Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

Найважливіша особливість аграрних відносин. Земля як основна умова будь-якого виробництва. Особливість аграрних відносин та їх реформування. Кількість сільськогосподарських підприємств в Україні за організаційно-правовими формами господарювання.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид материалы конференции
Язык украинский
Дата добавления 20.09.2008
Размер файла 8,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Ковтало Олег Богданович

Студент III курсу ФЕМ, с-ть маркетинг

Факультету економіки і менеджменту

Спеціальність маркетинг

Науковий керівник асистент кафедри історії

України та економічної теорії

Кушнір Леся Павлівна

Найважливішою особливістю аграрних відносин є те, що в сільському господарстві основним засобом виробництва є земля.

Земля -- перша й основна умова будь-якого виробництва, але в сільському господарстві вона ще й головний засіб виробництва, елемент продуктивних сил . Тому в цій сфері результати виробництва значною мірою визначаються якістю земельних ділянок, їхньою родючістю, місцерозташуванням щодо ринків збуту, баз постачання потрібної техніки, мінеральних добрив тощо.

Особливість аграрних відносин зумовлена й тим, що земля є предметом праці й одночасно засобом виробництва.

Реформування земельних відносин призвело до суттєвих соціально-економічних змін на селі -- створення нових різнотипних суб'єктів господарювання у сільському господарстві та еконномічного підґрунтя для активізації їх діяльності (табл. 12.1).

Таблиця 12.1. Кількість сільськогосподарських підприємств в Україні за організаційно-правовими формами господарювання у 2004 р

Сільськогосподарські підприємства

Всього

Відсотків до загальної кількості

Всього

58 575

100

У тому числі:

Господарські товариства

8 172

14,0

Приватні підприємства

4 054

6,9

Виробничі кооперативи

1 727

2,9

Фермерські господарства

42 533

72,6

Державні підприємства

395

0,7

Підприємства інших форм господарювання

1 694

2,9

Сучасний земельний фонд України становить 60,4 млн га. Значна частка земельної площі (69,3 % , або 41,8 млн га) -- це сільськогосподарські угіддя, у структурі яких 78 % (32,5 млн га) припадає на ріллю. Земельні ресурси України характеризуються високими біопродуктивними властивостями. За допомогою досліджень ґрунтового шару встановлено, що середній вміст гумусу в ріллі становив 3,2 % (124,8 т на 1 га). За оцінками вчених, при оптимальній структурі землекористування, відповідному рівні землеробства держава здатна прогодувати 300-- 320 млн осіб.

Складовою аграрних відносин є рентні відносини.

Тому на сучасному етапі аграрних перетворень основним завданням державної політики є подолання деяких негативних процесів в аграрному секторі економіки і підвищення ефективності функціонування усіх суб'єктів господарювання на основі суттєвого поліпшення їх наукового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

В Україні склалася структура АПК, характерна для країн з відносно низьким рівнем господарського розвитку.

Підраховано, що якби всю продукцію, вироблену в сільському господарстві України, було збережено і своєчасно перероблено, то приріст обсягу виробництва і продовольства становив би не менше як 25 % , а за деякими видами -- 35-40 %.

Дослідження підтверджують, що використання значних наявних можливостей України для виробництва продовольства може забезпечити найближчими роками не тільки розв'язання продовольчої проблеми в країні, а й створити значний експортний потенціал.

Досвід розвинутих країн, система агробізнесу яких тривалий час формувалася під виливом держави, переконливо засвідчує, що в умовах ринкової економіки життєдіяльність сільськогосподарських підприємств, ефективність аграрного виробництва і відносна стабільність соціальної сфери в сільській місцевості значно зумовлені державним регулюванням.

Головними завданнями державного регулювання в країнах з розвинутою ринковою економікою в аграрній сфері є:підвищення прибутковості сільського господарства і розширення експорту основних видів продовольчих товарів;попередження перевиробництва окремих видів сільськогосподарської продукції; обмеження монополізму в суміжних із сільським господарством галузях промисловості.

Розвинуті країни світу щорічно надають дотації виробникам сільськогосподарської продукції на суму понад 300 млрд дол., з них тільки США -- більше 100 млрд дол. Дотації сільськогосподарським виробникам у країнах ЄС становлять до 40 % вартості валової продукції сільського господарства.

В Україні рівень відповідної державної фінансової підтримки сільського господарства зростає, але залишається ще не достатнім. Так у піріод 2000-2002 роки.обсяг підтримки сільського господарства в середньму за рік становив 5399 млн грн, а у 2003 році- 5433 млн грн. Частка підтримки у валовій продукції сільського господарства склала у 2000-2002 роках -8,8 %, а у 2003 році 8,6%.

Державна підтримка селянських господарств має стати невід'ємною складовою загальнодержавної програми соціально-економічних перетворень і розвитку країни.


Подобные документы

 • Механізм використання економічних відносин в аграрному секторі. Фактори, які визначають та забезпечують функціонування даних відносин. Особливості та проблеми реформування аграрних відносин та аграрної політики в Україні в сучасних ринкових умовах.

  курсовая работа [49,4 K], добавлен 02.01.2014

 • Аграрне виробництво, як єдність продуктивних сил і відносин економічної власності. Суб’єкти і об’єкти підприємництва в аграрному секторі. Рентні відносини та реалізація аграрних відносин в умовах ринкової економіки. Напрямки реформування АПК України.

  курсовая работа [356,6 K], добавлен 09.12.2010

 • Визначення необхідності і умов переходу підприємств від адміністративного до ринкового типа виробництва. Диверсифікація форм власності підприємств і їх входження в ринкові стосунки. Історія формування ринку в Україні і її місце в міжнародній торгівлі.

  курсовая работа [58,6 K], добавлен 03.01.2014

 • Зміст підприємницької діяльності. Порівняльна характеристика найбільш ефективних форм сільськогосподарських підприємств. Негативний вплив агрохолдингів на сучасний стан економіки в аграрному секторі України. Роль держави в розвитку підприємництва.

  курсовая работа [233,1 K], добавлен 17.11.2014

 • Поняття продуктивності праці, значення її підвищення, основні показники та напрямки аналізу. Стан сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах Красноградського району. Фінансові результати та ефективність господарювання, шляхи покращення.

  курсовая работа [113,5 K], добавлен 13.10.2014

 • Сутність планування, його роль, значення і місце в діяльності суб'єктів господарювання. Завдання і основні принципи планування розвитку сільськогосподарських підприємств. Організаційно-економічні основи державних сільськогосподарських підприємств.

  курсовая работа [84,6 K], добавлен 20.02.2010

 • Підприємства колективної власності в Україні. Формування багатоукладності відносин. Головні особливості розвитку багатоукладної економіки в Україні. Сучасні проблеми роздержавлення і приватизації в країні. Перехідний період України до ринкових відносин.

  курсовая работа [107,3 K], добавлен 07.09.2016

 • Формування фінансово-економічного капіталу і дослідження особливостей фінансової діяльності аграрних підприємств. Комплексний аналіз фінансово-економічної діяльності СТОВ "Колос". Цілі і напрями вдосконалення економічної діяльності аграрних підприємств.

  дипломная работа [138,3 K], добавлен 28.07.2011

 • Перехідна економіка як об’єктивна необхідність для встановлення ринкових відносин. Рівень продуктивних сил і виробничих відносин в процесі трансформаційних зрушень в економічному житті України. Перспективи становлення ринкової економічної системи.

  курсовая работа [76,9 K], добавлен 02.11.2009

 • Проведення моніторингу проблем орендно-майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах в контексті реалій аграрної економіки в Україні. Напрямки з формування ресурсного потенціалу та досягнення високих темпів приросту виробничої діяльності.

  статья [29,0 K], добавлен 31.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.