Психосоматичні захворювання у працівників ОВС

Стрес як головний фактор, що провокує психосоматичні захворювання, психологічний та медичний підходи до їх вивчення, загальна характеристика деяких видів та методи вирішення. Особливості психосоматичних розладів у працівників органів внутрішніх справ.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.12.2012
Размер файла 105,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

В наш час все частіше чується відома всім фраза: «всі хвороби від нервувань».

І не дарма, не лише психологи, а й сучасні лікарі все більше уваги приділяють психологічним особливостям та психічному стану пацієнта, та тим негативним подіям які трапляються в їх житті. Все більше науковців визначають, що коріння всіх недугів лежить глибоко в підсвідомості, в забутих, невирішених проблемах, конфліктах, стресах людини.

Робота працівника ОВС відзначається своєю особливістю, бо супроводжується щоденними ризикованими ситуаціями, конфліктними ситуаціями, ненормованою робочою добою, постійним емоційним навантаження та інше. Тому ми можемо стверджувати, що вони мають всі передумови до психосоматичних захворювань. Практичному психологові, який працює з працівниками, дуже важливо правильно усвідомити причини недугів та навчити працівника правильно мобілізувати внутрішні резерви свого організму, зняти психологічну напругу, підвищити впевненість у собі і просто знизити дратівливість, що зменшить ризик захворіти певного роду захворюванням.

Дослідженням особливостей виникнення, розвитку та впливу психосоматичних розладів на особистість займалися багато відчазняних та іноземних вчених, серед яких особливо можна виділити роботи З. Фрейда, Ф. Александера, А. Хармогорова, М. Горяніна, К. Судакова та інші.

В своїх роботах З. Фрейд описував вплив сильного емоційного збудження від неврозів на організм людини. Ф. Александер довів, що затяжні, стереотипні повторювані негативні емоції не обмежуються тільки психологічними проявами, а приводять до розвитку специфічних тілесних розладів. [1, с. 45]. А. Хармогорова і Н. Горянін вивчали «соматизацію» - як розвиток реальних соматичних порушень в результаті впливу стресів, з якими людина не може впоратись. [40, с. 25]. Роботи К Судакова присвячені вивченню подальшого розвитку різноманітних захворювань на фоні триваючого стресу [34, с. 15-30].

Актуальність даної теми полягає в необхідності дослідження негативних впливів психосоматичних захворювань на життєдіяльність та ефективну працездатність працівників ОВС для подальшої їх корекції.

Об'єкт дослідження - індивідуально - психологічні особливості особистості працівників ОВС.

Предмет дослідження - особливості психосоматичних розладів серед працівників ОВС.

Мета дослідження - дослідити індивідуально-психологічні особливості особистості працівників ОВС з артеріальною гіпертензією.

Завдання:

Дослідити існуючі наукові підходи до вивчення психосоматичних захворювань і причин їх виникнення.

Дослідити особливості особистісних рис працівників ОВС хворих на артеріальну гіпертензію.

Виявити рівень агресивності та конфліктності хворих на артеріальну гіпертензію.

Визначити відношення до важливих соціальних понять групи хворих працівників ОВС на артеріальну гіпертензію.

В дослідженні приймали участь 60 працівників різних підрозділів УМВС України в Полтавській області. В першу групу увійшли працівники ОВС, Працівники цієї групи стоять на диспансерному обліку в лікарні УМВС України в Полтавській області з медичним діагнозом артеріальна гіпертензія, чоловічої статі, віком від 30 до 40 років, стаж роботи яких становить від 10 до 20 років.

Перед початком проведення психодіагностичного дослідження, з кожним опитуваним була проведена індивідуальна співбесіда. В результаті якої було виявлено, що всі опитувані заперечують спадковий фактор, розвиток гіпертонії суб'ктивно пов'язують із частими стресовими ситуаціями, конфліктами та навантаженнями на роботі.

Контрольну групу дослідження склали 30 працівників різних підрозділів Лубенського МВ ГУМВС України в Полтавській області. Всі досліджувані чоловічої статі, віком від 30 до 45 років, стажем роботи від 8 до 19 років, суб'єктивно вони вважають себе здоровими.

Методики дослідження:

1. Методика багатофакторного опитувальника Р. Кеттелла (187)

2. Кольоровий тест відносин на основі тесту Люшера.

3. Методика виміру агресивності та конфліктності Ковальова, Ільїна.

Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використовуваних наукових джерел.

1. Розкриття проблеми психосоматичних розладів у науковій літературі

1.1 Стрес як фактор, що провокує психосоматичні захворювання

внутрішній стрес психосоматичний розлад

Слово «стрес» звучить в наший життя буквально на кожному кроці, зміст, який вкладається в це поняття на «побутовому» рівні, часто вельми розходиться з науковим уявленням про стрес як універсальну реакцію організму, неспецифічний адаптаційний синдром, відкритий лауреатом Нобелівської премії фізіологом Р. Селье. [4, с. 12]. Стрес психоемоційне явище, яке негативно впливає на стан здоров'я людини. Цю позицію відстоювали багато учених, які в своїх роботах описували свою думку з приводу виникнення і впливу стресу. Так з радянських дослідників Бодров В.А відкрив класифікацію психологічного стресу, яка включає наступні його види:

* внутрішньоособистісний (нереалізовані домагання, потреби, безцільність існування);

* міжособовий (трудність спілкування з тими, що оточують, наявність конфліктів або загрози їх виникнення);

* особовий (невідповідність соціальної ролі);

* сімейний;

* професійний. До останнього, зокрема, відноситься стрес бізнесменів, що часто зустрічається, - менеджерів, «білих комірців».

На думку Тіграняна Р.І причинами стресу у людини є: фізичні чинники зовнішнього середовища, інформаційне навантаження (необхідність прискореної обробки інформації), порушені (в результаті хвороби, порушень сну і інших причин) фізіологічні функції, психологічні і психосоциальние чинники (відсутність контролю над подіями, усвідомлювана загроза, ізоляція, остракізм, груповий тиск). [21, с. 79].

Дослідження Короленка Ц.П хронічного стресу показали, що не фізіологічний, а саме «психічний рівень адаптації з'явився найбільш чуйним індикатором» стресу, тому для людини стрес зводиться в першу чергу до емоційного.

Березін Ф.Б стверджував, що стрес для людини є індивідуально сприйманим феноменом, причина якого криється не в зовнішніх, а у внутрішніх, психічних процесах. При цьому як емоційно-стресовий розцінюється стан організму, що виникає в результаті психологічної оцінки ситуації як неприйнятною, негативною, відкиданою при одночасній неможливості її уникнення і що є, по суті, станом психічної напруженості.

Судаков К.В досліджував наслідки хронічного стресу, крім загальновідомих - втоми, пониженого настрою, дратівливості або апатії, порушень сну і сексуальної потенції (зарубіжні автори використовують спеціальний термін - «вигорання»), він стверджував, що до розвитку психосоматичних захворювань причетні і такі фізіологічні механізми, як миттєве і стійке - на все життя - запам'ятовування значущих подій в ранньому дитинстві (імпринтінг) і психологічне повернення (регресія) у відповідний дитячий віковий період, звідси і відбувся пропонований спосіб позбавлення від психосоматичних розладів - короткочасне повернення пацієнта «в дитинство» і виправлення… недоліків його власного минулого. Таким чином, людина сама, хоча і неусвідомлено, мимоволі, створює собі хворобу. А раз так, сам же може і позбавитися від неї. [34, с. 64].Потрібно тільки навчитися, як це зробити. Також важливий внесок Судакова у вивченні подальшого розвитку різноманітних захворювань на тлі стресу, що продовжується, який відкрив, - так званий церебровисцеральний синдром стресу. Хронічний стрес часто супроводжується порушенням обміну в центральній нервовій системі групи медіаторів (біогенних амінів), зниження змісту яких приводить людину в стан депресії або тривоги. З іншого боку, зміна чутливості до них нервової системи приводить у ряді випадків до виникнення так званих «панічних атак» або нападів втечі від самого себе.

На наступному кроці розцвітають, негативні наслідки, які стрес залишає в організмі: неврози, депресія, початкові стадії психосоматичних захворювань. Що ж до наслідків, то і вони не за горами - перехід благонабутих захворювань із стадії початкових, переважно оборотних порушень в стадію порушень стійких, органічних.

Досліджуючи шкідливі наслідки стресу учені з Ростова-на-Дону Е.Б. Квакина, М.А. Уколова виявили, що повторний стрес, коли він протікає в допустимих межах, як би в невеликих дозах, приводить до звикання (реакція адаптації), а то і підвищенню стресостійкості (реакція тренування).

Як показали роботи фізіолога Г.І. Косицького, стрес, стан напруги організму, розвивається по певних закономірностях і проходить через ряд етапів.

Спочатку - стадія мобілізації, що супроводжується підвищенням уваги, активністю. Це нормальна, робоча стадія, коли сили витрачаються економно, доцільно. Навантаження, що навіть часті, такі, що протікають на цій стадії, приводять до тренування організму, підвищенню його стресостійкості.

2. Якщо проблему вирішити не вдається, розвивається друга стадія, або фаза «стенічної негативної емоції». Виникає надлишок негативних емоцій, носячих стеничний, активно-дієвий характер: лють, гнів, агресія. Про такі стани говорять: «усередині все кипить», «злість назовні проситься, прямо руки сверблять». Ресурси організму витрачаються неекономно, тут все ставиться на карту в спробі добитися мети за всяку ціну. Повторні навантаження, що доходять до цієї стадії, приводять до виснаження організму.

3. Якщо ж і це не допомагає, наступає фаза «астенічної негативної емоції». Приходить черга негативних емоцій, що носять астенічний, пасивно-безсилий, занепадницький характер. Людиною оволодівають туга, відчай, невіра в можливість виходу з важкої ситуації.

4. А далі - невроз, зірвавши. Людина повністю деморалізована, він змирився з поразкою, опустив руки.

Подальші медико-психологичні наслідки затяжного стресу також формуються поетапно, в порядку наростання ступеня вираженості порушень:

1. Спочатку відбувається порушення власне психічної адаптації, що призводить до зниження ефективності інтелектуальної діяльності. Відбувається це унаслідок того, що функціональні ланки, що забезпечують переробку інформації, - її пошук, сприйняття, аналіз і синтез, зберігання і використання, функціонують викривлено на пониженому рівні. Психічна напруженість виявляється в порушенні стійкості психічних функцій і зниженні ефективності діяльності в наступних формах: гальмівною (уповільнення виконання інтелектуальних операцій), імпульсною (помилкові дії, метушливість) і генерализованої (зрив діяльності, що супроводжується відчуттям байдужості, приреченості і депресією).

2. На другому етапі додається погіршення міжособової взаємодії. Показано, що наслідком будь-якого стресового розладу є розвиток в тій чи іншій мірі вираженого порушення соціального пристосування.

3. Подальше поглиблення стресу приводить до формування вже виразних фізіологічних зрушень. Спочатку формується так званий синдром психоемоційної напруги. Він є прикордонним станом (на межі норми і хвороби) і включає наступні групові ознаки:

1) клініко-психологичні - підвищена тривожність, зниження емоційної стабільності;

2) власне психологічні - зниження самооцінки, рівня соціальної адаптованості і фрустраційної толерантності (звідси підвищена уразливість, одним з проявів якої служить симптом «зведеної пружини», коли людина бурхливо реагує на малозначні, хоча і негативні для нього події);

3) фізіологічні - переважання тонусу симпатичної нервової системи над парасимпатичною, порушення регуляції системи кровообігу (в першу чергу, підвищення артеріального тиску);

4) ендокринні і обмінні - підвищення активності надпочечникової системи і порушення обміну холестерину (передумова розвитку атеросклерозу).

Зарубіжні учені також займалися вивченням впливу стресу на організм людини. Так на думку Мюлленайзена у людини стрес - це феномен переважно внутрішньої, психічної напруги. При цьому основною умовою виникнення психоемоційного стресу вважається сприйняття загрози, особливо якщо загрозі піддаються найбільш значущі для людини цінності. Лазарус вважав, що в умовах сучасного життя всі люди знаходяться в однаковому положенні: кожен отримує приблизно однакову «дозу» стресів. Розрізняється лише їх індивідуальне сприйняття, суб'єктивна оцінка тяжкості стресу, а значить, і у відповідь реакція на нього. І тут виявляються значні індивідуальні відмінності: у частини людей виявляється «антистресовий імунітет».

Г Селье займався вивчення хвороб адаптації, або хворобами цивілізації, або психосоматичними захворюваннями. А відносять сюди і гіпертонічну хворобу, і стенокардію, і виразку шлунку, і бронхіальну астму, і цукровий діабет, і деякі шкірні захворювання (екзема, нейродерміт, псоріаз), і коліт, і ще багато що інше. Виходить, що народна мудрість «Всі хвороби від нервів» має під собою реальну основу. Ось тільки не дає ця народна мудрість відповіді на питання, чи можна їх уникнути.

Власне, ще в XIX столітті 3. Фрейд писав про те, що при неврозах сильне емоційне збудження приводить до соматичних порушень.

В середині ж XX століття в роботах одного з піонерів тілесно-орієнтованої психотерапії Ф.М. Александера було переконливо доведене: затяжні негативні емоції, що стереотипно повторюються, не обмежуються тільки психологічними проявами, а приводять до розвитку специфічних тілесних розладів. [1, с. 153].Останні виявляються в тих системах організму, з якими дані емоції мають «спорідненість». Так, відчуття гніву приводить до формування серцево-судинних захворювань, а відчуття залежності - захворювань травневої системи. Тоді ж був описаний і фізіологічний механізм подібних порушень, пов'язаний з порушенням тонусу вегетативної нервової системи (її симпатичного або парасимпатичного відділу), контролюючої діяльність внутрішніх органів. На думку Александера, підвищення симпатичного тонусу характерне для гіпертонічної хвороби, захворювань суглобів.

Як вважає Ст. Блазневі, хвороби є продуктом неусвідомленого внутрішнього конфлікту і, таким чином, є неусвідомлюваний вибір самої людини: «Всі хвороби є психологічними в тому сенсі, що я вибираю хворобу як відповідь на свою життєву ситуацію». При цьому психосоматичні захворювання завжди мають неусвідомлювану самим хворим «вторинну вигоду» - іншими словами, хвороба зручна для підсвідомості, яка таким дитячим чином або «допомагає» людині виправдовувати свої помилки, провину або бездіяльність, або «карає» його (повторюючи вселені в дитинстві докори старших), або мстить (повторюючи вселені ж, але в зрілішому віці, негативні установки тих, що оточують). Тому правильніше (хоча і декілька спрощено) психосоматичні захворювання називати психосоматизированними. Різниця в тому, що на відміну від хвороб, в розвитку яких головна роль належить зовнішнім хвороботворним чинникам (наприклад, збудникам інфекційних захворювань), в походженні захворювань психосоматичних провідну роль грають чинники внутрішнього порядку, в першу чергу психологічні. Іменування подібних розладів психосоматизированними має на меті підкреслити, що людина сама, активно (по більшій мірі несвідомо) соматизирує, буквально «втілює» свої невідреаговані емоції і психологічні проблеми, що спочатку «застряють» в його тілі у вигляді дискомфортних відчуттів, а потім внутрішні органи виходять з ладу, унаслідок викликаних цим застряванням збоїв нормальної регуляції їх роботи. Коли людина не виражає свої емоції зовні, він «заморожує» їх у вигляді тілесних відчуттів. «Фізіологічно закономірним результатом послідовного культивування так званих затриманих емоцій (придушення або витіснення одних компонентів емоцій і надмірної активації інших) стає різна вісцелярна патологія. Соматизація - це не тільки схильність до переживання психологічного стресу на фізіологічному рівні. Соматизація - це розвиток реальних («органічних») соматичних порушень в результаті дії стресів, з якими людина не може справитися. [25, с. 245].У російській культурі, на думку тих же авторів, соматизація часто набуває містичного трактування, як «пристріту», «псування» і так далі Значне число осіб, що звертаються за медичною допомогою, насправді страждає різними формами соматизації. Фізіологічно ж в основі соматизації лежить так зване соматосенсорное посилення - певний особовий стиль сприйняття природних тілесних відчуттів як що турбують, потенційно небезпечних і неприємних. Соматизація багато в чому пов'язана також з інфантильними особистісними особливостями, такими, як залежність, завищений рівень домагань і пасивність, особливо пасивна (стримувана) агресивність.

Аналогічний вислів знаходимо у А. Маслоу: «Коли базова суть особи заперечується або пригнічується, людина захворює». З цієї точки зору психосоматичні симптоми, точніше їх подолання, виявляються не чим іншим, як потенційною можливістю для особистого зростання. З більш загальних позицій вони розглядаються як приватні прояви своєрідних «психодуховних криз», переживання яких може привести не тільки до лікування психосоматичних захворювань, але і духовному розкриттю, позитивній особовій трансформації і еволюції свідомості.

1.2 Психологічний та медичний підходи до вивчення психосоматичних захворювань

внутрішній стрес психосоматичний розлад

З точки зору психології будь-який розлад в найширшому сенсі є психосоматичним. У вужчому сенсі це - соматичні розлади, які цілком або частково обумовлені психічно. [29, с. 356].

Класифікація психосоматичних розладів.

Психосоматичні реакції-це те, що є у всіх. Наприклад, зниження апетиту від розладу, жари від сорому. Це нормальний аспект діяльності організму, вони зникають при зміні зухвалої їх ситуації.

Власне психосоматичне порушення. Сюди входять:

Конверсійні симптоми

Функціональні синдроми (неврози органів)

Психосоматози

Конверсійний симптом - проекція психічної реальності на тілесну сферу. Соматична відповідь - як спроба вирішення конфлікту. Симптом носить символічний характер. Є тільки уявлення, виражене в тілесній сфері, яке є певним самонавіюваним розладом.

Функціональні синдроми - фізіологічні супроводи емоційних станів. Це реально існуючий розлад діяльності внутрішніх органів, який виникає як супровід афектів. [19, с. 524].

Психосоматози - це те, що розуміють в найвужчому сенсі під психосоматичною хворобою. Це прояв первинної тілесної реакції на конфліктну ситуацію.

У 1950 році виділено 7 захворювань, які вважаються психосоматичними: бронхіальна астма, виразкова хвороба ДПК, неспецифічний виразковий коліт, гіпертонічна хвороба, ревматоїдний артрит, нейродерміт (псоріаз), тиреотоксикоз. Ряд дослідників додає сюди ІБС, ожиріння, схуднення. [31, с. 116].

Багато захворювань справляють враження спадкових. Але це псевдоспадковість, коли успадковується не генний матеріал, а зразок поведінки в сім'ї.

Захворювання починаються частіше в підлітковому віці, загострюються в ситуації, пов'язаній з втратою об'єкту.

Психосоматична ера почалася з робіт Фрейда по конверсійній симптоматиці істерії. Фрейд вважав, що симптом - це вираз конфлікту між вимогами інстинкту і захистами. Спочатку «психосоматики» спиралися на концепцію неврозів: «стрибок з психічної в соматичну іннервацію». Фрейд вважав, що симптом - захисний компонент Его. [32, с. 213].

Вже пізніше, в 50-і роки з'явилася концепція двофазного захисту від інстинктивних потреб. Вона базувалася на тому, що витіснення в соматику відбувається тоді, коли «Я» не здатне справитися з психічним конфліктом. Схильність до психосоматичних реакцій - наслідок травми, отриманої на тій стадії розвитку, коли «Я» було дуже слабким (до року). Цим питанням займалася Філіс Грінейкр. Вона писала, що, чим на ранішому етапі мала місце травма, тим сильніше буде у людини тенденція до соматизації конфліктів. [18, с. 516].

Фрейд писав ще про те, що, коли «Я» відділяється від «Воно», дуже важливим чинником є формування тілесного» Я», тобто, це формування сприйняття власного тіла. У роботі «Я» і «Воно» він говорив: «Наше «Я» перш за все тілесне. У дитини з'являється зовнішні відчуття (тактильні) і одночасно внутрішні (сенсорні). Це стає основою для відчуття окремості свого тіла від зовнішнього світу. Наше «Я» - це психічне представництво нашого тіла.

Наша шкіра - межа нашого тіла, нашого тілесного «Я», це той орган, за допомогою якого ми можемо відокремлювати себе від зовнішнього світу. Пізніше Фрейд аналізував біль і в тілесному, і в психічному сенсі. Біль дає новий досвід свого тіла, формує уявлення про нього. Але біль може бути неоднакова. Є просте відчуття болю, а є страждання. Страждання - активна здібність нашого «Я» до переробки травматичних вражень, наприклад, незадоволеність тією або іншою потребою, втратою об'єкту.

Поль Федерн задався питанням - чому «Я» може бути нездібне переробляти ту або іншу інформацію? Переробити травму - це ізолювати її за допомогою захистів від страху і відчуття провини, - тоді виходить невротичний синдром. Або «Я» може спробувати відокремитися від своєї травмованої частини, це найвиразніше виявляється в параної. Федерн сказав, що дуже мало нарцистичного лібідо, що «заряджає» межу «Я», приводить до того, що межа «Я» недорозвинена або відсутня. При кожному повторенні травми ефект болю поновлюється. У такій ситуації «Я» виявляється пасивним щодо кожного нового травматичного враження, і кожне нове травматичне враження - загроза дезинтеграції для «Я» і замість страждання буде біль як пасивне враження.

Психосоматичне захворювання - результат пасивних больових відчуттів, які накопичуються.

У психосоматичному процесі 3 основних стадії.

Спроба справитися з конфліктом або травмою психічно - відреагувати агресією або ввести в дію невротичний захист. Якщо спроба вдалася - травма може бути анульованою, або виникає невротичний симптом.

Стадія захисту. Вона наступає в ситуації, якщо не впоралася перша стадія. Може бути соматизація у вигляді функціонального або вегетативного порушення.

Якщо порушення виявляється яскраво виражено, то виникає стадія психосоматози, і тоді виявляється пошкоджений той або інший внутрішній орган.

«Психосоматики» - люди з дефектом в розвитку Его.

У чому принцип вибору органу, який реагує?

Версії:

Конституціональна ослаблена органу

Ідентифікація сприйнятливості органів у дусі сімейної традиції. Якщо в сім'ї особливо сильна проблема неминучої агресії, пригніченій ворожості - це веде до захворювань ССС, а якщо проблема любові і підтримки - до захворювань ЖКТ.

Теорія профілів особи (Ф. Данбар) - особи, схильні до певних захворювань, психологічно відрізняються від інших. Ця теорія до цих пір має популярність.

Александер писав, що надмірна турбота про шкіру немовляти може вести до нейродерміту, а розмови під час їжі - до захворювань ЖКТ. Гіперохайність веде до порушення функцій виділень. Тобто, специфічні конфлікти корелюють з певними видами ПС реакцій.

Як дивляться на виникнення психосоматичних захворювань об'єктивні теоретики?

Об'ективні теоретики вважають, що основну роль у виникненні психосоматичних захворювань грають перші 6 місяців життя дитини (фаза реципроктності та початки діалогу) [7, с. 86].Вони ввели поняття: «психосоматична сім'я». Це та сім'я, в якій діти знаходять психосоматичний розлад. Це система, яка жорстко зв'язана усередині себе, дуже взаємозалежна, дуже замкнута в собі (ізольована від зовнішнього світу). У цій сім'ї панують 3 напрями внутрішньосімейних відносин:

Скріплення. Це відносини, які уповільнюють або блокують розвиток дитини. Дитина розвивається перш за все у контакті з навколишнім світом, а тут йому цього не дають.

Відторгнення. Це ті відносини, які ведуть до відчуття занедбаності, самоти («Не плутайся під ногами», «Не заважай мамі»)

Делегування. Дитина виховується так, щоб з нього виросло те, що не вдалося батькам. Дитина, реально існуюче якої суперечить проекції батьків на нього.

У психосоматичній сім'ї уникають конфліктів, їх «душать». Якщо конфлікти «прориваються», вони руйнують відносини і все навколо.

У медичному підході лікарі відзначали поширеність певних хвороб у осіб з певним фізичним або психічним складом. Проте, наскільки важливий цей факт, їм було абсолютно невідомо. [14, с. 31].Хороший лікар гордиться знанням подібних кореляцій, що походить з його великого досвіду. Він знає, що худа, висока людина із запалими грудьми швидше схильна до туберкульозу, ніж повний, коренастий тип, і що останній швидше схильний до усередині мозкового крововиливу. Разом з такого роду кореляціями між хворобою і будовою тіла виявлялися кореляції між рисами особи і певними хворобами. Вирази типу «меланхолія» відображають інтуїтивне знання про велику поширеність депресивних рис серед осіб, страждаючих розладом жовчного міхура. У Америці такі клініцисти, як Альварес, Джордж Дрейпер та інші, зробили цінні спостереження подібного роду. [20, с. 55].Альварес розробив концепцію про пептично-язвену особу - жорсткий, енергійний, заповзятий тип. Дрейпе виявив, що за цим у багатьох хворих пептичною виразкою стоять залежні і, як він їх назвав, жіночі риси особи.

Бальзак в своїй книзі, одному з перших коли-небудь написаних психосоматичних романів, дає майстерний опис неодруженого, у якого спочатку розвинулася меланхолія, а пізніше - хвороба жовчного міхура. Схильність діабетиків до кулінарних надмірностей і зв'язок серцевих розладів з тривогою загальновідомі. [6, с. 845]. Ендокринні захворювання, такі, як гипер- і гіпотиреоз, - ще одна благодатна область для виявлення кореляцій рис особи з картиною хвороби. Украй нервовий, чутливий пацієнт, страждаючий базедовою хворобою, різко контрастує з повільною, флегматичною, млявою людиною з гіпотиреозом.

Більшість цих спостережень носили більш менш епізодичний характер, поки Данбар не застосувала до цього родючого поля сучасні методи психодинамічної діагностики. У своїх «дослідженнях профілів» вона описує певні статистичні кореляції між хворобою і типом особи. Паттерни зовнішньої особи, які можуть бути описані її методом, так сильно варіюють серед пацієнтів з одним і тим же захворюванням, що в кращому разі можна говорити лише про деякі більш менш значущі статистичні закономірності. Такі численні виключення самі по собі свідчать про те, що більшість з цих кореляцій не відображає справжні причинні зв'язки.

Можливо, найбільш обгрунтованим з її профілів можна рахувати профіль хворого, страждаючого ішемічною хворобою серця. Згідно Данбар це людина, яка весь час перебуває в боротьбі, дуже наполеглива і стримана, націлена на успіх і досягнення. [28, с. 34]. Він будує довгострокові плани; часто надає собі представницькому вигляду. Він демонструє високий ступінь того, що Фрейд називав «принципом реальності» - здібністю до відкладання і підпорядкування своїх дій довгостроковим цілям. Данбар переконливим чином протиставила їх пацієнтам з переломами - особам, схильним до нещасних випадків. Це імпульсні, неорганізовані, схильні до ризику люди, що живуть для сьогодення, а не для майбутнього. Вони схильні діяти під впливом моменту і часто проявляють погано контрольовану ворожість проти людей, що вдягнулися владою; в той же час їх поведінка мотивується відчуттями провини, і в нім видно тенденція до невдач. Такі особи зазвичай зустрічаються серед типових бродяг, безтурботних людей, що не терплять дисципліну - ні зовнішнє керівництво, ні внутрішню регулюючу дію розуму'.

Кореляція між схильністю до імпульсних дій і відсутності терпимості до зовнішньої або внутрішньої дисципліни, з одного боку, і схильністю до нещасних випадків - з іншою, мабуть, має певний причинний зв'язок. Очевидно, що імпульсна людина, виконана ворожості і відчуття провини, буде схильна до нещасних випадків. Його дії безрозсудні, і в той же час він схильний також до страждання. Він необачний і разом з тим прагне розплачуватися фізичними травмами за свою агресивність.

Взаємозв'язок між певними типами особи і ішемічною хворобою серця представляється набагато складнішій. Лікарям-клініцистам добре відома поширеність інфаркту міокарду серед пацієнтів в таких професійних групах, як лікарі, священики, адвокати, адміністратори, і серед осіб, що несуть велику відповідальність. [37, с. 245]. У цьому сенсі ішемічна хвороба виявляється чи не професійним захворюванням. Цілком можливо, що певний спосіб життя, особливості психічної напруги породжують соматичні умови, які сприяють прогресуючим змінам в судинній системі і кінець кінцем приводять до ішемічної хвороби. Насправді взаємозв'язаними можуть бути не характер людини і ішемічна хвороба, а спосіб життя і хвороба. Таким чином, знахідки Данбара слід було б пояснювати схильністю осіб з певним типом особи займатися діяльністю, зв'язаною з високою відповідальністю. Тобто це вторинна, а не безпосередньо каузальна кореляція. Псевдокореляцією такого роду є затвердження Данбара, що хворі ішемічною хворобою серця часто виглядають представничими. Представницький вигляд, очевидно, обумовлений тим, що ці люди часто є висококваліфікованими фахівцями. Зовнішність же, мабуть, мало пов'язана з ішемічною хворобою як такою.

Інший вид кореляції між особовими чинниками і хворобою більш значущий. Ретельні психодинамічні дослідження показали, що певні розлади вегетативних функцій швидше пов'язані зі специфічними емоційними станами, ніж із зовнішніми особовими патернами, описаними в профілях особи. Наприклад, постійно випробовувані ворожі імпульси можуть корелювати з хронічним підвищенням кров'яного тиску, а схильності, що свідчать про залежність, до пошуку допомоги - з посиленою шлунковою секрецією. [11, с. 43].Проте ці емоційні стани можуть зустрічатися у осіб з абсолютно різним типом особи. Дійсно, заповзятливий тип, який витісняє і гиперкомпенсирует схильності до залежності, зазвичай зустрічається серед пацієнтів з пептичною виразкою. Деякі з них, проте, зовсім не демонструють таку структуру особи; вони не витісняють свою установку потреби в допомозі, але її задоволення постійно натрапляє на фрустрацію через зовнішні причини'. Ці пацієнти не є жорсткими людьми, що люблять відповідальність; вони відкрито проявляють залежність або чекають допомоги. Тепер ми знаємо: те, чим стримується їх схильність до залежності - внутрішніми чинниками, такими, як гордість, або зовнішніми, такими, як холодна, відкидаюча дружина, має лише другорядне значення. Важлива кореляція між бажанням отримувати любов і допомогу і активністю шлунку, безвідносно до того, що перешкоджає виконання цього бажання: зовнішні обставини або гордість, яка не дозволяє людині приймати сторонню допомогу. Так само основний конфлікт у разі астми цілком ясний і очевидний: страх відділення від матери або того, хто її замінює. Проте зовнішні властивості особи можуть помітно варіювати.

Характерний емоційний паттерн астматика можна виявити у осіб з абсолютно протилежними типами особи, що захищають себе від страху відділення за допомогою різних емоційних механізмів.

Не існує невизначеної і таємничої кореляції між особою і хворобою; є чітка кореляція між певними емоційними чинниками і певними вегетативними іннерваціями. Які б кореляції не виявлялися між типом особи і соматичною хворобою, їх статистична достовірність є лише відносною, і часто вони випадкові. У даних культурних умовах визначені захисту від емоційних конфліктів виявляються частіше, чим інші. [22, с. 245].Наприклад, наша культура надає величезне значення незалежності і особистим досягненням; звідси велика поширеність гіперактивного заповзятливого типу серед пацієнтів з пептичною виразкою. Ця поверхнева картина є лише захистом (гіперкомпенсація) від глибокого укоріненого прагнення до залежності, і вона не знаходиться в прямому зв'язку з утворенням виразки. Дійсні психосоматичні кореляції спостерігаються між емоційними чинниками і вегетативними реакціями.

1.3 Загальна характеристика деяких видів психосоматичних захворювань

У 1950 році виділено 7 захворювань, які вважаються психосоматичними, серед них і такі хвороби як: бронхіальна астма, гіпертонічна хвороба, ревматоїдний артрит та виразкова хвороба ДПК.

Пептична виразка

Роль емоційних чинників в утворенні пептичної язви набуває все більшого значення. Найостанніші дослідження дають підтвердження неодноразових спостережень багатьох лікарів, які стверджують, що довгі роки підозрювали, що психогенні чинники грають важливу роль в етіології даного розладу. Фон Бергман і Вестфаль пришли до висновку, що пептичну виразку часто можна розглядати як «найменш неприємне ускладнення» із всіх тривалих функціональних шлункових неврозів. [23, с. 322].

Різні автори указують на те, що деякі типи осіб більшою мір ою схильні до пептичної виразки, ніж останні. Так Альварес описує діяльного і заповзятливого єврейського бізнесмена як тип, особливо схильний до даного розладу. Гартман описує тип хворого виразкою, як людину, яка «стикається з перешкодами, що є для нього тим випробуванням, яке він, слідуючи своїй природі, повинен зуміти подолати». Він стверджує, що на китайському континенті і у південноамериканських інданців ніколи не буває виразки, і пояснює це стоїчним, майже апатичним відношенням до життя і відсутністю прагнень і амбіцій, яка характеризує дані раси. Згідно Гартману виразка - це хвороба цивілізованого світу, яка зачіпає в основному амбітних і цілеспрямованих чоловіків західного суспільства. Дрейпер і Турен виявили, що для їх пацієнтів є типовим заперечення несвідомих фемільних тенденцій, тих самих, які згідно психоаналітичної теорії описуються як орально-пасивні і орально-агресивні імпульси. Свої психологічні дослідження автори доповнюють антропологічними вимірюваннями і описують виразковий тип, який психологічно можна охарактеризувати наявністю маскулиного протесту і заперечення фемільних тенденцій, а анатомічно - як людини астенічної і довгов'язої.

Також було відмічено, що бажання залишитися в залежній інфантильній ситуації - бути коханим і отримувати турботу - входить в конфлікт з прагненням дорослого щодо незалежності, досконалості і самодостатності. Ці конфліктні тенденції взаємно посилюються. [26, с. 115].

При відкритій поведінці багато хворих з пептичною виразкою демонструють перебільшено агресивні, амбітні і незалежні установки. Вони не люблять приймати допомогу і навантажують себе всілякими зобов'язаннями - тип, який часто можна зустріти серед процвітаючих бізнесменів. Така їх реакція на дуже сильну, але неусвідомлювану залежність. Тривала боротьба і надмірна відповідальності підсилюють прагнення до залежності. В глибині душі виразковий хворий несвідомо прагне до захищеного існування маленької дитини. Він ретельно приховує цю залежну установку від самого себе і пригнічує її, так що вона не знаходить свого виразу у відкритій поведінці і в особистих відносинах. Пригнічене бажання любові - це несвідомий психологічний стимул, безпосередньо пов'язаний з фізіологічними процесами, ведучими у результаті до утворення виразки. Це бажання є причиною благотворного впливу лікування відпочинком, під час якого хворий звільняється від постійної відповідальності і щоденної боротьби. Після того, як симптоматика стає загрозливою або відбувається крововилив, хворий може відкрито висловити бажання зняти з себе відповідальність, і тоді йому вже не потрібно більше пригнічувати в собі це бажання. Серйозне органічне захворювання як би виправдовує таку слабкість.

Але не всі хворі, страждаючі від пептичної виразки, здійснюють гіперкомпенсацію бажання залежності, зображаючи бурхливу діяльність, приймаючи лідерську позицію і звалюючи на себе вантаж відповідальності. [27, с. 525].У багатьох з них жадання залежності є неприкритим. У таких пацієнтів залежні тенденції фрустрируются не внутрішньою відмовою, а зовнішніми обставинами. Виходить, що вирішальним чинником в патогенезі виразки виявляється фрустрація бажання залежності, прагнення до допомоги і потреби в любові. Коли ці бажання не знаходять задоволення в людських взаєминах, утворюється хронічний емоційний подразник, специфічним чином що впливає на функціонування шлунку.

Учений Александер провів ретельне психодинамічне дослідження 20 чоловіків - язвенників. Було виявлено, що всі ці хворі є емоційно незрілими особами, демонструючими сильне бажання залежності, яке виникає внаслідок неприйняття або розпещеності в дитинстві. [1, с. 113].Виразкова симптоматика розвивається як реакція на фрустрацію бажання залежності. У деяких з них як гіперкомпенсація бажання залежності виступали працьовитість і амбітність. Більшість, проте, були пасивними, жінкоподібними і відкрито висловлювали свої оральні бажання. Автори роблять висновок, що «хоча конфліктна ситуація у всіх чоловіків з пептичною виразкою володіє схожими рисами, фасад особи, що виходить, може варіюватися від перебільшеної незалежності до паразитичної залежності».

Фрустрація пасивної залежної тенденції часто провокує агресивну установку, яка відрізняється від орально-пасивної установки, оскільки є орально-агресивним імпульсом. Не так давно Сас продемонстрував вплив агресивних інкорпоруючих імпульсів на функції шлунку у пацієнта, для якого фрустрація залежності була, мабуть, визначальним чинником.

Емоційні чинники при порушеннях дихання

Вплив емоцій на дихальну функцію добре знайомо нам по повсякденному життю. Про раптову зупинку дихання у момент тривоги говорять, що «захопило дух». Зітхання є поширеним виразом відчуття відчаю. Інший складний експресивний феномен, що включає експіраторну фазу дихання, - це плач. Але перш за все дихання, - важливий компонент мови. [8, с. 10.]

Внаслідок тісного зв'язку між емоційною напругою і дихальними функціями, можливо, що при більшості захворювань органів дихання психологічні чинники грають важливу роль.

Бронхіальна астма

Обговорюючи тільки основні психодинамічні чинники і їх зв'язок з алергією можна стверджувати, що головним психодинамічним чинником є конфлікт, що полягає в дуже сильній недозволеній залежності від матери. Як захист від цієї інфантильної фіксації можуть включатися самі різні особові властивості. Відповідно ми зустрічаємо серед астматиків дуже різні типи особи: агресивні, амбітні, відчайдушні, розсудливі, а також гіперсензитивні, естетичні типи. Деякі астматики володіють компульсивними рисами вдачі, тоді як інші істеричніші. Мабуть, в даній ситуації марно намагатися побудувати особовий профіль: такого профілю не існує. Залежність, що витісняється, від матери є постійною властивістю, навколо якої можуть формуватися різні типи захистів. Значення цієї залежності відрізняється від того, що ми бачимо при шлункових неврозах і пептичних виразках. Вона полягає не стільки в бажанні бути нагодованим, скільки в бажанні бути захищеним - оточеним матір'ю або образом матері. На відмінну від язвеників, у астматиків не помічаються фантазії про їжу. Замість цього достатньо часто зустрічаються внутрішньоутробні фантазії, що з'являються у вигляді водної символіки або входу в печери, закриті простори і так далі Все, що містить в собі загрозу розлучити пацієнта зі своєю захищаючою матір'ю або фігурою, що заміщає її, може спровокувати напад астми. У дітей, народжених другими в сім'ї, загрозливої привернути до себе всю увагу матери, часто співпадає з початком астматичного стану. Для дорослих провокуючим чинником може стати майбутнє одруження або сексуальна спокуса. Для молодої дівчини ухвалення жіночої біологічної функції є поворотним пунктом особового розвитку, відбрунькування дівчини від своєї матері. Замість залежної дитини вона стає суперницею своєї матері. У сина залежним відносинам з матір'ю загрожують инцестуозні бажання. З'ясувалося, що більшість матерів астматиків дуже чутливі до проявів тілесної привабливості сина і реагують на них аутизацією і навіть неприйняттям. Поєднання несвідомого зваблювання матір'ю і відкритого неприйняття - одна з найбільш поширених моделей в історії хвороби у астматиків. Майбутнє одруження у дорослого сина виводить на перший план конфлікт між залежною прихильністю до матери і зрілішою сексуальною любов'ю до нареченої і часто позначає собою початок астматичного стану. Агресивні імпульси, направлені проти об'єкту любові, також можуть створювати загрозу залежним відносинам і провокувати напад. [10, с. 312].Буває також, що раптовий епізод, що нагадав про незалежне iснування, може відродити глибинний конфлікт між незалежною і залежною тенденціями і таким чином спровокувати напад.

Якщо ґрунтуватися по цих міркуваннях, то історія материнського неприйняття стає лейтмотивом життя астматиків. Дитина, яка поки що реально потребує материнської турботи, реагує на материнське неприйняття посиленням відчуття незахищеності і починає сильніше чіплятися за матір. У інших випадках мати астматичної дитини наполягає на тому, щоб їх дитина завчасно ставала незалежною. Штовхаючи дитину до передчасної незалежності, вони досягають абсолютно протилежного ефекту: у дитини посилюється відчуття незахищеності, і вона починає залежно чіплятися за матір. [24, с. 216].

Пізніше Халлідей також звернув увагу на зв'язок астми з плачем. Ця точка зору була згодом підтверджена тим фактом, що багато астматиків повідомляють, що їм важко плакати. Більш того, було неодноразово відмічено, що напад астми завершується, коли пацієнт дає вихід своїм| відчуттям за допомогою плачу.

Інше важливе зауваження відноситься до швидкого покращення стану, такого, що відбувається у ряді випадків після того, як пацієнт зізнається в чомусь, за що він почував провину і чекав неприйняття. Визнання створює залежну прихильність до терапевта, порушену унаслідок відчуття пацієнтом відчуття провини і очікування неприйняття. [30, с. 69]. Мова (визнання) є більш членороздільним використанням дихального акту, з її допомогою дорослий добивається того ж самого результату, який немовля досягає плачем. Він знов отримує любов людини, від якої він залежить. Таке придушення плачу, що приводить до утруднення дихання, може спостерігатися у дитини, яка намагається контролювати своє бажання заплакати або намагається після довгих і даремних спроб припинити плакати. Характерні хрипи, що з'являються при цьому, і важке дихання сильно нагадують напад астми.

Визнаючи наявність емоційних чинників, що впливають на формування астми, не варто забувати про давно встановленому і не менш значущому впливі алергічних чинників. Останні особливо помітні при сезонних нападах астми, що виникають одночасно з появою пилку, до якого хворого чутливий. Якщо хворий чутливий до шерсті тварин, фарби, пуху і т.д., то напади можуть траплятися несподівано, при дії відповідного специфічного алергену. У таких випадках десенсибілізація часто виявляється ефективною. [36, с. 25].

Емоційні чинники при серцево-судинних розладах.

Гіпертонічна хвороба

Гіпертонічна хвороба - це клінічний синдром, що характеризується хронічно підвищеним рівнем кров'яного тиску за відсутності якої-небудь явної органічної причини. Цей синдром має прогресивна течія, починаючи від ранньої стадії, коли кров'яний тиск володіє високою лабільністю і помітно коливається, і до пізньої стадії, коли тиск стабілізується на високому рівні, що часто буває пов'язано з поразками судин і нирок. Більшість медиків вважають, що підвищений артеріальний тиск при гіпертонічній хворобі виникає унаслідок звуження артеріол на всьому протязі серцево-судинної системи. На гіпертоніках були проведені систематичні психоаналітичні дослідження. [39, с. 119].У одному з таких досліджень було виявлено, що хронічно пригнічувані агресивні імпульси, які завжди пов'язані з тривогою, сильно впливають на рівень кров'яного тиску. Не дивлячись на те, що в групі хворих були представлені самі різні типи особи, загальною для всіх хворих властивістю була їх нездатність вільно виражати свої агресивні імпульси. Іноді у таких хворих трапляються спалахи гніву, але в цілому у них достатньо високий самоконтроль, так що при поверхневому обстеженні вони справляють враження добре пристосованих, зрілих людей. Дійсно, досить часто ці пацієнти були надзвичайно милими і поступливими і зі всіх сил прагнули сподобатися. [2, с. 125].

Схожі результати були отримані Бінгером ним була описана, на його думку, типова сукупність сімейних чинників у пацієнтів з гіпертонією. Проте внаслідок значної різнорідності історій життя таких хворих маловірогідно, що типовий сімейний фон складає їх головну загальну особливість. Більшою мірою вірогідна така гіпотеза, що під впливом минулих переживань виникає загальна характерна межа таких хворих - придушення агресивних імпульсів.

Гіпертоніки часто сексуально загальмовані, і, коли вони дозволяють собі якінебудь заборонені сексуальні відносини, це пов'язано у них з сильною тривожністю і відчуттям провини, оскільки для них неконвенціональна сексуальна активність є ознакою протесту і бунту. При аналізі таких осіб виявляється певний конфлікт між пасивними залежними (феміними) тенденціями і компенсаторними агресивними імпульсами. Чим більше вони поступаються своїм залежним тенденціям, тим сильніше стає їх агресивність по відношенню до тих, кому вони підкоряються. Агресивність створює страх у пацієнта і дає йому можливість піти від конкуренції до пасивної залежної установки. Така установка у свою чергу викликає відчуття неповноцінності і агресію; виникає стійке порочне коло. Слід зазначити той факт, що гіпертонік не може вільно дозволяти собі пасивні залежні бажання, оскільки вони породжують конфлікт. Протилежні тенденції - агресія і підпорядкування - одночасно стимулюють і блокують один одного; в результаті виникає щось ніби емоційного паралічу.

Страх і гнів - як у тварин, так і у людини - швидко проходять, ці емоції пов'язані з тимчасовими фізіологічними змінами, за допомогою яких тіло стає готовим до концентрованого зусилля, направленого на боротьбу або втечу. Підвищення артеріального тиску - один з компонентів цієї фізіологічної підготовки. Коли ситуація, що викликає страх, припиняється, тиск також повертається до норми. У сучасному суспільстві вільний вираз агресії заборонений, людина часто переживає ворожі почуття, але не має можливості виразити агресію безпосередньо, у вільному поєдинку. Наше суспільство вимагає, щоб людина повністю контролювала всі свої агресивні імпульси. При цьому, хоча це обмеження розповсюджується на всіх, деякі люди пригнічують свою здатність виражати агресивні і самостверджуючі тенденції сильніше, ніж інші, які не можуть дати вихід своїм агресивним імпульсам, навіть яким-небудь цілком легітимним і доступним способом. Відповідно вони живуть в стані хронічного придушення агресії. Людині, що надмірно пригнічує себе під впливом своїх ранніх переживань, буде набагато важче ефективне стримувати свої агресивні імпульси в дорослому житті. Він буде схильний пригнічувати всі свої тенденції до самоствердження і не зможе знайти який-небудь легітимний вихід для виразу цих тенденцій. Заборона цих агресивних імпульсів продовжуватиметься, і їх інтенсивність з часом зросте, що у свою чергу викличе посилений розвиток захисних засобів для утримування агресії під контролем. Надпоступлива, ввічлива покірна установка, що виявляється у гіпертоніків, є в точності таким же захистом, з тією тільки різницею, що вона не запобігає акумуляції напруги. У зв'язку з цим розвивається відчуття неповноцінності, яке у свою чергу стимулює агресивні імпульси; і такий порочний круг триває до безкінечності.

Типова ситуація, коли пацієнт був вельми агресивним в ранній період життя, а потім, через короткий проміжок часу, починав поводитися м'яко і залякано. У багатьох випадках така зміна відбувалася під час статевого дозрівання. Іноді такі пацієнти повідомляють, що зміна від войовничості до м'якості з'явилася результатом свідомих зусиль.

Порушення живлення та розлади апетиту.

Жодна важлива функція в ранні роки життя не грає такої важливої ролі в емоційному господарстві організму, як живлення. Дитина вперше випробовує позбавлення від тілесного дискомфорту під час нудного годування, таким чином задоволення голоду міцно зв'язується з відчуттям комфорту і захищеності. Страх голодної смерті залишається основою відчуття незахищеності (страху майбутнього), навіть якщо врахувати, що в сучасній цивілізації смерть з голоду - явище надзвичайне рідкісне. При важкій меланхолії страх голодної смерті часто відкрито виражається клієнтом; нерідко буває він також і при багатьох психоневрозах, хоча хворий може і не вербалізувати його. Крім відчуття захищеності, на пересичення часто асоціюється з відчуттям того, що тебе люблять. Для дитини ситуація «бути нагодований ним» є еквівалентом ситуації «бути коханим» фактично відчуття захищеності, пов'язане з насищенням, засноване на цій емоційній еквівалентності (оральна чутливість).

Іншою надзвичайно важливою емоційною установкою, яка вже в ранньому дитинстві починає бути пов'язаною з голодом і їжею, виявляється власництво і все те, що під цим мається на увазі, тобто жадність, ревнощі і заздрість. Руйнування цієї «власницької тенденції» невиконання бажання поглинати приводить до агресивних імпульсів - брати силою те, що не дають. Таким чином, кусання стає першим проявом ворожості (оральній агресії). Природно, ці власницькі агресивні імпульси, замішені на оральній інкорпорації, з розвитком усвідомлення стають першим джерелом відчуття провини. Цим, до речі, пояснюється те, чому в процесі психоаналізу в параневротиків, страждаючих від різних харчових розладів, як центральна емоційна проблема зазвичай виявляється відчуття провини.

Існує ще один важливий емоційний зв'язок між смоктанням грудей і відчуттями задоволення що виникають на мові, губах і слизистої оболонки рота, які немовля намагається відтворити шляхом смоктання пальця. Ці ранні оральні відчуття задоволення можна вважати передвісниками пізніших генітальних відчуттів. Для дорослої людини проявом раннього орального лібідо служить поцілунок.

Таким чином багато в чому пояснюється сенс власництва, жадності, ревнощів, заздрості і прагнення до захищеності при порушеннях травлення. Кожного разу, коли вищеописані емоції пригнічуються, не маючи можливості бути вираженими за допомогою довільної поведінки, вони створюють залишкову напругу і можуть тим самим робити хронічний негативний вплив (через вегетативні нервові шляхи) на різні фази травного процесу.

Ці емоції через свою асоціальну, агресивну природу є особливо відповідними для створення конфлікту з навколишнім світом, що в результаті веде до їх витіснення. Відчуттями фізичного задоволення, пов'язаними з ранніми формами живлення, (смоктання), пояснюється поширеність емоційних розладів харчових функцій, коли конфлікти загальмовують розвиток генітальних функцій. Пригнічувані сексуальні бажання в регресивному вигляді виражені у вигляді їжі, і відмова від них виявляється в харчових розладах.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.