Діагностико-корекційна робота практичного психолога з дітьми-сиротами в яких виявлено посттравматичні розлади

Прояви посттравматичного стресового розладу у дітей молодшого шкільного віку. Охорона праці практичного психолога. Малюнок як метод діагностики посттравматичного стресового розладу у сиріт. Психологічний розвиток дітей, що виховуються в інтернатах.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.03.2015
Размер файла 2,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Діагностико-корекційна робота практичного психолога з дітьми-сиротами в яких виявлено посттравматичні розлади

Зміст

Вступ

Розділ 1. Основні теоретичні підходи до посттравматичного стресового розладу у дітей-сиріт молодшого шкільного віку в науковій літературі

1.1 Загальна характеристика посттравматичного стресового розладу

1.2 Основні прояви посттравматичного стресового розладу у дітей молодшого шкільного віку

1.3 Поведінкові прояви дітей молодшого шкільного віку в кризовій ситуації

1.4 Психологічний розвиток дітей, що виховуються в інтернатних закладах

1.4.1 Загальна характеристика психічного розвитку дітей-сиріт молодшого шкільного віку

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу у дітей-сиріт

2.1 Психологічна допомога дітям молодшого шкільного віку, які пережили стресову ситуацію

2.2 Малюнок як метод діагностики посттравматичного стресового розладу у дітей

2.3 Діагностико-корекційна робота посттравматичного стресового розладу у дітей-сиріт молодшого шкільного віку

2.3.1 Рекомендації для подальшої роботи з дітьми-сиротами після психокорекції посттравматичного стресового розладу

2.4 Охорона праці практичного психолога

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність. В останнє десятиліття важливою проблемою медичної психології та психотерапії стала розробка теоретичних основ спеціалізованих підходів до надання психологічної допомоги дітям з наслідками травматичних криз і їх емпірична перевірка.

Травматичні кризи породжуються екстремальними ситуаціями, що приводять до серйозних негативних наслідків для життя та здоров'я людини. До них відносять природні та техногенні катастрофи; збройні конфлікти; роль жертви катувань, тероризму, зґвалтування чи іншого злочину; спостереження за насильницькою смертю інших; аварії, напади та інші нещасні випадки; втрати; невиліковні хвороби. Ці ситуації, незалежно від їх результатів, істотно порушують базове відчуття безпеки, викликають стан стресу, завдаючи дитині психічну травму. Особливо вразливими до травматичних подій є діти-сироти, адже вони нездатні захистити себе, а також не мають поряд близьких людей, які б допомогли їм справитися з травмуючою ситуацією. Тому особлива увага покладається на спеціалістів психологічної служби у наданні психокорекційної допомоги дітям-сиротам, в яких виявлено посттравматичний стресовий розлад.

Незважаючи на очевидний прогрес, психологічна діагностика та корекція наслідків травматичних криз у дітей відносяться до числа недостатньо вивчених і науково опрацьованих питань медицини та психології.

Прояви посттравматичного стресу у дітей в цілому схожі з проявами у дорослих, проте специфіка проявів наслідків травматичних подій в значній мірі опосередкована віком дитини.

Об'єктом дослідження є посттравматичний стресовий розлад у дітей-сиріт молодшого шкільного віку.

Предметом дослідження є особливості діагностика та корекції посттравматичного стресового розладу у дітей-сиріт молодшого шкільного віку.

Гіпотеза: розроблена нами діагностико-корекційна програма сприяє оптимізації психоемоційного стану дітей-сиріт з виявами посттравматичного стресового розладу.

Мета дослідження: дослідити особливості діагностико-корекційної роботи з дітьми-сиротами молодшого шкільного віку в яких виявлено посттравматичний стресовий розлад .

Завдання:

1. Здійснити аналіз наукової літератури з теми дослідження.

2. Проаналізувати особливості прояву посттравматичного стресового розладу у дітей молодшого шкільного віку.

3. Розглянути загальні характеристики психічного розвитку дітей-сиріт молодшого шкільного віку.

4. Підібрати методики для діагностико-корекційної роботи посттравматичного стресового розладу у дітей-сиріт молодшого шкільного віку.

5. Провести діагностико-корекційну роботу з дітьми-сиротами молодшого шкільного віку в яких виявлено посттравматичний стресовий розлад.

Методи і методики: для реалізації мети та завдань магістерської роботи було використано загальнонаукові психологічні методи: спостереження, аналіз, синтез, узагальнення. Для діагностики та корекції посттравматичного стресового розладу були використані: бесіда; напівструктуроване інтерв'ю для оцінки травматичних переживань у дітей молодшого шкільного віку; розлоблена діагностико-корекційна програма для покращення психоемоційного стану дітей-сиріт.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури і 3 додатків.

Розділ 1. Дослідження посттравматичного стресового розладу у науковій літературі

1.1 Загальна характеристика посттравматичного стресового розладу

Надзвичайні (екстремальні) ситуації характеризуються, перш за все, надсильною дією на психіку людини, що викликає у неї травматичний стрес. Психологічні наслідки травматичного стресу в крайньому своєму прояві виражаються в посттравматичному стресовому розладі (ПТСР), що виникає як затяжна або відстрочена реакція на ситуації, зв'язані з серйозною загрозою для життя або здоров'я індивіда [56].

Інтенсивність стресогенної дії в ситуаціях, пов'язаних із загрозою існуванню людини, буває така велика, що особові особливості або попередні невротичні стани вже не грають вирішальної ролі в генезі ПТСР. Звичайно, їх наявність може сприяти розвитку, відбиватися в клінічній картині ПТСР, проте останнє може розвинутися в катастрофічних обставинах практично у кожної людини навіть при повній відсутності явної особової схильності. Слід підкреслити, що, по-перше, ПТСР - це один з можливих психологічних наслідків переживання травматичного стресу і, по-друге, дані численних досліджень говорять про те, що ПТСР виникає приблизно у 20% осіб, що пережили ситуації травматичного стресу (за відсутності фізичної травми, поранення). Люди, страждаючі ПТСР, можуть звертатися до лікарів різного профілю, оскільки його прояви, як правило, супроводжуються як іншими психічними розладами (депресія, алкоголізм, наркоманія і ін.), так і психосоматичними порушеннями. У психологічній картині ПТСР специфіка травматичного стресору (військові дії або насильство і т. д.) безумовно, враховується, хоча загальні закономірності виникнення і розвитку ПТСР не залежать від того, які конкретні травматичні події послужили причиною психологічних і психосоматичних порушень. Головним є те, що ці події носили екстремальний характер, виходили за межі звичайних людських переживань і викликали інтенсивний страх за своє життя, жах і відчуття безпорадності. Важливими характеристиками тяжкого психотравмуючого чинника є несподіванка, стрімкий темп розвитку катастрофічної події і тривалість дії, а також повторюваність травматичної події протягом життя [37].

Посттравматичній стресовий розлад (ПТСР) відноситься до найбільш виражених негативних психологічних наслідків переживання людиною екстремальних стресових ситуацій. ПТСР спочатку був визначений як психологічна реакція на війну та як психологічні переживання ветеранів війн, але потім це поняття розповсюдилося й на інші події, такі як природні лиха, викрадення, сексуальне та фізичне насилля, дорожні пригоди та медичні травми [55].

Як уже згадувалося, після аналізу численних спостережень і досліджень ветеранів війни у В'єтнамі посттравматичний стресовий розлад (post-traumatic disorder) був включений в DSM-Ш (Diagnostic and Statistical Mannual of Mental Disorder - класифікаційний психіатричний стандарт, підготовлений Американською психіатричною асоціацією). У 1994 р. в США введена нова, четверта редакція - DSM-IV (DSM-IV, 1994). До недавнього часу діагноз ПТСР як самостійна нозологічна форма в групі тривожних розладів існував тільки в США. Проте в 1995 р. це розлад і його діагностичні критерії з DSM були введені і в десяту редакцію Міжнародного класифікатора хвороб МКБ-10, основного діагностичного стандарту в європейських країнах, включаючи Росію (МКБ-10, 1995) [19] .

Згідно МКБ-10 услід за травмуючими подіями, які виходять за рамки звичайного людського досвіду, може розвиватися посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Під «звичайним» людським досвідом розуміють такі події, як втрата близької людини, що відбулася через природні причини, важка хронічна хвороба, втрата роботи або сімейний конфлікт. До стресорів, що виходять за рамки звичайного людського досвіду, відносяться ті події, які здатні травмувати психіку практично будь-якої здорової людини: стихійні лиха, техногенні катастрофи, а також події, що є результатом цілеспрямованої, нерідко злочинної діяльності (диверсії, терористичні акти, тортури, масове насильство, бойові дії, попадання в «ситуацію заручника», руйнування власного будинку і т. д.).

Передбачається, що симптоми можуть з'явитися відразу після перебування в травматичній ситуації, а можуть виникнути після багато років - в цьому особлива каверзність посттравматичного стресового розладу. Описані випадки, коли у ветеранів Другої світової війни симптоми ПТСР виявилися після сорока річного періоду закінчення військових.

Відповідно до особливостей прояву і течії розрізняють три підвиди посттравматичних стресових розладів:

1. Гостре, таке, що розвивається в терміни до трьох місяців (його не слід змішувати з гострим стресовим розладом, який розвивається протягом одного місяця після критичного інциденту);

2. Хронічне, таке, що має тривалість більше трьох місяців;

3. Відстрочене, коли розлад виник після шести і більше місяців після травматизації.

В даний час ряд зарубіжних авторів пропонує доповнити діагностику постстресових порушень ще однією категорією - посттравматичним особовим розладом (або PTPD - posttraumatic personality disorder), оскільки присутність хронічних симптомів ПТСР часто спостерігається впродовж всього подальшого життя людини, що пережила психотравму [37].

Критерії ПТСР по «Міжнародній класифікації хвороб» (МКБ-10)

Хворий має бути під впливом стресової події або ситуації (як короткій, так і тривалій) виключно загрозливого або катастрофічного характеру, що здатне викликати загальний дистрес майже у будь-якого індивіда.

Стійкі спогади або «пожвавлення» стресору в нав'язливих ремінісценціях, яскравих спогадах або снах, що повторюються, або повторне переживання горя при певній ситуації, що нагадують або асоціюються із стресором.

Хворий повинен проявляти фактичне уникнення або прагнення уникнути обставин, що нагадують про стрес чи асоціюються з ним.

Будь-яке з двох:

психогенна амнезія, часткова або повна відносно важливих аспектів періоду дії стресору;

стійкі симптоми підвищення психологічної чутливості або збудливості (що не спостерігалися до дії стресору), представлені будь-якими двома з наступних:

а) затруднення засипання або збереження сну;

б) дратівливість або спалахи гніву;

в) затруднення концентрації уваги;

г) підвищений рівень бадьорості;

Д. Критерії Б, В і Г виникають протягом шести місяців стресогенної ситуації або в кінці періоду стресу (для деяких цілей початок розладу, відстрочений більш ніж на шість місяців, може бути включені ці симптоми, але ці випадки мають бути точно зазначені окремо) [68] .

Критерії посттравматичного стресового розладу по DSM-IY

Індивід знаходився під впливом травмуючої події, причому повинні виконуватися обидва приведених нижче пункти: індивід був

1. учасником, свідком, або зіткнувся з подією (подіями), які включають смерть або загрозу смерті, або загрозу серйозних пошкоджень, або загрозу фізичній цілісності інших людей (чи загрозу власному життю).

2. Реакція індивіда включає інтенсивний страх, безпорадність або жах.

Травматична подія наполегливо повторюється в переживанні одним (або більш) з наступних способів:

Відтворення події, що повторюється нав'язливими образами, думками, які викликає важкі емоційні переживання.

Страхітливі сни, що повторюють травматичну подію.

Дії або відчуття, неначебто травматична подія переживається і відбувається знов (включає відчуття «оживання» досвіду, ілюзії, галюцинації і дисоціативні епізоди -- «флешбек-ефекти», -- включаючи ті, які з'являються в стані інтоксикації).

Інтенсивні важкі переживання, які були викликані зовнішньою або внутрішньою ситуацією, що нагадує про травматичні події або символізуючи їх.

Фізіологічна реактивність в ситуаціях, які зовні або внутрішньо символізують аспекти травматичної події.

Постійне уникнення стимулів, пов'язаних з травмою, і блокування емоційних реакцій, заціпеніння (яке не спостерігалося до травми). Визначається по наявності трьох (або більш) з перерахованих нижче особливостей.

Зусилля по уникненню думок, відчуттів або розмов, пов'язаних з травмою.

Зусилля по уникненню дій, місць або людей, які знову і знову повертають людину у спогади про травму.

Нездатність пригадати про важливі аспекти травми (психогенна амнезія).

Помітно понижений інтерес або участь в раніше значущих видах діяльності.

Відчуття усунутості або «віддаленості» від решти людей.

Понижена вираженість афекту (нездатність, наприклад, до відчуття любові).

Відчуття відсутності перспективи в майбутньому (наприклад, відсутність очікувань з приводу кар'єри, одруження, дітей або довгого життя).

Постійні симптоми зростаючого збудження (які не спостерігалися до травми). Визначається по наявності, принаймні, два з нижче перерахованих симптомів:

Труднощі із засипанням або поганий сон (ранні пробудження).

Дратівливість або спалахи гніву.

Проблеми із зосередженням уваги.

Підвищений рівень настороженості, гіперпильність, стан постійного очікування загрози.

Гіпертрофована реакція переляку.

Тривалість протікання розладу (симптоми в критеріях В, С і D) -- більш ніж 1 місяць.

Розлад викликає клінічно значуще важке емоційне відчуття або порушення в соціальній, професійній або інших важливих сферах життєдіяльності.

Як видно з опису критерію А, визначення травматичної події належить до першорядних при діагностиці ПТСР [52].

Характерні відмінності травматичних ситуацій:

Тип 1. Короткострокова, несподівана травматична подія.

одинична дія, що несе загрозу і що вимагає надсильних для можливостей індивіда механізмів того, щоб перебороти травматичну подію;

ізольоване досить рідкісне травматичне переживання;

несподівана, раптова подія, наприклад: сексуальне насильство, природні катастрофи, автомобільні аварії, снайперська стрілянина і т. п.;

подія залишає незгладимий слід в психіці індивіда (індивід часто бачить сни, в яких присутні ті або інші аспекти події), сліди в пам'яті носять яскравіший і конкретніший характер, ніж спогади про події, що відносяться до типу 2;

з великим ступенем вірогідність приводить до виникнення типових симптомів ПТСР: нав'язливій розумовій діяльності, пов'язаній з цією подією, симптомам уникнення і збільшеної фізіологічної реактивності;

з великим ступенем вірогідності виявляється класичне повторне переживання травматичного досвіду;

швидке відновлення нормального функціонування рідкісне і мало вірогідно.

Тип 2. Постійна дія травматичного стресору, що повторюється, -- серійна травматизація або пролонгована травматична подія.

варіативність, множинність, пролонгованість, повторюваність травматичної події або ситуації, передбаченість, наприклад: фізичне або сексуальне насильство, що повторюється, бойові дії;

найймовірніше ситуація створюється по наміру;

спочатку переживається як травма типу 1, але у міру того як травматична подія повторюється, жертва переживає страх повторення травми;

відчуття безпорадності в запобіганні травмі;

для спогадів про такі події характерна їх неясність і неоднорідність через дисоціативний процес; з часом дисоціація може стати одним з основних способів того, щоб справитися з травматичною ситуацією;

результатом дії травми типу 2 можуть стати зміни в Я-концепції і змінити індивідуальний світ індивіда, що може супроводжуватися відчуттями провини, сорому і зниженням самооцінки;

висока вірогідність виникнення довгострокових проблем особового і інтерперсонального характеру, що виявляється в усамітненості, в звуженні і порушенні лабільності і модуляції афекту;

дисоціація, заперечення, «намбінг», усунутість, зловживання алкоголем і іншими психоактивними речовинами може мати місце як спроба захисту від нестерпних переживань [19].

Тілесні реакції індивідів з ПТСР на певні фізичні і емоційні стимули відбуваються в такій формі, ніби то вони все ще знаходяться в умовах серйозної загрози. Травмовані індивіди страждають від гіперпильності, перебільшеної реакції на несподівані стимули і неможливості релаксації. Дослідження ясно показали, що люди з ПТСР страждають від обумовленого збудження вегетативної нервової системи на пов'язані з травмою стимули. Феноменами фізіологічної гіперзбудливості є складні психологічні і фізіологічні процеси, з із концентрацією уваги у зв'язку з фіксацією на джерелах передбачуваної загрози [33].

Одним з наслідків гіперзбудження є такий стан, що генералізує очікувану загрозу. Світ стає небезпечним місцем: нешкідливі звуки провокують реакцію тривоги, звичайні явища сприймаються як передвісники небезпеки. Як відомо, з погляду адаптації, збудження вегетативної нервової системи служить дуже важливою функцією мобілізації уваги і ресурсів організму в потенційно значущій ситуації. Проте у тих людей, які постійно знаходяться в стані гіперзбудження, ця функція втрачається в значній мірі: легкість, з якою у них запускаються соматичні нервові реакції, робить для них неможливим покластися на свої тілесні реакції -- систему ефективного раннього сповіщення про загрозу, що насувається. Стійке ірелевантне продукування попереджувальних сигналів приводить до того, що фізичні відчуття втрачають функцію сигналів емоційних станів і, як наслідок, вони вже не можуть служити як орієнтири при якій-небудь активності або діяльності. Таким чином, подібно до нейтральних стимулів навколишнього середовища, нормальні фізіологічні відчуття можуть бути наділені новим і загрозливим сенсом. Власна фізіологічна активність стає джерелом страху індивіда [35].

Аналіз результатів епідеміологічних досліджень показує, що наявність ПТСР корелює з певними психічними порушеннями, які або виникають як наслідок травми, або присутні спочатку. До таких порушень належать: невроз тривоги; депресія; схильність до суїцидальних думок або спроб; медикаментозна, алкогольна або наркозалежність; психосоматичні розлади; захворювання серцево-судинної системи. Дані досліджень свідчать про те, що у 50-100% пацієнтів, страждаючих ПТСР, є яке-небудь з перерахованих супутніх захворювань, а частіше всього два або більше з них. Крім того, у пацієнтів з ПТСР особливу проблему представляє високий показник самогубств або спроб самогубств [38].

1.2 Основні прояви посттравматичного стресового розладу у дітей молодшого шкільного віку

Зростаюча кількість антропогенних і техногенних катастроф, міжнаціональних і міжрегіональних конфліктів, зростання тероризму та насильства в сучасному суспільстві робить проблему вивчення наслідків перебування людини в психотравмуючих ситуаціях актуальною, як в теоретичному, так і в практичному її аспектах. Події останніх років примушують звернути увагу фахівців на те, що саме діти виявляються особливо вразливими до їхнього впливу.

На сьогоднішній день проблема дітей, які пережили той чи інший травматичний досвід, стає однією з центральних в дитячій психології. Під травматичним досвідом у даному випадку розуміється результат перебування в будь-яких фізично і психологічно травмуючих обставин. Таким чином, до цього поняття відносяться переживання, пов'язані зі стихійними природними лихами (землетруси, урагани, повені і т. д.), з пожежами, з різного роду аваріями, з терористичними актами (діти, що опинилися в заручниках), з насильством (у сім'ї, в освітніх установах, на вулиці і так далі), з важкими захворюваннями (діти, що пережили клінічну смерть, діти, що перенесли серйозні травми; діти-інваліди і т. д.), а також діти, з якими психологи часто зустрічаються у своїй повсякденній практиці: діти-сироти, діти, що пережили смерть когось з батьків.

Незважаючи на важливість вивчення даної проблеми, у нашій країні переважно виконувалися роботи, присвячені вивченню впливу окремих видів травматичних переживань на особистість дитини, наприклад, таких психотравмуючих ситуацій, як емоційна та сенсорна депривація, психологічні особливості дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з неповних сімей, описана поведінка дітей, які побували в зоні стихійних лих Панько, Коломінським Я. Л. [20]. Також існує ряд досліджень, присвячених тривожності Прихожан А. М. [45] , порушень розвитку та із затримками психічного розвитку Астапов В. М. [4]. Розвиток досліджень в галузі вивчення посттравматичного стресу дозволяє розглядати цю проблему з іншої, більш широкої точки зору.

Однак наявність посттравматичного стресу у дітей надзвичайно складно визначити, тому що діти далеко не завжди можуть вербалізувати свої почуття, пов'язані з травмою, особливо якщо травматизація сталася в ранньому віці. Виявлення травматичного досвіду може бути ускладнено також проявами дисоціації або викликаними у дитини почуттям провини або сорому (особливо це характерно для ситуацій насильства). Тому окремою актуальною проблемою в діагностиці посттравматичного стресу є розробка таких методик діагностики, які дозволили б виявляти його навіть при запереченні дитиною самого факту травми [27].

Прояви посттравматичного стресу у дітей в цілому схожі з такими появами як у дорослих, проте специфіка проявів наслідків травматичних подій в значній мірі опосередкована віком дитини. Як і у дорослих, ознаки ПТСР у дітей можуть бути описані, згідно з класифікатором DSM-IV, які відповідають п'ятьом критеріям: А, В, С, D, і F.

Критерій А. Дитина пережила травматичний епізод, що виходить за межі її звичайного життєвого досвіду. Переживання супроводжувалися інтенсивними негативними емоціями, такими, як жах, відчуття безпорадності. У дітей також може спостерігатися дезорганізована поведінка.

Критерій В. У дитини спостерігається нав'язливе відтворення травматичного епізоду, що виявляється в повторюваних спогадах, думках, діях, снах про травматичної ситуації або лякливих снах без певного змісту. Відтворення травматичної ситуації у дітей молодшого віку може проявлятися також і в програванні її. Під програванням травматичної ситуації слід розуміти особливі ігри, в яких діти монотонно, не змінюючи послідовності подій, просто повторюючи їх черговість, що мала місце при травмі, повторюють один і той же сюжет, що відображає їх розуміння ситуації [88]. Ці ігри, нав'язливо повторювані, не приносять дитині полегшення. Те ж саме відноситься і до малюнків.

Критерій С. Вперте уникнення стимулів, пов'язаних з травмою, і скованість спільного реагування (не бачених до травми), наприклад, спроби уникати думок, почуттів або розмов, пов'язаних з травмою; спроби уникати діяльності, місць або людей, які могли б пробудити спогади про травмуючу ситуацію; нездатність згадати важливі аспекти травми; помітне зменшення інтересу або участі в значимій раніше діяльності; втрата набутих навичок; відчуття відчуженості від інших; відчуття укороченої часової перспективи. Це відчуття виявляється в тому, що діти не тільки не можуть уявити себе дорослими, але й не можуть уявити більш близькі перспективи (1-2 роки).

Критерій D. Стійкі симптоми зростаючого напруження (не спостерігалися до травми). Наприклад, у дитини з'являються проблеми зі сном, вона стає дратівливою; виникають труднощі концентрації уваги, чи також гіперуважність, перебільшена реакція страху.

Критерій F. Порушення викликають помітні розлади у навчанні, спілкуванні та інших значущих сферах діяльності [49].

Психологічна робота з віктимізованими дітьми із застосуванням моделі ПТСР має великий потенціал для забезпечення допомоги потерпілим. Дослідження, що базуються на моделі ПТСР, демонструють, що сама травматична природа події є первинним етіологічним показником, що стоїть за проблемами людини. Крім того, методи терапії посттравматичного стресу можуть ефективно використовуватися при роботі з дітьми, що перенесли психологічну травму різного характеру.

Роберт Пінос, який одним з перших почав вивчати наслідки дитячого травматичного досвіду з точки зору посттравматичного стресу, розглядає наслідки психологічної травми у дітей як складна взаємодія травматичного стресу і його наслідків з процесом розвитку дитини. Автор вважає за необхідне при діагностиці та терапії посттравматичного стресу у дітей аналізувати три взаємодіючі фактори: (1) травматичний досвід (як об'єктивні характеристики, так і суб'єктивні реакції дитини), (2) нагадування про цей досвід (частота та інтенсивність нагадувань як зовнішнього, так і внутрішнього походження) і (3) вторинні проблеми і стреси в повсякденному житті дитини [85].

Існує ряд особливостей психодіагностики посттравматичного стресу у дітей, так як його ознаки в дитячому віці можуть значно відрізнятися від проявів у дорослих [38]. В основному це пояснюється тим, що діти не завжди можуть встановити причинно-наслідкові зв'язки між своїми почуттями, поведінкою і травмою. Їм складно описати свої почуття в момент травми, але з опису батьків, які відзначають некоректну або збуджену поведінку дітей у цей момент, можна припустити, що діти переживали почуття жаху і безпорадності [3].

Нав'язливі спогади про травму в більшості випадків виявляються у дітей в специфічних іграх і малюнках, де вони повторюють тяжкі аспекти травми, будучи не в силах придумати сприятливий результат. Це особливий вид ігор, коли діти одноманітно і монотонно повторюють один і той же сюжет гри, не вносячи в нього ніяких змін, ніякого розвитку. У таких іграх, як правило, відсутні катарсичні елементи, тобто діти, програвши певні сюжети, не відчувають полегшення [45]. У дітей можуть бути сни, на перший погляд незрозумілі, але які викликають жах. Дитина може не розуміти, що увісні якимось чином відображена катастрофа, тоді як дорослій людині це очевидно [52]. стресовий розлад сирота посттравматичний

Процес переживання психологічної травми протікає по-різному у дітей різного віку. Для кожного віку характерні свої біологічні, психологічні та соціальні особливості перебігу цього процесу.

При розгляді вікових особливостей протікання процесу переживання травми слід звернутися до вікової періодизації дитячого розвитку, до того, що є визначальним для цього розвитку. На наш погляд, періодизація дитячого розвитку Виготського - Ельконіної може допомогти розібратися в тому, на що перш за все слід звернути увагу при роботі з дітьми, які пережили психологічну травму. «Кожен вік, або період, характеризується наступними показниками: 1) певної соціальної ситуацією розвитку або тієї конкретної формою відносин, в які вступає дитина з дорослими в даний період; 2) основним або ведучим типом діяльності (існує кілька різних типів діяльності, які характеризують певні періоди дитячого розвитку); 3) основними психічними новоутвореннями (у кожному періоді вони існують від окремих психічних процесів до властивостей особистості) »[50].

Характеристика молодшого шкільного віку (6-9 років)

У молодшому шкільному віці соціальна ситуація стає значимішою і має вплив на розвиток дитини. У дитини з'являється своє місце у світі дорослих, місце, до якого вже з повагою та увагою ставляться дорослі - місце учня. Провідною діяльністю стає діяльність навчальна. І не випадково, що посля перенесеної травми часто в першу чергу помітні порушення саме навчання.

Пам'ять і сприйняття дитини поступово стають все більш опосередкованими розумовою діяльністю. Тому тут особливу роль набуває інтерпретація тих чи інших подій вже самою дитиною. Але, як і у старших дошкільників, ми нерідко можемо зустріти риси «магічного» мислення, коли дитина дуже своєрідно пояснює подію. І це може призвести до найнесподіваніших причин страхів, почуття провини, появи ритуалів і т.д. Іноді причину того, що сталося молодші школярі можуть приписувати не тільки собі, а й комусь ще або чиїмось дурних намірів. Звідси часом виникають неадекватні образи і неприязнь до якихось людей.

У дітей молодшого шкільного віку на наявність проблем після перенесеної травми вказують наступні ознаки: дитина постійно плаче, тремтить або виглядає переляканою; занурена у самостимуляцію (постійно розгойдується вперед-назад або хитає головою), і в неї спостерігаються розлади сну: кошмарні сновидіння, безсоння або надмірна сонливість; буває нічне нетримання сечі; відзначаються порушення апетиту; можуть спостерігатися різні розлади самопочуття без наявних причин (головний біль, запаморочення, біль у хребті, подразнення очей, розлади травлення); дитина виявляє агресивність або поводиться дуже шумно і грубо під час гри; дуже замкнута, а також занадто спокійна і слухняна, ніяк не виявляє свої почуття і бажання або ж пригнічена і байдужа; повертається в певних рисах поведінки до більш раннього віку (наприклад, перестає контролювати сечовий міхур); не може концентрувати увагу або запам'ятовувати засвоєне в школі; проявляє метушливість і нездатність завершити розпочату справу; дратівливий по відношенню до оточуючих, боїться і недовіряє їм; не може займатися разом з іншими; весь час думає про погані речі, які, віна пережила. [38]. У дітей старшого віку з'являються проблеми в навчанні та спілкуванні. Їм властиві поведінкові порушення від депресії до агресії.

У молодших школярів зустрічаються стійкі психічні розлади (в 1,5 рази частіше, ніж у дошкільнят) у вигляді тривожно-фобічні, депресивних, істероподібних, вегетативно-судинних та інших соматичних порушень [33]. Тому надзвичайно важливо вчасно виявити і діагностувати ПТСР, щоб в майбутньому уникнути небажаних проявів, які призведуть до патологічних якостей особистості як соціальної істоти.

1.3 Поведінкові прояви дітей молодшого шкільного віку в кризовій ситуації

Посттравматичний стрес (ПТСР) - це основне порушення, що виникає внаслідок перенесеної травмуючої події. ПТСР може виникати в будь-якому віці, в тому числі і в дитинстві. У дітей, які отримали травму, можуть виникнути психічні та емоційні розлади, фобії та порушення в поведінці [31].

Американський психолог Дж. Ялом запропонував розглядати всі психологічні проблеми травматичного стресу з точки зору смерті, свободи, ізоляції, безглуздя. У травматичній ситуації ці теми виступають не абстрактно, не як метафори, а є абсолютно реальними об'єктами переживання. Так, смерть постає перед людиною в двоякому вигляді. Людина стає свідком смерті інших людей (знайомих, незнайомих, рідних, близьких) і опиняється перед обличчям своєї можливої смерті.

У звичайному житті в людини є психологічний захист, що дозволяє їй існувати пліч-о-пліч з думкою, що в якийсь момент для неї нічого не буде мати значення. Утворюються ці психологічні захисти не відразу. Вперше страх смерті виникає у трирічної дитини: вона починає боятися засинати, багато розпитує у батьків про те, чи вони не помруть і т. д. Надалі дитина створює психологічні захисти, які виступають у вигляді базових ілюзій. Таких ілюзій три: ілюзія власного безсмертя, ілюзія справедливості і ілюзія простоти створення світу.

Ілюзія власного безсмертя виглядає приблизно так: "Я знаю, що всі люди рано чи пізно повинні померти, але коли справа дійде до мене, я вже як-небудь викручуся. До того часу, можливо, винайдуть еліксир безсмертя або що-небудь таке ". Інакше кажучи: "Можуть померти всі, крім мене".

Перше ж зіткнення з травматичною ситуацією ставить дитину віч-на-віч з реальністю. Вперше у своєму житті вона змушена буде визнати, що може померти. Для більшості таке відкриття може кардинально змінити образ світу, який із затишного, захищеного перетворюється на світ фатальних випадків, що продувається всіма вітрами.

Ілюзія справедливості говорить: "Кожен отримує те, на що заслуговує". Інакше кажучи, дитина думає, що якщо буде хорошою дівчинкою (чи хлопчиком) і буде робити все так, як говорили мама і тато, то нічого поганого відбутися не може. Ця ілюзія також дуже поширена і стійка. Один з її варіантів: "Якщо я буду робити добро людям, то воно повернеться до мене".

Потрапляння в травматичну ситуацію відразу ж показує з усією очевидністю неправильність, нереальність ілюзії про справедливість устрою світу. Для дитини це відкриття часто є справжнім потрясінням. Адже насправді воно знецінює всі зусилля: дійсно, навіщо добре вчитися, намагатися бути хорошою людиною і т.д., якщо це не дасть захищеності.

Третя базова ілюзія «ілюзія простоти устрою світу» свідчить: світ дуже простий, в ньому є тільки чорне та біле, добро і зло, наші і не наші, жертви і агресори. Весь світ ніби поділений на дві антагоністичні частини.

Руйнування базових ілюзій - це момент, болючий для будь-кого. І дуже важливо, що буде потім. Якщо людина зможе вийти зі світу хоч і зручних, але все ж ілюзій у світ небезпечний, але все ж реальний, значить, вона подорослішала і зробила великий крок вперед як особистість. Якщо ж вона не змогла подолати цей бар'єр, то, як правило, людина або робить висновок, що світ жахливий (хоча він не добрий і не поганий, він такий, який він є), або ж будує інші ілюзії, що допомагають їй відтворити і зміцнити переконання власного безсмертя. Часто таку роль виконує релігія.

Подолання базової ілюзії могло б виступити в такому варіанті: "Все, що ми робимо, ми робимо насамперед для себе. І навіть якщо це може здатися безглуздим, ми повинні це робити, просто щоб залишатися людьми".

Безумовно, нікому не побажаєш пережити психологічну травму, але вже якщо це сталося, то все залежить від того, як людина зможе впоратися з цим. У випадку, коли людина змогла отримати з її переживання важливий для себе досвід, вона стає більш зрілою особистістю. І, незалежно від свого віку, вона завжди буде психологічно дорослішим того, хто ніколи не стикався з людською трагедією. Вона буде більше розуміти життя і краще відчувати інших людей [42].

Система психологічного захисту (ПЗ) у дітей, що переживають кризову ситуацію, характеризується більш незрілими і менш гнучкими проявами захисних механізмів, ніж у дорослих людей у подібних ситуаціях. Мета механізмів психологічного захисту полягає в підтримці стабільності образу Я і зниженні тривоги. Психологічні захисти виникають на ранніх етапах вікового розвитку, підтримують ригідну систему поведінки, блокують пошук у вирішенні конфлікту самореалізації дитини і підлітка. Акумуляція (накопичення) нерозв'язних конфліктів, що утримуються з допомогою механізмів психологічного захисту, в свою чергу, посилює когнітивні викривлення реальності і призводить до дезадаптації.

Найбільш типові механізми психологічного захисту у дітей та підлітків наступні:

Регресія до більш раннього дитячого поводження. У кризовій ситуації цей захисний механізм проявляється в поверненні дитини / підлітка до більш примітивних способів реагування: вона стає плаксивою, примхливою, дратівливою, несамостійною і т. п. У віці 5 років регресія проявляється в підвищеній залежності від найближчого оточення і більш слабкому контролі над імпульсами і потягами. Регресія також проявляється в нав'язливості, розвитку садомазохістських рис по відношенню до інших (дитина може виступати і в ролі ображеного, і в ролі кривдника), агресивності і т.д. У ситуації насильства регресія є швидше ознакою психічного виснаження через тривалість стресу [22] .

Ідентифікація з агресором. Це несвідоме перенесення на себе почуттів і якостей, притаманних людині, що проявила агресію щодо дитини або зловживала її становищем [90] .

Придушення Я. Це інший поширений у 5-річних дітей спосіб захисту, що часто поєднується з пасивністю. Дитина уникає нового життєвого досвіду, який може нести з собою ризик і виклик, вибирає вузьку, але безпечну сферу активності з мінімальною кількістю інтересів, є заздалегідь песимістично налаштованою щодо результату своїх дій. Часто через це страждає здатність до навчання. У цьому віці самоповага ще дуже крихка, і, хоч амбіції дитини високі, здатність захищатися гумором та іронією ще не сформована. У зв'язку з цим іронія дорослих і фактична або уявна критика товаришів часто стають нестерпними.

Заперечення. Це захист від неприємної дійсності за рахунок відмови від її реалістичного і адекватного сприйняття, від усвідомлення дитиною власних проблем. Заперечення є кардинальним психологічним захистом при всіх зовнішніх травмах, в тому числі і сексуального характеру.

Проектування, приписування іншим своїх власних, часто заперечуваних для себе бажань і намірів. У дітей, які пережили насильство, проекції можна спостерігати у створених ними малюнках, іграх, казках, історіях. Часто під впливом цього виду захисту діти звинувачують інших у тому, що відчувають самі, але не хочуть собі в цьому зізнатися.

Ізоляція почуттів, неможливість усвідомлювати свої почуття і повною мірою проживати їх. Дитина фактично не дозволяє собі відчути всю повноту свого гніву чи смутку. Цей механізм захисту веде до заморожування почуттів, розвивається так звана емоційна тупість [41].

Асоціативні захисти проявляються у вигляді короткочасних або тривалих станів зміненої свідомості з запереченням дійсності, відходом у фантазії, байдужістю. Дитина може вважати, що травмуюча її подія трапилася не з нею, що дитина не брала участь в цьому (деперсоналізація і дереалізація).

Первинна дисоціація (фрагментація травматичного досвіду) дитина-підліток не в силах сприйняти цілісну картину того, що відбувається, частина сенсорних і емоційних елементів події ізолюються від повсякденної свідомості.

Вторинна (перітравматична) дисоціація. Це обмежена можливість когнітивної переробки травматичного досвіду. Дитина витісняє деякі аспекти психотравмуючої ситуації або навіть її всю в цілому. Виявляється в ситуації, що виходить за рамки повсякденного досвіду дитини.

Третинна дисоціація. Поява множинності особистості. Поведінка дитини виглядає як дії двох і більше людей, кожен з яких не знає про існування іншого. Цей вид дисоціації зустрічається рідко і зазвичай пов'язаний з тривалим сексуальним насильством і одночасною фізичною травматизацією дитини.

Для дітей шкільного і підліткового віку важливі ситуаційні фактори. Патогенність того чи іншого психотравмуючого чинника в цьому віці залежить не тільки і не стільки від сили і тривалості травмуючого фактору, скільки від суб'єктивної значущості його змісту для дитини. Значимість впливу визначається ціннісним характером психотравмуючих переживань для особистості дитини та їх зв'язком з аналогічними переживаннями у минулому життєвому досвіді. Якщо психологічні захисні механізми особистості досить ефективні, то психогенні розлади не виникають. Однак при наявності несприятливого фону розвитку особистості дитині може не вистачити ресурсів для компенсації психотравмуючих переживань.

У кризовій ситуації реакції дитини можуть бути:

1. експресивними - дитина проявляє сильні емоції, може плакати, кричати, ридати, сміятися, але головним при цьому є неможливість контролювати себе;

2. контрольованими - дитина намагається стримувати себе, зовні може виглядати надто спокійною;

3. шоковими - дитина ніби приголомшена, пригнічена, їй важко зрозуміти, що з нею відбулося.

Всі ці типи реагування можуть змінювати один одного, складаючись в певний тип поведінки, з яких зазвичай виділяють наступні:

1. Інтерналізована поведінка. Діти, які виявляють цей тип поведінки, часто ізольовані і закриті. Вони не прагнуть до взаємодії з іншими. Також вони:

· виявляють ознаки зниженого настрою аж до депресії;

· виявляють недолік спонтанності і ігрової поведінки;

· слухняні і легко довірливі;

· здаються надмірно уважними і полохливими;

· лякаються нетипових подразників і бояться нового;

· мають проблеми з сном і засинанням;

· часто скаржаться на біль в голові і животі, порушення харчового циклу;

· схильні до адиктивної (залежної) поведінки;

· формулюють загрози суїциду;

· схильні до дисоціативних розладів;

· демонструють аутоагресію (наносять собі порізи, опіки і т.п.).

Нанесення собі фізичних пошкоджень потрібно відрізняти від спроб самогубства. Нанесення різаних ран і опіків обумовлюється цілим рядом причин, однією з яких є спроба набуття контакту з реальністю (вихід з стану депресії і дисоціації). Виникаюча біль є копінговою реакцією (способом співпраці з кризовою ситуацією). Крім того, дітям здається, що таким чином вони залучать увагу дорослих, стануть об'єктами турботи і розради. Особливо це стосується дітей, які проживають в соціальних установах. Деяким дітям також важливо переконатися в тому, що вони - живі, що в них тече кров, як у звичайних людей. Зазвичай така поведінка характерна для підлітків, але можуть її демонструвати і діти молодшого віку, особливо якщо вони беруть участь в цьому спільно, а дії їх при цьому носять ритуалізований, таємничий характер. Якщо таку поведінку не припинити, то вона закріплюється як копінгова реакція і зберігається в дорослому віці.

2. Екстерналізована поведінка. Діти з екстерналізованою поведінкою направляють свої емоції і почуття назовні, на інших дітей, на дорослих, на предмети. Як правило, вони:

· агресивні, ворожі і деструктивні;

· можуть вести себе зухвало, можуть самі спровокувати побиття або сексуальні посягання на себе, можуть самі нападати на інших;

· часто знущаються над тваринами (аж до їх вбивства);

· схильні до деструктивних форм поведінки (наприклад, до підпаливного вандалізму);

· можуть демонструвати сексуально забарвлену або сексуально спрямовану поведінку.

Такі діти відразу помітні, оскільки представляють проблеми для оточуючих, тому подібні порушення поведінки легко розпізнаються.

Практика показує, що діти з інтерналізованою поведінкою в результаті роботи з психологом можуть починати демонструвати екстерналізовану поведінку. Це можна пояснити тим, що коли діти починають довіряти консультанту і розслабляються, то вони дозволяють собі висловлювати пригнічені почуття, такі як злість і ворожість.

3. Як особливий феномен поряд з двома основними типами поведінки виділяється сексуалізована поведінка, яка притаманна перш за все дітям, які пережили сексуальне зловживання. Часто така поведінка залишається непродіагностованою, і в результаті дитина не отримує необхідної допомоги.

Сексуалізована поведінка виникає як наслідок сексуального зловживання, такого, наприклад, як:

· заохочення сексуальної поведінки, не відповідного віковим нормам розвитку дитини;

· сексуальні контакти з дитиною;

· трансляція дорослими неправильних уявлень про моралі і сексуальну поведінку.

Основні прояви сексуалізованої поведінки наступні:

· Дитина надмірно стурбована сексуальними темами і демонструє нав'язливу сексуально забарвлену поведінку.

· Дитина проявляє ранню зрілу сексуальну активність.

· Дитина здійснює агресивні сексуальні дії.

· Дитина вступає в безладні сексуальні відносини, займається проституцією.

· Дитина демонструє сексуальні відхилення [59].

Діти, які пережили кризову ситуацію, пов'язану з сексуальним зловживанням, проявляють загострений, ненормальний інтерес до сексуальних тем, часто схильні до ранньої сексуальної активності. При оцінюванні дитячої сексуальної поведінки необхідно знати нормативні етапи розвитку сексуальності [12] .

Зазвичай дитина проходить п'ять фаз розвитку посттравматичного стресу. Перша фаза - фаза тривоги - негайна реакція на травматичну подію, що виражається в тривожній поведінці, коли дитина ще не може усвідомити те, що сталося. На другій фазі - фазі заперечення - можливі безсоння, амнезія, бездушність, розгальмування, соматичні симптоми. Наступна фаза - фаза нав'язливості, для неї характерні переляк, емоційна лабільність, порушення сну. Опрацювання та завершення - заключні фази: дитина усвідомлює причини події, оплакавши втрату, вона знаходить надію і здатність будувати плани на майбутнє.

Дитина починає зі стадії рівноваги і веде себе цілком нормально. У момент отримання травми дитина відчуває тривогу, страх і загрозу своєму життю, посилюється почуття нерухомості й напруги, до тих пір, поки воно не стає нестерпним (таким сильним, наскільки може витримати його свідомість). Якщо в житті дитини є близька людина, з яким вона може поділитися, наприклад, батько, вчитель, психолог або священик, тоді травма стане частиною її свідомості, що допоможе дитині відновитися.

У разі, коли дитині було надано неправильну допомогу, їй доводиться справлятися з травмою самій, і всі переживання і спогади про травматичну подію залишаються в її підсвідомості. На цій стадії напруга слабшає і настає звичайний стан рівноваги. Травма настільки глибоко сидить у підсвідомості, що тільки фахівець може її виявити. Однак травмуючі події будуть впливати на майбутні події в житті дитини. Прикладом того може слугувати ситуація, коли дитина без причини починає плакати, злитися, відчувати страх, не може говорити про це і не знає причини своєї поведінки. Дитина не може нічого розповісти. Ось той випадок, коли необхідна спеціальна допомога. [60]

Реакції травми можуть проявлятися у вигляді страху, неспокою, болю, злості, мстивості, почуття провини, безпорадності.

Занепокоєння: коли навколишня обстановка радикально змінюється, дитина турбується про те, що й інші небажані зміни можуть статися в її житті. Дітей може турбувати, що батьки можуть їх залишити, або що з батьками щось трапиться. Стурбовані діти потребують підтримки й стабільності. Вони чекають, коли ви повернетеся додому, і якщо ви запізнюєтеся хоч на кілька хвилин, починають турбуватися.[61]

Злість: злість дитини може бути спрямована не на окремо взяту людину, а на ситуацію в цілому. Зміщення злості - це явище, що часто зустрічається у дітей. Діти намагаються покарати своїх батьків або інших дорослих в спробі справитися зі своєю злістю. Злість у дітей проявляється в запальності, почутті розчарування, збудженості, частому підвищенні голосу, зухвалій поведінці, проблемами зі своїми однолітками та вчителями у школі. Злість може лежати в основі таких вчинків, як крадіжка або брехня.

Страх: страх часто виникає, коли звичний устрій життя дитини змінюється. Наприклад, після розлучення або втрати одного з батьків. Діти, які живуть в повній сім'ї, прокидаючись, бачать маму і тата. Вони до цього звикли. Коли цей устрій життя змінюється через втрату, розлучення або розставання батьків, часто виникає страх [59]. Діти бояться, що, втративши одного з батьків, легко можуть втратити й іншого. Ось що може на це вказувати: вони постійно потребують нагадування, що все буде добре, не хочуть розлучатися з батьками, з якими живуть навіть ненадовго, коли розлучаються, відчувають себе в небезпеці, не хочуть говорити про свої страхи і замикаються в собі.

Відхід в себе, біль: відхід в себе може бути викликаний рядом причин. Деякі діти бояться перенести ще більший біль, і тому думають, що, приховуючи свої емоції, будуть невразливі. На це вказує наступна поведінка: коли дитина говорить менше, ніж зазвичай; не хоче розповідати про те, що з нею відбулося за день; на питання відповідає дуже коротко; прагне проводити більше часу не вдома, або, навпаки, завжди одна в своїй кімнаті.

Відчуття занедбаності/відчуття провини: відчуття занедбаності у дітей може бути викликане розлученням батьків, передачею під опіку або будь-якою іншою подією, що викликає травму. Діти не завжди можуть зрозуміти, що розлучення стосується лише батьків, а не їх самих. Коли діти відчувають, що ними нехтують, важливо переконати їх в тому, що вони у будь-який момент можуть з вами поговорити [63].

Діти виражають свої переживання через безліч видів поведінкових моделей і емоційних реакцій. Гіперактивність, агресивна поведінка, проблеми з навчанням, різкі напади гніву, усунутість, депресія, низька самооцінка, недовіра, - ось тільки деякі з численних способів, за допомогою яких вони дають зрозуміти, що з ними щось не так. Розпізнати і справитися з такою поведінкою достатньо складно, а іноді її можна сприйняти за щось інше. Діти, яких вважають гіперактивними, агресивними, замкнутими або такими, що зазнають труднощі з навчанням, насправді можуть бути просто травмованими [64].

1.4 Психологічний розвиток дітей, що виховуються в інтернатних закладах

В багатьох країнах виникли різноманітні типи дитячих установ - від прогулянкових груп до дитячих будинків. Одні установи діти відвідують тільки вдень, іноді всього 2-3 години, проводячи всю решту часу в сім'ї. В інших вони живуть 5 днів в тиждень, повертаючись до батьків на суботу і неділю. В установах інтернатного типу діти прибувають постійно, лише до деяких з них зрідка і ненадовго приходять родичі [73].

Поява дитячих установ викликала вельми неоднозначне відношення і прагнення розібратися в тому, як вони впливають на психічний розвиток дітей, а також породило проблему "інституалізації", тобто питання про особливості формування особистості і поведінки дитини, що відвідує суспільні дитячі установи [80]. За рубежем в капіталістичних країнах довгий час широко існувало переконання, що розвиток дітей в таких установах сильно відстає. Багато учених підкреслювали згубну і негативну дію установ на психіку дітей. Р.Заззо (1967) писав, що французькі робітники спочатку опиралися створенню ясел і дитячих садів, побоюючись, що там з дітей "зроблять ідіотів". Особливу турботу викликали умови виховання дітей, позбавлених сім'ї і батьківського опікування. Р. Спиц (1945) змальовував драматичні картини - крайньої форми "інституалізації" дитини. Діти в закритих установах, розлучені з матерями, впадають, за його даними, в маразм, і на першому році життя до 70% немовлят гинуть, а інші перебувають на межі розумової відсталості і психічних аномалій [85]. Такі спостереження автор зробив в одному з найбільших дитячих будинків в Західній Німеччині.

Англійський психолог Дж. Боулби більш ніж півстоліття займався проблемою розвитку дітей, що живуть без повноцінного контакту з матір'ю. Він вважав, що для дитини необхідний зв'язок саме з біологічною матір'ю для його правильного розвитку в ранньому віці.

Радянський психіатр М.І. Буянов відзначив, що "Зі всього цього, про що писав Боулбі протягом більш півстоліття з безперечністю можна визнати тільки одне: для гармонійного розвитку характеру дитини необхідна материнська турбота, але яка турбота, в чому вона повинна виявлятися і т.д. - це все ще суперечливе питання, потребує конкретизації" [35].

У. Деніс і П. Наджарьян (1957) обстежував 100 сиріт в Лівані. Вони переконалися, що в притулку діти дійсно різко відстали від однолітків з сім'ї до кінця першого року життя. Але причиною, як вони з'ясували, були не якісь то приховані вади, нібито невід'ємно властиві суспільному вихованню, а цілком конкретні обставини, характерні саме для даного притулку. Автори помітили апатичність сестер, що опікуються дітьми, їх байдужість до вихованців байдужість до знаків уваги і прихильності з боку малюків. Більш того, в притулку було дуже мало іграшок, діти проводили основний час в ліжечках із стінками, затягнутими матерією, що заважало їм бачити один одного і приміщення. Діти майже не доторкалися нянь, навіть під час годування ті не брали малюків на коліна, а пристосовували кожному за допомогою подушок пляшки з молоком, що недивно - на одну няню доводилося не менше 10 немовлят.


Подобные документы

 • Особливості сексуального насильства у межах посттравматичного стресового розладу. Загальні поняття про посттравматичні стресові розлади. Психологічні наслідки зґвалтувань для жінки. Рекомендації щодо реабілітації жінок, які зазнали сексуального насилля.

  дипломная работа [180,7 K], добавлен 16.02.2011

 • Зміст та види стресу в психології; його медичні ознаки. Симптоми посттравматичного стресового розладу. Психологічні особливості особистості з травматичним стресом. Розробка корекційно-розвивальної програми з розвитку стресостійкості для підлітків.

  дипломная работа [82,2 K], добавлен 11.09.2014

 • Особливості соціалізації, формування особистості та психічного розвитку учнів початкових класів. Робота шкільного психолога з учнями початкових класів, труднощі адаптації дитини до умов шкільного закладу. Корекція психологічної готовності дітей до школи.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 09.11.2012

 • Визначення поняття та особливостей травматичної ситуації і стресу. Розуміння сутності переживання травматичної події в зарубіжній та вітчизняній психології. Психологічні характеристики постраждалої особи. Діагностика посттравматичного стресового розладу.

  реферат [29,5 K], добавлен 18.12.2014

 • Психологічні проблеми дітей молодшого шкільного віку. Труднощі адаптації дитини до умов шкільного закладу. Проблеми спілкування та дитячі острахи. Типологія дітей з труднощами в навчанні. Психокорекційна робота психолога з учнями початкових класів.

  курсовая работа [50,6 K], добавлен 21.01.2011

 • Характеристика розумової активності дітей раннього віку, умови формування. Супровід практичного психолога в розвитку дитини, етапи залучення вихователів і батьків до системи. Принципи психодіагностичної роботи фахівця. Моделі розумового розвитку.

  контрольная работа [29,6 K], добавлен 08.06.2015

 • Особливості розвитку пам’яті та її механізмів у молодшому шкільному віці. Типи та риси пам’яті. Організація, методи та результати діагностики пам’яті дітей молодшого шкільного віку. Вікові особливості механізмів запам’ятовування молодшого школяра.

  курсовая работа [589,8 K], добавлен 16.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.