Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання

Аналіз наукової та педагогічної літератури з питань використання мережі Інтернет у навчальному процесі. Методика пошуку інформації в мережі. Розробка творчого проекту "Узбекський плов" з використанням інформаційних технологій на уроці трудового навчання.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 28.09.2012
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра професійної педагогіки та методики трудового навчання

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

зі спеціальності: 6.010103 «Технологічна освіта»

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

студента 402 групи Крилова Євгена Андрійовича

БЕРДЯНСЬК 2011

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

1.1 Аналіз наукової та педагогічної літератури з питань використання мережі Інтернет у навчальному процесі

1.2 Методика пошуку інформації в мережі Інтернет

1.3 Використання мережі Інтернет та наочний принцип навчання

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

2.1 Модель уроку трудового навчання з використанням Інтернету

2.2 Використання мережі Інтернет при виконані творчих проектів учнів

2.3 Творчий проект «Узбекський плов» на уроках трудового навчання

2.4 Організація та результати дослідження

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

3.1 Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп'ютерним обладнанням

3.2 Інструкція з охорони праці під час кулінарних робіт

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність. На сьогоднішній день нові інформаційні технології - невід'ємна частина нашого життя. Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, готувати особистість «інформаційного суспільства», формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності.

Це забезпечить швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвине пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності.

Питанням використання інформаційних технологій у навчальних закладах займалися такі як: Р.С. Гуревич, Л.М. Забродська, Л.М. Калініна, И.К. Корнієв, Г.Н. Краснодопуло, В.А. Машурцев.

Серед таких сучасних технологій, що сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів, одне з найважливіших місць займає Інтернет. Цей інтерактивний засіб одержання інформації практично з усіх галузей знань стає останнім часом в Україні надзвичайно актуальним.

Акценти на засоби освоєння можливостей комп'ютера пересуваються з інформатики на інші шкільні предмети, зокрема і на трудове навчання. Провідне місце в світовому розвитку займуть ті країни, які зможуть продукувати або більш-менш ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

Об'єкт дослідження - процес навчання учнів на уроках трудового навчання.

Предмет дослідження - педагогічні умови використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити умови використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання.

Гіпотеза дослідження: полягає в припущені, що впровадження мережі Інтернет на уроках трудового навчання підвищить ефективність навчально-виховному процесу при забезпечені таких педагогічних умов:

- теоретичному обґрунтуванні моделі організації використання мережі Інтернет у навчальному процесі;

- впровадження моделі, організація уроку трудового навчання з використанням мережі Інтернет;

- впровадження в навчально-виховний процес творчих проектів, основою яких є проведення досліджень.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати ступінь розробленості проблеми використання мережі Інтернет у школі на основі аналізу літератури.

2. Теоретично розробити модель з використанням мережі Інтернет на уроках трудового навчання.

3. Розробити методику організації творчих проектів учнів з використанням мережі Інтернет.

4. Обґрунтувати і експериментально перевірити педагогічні умови підвищення ефективності навчально-виховного процесу з використанням мережі Інтернет.

Методи дослідження:

а) теоретичні: вивчення й аналіз літератури з педагогіки, інформатики, методики, технологічної освіти з метою систематизації досягнень науковців з питань підготовки майбутніх учителів трудового навчання й розвитку Інтернет технологій навчання; аналіз та узагальнення педагогічного досвіду для визначення організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до організації проектної діяльності з використанням Інтернет технологій;

б) емпіричні: пряме й непряме спостереження за навчально-виховним процесом, що допомагає проаналізувати ефективність використання на заняттях Інтернет технологій; бесіди, усні та письмові опитування студентів, анкетування та тестування їх з метою виявлення недоліків і проблем у використані Інтернет технологій на уроках трудового навчання; педагогічний експеримент, що до виявлення в учнів зацікавленості до використання Інтернету на уроках трудового навчання;

в) статистичні: методи статистичної обробки дослідно-експериментальних даних за допомогою комп'ютера для перевірки їх достовірності.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

1.1 Аналіз наукової та педагогічної літератури з питань використання мережі Інтернет у навчальному процесі

З огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів. Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. З використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальних запитів кожного учня. [1]

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити. Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання. [2]

Переваги використання ІКТ:

-індивідуалізація навчання;

-інтенсифікація самостійної роботи учнів;

-зростання обсягу виконаних на урок завдань;

-розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

-підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок

різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.

Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером. [3]

Найважливішими прикметами XXI століття, видимими вже сьогодні, є інформаційні технології. Особливе місце займають мережеві технології. Сучасні комп'ютерні системи стають інтегрованим середовищем для спілкування, навчання, обміну інформацією та спільного використання знань.

Популярність мережі Інтернет постійно росте. Результати досліджень Міністерства торгівлі США показали, що радіо знадобилось 30 років, щоб досягнути аудиторії у 50 млн осіб, телебаченню вистачило 13 років, а мережі Інтернет знадобилось усього чотири роки. Обсяг пересланих даних у мережі подвоюється кожні 100 днів. [4]

Глобальні мережі віднині не менш важлива інфраструктура, ніж шляхи сполучення або електричні мережі. Білл Гейтс, голова корпорації «Майкрософт», порівняв Інтернет з «електронною нервовою системою, яка має можливість миттєво реагувати на будь-які зміни в навколишньому світі та аналізувати ситуацію, допомагаючи людям приймати швидкі та правильні рішення».

Альфред Шнітке зазначив: «найбільш, жахливі події в історії людства пов'язані з новим... Усякий імпульс до нового завжди і творчий, і реакційний. Його неможливо просто привітати як принцип нового і в тому числі хорошого. Нове - це і хороше, і погане; яким воно стане, залежить від людей, які візьмуть це нове».

Виникла необхідність у розробці рекомендацій, виконання яких дало б можливість використовувати Інтернет не тільки для успішної навчальної діяльності, а й для виховної мети. Будь-яка нація, яка піклується про своє майбутнє, сьогодні не може не допомагати своїм школам у придбанні ПК та отриманні доступу до мережі Інтернет. Основні інструменти інформаційних технологій століття вже не є іграшкою для дітей. Це осмислена необхідність і реальність наших днів. [5]

За словами колишнього віце-президента Сполучених Штатів Альберта Гора, «до 2000 р. у США 60 % усіх професій повинні використовувати інформаційні технології». Але це необхідно відпрацьовувати до того, як людина буде шукати собі роботу, тобто у школах і ВНЗ. Використання ПК не повинно обмежуватись навчанням у комп'ютерних кабінетах. У наслідок того, що спільна робота учнів різних країн, які вчаться у проектах, здійснюється за допомогою електронної пошти та телеконференцій, використання нових комп'ютерних технологій у навчанні стає не модою, а необхідністю. Адже не секрет, що в цей час застосування комп'ютерів у школі часто стає справою престижу. Але при цьому забувають, що спроби вставити комп'ютер у традиційну систему уроків не увінчалися успіхом. Потрібна система освіти, при якій основним буде не розвиток технічних навичок користування комп'ютером, а формування інформаційної культури. Повинно активніше залучати інформаційні технології в навчальний та виховний процес, використовуючи світові знання.

Проблема в тому, що у своїй масі загальноосвітня школа ще не готова до його реалізації. Тому розмова про віртуальність освіти зовсім не передчасна. Якщо цілеспрямовано готуватись у школах до використання останніх досягнень у галузі інформаційних технологій, можливо, удасться знайти в наслідках їх застосування значно більше плюсів, ніж мінусів. Час випереджає наші звички та прив'язаність, але його неможливо зупинити.

Досвід роботи показує, що мережа Інтернет може успішно використовуватись у методі проектів. Як відомо, він доволі поширений у курсі «Технологія» у зарубіжних країнах, хоч і викликає поки що багато труднощів у правильній змістовній і методичній реалізації. В якості прикладу можна назвати обговорення ідей, малюнків, ескізів, технологій тощо. При цьому той, з ким ведеться обговорення, може вносити свої корективи, даючи інформацію в різноманітній формі (текст, графіка, фото, аудіо, відео тощо).

Для проведення цієї роботи в основному залучаються учні, які володіють початковими навичками роботи з ПК, домашня цифрова фототехніка або мобільні телефони з функцією фото.

Створені технологічні карти в подальшому використовуються з навчальною метою, коректуються, служать стартом для виконання проекту та започаткування самих проектів. Учні отримують чітку мотивацію вивчення ПК і програмних ресурсів.

Науковці зазначають, що найкращим форматом сукупності знань сучасної освіти може слугувати електронна книга (ebook). Перший випуск створений за допомогою Microsoft Word, другий - за допомогою Macromedia Dreamweaver 8 і скомпільований NATATA eBook Compiler Free.

Інформаційна технологія займає особливе місце в системі шкільної технологічної освіти.

По-перше, як важливий компонент сучасних технологій - це предмет вивчення.

По-друге, інформаційна технологія, і зокрема Інтернет, є інструментом як учителів, які викладають технологію, так і учнів, які її вивчають. У багатьох країнах світу створені спеціалізовані сайти, присвячені технологічній освіті. [6]

Діюча переважно в Північній Америці Міжнародна асоціація технологічної освіти (ITEA) підтримує в Інтернет свій сайт, який представляє головний інтерес для професіоналів у галузі технологічної освіти.

Рис.1. Застосування мережі Інтернет в навчальному процесі в школі

Сайт містить загальну інформацію про ITEA, про виконаний Асоціацією за підтримки Національного фонду науки й НАСА проект «Технологія для всіх американців», посилання на багаточисленні ресурси Інтернет із проблеми технологічної освіти. Даний сайт - це кращий вхід в Інтернет для вчителів технології Північної Америки (під час верстки журналу згаданий сайт www.iteawww.org змінив адресу на www.iteaconnect.org).

Проект «Технологія для всіх американців» (http://scholar.lib.vt.edu/TAA/TAA.html) має свій власний сайт, який містить практичну інформацію для вчителів: інформацію про проект, мету та структуру програми вивчення технології, результати педагогічних експериментів. Не сайті представлені у вигляді Power Point-презентацій доповіді з проблем технологічної освіти. [7]

Виданий Міжнародною асоціацією технологічної освіти журнал «Учитель технології» (The Technology Teacher) має в Інтернет на сайті Асоціації як інформацію про паперовий варіант, так і електронну версію, де публікуються важливі статті із паперової версії.

Журнал «Технологія і діти», також виданий Міжнародною асоціацією технологічної освіти, призначений для вчителів початкової школи. В Інтернет на сайті Асоціації розташована сторінка із загальною інформацією про журнал. Електронна версія поки що відсутня.

«Журнал технологічної освіти» (Journal of Technology Education) має повну електронну версію (http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/). Це серйозне науково-методичне видання представляє великий інтерес для всіх спеціалістів технологічної освіти. За обсягом і рівнем публікацій він є найбільш авторитетним виданням у галузі технологічної освіти.

«Резюме навчальних програм» (Curriculum Brief) - це повторне видання для вчителів технології, в якому наводяться конкретні приклади реалізації курсу технології в загальноосвітній школі. В Інтернет на сайті Асоціації розташована сторінка із загальною інформацією про видання. Електронна версія поки що відсутня. [8]

За підтримки Міжнародної асоціації технологічної освіти доктор Пол І. Пост (Dr. Paul E. Post) із державного університету Огайо підтримує «Банк програмного забезпечення для технологічної освіти» (Technology Education Software Bank - http://ed1.eng.ohio-state.edu/).

Шкільний учитель Стів Мікулскі (Steve Mikulski) з американського штату Меріленд створив свій власний сайт «Лабораторія технологічної освіти» (The Technology Education Lab), присвячений технологічній освіті (www.techedlab.com). Основна мета лабораторії - допомогти вчителю з практики у проведенні занять із технології. Сайт має багаточисленні посилання на ресурси Інтернет.

Цікава сторінка «Питання технологічної освіти», розміщена на сайті коледжу Нью Джерсі. Вона може бути корисна студентам і молодим викладачам технології (www.trenton.edu).

На сайті «Фокус на технології...»... (Focus on Technology Web Connection - (www.iris.org) розміщена колекція посилань на сайти різних фірм, які працюють у галузі комунікацій, будівництва, промисловості, транспорту тощо. [9]

У США діє Асоціація школярів, які вивчають технологію (Technology Student Association) і підтримують свій сайт (www.tsawww.org). Асоціація об'єднує більше 100000 школярів початкових, середніх і старших класів із 2000 шкіл 45 штатів і підтримується викладачами, батьками та лідерами бізнесу, які вірять у необхідність технологічно грамотного суспільства. На сайті розміщена інформація про загальнонаціональні змагання з технології (більше 50-ти конкурсів), конференції школярів, проект Асоціації «Велика технологічна пригода» для учнів початкових класів і дитячих садків тощо.

У Великій Британії, яка має найдавніші традиції в галузі викладання дизайну та технології, основним «місцем зустрічі» вчителів технології в Інтернет є «Каталог технологічної освіти» (Technology Education Index - www.technologyindex.com). Значна частина обсягу інформації відведена комерційній рекламі й опису запропонованих для технологічної освіти книг, іграшок, навчального обладнання та різних наборів, є електронний магазин. Крім того, на сайті розміщений опис кількох реальних шкільних проектів, зв'язки з корисними для вивчення окремих розділів курсу технології та дизайну ресурсів Інтернет, довідник учителя технології, навчально-методичні матеріали, добре структурований, анотований список ресурсів Інтернет, пов'язаних із технологічною освітою. [10]

Електронний журнал «Технологія в освіті» (Technology in Education - www.technology-in-education.co.uk) присвячений питанням викладання природничих наук, дизайну й технології, включаючи вивчення бізнесу, ручної праці, домашньої економіки та інформаційних технологій. На сайті розміщена в основному реклама навчального обладнання для вивчення дизайну й технології, інформація про події в галузі технологічної освіти.

Salford University підтримує спеціальний сайт «Дизайн і технологія...» (Design & Technology Times Online) для викладачів технології, школярів, студентів - майбутніх викладачів технології та зацікавлених батьків (www.salford.ac.uk/d&t-times).

Сайт «Зошит із технології» (Technology Workbook - http://members.aol.com/ dtstaidan/info.htm) розроблений учителями технології однією з англійських шкіл (St. Aidan's Church of England School in Harrogate). Він представляє собою гіпертекстовий довідник із технології для вчителів і школярів. [11]

На лондонському сервері розміщений сайт «Глобальный кампус» (www. camus.ort.org). На ньому представлені ресурси для вивчення інформаційних технологій (Do I.T.), інформація про проведення навчальних курсів, місце для дискусій.

В Австралії (штат Вікторія) Асоціація технологічної освіти підтримує сайт (www.magic.edfac.unimelb.edu.au/teav), який має багато практичних порад викладачам технології, опис і форми замовлень літератури та методичних матеріалів.

У Новій Зеландії Асоціація технологічної освіти підтримує свій сайт (www.sunsite.net.nz/orgs/tenz/), на якому знаходяться великі ресурси для методистів і викладачів шкіл. Програма вивчення технології та методичні матеріали представлені на сайті (www.minеdu.govt.nz) міністерства освіти.

В Ізраїлі на сайті (www.ort.org.il/ru/) можна знайти опис проектів, розроблених підручників з технології, дистанційну школу. Значна частина матеріалів представлена англійською мовою. [12]

Особливу увагу необхідно звернути на російськомовні Інтернет-ресурси, які в основному використовуються у нашому дослідженні. Найбільшої уваги вчителя-практика заслуговує сайт м. Нарви www.lobzik.pri.ee. Матеріали гарно структуровані та буквально кожного дня оновлюються, постійно викладаються тематичні та святкові добірки робіт дітей і дорослих. Добре продуманий розділ «Готові вироби». Сюди потрапляють вироби, які мають опис технології виготовлення із фотографіями й обов'язкове заархівоване креслення. На ресурсі багато посилань на матеріали з Фінляндії, Прибалтики, Росії. Є можливість обговорити хвилюючі проблеми вчителя та результати різноманітних конференцій.

Є хороші роботи й на сайті майстерні Домашкевича (www.zone.ee/trudovik/ index1.htm). Усі вироби посортовані для 5-9-х класів. Єдиний недолік, що сайт рідко оновлюється. [13]

Щоб краще орієнтуватись у ресурсах Інтернет, довелося створити каталог «Веб-гід». Він не є завершеною роботою й постійно оновлюється. Свої побажання та зауваження надсилайте на адресу oleg_bios@ukr.net - поштова скринька автора. Відсутність ПК на робочому місці та обмежений доступ до мережі Інтернет зумовили створення електронної інформаційно-технічної бібліотеки «BIOS». Це довготривалий проект, який під своїм началом об'єднав учнів, батьків, друзів та, на жаль, за межі школи не вийшов. Для організації бібліотеки створена, рекламна презентація, адаптована до шкільного віку.

Усі матеріали, а це близько 10-ти гігабайт, посортовані за розділами й можуть бути використані автономно на магнітних та оптичних носіях у шкільних або домашніх умовах. Для мобільного варіанту бібліотеки я підготував спеціальну інструкцію. Оскільки багато матеріалів потрапляють у вигляді електронних книг (близько тисячі), то виникла нагальна потреба виділити аналогічний розділ і поділити його на категорії. [14]

Кожний з них має свої недоліки та переваги. Найкращим джерелом для «скачування» літератури є російський сайт. Прийоми та правила «скачування» викладені просто і доступно. Ресурс створений недавно, але має солідний обсяг словників, довідників, фахової літератури та періодики.

За минулий рік мною було опрацьовані технічної літератури більше, ніж за всі попередні роки, узяті разом (школу під'єднали до мережі Інтернет). Доступність і новизна не зрівняються з «паперовою» бібліотекою.

Небагато існує українських сайтів, який вирішує подібне коло проблем. Правда, є «Острів знань». Потрібні координація роботи викладачів технології, обмін досвідом, інформування вчителів про новини технологічної освіти в зарубіжних країнах, допомога школярам у вивченні технології, залучення спонсорів до фінансування програм розвитку технологічної освіти в Україні не менше, а навіть більше, ніж у більшості країн світу. А недостатність ПК і повальне незнання англійської мови тільки збільшують прірву між українським і світовим педагогічним суспільством. [15]

Однією з міжнародних програм, що використовує нові інформаційні технології, із заснованих на ідеях проектного методу, є освітня програма I*EARN (International Education and Resource Network), що підтримується в Україні фондом «Відродження» та Ресурсно-методичним центром «Сучасна школа». Спільна робота в цій програмі учнів і вчителів різних країн базується на використанні електронної пошти та телеконференцій. I*EARN не націлена на підтримку конкретних шкільних курсів, надаючи своїм учасникам можливість самостійно обирати теми й організовувати їх проведення в найрізноманітніших конференціях. Тому й девізом I*EARN є слова: «Через телекомунікації та I*EARN молодь змінить світ на краще».

Унаслідок того що спільна робота учнів різних країн, які вчаться у проектах I*EARN, здійснюється за допомогою електронної пошти та телеконференцій, використання нових комп'ютерних технологій у навчанні стає не модою, а необхідністю. В наш час застосування комп'ютерів у школі часто стає справою престижу. Але при цьому забувають, що спроби вписати ЕОМ у традиційну систему уроків не увінчались успіхом. Потрібна система освіти, при якій основним буде не розвиток технічних навичок користування комп'ютером, а формування інформаційної культури.

Збільшення кількості складної техніки у школах підвищує відповідальність викладачів, збільшує вимоги до їх кваліфікації. Тому виникає найсерйозніша проблема - ставлення вчителя до впровадження новітніх інформаційних технологій. Процес інформатизації освіти буде успішним тільки за умови гуманістичної орієнтації, що враховує інтереси як школи, так і кожного учня. Робота з комп'ютером повинна давати задоволення та радість творчості. Не технологія полегшує або утруднює роботу, а спосіб її застосування. [16]

Дистанційне вчення (ДО) - сукупність технологій, що забезпечують доставку виучуваним основного об'єму матеріалу, що вивчається, інтерактивну взаємодію виучуваних і викладачів в процесі вчення, надання виучуваним можливості самостійної роботи по освоєнню матеріалу, що вивчається, а також в процесі вчення. Сучасне дистанційне вчення будується на використанні наступних основних елементів: середовища передачі інформації (пошта, телебачення, радіо, інформаційні комунікаційні мережі), методів, залежних від технічного середовища обміну інформацією.

В даний час перспективною є інтерактивна взаємодія з учнем за допомогою інформаційних комунікаційних мереж, з яких масово виділяється середовище Інтернету-користувачів. У 2003 році ініціативна група ADL почала розробку стандарту дистанційного інтерактивного вчення SCORM, який передбачає широке вживання Інтернет-технологій. Введення стандартів сприяє як поглибленню вимог до складу дистанційного вчення, так і вимог до програмного забезпечення. В даний час є вітчизняні розробки програмного забезпечення, які досить широкий застосовуються як вітчизняними, так і зарубіжними організаціями, що надають послуги з дистанційного вчення.

Використання технологій дистанційного вчення дозволяє:

1. понизити витрати на проведення вчення (не вимагається витрат на оренду приміщень, поїздок до місця навчання, як що вчаться, так і викладачів і т. п.);

2. проводити вчення великої кількості чоловік;

3. підвищити якість вчення за рахунок вживання сучасних засобів, об'ємних електронних бібліотек і т.д.;

4. створити єдине освітнє середовище (особливо актуально для корпоративного вчення).

Дистанційне вчення займає все велику роль в модернізації освіти, підсумковий контроль при вченні з допомогою ДОТ (дистанційних освітніх технологій) можна проводити як очний, так і дистанційно. Дистанційне вчення, здійснюване за допомогою комп'ютерних телекомунікацій, має наступні форми занять.

Чат-заняття - учбові заняття, здійснювані з використанням чату-технологій. Чат-заняття проводяться синхронно, тобто всі учасники мають одночасний доступ до чату. В рамках багатьох дистанційних учбових закладів діє чат-школа, в якій за допомогою чату-кабінетів організовується діяльність дистанційних педагогів і учнів. Веб-сервера-заняття - дистанційні уроки, конференції, семінари, ділові ігри, лабораторні роботи, практикуми і інші форми учбових занять, що проводяться за допомогою засобів телекомунікацій і інших можливостей «Усесвітньої павутини». Для веб-сервера-занять використовуються спеціалізовані освітні веб-сервер-форуми - форма роботи користувачів по певній темі або проблемі за допомогою записів, що залишаються на одному з сайтів зі встановленою на нім відповідною програмою. Від чату-занять веб-сервер-форуми відрізняються можливістю тривалішої (багатоденною) роботи і асинхронним характером взаємодії учнів і педагогів.

Телеконференції - проводяться, як правило, на основі списків розсилки з використанням електронної пошти. Для учбових телеконференцій характерне досягнення освітніх завдань. Також існують форми дистанційного вчення, при якому учбові матеріали висилаються поштою в регіони. У основі такої системи закладений метод вчення, який отримав назву «Природний процес вчення» (Natural Learning Manner). Дистанційне вчення - це демократична проста і вільна система вчення. Вона була винайдена у Великобританії і зараз активно використовується жителями Європи для здобування додаткової освіти. Студент, постійно виконуючи практичні завдання, набуває стійких автоматизованих навиків. Теоретичні знання засвоюються без додаткових зусиль, органічно вплітаючись в тренувальні вправи. Формування теоретичних і практичних навиків досягається в процесі систематичного вивчення матеріалів і прослухування і повторення за диктором вправ на аудіо і відео носіях.

Телеприсутність: існує багато різних способів дистанційного вчення. Наприклад дистанційна присутність за допомогою робота R.Bot 100. Зараз в Москві в одній з шкіл, йде експеримент по такому вигляду дистанційного вчення. Хлопчик інвалід, знаходячись удома за комп'ютером, чує, бачить, розмовляє за допомогою робота. Вчитель ставить йому питання, він відповідає. При цьому і вчитель бачить учня, тому що на роботові знаходиться монітор. При цьому у хлопчика створюється майже повне враження, що він знаходиться в класі разом зі своїми однолітками на уроці. На змінах, він може так само спілкуватися зі своїми однокласниками. Якщо експеримент стане вдалим, він може відкрити дорогу великому проекту по впровадженню такого методу дистанційного вчення по всій Росії. З досвіду інтеграції ДО і інших форм вчення. Як правило, при дистанційному вузівському вченні від студентів не потрібно весь час знаходитися в аудиторії. У більшості програм і курсів учбових закладів, що реалізовують дистанційне вчення, все ж проходять очні заняття вечорами або вихідним. Ці заняття не обов'язкові для відвідин, але, як правило, украй корисні для вироблення в практичних навиків, що вчаться. Також у ряді учбових закладів використовуються короткі (один-дводенні) виїзні школи, що дозволяють зібрати що вчаться на вихідних для групової роботи.

При дистанційному вченні можуть використовуватися всілякі методи донесення учбовій інформації. Вже змінилося декілька поколінь використовуваних технологій - від традиційних друкарських видань до найсучасніших комп'ютерних технологій (радіо, телебачення, аудіо/відеотрансляції, аудіо/відеоконференції, E-learning/online Learning, інтернет-конференції, інтернет-трансляції). Проте до цих пір у багатьох випадках, не дивлячись на появу технологічних новинок, перевага віддається простішим методам. Наприклад, в Індії дуже популярним є використання для дистанційного вчення радіо, завдяки його доступності більшості населення і відсутності необхідності в додатковій інфраструктурі, що дозволяє зробити вчення дійсно відкритим і доступним широким верствам населення.

Багато крупних компаній створюють у себе в структурі центри дистанційного вчення, щоб стандартизувати, здешевити і поліпшити якість підготовки свого персоналу. Практично, жодна сучасна компанія вже не може прожити без цього. Або, наприклад, компанія Microsoft створила великий повчальний портал для вчення своїх співробітників, користувачів або покупців своїх продуктів, розробників програмного забезпечення. При цьому деякі курси надаються безкоштовно або в комплекті з тим, що купується ПО. Одній зі своє образних, але форм дистанційного вчення, що активно розвиваються останнім часом, стають онлайн-симулятори і ігри-менеджери.

1.2 Методика пошуку інформації в мережі Інтернет

У трудовому навчанні використовуються інноваційні комп'ютерні технології як джерелом пошуку інформації. Сюди ж можна віднести і Інтернет як велике джерело, де інформацію можна знайти з кожного потрібного питання який торкатиметься даній нам темі.

У наш час Інтернет нагадує більше купу сміття, а не джерело інформації. Щоб знайти необхідний матеріал, треба перерити дуже багато непотрібних сторінок. Проте це не так.

У всесвітній мережі є своя логіка. Знаючи і використовуючи декілька простих правил, ви можете зробити так, що будь-яка інформація як по трудовому навчанню, так і з іншого будь-якого питання, що цікавить вам, знаходитиметься швидко, і що найголовніше - ви знайдете саме те, що шукаєте. Одна з частин пошукової системи - це так званий павук який подорожує по мережі, переглядає усі сторінки і посилання. Сторінки які він проглянув, заносяться в базу пошукової машини у вигляді слів, що зустрічаються на сторінці. Таким чином, індекс пошукової машини - це величезна база даних, за допомогою якої можна швидко дізнатися, на якій саме сторінці в мережі можна зустріти певний вислів.

Інша частина пошукової системи - це власне пошукова машина. Займається вона тим, що шукає потрібне слово або словосполучення в індексі. Пошукова система не шукає по усьому Інтернету. У цьому полягає основна помилка користувача. Вона шукає тільки по своїй базі. Таким чином якщо пошукова машина не знайшла те, що їй було задано, це зовсім не означає, що цього немає в мережі. Тому якщо інформація відсутня в одній пошуковій системі, обов'язково потрібно пошукати її в інший.

Павук (пошуковий робот), що становить індекс, регулярно відвідує сайти і сканує їх. Особливо йому цікаві сайти на яких є постійне оновлення.

Остання частина пошукової системи - це сам її сервер. Це той інтерфейс, за допомогою якого користувач ставить питання і отримує на них відповіді. Розбираючись в мові спілкування з пошуковими системами. Буде напевно здивування - але і тут існують спеціальні правила і спеціальна мова. Це так звана мова запитів.

Спершу треба визначитися з ключовими словами: вирішити, які два-три слова або словосполучення якнайповніше характеризують об'єкт пошуків, і вводити саме їх. [17]

Як правило, великий відсоток запитів відрізняється повною неясністю, і неконкретністю: "праці", "киянка", "рубанок", "малка". Пошуковій машині дуже складно здогадатися що малося на увазі наприклад під словом "праці". На запит "праці" Yandex і Google видає більше сотні тисяч посилань. Таким чином потрібно конкретніше уточнювати, що саме треба шукати, інакше знайти потрібне буде складне.

Рис.2 Найвідоміші пошукові системи.

Тепер підійшло впритул питання про правила. Розглядаючи їх на прикладі найбільш відомих пошукових систем, таких як Яндекс і Google.

У постійному використанні Yandex, необхідно знати, що якщо набирається слово з маленької букви, то будуть знайдені слова з маленької і великої букви. Якщо ж набрати слово з великою - те може виплисти непотрібна інформація. По-цьому не варто набирати слово з великої букви без особливої нужди.

По-іншому йде справа в Google. Тут запити нечутливі до регістра символів. Це означає, що для Google немає ніякої різниці, буде запит набраний одними прописними, одними рядковими буквами або взагалі упереміш. З цього правила існує одне виключення - слово "або". Якщо ви хочете використовувати його як логічний оператор, то повинні набирати "АБО". Оператор "АБО" корисний в першу чергу для тих випадків, коли у потрібного терміну є синоніми, або якщо його правильне написання ще не устоялося. Йому відповідає символ (|).

При пошуку Google пропускає деякі слова, що не несуть смислового навантаження, а також поодинокі цифри. Іноді Google автоматично шукає по скороченнях, прийнятих для слів, включених в запит, що може бути корисним, але може і перешкодити. Обійти ці обмеження можна або задавши в рядку пошуку всього одне будь-яке слово або ж уклавши запит з такими проблемними словами в лапки, тобто здійснивши пошук по фразі.

Розглядаючи детальнішу пошукову стійкість словосполучень. Тут необхідно ввести фразу для пошуку в лапках. Запит Google може складатися максимум з десяти слів, при цьому вважаються як власне ключові слова, так і оператори. Це обмеження можна обійти, наприклад, замінивши усі слова, які Google і так проігнорує (все ті ж приводи, артиклі і тому подібне), на зірочки. При розрахунку довжини запиту Google такі символи не враховує, при цьому з'явиться можливість додати пару-трійку додаткових корисних умов. Окрім цих загальновідомих операторів, Google дозволяє використовувати в запитах спецсимволи "*" і "~". Перший означає підстановку в запит одного будь-якого слова, при цьому, якщо поставити дві "зірочки", то будуть знайдені усі документи з двома будь-якими словами на місці зірочок. Тим самим можна задавати точні проміжки між частинами пошукової фрази. [18]

Щоб переглядати інформацію в Інтернет потрібно мати як мінімум одну програму, що називається браузер. Серед найпоширеніших слід відмітити такі браузери як:

1. Internet Explorer - популярний бо є частиною операційної системи Windows та має російськомовний інтерфейс.

2. Opera - є комерційною програмою, більш зручна та захищена порівняно з Internet Explorer. Якщо завантаження файла було завчасно припинено, то Opera на відміну від Internet Explorer дозволяє продовжити завантаження.

3. Mozilla Firefox - безкоштовний браузер, що з'явився останнім часом і стрімко набирає шанувальників.

Завдяки добре підтриманим стандартам майже не має значення яким саме браузером буде переглянуті веб-сторінки. До типових елементів кожного вікна у операційній системі ( заголовок вікна з кнопками керування ним, панель меню, панель інструментів) у інтерфейсі браузерів додано рядок адреси або поле для вводу адреси сторінки. Дуже типовою є і панель інструментів в кнопками повернення до попередньої сторінки, зупинки завантаження тощо.

Заголовок вікна браузера складається з:

Панель меню - серед найбільш вживаних команд зберігання сторінки на локальному комп'ютері, зміна кодування (якщо текст не читається).

Панель інструментів - найбільш вживані команди повернення до попередньої сторінки, припинення завантаження сторінки.

Рядок адресу - саме сюди ви вводите адресу потрібної сторінки.

Кнопка для переходу по набраному адресу - можна і не використовувати, а натискати на клавіатурі Enter.

Робоче поле - відображається сторінка.

Рядок стану - при наведенні курсору на посилання тут з'являється адреса, що при деякому досвіді дозволяє зрозуміти куди веде посилання (інший сайт, той самий сайт, інше місце на той самій сторінці).

Заголовок вікна складається з:

Панель меню - найбільш популярні команди зберігання інформації налокальному комп'ютері та зміна кодування.

Панель інструментів - найбільш популярні команди повернення до попередньої сторінки та припинення завантаження.

Поле для введення адреси - перехід відбувається при натисканні на клавіатурі Enter.

Робоче поле - відображення сторінки. При наведенні на посилання з'являється підказка з адресою цього посилання.

Заголовок вікна складається з:

Панель меню - найпопулярніші команди збереження сторінки на локальному комп'ютері та зміна кодування.

Панель інструментів - найпопулярніші команди повернення на попередню сторінку та припинення завантаження сторінки.

Поле для вводу адреси - для переходу можна натиснути на клавіатурі Enter або скористатися кнопкою Go.

Додаткова панель інструментів складається з:

Закладки - кожна з них це заголовок відкритої сторінки, клацаючи по ним можна переглядати сторінки.

Робочого поля - відображення сторінки.

Рядок стану - відображення адреси посилання при наведенні на нього.

Для того, щоб отримати доступ до Інтернет-ресурсів, необхідно знати їх мережеву адресу. Оскільки Інтернет постійно поновлюється і розвивається, в ньому не може буди єдиного каталогу, так само я нема єдиної світової телефонної книги. Водночас в Інтернеті є різні інформаційно-пошукові телефонної книги. Водночас в Інтернеті є різні інформаційно-пошукові системи, що допомагають користувачам знайти потрібну інформацію.

Прикладами таких пошукових систем можуть бути:

· тематичні каталоги;

· пошукові сервери, що здійснюють контекстній пошук;

· метапошукові машини;

· спеціалізовані пошукові служби.

Всі механізми пошуку багато в чому повторюють методи і підходи, які застосовуються в бібліотечній справі.

Тематичні каталоги

Якщо потрібна загальна інформація із глобальної теми або деяких її областей, доцільно користуватися пошуковими тематичними каталогами. Тематичні каталоги - це інформаційно-довідкові системи, які створюються вручну редакторами на основі інформації, зібраної на серверах Інтернету. Вони мають деревовидну структуру. Всі галузі людської діяльності поділяються на групи: наука, техніка, мистецтва, економіка, політика, спорт тощо, а ті, в свою чергу, - на підрозділи. Наприклад, мистецтво - це література, театр, живопис, музика, архітектура. Далі йде детальніша класифікація. Так, до театрального мистецтва належать опера, балет, драма, мюзикл та ін.. В тематичних каталогах Інтернету, як і в бібліотечній справі, не існує єдиних стандартів класифікації.

Каталоги організуються за темами і, як правило, містять гіперпосилання для повернення на верхній рівень веб-сайту каталогу, а не на окремі сторінки у межах цього веб-сайту. Користувачі каталогів починають пошук, вибираючи загальну тему чи відповідну тематичну категорію, а потім крок за кроком звужують межі пошуку.

Працювати з пошуковими каталогами нескладно. Пошук інформації користувачем провадиться на інтуїтивному рівні і практично завжди закінчується успіхом. Однак за цією простотою приховується складність, пов'язана з розробкою і веденням каталогу. Пошукові каталоги створюються, як правило, вручну. Висококваліфіковані редактори особисто переглядають інформаційний прості Інтернету, відбирають те, що, на їх думку, становить загальний інтерес, і заносять адреси таких публікацій до каталогу. Як правило, каталоги ресурсів складаються на основі експертних оцінок.

Основною перевагою такого засобу пошуку є чітка відповідність змісту сайтів тематиці, оголошеній для кожного розділу. Недоліком є неповне охоплення існуючих у мережі ресурсів, оскільки відслідкувати весь обсяг інформації, наявної в Інтернеті, практично нереально навіть для значної кількості персоналу, яких обслуговує сервер. Якщо в одному тематичному каталозі не одержано задовільних результатів, слід звернуться до іншого. Результати пошуку в тематичних каталогах часто бувають дуже різними, оскільки веб-сайти, що включаються до кожної тематичної категорії, обираються вручну людьми, а не машинами.

Список деяких тематичних каталогів:

1. українські:

· favorites.com.ua

· era.com.ua

· silver.kiev.ua

· ualist.com

2. російські:

· kinder.ru

· portal.edu.ru

· school.holm.ru

· list.ru

· max.ru

· weblist.ru

Пошукові машини

Якщо відома конкретна назва, фраза або термін, то для одержання інформації щодо предмета пошуку слід використовувати пошукові, мета пошуку слід використовувати пошукові, мета пошукові або спеціалізовані пошукові машини.

Пошук на таких машинах здійснюється за допомогою спеціально розроблених програм. Завдання програм полягає у безперервному відвідуванні веб-сайтів Інтернету з метою створення каталогів веб-сторінок. У більшості випадків для визначення місцезнаходження певної інформації,

наприклад якогось відомого документа, зображення або фрази, а не загальної теми, найкраще застосовувати пошукові машини.

Пошукові машини працюють з використанням автоматичних засобів при

докладанні мінімуму ручної праці. З одного боку, це дає можливість порівнянню швидко опрацьовувати велику кількість веб-документів і створювати бази даних розміром у сотні мільйонів веб-документів. З іншого боку, ніхто не може гарантувати, Що наявність у документі певних слів, за якими здійснюється пошук користувачем, вказує на належність документа до конкретної теми. Тому точність пошуку інформації в таких базах даних залишає бажати кращого. А пошукові машини зручні для використання лише тоді, коли користувач знає ім'я автора документа, його точну назву або якусь цитату з нього. Разом з тим бази даних у пошукових машин значно більші за бази даних тематичних каталогів. Та й поновлюються вони частіше.

Пошукові машини дозволяють провести найбільш глибокий пошук у рамках заданої теми. Робота пошукової машини проводиться в три етапи. На першому етапі сканується інформаційний простір і збираються копії веб-ресурсів. На другому етапі бази даних, складені за результатами сканування, змінюються таким чином, щоб у них можна було проводити прискорений пошук. На третьому етапі пошукова машина приймає запит від користувача, проводить пошук у своїх базах даних і видає веб-сторінку з оформленими результатами пошуку.

Приклади деяких пошукових машин:

google.com.ua - на теперішній час найкраща пошукова машина, пошук на українській, російській, англійських мовах, швидке завантаження

сторінки.

rambler.ru - фаворіт минулого року, пошук на українській, російській,

англійських мовах, містить також пошуковий каталог та багато сервісів.

meta.ua - найкраща для пошуку офіціальних україномовних документів,

містить пошуковий каталог та сервіси.

yandex.ru

aport.ru

Мето-пошукові машини

Якщо для отримання інформації, яку важко знайти, потрібно переглянути водночас кілька баз даних, доцільно використовувати мето-пошукові машини, які отримують інформацію з різних баз даних і готують зведений звіт про результати пошуку. Самостійно такі системи нічого не шукають. Вони «дають» завдання тематичним каталогам та пошуковим машина, а потім збирають результати їх пошуку, видаляють з них повторення і видають користувачеві узагальнений результат. Метапошук доцільно використовувати лише для «зняття вершків» з інших пошукових систем. Метапошукові машини не мають гнучної мови запитів і, головне, не чекають надходження всіх результатів пошуку - обмежуються лише першими знахідками.

Список метапошукових машин:

t.ru

360.ru

askjeeves.com

dogpile.com

metacrawler.com

vivisimo.com

Формування запиту до пошукових машин

Пошук за одним словом у більшості випадків призводить до формування величезного списку веб-сторінок, на яких воно зустрічається. Наприклад, пошук за словом погода за допомогою google.com.ua дає 26600000 сторінок з цим словом. Знайти в ньому потрібні ресурси не просто, і тому пошук за одним словом малоефективний. Набагато ефективнішим є пошук за кількома словами, але тут важливу роль відіграє правило, що вказує пошуковій системі, як опрацювати групу слів.

Для ефективного пошуку за кількома ключовими словами потрібні спеціальні вказівки, які дозволяють зв'язати окремі слова між собою. Ці вказівки в пошукових системах утворюють спеціальну, як правило, нескладну мову запитів, що містить кілька вказівок. Кожна пошукова система має свою власну мову запитів, і при використанні різних пошукових систем треба знати особливості кожної. Тому доцільно переглянути сторінку із довідковою інформацією про методи здійснення пошуку.

Загальні правила розширеного пошуку:

краще використовувати початкову форму слова, інші будуть знайдені автоматично (тобто, запит зі словом університет дозволить знайти сторінки з словами університет, університеті, університетом тощо);

не має значення з якої літери (великої/малої) писати слово, будуть знайдені всі варіанти;

якщо в запиті кілька слів, то буде знайдено документи що містять обидва слова.

Спочатку будуть запропоновані сторінки де ці два слова розміщено поряд один з одним. Наприклад, запит погода Бердянськ, дасть 12400 сторінок, перша з запропонованих HYPERLINK "http://www.meteoprog.com.ua/ua/print.php?cityid=188&days=4" Погода в г. Бердянськ - METEOPROG і є потрібною. Якщо кілька слів запита взято у лапки, то буде знайдено всі документи де ці два слова обов'язково поряд. Наприклад, запит «погода Бердянськ» дає тільки два посилання, обидва містять потрібну інформацію. Перед одним із слів запита набрати знак мінус, то будуть знайдені документи де є інші слова запита, але немає слова з мінусом. Наприклад, запит погода -Бердянськ дозволяє одержати документи де є слово погода, але немає слова Бердянськ. Найчастіше з мінусом пишуть слово купити, що дозволяє відсіяти численні магазини.

ЗапитКількість знайдених сторінок

музика4250000

сучасна661000

сучасна музика290000

«сучасна музика»9280

«сучасна музика» Україна548

Уточнювати запит можна і за допомогою форми розширеного пошуку.

Таким чином пошук інформації в мережі Інтернет здійснюється швидше, зручніше ніж при пошуку в книжках.

1.3 Використання мережі Інтернет та наочний принцип навчання

При використані мережі Інтернет вчитель повинен дотримуватися певних завдань, вимог які притомні наочному принципу навчання. Вчитель трудового навчання повинен добре розуміти яким чином перегляд картинок, креслень, фотокарток, ескізів допомагає учням розуміти сутність технологічних процесів, технічних понять тощо. Розглянемо суть наочного принципу навчання та його особливості при використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання.

Наочність в навчанні сприяє тому, що у школярів, завдяки сприйняттю предметів і процесів навколишнього світу, формуються представлення, що правильно відображають об'єктивну дійсність, і в той же час сприймані явища аналізуються і узагальнюються у зв'язку з учбовими завданнями. Використання наочних засобів не лише для створення у школярів образних представлень, але і для формування понять, для розуміння абстрактних зв'язків і залежностей - одне з найважливіших положень дидактики. Відчуття і поняття - різні східці єдиного процесу пізнання.

Ще Я.А. Каменський висунув "золоте правило": "все, що можливо, надавати для сприйняття почуттям.". Вимога, щоб знання черпалися учнями передусім з власних спостережень, зіграла велику роль у боротьбі з догматичним, схоластичним навчанням. Проте обмеженість сенсуалістичній філософії, на яку спирався Каменський, не дозволила йому розкрити принцип наочності навчання з необхідною повнотою і різнобічністю.

Принцип наочності був значно збагачений в працях Г. Пєсталоцци. Відстоюючи необхідність наочності в навчанні, він вважав, що органи чуття самі по собі доставляють нам безладні відомості про навколишній світ. Навчання повинне знищити безладність в спостереженнях, розмежувати предмети, а однорідні і близькі знову з'єднати, тобто сформувати у учнів поняття. У педагогічній системі К.Д. Ушинського використання наочності в навчанні органічно пов'язане з викладанням рідної мови. Ушинський вважав, що кращим засобом добитися самостійності дітей в процесі розвитку дару слова служить наочність. Необхідно, щоб предмет безпосередньо сприймався дитиною і щоб під керівництвом учителя "відчуття дитяти перетворювалися на поняття, з понять складалася думка, і думка вдягалася в слово".

У сучасній дидактиці поняття наочності відноситься до різних видів сприйняття(зоровим, слуховим, дотиковим та ін.). Жоден з видів наочних посібників не має абсолютних переваг перед іншим. Дуже важливо використати наочні засоби цілеспрямовано, не захаращувати уроки великою кількістю наочних посібників, бо це заважає учням зосередитися і обдумати найбільш суттєві питання. Таке застосування наочності в навчанні не приносить користі, а швидше шкодить і засвоєнню знань і розвитку школярів. Коли у учнів є необхідні образні представлення, слід використати їх для формування понять, для розвитку абстрактного мислення учнів. Це правило відноситься не лише до середніх і старших, але і до початкових класів.

У практиці навчання застосування наочних засобів поєднується із словом учителя. Способи поєднання слова і засобів наочності при усьому їх різноманітті складають декілька основних форм. Одна з них характеризується тим, що за посередництва слова учитель керує спостереженням, яке ведуть учні, а знання про зовнішній вигляд об'єкту, про його будову, про протікаючи процеси школярі отримують із спостережуваних об'єктів.

При іншій формі поєднання, що різко відрізняється від тільки що описаної, відомості про предмети і процеси учні отримують із словесних повідомлень учителя, а наочні засоби служать для підтвердження або конкретизації словесних повідомлень. Перша із згаданих форм поєднання є ефективнішою не лише для засвоєння знань, але і для розвитку спостережливості школярів. Перевага першої форми позначається особливо різко тоді, коли має бути здійснений тонкий аналіз об'єкту. Оскільки застосування іншої форми поєднання вимагає менше часу, можна прибігати до неї, коли робиться порівняно "грубий" аналіз об'єктів. Знання учителем форм поєднання слова і засобів наочності, їх варіантів і порівняльної ефективності дає можливість творчо застосовувати наочні засоби згідно поставленому дидактичному завданню, особливостям учбового матеріалу і іншим конкретним умовам. Наприклад за допомогою (таблиці №) учні наглядно можуть подивитися як виконується та, або інша дія.


Подобные документы

 • Сутність і особливості педагогічної технології, її класифікація та спрямування. Трудове навчання як важливий дидактичний процес. Джерела виявлення нових учбових форм та методів. Аналіз формування творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання.

  курсовая работа [32,4 K], добавлен 11.05.2009

 • Інновації, які можуть бути реалізовані за допомогою інтернет-технологій. Засоби, що використовуються викладачем за традиційного навчання. Етапи підготовки заняття з використанням інтернет-технологій, роль викладача під час його організації та проведення.

  статья [25,8 K], добавлен 27.08.2017

 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Комп’ютерні мережі як засіб спілкування на уроках інформатики. Педагогічні умови формування інформаційної культури учнів. Розробка фрагментів уроків та практичних завдань.

  курсовая работа [45,0 K], добавлен 12.03.2014

 • Мультимедійні презентації як елемент впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі. Шляхи використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вчителем початкових класів, оцінка практичної ефективності даного процесу.

  курсовая работа [56,2 K], добавлен 26.03.2014

 • Роль учителя у навчальному процесі. Система підготовки й підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання. Види навчально-методичної літератури для спеціалістів трудової підготовки. Зміст роботи вчителя у процесі планування та підготовки до занять.

  реферат [17,6 K], добавлен 14.10.2010

 • Теоретичні основи виконання начерків та ескізів та їх використання на заняттях трудового навчання. Аналіз літератури та педагогічного досвіду. Методичні основи навчання з виконанням ескізів та начерків з розділу "Проектування виробів" в 8-9 класах.

  курсовая работа [785,6 K], добавлен 27.09.2008

 • Аналіз літератури трудового навчання у початкових класах. Вивчення практичного стану проведення уроків трудового навчання. Психолого-дидактичні основи уроку. Розробка методики проведення занять трудового навчання в 4–му класі з розділу "Макраме".

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 23.01.2011

 • Психолого-педагогічні засади використання технічних засобів у навчальному процесі. Використання аудіо- та відеоматеріалів на різних етапах навчання. Дидактичні можливості використання сучасних мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземної мови.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.10.2014

 • Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні. Інтернет як джерело додаткової інформації на старшому етапі вивчення англійської мови. Створення та використання навчальних мультимедіа презентацій. Застосування мультимедійної дошки на уроці.

  курсовая работа [115,6 K], добавлен 01.04.2013

 • Роль історії науки при вивченні дисциплін у загальноосвітніх закладах. Обгрунтування необхідності використання технологій WEB 2.0 в процесі навчання інформатики. Використання соціальних сервісів Інтернет при викладанні теми "Історія інформатики" в школі.

  дипломная работа [753,7 K], добавлен 23.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.