Соціально-психологічна ситуація в період зрілої юності

Юність і юнацтво в історичній перспективі. Соціально-психологічні особливості ранньої юності. Який зміст і тривалість юності як стадії життєвого шляху. Соціально-психологічна ситуація в період зрілої юності. Вибір професії, соціальне та самовизначення.

Рубрика Психология
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 05.12.2014
Размер файла 40,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Вступ

1. Юність і юнацтво в історичній перспективі

2. Соціально-психологічні особливості ранньої юності

3. Соціально-психологічна ситуація в період зрілої юності

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

Немає єдиної загальноприйнятої думки про тимчасові рамки юності. Періодизація вікових меж, що існує в суспільстві система вікової стратифікації, залежить від культури і змінюється з часом. В одній культурі в один і той же час існують різні підхід до визначення рамок, в яких розглядається юність. Так, підлітковий вік зазвичай вважається окремим від юності, попереднім їй етапом.

Концепція юності як окремої стадії розвитку цілком може бути чисто західної ідеєю, оскільки в багатьох інших культурах перехід від дитинства до зрілості відбувається в процесі короткого «ритуал посвячення». Період юності по-різному розглядається різними теоретиками. Для Фрейда це етап, коли сплеск інстинктів внаслідок статевого дозрівання призводить до емоційної неврівноваженості, а також період, коли молода людина починає процес відділення від сім'ї, перш ніж зайняти своє місце у світі дорослих людей. Письменники, які знаходяться під впливом цього способу мислення, часто говорять про юність як про періоді «бур і стресів». Ерік Еріксон вважав юність найбільш значним періодом в розвитку дорослої особистості. Еріксон припустив, що підлітки проходять через психологічний мораторій, під час дії якого вони пробують різні способи самовираження, перш ніж віддати перевагу одному стабільному типу особистості, який формується до зрілості.

Соціально-психологічні пояснення применшують роль внутрішніх факторів, роблячи акцент на захопленості підлітків мінливими ролями і очікуваннями, переважаючими на даний момент їхнього життя. Розглянуті з цієї перспективи, стреси і розлади підліткового віку обумовлені не стільки внутрішньою емоційною неврівноваженістю (фрейдистська точка зору), скільки суперечливими чинниками зовнішнього впливу.

1. Юність і юнацтво в історичній перспективі

Що таке юність? Який зміст і тривалість юності як стадії життєвого шляху? У якому віці людина перетворюється з дитини в юнака, а з юнака в дорослого? Які рушійні сили і внутрішні етапи цього переходу?

Відповіді на ці питання ніколи не були однозначними, і самі терміни, в яких ми описуємо вікові зрушення, досить невизначені. "Перехідний вік" як стадія переходу від дитинства до зрілості має своєю біологічною основою статеве дозрівання, тому його часто називають пубертатний період. Але фізична зрілість, здатність до дітородіння ще не роблять людину дорослим.

У тварин, включаючи і антропоїдів, кінцева мета індивідуального розвитку - продовження роду. Хоча протягом життя тварина виконує безліч різних більш-менш важливих функцій, головна з них - функція відтворення собі подібних. Всі інші функції представляють лише кошти або умови, які забезпечують виконання основної функції.

У людини основним змістом діяльності є праця, створення матеріальних і духовних цінностей. Ставлення індивіда до виду опосередковується тепер його ставленням до суспільства і культури. Звідси - якісно інший, ніж у тварин, зміст понять дозрівання і підготовки. Перехід від дитинства до дорослості в людському суспільстві припускає не тільки фізичне дозрівання, але також залучення до культури, оволодіння певною системою знань, норм і навичок, завдяки яким індивід може працювати, виконувати громадські функції і нести звідси випливаючу соціальну відповідальність. Дозрівання припускає, таким чином, соціалізацію і не може здійснюватися поза і окрім неї. Тому і перехідний вік мислиться вже не тільки і не стільки як фаза розвитку організму, скільки як етап розвитку особистості, як процес переходу від залежного, опікуваного дитинства, коли дитина живе з особливими правилами, встановленими для неї дорослими, до самостійної і відповідальної діяльності дорослої людини. Зміст, тривалість і критерії цього періоду неоднакові у різних суспільствах.

Психологи розмежовують підлітковий вік (отроцтво) і юність. Але хронологічні межі цих періодів досить умовні, вони частково перетинаються. Ніхто не назве 11-13-річного хлопчика юнаком, 18-19-річного хлопця - підлітком. А ось вік між 14-15 і 16-17 роками в одних випадках визначається як рання юність, в інших - як кінець отроцтва.

У схемі віковій періодизації онтогенезу, прийнятої на VІІ Всесоюзної конференції з проблем вікової морфології, фізіології і біохімії, підлітковий вік був визначений як 13-16 років для хлопчиків і 12-15 років для дівчаток, а юнацький - як 17-21 рік для юнаків і 16-20 років для дівчат. В авторитетних посібниках з вікової фізіології стверджується, що юнацький вік починається з 17 років і закінчується у юнаків у 22-23 року, а у дівчат - у 19-20 років.

У психолого-педагогічній літературі акцент робиться не на фізичному розвитку, а на зміну провідних форм діяльності. Однак ця періодизація теж не однозначна і не охоплює усіх боків розвитку особистості. Д. Б. Ельконін називає період від 11 до 17 років "підлітковістю" (термін цей здається нам штучним, оскільки в російській мові є слово "отроцтво"), розділяючи його на дві фази. Провідною діяльністю 11-15-літніх Д. Б. Ельконін вважає спілкування в системі суспільно корисної діяльності, що включає такі її колективно виконувані форми, як суспільно-організаційна, спортивна, художня і трудова. Всередині цієї діяльності підлітки опановують здатність будувати спілкування в залежності від різних завдань і вимог життя, здатність орієнтуватися в особистих особливостях та якостях інших людей, здатністю свідомо підкорятися нормам, прийнятим у колективі. У 15-17-літніх провідною стає навчально-професійна діяльність, завдяки якій у старшокласників формуються певні пізнавальні і професійні інтереси, елементи дослідницьких умінь, здатність будувати життєві плани і виробляти моральні ідеали, самосвідомість. Вказівки на розвиток емоцій, психосексуального розвитку і завдання, пов'язані з підготовкою до вступу в шлюб, в цій періодизації відсутні.

Л. І. Божович визначає старший шкільний вік як юнацький, зосередивши свою увагу на розвитку мотиваційної сфери особистості: визначенні старшокласником свого місця в житті і внутрішньої позиції, формуванні світогляду і його вплив на пізнавальну діяльність, самосвідомість і моральну свідомість.

У підручнику "Вікова і педагогічна психологія" під редакцією проф. А. В. Петровського кордони підліткового періоду встановлюються між 11-12 і 14-15 роками, а вік між 14-15 і 17 роками визначається як рання юність.

У соціологічній літературі вікова періодизація ґрунтується головним чином на зміні громадського положення та соціальній діяльності особистості, причому акцент робиться швидше на властивостях юнацтва як соціально-демографічної групи. Соціологів цікавить не стільки грань між отроцтвом і юністю, скільки рубежі і критерії переходу до дорослості, в яких теж багато спірного.

У минулому вікова термінологія також ніколи не була однозначною. Так, у Тлумачному словнику Даля "юнак" визначається як "молодий", "малий", "хлопець від 15 до 20 років і більше", "підліток"- як "дитя на підрості", близько 14-15 років. Л. Товстой в трилогії хронологічній межею між отроцтвом і юністю вважає 15-річчя. А герою роману Ф. М. Достоєвського "Підліток" вже виповнилося 20 років. В давньоруській мові слово "отрок" позначало і дитя, і підлітка, і юнака. Та ж нечіткість граней характерна для класичної та середньовічної латині. Важлива деталь: вікові категорії у багатьох, якщо не у всіх мовах спочатку позначали не стільки хронологічний вік, скільки суспільне становище, соціальний статус. Давньоруське "отрок" означало: "раб", "слуга", "працівник", "княжий воїн".

Зв'язок вікових категорій з соціальним статусом зберігається і в сучасних мовах. Старші заздрять молодості, але применшення вікового статусу людини, звернення до нього як до молодшого ("молода людина", "хлопець" і т. п.) містить у собі відтінок зневаги або поблажливості.

Таким чином, вікові категорії позначають не просто хронологічний вік і певну ступінь індивідуального розвитку, але й певний соціальний статус, специфічне для цього вікового шару суспільне становище і діяльність. Тут є зворотний зв'язок. З одного боку, люди різного віку розрізняються по своїй здатності виконувати ті чи інші соціальні функції. Наприклад, терміни біологічного та соціального дозрівання детермінують юридичний шлюбний вік, цивільне повноліття і т. д. З іншого боку, набір прав і обов'язків, характер діяльності, закріпленої за даним віковим шаром, визначають реальне суспільне становище представників цього шару, їх самосвідомість і рівень вимог. Періодизація життєвого шляху завжди включає нормативно-ціннісний момент, вказівка на те, які завдання повинен вирішувати індивід, що досяг цього віку, щоб вчасно і успішно перейти в наступну фазу життя і вікову категорію.

У стародавніх товариствах перехід з однієї вікової ступені в іншу оформлявся за допомогою спеціальних обрядів, вивчення яких відкриває таємницю того, як саме членувався життєвий шлях і яке значення приписувалося кожному його етапі. Перехід від дитинства до дорослості супроводжувався у багатьох суспільствах особливими таїнствами посвячення, "ініціаціями", завдяки яким індивід не просто купував новий соціальний статус, але як би народжувався заново, отримуючи нове ім'я і т.д.

Образи юності у різних суспільствах суттєво відрізняються. Античні і середньовічні автори зазвичай асоціюють юність з розквітом фізичної сили і військової доблесті, але одночасно - з неприборканістю та інтелектуальною незрілістю. У тих умовах молодий чоловік мав мало можливостей для самовизначення, від нього вимагали насамперед послуху і шанобливості до старших. У новий час, особливо з другої половини XVІІІ ст., положення змінилося. Прискорення темпу суспільного розвитку, ослаблення впливу батьківської сім'ї, розширення діапазону індивідуального вибору професії, стилю життя і т. д. сприяли появі нового образу юності, що підкреслює в першу чергу момент свідомого самовизначення. У трактаті "Еміль, або Про виховання" (1762) Ж. -Ж. Руссо називає початок юності, яке він відносить до 15 років, "другим народженням". В психології XІX ст. юність трактується як період внутрішньої кризи, пробудження почуттів, як романтична епоха "бурі і натиску", втілення найчистішої суб'єктивності.

К. Маркс і Ф. Енгельс вже в "Німецькій ідеології" піддали критиці такий підхід. По-перше, вони вказували, що не можна розглядати життєвий шлях людини тільки як зміну фаз його свідомості і самосвідомості. Ставлення людини до самого себе і до дійсності має матеріальні основи, тому треба вивести особливості його свідомості і самосвідомості з практичного відношення до дійсності, з його життєдіяльності, а не навпаки. По-друге, сама діяльність, зміст якої переломлюється в психології відповідного віку, повинна розглядатися конкретно-історично.

"Так як святий Макс не звертає уваги на фізичне і соціальне "життя" індивіда і взагалі не говорить про "життя", то він цілком послідовно відволікається від історичних епох, від національності, класу і т. д. або, що те ж саме, він роздуває панівну свідомість найближчого до нього класу його безпосереднього оточення, зводячи його в нормальну свідомість "життя людини". Щоб піднятися над цією місцевою обмеженістю і педантизмом шкільного наставника, йому слід було б тільки зіставити "свого" юнака з першим-ліпшим юним конторником, з молодим англійським фабричним робочим, з молодим янкі, не кажучи вже про молодого киргиз-кайсаке".

Вікова психологія повинна розглядати розвиток психічних процесів у зв'язку з реальним процесом життя і діяльністю цілісної особистості, враховуючи соціально-класові, етнічні, культурні, історичні та інші умови індивідуального розвитку. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1980. - 192 с. Глава I. Юность как предмет научного исследования I. 1. Юность и юношество в исторической перспективеhttp://psychologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st002.shtml

2. Соціально-психологічні особливості ранньої юності

юність соціальний психологічний самовизначення

Рання юність (від 14-15 до 18 років) - це період завершення фізичного дозрівання організму, завершальний етап початкової соціалізації особистості.

Фізичний розвиток старшокласників характеризується подальшими анатомічними та фізіологічними змінами, тісно пов'язаними між собою. Темпи збільшення зросту та ваги сповільнюються, причому юнаки надолужують недавнє відставання від дівчат. Повного зросту дівчата досягають в середньому між 16 і 17 роками, а юнаки - між 17 і 18 роками.

В основному завершується окостеніння скелету, вдосконалюється м'язова система, паралельно з цим збільшується і м'язова сила. Інтенсивно розвивається серцево-судинна система, нервова регуляція її діяльності. Продовжується функціональний розвиток нервових клітин головного мозку.

Статеве дозрівання для більшості юнаків і дівчат цього віку вже завершено. Основна соціальна задача на цьому етапі - вибір професії, соціальне та особистісне самовизначення.

До моменту закінчення школи юнаки та дівчата мають бути психологічно готовими до дорослого життя. Мова йде про сформованість властивостей, здібностей та потреб, які б дозволили молодій людині повною мірою реалізувати себе в праці, в громадському житті, в майбутній сім'ї.

Передусім це розвиток потреби в спілкуванні та освоєння способів його здійснення, формування теоретичного мислення і вміння орієнтуватись у різних його формах, що знаходить своє вираження в наявних основах наукового та громадянського світогляду, розвиток рефлексії, яка забезпечує усвідомлене і критичне ставлення до себе, становлення готовності до трудової діяльності. С.Ю. Головин. Словарь практического психолога. http://vocabulary.ru/dictionary/25/word/yunost

Якщо ці якості сформовані, то молода людина має необхідну психологічну базу для самовизначення - центрального новоутворення раннього юнацького віку. При всій складності цього явища, основним в ньому є потреба зайняти внутрішню позицію дорослого, усвідомити себе як члена суспільства, визначити себе у світі, тобто зрозуміти себе, свої можливості, своє місце і призначення у житті. Провідною на цьому етапі стає учбово-професійна діяльність.

Відмітимо, що перехідний, маргінальний характер соціального положення і статусу ранньої юності визначає і характерні психічні особливості юнацтва. Ще актуальними залишаються успадковані від підліткового віку проблеми - захист свого права на автономію від старших, власне вікова специфіка та ін. З другого боку, самовизначення потребує не стільки автономії від світу дорослих, скільки визначення в ньому свого місця, орієнтації в ньому. Останнє вимагає диференціації розумових здібностей та інтересів, розвитку інтегральних механізмів самосвідомості, вироблення світогляду, життєвої позиції тощо.

Самовизначення на цьому етапі ще не є завершеним, остаточним, оскільки воно не пройшло перевірки життям. Тому до юності відносять і вікову групу від 18 до 23 - 25 років, яку умовно називають “початком дорослості”. На цьому етапі людина вже є повністю дорослою як у біологічному, так і в соціальному плані. Вона передусім суб'єкт трудової діяльності. Соціально-психологічні властивості тут детермінуються не стільки віком, скільки соціально-професійним становищем людини.

Юнацькому спілкуванню притаманні дві протилежні тенденції: розширення його сфери та зростаюча індивідуалізація. Перша проявляється, приміром, у збільшенні часу на спілкування з ровесниками (3 - 4 години в будні, 7 - 9 годин у вихідні та святкові дні), невпинному зростанні географії та соціального простору такого спілкування, постійному пошуку та готовності до міжособових контактів.

Стосовно індивідуалізації стосунків, то насамперед вкажемо на чітке розмежування характеру взаємин з різними людьми, високу вибірковість і максималістську вимогливість до друзів.

Потреба самовиразитись, розкрити свої переживання домінує над інтересом до почуттів та переживань іншого, що зумовлює егоцентричність юнацького спілкування, послуговує причиною напруженості взаємин та невдоволення ними. Різко посилюється потреба в індивідуальній інтимній дружбі. Помітно активізуються міжстатеві взаємини: розширюється сфера дружніх стосунків, розвивається настійна потреба в коханні, появляються серйозні захоплення, багато хто розпочинає статеве життя.

Юнацькі мрії про кохання відображають насамперед потребу в емоційному теплі, душевній близькості, розумінні. Як правило, вони не співпадають (особливо в юнаків) з чуттєвістю, зумовленою статевим дозріванням.

В ранньому юнацькому віці закріплюються і вдосконалюються психічні властивості, набуті раніше. Водночас відбуваються подальші якісні зміни всіх сторін психічної діяльності, які і є основою становлення особистості на цьому етапі розвитку.

Сприймання. Подальший розвиток сприймання в період ранньої юності виявляється передусім у довільних його формах, в перцептивних діях, актах планомірного спостереження за певними об'єктами, які спрямовуються пізнавальними і практичними цілями. Сприймання стає складним інтелектуальним процесом, опосередкованим попереднім досвідом, наявними знаннями та інтелектуальним потенціалом.

Увага. Розвиток уваги в цьому віці дуже суперечливий. Так, зростає обсяг уваги, здатність довго зберігати її інтенсивність та переключати з одного об'єкту на інший; при цьому зростає і вибірковість уваги та її залежність від спрямованості інтересів, що зумовлює характерну для багатьох юнаків та дівчат неспроможність сконцентруватися на чомусь одному, майже постійну розсіяність уваги.

Пам'ять. Основна тенденція в розвитку пам'яті на цьому етапі полягає в подальшому зростанні та зміцненні її довільності. Зокрема, довільне запам'ятовування стає значно продуктивнішим за мимовільне, намічається спеціалізація пам'яті, зумовлена провідними інтересами. Вдосконалюються способи запам'ятовування за рахунок свідомого використання раціональних прийомів. Помітно зростає продуктивність пам'яті на абстрактний матеріал.

Мислення. В інтенсивному інтелектуальному дозріванні, характерному для ранньої юності, провідна роль належить розвитку мислення. Зумовлено це насамперед тим, що навчальна робота в старших класах створює сприятливі умови для переходу до більш високих рівнів абстрагуючого та узагальнюючого мислення.

Наукові поняття стають не тільки предметом вивчення, а й інструментом пізнання об'єктивної дійсності в її закономірних зв'язках і відношеннях.

Мислення стає більш системним. Знання утворюють певну систему, яка поступово трансформується в когнитивну модель світу, що слугує основою формування світогляду. Розвивається потреба в теоретичному обгрунтуванні пояснень явищ дійсності, виведенні часткових зв'язків явищ з якогось загального закону або підведення його під певну закономірність тощо. Характерною особливістю пізнавальних функцій та інтелекту в період ранньої юності стає поява вираженої схильності до теоретизування, творення абстрактних теорій, захопленість філософськими роздумуваннями.

Змінюється співвідношення між можливим і дійсним на користь сфери можливого, що зумовлює інтелектуальне експериментаторство, своєрідну гру в поняття та формули. Абстрактна можливість стає більш цікавою і важливішою за дійсність, оскільки вона не знає ніяких обмежень, крім суто логічних. Можна говорити не лише про розвиток нової інтелектуальної якості, а й про формування відповідної потреби.

Мовлення. В єдності з розвитком абстрагуючого й узагальненого мислення відбувається і перехід до вищих рівнів мовлення. Мовлення ускладнюється за змістом та структурою, розширюється активний і пасивний словник, удосконалюються мовні засоби усного і писемного висловлення думок, формується вміння точно виражати думки абстрактного характеру, користуватись усним мовленням як засобом спілкування тощо. Певні зміни спостерігаються в динаміці та структурі внутрішнього мовлення. Здійснюється перехід від розгорнутого до скороченого внутрішнього мовлення, останнє стає формою існування мислительних дій.

Уява. Якщо для дітей єдиною усвідомлюваною реальністю є зовнішній світ, куди вони проектують і свою фантазію, то рання юність знаменується відкриттям для себе власного внутрішнього світу, розвитком здатності заглиблюватися в себе, в світ своїх переживань і психічних станів.

Значне місце у психічному житті в цьому віці посідають мрії, які стають особливо конкретними і дієвими. Порівняно з підлітковим віком більш критичним стає ставлення до витворів своєї уяви, посилюється самоконтроль за її роботою.

Досконалішою стає репродуктивна уява, водночас розвивається творча уява, що знаходить своє відображення в різноманітних видах творчої діяльності (наукової, художньої, технічної та ін.). Игорь Семёнович Кон Психология ранней юности Глава 02. Юность как стадия жизненного пути http://www.pseudology.org/Kon/PsRanneyYunosty/02.htm

У порівнянні з підлітками зростає рівень свідомого самоконтролю, хоч саме в цьому віці більше всього скаржаться на слабкість волі, залежність від зовнішніх впливів і такі характерологічні риси як капризність, ненадійність, схильність легко і безпричинно ображатися тощо.

Залежність емоційних реакцій підлітків від гормональних та фізіологічних процесів певною мірою зберігається і в період ранньої юності, однак вона вже не визначає всіх особливостей емоційної сфери. Останні залежать також від соціальних факторів і умов виховання, причому індивідуально-типологічні відмінності часто суттєвіші за вікові.

Всі основні структури темпераменту і його залежності від властивостей нервової системи задаються ще в підлітковому віці. Рання юність відзначається посиленням інтегральних зв'язків між його елементами, внаслідок чого полегшується управління з боку людини власними реакціями. Так, юнаки та дівчата, незалежно від типу нервової системи, значно стриманіші і більш врівноважені у порівнянні з підлітками. Однак саме в цьому віці особливо гостро проявляються окремі властивості характеру, інколи доходячи до рівня акцентуацій; останні, не будучи самі по собі патологіями, збільшують ймовірність психічних травм та розвитку відхилювальних форм поведінки. Приміром, загострення такої типологічної для юнацтва риси як гіпертимність нерідко спричинює нерозбірливість молодих людей у знайомствах, схильність до непродуманих, авантюрних вчинків, а типологічно зумовлена замкнутість може перерости у хворобливу самоізоляцію або й почуття власної неповноцінності тощо. Взагалі вік від 14 до 18 років є критичним періодом для психопатій.

В цілому ж можна сказати, що емоційні труднощі та негаразди не є типологічними для юнацького віку. Імовірніше, що тут має місце виявлення деякої загальної закономірності, а саме: підвищення рівня організації і саморегуляції організму призводить до збільшення емоційної чутливості, але паралельно зростають і можливості психологічного захисту.

Загальне емоційне самопочуття стає рівнішим. Афектні вибухи, характерні для підлітків через їх постійну збудженість, зустрічаються рідше. Емоційне життя стає багатшим за змістом і диференційованішим за відтінками почуттів. Інтенсивно розвивається відкритість до емоційних впливів, здатність до співпереживань (емпатичність), емоційна чутливість.

Розвиток самосвідомості. В період ранньої юності принципово змінюється ставлення до власної особистості. Якщо для підліткового віку характерним є бурхливий розвиток самосвідомості, то тепер мова вже йде про формування нової якості особистості, усвідомлення себе як неповторимої особистості, з власними думками, переживаннями, почуттями, поглядами і оцінками. Високий рівень розвитку самосвідомості породжує інтерес до власної особистості, до форм її організації та саморегулювання.

Основний психологічний здобуток юності - відкриття для себе власного внутрішнього світу. Зовнішній, фізичний світ тепер лише одна з можливостей суб'єктивного досвіду, центром якого є власна особистість, власне “Я”.

Процес відкриття власного “Я” складний і внутрішньо суперечливий. Несподівано виявляється, що “внутрішнє” “Я” не співпадає з “зовнішньою” поведінкою, в силу чого актуальною стає проблема самоконтролю. Невизначеність, недостатня диференційованість, розмитість “Я” в цьому віці зумовлюють почуття стурбованості та внутрішньої порожнечі, яку слід чимось наповнити, що, в свою чергу, породжує посилення потреби у спілкуванні та одночасове зростання вибірковості останнього, посилення потреби в обособленні від інших.

Уявлення про себе співвідноситься передусім з певним груповим образом “Ми”, але ніколи з ним повністю не співпадає. Образ власного “Я”, як правило, більш диференційований і включає в себе інші нормативні якості у порівнянні з образом “Ми”.

Так, юнаки вважають себе менш сміливими, менш комунікабельними та життєрадісними, ніж однолітки, зате добрішими і з краще розвинутою здатністю зрозуміти іншу людину. Дівчата ж приписують собі меншу комунікабельність, зате більшу щирість, справедливість та вірність. Аналогічна тенденція виявлена, скажімо, і в молодих французів.

Надзвичайно важливий процес у розвитку юнацької самосвідомості - це формування особистісної ідентичності, почуття індивідуальної самототожності та цілісності. Найбільш глибоко і детально ця проблема розглядається в роботах Е. Еріксона.

Юність, по Еріксону, - це передусім криза ідентичності, яка полягає у послідовності соціальних та індивідуально-особистісних виборів, ідентифікацій та самовизначень. Успішно справившись з вирішенням відповідних задач, юнак переходить від пошуку себе до практичної самореалізації.

Нерозв' язаність цих задач зумовлює формування у молодих людей неадекватної ідентичності. Розвиток останньої може йти по таких основних напрямках: відмова від психологічної інтимності, уникнення тісних міжособових стосунків з іншими; розмивання почуття часу, неспроможність будувати життєві плани, страх ставати дорослим, страх перемін; розмивання продуктивних, творчих здібностей, невміння мобілізувати свої внутрішні ресурси і зосередитися на якійсь одній, основній діяльності; формування “негативної ідентичності”, відмова від самовизначення та вибір негативних зразків для наслідування.

В інших дослідженнях виділено ряд етапів у розвитку ідентичності, детермінованих рівнем професійного, релігійного та політичного самовизначення молодих людей: “невизначена, розмита ідентичність”; “передчасна ідентифікація”; “мораторій”; “зріла ідентичність”.

Так, стадія “мораторію” пов'язується, як правило, з високим, а стадія “передчасності” - з низьким рівнем особистісної тривожності. Вищі рівні ідентичності корелюють з більш високою самоповагою, а також з складнішими і більш диференційованими інтересами, з краще розвинутою рефлексією. “Мораторій” і “зрілість” характеризуються домінуванням інтернального, а “невизначеність” і “передчасність” - ектернального локусу контролю. “Передчасність” пов'язана з самими високими показниками по шкалі авторитарність і найнижчими - по шкалі самостійність. Найрозвинутіша моральна свідомість у людей, що досягли стадії “мораторію” та “зрілості” тощо.

Істотні відмінності спостерігаються і в стилі спілкування та міжособових стосунків. Психологічна інтимність, глибокі почуття та взаємність стосунків притаманні передусім стадіям “мораторію” та “зрілості”, в той час як для етапів “невизначеності” та “передчасності” більшою мірою характерні стереотипні контакти. Серед молодих людей з “невизначеною” ідентичністю виявлено більше всього ізольованих.

Важливим моментом стає формування почуття дорослості, причому не взагалі, як це мало місце у підлітковому віці, а саме чоловічої і, відповідно, жіночої дорослості. Особливо інтенсивно розвивається сприймання себе як особи певної статі з характерними потребами, мотивами, ціннісними орієнтаціями, ставленнями до представників протилежної статі та відповідними формами поведінки. Самосвідомість та самооцінки юнаків та дівчат серйозно залежать від стереотипних уявлень про нормативні образи чоловіка та жінки, які визначені історично зафіксованою диференціацією статевих ролей.

Центральним новоутворенням ранньої юності, як уже відмічалось, стає самовизначення, не лише особистісне, але й професійне. У 80-і роки при виборі професії старшокласники передусім орієнтувались на престижність професії (її соціальну значимість), вимоги професії до особистості, принципи і норми взаємин, характерні для даного професійного кола. Сьогодні найважливішим фактором став матеріальний.

Самовизначення пов'язане зі спрямованістю в майбутнє, якісно іншим сприйманням часу, коли сьогодення постійно співвідноситься з майбутнім, оцінюється з позицій майбутнього. Нове усвідомлення часу позитивно впливає на формування особистості при наявності впевненості в собі, в своїх можливостях та силах.

Динаміка юнацької самооцінки в сучасних умовах свідчить про деякі характерні тенденції. Так. у десятикласників самооцінка, як правило, висока, порівняно безконфліктна і стійка. У цьому віці юнаки та дівчата оптимістично оцінюють себе, свої можливості, в силу чого не виявляють надмірної тривожності.

У випускному класі ситуація ускладнюється, оскільки вже потрібно робити реальний вибір свого майбутнього. Частина випускників і тут зберігає оптимістичну самооцінку, в інших самооцінка вкрай висока, охоплює всі сторони життя, змішуючи реальність з бажаним, третім притаманна низька, конфліктна самооцінка, невпевненість в собі, гостре переживання добре усвідомлюваної невідповідності своїх прагнень наявним можливостям.

Взагалі юність - це період стабілізації особистості, вироблення системи стійких поглядів на світ та своє місце в ньому, особистісного та професійного самовизначення. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. А.И. Щербакова. М., 1987. - Тема 7.

3. Соціально-психологічна ситуація в період зрілої юності

На зміну ранньому юнацькому віку приходить зріла юність - період, коли закінчується перехід від дитинства до дорослості. У психологічній літературі з проблем юності простежуються різні підходи до з'ясування вікових меж, основних суперечностей і новоутворень цього віку. Більшість дослідників обмежує зрілу юність періодом від 18 до 20 років.

В зрілій юності завершуються процеси біологічного дозрівання, однією з найважливіших потреб особистості стає інтелектуальний розвиток, посилюється емоційна стабільність, у міжособистісних стосунках важливого значення набуває спілкування з ровесниками, особливо з представниками протилежної статі, тривають саморозвиток і самовдосконалення.

У період зрілої юності відбувається суттєва перебудова особистості, зумовлена змінами соціальної ситуації розвитку. Ці зміни можуть бути пов'язані зі вступом до вищого навчального закладу, початком трудової діяльності тощо. В цьому віці молода людина мусить самостійно приймати та реалізовувати рішення, розробляти життєві плани, будувати власне життя. Вона переходить від пізнання світу до його перетворення, починає активно самостверджуватись у професійній діяльності.

Вибір професії та навчання у вищій школі свідчать про професійне самовизначення людини. Це дуже непростий і важливий етап, оскільки від правильного вибору професії залежить майбутнє людини, її самореалізація, задоволеність життям. Професійне самовизначення відбувається з урахуванням життєвих цінностей особистості. Якщо головним для неї є суспільний престиж, визнання, то професію вона обирає, орієнтуючись на існуючу в суспільстві моду щодо професій. При виборі професії зважають і на соціальні, матеріальні вигоди. Нерідко професійний вибір є результатом пасивної згоди з бажанням батьків або романтичного, некритичного інтересу до певної професії. Цілком імовірно, що такий вибір може спричинити у майбутньому глибокі розчарування, спонукати людину до запізнілих пошуків себе у професії, стримувати її соціальний та особистісний розвиток. З огляду на це важливо, щоб професійне самовизначення відбувалося свідомо, на основі всебічного врахування уподобань, здібностей, можливостей особистості, відповідності їх вимогам спеціальності, що обирається.

Вищий навчальний заклад є найважливішим етапом освоєння професії, початком професійного становлення. Воно полягає в активному, свідомому утвердженні людини у професійній позиції на основі засвоєння певної системи знань, норм, цінностей, оволодіння професійними уміннями. В зрілому юнацькому віці відбувається адаптація студента-новачка до навчального закладу, діяльності в умовах вищої школи. Колишній школяр мусить суттєво перебудувати свої уявлення про навчання, звички, поведінку, на нових засадах забезпечити власну самоорганізацію.

Немало молодих людей відразу після закінчення школи включається у практичну діяльність. Адаптаційний період у такому разі є досить складним, адже вони змушені не тільки звикати до нових умов діяльності, а й одночасно вчитися виконувати її. Трудові будні часто не виправдовують їхніх очікувань щодо роботи та професійного зростання. їхню адаптацію можуть полегшити терпимість, розуміння й зацікавлена допомога батьків і співробітників. Як свідчить практика, щирі й вимогливі взаємини з колегою-наставником відіграють провідну роль у забезпеченні оптимального, безболісного переходу юнака до стосунків у світі дорослих.

Зрілий юнацький вік пов'язаний з обов'язковою участю людини в суспільному житті, усвідомленням особистої громадянської відповідальності за те, якою є і має бути її держава. Цю можливість і водночас громадянську відповідальність вона реалізовує своєю участю у виборах. У цей період людина вперше стає об'єктом психологічного тиску різноманітних політичних технологій, що нерідко сковує, а то й паралізує її раціональний особистісний вибір. Вистояти проти цих тисків допоможуть об'єктивний, безпристрасний аналіз різноманітної, в тому числі протилежної за змістом, інформації, намагання розпізнати справжніх і оманливих друзів, осмислена світоглядна і громадянська позиція.

В зрілому юнацькому віці актуальною стає проблема незалежного життя. Для її розв'язання необхідні вміння організовувати свою діяльність, приймати відповідальні рішення і втілювати їх у життя. Вони передбачають наявність певних психологічних передумов, передусім цілісності Я, яке володіє необхідним досвідом екзистенційних переживань вибору між власним буттям і небуттям, між добром і злом.

Прийняття рішень про кар'єру вимагає від людини з'ясування для себе життєвої мети. Моральна метамобілізує сили особистості на тривалий період. Конкретні цілі такою властивістю не наділені, тому після їх досягнення швидко настає спад активності.

Важливу роль у прийнятті рішень про кар'єру відіграє соціально-психологічний реалізм - здатність визначати відповідність свого Я соціальному простору, з яким пов'язане професійне зростання. Впливають на рішення про кар'єру і такі психологічні утворення, як концепція свого життя і Я-концепція. У зв'язку з цим важливо допомогти молодій людині виробити адекватне уявлення про своє життя і про себе, що є важливою передумовою успішного здійснення життєвих намірів.

Розв'язування життєвих завдань передбачає прогнозування, орієнтацію на майбутнє й усвідомлення, наскільки є можливим втілення конкретних планів. Для цього людині потрібно мати уявлення про діяльність, з якою вона збирається мати справу, осмислити і вибудувати проект свого майбутнього. За таких умов її теперішнє, справи найближчої і віддаленої перспектив сприйматимуться як конкретні кроки до нього.

Суттєвою складовою особистісного розвитку юнака є становлення його самосвідомості. Пов'язане воно як із продовженням розумового розвитку, так і з появою нових ситуацій, кутів зору, під якими він себе розглядає.

Зріла юність може оперувати гіпотетичними твердженнями, уявленнями, які фігурують тільки у думках, незалежно від можливості їх перевірити. Такі когнітивні орієнтації задовольняють потребу юної людини щодо формування змісту ідентичності, оскільки з-поміж багатьох можливих та уявних зв'язків вона повинна обирати конкретні. Ці вибори стосуються особистісних, професійних, сексуальних та ідеологічних обов'язків.

Становлення ідентичності тісно пов'язане з рефлексією, детермінованою передусім когнітивними новоутвореннями, зміною соціальних стосунків, потребою подолання внутрішніх конфліктів. З її допомогою відбувається реалізація потреби в самоусвідомленні, зумовленої суперечностями між уявленнями про себе, що існували в ранній юності, прагненнями самоствердження, незалежності, пошуку реалістичного погляду на світ і себе.

Розвиток рефлексії та самосвідомості у період зрілої юності активізують такі фактори: новий соціальний статус особистості; зміна виду діяльності; нові форми діяльності, що передбачають більшу самостійність, свободу вибору; розширення соціального оточення, сфери контактів, а відповідно, і кола значущих інших; досягнення віку юридичної та громадянської зрілості, що передбачає відповідальність за свої вчинки перед суспільством.

Усі ці фактори зумовлюють зміну критеріїв самооцінки, уявлень юнака про себе, розвиток його пізнавальних інтересів та соціальних мотивів навчальної, практично-професійної діяльності. Потреба в професійному становленні, самоствердженні, суспільному визнанні тощо сприяє подальшому розвитку самосвідомості, у структурі якої все вагомішим стає професійний компонент, який психологи трактують як професійну самосвідомість.

У зрілому юнацькому віці становлення самосвідомості зумовлюється внутрішніми суперечностями особистості, найвідчутнішими серед яких є потреба в: соціальному визнанні та обмежені можливості її реалізації; самостійності і протекційне ставлення дорослих, зокрема батьків; самоосмисленні, самоідентифікації та недостатня або суперечлива інформація про себе, а також несформоване вміння інтегрувати, переосмислювати цю інформацію; розумінні і відчуття самотності, відчуженості; професійному самовизначенні та недостатні можливості, мотивація у реалізації вибору.

На етапі зрілої юності завершується перехід від дитинства до дорослості. Молода людина стає суб'єктом свого життя. У цьому віці завершується біологічне дозрівання, встановлюється емоційна стабільність, важливою потребою стає інтелектуальний розвиток, стабілізується рівень домагань і самооцінка, становлення ідентичності, що пов'язане з особистісною рефлексією. Юнацька дружба набуває нової якості. Юнаки і дівчата усвідомлюють цінність кохання, що сприяє їхньому особистісному зростанню.

У період зрілої юності завершується розвиток інтелекту. У його структурі виникають комплексні схеми; формуються ідеальні образи реальних та ідеальних предметів, явищ; фіксуються сценарії; створюються семантичні структури, що виявляються у предметних та оцінно-емоційних значеннях. Завдяки їм знання впливають на інтелектуальну поведінку молодої людини.

Рівень диференціації та інтеграції індивідуальної поняттєвої системи зумовлює її структурні властивості: зрозумілість - незрозумілість; узгодженість - неузгодженість; центральність - периферійність; закритість - відкритість.

У період юності розширюється простір розмірковування. Він створює контекст, передумови для аналітичної діяльності молодої людини. Продуктивність її мислення виявляється у здатності одночасно актуалізувати і поєднувати знання з різних сфер простору розмірковування.

Найвищого рівня розвитку досягають інтелектуальні здібності, особливо дивергентні. Юність - креативна пора, про що свідчать оригінальні ідеї, орієнтація на продуктивний інтелектуальний досвід.

Розвиток інтелекту в юності зумовлюється рівнем розвитку самосвідомості, спонукальної та емоційно-вольової сфер. Завдяки цьому він набуває цілісності, виявляє функціональну ефективність.

На завершення етапу зрілої юності в молодої людини уже сформовані важливі особистісні структури, загальні властивості особистості, індивідуальність, інтелект. Юнаки і дівчата досягають значного рівня соціального розвитку, про що свідчить їх активна участь у різних сферах суспільного життя. Савчин М., Василенко Л. Вікова психологія / М.В. Савчин, Л.В. Василенко. - К. : Академвидав. (Альма-матер), 2006. - 360 с. http://pidruchniki.ws/16990923/psihologiya/vikova_psihologiya_-_savchin_mv

ВИСНОВКИ

До кінця юнацького періоду завершується загальне фізичне дозрівання і статеве дозрівання організму, досягається фізична зрілість. Юнаки та дівчата досягають максимального зростання (у середньому до 21 і до 17 років, відповідно). У психологічному розвитку в цьому періоді важливу роль відіграють процеси самосвідомості і самовизначення, вирішуються завдання здобуття самостійності, вступу у доросле життя, професійного самовизначення. Формується здатність будувати життєві плани, світогляд, громадська позиція. При нормальному розвитку, в юності досягається соціальна зрілість. В юності зменшується і долається властива попереднім етапам розвитку залежність від дорослих. У відносинах з однолітками збільшується значення індивідуальних контактів і прихильностей порівняно з колективними формами спілкування, на тлі розширення кола спілкування і відчуття групової приналежності. Нарешті, в наші дні темп розвитку став настільки швидким, що минулий досвід не тільки недостатній, але часто навіть шкідливий, заважаючи сміливим і прогресивним підходам до нових, небувалих обставин. Префігуративна культура орієнтується головним чином на майбутнє. Не тільки молодь вчиться в старших, як було завжди, але і старші у все більшій мірі прислухаються до думки молоді. Раніше старший міг сказати юнакові: «Ти повинен слухатися мене, бо я був молодим, а ти не був старим, тому я краще тебе все знаю». Сьогодні він може почути у відповідь: «Але ви ніколи не були молоді в тих умовах, в яких ми маємо жити, тому ваш досвід для нас марний». Цим Мид пояснює і молодіжну «контркультуру», і студентські заворушення в США.

Зароджене сьогодні нове мислення знаходиться в кричущому протиріччі з звичними цілями, засобами та інститутами соціалізації, розрахованими в першу чергу на виховання послуху, однодумності і одноманітності.

Список використаних джерел

1. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1980. - 192 с. Глава І. Юность как предмет научного исследования І. 1. Юность и юношество в исторической перспекти-веhttp://psychologylіb.ru/books/іtem/f00/s00/z0000020/st002.shtml

2. С.Ю. Головин. Словарь практического психолога. http://vocabulary.ru/dіctіonary/25/word/yunost

3. Игорь Семёнович Кон Психология ранней юности Глава 02. Юность как стадия жизненного пути http://www.pseudology.org/Kon/PsRanneyYunosty/02.htm

4. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. А.И. Щербакова. М., 1987. - Тема 7.

5. Савчин М., Василенко Л. Вікова психологія / М.В. Савчин, Л.В. Василенко. - К. : Академвидав. (Альма-матер), 2006. - 360 с. http://pіdruchnіkі.ws/16990923/psіhologіya/vіkova_psіhologіya_-_savchіn_mv

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розвиток самосвідомості у ранній юності. Проблема пошуку сенсу життя в юнацькому віці, його важливість для особового розвитку. Ціннісні орієнтації, притаманні юності. Сприймання власного психологічного часу. Формування цілісного уявлення про себе.

  реферат [29,9 K], добавлен 03.01.2011

 • Особливості розвитку людини в період ранньої юності. Визначення поняття "емпатія", її морально-психологічне значення та взаємозв’язок з соціалізацією особистості. Характеристика основних методик дослідження та вправ на розвиток емпатії у старшокласників.

  реферат [47,6 K], добавлен 02.12.2010

 • Системний підхід у формуванні готовності молоді до майбутнього батьківства у психологічній теорії та практиці. Соціально-психологічні особливості компонентів батьківства. Формування готовності молоді до виконання статево-рольових функцій матері та батька.

  дипломная работа [234,7 K], добавлен 16.06.2010

 • Загальна характеристика ранньої юності. Учбово-професійна діяльність як провідна у старшому шкільному віці. Профорієнтація у сучасній школі. Психологічні особливості вибору майбутньої професії школярів та вивчення впливу різних факторів на цей вибір.

  курсовая работа [103,0 K], добавлен 12.11.2014

 • Поняття інтелекту, підходи до його вивчення. Особливості розвитку інтелекту ранньої юності. Психологічна характеристика методів діагностики інтелекту юнацького віку. Діагностичні можливості використання тестів для визначення рівня розвитку інтелекту.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 22.05.2022

 • Психолого-педагогічна характеристика юнацького віку. Аналіз сексуальних взаємовідносин у ранній юності. Проведення емпіричного дослідження сексуальних взаємовідносин підлітків. Практичні рекомендації щодо оптимізації формування сексуальної поведінки.

  курсовая работа [78,0 K], добавлен 10.06.2015

 • Теоретичні проблеми адаптації в період переживання життєвих криз. Дослідження особистості на життєвому шляху. Методика емпіричного дослідження соціально-психологічних факторів адаптації в період життєвих криз. Свобода ставлення до скрутних обставин.

  курсовая работа [100,2 K], добавлен 28.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.