку (судини, уражену ділянку) затискають пальцями (за можливості попередньо їх продезінфікувавши), та викликають швидку медичну допомогу. Роблять тампонаду - обкладають ушкоджену ділянку тугими скрученими ватними тампонами, можливо обробленими в антисептичних, ранозагоюючих розчинах. За можливості, перетинають великі сосуди хірургічними зажимами, внутрішньовенно вводять кальція хлорид. Для поповнення обсягу крові, збільшення кров'яного тиску та поліпшення серцевої діяльності рекомендовано вводити внутрішньовенно фізіологічний розчин натрія хлориду разом з глюкозою та аскорбіновою кислотою. Найкращі результати спостерігаються при переливанні сумісної крові та крове замінних рідин (поліглюкін, реополіглюкін, гідролізат Л-103, гідролізат, козіїн ЦР-ЛІПК, амінопентид та ін.). Проте, інфузії з переливання крові можливо проводити лише в спеціалізованих закладах, за виключенням невідкладних реанімаційних станів на місці події, коли внутрішньовенні вливання крові від донора до потерпілого реципієнта прододяться реанімаційною бригадою за згодою потерпілого, якщо останній знаходиться у притомному стані, або за згодою його близьких осіб. В такому разі потерпілим або його родичами підписується спеціальна протокольна форма про те, що лікарі, що провадять маніпуляції не несуть відповідальності за наслідки медичної маніпуляції [11]. Травматичний шок являє собою важкий загальний стан. Характерними ознаками травматичного шоку є: стан раптового короткострокового збудження, що переходить в глибоке пригнічення нервової системи та всіх функцій організма.

В залежності від підстав, що викликають шокові стани розрізняють травматичний шок, що виникає після раптових травм: операційний, після оперативного хірургічного втручання. Причиною такого шоку може стати недостатня анестезія або її відсутність. Гемотрансфузіонний, як наслідок переливання групи крові, що не співпадає за резус-фактором, інших ознак.

За часом прояву вирізняють первісний шок, який виникає в момент нанесення травми або безпосередньо після неї та продовжується від декількох хвилин до декількох годин. Вторичний шок, як наслідок прояву через декілька годин або днів після травми, хірургічної операції або надання акушерської допомоги, внаслідок інтоксикації або додаткової травми або посилення болю після скінчення дії спазмолітичних та знеболюючих препаратів (анальгетиків).

Первинний шок нерідко має три фази дії. Перша фаза - ерктильна. Характеризується різким збудженням. Друга фаза - торпедна. Проявляється різким гальмуванням. Третя фаза - паралітична. Приводить до летального ісходу. [12] .

Еректильна фаза шоку розвивається в момент нанесення травми та подовжується від деяких хвилин до декількох мінут. Клінічно вона проявляється різким, буйним збудженням. Підвищується кровяний тиск. Підвищується потовиділення.

Торпедна фаза характеризується різким пригніченням, пониженням рефлексів при збереженні притомності , відсутності реакції організму на відчуття болю, пониженням всіх функцій організму, розширенням зіниць, в'яле реагування на слухові подразники, поверхневе неправильне та рідке дихання, слизові оболонки блідні, пульс слабкий, частий, ледь помітний. Може спостерігатися раптове випорожнення. Збільшується кількість еритроцитів в крові, кровообіг сповільнюється. Послаблюється серцева діяльність, порушується обмін речовин, знижується функціональна діяльність нирок, зменшується середньодобове виділення уріни.

В позитивних випадках торпедна фаза закінчується одужанням. В негативних випадках торпедна фаза переходить в паралітичну фазу.

В паралітичній фазі як результат зміни функціонування всіх органів в організмі та зносу нервових центрів та виникнення нервових паралічей. За даної фази знижується температура тіла на 2-3 градуси, дуже знижується кровяний тиск, пульс ледь пальпується, рефлекси та зовнішні подразники зникають. [13] . Невідкладне допомога при лікуванні травматичного шоку має бути комплексним та направленим на ізолювання джерела больового подразника та нормалізації функції нервової системи. Боротьбу с токсичним отруєнням обміну речовин.

При еректильній фазі необхідно ліквідувати підставу виникнення шоку, нормалізувати серцево-судинну діяльність (наприклад введенням кофеїну). Разом із тим, треба попередити розвиток збудження центральної нервової системи шляхом ретельного антисептичного оброблення та обезболювання ділянки що зазнала травми (приміром, новокаїнова блокада), накладенням швів на рану. [14] [15].

Основні принципи при наданні допомоги при лікуванні анафілактичного шоку будуються на особливостях його патогенеза.

1.За наявності показників, проводяться комплекси реанімаційних заходів.

2.За можливості, необхідно ліквідувати контакт з алергеном. В разі неможливості уникнення контакту з алергеном, необхідно ізолювати місце уражене алергеном від інших ділянок тіла. Наприклад, накласти жгут вище ягодичної м'язи в яку було введено лідокаїн, що спричинив алергічну реакцію. [16].

В разі наявності медичної сестри, може бути введено розчин адреналіну. Внутрішньовенна струйна інфузійна терапія під контролем медичного персоналу та погодинного діурезу.

У відношенні використання антигістамінних препаратів таких як димедрол, супрастин, та інше, при лікуванні анафілактичного шоку треба розуміти що для усунення підстав анафілактичного шоку вживання антигістамінних препаратів не показано. [17].

4. СИМПТОМИ В ПСИХІАТРІЇ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ

Психічне та психологічне здоров'я людей має корінне та вирішальне значення для формування здорової нації та громадянського суспільства в цілому. Надаючи невідкладну екстрену медичну допомогу особі, за умови перебування останньої в психічному або психологічному розладі треба бути дуже обережним. Завжди слід пам'ятати про той факт, що психічні розлади існують різноманітні. Не спеціалісту неможливо визначити про який саме психічний розлад йде мова. Проте, існують деякі загальні рекомендації та методи які можуть допомогти та бути корисними при надання невідкладної допомоги людині яка її потребує.

У преамбулі статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначе-но, що здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благо-получчя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. Психічне здоров'я - стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хворобливих психічних проявів та забезпечує адекватну до умов дійсності регуляцію по-ведінки і діяльності. Це позитивна життєдіяльність людини як складної живої системи. Психічне здоров'я забезпечує взаємодія біологічного, психологічно-го та соціального рівнів.

Тобто, тимчасове сильне душевне хвилювання, тимчасове психічне, а тим паче психологічне роздратування, панічний напад за умов сучасного ритму життя може статися в будь-кого з оточуючих. Супутніми факторами, що провокують настання невідкладних психічних та психологічних станів є стреси, перевтоми, недосипання, проблеми в родині, труднощі та складнощі в роботі, інші фактори що негативно впливають на стан психічного здоров'я особистості.

Критеріями психічного здоров'я визнаються: віковій рівень зрілості емоційно-вольової та пізнавальної сфер; здатність до самоуправління поведінкою, розсудливого планування життєвих цілей і підтримка активності для їх досягнення; адаптивність в мікросоціальних стосунках (дружба, кохання, сім'я, колектив); відповідність усіх реакцій людини на зовнішні подразники, буденні чи значні життєві події; відчуття захищеності, базова довіра до світу, життя, інших людей; відсутність підвищеної тривожності, неврозів, страхів; збереження психологічної рівноваги в життєвих ситуаціях.

До основних складових допомоги особам з психічними розладами в громаді доцільно віднести:

законодавчу підтримку;

поєднання фахівців закладів психіатричної допомоги та закладів громади (первинної медичної допомоги, юридичних, соціальних, служби зайнятості та ін.);

максимальне наближення до місця проживання;

партнерські стосунки клієнтів та фахівців усіх служб;

акцент на довгостроковому перебуванні в громаді (ведення індиві-дуального випадку);

розширення асортименту медичних та немедичних послуг, надання яких переважним чином забезпечується амбулаторними службами;

Однією із головних умов впровадження завдань Європейської Комісії є розбудова допомоги без госпіталізації в психіатричні лікарні або інші заклади, які обмежують права та свободи пацієнтів - з допомога в громаді. Тобто отримання особами з психічними розладами допомоги вдома, спрямованої на надання людині відповідальності та повноважень, орієнтування її на закріплення навичок самообслуговування та самодопомоги [18; с. 79-82].

Для того щоб попередити та запобігти появи стану психічних розладів доцільно проводити профілактичні заходи, а саме:

- надати інформацію про ризики, пов'язані зі вживанням наркотиків;

- перешкоджати поширенню звички вживати так звані легальні наркотики - алкоголь й тютюн;

- підтримувати здорову поведінку.

Окремі фахівці підкреслюють, що профілактику найкраще здійснювати шляхом підвищення поінформованості людей у цій галузі, всебічної підтримки здорового способу життя населення. Такий підхід припускає проведення широкомасштабних інформаційних компаній, забезпечення фінансової підтримки для проведення тренінгів / курсів навчання та ін.

Найбільш вдалою вважається комбінація нижченаведених стратегій:

- зміна ставлення людей до наркотиків (сюди можна віднести зме-ншення дози, зміна норм поведінки, вирішення особистих проблем і т. ін.);

- вироблення механізмів і навичок опору залежності від ПАР;

- подолання усіх форм залежностей, включаючи спиртні напої й тютюнові вироби;

- адаптація до особливостей проблеми залежностей у конкретному середовищі.

До базових понять концепції профілактики наркотичної залежності можна віднести поняття:

1. Превентивного простору ;

2. Поведінки, що «переборює» ;

3. Реабілітаційного простору [18; с. 175-177].

При наданні невідкладної допомоги при психічних та психологічних розладах доцільно брати до уваги наступні фактори. Кожна окрема людина за складом характеру, ментальним і соціальним розвитком є унікальною. Поведінка особи залежить від ступеня фізичного психоемоційного, духовного та розумового розвитку є поєднанні із ступенем соціальної адаптованості індивідуума. Це означає що сприймати дії особи, що виявила бажання допомогти в певній ситуації постраждала особа буде з суб'єктивної особистої точки зору, з урахуванням психічного або психологічного розладу та пройденого життєвого етапу. В будь-якому разі, особа що виявила бажання допомогти має оцінити ситуацію на предмет необхідності виклику швидкої спеціалізованої медичної служби ментальної медицини.

Ментальна медицина - наука, що вивчає етіопатогенез і діагностику, клінічну картину і лікування психічних розладів, біопсихосоціальні ресурси розвитку особистості і суспільства, стратегії і механізми адаптації і професіогенезу на єдиної синергетичної методології. У це формулювання входить класичне визначення психіатрії та все модальності, виділені в характеристиці ментального здоров'я ВООЗ (2001), що є пріоритетами ментальної превентології.

Ментальна превентології - розділ загальної превентології, наука про шляхи формування та підтримки оптимального рівня ментального здоров'я, психогігієни і психопрофілактики на системній і мультидисциплінарної синергетичної основі.

Можуть траплятися випадки, коли постраждалому потрібна проста людська увага, добре слово та невелика поміч. Трапляються ситуації, коли людина опиняється на самоті в розгубленому стані, приміром, в чужому місті, районі і т.п. Буває так, що в людини раптово сталися такі неприємності на які людина взагалі не знає як реагувати. Часто в такі ситуації можуть потрапляти дорослі люди, бо вони звикли брати на себе відповідальність і нерідко соромляться просити про допомогу в оточуючих та в близьких осіб. Іноді проста небайдужість та увага до сторонньої особи навіть у брак власному часу здатні врятувати чиюсь родину, життя.

Особі з психіатричним або психологічним розладом слід з великою обачністю давати ліки до приїзду медичних фахівців. Підставою того є нерозуміння характеру захворювання а також картини анамнезу хворого. Можливо постраждалий вживав якісь медикаменти, які не можливо вживати у поєднанні з тими препаратами, що можна запропонувати постраждалому. Крім того спеціалізовані бригади ментальної невідкладної допомоги будуть брати аналіз в пацієнта на наявність в його організмі психотропних речовин, нейролептиків, психостимуляторів, прекурсорів та їх аналогів. Тобто, не розуміючи ситуації, та даючи постраждалому медикаменти можна спотворити картину дійсності клінічного стану постраждалого, що була до вживання ним запропонованих медикаментів.

Своєчасне виявлення і адекватна діагностика психічних розладів має вирішальне значення для успішної терапії і сприятливого прогнозу розлади задовго до фракталів хронізації і результату.

У зв'язку з цим представляється доцільною подальша інтеграція системи психотерапевтичної допомоги в загальносоматичні лікувально-профілактичні структури, відкриття психосоматичних відділень в багатопрофільних лікарнях, організаційне оформлення мультидисциплінарної служби ментального здоров'я . [19; с. 20-25].

Взагалі, психічне здоров'я це відсутність хвороб і патологічних змін у

головному мозку людини, але це ще не виключає виникнення в екстремальних умовах морально - етичних і соціально - психологічних реакцій, які виходять за межи загальноприйнятої норми, але не мають потреби у застосуванні медичних засобів.

До загальних критеріїв психічного здоров'я відносять:

1. Усвідомлення і почуття безперервності, сталості та ідентичності свого "Я".

2. Усвідомлення і почуття безперервності, сталості та ідентичності своїх переживань в однотипних ситуаціях.

3. Критичне ставлення до себе та результатів своєї психічної діяльності.

4. Відповідність психічних реакцій силі та частоті впливів середовища, соціальних обставин і ситуацій.

5. Здатність самокерування поведінкою відповідно до соціальних норм, суспільних правил та законів.

6. Здатність планувати свою життєдіяльність і реалізувати свої плани.

7. Здатність змінити свою поведінку залежно від життєвих ситуацій і обставин

Завданням психіатрії є сприяння толерантному ставленню суспільства до психічно хворих, подоланню упередженості, відчуження і регулюванню соціальних санкцій відносно психічно хворих.

Обтяжливість хворого для оточуючих не повинна бути причиною для застосування примусових заходів. Тривалість перебування хворого у лікарні визначають тільки за його психічним станом. Необгрунтовано тривале перебування хворих у лікарні може призвести до розвитку синдрому госпіталізму. Дуже важливо, щоб хворі як можна довше залишалися соціально адаптованими, оскільки у хворих, які продовжують працювати, ремісії більш тривалі, а час, проведений у лікарні, коротший, ніж у пацієнтів, які покинули роботу. Під час виписки хворих з лікарні необхідно враховувати умови, в яких вони будуть жити.

Результати досліджень, проведених у різних країнах, свідчать, що пом'якшення дисциплінарних заходів у психіатричних відділеннях, необмеженість відвідувань родичами, надання хворим домашніх відпусток значно зменшило число агресивних й автоагресивних дій хворих.

Основними нормативними актами з питань зловживання в психіатрії є Гаагська декларація, прийнята Всесвітньою психіатричною асоціацією в 1977 р., а також "Принципи захисту осіб, які страждають на психічні захворювання, і поліпшення охорони здоров'я в області психіатрії", прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у 1991 р. Будь-які зловживання психіатром своїми знаннями несумісні з професійною етикою. Психіатр не повинен використати свої можливості всупереч медичним інтересам, без підстави й необхідності застосовувати медичні засоби. Не можна ставити психіатричний діагноз тільки на підставі розбіжності поглядів і переконань людини із такими, що прийняті у суспільстві. Особисті упередження психіатра не повинні впливати на діагностику й лікування [20; с. 3-12].

5. ТЕРАПІЯ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

За умови необхідності та крім цього при виявлення бажання допомогти хворому та/або потерпілому при отриманні раптових ушкоджень фізичного та психічного станів доцільно розуміти та застосовувати терапію невідкладних станів.

Далі буде наведено декілька зразків терапії невідкладних станів в різних їх проявах.

Невідкладна допомога при алкогольній комі. Алкогольна кома є важким отруєнням етиловим спиртом, що супроводжується втратою реакції на зовнішні подразники, пригніченням дихальних, нервових центрів, порушенням терморегуляції. Розвивається при концентрації етанолу в крові 3 г/л і вище, смерть"-- при концентрації від 5-6 г/л і вище.

Ознаками алкогольної коми визнаються:

1. Токсигенна стадія"-- алкогольна кома (поверхнева або глибока, ускладнена або неускладнена), порушення дихання та гемодинаміки;

2. Соматогенна стадія" -- психоневрологічні розлади, запальні ураження органів дихання, синдром позиційного здавлення; наявність специфічного запаху з рота або дані, що свідчать про вживання алкоголю.

Ознаками перебігу алкогольної коми є:

1) порушення зору;

2) непостійність неврологічної симптоматики: гра зіниць, «плаваючі» очні яблука, транзиторна анізокорія мускулатури, міофібриляції в ділянці грудної клітки та шиї;

3) зниження температури тіла.

Порушення дихання частіше обумовлені обтураційно-аспіраційними ускладненнями (аспірація блювотними масами, бронхорея, гіперсалівація, ла рин го-брон хо спазм). Центральний тип порушення дихання характерний для глибокої алкогольної коми та є головною причиною смерті на догоспітальному етапі.

Основні принципи невідкладної допомоги

1. Забезпечення адекватного зовнішнього дихання :

- відновити прохідність дихальних шляхів, санація трахео - бронхіального дерева за аспірації;

- інгаляція кисню через маску або носовий катетер у разі гіпоксемії;

- штучна вентиляція легень через маску чи інтубаційну трубку у разі вираженої гіповентиляції;

- серцево-легенева реанімація у разі раптової зупинки кровообігу;

- перевертання хворого кожні 30-40 хв. з метою профілактики синдрому позиційного стискання.

2. Видалення алкоголю, що не всмоктався: зондове промивання шлунка великим об'ємом води кімнатної температури (10-12 л), ввести ентеросорбент (ентеросгель по 15 г тричі на добу або активоване вугілля 1-2 г/кг/добу), за відсутності кашльового рефлексу після промивання шлунка виконати інтубацію трахеї; за відсутності свідомості зондове промивання шлунка можливе лише після інтубації трахеї).

3. Виведення токсинів, що всмокталися шляхом ентерального та парентерального водного навантаження сольовими розчинами, глюкозою, плазмозамінниками з подальшою стимуляцією діурезу салуретиками: маннітол 1-1,5 г/кг в/в крапельно, а потім фуросемід 40-80 мг в/в струминно з попереднім уведенням катетера в сечовий міхур.

4. Прискорення метаболізму алкоголю і відновлення функцій центральної нервової системи (ЦНС):

- гіпохлорит натрію 0,06% 400 мл в/в крапельно зі швидкістю 40-60 крап./хв.;

- глюкоза 500 мл 20% р-ну з 20 ОД інсуліну короткої дії та комплексом вітамінів (вітаміну В1 3-5 мл 5% р-ну в/в струминно перед введенням глюкози, нікотинова кислота 3-5 мл 1% р-ну в/в струминно повільно, аскорбінова кислота 5-10 мл 4% р-ну в/в струминно);

- натрію тіосульфат 20-40 мл 30% р-ну в/в струминно;

- пірацетам 20 мл 20% р-ну в 500 мл 0,9% р-ну NaCl або 5% розчину глюкози в/в крапельно.

5. Гідрокарбонат натрію 300-500 мл 4% р-ну в/в крапельно з метою корекції ацидозу.

6. Атропін 0,7-1,0 мл 0,1% р-ну на 10 мл 0,9% р-ну NaCl в/в струминно за гіперсалівації.

7. Антибактеріальна терапія на ранніх етапах у разі аспіраційних ускладнень:

- цефоперазон/сульбактам 2-4 г/добу на 10-20 мл 0,9% р-ну NaCl в/в струминно з інтервалом 12 год. + метронідазол 100 мл (500 мг) в/в крапельно кожні 8 год. або

- кліндаміцин 600 мг на 100 мл 0,9% р-ну NaCl в/в крапельно-повільно кожні 8 год.

Екстренна медична допомога при анафілактичному шоковому стані (анафілаксія)

Визначення. Важка, загрозлива для життя форма генералізованої або системної реакції гіперчутливості, яка характеризується:

1) швидким початком;

2) небезпечними для життя порушеннями дихання та кровообігу;

3) проявами на шкірі та слизових оболонках.

Чинники (алергени):

1) харчові продукти;

2) медикаменти;

3) отрута перетинчастокрилих комах;

4) чинник неможливо ідентифікувати у 20% випадків.

Ознаки:

Ураження шкіри/шкірових оболонок, дихальна недостатність, знижений артеріальний тиск (гіпотонія), непритомність, нетримання сечі, шлунково-кишечні розлади.

Невідкладна допомога при анафілаксії.

1. Епінефрин (адреналіну гідрохлорид)"-- 0,1% розчину 0,01 мл/кг маси тіла, але не більше 0,5 мл. (0,5 мг) п/ш у середню ділянку латеральної поверхні стегна.

2. Введення 0,1% розчину епінефрину п/ш в дозі до 0,5 мл. (0,5 мг) може бути повторено у разі потреби через 5-15 хвилин після 1-го введення.

Слід пам'ятати що внутрішньовенне введення епінефрину повинно здійснюватися в умовах відділення інтенсивної терапії, при підключенні електрокардіографа-монітора та пульсоксиметра.

Видалення негативного чинника -- видалення жала комахи, провітрювання приміщення. Якщо чинником є медикамент, його введення має бути припинено негайно.

Поза пацієнта при проведенні маніпуляцій:

- у разі нестабільності кровообігу"-- лежачи на спині з піднятими нижніми кінцівками;

- напівсидячи"-- у разі дихальної недостатності;

- у разі втрати свідомості"-- на боці, висунути нижню щелепу, зняти зубні протези в разі їх наявності.

Дієвими засобами подолання анафілактичного шоку є: кисневі інгаляції, внутрішньовенні та внутрішньом'язові інфузії, крапельниці з розчином глюкози, іншими ліками.

Невідкладна перша медична допомога при болях у спині

Біль у спині це стан, що характеризується дегенеративно-деструктивними змінами структурних утворень хребта, проявляється вертебральним та екстравертебральним синдромами.

Найчастіші підстави прояву больового синдрому у спині:

1) механічні (остеохондроз, грижа чи пошкодження міжхребцевого диску, перелом хребця, спондилолістез);

2) запальні (спондилоартрит, ревматична поліміалгія);

3) м'яко-тканинні (фіброміалгія, міофасціальний синдром, перенатягнення м'язево-зв'язкового апарату);

4) вогнищево - інфільтративні (пухлина, інфекційне ураження кісток чи м'яких тканин).

Етиологія болю буває різною: локальний, рефлекторний, поверхневий, «стріляючий», «гострий», «ріжучий», м'язові-спастичний.

Відповідно до сучасної класифікації American College of Physician and American Pain Society, виділяють три типи болю в нижній частині спини: неспецифічний біль, котрий складає 85% усіх випадків; біль, асоційований з такими патологічними станами хребта, як спінальний стеноз, компресійні переломи хребців і т. п.; біль, асоційований з пухлинними процесами.

Клінічні ознаки ознак захворювань спини:

1. Біль без змін і не пов'язаний з рухом або відпочинком.

2. Біль без змін, незважаючи на лікування впродовж 2-4 тижнів.

3. Специфічна «захисна» поведінка при больовому подразненні.

4. Кольки або біль, пов'язаний з вісцеральною функцією.

5. Наявність онкологічної патології в анамнезі або вперше вияв-

лена онкологічна патологія.

6. Лихоманка.

7. Високий ризик переломів (похилий вік, остеопороз).

8. Наявність нездужання, втоми або втрати ваги.

9. Прогресуючі неврологічні порушення.

10. Дисфункція кишечнику або сечового міхура.

11. Виражена ранкова скутість в якості основної скарги.

Невідкладна допомога при болю у спині:

Створення умов, які сприяють зниженню інтенсивності больових проявів, зменшенню навантаження на структури опорно-рухової системи (ортопедичний режим і т. п.).

Медикаментозне лікування (нестероїдні протизапальні засоби; анальгетики, міорелаксанти, антипароксизмальні препарати, транквілізатори, антидепресанти, препарати з хондро протективною дією, препарати, які покращують мікроциркуляцію, осередкову та центральну гемодинаміку, зменшують венозний застій та гідратацію тканин, препарати з метаболічною дією); медикаментозні блокади (епідуральні, сакральні, корінцеві селективні та ін.) з глюкокортикостероїдами пролонгованої дії та місцевим анестетиком; фізіотерапія; рефлексотерапія; лікувально-фізична культура.

Больові синдроми купіруються (блокуються) не стероїдними та у більш проблемній ситуації, стероїдними знеболюючими засобами. В окремих випадках, за умови погіршення загального стану при загостренні локального болю в хребті, а також у післяопераційних станах може бути застосовано новокаїнові та лідокаїнові блокади.

Питання комбінації препаратів різних групп не регламентовано міжнародними узгоджувальними документами, проте найбільш ефективними для зменшення болю в спині є ацетамінофен (парацетамол) у поєднанні з периферичними міорелаксантами (за гострого болю) та трициклічні антидепресанти (за хронічного болю).

Перша невідкладна допомога при гіпоглікемії. Підставою виникнення гіпоглікемії є надлишкове накопичення інсуліну в організмі по відношенню до надходження вуглеводів ззовні (з їжею) або з ендогенних джерел (продукція глюкози печінкою), а також за пришвидшеного засвоєння вуглеводів (фізична робота).

Провокуючими факторами появи та розвитку гіпоглікемії визнаються такі, що:

1) безпосередньо пов'язані з медикаментозною цукрознижуючою терапією: передозування інсуліну, помилка пацієнта, помилка функції інсулінової шприц-ручки, глюкометра, свідоме передозування; помилка лікаря (надзвичайно низький цільовий рівень глікемії, надзвичайно високі дози); зміна фармакокінетики інсуліну або пероральних лікарських засобів (ЛЗ): зміна ЛЗ, ниркова та печінкова недостатність, високий титр (концентрація розчину, яка виражається відношенням маси розчиненої речовини до об'єму розчину) антитіл до інсуліну, неправильна техніка ін'єкцій;


Подобные документы

 • Фактори ризику невідкладних станів у ході амбулаторного прийому, що включають серцеву недостатність, ішемічну хворобу серця. Профілактика невідкладних станів, що мають патологічні відхилення. Клінічна картина нападу короткочасної втрати свідомості.

  реферат [29,5 K], добавлен 04.01.2011

 • Штучне дихання, його види та застосування. Закритий масаж серця. Перша допомога при отруєнні шкідливими газами у шахті. Загальні відомості про рани, перемоли та надання першої допомоги. Способи зупинки кровотеч. Накладання пов'язок. Допомога при ударах.

  учебное пособие [5,8 M], добавлен 09.03.2016

 • Класифікація та характерні риси невідкладних станів у пульмонології, їх діагностика та перша допомога. Диференціальна діагностика легеневих захворювань, етапи та методи досліджень. Форми та симтоматика туберкульозу, проблема його розповсюдження.

  реферат [28,7 K], добавлен 03.09.2009

 • Показники життєдіяльності організму та ознаки смерті. Схема надання першої медичної допомоги при кровотечах, травмах, ураженні електричним струмом, тривалому здавлюванні, шоку, опіках, переохолодженні, тепловому ударі, отруєнні, укусах звірів, утопленні.

  методичка [1,0 M], добавлен 16.01.2011

 • Основні клінічні синдроми ГРВІ у дітей залежно від її етіології. Принципи та особливості госпіталізації та терапії невідкладних станів у дітей, хворих на ГРВІ та бронхіти. Загальна характеристика сучасних препаратів для етіопатогенетичної терапії ГРВІ.

  реферат [27,8 K], добавлен 12.07.2010

 • Види отруйних змій, їх звички. Перша допомога при укусах бджіл, ос, шершнів та джмелів. Укуси комарів, основні характерні симптоми. Лікарські засоби допомоги. Надання першої допомоги потерпілому при укусі отруйної змії. Відсмоктування та шкірні розрізи.

  презентация [522,5 K], добавлен 24.02.2015

 • Поняття астматичного статусу (АС) як синдрому гострої прогресуючої дихальної недостатності. Частота виникнення АС у хворих бронхіальною астмою. Клінічні форми АС, стадії його перебігу. Принципи терапії АС. Невідкладні заходи надання першої допомоги.

  презентация [162,8 K], добавлен 26.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.