Кінезотерапія хворих із захворюванням нирок

Кінезотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок. Клініко-фізіологічне обґрунтування механізму лікувальної дії засобів кінезотерапії. Періодизація занять лікувальною фізичною культурою. Методи фізичної реабілітації, масаж, фізіотерапія.

Рубрика Медицина
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 24.09.2014
Размер файла 154,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

8а. В. п.- стоячи, ноги разом, гімнастичний ціпок на лопатках. Відвести ногу убік, нахилитися в ту ж сторону - видих, вернувся в і. п.- вдих. 3-4 рази в кожну сторону.

9. В. п.-- ноги разом, ціпок над головою, хват руками ширше плечей. Випад правою ногою вперед, ціпок на лопатки, ліву відставити назад на носок - видих, вернутися в і. п.- вдих. 3-4 рази кожною ногою. Темп середній.

10. В. п.-- стоячи, ціпок спереду на відстані кроку одним кінцем стосується підлоги, верхній кінець притримують двома руками. Відвести ногу назад, нахилитися -- видих, вернутися в і. п.-- вдих. 4--5 разів кожною ногою. Темп середній.

11. В. п.-- стоячи, ноги разом, ціпок на відстані кроку спереду, одним кінцем стосується підлоги, за верхній кінець ціпок тримають двома руками. Ковзанням правої ноги назад перейти у випад на лівій нозі -- видих, вернутися в і. п.- вдих. Те ж іншою ногою. 4-5 разів кожною ногою.

12. В. п.-- стоячи, ноги разом, ціпок угорі горизонтально підлоги, хват ширше плечей, присісти на носках, ціпок витягнути вперед перед грудьми, руки прямі -видихнули, вернутися в і. п.-вдих. 5--6 разів. Темп середній.

13. В. п. стоячи, ноги разом, руки внизу із ціпком. Підняти руки нагору, одночасно відвести ногу назад -- вдих, вернутися в і. п.-- видих. 3-4 рази кожною ногою. Темп середній.

14. В. п. стоячи на колінах, руки спереду із ціпком, хват ширше плечей, відвести руки вліво, сісти на підлогу праворуч-видих, вернутися в і. п.- вдих, 4-5 разів у кожну сторону. Темп повільний.

15. В. п. - лежачи на спині, ноги й руки прямі, у руках ціпок, підняти прямі руки над головою - вдих, вернутися в і. п.- видих.

16. В. п.- лежачи на спині, ноги разом, носки відтягнуті, ціпок у руках перед грудьми, руки прямі. Підняти ногу вперед - нагору до торкання. 4-5 разів кожною ногою. Темп середній.

17. В. п.-- лежачи на спині, руки перед грудьми із ціпком. Підняти ноги, просмикнути обидві ноги через ціпок, перекат на спині вперед назад, ціпок затиснутий коліньми, вернутися в і. п. 4--5 разів. Подих довільне. Темп середній,

18. В. п.-- лежачи на животі, ноги разом, руки із ціпком над головою. Одночасно відвести руки й ноги назад, вернутися в і. п. 5--6 разів. Подих довільне.

19. В. п. - теж. Згинаючи лікті, покласти ціпок на лопатки, голову відвести назад, прогнутися - вдих, вернутися в і. п.-- видих. 4--5 разів. Темп середній.

20. В. п. - стоячи, ноги ширше плечей, ціпок в опущених руках. Підняти ціпок нагору, подивитися на неї -вдих, опустити ціпок униз -видих. 4-5 разів.

Заключний розділ

21. В. п.- стоячи. Ходьба з дихальними вправами з уповільненням темпу 1-1,5 хв.

22. В. п.-стоячи. Руки підняти нагору - вдих, повільно опустити вниз із розслабленням - видих. 4-5 разів.

23. В. п.- стоячи. Руки опущені. Підняти пряму ногу, розслабити - опустити. 3-4 рази кожною ногою. Темп повільний.

Розділ 4. Обговорення і підрахунок отриманих результатів, методика математично-статистичних розрахунків за Стьюдентом

4.1 Статистична обробка даних за Стьюдентом

На початковому етапі проведення розрахунків під час дослідження для нас важливі вихідні данні осіб, з якими будуть проведені реабілітаційні заходи (експериментальна група) і осіб , з якими не будуть проведені реабілітаційні заходи (контрольна група)

Вихідні дані цих груп наводяться в таблицях №2.1, №2.2, (Глава II, розділ 1)

Для підтвердження або спростування вірогідності показників хворих при надходженні скористаємося t - критерієм Стьюдента. Це важливо для того щоб, переконатися в спонтанності й випадковості підбора пацієнтів в експериментальну й контрольну групу. Це дасть розуміння того, що з самого початку хворі перебувають у відносно рівних умовах.

Для підрахунку даних використають формули [Глава 2, Розд. 2.2.9].

Табл. 2.5 Обчислення даних, отриманих на початку дослідження

контрольна група

експериментальна група

Показники

x

R

р

m

x

R

р

m

ЧСС

88,7

25

12

4

90,1

40

19,2

6,4

САТ

126,0

30

14,4

4,8

130,5

50

24

8

ДАТ

89,5

20

9,6

3,2

90,5

20

9,6

3,2

Орто- статична проба

161,7

51

24,5

8,2

132,6

28

13,5

4,5

Штанге

20,1

18

8,7

2,9

21,4

18

8,7

2,9

Білок

0,04

18

1,3

1,1

0,05

16

1,6

1,1

Наприкінці дослідження, після проведення реабілітаційних заходів, ми отримали наступні данні:

Табл. №2.6 Експериментальна група. Данні, отримані наприкінці дослідження

Хворий

№ з/ч

ЧСС, (уд/хв)

Артеріальний тиск, мм рт. ст.

Ортостатична проба (%)

Проба Штанге

Лабораторні дослідження

САТ

ДАТ

Білок (г/л)

Гематурія (+так, - ні)

1

80

125

90

45

31

0,034

-

2

81

120

90

56

39

0,040

-

3

81

110

90

50

45

0,052

+

4

72

135

95

48

37

0,02

-

5

83

140

90

61

55

0,015

-

6

87

120

80

50

31

0,009

-

7

84

130

85

52

31

0,051

-

8

86

120

90

50

46

0,039

-

9

82

150

90

58

37

0,061

-

10

83

130

80

53

32

0,043

-

Табл. №2.7 Контрольна група. Данні, отримані наприкінці дослідження

Хворий № з/ч

ЧСС, (уд/хв)

Артеріальний тиск, мм рт. ст.

Ортостатична проба (%)

Проба Штанге

Лабораторні дослідження

САТ

ДАТ

Білок (г/л)

Гематурія (+так, - ні)

1

93

125

95

62

32

0,034

+

2

92

120

85

61

31

0,040

-

3

75

110

85

53

23

0,052

+

4

76

125

90

46

25

0,02

-

5

84

130

100

53

36

0,015

-

6

86

120

80

51

25

0,009

+

7

90

130

90

58

20

0,051

-

8

100

125

85

53

19

0,039

-

9

98

140

90

63

27

0,061

-

10

93

135

95

61

25

0,043

-

Після проведення аналізу отриманих даних ми встановили, що після проведення реабілітаційних заходів у 80% хворих експериментальної групи покращився стан серцево -судинної системи (АТ, ЧСС) у контрольній цей показник склав 60%. Також покращились лабораторні показники у експериментальній на 90% ліквідована гематурія та зменшення кількості виявленого білка, у контрольній цей показник тільки 70%. Графічне відображення результатів зазначене у додатку В, у гістограмах з 2,6 по 2,10.

Табл. 2.8 Обчислення даних, отриманих наприкінці дослідження

контрольна група

експериментальна група

Показники

x

R

р

m

x

R

р

m

ЧСС

88,6

25

12

4

81,9

15

7,2

2,4

САТ

125,0

30

14,4

4,8

128

40

19,2

6,4

ДАТ

87,5

20

9,6

3,2

88

15

7,2

2,4

Орто- статична проба

140,2

29

13,9

4,6

127,6

21

10,1

3,4

Штанге

26,3

17

8,2

2,7

38,4

24

11,5

3,8

Білок

0,08

18

1,9

3,4

0,01

11

1,1

1,1

Таблиця №2.9 Порівняльна характеристика достовірності відмінностей t - Критерію Стьюдента протягом етапів обчислень.

Етап досліджень

t(ЧСС)

t(САТ)

t(ДАТ)

t(Орт. проба

tШтанге

t білок

Вірогідність відмінностей

Почат-ковий

1,2

0,5

0,2

1,1

0,3

0,1

не підтвердилася

1,2<2,1

0,5<2,1

0,2<2,1

0,4<2,1

0,3<2,1

0,1<2,1

Заключ-ний

2,7

0,7

0,6

2,2

2,6

2,5

підтвердилася

2,5>2,1

0,7<2,1

0,6<2,1

2,2>2,1

2,6>2,1

2,5>2,1

Відображання відмінностей між групами на початку і на прикінці дослідження t Критерію Стьюдента у графічному вигляді зазначено у додатку В, гістограма 2.11

Графік відображає відмінності між групами на початку і на прикінці дослідження t-критерію Стьюдента. Як видно різниця в показниках наприкінці дослідження, після проведення програми реабілітації набагато вища.

5.2 Обговорення отриманих даних

ЧСС (у спокої). Критерій Стьюдента (по ЧСС) t = 2,7. Цей показник у таблиці перебуває між значеннями (Р - 0,05) і (Р - 0,01); це говорить про наявність достовірної відмінності між величинами показників контрольної й експериментальної груп. Приріст даних показників в експериментальній групі вище, можна зробити висновок, що розроблена методика кінезотерапії сприяє стабілізації діяльності серцево-судинної системи пацієнтів.

АТ. Критерій Стьюдента t (САТ) = 0,7 t (ДАТ) = 0,6 Ці показники по таблиці менше значеннями (Р - 0,05), це говорить про відсутність достовірної відмінності між величинами показників контрольної й експериментальної груп. Це пов'язане з тим, що пацієнти в обох групах мали незначне відхилення за цими показниками в спокої і істотно не відрізняється.

Критерій Стьюдента t(Ортостатична проба) = 2,2. Цей показник у таблиці перебуває між значеннями (Р - 0,05) і (Р - 0,01); це говорить про наявність достовірної відмінності між величинами показників контрольної й експериментальної груп при . Це пов'язане з тим, що, обраний нами курс кінезотерапії сприяє підвищенню фізичної працездатності пацієнтів, зокрема це видно при виконанні проб з фізичним навантаженням. Тому розроблена програма фізичної реабілітації є адекватною для даного виду захворювання, сприяє нормалізації основних функцій організму пацієнтів, зокрема серцево-судинної системи.

Критерій Стьюдента t (Штанге) = 2.6. Критерій Стьюдента по даному показнику склав - 2,6. Це говорить про наявність достовірної відмінності в групах. Програма кінезіотерапії виявилась сприятливою для адаптації і збільшення резервних можливостей дихальної системи пацієнта, це є важливим фактором для більш швидкого одужання хворих.

Критерій Стьюдента t (білок сечі) = 2,5 Це дуже важливий показник який вказує на ефективності реабілітації хворих з сечокам'яною хворобою які пройшли курс реабілітації. Він свідчить про зменшення, або зникнення патологічних процесів в нирках пацієнтів і говорить про наявність достовірної відмінності в досліджуваних групах.

Як ми і передбачали обчислення отриманих даних у більшості показників довело вірогідність використання обраної нами методики кінезіотерапії з метою лікування і відновлення хворих на захворювання нирок.

Висновки

Нами було виконано:

1. пошук та обробка літературних джерел даних,

2. розроблена програма лікування та реабілітації пацієнтів які мають захворювання нирок;

3. проведена оцінка функціонального стану хворих, основних систем організму та змін, що відбуваються під впливом обраних методик фіз. реабілітації;

4. з пацієнтами були проведені методики кінезіотерапії, ми сприяли залучення їх до самостійних занять лікувальною фізкультурою, самомасажу;

5. профілактика можливих ускладнень, нормалізація основних функцій організму пацієнтів;

6. за допомогою обробки й аналізу даних, встановлено ступень ефективності обраної нами програми реабілітації;

Проведення кінезіотерапії з метою лікування і профілактики хворих на сечокам'яну хворобу має велике значення для більш швидкого одужання хворих, більш м'якому і стрімкому виведенню конкрементів і збільшення резервних можливостей основних функцій організму. Перевагою не медикаментозної терапії за допомогою засобів кінезотерапії є те, що вона добре переноситься хворими, викликає нормалізацію емоційного стану, є природним патогенетичним засобом лікування, який є безпечним ефективним та раціональним у фінансовому плані.

Регулярні заняття ЛФК з пацієнтами, дисциплінують їх, стимулюють до відповідального підходу до захворювання, активному співробітництву з лікарем, отже сприяють одужанню хворого і профілактику рецидивів.

І хоча лікувальна фізкультура дуже діючий і ефективний засіб боротьби із захворюваннями нирок, у нефрологічному відділені, де проводилась наша робота, вона практично не використається.

Після проведеного нами дослідження цілком обґрунтовано спростовуються загальна думка про застосування лише медикаментозного лікування й говорять про те, що застосування факторів фізичної реабілітації, у сполученні з лікарськими препаратами, дають найбільш сприятливий для лікування й подальшого відновлення ефект.

Таким чином, рішення надзвичайно актуальних і соціально значимих проблем реабілітації в нефрології вимагає вживання невідкладних заходів. Це рішення можливо за умови оптимізації (розширення) реабілітаційного лікування в стаціонарах, підвищення якості підготовки й кваліфікації реабілтологів, рівня їх грамотності в нефрології, поліпшення діагностико-лікувальних можливостей поліклінічної ланки, створення умов для внестаціонарного патронажу пацієнтів, пророблення й впровадження стандартів нефрологической допомоги на всіх її етапах, організаційного й спеціалізованого вдосконалення системи диспансеризації, підвищення рівня санітарно-освітньої роботи із хворими нефрологіченого профілю.

Підбиваючи підсумок роботи слід ще раз зазначити, що всі вищевказані дані свідчать про актуальність і необхідність розробки й застосування реабілітаційних програм спрямованих на відновлення здоров'я й поновлення працездатності людей, що страждають на захворювання нирок, а так само впровадження їх у життя.

Список використаної літератури

1. Аксельрод С. Л. “Спорт и здоровье” Київ, «Здоров'я» 1995

2. Васильев В. Е. “Лечебная физическая культура”.

3. Грицак Е. Н. Энциклопедия массажа.- М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.- 640с.

4. Журавлёва А. И., Граевская Н. Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1997

5. Епифанова В.А., Апанасенко Г.А. Лікувальна фізкультура й лікарський контроль.- М.: Медицина, 1990, 35-37з

6. Каптелин А.Ф., Лебедева И.П. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей.- М.: медицина, 1995.

7. Лопаткина Н. А и Шевцова И.П., Оперативная урология, под ред., М., 1986;

8. Лебедєва І. П. Основи лікувальної фізичної культури. Лікувальна фізкультура в системі медичної реабілітації Піл ред. Лебедевої І.П, Каптелина А. Ф., - М: Медицина, 1995.- 3.14-39.

9. Левинсон И. А. “Нефрит, пиэлит, пиэлонефрит”

10. Мухин В.М. Физическая реабилитация. - К.: Олимпийская литература, 2000.

11. Милюкова И. В., Евдокимова Т. А. Лечебная физкультура: Новейший справочник / Под ред. Т. А. Евдокимовой.- СПб.: Сова; М.: Изд-во Эксмо, 2005, - 862 с., ил.

12. Мурза В. П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник. - Київ: „Олан”, 2004,- 559 с.

13. Машков А. В. “Основи лечебной физической культури”.

14. Майстрах К. В.“Профилактика заболеваний”

15. Обросов А.Н. Карачевцева Т. В., Ясногородский В. Г. и др. Руководство по физиотерапии и физиопрофилактике детских заболеваний; Под ред. чл.-корр. АМН СССР проф. А. Н. Обросова, проф. Т. В. Карачевцевой.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Медицина, 1987.- 384 с.: ил.

16. Питель Ю.А. и Золотарев И.И. Коралловидние камни почек, Минск, 1973

17. Полковников Ю. Н. Школа здоровья.- М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1997.- 464 с.

18. Пириг Л. Нефрологическая помощь в Украине // Doctor.-2001.-№6.-С.9-11

19. Попов С.Н. Физическая реабилитация.- Ростов на дону.: изд-во «Феникс»

20. Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я. - Вплив фізичних вправ на працездатність і здоров'я людини - Київ: Здоров'я, 1986.

21. Правосудова В.П. Учебник инструктора по лечебной физической культуре: Учеб. для ин-тов физ. культ. / Под ред. В. П. Правосудова.- М.: Физкультура и спорт, 1980.- 415с., ил.

22. Соколова Н. Г. Физиотерапия. Изд. 3-е.-Ростов н/Д «Феникс»,2006.-314 с.

23. Саркізов-Серазіні І.М., Дешин Д.Ф. Лікарський контроль і лікувальн фізкультура,- М.: Фізкультура й спорт, 1961.- С.208-209.

24. Лебедєва І.М. Теняков Ю. М. Фізична культура для дітей молодшого шкільного віку.-К.:Фізкультура і спорт, 1991.-150 с.

25. Хрущев С.В., Фонарев М.І. Методики лікувальної фізкультури в педіатрії.

26. Федюкович Н. И. Внутренние болезни изд. 3-е доп. И перераб.-Ростов н/д: Феникс, 2005-576 с.

27. Шпиления С.Є., Іванов С.І. Абетка природи (лікарські рослини).-М., 1983.- 121с.

28. Шевчук М.Г. Сестринська справа, - Київ, «Здоров'я» 1994

29. Ясногородский В.Т. Справочник по физиотерапии. - М.: Медицина, 1992.

30. Aital P.G., Torner H., Dwarakanath A.D. et al. Measurement of carbohydrate deficient transferring (CDT) in general medical clinic // Gut. - 1997. -Vol. 41, Suppl. 1. - P. 180-181.

31. 15. Bismuth H. et al. Liver Transplantation in Europe for Patients with Akute Liver Failure // Seminars in Liver Disease. - 1996. - №14. - P. 415-425.

32. Collover S., Doerenberg D., Grant B. Trends in Mortality from cirrhosis and alcoholism. - Unitet States 1945-1983 // J.A.M.A. - 1986 - Vol. 256, №24. - P. 3337-3338.

33. Coppere H., Augier S.C. Evolution de la mortalite par cirrhose en France entre 1925 et 1982 // Gastroenter. Clin. Biologie. - 1986. - Vol. 10, №6-7. - P. 467-474.

34. Lieber Ch.S., Robins S.S., De Carli M.M. et al. Phosphatidilholin protecs against fibrosis and сirrhosis in the baboon // Gastroenterology. - 1994. - Vol. 106. - P. 152-159.

35. Ludwig Ju. The Patology and classification of NASH // Steatohepatitis (NASH and ASH) Abstracts. - Den Haag., 2000. - P. 12-13.

Додатки

Додаток А

Список скорочень

АТ - артеріальний тиск

ЧСС - частота серцевих скорочень

ЧД - частота дихання

с - секунд

уд/хв - ударів на хвилину

г/л - грам на літр

у спок. - у спокої

ФК - фізична культура

ФВ - фізичні вправи

ФР - фізична реабілітація

ВП - вихідне положення

ГВ - гімнастичні вправи

ДДВ - динамічні дихальні вправи

ДВ - дихальні вправи

ЖЄЛ - життєва ємкість легенів

ЗРВ - загальнорозвиваючі вправи

р.н. - року народження

чол. - чоловіки

жін. - жінки

Під. ред. - під редакцією

Орт проба - Ортостатична проба

Додаток Б

Таблиця 2.4 Табличні значення А для прискореного визначення стандартного відхилення

n

A

n

A

n

A

1

-

32

4.14

380

5.92

2

1.13

34

4.19

400

5.94

3

1.69

36

4.24

420

5.98

4

2.06

38

4.28

440

6.00

5

2.33

40

4.32

460

6.02

6

2.53

45

4.41

480

6.06

7

2.70

50

4.50

500

6.09

8

2.85

60

4.64

520

6.12

9

2.97

70

4.76

540

6.13

10

2.08

80

4.85

560

6.14

11

3.17

90

4.94

580

6.17

12

3.26

100

5.01

600

6.18

13

3.34

120

5.15

620

6.21

14

3.41

140

5.26

640

6.23

15

3.47

160

5.39

660

6.26

16

3.53

180

5.43

680

6.27

17

3.59

200

5.50

700

6.28

18

3.64

220

5.57

750

6.33

19

3.69

240

5.61

800

6.34

20

3.74

260

5.68

850

6.37

22

3.82

280

5.72

900

6.43

24

3.90

300

5.77

950

6.47

26

3.96

320

5.80

1000

6.48

28

4.03

340

5.84

30

4.09

360

5.88

Таблиця №2.5 Граничні значення t - критерію Стьюдента для 5% і 1%-ного рівня значимості залежно від числа ступенів волі.

Ступінь вільності

Межі значення

Ступінь вільності

Межі значення

Р - 0,05

Р - 0,01

Р - 0,05

Р - 0,01

1

12.71

63.60

19

2.09

2.86

2

4.30

9.93

20

2.08

2.84

3

3.18

5.84

21

2.08

2.82

4

2.78

4.60

22

2.07

2.82

5

2.57

4.03

23

2.07

2.81

6

2.45

3.71

24

2.06

2.80

7

2.37

3.50

25

2.06

2.79

8

2.31

3.36

26

2.06

2.78

9

2.26

3.25

27

2.05

2.77

10

2.23

3.17

28

2.05

2.76

11

2.20

3.11

29

2.04

2.76

12

2.18

3.06

30

2.04

2.75

13

2.16

3.01

40

2.02

2.70

14

2.15

2.98

50

2.01

2.68

15

2.13

2.95

60

2.00

2.66

16

2.12

2.92

80

1.99

2.64

17

2.11

2.90

100

1.98

2.63

18

2.10

2.88

120

1.98

2.62

Додаток В

Клінічна характеристика спостережуваних хворих

Спостережуваний хворий №1

3,03,1943 р.н.

Скарги: приступоподібний біль в правій поперековій області з іррадіацією в праву пахову область, часте сечовипускання.

Анамнез захворювання: Вважає себе хворою протягом 4 днів, коли з'явилися тупі болі в поперековій області які віддають в пах, викликала лікаря додому , одержувала лікування вдома . Поліпшення не наступало. Самопочуття хворої погіршилося, була викликана швидка, діагностувався сильний приступ ниркової кольки, консультована хірургом, урологом. Госпіталізація в нефрологічне відділення.

Анамнез життя: Об'єктивні дані: загальний стан задовільний. Температура тіла 37,2 Шкіра й слизуваті звичайної фарбування, чисті. Молочна залоза без патології. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ 140/100 Пульс 88 уд/хв ЧД 24. Живіт м'який, бере участь в акті подиху. Спостерігаються хворобливі відчуття в області правої нирки. Печінка, селезінка, нирки не пальпуются. Сечовипускання самостійне, часте. Набряків немає. Стілець не змінений.

Обстеження: лабораторні (клінічні, біологічні, бактеріологічні, RW) УЗИ нирок, сечового міхура, ФГ, ОКГ, ЭКГ

Діагноз: сечокам'яна хвороба, ниркова колька праворуч. Гіпертонія.

Лікування: консервативне (диуретики, спазмолитики, урангистетики, спазмолитики)

Фізична реабілітація за показаннями. Включає кінезотерапію, масаж, фізіотерапію.

Спостережуваний хворий №2

3,03,1977 р.н.

Скарги: приступоподібні болі в правому боці, високу температуру (до 37,5С)

Анамнез захворювання: уважає себе хворим з 15.11.2008, коли з'явилися приступопобні болі й стан різко погіршився викликала СМП, який була доставлена в прийомне відділення ГБ №2. Була консультована хірургом, урологом. Госпіталізація в нефрологічне відділення.

Анамнез життя: ТБС, ВИЧ, вен. захворювання, вірусний гепатит, тиф, малярію заперечує. Аллергологічний анамнез не обтяжений.

Об'єктивні дані: загальний стан задовільний.

Температура тіла 37,5 Шкіра й слизуваті звичайної фарбування, чисті. Молочна залоза без патологій. Подих везикулярний, хрипів немає. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ 130/85 Пульс 85 уд/хв ЧД 22 д/хв. Живіт м'який, бере участь в акті подиху. Печінка, селезінка, нирки не пальпуються. Сечовипускання в N. Набряків немає. Стілець не змінений.

Обстеження: лабораторні (клінічні, біологічні, бактеріологічні, RW) УЗИ нирок, сечового міхура, ФГ, ОКГ, ЭКГ

Діагноз: сечокам'яна хвороба, ниркова колька праворуч.

Лікування: консервативне (діуретики, спазмолітики, урангистетики, спазмолітики) Показана фіз. реабілітація.

Фізична реабілітація за показаннями. Включає кінезотерапію, масаж, фізіотерапію.

Спостережуваний хворий №3

8,11,1981 р.н.

Скарги: приступоподібні болю в правій поперековій області з іррадіацією в праву пахову область.

Анамнез захворювання: В 1999 р. лікувалася із сечокам'яною хворобою в урологічному відділенні ГБ №2. У цей час уважає себе хворий у плині 2 днів. З сечокам'яною хворобою, була доставлена в прийомне відділення ГБ №2. Була консультована хірургом, урологом. Госпіталізація в нефрологічне відділення.

Анамнез життя: Об'єктивні дані: загальний стан відносно задовільний. Температура тіла N. Шкіра й слизуваті звичайної фарбування, чисті. Молочна залоза без патологій. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ 110/70 Пульс 86 уд/хв ЧД 19 д/хв. Живіт м'який, бере участь в акті подиху. Спостерігаються хворобливі відчуття в області правої нирки. Печінка, селезінка, нирки не пальпуються. Сечовипускання самостійне, часте. Набряків немає. Стілець не змінений.

Обстеження: лабораторні (клінічні, біологічні, бактеріологічні, RW) УЗИ нирок, сечового міхура, ФГ, ОКГ, ЭКГ

Діагноз: сечокам'яна хвороба (оксалатні камені нирок), ниркова колька праворуч.

Лікування: консервативне (диуретики, спазмолитики, урангистетики, спазмолитики)

Фізична реабілітація за показаннями. Включає кінезотерапію, масаж, фізіотерапію

Спостережуваний хворий №4

3,07,1945 р.н.

Скарги: приступоподібні тупі болі в правій поперековій області. Утруднене сечовипускання.

Анамнез захворювання: уважає себе хворим у плині 4 днів. Намагався купировати боль анальгетиками, біль не проходив, після чого викликав СМП, який був доставлений у прийомне відділення ГБ №2. Був консультований хірургом, урологом. Госпіталізація в нефрологічне відділення.

Анамнез життя: ТБС, ВИЧ, вен. захворювання, вірусний гепатит, тиф, малярію заперечує. Аллергологический анамнез не обтяжений.

Супутні захворювання: ІХС

Об'єктивні дані: загальний стан задовільний.

Температура тіла N. Шкіра й слизуваті звичайної фарбування, чисті. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ 130/90 Пульс 90 уд/хв ЧД 19 д/хв. Живіт м'який, бере участь в акті подиху. Печінка, селезінка, нирки не пальпуються. Сечовипускання самостійне, утруднене. Набряків немає. Стілець не змінений.

Обстеження: лабораторні (клінічні, біологічні, бактеріологічні, RW) УЗИ нирок, сечового міхура, ФГ, ОКГ, ЭКГ

Діагноз: сечокам'яна хвороба множинні конкременти сечового міхура , ІХС

Лікування: консервативне (диуретики, спазмолитики, урангистетики, спазмолитики) Показана фіз. реабілітація.

Фізична реабілітація за показаннями. Включає кінезотерапію, масаж, фізіотерапію

Спостережуваний хворий №5

21,06,1965 р.н.

Скарги: приступоподібні тупі болі в правій поперековій області. Втрата апетиту, загальна слабість. Задежка мочеиспукания.

Анамнез захворювання: уважає себе хворим у плині 2 днів. Намагався лікуватися самостійно - поліпшення не наступало. Коли самопочуття хворого з 15,04,06, була викликана СМП, діагностувався сильний приступ ниркової кольки, консультований хірургом, урологом. Госпіталізація в урологічне відділення ГБ №2.

Анамнез життя: ТБС, ВИЧ, вен. захворювання, вірусний гепатит, тиф, малярію заперечує. Аллергологический анамнез не обтяжений.

Об'єктивні дані: загальний стан відносно задовільне.

Температура тіла N. Шкіра й слизуваті звичайної фарбування, чисті. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ 110/70 Пульс 75 уд/хв ЧД 18 д/хв. Живіт м'який, бере участь в акті подиху. Печінка, селезінка, нирки не пальпуються. Сечовипускання утруднене. Набряків немає. Стілець не змінений.

Обстеження: лабораторні (клінічні, біологічні, бактеріологічні, RW) УЗИ нирок, сечового міхура, ФГ, ОКГ, ЭКГ

Діагноз: сечокам'яна хвороба.

Лікування: консервативне (диуретики, спазмолитики, урангистетики,

спазмолитики) Показана фіз. реабілітація.

Фізична реабілітація за показаннями. Включає кінезотерапію, масаж, фізіотерапію.

Спостережуваний хворий №6

22,06,1944 р.н.

Скарги: постійні ниючі болі в подвздошно-паховій області. Втрата апетиту, загальна слабкість.

Анамнез захворювання: уважає себе хворим у плині 5 днів. 9,04,2006 звернувся на прийом до лікаря , консультований урологом, хірургом. Була рекомендована госпіталізація в урологічне відділення ГБ №2.

Анамнез життя: ТБС, ВИЧ, вен. захворювання, вірусний гепатит, тиф, малярію заперечує. Аллергологический анамнез не обтяжений.

Об'єктивні дані: загальний стан відносно задовільне.

Супутні захворювання: цукровий діабет 2 тип.

Температура тіла N. Шкіра й слизуваті звичайної фарбування, чисті. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ 120/70 Пульс 85 уд/хв ЧД 17 д/хв. Живіт м'який, бере участь в акті подиху. Печінка, селезінка, нирки не пальпуються. Сечовипускання утруднене. Набряків немає. Стілець не змінений.

Обстеження: лабораторні (клінічні, біологічні, бактеріологічні, RW) УЗИ нирок, сечового міхура, ФГ, ОКГ, ЭКГ

Діагноз: сечокам'яна хвороба, цукровий діабет 2 тип

Лікування: консервативне (диуретики, спазмолитики, урангистетики,

спазмолитики, препарати сульфонилмочевини (Амарил)) Показана фіз. реабілітація.

Фізична реабілітація за показаннями. Включає кінезотерапію, масаж, фізіотерапію.

Спостережуваний хворий №7

23,12,1975 р.н.

Вік: 31 рік.

Скарги: постійні ниючі болі внизу живота й промежини, що підсилюється при русі. У стані спокою вона зникає. Втрата апетиту, загальна слабість. Підвищення температури до 38,1 оС.

Анамнез захворювання: уважає себе хворим у плині 3 днів. Коли була викликана СМП. Консультована урологом. Рекомендована негайна госпіталізація в урологічне відділення ГБ №2.

Анамнез життя: ТБС, ВИЧ, вен. захворювання, вірусний гепатит, тиф, малярію заперечує. Аллергологический анамнез не обтяжений.

Об'єктивні дані: загальний стан відносно задовільне.

Супутні захворювання: немає

Температура тіла 38,2С. Шкіра й слизуваті звичайної фарбування, чисті. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ 140/90 Пульс 95 уд/хв ЧД 23 д/хв. Живіт м'який, бере участь в акті подиху. Печінка, селезінка, нирки не пальпуються. Сечовипускання утруднене. Набряків немає. Стілець не змінений.

Обстеження: лабораторні (клінічні, біологічні, бактеріологічні, RW) УЗИ нирок, сечового міхура, ФГ, ОКГ, ЭКГ

Діагноз: сечокам'яна хвороба множинні конкременти нирок

Лікування: консервативне (диуретики, спазмолитики, урангистетики,

спазмолитики)

Фізична реабілітація за показаннями. Включає кінезотерапію, масаж, фізіотерапію.

Спостережуваний хворий №8

22,07,1978 р.р.

Скарги: приступоподібні болю в правій поперековій області з іррадіацією в праву пахову область.

Анамнез захворювання: В 2002 р. лікувався із сечокам'яною зворобою в урологічному відділенні ГБ №2. У цей час уважає себе хворим у плині 3 днів. Відзначає гострий біль виникаючу раптово в стані спокою або при русі, іноді під час сну. При виникненні черговій кольці СМП, був доставлений у прийомне відділення ГБ №2. Був консультований хірургом, урологом. Госпіталізація в нефрологічне відділення.

Анамнез життя: Об'єктивні дані: загальний стан відносно задовільне. Температура тіла 37,8С. Шкіра й слизуваті звичайної фарбування, чисті. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ 130/95 Пульс 90 уд/хв ЧД 22 д/хв. Живіт м'який, бере участь в акті подиху. Спостерігаються хворобливі відчуття в області правої нирки. Печінка, селезінка, нирки не пальпуються. Відзначається затримка сечовипускання. Набряків немає. Стілець не змінений.

Обстеження: лабораторні (клінічні, біологічні, бактеріологічні, RW) УЗИ нирок, сечового міхура, ФГ, ОКГ, ЭКГ

Діагноз: сечокам'яна хвороба.

Лікування: консервативне (диуретики, спазмолитики, урангистетики, спазмолитики)

Фізична реабілітація за показаннями. Включає кінезотерапію, масаж, фізіотерапію.

Спостережуваний хворий №9: Л

3,03,1952 р.н.

Скарги: Порушення апетиту, сну.

Анамнез захворювання: уважає себе хворим з 11.011.2008, під час проходження профосмотра за місцем роботи, було зроблено УЗИ нирок. У лівій нирці виявлені 2 конкременти. Був консультований хірургом, урологом. Рекомендовано госпіталізацію в нефрологічне відділення.

Анамнез життя: ТБС, ВИЧ, вен. захворювання, вірусний гепатит, тиф, малярію заперечує. Аллергологический анамнез не обтяжений.

Об'єктивні дані: загальний стан задовільний.

Температура тіла N. Шкіра й слизуваті звичайної фарбування, чисті. Подих везикулярне, хрипів немає. Тони серця ритмічні. АТ 120/80 Пульс 80 уд/хв, ЧД 18 д/хв. Живіт м'який, бере участь в акті подиху. Печінка, селезінка, нирки не пальпуються. Сечовипускання в N. Набряків немає. Стілець не змінений.

Обстеження: лабораторні (клінічні, біологічні, бактеріологічні, RW) УЗИ нирок, сечового міхура, ФГ, ОКГ, ЭКГ

Діагноз: сечокам'яна хвороба оксалатні камені нирок.

Лікування: консервативне (диуретики, спазмолитики, урангистетики, спазмолитики).

Фізична реабілітація за показаннями. Включає кінезотерапію, масаж, фізіотерапію.

Спостережуваний хворий №10

8,12,1956 р.н.

Скарги: Порушення апетиту, сну, задишку.

Анамнез захворювання: уважає себе хворий з 9.09.2008, під час проходження комп'ютерної діагностики організму, запідозрена наявність конкрементів у лівій нирці, що підтвердилося при обстеженні УЗИ. У лівій нирці виявлені 3 конкременти до 1мм. Була консультована хірургом, урологом. Рекомендовано госпіталізацію в нефрологічне відділення.

Анамнез життя: ТБС, ВИЧ, вен. захворювання, вірусний гепатит, тиф, малярію заперечує. Аллергологический анамнез не обтяжений.

Об'єктивні дані: загальний стан задовільне.

Температура тіла N. Шкіра й слизуваті звичайної фарбування, чисті. Подих везикулярне, хрипів немає. Тони серця ритмічні. АТ 120/75 Пульс 85 уд/хв. ЧД 17 д/хв. Живіт м'який, бере участь в акті подиху. Печінка, селезінка, нирки не пальпуються. Сечовипускання в N. Набряків немає. Стілець не змінений.

Обстеження: лабораторні (клінічні, біологічні, бактеріологічні, RW) УЗИ нирок, сечового міхура, ФГ, ОКГ, ЭКГ

Діагноз: сечокам'яна хвороба виявлені конкременти нирок діаметром 0,5 та 0,7 см.

Лікування: консервативне (диуретики, спазмолитики, урангистетики, спазмолитики)

Фізична реабілітація за показаннями. Включає кінезотерапію, масаж, фізіотерапію.

Додаток Г

Графічне відображення результатів дослідження

Гістограма 2.1

Гістограма 2.2

Гістограма 2.3

Гістограма 2.4 Гематурія хворих на початку дослідження

Гістограма 2.5 Гематурія хворих на початку дослідження

Гістограма 2.6

Гістограма 2.7

Гістограма 2.8

Гістограма 2.9 Гематурія хворих наприкінці дослідження

Гістограма 2.10 Гематурія хворих наприкінці дослідження

Гістограма 2.11

Приклади фізичних вправ при дрібних каменях сечоводів:

1. Ходьба з високим підніманням колін. Ходьба на носках, п'ятах, ходьба з руками за головою.

2. Ходьба в присіді, руки на поясі або на колінах.

3. Стоячи, руки уздовж тулуба. Підняти руки нагору з одночасним різким відведенням ноги убік - вдих. Повернення у вихідне положення - видих.

4. Стоячи, руки в сторони. Різкі повороти тулуба вправо, уліво.

5. Стоячи, ноги на ширині плечей - вдих. Нахил тулуба до правого коліна - видих. Повернення у вихідне положення, те ж- до лівого коліна.

6. Стоячи, потягнутися нагору - вдих, розслабитися, упустити кисті, лікті, плечі - видих.

7. Лежачи на спині - почергове згинання й розгинання ніг у колінних і тазостегнових суглобах.

8. Лежачи на спині - почергове згинання ніг з підтягуванням коліна до живота.

9. Лежачи на спині - ноги підняті вперед з опорою п'ятами на гімнастичну стінку, під областю таза покладені валик або подушка. Згинання ніг по черзі й разом з підтягуванням коліна до грудей.

10. З вихідного положення лежачи на спині. Підняти таз - вдих, повернення у вихідне положення - видих.

11. Лежачи на спині - підведення таза з одночасним розведенням ніг у сторони - вдих, повернення у вихідне положення - видих.

12. Лежачи на спині. Розслаблення. Вправа в діафрагмальному подиху.

13. З вихідного положення лежачи на спині в гімнастичної стінки перекид назад, при цьому намагатися дотягтися носками ніг до килимка за головою.

14. Лежачи на здоровому боці - вдих. Зігнути ногу на хворій стороні, підтягти її до живота - видих.

15. Лежачи на боці - відведення прямої ноги назад - вдих і вперед - видих.

16. Стоячи рачки - вдих, підняти таз, розгинаючи коліна, - видих.

17. Стоячи в гімнастичної стінки, руки хватом на рівні плечей. Спокійний подих.

18. Підведення на носках з посиленим опусканням на п'яти, викликаючи струсу тіла.

19. У тім же вихідному положенні - відведення прямої ноги убік з одночасним підскіком, те ж - в іншу сторону.

20. Стоячи підскіки на одній і на обох ногах по черзі.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Механізми лікувальної дії засобів кінезіотерапії та її клініко-фізіологічне обґрунтування. Періодизація занять лікувальною фізичною культурою. Методика кінезіотерапії, реабілітація нефрологічних хворих. Пасивні, активно-пасивні та активні вільні вправи.

  реферат [29,3 K], добавлен 10.11.2009

 • Клініко-фізіологічне обґрунтування та механізми лікувальної дії кінезотерапії. Її застосування в комплексі з фізіотерапією та масажем до хворих в експериментальній групі, вивчення ефективності. Оцінювання якісного та функціонального стану пацієнтів.

  курсовая работа [153,4 K], добавлен 26.07.2011

 • Етіологія, клініка, патогенез пошкоджень суглобів. Лікування переломів кісток плечового суглоба, травм та ушкоджень колінного та гомілковостопного суглобів. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування кінезотерапії як методу фізичної реабілітації.

  дипломная работа [688,2 K], добавлен 24.09.2014

 • Етіологія і патогенез сколіотичної хвороби. Клініко-фізіологічне обґрунтування кінезотерапії для дітей зі сколіотичною хворобою. Стимулююча та трофічна дія спеціальних фізичних вправ. Компенсаторна дія засобів кінезотерапії. Механізм нормалізації функції.

  реферат [37,5 K], добавлен 21.06.2010

 • Клініко-фізіологічне обґрунтування лікувальної дії засобів фізичної реабілітації на організм дітей-підлітків при порушеннях постави. Характеристика нормальної постави, формування та причини порушень. Профілактика, фізіотерапія та лікувальний масаж.

  курсовая работа [72,8 K], добавлен 13.11.2014

 • Клініко-фізіологічне обґрунтування лікувальної дії засобів фізичної реабілітації на організм після компресійного перелому хребетного стовпа. Програма фізичної реабілітації хворих. Врахування ефективності застосування засобів фізичної реабілітації.

  дипломная работа [156,3 K], добавлен 25.05.2012

 • Анатомічний склад кістково-м’язової системи плечового поясу, види переломів плечової кістки. Призначення кінезотерапії при різних захворюваннях, вправи для фізичної реабілітації пацієнта. Фізіотерапевтичні методи лікування, проведення масажу при переломі.

  дипломная работа [877,3 K], добавлен 06.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.