Особливості прояву агресивності в молодшому шкільному віці

Поняття агресії та агресивності. Психологічна характеристика дітей; чинники, що впливають на розвиток агресивності в молодшому шкільному віці. Емпіричне дослідження прояву агресії у школярів за методикою "Неіснуюча тварина", "Тест емоцій" Баса-Даркі.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.05.2012
Размер файла 225,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особливості прояву агресивності в молодшому шкільному віці

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми агресивності в молодшому шкільному віці
  • 1.1 Феномен агресивності в психології
   • 1.1.1 Поняття агресії та агресивності
   • 1.1.2 Причини агресії
   • 1.1.3 Прояви агресії
  • 1.2 Прояви та причини агресивності в молодшому шкільному віці
   • 1.2.1 Психологічна характеристика молодшого шкільного віку
   • 1.2.2 Прояв агресивності в молодшому шкільному віці
   • 1.2.3 Чинники, що впливають на розвиток агресивності у дітей
 • Розділ 2. Методологічні засади дослідження агресивності в молодшому шкільному віці
  • 2.1 Схема дослідження
  • 2.2 Методи дослідження
  • 2.3 Аналіз вибіркової сукупності
 • Розділ 3. Емпіричне дослідження прояву агресивності в молодшому шкільному віці
  • 3.1 Аналіз видів агресивної поведінки молодших школярів за методикою"Тест емоцій" Баса-Даркі
  • 3.2 Аналіз агресивності в малюнках молодших школярів
  • 3.3 Психолого-педагогічні рекомендації по зниженню агресивності
 • Висновки
 • Список використаної літератури
 • ВСТУП
 • Актуальність дослідження: У сучасних умовах розбудови Української держави особливого значення набуває проблема створення такої виховної системи, яка б забезпечувала формування особистості нового типу, особистості з високим рівнем духовності та культури, вмінням творчо мислити, гнучко реагувати на зміни в оточуючій дійсності й самій створювати їх.
 • Разом з тим наявність несприятливих соціально-педагогічних обставин, негативних соціальних умов веде до педагогічної занедбаності, моральної деградації, неадекватності поведінки дитини нормам тієї системи суспільних відносин, у яку вона включаються в міру свого соціального становлення.
 • Перехід до навчання в школі - кризовий момент розвитку дитини, успішне проходження якої може стати як захисним фактором, так і фактором ризику формування в неї агресивної поведінки.
 • Страхітливі випадки жорстокої поведінки з дітьми мали місце завжди. Але зараз хвиля озлоблення захоплює все більше і більше саме дитячі серця, що знаходить своє вираження у випадках дитячої агресивної поведінки, що почастішали, по відношенню один до одного, до батьків, педагогів, тварин, собі самому. Проблема дитячої агресії все частіше і частіше хвилює батьків, вчителів, психологів, лікарок. До чого це може привести сучасне суспільство, враховуючи той безперечний факт, що діти - це майбутнє суспільства, майбутнє держави, майбутнє країни. У психології тема агресії і агресивності постійно знаходиться у полі зору учених і практиків. Існує велике число теоретичних концепцій, що пояснюють ці феномени, проводяться багаточисельні експериментальні дослідження, багато психотерапевтичних шкіл, стикаючись з проблемою агресивної поведінки, розробляють техніку його корекції.
 • Сама по собі тема “дитячої агресивності” довгий час була закрита і тому не отримала належної розробки у вітчизняній психології. Навіть в даний час публікації на цю тему у нас одиничні і є головним чином оглядом зарубіжних досліджень. Хотілося б відзначити тих дослідників, хто вивчав проблему дитячої агресивності. Це Фурманів І.А, Захаров А.І, Сафін В.Ф та ін.
 • Актуальність даної теми в тому, що проблемою сьогодення в загальноосвітніх закладах є агресивна поведінка учнів молодшого шкільного віку. На жаль, цій проблемі не наділяється достатньої уваги в психологічній та педагогічній літературі. Вона є надзвичайно важливою й потребує свого розв'язання. Адже саме в цей віковий період закладаються основні стереотипи поведінки.
 • Об'єкт дослідження: агресивність в молодшому шкільному віці.
 • Предмет дослідження: особливості агресивних проявів у молодших школярів.
 • Мета дослідження: виявити особливості прояву агресивності в молодшому шкільному віці
 • Гіпотеза: діти молодшого шкільного віку мають середній рівень прояву агресії.
 • Завдання роботи:
 • *Провести аналіз проблеми агресії та агресивності взагалі у молодших школярів;
 • *Визначити причини виникнення агресивності, її форми та види;
 • *Розглянути методи корекції агресивної поведінки у молодших школярів;
 • *Провести дослідження зв'язку рівня агресивності у групи дітей молодшого шкільного віку;
 • *Зробити висновки по результатам дослідження.
 • Методи та організація дослідження: не теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення); емпіричні (тестування за методикою «Неіснуюча тварина», "Тест емоцій" Басса-Даркі).
 • База дослідження: дослідження проводилося на базі школи №224 м. Києва. Вибірка дослідження склала 19 чоловік.

Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми агресивності в молодшому шкільному віці

1.1 Феномен агресивності в психології

1.1.1 Поняття агресії та агресивності

Коли люди характеризують когось як агресивного, вони можуть сказати, що він звичайно ображає інших, або що він часто недружній, або ж що він, будучи досить сильним, намагається робити все по-своєму, або, можливо, що він твердо відстоює свої переконання, або, можливо, без страху кидається у вир недозволених проблем.

Таким чином, при вивченні агресивної поведінки людини ми відразу ж стикаємося з серйозною і суперечливою задачею: як знайти виразне і придатне визначення основного поняття.

Відповідно визначення агресії, запропонованому Бассом, агресія - це будь-яка поведінка, що містить загрозу або що наносить шкоду іншим.

Друге визначення, запропоноване декількома відомими дослідниками, містить наступне положення: щоб ті або інші дії були кваліфіковані як агресія, вони повинні включати в себе намір образи, а не просто призводити до таких наслідків.

І нарешті, третя точка зору, висловлена Зільманном, обмежує вживання терміну агресія спробою нанесення іншим тілесних або фізичних ушкоджень.

Незважаючи на значні розбіжності відносно визначень агресії, багато які фахівці в області соціальних наук схиляються до прийняття визначення, близького до другого з приведених тут. У це визначення входить як категорія наміру, так і актуальне спричинення образи або шкоди іншим. Таким чином, в цей час більшістю приймається наступне визначення.

Агресія - це будь-яка форма поведінки, націленої на образу або спричинення шкоди іншій живій істоті, не бажаючій подібного ставлення.

Агресивна поведінка

Визначення передбачає, що агресію потрібно розглядати як модель поведінки, а не як емоцію, мотив або установку. Це важливе твердження породило велику плутанину. Термін агресія часто асоціюється з негативними емоціями - такими як злість; з мотивами - такими як прагнення образити або зашкодити; і навіть з негативними установками - такими як расові або етнічні забобони. Незважаючи на те що всі ці чинники, безсумнівно, грають важливу роль в поведінці, результатом якої стає спричинення шкоди, їх наявність не є необхідною умовою для подібних дій, злість зовсім не є необхідною умовою нападу на інших; агресія розвертається як в стані найповнішої холоднокровності, так і надзвичайно емоційного збудження. Також абсолютно не обов'язково, щоб агресори ненавиділи або навіть не симпатизували тим, на кого направлені їх дії [4].

Включення категорії наміру у визначення агресії привносить суперечність в розуміння того, чи є та або інша дія актом агресії.

Однак іноді намір заподіяти шкоду встановлюється досить просто - агресори часто самі признаються в бажанні зашкодити своїм жертвам і нерідко жалкують про те, що їх нападки були безрезультатні. І соціальний контекст, в якому розгортається агресивна поведінка, часто виразно свідчить про наявність подібних намірів. Уявимо собі, наприклад, наступну сцену. У барі деяка людина обсипає іншого лайкою, і зрештою у останнього вривається терпіння, і він б'є свого кривдника пустою пивною пляшкою по голові. У цьому випадку немає достатніх підстав сумніватися в тому, що кривдник мав намір образити або заподіяти шкоду потерпілому і що його дії повинні розцінюватися як агресивні.

1.1.2 Причини агресії:

1. Зловживання алкоголем і наркотичними засобами. У людини, що захоплюється споживанням алкоголю понад норми, поступово починає розхитуватися нервова система, що призводить до неадекватної агресивної реакції на, здавалося б, не варті уваги ситуації. Вживання наркотичних засобів навіть в найменшій кількості викликає звичку і потужну потреба людини у наркотики, а внаслідок несвоєчасного отримання чергової дози у "людини" починається "ломка", що викликає сильне прояв агресії по відношенню до всіх людей без поділу на друзів і ворогів.

2. Проблеми в особистому житті. До цієї причини відноситься як відсутність постійного партнера, так і проблеми в сексуальному житті. Коли людина ніяк не зустріне супутника (-цю) життя, він відчуває себе самотнім. Почуття самотності гризе людини зсередини, він не розуміє, чому не може нікому сподобається. Згодом почуття самотності викликає депресію, а після переходить в агресивне стан. Людина починає злитися на самого себе і на інших людей, проявляючи агресію при кожній згадці своєї проблеми іншими людьми. Від проблем в сексуальному житті чоловіків найчастіше страждають їх супутниці, так як чоловік, відчуваючи своє безсилля, здатний шукати винного, і, як не дивно, знаходить поруч із собою, звинувачуючи жінку в тому, що вона не здатна завести його, що вона одужала і т.д.

3. Дитячі психічні травми. Нерідко дитина хворіє неврозами і іншими психічними захворюваннями внаслідок грубого стосунки батьків один до одного і до дитини. Дитяча психіка в сотні разів ранима, ніж психіка дорослої людини, що часто не враховується багатьма батьками, що мають з'ясовувати стосунки при дитині. Суворе виховання також є суттєвою причиною агресивності, так як, подорослішавши, у колишнього дитини з'являються свої діти, яких він виховує так же, як його батьки виховували. Якщо ви виховуєте своєї дитини агресивними методами, все йому забороняєте і караєте ударами за кожну провину - чекайте такого ж ставлення до своїх онуків.

4. Захоплення переглядом трилерів і квест-іграми. Якщо людина більшу частину часу проводить за переглядом трилерів і фільмів жахів, це негативно позначається на його психіці. Особливо справедливо по відношенню до підростаючому поколінню. У США відомий випадок, коли після перегляду чергового трилера школяр у класі відкрив вогонь з бойового пістолета по однокласників і вчителів. Сучасні ігри також перенасичені актами насильства. Всім відома гра "DOOM", в якій головний герой за допомогою різних видів зброї легко розправляється з ворогами. Адже деякі гравці здатні ставити себе на місце головного героя ігор, прагнучи наслідувати йому вони тонка грань між життям і віртуальною реальністю.

5. Відмова від відпочинку, недосипання. Людина, відпочивальник лише 2-3 години в добу, не встигає відновити свої сили, яких не вистачає для забезпечення опірності стресових ситуацій. В результаті при настанні даних стресових ситуацій людина втрачається, починає злитися на інших людей, не в змозі спокійно оцінити ситуацію.

1.1.3 Прояви агресії

Прояв агресії пояснюють біологічні та соціальні фактори.

Агресивність може бути не тільки жорстокою, але і нормальною реакцією індивідуума в ході боротьби за виживання.

Агресивні дії можуть бути ослаблені або направлені в соціально прийнятні рамки з допомогою позитивного підкріплення неагресивної поведінки, орієнтації людину на позитивну модель поведінки, зміна умов, що сприяють прояву агресії.

Прояви агресії дуже різноманітні. Психологи виділяють два основних типи агресивних проявів:

- цільова агресія;

- інструментальна агресія;

Цільова виступає як здійснення агресії в якості раніш спланованого акту, метою якого є нанесення шкоди об'єкту. Інструментальна агресія здійснюється як засіб досягнення певного результату, який сам по собі не являється агресивним актом.

Агресивні прояви розрізняються за своєю структурою (А.К. Осинський, І. Заграфова, Н.Д. Левітов):

1. За спрямованістю: - Агресія спрямована назовні; Аутоагресія - спрямована на себе;

2. За метою: - інтелектуальна агресія; ворожа агресія;

3. За методом вираження: - фізична агресія; вербальна агресія;

4. За ступенем виразності: - пряма агресія; непряма агресія;

5. За наявністю ініціативи: - ініціативна агресія; оборонна агресія;

В підручнику Платонової добавляються ще декілька форм:

- негативні - позитивні (деструктивні - конструктивні);

- явні - латентні (зовнішня яка спостерігається - прихована агресія);

- его - синтонні (які приймаються особистістю) - его - дистонні (які не приймаються «Я», засуджуються). Найбільш звичними, явними вираженнями агресивної поведінки вважаються : злослів`я, завищення тону і гучності голосу, афектація, примушення, негативне оцінювання, образи, погрози, використання фізичної сили, застосування зброї. Агресія може бути спрямована:

- на оточуючих людей поза сім`ї; - тільки на близьких людей; - на тварин; - на себе (наприклад, в формі висмикування волосся, здирання шкіри, кусання нігтів, відмови від їжі в підлітковому віці);- на зовнішні фізичні об`єкти; - на символічні і фантазійні об`єкти .

Найчастіше за все, агресія викликається словами і вчинками, тобто має соціальний контекст. Негативні емоції, які викликаються образами, або перешкодами, ведуть до агресивних намірів. Чим вищий рівень фрустрації, тим сильніше агресія постраждалого [3]. Фрустрація може викликати дві взаємовиключні емоції - страх або гнів і, відповідно, два види реагування - втеча або напад. Вибір стратегії реагування залежить від особистісних особливостей, стану людини, а також від зовнішнього стимулювання того, чи іншого виду поведінки. Важливу роль в становленні агресивної поведінки грають навчання і виховання.

1.2 Прояви та причини агресивності в молодшому шкільному віці

1.2.1 Психологічна характеристика молодшого шкільного віку

Період життя дітей від 6--7 до 11 років називають молодшим шкільним віком. При визначенні його меж враховують особливості психічного і фізичного розвитку дітей, перехід їх до навчальної діяльності, яка стає основною.

Анатомо-фізіологічні особливості. Фізично дитина у цьому віці розвивається досить рівномірно. Збільшується зріст та вага тіла, підвищується імунітет, швидко розвиваються мґязи серця. Артерії у школяра дещо ширші, ніж у дорослої людини, і саме цим пояснюються особливості артеріального тиску. Частота серцевих скорочень стійкіша, але під впливом різних рухів, позитивних і негативних емоцій вона швидко змінюється.

У дітей добре розвинені всі органи чуття, але деякі з них мають свої особливості. Так, очі, завдяки еластичності кришталика, можуть швидко змінювати свою форму залежно від пози під час читання і письма. Якщо не враховувати цієї особливості органів зору молодших школярів і не виправляти їх пози під час уроків, то це може призвести до підвищення очного тиску, нечіткості зображень на сітківці й до короткозорості.

Розвиток психіки і пізнавальної діяльності. Під час навчання -- основної діяльності учнів -- якісно і кількісно розвиваються пізнавальні процеси. Вони виявляються у розвитку сприймання. Кількісні зміни полягають у збільшенні швидкості процесу сприймання та кількості сприйнятих обґєктів, розширенні обсягу їх запамґятовування тощо. Якісні зміни свідчать про зростання пізнавальної ефективності.

Сприймання стає довільнішим, цілеспрямованим і категоріальним процесом, але трапляються труднощі в сприйманні форми та її відображенні, написанні букв, цифр. Розвивається здатність розрізняти висоту звуків, чому сприяють заняття з музики і співів. Для початку занять з музики молодший шкільний вік є найсприятливішим.

В учнів формується здатність спостерігати явища навколишньої дійсності, тобто, виходячи з певної мети, помічати їх, виявляти істотні деталі, зґясовувати взаємозвґязки між ними.

Ці умовиводи переплітаються в мисленні, спрямованому на вирішення пізнавальних завдань, зокрема тих, що вимагають розкриття причин різних явищ, мотивів поведінки людини.

Показником успіхів учнів у оволодінні мовленням є мовчазне читання. Воно відрізняється від голосного згорненістю зовнішніх мовно-рухових актів: спочатку дитина читає пошепки, а потім мовчки. Мовчазне читання розвиває самоконтроль, увагу, внутрішнє мовлення.

Переважає мимовільна увага. Діти активно реагують на все нове, яскраве і незвичайне. Мимовільна увага має позитивне значення, але недостатня для досягнення успіхів у навчанні. З віком зростає обсяг і стійкість уваги, повґязані із значущістю навчального матеріалу. Усвідомлення учнями важливості його засвоєння -- умова стійкості довільної уваги.

Формування особистості. У молодшому шкільному віці відбувається подальший розвиток особистісних якостей не тільки в інтелектуальній, айв емоційній, вольовій сферах, спілкуванні з дорослими та однолітками. Джерелом емоцій у молодших школярів є навчальна та ігрова діяльність. Молодші школярі емоційно вразливі. Відбувається диференціація соромґязливості, яка виявляється в реагуванні на людину, думка якої має значення для них. Розвивається почуття самолюбства, що виявляється в гнівному реагуванні на приниження їх гідності й позитивне емоційне переживання за визнання їх позитивних особистих якостей.

Розвитку моральних почуттів (дружби, товариськості, обовґязку, гуманності) сприяє перебування учнів у колективі, обґєднаному спільною навчальною діяльністю. Розвивається почуття симпатії, важливе для утворення малих груп, з яких складаються колективи.

Формуванню вольових якостей (самостійності, впевненості у своїх силах, витримки, наполегливості) сприяє шкільне навчання, яке вимагає від учнів усвідомлення й виконання обовґязкових завдань, підпорядкування їм активності, довільного регулювання поведінки, уміння активно керувати увагою, слухати, думати, запамґятовувати, узгоджувати свої потреби з вимогами вчителя. Ефективність цього процесу залежить від використання учителем прийомів переконання, зауваження, заохочення та інших засобів впливу на дитину.

Стосунки між дітьми в класі формуються за допомогою вчителя, який завжди вказує на деяких учнів як на взірець, водночас звертає увагу й на хиби в поведінці інших. Більшість дітей відтворює у своєму ставленні до однокласників ставлення вчителя, не усвідомлюючи критеріїв, якими він послуговується при їх оцінюванні.

1.2.2 Прояв агресивності в молодшому шкільному віці

Майже в кожному колективі дітей зустрічається хоча б один з ознаками агресивної поведінки. Він нападає на інших, обзиває їх, навмисно вживає грубі вислови, тобто стає "грозою" всього колективу.

Однак, агресивна дитина, як і будь-яка інша, потребує ласки і допомоги дорослих, тому, що його агресія - це, насамперед відображення внутрішнього дискомфорту, невміння адекватно реагувати на те що відбуваються навколо нього.

Агресивна дитина часто відчуває себе знедоленой, нікому не потрібною. Жорстокість і байдужість батьків призводить до порушення дитячо-батьківських відносин і вселяє в душу дитини упевненість, що його не люблять. "Як стати улюбленим і потрібним" - нерозв'язна проблема, що стоїть перед дитиною. Ось він і шукає способи залучення уваги дорослих і однолітків. На жаль, ці пошуки не завжди закінчуються так, як хотілося б нам і дитині, але як зробити краще - він не знає (Кулаков С.А.,1996:102).

Агресивні діти часто підозрілі і насторожені, люблять вкладати провину за затіяну ними сварку на інших. Такі діти не можуть самі оцінити свою агресивність, вони не помічають, вселяють у навколишніх страх і занепокоєння. Їм, навпаки, здається, що весь світ хоче образити саме їх. Таким чином, виходить замкнуте коло; агресивні діти бояться і ненавидять оточуючих, а ті, у свою чергу, бояться їх (Головей Л.А.,Рибалко Є.Ф.,2001:204).

В молодшому шкільному віці агресія частіше проявляється по відношенню до більш слабких ("вибраної жертви") учнів у формі глузувань, тиску, лайки, бійок. Прояв агресивної поведінки школярів один до одного в ряді випадків стає серйозною проблемою. Різко негативна реакція вчителів і батьків на подібна поведінка часто не тільки не зменшує агресивності дітей, але, навпаки, посилює її, оскільки, є непрямим доказом сили і незалежності останніх. Тим не менш, саме вчитель, його авторитет і вміння відкрито висловлювати своє ставлення до агресивної поведінки спонукають дітей вибирати більш соціально схвалювані форми поведінки (Платонова Н. М. ,2004:57).

Незважаючи на широку поширеність, прояви дитячої агресивності не мають серйозних негативних наслідків для оточуючих, не порушують соціального функціонування та психологічного розвитку дітей. Важкі форми насильницького поведінки, антисоціальні і явно патологічні форми агресії спостерігаються значно рідше (Колеченко А.К.,1998:77).

1.2.3 Чинники, що впливають на розвиток агресивності у дітей

На становлення агресивної поведінки дитини так само впливають різні сімейні фактори, наприклад, конфліктність або неадекватний стиль сімейного виховання.

Можна виділити три типи негативних відносин батьків до дитини:

Тип А - відкидання (неприйняття дитини, демонстрація недоброзичливого ставлення)

Тип Б - гіперсоціалізація (сверхтребовательное ставлення: надмірна критика, прискіпливість, покарання за найменшу провину)

Тип В - гіперопіка (егоцентричне виховання: зверхтурботливе ставлення, при якому дитина позбавлена можливості самостійно діяти.

ь Перший тип формує у дитини відчуття покинутості, незахищеності, невпевненості в собі. Дитина не відчуває підтримки, "стіни" за яку можна сховатися. Крім того, відкидання руйнує механізм ідентифікації (дитина не приймає батьківські переконання). При холодних емоційних відносинах він не має позитивних поведінкових моделей реагування. Це знижує здатність саморегуляції дитини. Г. Еберлейн визначає агресивність як "відчай дитини, який шукає визнання і любові".

ь Другий тип (гіперсоціалізація), начебто надає дитині зразок для розвитку і спрямований на формування сильної, вольової особистості, але все ж призводить до негативних результатів - озлобленості, прагненню робити заборонене "нишком" та інше. Тут критика з боку батьків зазвичай не є конструктивною і тому не призводить до позитивних результатів. Критика на адресу дитини формує у нього почуття неповноцінності, тривожності і очікування нових невдач. Частіше за все дитина, займає таке положення в сім'ї, виявляється неспроможним і не здатним зайняти високе положення в групі. І етя неспроможність призводить до того, що агресивна поведінка дитини служить йому для самоствердження в групі.

Також, батьки, пред'являючи завищені вимоги до дитини, не враховують його особливостей і можливостей. І звідси, надмірна завантаженість дитини заняттями. Причому заняття, невідповідні віком та інтересами дитини можуть призвести до виникнення неврозу, що провокує агресивну поведінку.

ь Третій тип (гіперопіка) також порушує нормальний розвиток особистості. Вона надає дитині можливість отримання батьківської ласки і любові, однак, надмірний догляд приводить до інфантилізму, несамостійності, нездатність приймати рішення і протистояти стресам, знижує особистісні здібності до саморегуляції. Такі діти, вважають психологи, найчастіше стають жертвами агресії. І, враховуючи, що вони нездатні постояти за себе, у них спостерігається непряма агресія, тобто свої негативні емоції вони зганяють на інших предметах (рвуть книги, розкидають іграшки, карають іграшки у грі та ін.).

Ш Ще впливає мас-медіа на агресивність у людей, а особливо у дітей, оскільки телебачення все частіше стає основним каналом сприйняття довколишньої реальності. Багато дітей імітують поведінку та стосунки, які вони бачать по телебаченню, а дуже часто ця поведінка зображується не у найкращому варіанті.

Розділ 2. Методологічні засади дослідження агресивності в молодшому шкільному віці

2.1 Схема дослідження

Дослідження проводилось в декілька етапів:

1) Вибір методики дослідження: Для дослідження прояву агресивності у молодших школярів була обрана методика «Неіснуюча тварина» та методика "Тест емоцій" (тест Басса-Даркі в модифікації Г.В. Резапкіной). Тест Басса-Дарки був обраний, бо дозволяє діагностувати різні форми агресивної поведінки. Методика «Неіснуюча тварина» є проективною, тому дозволяє виявити приховані, в тому числі свідомо приховувані, агресивні тенденції. Дана методика була обрана як допоміжна.

2) Проведення дослідження. Дослідження проводилося в груповій формі. Спочатку була проведена методика «Неіснуюча тварина». Дослідженим були роздані по одному чистому паперу та була дана інструкція: "Придумайте і намалюйте тварину, яка не існує, і не існувало раніше ні в кіно, ні в мультфільмах, ні в казках, ні в комп'ютерних іграх і дайте неіснуючу назву". Час тестування -15-20 хвилин. Після тестування малюнки були зібрані. Потім було проведене тестування за методикою"Тест емоцій" Басса-Даркі. Дослідженим були роздані бланки з тестовими питаннями та дана інструкція: "Прочитайте твердження. Якщо ви реагуєте схожим чином, відзначте в бланку номер питання. (Відповідайте "Так" чи "Ні" на наступні питання)." Дослідження проводилося російською мовою, оскільки тести були російською мовою. Час тестування - 10-15 хвилин.

3) Аналіз результатів: Проведено якісний та кількісний аналіз отриманих результатів, зроблені висновки про рівень агресивності у дітей, надані психолого-педагогічні рекомендації.

2.2 Методи дослідження

Методика «Неіснуюча тварина»

Проектна методика дослідження особи; запропонована М.3. Друкаревіч. Випробовуваному пропонують придумати і намалювати неіснуючу тварина, а також дати йому раніше не існуюче ім'я. З наявної літератури видно, що процедура обстеження не стандартизована (використовуються різних розмірів листи паперу для малювання, в одних випадках малюнок виконується кольоровими олівцями, в інших - одним кольором і т. д.). Загальноприйнятої системи оцінки малюнка не існує. Теоретичні посилки , покладені в основу створення методики, збігаються з такими в інших проектних методик. Як і багато інших тестів малюнків, тест направлений на діагностику особових особливостей, інколи її творчих потенцій. Це одна з найбільш популярних малюнкових методик. Вона широко використовується вітчизняними психологами при обстеженні дітей і дорослих, хворих і здорових найчастіше як орієнтуюча методика, тобто такий, дані якої дозволяють висунути деякі гіпотези про особливості особи.

Методика діагностує дуже багато параметрів, нас цікавить виключно агресивність, тому нижче опишемо її прояви на малюнках.

Ступінь агресивності виражена кількістю, розташуванням і характером кутів у малюнку, незалежно від їх зв'язку з тієї або іншої деталлю зображення. Особливо вагомі в цьому відношенні прямі символи агресії - кігті, зуби, дзьоби. Слід звернути увагу також на акцентування сексуальних ознак - вимені, сосків, грудях при людиноподібної фігурі та ін. Це ставлення до підлоги, аж до фіксації на проблемі сексу.

Фігура кола (особливо - нічим не заповненого) символізує і висловлює тенденцію до скритності, замкнутість, закритість свого внутрішнього світу, небажання надавати відомості про себе оточуючим, нарешті, небажання піддаватися тестування. Такі малюнки зазвичай дають дуже обмежена кількість даних для аналізу.

Звернути увагу на випадки вмонтування механічних частин в тіло "тварини" - постановка тварини на постамент, тракторні або танкові гусениці, триногу; прикріплення до голові пропелера, гвинти; вмонтовані в око електролампи, в тіло і кінцівки тварини - рукояток клавіш і антен.

"Тест емоцій" (тест Басса-Даркі в модифікації Г.В. Резапкіной)

Створюючи свій опитувальник, диференціює прояви агресії і ворожості, А. Басс і А. Даркі виділили такі види реакцій: фізична агресія, непряма агресія, роздратування, негативізм, образливість, підозріливість, словесна агресія.

Фізична агресія (Ф): ви схильні до найпримітивнішого виду агресії. Вам властиво вирішувати питання з позиції сили. Можливо, ваш спосіб життя і особові особливості заважають вам шукати ефективніші методи взаємодії. Ви ризикуєте нарватися на у відповідь агресію.

Непряма агресія (К): звичайно, краще ударити по столу, чим по голові партнера. Проте захоплюватися цим не стоїть. Пошкодуйте меблі, посуд. Адже це прямі збитки. Крім того, так недовго і поранитися.

Роздратування (Р): погано або навіть добре приховувана агресія не відразу приведе до розриву стосунків з іншою людиною, але роз'їдатиме вас зсередини, як сірчана кислота, поки не прорветься назовні. Коли прорветься - див. «фізична і непряма агресія».

Негативізм (Н): реакція, типова для підлітка, що здійснює безглузді і навіть руйнівні для себе вчинки з відчуття протесту. Суть її в прислів'ї «виб'ю собі око, хай у тещі буде зять кривої».

Образливість (О): готовність бачити в словах і вчинках інших людей кепкування, зневагу, бажання принизити. Здорово отруює життя.

Підозрілість (П): готовність бачити в словах і вчинках інших прихований намір, направлений проти вас. У крайніх своїх проявах може бути симптомом нездоров'ї.

Словесна агресія (С): за словом в кишеню ви не полізли. А даремно. Наслідки необдуманого слова можуть бути куди більш руйнівні, ніж наслідки бійки. Втім, одне іншому не заважає.

2.3 Аналіз вибіркової сукупності

У дослідженні брали участь учні 2-В класу школи №224 (8 хлопчиків і 11 дівчаток). Вік учнів 7-8 років. Психологічний і фізичний стан досліджуваних відповідав допустимим показникам, дослідження відбувалось із дотриманням усіх введених норм.

дитина агресія психологічний тест

Розділ 3. Емпіричне дослідження прояву агресивності в молодшому шкільному віці

3.1 Аналіз видів агресивної поведінки молодших школярів за методикою"Тест емоцій" Баса-Даркі

Розглянемо результати дослідження:

Ф

К

Р

Н

О

П

С

1

1

0

2

1

3

2

3

2

5

0

0

1

1

0

0

5

0

0

1

1

0

0

0

4

1

0

2

3

2

4

2

5

0

1

0

1

2

1

4

По результатам тестування за методикою "Тест емоцій" (тест Басса-Даркі в модифікації Г.В. Резапкіной) можна зробити висновки, що рівень агресивності у випробуваного № 1 знаходиться в межах норми.

У випробуваного за №3 підвищено рівень агресивності за шкалою Р (Роздратування).

У випробуваного за №4 підвищено рівень агресивності за шкалою П (Підозрілість).

У випробуваного за №5 підвищено рівень агресивності за шкалою С (Словесна агресія).

У випробуваного за №2 підвищено рівень агресивності за шкалою Ф (Фізична агресія).

3.2 Аналіз агресивності в малюнках молодших школярів

Була проведена методика «Неіснуюча тварина», вона дозволяє діагностувати багато особистісних характеристик. Ми зупинимося лише на агресивності. Дана методика є додатковою до "Тест емоцій" Баса-Даркі.

Агресивність виявлена в п'яти малюнках. Тобто прояви агресії зустрічаються у 5 дітей (26%).

Опишемо прояви агресії на малюнках нижче

На малюнку №1 На цьому малюнку немає не зубів не рогів не кігтів. На цьому малюнку тільки гострі вуха які позначають як захист від оточуючих який переходить у агресивність.

На малюнку №2 в зображенні злого і страшної тварини символіка фізичної агресії представлена дуже помірно: це кігті, намальовані з сильним натиском. А також є два гострих роги на голові, кігті на ногах - це говорить про спонтанну або захисну - відповідну агресію.

На малюнку №3 Штриховка з натиском говорить про високу тривожності і емоційної напруженості. Агресивна символіка: загострені очі,роги, то це означає агресію і прагнення захищатися

На малюнку №4 У цієї тварини явно видно зуби у відкритій пасті і шип на хвості, це говорить про присутність ознаки як захисної, так і активної агресії. Спостерігається прагнення захиститися від можливої загрози.

На малюнку №5 На малюнку неіснуючої тварини схильність до вербальної агресії. Однак у ньому яскраво виражена символіка: великий рот з підкресленими (виділеними ) зубами, схильність до: грубості, крику, загрозам.

3.3 Психолого-педагогічні рекомендації по зниженню агресивності

Кажучи про корекцію агресивної поведінки, можна виділити специфічні і неспецифічні способи взаємодії з дитям [12]. До неспецифічних способів взаємодії відносяться відомі всім «золоті правила» педагогіки: не фіксувати увагу на небажаній поведінці дитини і не впадати самим в агресивний стан. Заборона і підвищення голосу - найефективніші способи подолання агресивності. Вираження здивування, подиви, засмучення вчителів з приводу неадекватної поведінки дітей формує у них стримуючі начала - реагувати і відгукуватися на будь-які позитивні зрушення в поведінці дитяти, якими б незначними вони не були - дитя хоче в кожен момент часу відчувати, що його приймають і цінують.

До специфічних методів корекції можна віднести релаксаційний тренінг, який педагог може як вводити в урок, так і використовувати в спеціальних коректувальних заняттях.

«Зігфрід»:

1. Фаза напруги. Сядьте прямо, як свічка. Розведіть руки, плечі і передпліччя під прямим кутом. Відведіть плечі якнайдалі назад, неначе ви хочете утримати між лопатками маленький предмет, наприклад, олівець.

2. Фаза розслаблення. Як тільки ви відчуєте біль, двічі вдихніть і видихніть, потім розслабтеся. Плечі і голова розслаблено падають вперед. Охопите руками своє коліно і потягніть руки і плечі.

Для розслаблення плечей і потилиці рекомендується на закінчення зробити вправу «Квазімодо»:

1. Фаза напруги. Розверніть руки, плечі і передпліччя під прямим кутом. Плечі вільно звисають. Закрийте очі і видихніть. Тепер підніміть плечі високо, неначе ви хочете торкнутися ними вух. Втягніть голову в плечі, не дивитеся при цьому вгору. Концентруйтеся на м'язовій складці, яка виникла на вашій потилиці. Сильно натискуйте цей «валик» між головою і плечима, дихаєте при цьому глибоко. Стискуйте його так сильно, щоб в голові з'явилася вібрація. Не припиняйте стискувати, поки не відчуєте біль. Не затримуйте повітря!

2. Фаза розслаблення. Поважно, щоб ваші плечі були повністю розслаблені і вільно опущені вниз. Голова опущена так низько, що підборіддя стосується грудей. Робіть це одним плавним рухом. Закрийте очі, дихаєте спокійно, рівномірно, не відривайте підборіддя від грудей. Спробуйте покласти праве вухо на праве плече, потім ліве, - на ліве плече, плечі не піднімаються. Вони напружуються, і напруга виразно відчувається сухожиллями, розташованими в області між вухами і плечима. Отже, підборіддя не рухається, тільки голова схиляється убік. Дихаєте спокійно і рівномірно, насолодитеся розслабленням, але не затягуйте його. Фаза розслаблення повинна проводитися особливо довго і грунтовно. Якщо ви не виконаєте фазу розслаблення, то не досягнете потрібного ефекту.

Інший метод - «бесіда з собою» - учить дітей пригальмовуватися, роздумувати перед тим, як зробити агресивну дію. Такого роду бесіда виступатиме буфером між поривом і дуже поспішною дією.

Знову-таки вчитель може алгоритм такої розмови запропонувати всьому класу при «навчанні» поведінковому аналізу або використовувати його при індивідуальній корекції. Більш того, якщо цей метод візьмуть на «озброєння» і батьки, то це сприятиме змінам в поведінці дітей.

Отже, метод передбачає наступні кроки

1. Дитя визначає суть самої проблеми, включаючи викликані емоції: «Він говорить дурощі, а я злюся».

2. Потім обдумує декілька альтернативних варіантів реагування. Педагог ставить питання типа «Тобі подобається те, що ти зробив в цій ситуації?», «А як можна було вчинити в цій ситуації?»

3. Розбираються варіанти поведінки і їх наслідку («А що буде, якщо...?»)

4. Потім ухвалюється рішення - що треба робити і як треба вчинити.

Дуже поважно не лише промовити, але і записати алгоритм поведінки в подібних ситуаціях на мові, зрозумілій дитяті. Він повинен його завчити і ... потренуватися.

Бесіда

Під час бесід педагог може запропонувати дітям пригадати випадки, коли вони були роздратовані, ображені, налякані, обурені: з'ясовує, чому це сталось і радить, що їм потрібно було зробити, щоб уникнути цих неприємних почуттів. Але слід пам'ятати, що дитину необхідно сприймати такою, яка вона є, і зауваження про агресію спрямувати не на сому дитину, а на негативну ситуацію.

Агресивні діти мають невдалу звичку діяти, а потім думати

Крім прямого обговорення, одним із найкращих засобів є рольова гра, в якій дитина отримує роль іншої людини.

Рольове програвання

У грі можна відтворити ситуацію, яка мала місце, або спрогнозувати можливу ситуацію.

Ось кілька ситуацій:

Два сердитих хлопчики

Хлопчики посварили. Вони мають сердитий вигляд. Під час цієї вправи потрібно відпрацьовувати з дітьми найприйнятніші засоби висловлення своїх почуттів.

Діалог “Так”. Двоє дітей сідають у центрі кола і починають діалог. Один з них промовляє будь-яку фразу. Другий повинен не заперечувати, а висловити згоду.

“Перевтілення”. Дитині пропонується уявити себе кішкою, горобчиком або якоюсь річчю і поміркувати: щоб змогла розповісти кішка, над якою знущається хлопчик; горобчик, якому хуліган підбив крильце.

Ефективними є вправи в яких діти разом з вихователем “виховують” вигаданого персонажа.

Самопізнання

Уважність до інших. Один з дітей сідає спиною до групи. Він має детально описати зовнішність когось з дітей групи. Вправа навчає бути уважнішими один до одного.

Найкраща риса. Всі діти сідають у коло й по черзі називають найкращі риси характеру.

Скажи мені, хто твій друг

Самовиховання

Ласкаві імена. Дітям пропонується пригадати, якими пестливими іменами їх називають рідні, близькі люди, знайомі.

Мої добрі справи. Дитина повинна пригадати, яку конкретну добру справу вона зробила вчора і що відчула.

Острів плакс. Мандрівник (один з дітей) раптом опинився на чарівному острові, де живуть плакси. Він намагається їх заспокоїти.

Образотворча діяльність

Дуже ефективним засобом корекції агресивної поведінки дітей є так звана “терапія мистецтвом”. Вона дає змогу виразити агресивні почуття у соціально прийнятій манері. Малювання, ліплення є безпечними засобами розрядити напруження.

Досвід використання різних прийомів релаксації на уроках і в позакласній діяльності говорить про значне зменшення гіперактивності, внутрішньої напруженості як передумов агресивних актів. Очевидно, що навчати треба не лише читанню, листу, але і правильній поведінці. Систематичність такого навчання забезпечить педагогічний успіх.

ВИСНОВКИ

Питання про суть людської агресії займало кращі уми людства впродовж багатьох століть і розглядувалися з різних позицій - з погляду філософії, поезії, релігії. Проте тільки в нашому столітті дана проблема стала предметом систематичного наукового дослідження, тому недивно, що не на всі питання, що виникають у зв'язку з проблемою агресії, є відповіді. По суті, вивчення цієї теми часто породжувало більше питань чим відповідей.

Людина - вельми агресивна істота, Дитина проявляє перші ознаки агресивності задовго до того, як навчиться говорити. Важливу роль у формуванні агресивності грає стиль сімейного виховання. Тут значущо все: від методів заохочення-покарання, стилю керівництва дитям, характеру взаємодії і конгруентності педагогічних поглядів батьків до «непрожитих» дитячих проблем самих батьків, нетотожності сімейних (виховних) сценаріїв отця і матери і ін.

Крім усього іншого, існує маса побічних, ситуативних чинників, які можуть стимулювати або провокувати виникнення агресії в дитини. До таких чинників можна віднести присутність інших людей (особливо значущих, референтних) і їх оцінка вчинків дитини, здатності самої дитини оцінити і зрозуміти причини агресії іншого.

Для дослідження агресивності застосовуються ті ж групи методів, що і для інших властивостей особи: спостереження, опитні і проектні методики. Частка методів є спеціалізованою, тобто направлена на діагностику тільки агресивності. Застосовуються і допоміжні методики, що виявляють агресивність разом з цілим комплексом інших особових властивостей і психічних станів. Для психологічної корекції дитячої агресивності необхідне використання інтеграційного підходу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Божович Л. Проблемы формирования личности. - М.: Педагогика, 1995. - 264 с.

2. Бондарчук Е.М., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. - К.: МАУП, 1999. - 168 с.

3. Бурлачук А.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К.: Наукова думка, 1989. - 197 с.

4. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 352 с.

5. А.Висоцька. “Загальні критерії визначення рівня вихованості учнів з особливостями психофізичного розвитку” с. 8-11. Дефектологія № 4-2002.

6. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений / Под ред. О.В. Овчинниковой. - М.: Изд-во МГУ, 1977. - 144 с.

7. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 479 с.

8. Грановская Р.М. Элементы практической психологии / ЛГУ им. А.А. Жданова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. - 564 с.

9. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. - М.: Дом педагогики, 1996. - 208 с.

10. Занюк С.С. Г Психологія мотивації та емоцій: Навч. посібник для студентів гуманіт. факультетів ВНЗ. - Луцьк: Ред.-вид. відд. Волин, держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1997. - 180 с.

11. Іванова В.В. Причини та форми агресивної поведінки підлітків / Практична психологія та соціальна робота. - №5. - 2000. - С. 14-16.

12. “Корекційна робота з агресивними дітьми”. “Початкова школа” № 7 - 1997 р.

13. Креч Д, Крачфилд А., Ливсон Н. Нравственность, агрессия, справедливость // Вопросы психологии. 1992. № 1-2. С.4-10.

14. Митерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. - СПб: Питер, 2000. - 688

15. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн. 3.: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - 2-е изд. - М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. - 512 с.

16. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной педагогике. - СПб: Питер, 2000. - 528 с.

17. Паренс Г. Агрессия наших детей. М., Лайнер, 1997.

18. Психологическая диагностика: Проблемы и исследования / Е.М. Борисова К.М. Гуревич. Под ред. К.М. Гуревича. - М.: Педагогика, 1981. - 232 с.

19. Психология и педагогика: Курс лекций: Учеб пособ для вузов / Под ред. К.А. Абульхановой, И.В.Васиной, Л.Г.Лаптева. - М.: Совершенство, 1998.- 320 с.

20. Реан А.А. Социальная педагогическая психология. - СПб: Питерком, 1999. - 416 с.

21. Семиченко В.А. Психологические состояния. - К.: Либідь, 1998. - 197 с.

22. Фолкен Ч.Т. Психология - это просто. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 459 с.

23. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? М., 1998. Ч.1-3.

24. Фромм А. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.

25. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. Минск, 1996.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Природа, структура та види агресії. Феномен, основні теорії, особливості проявів дитячої агресії. Вплив на прояви дитячої агресивності в молодшому шкільному віці. Експериментальне дослідження, діагностика та проявів агресивності у молодших школярів.

  курсовая работа [70,0 K], добавлен 10.11.2010

 • Поняття, вікові особливості та зміни темпераменту. Індивідуальні особливості людини та їх вплив на поведінку. Особливості прояву темпераменту у молодших школярів. Емпіричне дослідження особливостей прояву типу темпераменту у молодшому шкільному віці.

  курсовая работа [558,4 K], добавлен 28.04.2015

 • Сутність агресії та агресивності, причині їх прояву та основні психологічні напрямки дослідження, соціальні умови, що сприяють закріпленню. Етапи проведення емпіричного дослідження агресивності в старшому підлітковому віці, аналіз отриманих результатів.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 14.03.2014

 • Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків. Статевовікові та індивідуальні особливості прояву агресивності в підлітковому віці. Експериментальне дослідження та програма психокорекції гендерних відмінностей прояву агресії у підлітків.

  дипломная работа [374,0 K], добавлен 19.10.2011

 • Сутність агресії, агресивності. Девіантна поведінка дітей шкільного віку, підлітків. Психологічні та статевовікові особливості прояву агресивності в підлітковому віці. Проведення тестування "Кінетичний малюнок сім’ї", результати. Опитувальник Басса-Дарки.

  курсовая работа [183,0 K], добавлен 08.06.2015

 • Проблема подолання внутрішніх конфліктів та агресивної поведінки у молодшому шкільному віці. Психологічні особливості учнів. Проведення корекційної роботи, спрямованої на подолання агресії. Вивчення рівня тривожності та його впливу на поведінку школярів.

  курсовая работа [441,9 K], добавлен 26.12.2014

 • Поняття агресії, її класифікація. Концепція інстинктивної агресії і концепція змушуючої сили. Причини виникнення агресії у дітей, особливості формування. Емпіричні дослідження та аналіз психологічних особливостей молодших школярів, схильних до агресії.

  дипломная работа [308,3 K], добавлен 13.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.