Робота у редакторі Power Point

Огляд створення презентацій на персональному комп'ютері за допомогою програми PowerPoint, що входить до складу пакету прикладних програм Microsoft Office. Дослідження запуску та налагодження редактора, групи інструментів, режимів роботи зі слайдами.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 10.10.2011
Размер файла 75,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство аграрної політики України

Подільський державний аграрно-технічний університет

кафедра інформаційних технологій

MS POWER POINT

методичні вказівки та лабораторні роботи

з навчальної дисципліни «Комп'ютери та комп'ютерні технології»

для студентів спеціальності 6.100202 «процеси машини і обладнання в агропромисловому виробництві»

Дулепа В.І.

м. Кам'янець-подільський 2010

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації дозволяють ознайомитися з можливостями пакета MS Power Point, що дає можливість створювати презентацію на довільні теми, та робити монтаж слайд-фільмів Лабораторний практикум рекомендується використовувати для підготовки спеціалістів технічних спеціальностей.

Для тих, хто хоче навчатись створювати презентації на персональному комп'ютері за допомогою програми PowerPoint, що входить до складу пакету прикладних програм Microsoft Office.

Інтерфейс PowerPoint

Можливості і область використання PowerPoint

Презентація (англ. „presentation” - представлення) - це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до певної теми. На кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну інформацію.

Термін „презентація” (або „слайд-фільм”) пов'язаний перш за все з інформаційними та рекламними функціями карток-слайдів, які розраховані на певну категорію глядачів: покупців, замовників, акціонерів, журналістів, читачів тощо. Теми презентацій не обмежуються пропозицією товарів і послуг, інформацією про стан справ тощо. В школах та вузах за допомогою презентацій можна створювати і демонструвати навчальні і довідкові слайд-фільми, розповідати про роботу гуртків, клубів, наукових товариств, демонструвати колекції та спортивні досягнення.

У пакет Microsoft Office для Windows входить додаток MS PowerPoint, який призначений для створення і редагування довільної презентації. Техніка обробки презентації тісно пов'язана з уже відомою технікою редагування текстових документів. Але є й принципово важливі особливості технології, характерні саме для слайд-фільму як документа особливого призначення.

У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач. У порівняні з MS Word, PowerPoint ставить підвищені вимоги до творчих здібностей автора, його художнього смаку.

Для успішної роботи з PowerPoint необхідно опанувати дві групи операцій: створення і редагування слайдів та монтаж слайд-фільму.

Типові об'єкти презентації

Об'єктом обробки PowerPoint є файл презентації, який має довільне ім'я та розташування ppt. В цей файл входить структурні елементи презентації - слайди разом з додатковою інформацією (нотатки і т.п.)

Слайд - це фрагмент презентації, в межах якого виконується робота над її об'єктами.

У свою чергу слайд можна розглядати як деяку систему, що складається із більш простих типових комп'ютерних об'єктів: малюнка, тексту, кліпу, звуку.

Працюючи над проектом презентації, необхідно визначитися: які фрагменти презентації будуть реалізуватися саме тим чи іншим засобом одного із чотирьох можливих варіантів типових об'єктів (текст, малюнок, кліп, звук). Для роботи з вибраними об'єктами необхідно підібрати відповідні інструменти. Схема типових об'єктів презентації в середовищі PowerPoint має такий вигляд:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Групи інструментів середовища PowerPoint

В процесі створення презентації використовується декілька груп інструментів середовища PowerPoint. Загальну уяву про них можна одержати із наведеної схеми.

Оскільки PowerPoint є складовою частиною Microsoft Office і ряд інструментів є стандартними, то зупинимось лише на інструментах ефектів анімації, які дозволяють встановлювати:

? різноманітні ефекти;

? порядок анімації;

? анімаційні переходи слайдів;

? звуковий супровід ефектів тощо.

Більш детально властивості інструментів будуть розглянуті в процесі виконання практичних завдань.

Запуск і налагодження PowerPoint

PowerPoint завантажується одним із способів, що надає Windows:

? із метою „Програми” головного меню (Пуск);

? з панелі Microsoft Office або панелі швидкого запуску;

? з робочого столу Windows за допомогою ярлика PowerPoint;

? з робочого столу Windows або з папки за допомогою піктограми документа, створеного у програмі PowerPoint.

Через деякий час на екрані монітора з'явиться вікно додатка Windows PowerPoint з діалоговим вікном, де необхідно вибрати один із варіантів створення презентації: за допомогою майстра, за допомогою шаблону або порожньої презентації.

Якщо вибрати варіант „Майстер автовмісту”, то на екрані з'явиться діалогове вікно Майстра, який буде задавати питання: ваше ім'я про що буде йти мова в презентації (навчання, реклама тощо) та ін. Користуючись вашими відповідями, Майстер за кілька кроків створить чернетку презентації з 8-15 слайдів, яка приблизно буде відповідати вашим задумам. Але таку презентацію доведеться редагувати.

При виборі варіанту „Шаблон оформлення” можна взяти за основу своєї презентації один із готових шаблонів PowerPoint, які зберігаються у файлах з розширенням .ppt. Після вибору такого варіанта на екрані з'явиться діалогове вікно „Создать презентацію”. На вкладці „Презентації” представлені шаблони, які відображають стилі, теми, зміст презентації. На вкладці „Шаблони оформлення” можна вибрати певний стиль оформлення (кольори, шрифти тощо).

Якщо вибрати „Пусту презентацію), то про створення „художнього образу” своєї презентації доведеться піклуватися особисто.

Не можна однозначно визначити переваги того чи іншого варіанту створення презентації. З одного боку Майстер рідко створює саме те, що потрібно. З іншого боку досить важко оформити слайд так, як це зробили художники-професіонали у шаблонах .ppt.

Однозначно лише те, що „Майстер авто вмісту” і „шаблон оформлення” непридатні для створення творчих робіт, тому книга присвячена переважно створенню презентації „з нуля”. Вибравши „пусту презентацію”, можна створити презентацію виключно за власним смаком.

Створення слайда

Після вибору шаблону чи порожньої презентації на екрані, як правило, з'являється діалогове вікно „Створити слайд”, в якому можна вибрати схему розташування структурних елементів слайда. Вікно „Створити слайд” пропонує 24 варіанти авто макетів, один з яких „Пустий слайд”. Всі об'єкти авто макета можна редагувати, переміщувати, видаляти.

Автомакет - це шаблон слайда, на якому розташовані стандартні об'єкти: заголовки, маркірований список, діаграма чи малюнок.

Щоб не обмежувати себе конкретним шаблоном, який все рівно доведеться редагувати, краще вибрати порожній слайд і формувати його самостійно. Для цього потрібно у вікні „Створення слайда” клацнути на нижньому правому прямокутнику „Пустий слайд” і натиснути кнопку „ОК” на екрані залишиться вікно наведеного вигляду.

Вікно PowerPoint за свою структурою подібне до вікон інших додатків Windows: має рядок заголовка, рядок меню, панелі інструментів, робочу область і рядок стану.

Для зручності роботи на екрані необхідно панелі інструментів: „Стандартна”, „Форматування”, „Ефекти форматування”, „Малювання”. Для встановлення панелей треба виконати команду меню „Вид” > „Панель інструментів” і у списку, що відкриється, вибрати потрібну панель інструментів.

Призначення панелей інструментів

„Стандартна” - нічим не відрізняється від такої ж панелі інших програм пакету Microsoft Office: дозволяє створювати, відкривати, записувати презентацію, копіювати, вирізати, вставляти об'єкти, відправляти презентацію на друк тощо.

„Форматування” - дозволяє виконувати ряд дій, спільних для всіх додатків Microsoft Office. Це - вибір стилю розміру, накреслення шрифтів, вирівнювання тексту тощо. Але особливістю панелі „Форматування” середовища PowerPoint є те, що вона має кнопки „Ефекти анімації” для виклику однойменної панелі та „Команди”, роботу з якими буде розглянуто далі.

„Ефекти анімації” - крім ефектів анімації, дає можливість призначити звуковий супровід.

„Малювання” - надає можливість створення основних графічних елементів, використання WordArt, встановлення кольору заливки фону, ліній, тексту тощо.

Режими роботи із слайдами

Ліворуч від горизонтальної смуги прокручування є кнопки режимів роботи із слайдами. Вони дублюють відповіді команди з меню „Вид”.

Звичайний режим - автоматично вмикається при створенні порожньої презентації або презентації на основі шаблону дизайну. Вікно поділене на три частини: область слайда, поле структури і область нотаток. Перша з них містить загальний вигляд поточного слайда.

Розташоване поле зліва структури презентації є зменшеною копією режиму структури. В правій нижній частині вікна презентації знаходиться область нотаток, куди можна вносити пояснювальний текст, який не з'являється на самому слайді, але який можна вивести на екран або надрукувати поряд зі слайдом.

Режим структури - в робочій області відображаються заголовки і текст слайдів у вигляді ієрархічної структури. Використовується цей режим для ознайомлення зі структурою всієї презентації і в разі потреби її зміни (переміщення окремих розділів, а також їх вилучень).

Режим слайдів - у цьому режимі слайд займає робочу область PowerPoint, і на екрані одночасно відображаються засоби роботи з цим слайдом (меню, панелі інструментів, смуги прокручування). Режим слайдів використовується для створення та зміни поточного слайда.

Режим упорядника слайдів відображає загальну картину презентації. В робочій області відображаються лише ескізи слайдів.

У режимі упорядника виконується:

? перегляд послідовності розташування слайдів у презентації;

? перехід до роботи з потрібним слайдом (для цього досить двічі клацнути мишею на ньому);

? переміщення окремого слайда (групи слайдів) в інше місце

презентації (протягуванням виділеного за допомогою миші);

? введення нового слайда перед виділеним;

? вилучення виділеного слайда (за допомогою клавіші Delete);

? встановлення інтервалів часу показу кожного слайда;

? встановлення анімаційних ефектів переходу від одного слайда до іншого.

Режим показу слайдів - використовується для демонстрації презентації. В цьому режимі слайди виводяться в повно екранному режимі.

За допомогою названих вище кнопок можна переходити з одного режиму на інший під час підготовки слайдів.

Резюме

презентація налагодження слайд редактор

Power point - це редактор для створення презентацій.

Редактор пропонує Вам можливість створення сценарію презентації від простих малюнків і анімацій до WEB сторінок на основі HTML використовуючи Microsoft Visual Studio. Колекція кліпів пропонує широкий вибір різних малюнків, фотографій , звуків і відеокліпів які можна вставляти безпосередньо в презентації. В колекцію кліпів можна додавати власні малюнки в слідуючих форматах:

Метафайл Windows (WMF)

Растр (tiff)

Computer Grafics Metafile (cgm)

Малюнок у форматі GiF

Малюнок у форматі JPG

А також власні графічні об 'єкти із Microsoft Word, Microsoft Excel.

Лабораторна робота № 29

Запуск програми

ПУСК /програми/Power Point

Перше вікно, створити презентацію використовуючи перше вікно діалогу.

1. Майстер автозмісту.

Пропонує зміст і структуру майбутньої

презентації:

А-Вид презентації

Б-Стиль презентації

В-Параметри презентації

2. Шаблон оформлення.

Задається із змісту запропонованих шаблонів.

3. Пусту презентацію.

При наборі цього пункту вибирається автомакет нової презентації.

4. Відкрити презентацію.

Вибирати диск, папку, файл для відкриття презентації.

Приклад створення простих слайдів

Вибрати пусту презентацію (пункті).

Вибираємо автомакет із запропонованих.

Заголовок слайда

Вставка картинки

Текст слайда

Заголовок слайда

1.Встановити курсор на заголовку слайда і клацнути лівою кнопкою миші.

2. Створити заголовок. Прізвище або Привітання. Відредагувати запис засобами редактора.

3.Перемістити курсор за рамку заголовка і клацнути лівою кнопкою миші.

Вставка картинок

1 .Установити курсор на вставку картинки клацнути лівою кнопкою миші.

2.Вибрати команду ВСТАВКА із пунктів головного меню.

З.Із його підменю вибрати РИСУНОК

4.1з його підменю вибрати Картинки.

5.Вставка картинки. Клацнути лівою кнопкою на

вибраній картинці і виконати вказівку Вставить КЛІП.

6. Закрити вікно Вставка картинки.

7.Перемістити картинку на потрібне місце і відредагувати її при потребі.

8. Помістити курсор за рамку вставка картинки і клацнути лівою кнопкою миші.

Текст слайда

1. Установити курсор на текст слайда і клацнути лівою кнопкою миші.

2.Вибрати шрифт та написати текст.

3.Перемістити курсор за рамку ТЕКСТ СЛАЙДА і клацнути лівою кнопкою миші.

Зберегти слайд

1. Виконати команду ФАЙЛ, Сохранить как записати ім'я файла і зберегти.

Показ слайдів

1.Виконати команду Показ слайдів.

2.Начать показ з'явиться на екрані створений слайд. ESC

Настройка анімації для заголовка слайда картинки і текста

Заголовок.

1. Виконати команду Показ слайдів та вибрати із підменю Встроенная анимация де із запропонованих пунктів вибрати любий, клацнувши лівою кнопкою миші по вибраному.

Картинка.

2. Клацнути лівою кнопкою миші на картинці Показ слайдів, Встроеная анимация .Вибрати потрібний пункт підменю клацнути лівою кнопкою миші.

Текст.

3. Клацнути лівою кнопкою миші на тексті. ПОКАЗ СЛАЙДОВ Встроеная анимация.

Вибрати потрібний пункт підменю клацанням лівої кнопки миші.

Настройка анімації слайду

1. Виконати пункт меню ПОКАЗ СЛАЙДОВ.

2. Вибрати пункт НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ

3. Заголовок - автоматично.

4 .Текст або об'єкт можна поміняти місцями вибравши порядок анімації

5. Вибрати - автоматично або за клацаням.

6. Включити ВИДОИЗМИНЕНИЕ і вибрати ефект.

7. При можливості встановити звук і колір

8. Натиснути кнопку ПРОСМОТР і якщо вас задовільняє настройка анімації - ОК

Сортувальник слайдів

1.Виконати команду ВИД де вибрати сортіровщик слайдів.

2. Команду ФАЙЛ ,сохранить как, сохранить .

Копіювання другого створеного слайда в "сортувальник слайдів"

1. Створений другий слайд скопіювати установивши курсор миші у лівому куточку вікна при цьому зміниться вигляд курсора.

2. Натиснути праву кнопку миші , виконати копировать.

3. Перейти на команду меню ВИД сортувальник слайдів.

4. Натиснути праву кнопку миші і вставити.

Зміна слайдів

1. Вибрати команду меню Показ слайдів, де вибрати в підменю смена слайдов.

2. Просування автомат або по клацаню.

3. Ефект за смаком.

4. Швидкість за необхідністю.

5. Звук за наявністю звукової карти.

6. Приметіть ко всем.

7. Файл. Сохранить как. Сохранить.

8. Не забути зберегти слайди !!!

9. Показ слайдів.

Список літератури

1. В.Руденко, О.Макарчук, М.Патланжоглу. Практичний курс інформатики. Київ, 1997. - 304с.

2. О.Гаєвський. Інформатика. -Київ: А.С.К., 2003. -512 с.

3. Я. Глинський. Практикум з інформатики: Павч. посібник. -Львів: Деол, 1998.-168 с.

4. С.Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев. Общая информатика. -М.: ACT Пресе, 1998.- 592 с.

5. С.Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев. Специальная информатика.- М: ACT Пресе, 1998.-480 с.

6. Основы современных компьютерных технологий / Под ред. Хомоненко А.Д. - СПб.: КОРОНА, 1998.- 448 с.

7. М.Хзлворсон, М.Янг. Ефективная работа с Microsoft Office 2000. - СПб.: Питер, 2000. - 1232 с.

8. Шестопалов Є.А. Посібник «Основи інформатики та обчислювальної техніки»

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Спеціальні ефекти переходу між слайдами в Microsoft Power Point. Розробка ефектів при зміні слайдів. Анімація тексту на слайді. Видалення ефекту зміни кадрів. Додавання кнопок до презентації. Створення та видалення гіперпосилань на інші слайди.

  реферат [538,2 K], добавлен 09.08.2011

 • Призначення та переваги використання автоматизованих робочих місць (АРМ). Огляд нових функцій програмного продукту Microsoft Power Point. Створення і публікація HTML-документів, показ презентацій, співпраця в реальному часі за допомогою програми.

  контрольная работа [45,3 K], добавлен 26.12.2012

 • Загальна характеристика продукції корпорації Microsoft та її головне призначення. Взаємодія прикладних програм Microsoft Office та можливість спільної роботи. Особливості використовування текстового процесору, електронних таблиць, редактора презентацій.

  контрольная работа [27,6 K], добавлен 05.01.2011

 • Застосування, види комп'ютерних презентацій. Властивості та переваги комп'ютерних презентацій. Види мультимедійних презентацій. Програма для підготовки презентацій PowerPoint 2007. Програма для створення потокових презентацій Windows Movie Maker.

  контрольная работа [2,6 M], добавлен 11.09.2015

 • Возможности работы с MS PowerPoint, структура ее интерфейса. Этапы создания и показ презентации. Операции со слайдами: удаление, дублирование, копирование, вставка. Способы их отображения, параметры форматирования. Объекты, размещаемые на слайде.

  презентация [686,0 K], добавлен 23.11.2015

 • История профессии - оператор ЭВМ. Общая характеристика и история развития пакета программ Microsoft Office. Основные возможности Microsoft Power Point, ее преимущества. Порядок создания презентаций, обоснованное использование эффектов мультимедиа.

  реферат [127,7 K], добавлен 04.09.2013

 • Режими роботи з таблицями в Microsoft Access. Основні способи створення таблиць. Вимоги до технічних характеристик комп'ютера. Створення бази даних. Техніка безпеки та основні правила при виконанні робіт на комп'ютері. Порядок архівування роботи.

  реферат [1,5 M], добавлен 23.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.