Соціальний захист малозабезпечених громадян в Україні: питання правового забезпечення

Аналіз основних правових категорій права соціального забезпечення. Історія розвитку законодавства України. Міжнародний досвід та шляхи удосконалення вітчизняної системи соціального захисту малозабезпечених громадян. Зміст бюджетної підтримки населення.

Рубрика Социология и обществознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 31.10.2014
Размер файла 93,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Оскільки Україна ратифікувала багато міжнародних договорів відповідно маємо пристосовувати їх або на відміні від них створювати щось нове через покращення вже існуючого механізму забезпечення системи соціального захисту різних верств населення.

Важливою проблемою виступає правильність та порядок призначення соціальних державних допомог малозабезпеченим громадянам, а саме реальність поданих даних до органів призначення та контролю, виплат самих допомог на місцях.

Одним із варіантів певного покращення в системі соціального захисту малозабезпечених громадян є створення спеціалізованої бази даних по цій категорії соціально-потребуючих громадян, де відповідно потрібно мати детальний та професійний контроль за дотриманням вимог при оформленні таких допомог.

Покращення програми адресних допомог має також корегуватися через спільну діяльність окрім органів Міністерства соціальної політики України та організації підтримки з боку органів місцевого самоврядування.

Така співпраця має принести тільки позитивний ефект та збільшити відсоток призначення дійсно потрібних допомог через реалізацію соціального захисту малозабезпеченим громадянам в Україні в цілому та незалежно від існуючих проблем колізійного характеру в нормах законодавства.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР).-. - №30, ст. 141.

2. Закон України “Про прожитковий мінімум” від 15 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - № 38. - ст. 348.

3. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 р.// Відомості ВРУ. - 1999.-№ 46-47. - ст. 403.

4. Закон України “Про екстрену медичну допомогу” // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 330, ст. 340.

5. Закон України “Про основи соціальної захищеності інваліда в Україні” від 21.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - № 21. - ст. 252.

6. Закон України “Про зайнятість населення” від 05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 24. - ст. 243.

7. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 р. // Відомості ВРУ. - 1992. - № 3. - ст. 21.

8. Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16.11.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№ 1. - ст. 2.

9. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 35. - ст. 290.

10. Закон України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. 1991.

11. Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” від 21.11.1992 р.//Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 5.- ст. 22 12.Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії ” від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 48. - ст. 409

12. Закон України “Про соціальні послугі” від 19.06.2003 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2003. -№ 45.- ст. 348.

13. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» Відомості Верховної Ради України. - 2012. -№ 5515. - ст. 7.

14. Закон України «Про психіатричну допомогу» ВВР України. - 2003 р. № 1364-ІV.

15. Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"//ВВР України від 18 травня 2004 р. № 1727-ІV.

16. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» //ВВР України. - 09.04.1999. - № 586-XIV.

17. Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 7.

18. Закон України "Про міжнародні договори України"// ВВР України 2004, N 50, ст. 540.

19. Закон України “Про межу малозабезпеченості” //ВВР України. - 1994, № 42, ст. 382.

20. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 30, с. 142.

21. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 02.06.2005 р. // ВВР України. - 205. - № 26, с.

22. Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від12.12.1991 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 11, с.152.

23. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20.12.1991 р.// Відомості Верховної Ради України. - № 15, с.190.

24. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”. - ВВР України. -N 107-VI від 28.12.2007.

25. Андрієнко І. С. Правове регулювання державних соціальних допомог малозабезпеченим особам в Україні. - автореф. дис. канд. юрид. наук. - Л., 2010.- 18 с.

26. Базилевіч К.С. Страхова справа// К.С. Базилевіч. - К.: 2002. -ст. 73.

27. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні/ Н.Б. Болотіна// К., 2011. ст.381.

28. Боков О. В. Механізм управління системою загальнообов'язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: автореф. дис. Кандидата юридичних наук// О.В. Боков. - 2010. ст.8.

29. Гусов К.М. Право социального обеспечения/ К.М. Гусов. - 1999.- ст.344

30. Гусов К. М. Право социального обеспечения России // К.М. Гусов. - М.: Проспект. 2007. - 645 с

31. Глушенко П. П. Социально-правовая защита конституционных прав и свобод граждан (Теория и практика). Спб., 2008. с. 20-22

32. Дідьє Ф. Захистити людину праці: про систему соціального страхування в Україні /Ф. Дідьє// Урядовий Кур'єр. - К., 2009. - №140. -ст.6.

33. Дурденевский В. М. Лекції з права соціальної культури. М.; Л., 1929.- ст.10

34. Кожевніков Д.Є. Государственная соцыальная помощь малоимущим гражданам: правовые вопросы: дис...канд. юрид. наук.: 12.00.05/ Д.Є. Кожевніков - Екатеринбург. 2010. - 635 с.

35. Кулачок Л.В. Державна допомога сім'ям з дітьми як форма соціально-правового захисту. -автореф. дис. кандидата юридичних наук // Л.В. Кулачок. -Х., 2003

36. Мачульская О. Е. Право социального обеспечения//О.Е. Мачульская. - 1997. - ст. 208.

37. Носівські Вісті. -2 листопада 2013 р. - місц. газета. -16 с.

38. Нагребельний В.П. Соціальний захист//Юридична енцеклопедія. 1998 р.- 2003. ст. 736.

39. Парягина О.А. Правовые проблемы социальной политики: Учебн. пособие. Иркутск, 2001. с. 25, 51

40. Проніна Л.І. Підвищення єфективності соціального забезпечення//І.Л. Проніна - М.:Юрид. Література, 1990. - с. 5-6

41. Сташків Б.І. Поняття права соціального забезпечення// Право України. - 2000. -№5.- ст. 24-26.

42. Сільченко С.О. Соціальне страхування: реалії та перспективи правового регулювання// Проблеми трудового права. - 2011. - №102. - ст. 79-80.

43. Хомра О.У. Бідність в Україні: оцінки, наслідки, специфіка характеристик в монофункціональних містах // Матер. III міжнар. Конф. «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні», 2005.

44. Чепінога В.Г. Єкономічна теорія// В.Г. Чепінога. - 2011. п.3 - ч.17.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження етапів становлення та розвитку системи соціального страхування, та особливостей її нормативно-правового забезпечення. Аналіз сучасного стану системи соціального захисту та пенсійного забезпечення в Україні та їх фіскального забезпечення.

  курсовая работа [728,5 K], добавлен 23.03.2016

 • Поняття, види та заходи соціального захисту населення. Соціальний захист як складова соціальної політики. Необхідність розробки Соціального кодексу України. Основні складові елементи та принципи системи соціального захисту населення на сучасному етапі.

  реферат [23,3 K], добавлен 12.08.2010

 • Соціальна політика як знаряддя реалізації системи соціального захисту. Еволюція системи соціального захисту у вітчизняній економіці. Аналіз нормативно-правової бази здійснення соціального захисту. Проблеми соціальної політики України, шляхи подолання.

  курсовая работа [84,1 K], добавлен 08.03.2010

 • Формування системи соціального захисту в Україні. Нормативно-правові акти, що регулюють відносини в сфері соціального захисту населення, пенсійне забезпечення як його форма. Діяльність Управління праці і соціального захисту Деражнянської міської ради.

  дипломная работа [4,9 M], добавлен 11.03.2011

 • Сутність і механізми соціального захисту на ринку праці, його державне регулювання. Стан активної і пасивної політики сприяння зайнятості населення. Соціальний захист незайнятої молоді. Пропозиції щодо підвищення ефективності системи соціального захисту.

  курсовая работа [155,8 K], добавлен 25.03.2011

 • Основні принципи системи соціального захисту населення, які закладені в Конституції України. Матеріальна підтримка сімей із дітьми шляхом надання державної грошової допомоги. Реалізація програми житлових субсидій. Індексація грошових доходів громадян.

  реферат [23,9 K], добавлен 13.12.2011

 • Державна і соціальна політика щодо допомоги малозабезпеченим сім’ям. Аналіз проблем, які виникають у малозабезпечених сімей. Основні причини бідності українських сімей. Зміст діяльності соціального працівника в роботі з малозабезпеченими сім'ями.

  курсовая работа [45,3 K], добавлен 29.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.