Аналіз динамічних та частотних властивостей електронного пристрою

Методи рішень диференційних рівнянь за допомогою мов програмування і їх графічні можливості. Аналіз динамічних та частотних властивостей електронної системи за допомогою чисельної моделі. Представлення цифрової моделі та блок-схеми алгоритму обчислень.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид практическая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.05.2015
Размер файла 430,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Конотопський інститут Сумського державного університету

Практична робота

З дисципліни «Методи обчислень»

на тему: Аналіз динамічних та частотних властивостей електронного пристрою

Для схеми, що вказана в варіанті роботи зробити аналіз динамічних та частотних властивостей електронного пристрою.

Схема 1

Таблиця 1

Варіант

Uin, В

L1, мкГ

C1, мкФ

C2, мкФ

C3, мкФ

R1, Ом

R2, кОм

5

5

5

2

0.01

0.05

2

2

1. Для блоку завдання, що представлено на рисунку, побудувати часові діаграми, напругU2, U4, U7, U8.

Таблиця 2

C1,мкФ

R1,МОм

C2,мкФ

R2,МОм

K2

K3

Напруги

2

1

0.5

1

4

5

U2,U4,U7,U8

Аналіз динамічних та частотних властивостей електронної схеми

1. При виконанні динамічного аналізу доцільно використати чисельні методи рішень диференційних рівнянь за допомогою мов програмування і їх графічні можливості. При частотному аналізі зручно використовувати пакет MathCAD.

2. Аналіз динамічних властивостей електронної системи за допомогою чисельної моделі.

Для аналізу зручно визначити принципову схему у вигляді структурної схеми.

Схема, що аналізується, представляє собою послідовно з'єднані 3 типові ланки: пасивна другого порядку і дві аперіодичних ланки першого порядку, одна пасивна, друга активна (К>1). Структурна схема системи з'єднаних ланок має вигляд:

Схема 2

Для побудови чисельної моделі перехідного процесу в системі необхідно:

- Визначити передаточні функції окремих ланок і системи в цілому.

- На підставі загальної структурної схеми визначається структурна схема змінних станів і представляється у вигляді цифрової моделі, з заміною операторів інтегрування пропорційними ланками з коефіцієнтами передачі Т рівними кроку квантування.

- Представити блок-схему алгоритму обчислень.

- Записати алгоритм обчислень у вигляді послідовності операторів майбутньої програми.

- Розробити програму чисельного моделювання.

- Завантажити операційну систему і програму інтерпретатор QBASIC чи ін.

- Використовуючи алгоритми розрахунків скласти BASIC-програму скористатися готовою і ввести її.

По диференційним рівнянням, що описують динаміку окремих ланок і користуючись правилами складання і перетворення структурних схем складаємо передаточні функції ланок системи.

Передаточна функція всієї системи

Структурна схема змінних станів для наданих умов має вигляд:

Схема 3

де Т - крок квантування; С0=1/Т1; С1=1/(Т1Т2); D0=0; D1=k1/(T1T2); C2=1/T3; D2=k2/T3; C3=1/T4; D3=k3/T4.

Визначимо значення сигналів чисельної моделі:

На підставі одержаних передаточних функцій і структурної схеми простору станів складемо програму. Текст комп'ютерної програми динамічного моделювання:

CLS:SCREEN 2

LINE (10, 180)-(600, 180)

LINE (20, 10)-(20, 195)

R1 = 2: R2 = 2 * 10 ^ 3: R3 = 100 * 10 ^ 3: L1 = 5 * 10 ^ (-6):

C1 = 2 * 10 ^ (-6): C2 =.01 * 10 ^ (-6): C3 =.05 * 10 ^ (-6)

T =.01 * 10 ^ (-7): T1 = L1 / R1: T2 = R1 * C1: T3 = R2 * C2: T4 = R3 * C3

A1 = 1 / T1: A2 = 1 / (T1 * T2): K = 1 / (T1 * T2): U = 10

TP =.75 * 10 ^ (-4)

LOCATE 22, 70: PRINT TP: LOCATE 24, 73: PRINT "t,s"

LOCATE 2, 4: PRINT "U1, U2, Uout"

N = TP / T

FOR I = 1 TO N

E1 = U - X1 / T1 - X2 / (T1 * T2)

X1 = X11 +.5 * (E1 + E11) * T

X2 = X21 +.5 * (X1 + X11) * T

Y1 = X2 / (T1 * T2)

E2 = Y1 - X5 / T3

X5 = X7 + (E2 + E21) * T *.5

Y2 = X5 / T3

E3 = Y2 - X8 / T4

X8 = X10 + (E3 + E31) * T *.5

Y = 2 * X8 / T4

X11 = X1: X21 = X2: E11 = E1: E21 = E2: E31 = E3

X7 = X5: X10 = X8

REM PRINT Y1, Y2, Y, U

PSET (20 + I * 590 / N, 172 - Y1 * 10)

PSET (20 + I * 590 / N, 172 - Y2 * 10)

PSET (20 + I * 590 / N, 172 - Y * 200)

REM PSET (20 + I * 590 / N, 172 - U * 10)

NEXT I

Умовні позначки, що прийняті в програмі:

Т - крок квантування; ТР - час вирішення (вибирається виходячи з заданої точності або стійкості моделі при відладці програми); U0 -задана віхідна напруга; Сі,Rj- параметри елементів моделюючого пристрою.

Результат моделювання в графічному вигляді:

Рисунок 1

Блок завдання представляє собою надійну електронну систему з виконанням логічних функцій. Визначаємо коефіцієнти блоків і складаємо програму чисельного моделювання блоку завдання. Текст програми моделювання властивостей нелінійної системи:

CLS:SCREEN 2

LINE (20, 20)-(20, 200)

LINE (16, 180)-(570, 180)

C1 = 2 * 10 ^ -6: R1 = 1 * 10 ^ 6: C2 =.5 * 10 ^ -6:

R2 = 1 * 10 ^ 6: U0 = 10: K1 = C1 * R1: K2 = 4: K3 = 5: K4 = C2 * R2

T =.001: T1 = 2

N = T1 / T: FOR I = 1 TO N

IF U0 - U2 >= 0 THEN U1 = 10 ELSE U1 = 0

IF U1 - U4 >=.2 THEN U3 = 10: GOTO 1

IF U1 - U4 <= -.2 THEN U3 = -5: GOTO 1

U3 = 0

1 U4 = U4 + U3 * K4 * T: U2 = U2 + K1 * U1 * T

IF U4 >=.3 THEN U5 = 5 ELSE U5 = 0

IF U4 >= 9 THEN U6 = 5 ELSE U6 = 0

IF U1 * U6 > 0 THEN U8 = 10 ELSE U8 = 0

IF U1 + U5 > 0 THEN U7 = 5 ELSE U7 = 0

U8 = U8 * K3: U7 = U7 * K2

REM PRINT U2; U4; U7; U8

PSET (20 + I * T * 550 / T1, 180 - U2 * 7.5)

PSET (20 + I * T * 550 / T1, 180 - U4 * 7.5)

PSET (20 + I * T * 550 / T1, 180 - U7 * 7.5)

PSET (20 + I * T * 550 / T1, 180 - U8 * 1)

NEXT I

LOCATE 8, 45: PRINT "U2 U4 U7 U8 10 20 50 ":

LOCATE 24, 70: PRINT T1: LOCATE 4, 40: PRINT "K1="; K1; "K4="; K4

REM LOCATE 23, 5: PRINT "U4="; U4; "U7="; U7; "U8="; U8

Умовні позначки:

Т - крок квантування; Т1- час вирішення (вибираються обидва при відладці програми); U0 -задана вхідна напруга

Результат чисельного моделювання системи в графічному вигляді має вигляд:

Рисуно 2. Часові діаграми сигналів блоку завдання.

програмування електронний чисельний алгоритм

Використана література

1. Ажогин В.В., Згуронский М.З. Моделирование на цифровых, аналоговых и гибридных ЭВМ - К.: Вища школа., 1982, - 280с.

2. Краскевич В.Е., Зеленский К.Х., Гречко И.В. Численные методы инженерных исследований - К.: Вищашкола., 1986, - 263с.

3. Араманович И.Г. и др. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости. (Дополнительные главы высшей математики). - М.: Наука, 1968.

4. М.Г. Попович, О.В. Ковальчук. Теорія автоматичного керування. К.: 2001.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Живучість в комплексі властивостей складних систем. Моделі для аналізу живучості. Аналіз електромагнітної сумісності. Характер пошкоджень елементної бази інформаційно-обчислювальних систем. Розробка алгоритму, баз даних та модулів програми, її тестування.

  дипломная работа [151,5 K], добавлен 11.03.2012

 • Теоретичні основи та приклади економічних задач лінійного програмування. Розробка математичної моделі задачі (запис цільової функції і системи обмежень) і програмного забезпечення її вирішення за допомогою "Пошуку рішень" в Excel симплекс-методом.

  курсовая работа [993,9 K], добавлен 10.12.2010

 • Програмування математичної моделі довільної ланки хіміко-технологічної системи та дослідження її динамічних характеристик. Система Mat Lab – середовище програмування. Побудова програмними засобами кривих перехідних процесів, логарифмічних характеристик.

  курсовая работа [551,3 K], добавлен 12.01.2011

 • Побудування блок-схеми рішення завдання зі знайдення центра ваги однорідної усіченої призми. Розробка програми за допомогою язика програмування C++, опис змінних та функцій програми та загальної математичної моделі. Розробка інструкції користувача.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 04.01.2012

 • Схема слідкуючої системи витратоміра літака. Створення системи диференціальних рівнянь на основі рівнянь ланок (вимірювальної схеми, електронного підсилювача, двигуна і редуктора) та її розв'язання за допомогою методів з автоматичною зміною кроку.

  курсовая работа [492,6 K], добавлен 29.10.2013

 • В роботі розглянуто наближені методи розв'язку нелінійних рівнянь для методів Ньютона та хорд, складено блок-схеми та написано програму, за допомогою якої розв'язується задане рівняння. Аналіз рівняння, методів його розв'язання і результатів обрахунку.

  курсовая работа [380,9 K], добавлен 30.11.2009

 • Побудова блок-схеми алгоритму проста вставка. Програмна реалізація алгоритму, опис результатів. Особливості обліку ітерації масивів. Відсортування даних за допомогою програми Turbo Pascal. Аналітична оцінка трудомісткості, графічне представлення.

  контрольная работа [570,1 K], добавлен 21.05.2014

 • Аналіз відомих підходів до проектування баз даних. Моделі "сутність-зв'язок". Ієрархічна, мережева та реляційна моделі представлення даних. Організація обмежень посилальної цілісності. Нормалізація відносин. Властивості колонок таблиць фізичної моделі.

  курсовая работа [417,6 K], добавлен 01.02.2013

 • Огляд та аналіз методів розв’язання системи диференціальних рівнянь та вибір методів рішення. Алгоритми методів Ейлера. Вибір методу рішення задачі Коші. Рішення диференціальних рівнянь. Отримання практичних навиків програмування на мові Паскаль.

  курсовая работа [174,3 K], добавлен 06.03.2010

 • Аналіз розроблення та програмування обчислювального процесу лінійної структури, налагодження програм. Вивчення правил запису констант, числових і символьних змінних, типів даних. Побудова алгоритму розв’язування завдання та креслення його блок-схеми.

  реферат [2,1 M], добавлен 22.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.