Аналіз фінансового стану підприємства ПрАТ "Меркатор"

Аналіз руху грошових коштів на прикладі ПрАТ "Меркатор". Аналіз фінансової стійкості, формування та використання капіталу підприємства, структури капіталу. Середньозважена вартість капіталу. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.03.2014
Размер файла 452,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА"

Центр післядипломної освіти

Контрольна робота

з дисципліни "Фінанси підприємства"

Виконала:

студентка факультету ЦПО

спеціальність "Економіка підприємства"

V курс, група 1

Перевірила:

Ушеренко Світлана Василівна

Київ 2013

Зміст

 • Вступ
 • 1. Аналіз руху грошових коштів
 • 2. Аналіз формування та використання капіталу підприємства; аналіз структури капіталу; визначення середньозваженої вартості капіталу (за формою № 1 "Баланс")
 • 3. Аналіз формування чистого прибутку підприємства; виявлення впливу факторів на результат - зміни ціни, зміни виручки, зміни собівартості; висновки за результатами аналізу (за формою № 2 "Звіт про фінансові результати")
 • 4. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства (за формою № 1 "Баланс")
 • 5. Оцінка ліквідності та платоспроможності (розрахунок чотирьох показників і висновки за результатами)
 • 6. Аналіз фінансової стійкості (розрахунок чотирьох показників + k покриття; висновки за результатами)
 • 7. Оцінка ділової активності (розрахунок п'яти показників, з яких три складні і два прості; висновки за результатами)
 • 8. Оцінка ефективності господарської діяльності (розрахунок п'яти показників висновки за результатами)
 • Висновки
 • Список використаної літератури
 • Додатки

Вступ

Становлення і функціонування підприємництва в Україні відбувалося шляхом переходу від планової економіки, коли все керувалося централізовано, до ринкових відносин. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції.

Вплив всіх цих факторів ставить певні вимоги до управління підприємством, виконання яких робить можливим функціонування підприємства в цьому середовищі. Зараз складність умов діяльності суб'єктів господарювання посилюється за рахунок фінансової кризи, яка позначилася на платоспроможності багатьох підприємств. Більшість підприємств в Україні не приділяє належної уваги фінансовому контролінгу, тим більше що в нестабільному середовищі це не завжди доцільно. Тим більше близько 80% підприємств не мають стратегії розвитку в період кризи, а управління в здійснюється на оперативному рівні, для того щоб хоча б забезпечити беззбитковість.

баланс фінансовий стан капітал

1. Аналіз руху грошових коштів

Об'єктом дослідження є торгівельне підприємство ПрАТ "Меркатор", яка є національним дистриб'ютором паливо-мастильних матеріалів.

ПрАТ "Меркатор" входить у трійку лідерів ринку паливо-мастильних матеріалів в Україні. Основна діяльність цього підприємства - продаж паливо-мастильних матеріалів на території України. Компанія входить в групу компаній V&V Group. Головний офіс компанії знаходиться в Кременчуці, є представництво в Києві. Компанія має близько 700 клієнтів, а кількість співробітників становить близько 140 чоловік.

ПрАТ "Меркатор" було зареєстроване 02 грудня 1998р. виконавчим комітетом Кременчуцької міської Ради і діє на підставі статуту. Підприємство було створено шляхом об'єднання майна трьох засновників у співвідношенні 45%,45%,10%, це майно становить статутний капітал підприємства.

До 2009 року головним управлінцем в компанії був один із власників господарського товариства, однак потім було прийнято рішення про залучення до управління компанією найманого директора, який має доcвід управління в галузі корпоративних продажів. Отже можна зробити висновок що рівень менеджменту на підприємстві є досить високим і є його сильною стороною.

В першу чергу партнерами компанії є її постачальники. Команія співпрацює з безпосередніми виробниками продукції, яку представляє, тобто компаніями "Baier & Schneider GmbH & Co”, "Koh-I-Noor Hardtmuth a. s.", "Inoxcrom, S. A.", ООО "Гамма”, тощо. Також для забезпечення нормального функціонування компанія співпрацює з перевізниками, страховими компаніями, тощо. Всі постачальники є зарубіжними компаніями, а отже розрахунку ведуться в іноземній валюті. Відсутність посередників у роботі з постачальниками є величезним досягненням для компанії та значною конкурентною перевагою. Важливим напрямком співпраці з постачальниками є отримання ексклюзивних прав на представлення продукції в Україні

ПрАТ "Меркатор" постійно аналізує своє місце на ринку паливо-мастильних матеріалів України.

Для здійснення оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства використовується публічна фінансова звітність. Таким чином доцільно здійснити оцінку активів і пасивів підприємства а також його фінансових результатів. Фінансові показники оцінюють в структурі і динаміці. Структура активів ПрАТ "Меркатор" зображена в Таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз структури активів ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр.

Показники

2009

питома вага

2010

питома

вага

2011

питома вага

Необоротні активи

7604,7

63,01%

13000,4

64,31%

19090,6

66,90%

Оборотні активи:

4463,5

36,99%

7213,6

35,69%

9444,6

33,10%

Запаси

3513,2

29,11%

4889,2

24, 19%

5577,9

19,55%

Дебіторська заборгованість

756,2

6,27%

2 323,3

11,49%

3 820,5

13,39%

Грошові кошти

194,1

1,61%

1,1

0,01%

46,2

0,16%

Всього активів

12068,2

100,00%

20214

100,00%

28535,2

100,00%

Загалом необоротні і оборотні активи розподіляються в співвідношенні 65%: 35%, тобто частка необоротних активів набагато більше, ніж оборотних активів. При тому що розмір активів і оборотних і необоротних збільшується, частка оборотних активів зменшується і з 36,99% зменшилась до 33,10%. Коефіцієнт реальної вартості оборотних активів зменшується, а свідчить про зменшення здатності підприємства забезпечувати можливість безперебійної діяльності, швидкої ліквідності оборотних активів.

Однак загалом структуру активів ПрАТ "Меркатор" можна відобразити на рис. 2.1.

Рис. 2.1 Аналіз співвідношення оборотних і необоротних активів ПрАТ "Меркатор"

Таке співвідношення не можна назвати позитивним чи негативним, так як кожне підприємство обирає для себе оптимальне розмір необоротних і оборотних активів, а стабільність даного співвідношення свідчить про його оптимальність для підприємства. Аналіз активів ПрАТ "Меркатор” в динаміці виявив наступні тенденції (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Аналіз динаміки активів підприємства ПрАТ "Меркатор” в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

Показники

2009

рік

2010 рік

2011

рік

Відхилення за 2009-2010 рр

Відхилення зa 2010-2011 рр.

Абсолютне відхилення

абсолют на зміна

у2010 р. % до 2009 р

Абсолютне відхилення

2011р % до 2010р

Необоротні активи

7604,7

13000,4

19090,6

5395,70

70,95%

6090, 20

46,85%

Оборотні активи;

4463,5

7213,6

9444,6

2750,10

61,61%

2231,00

30,93%

Запаси

3513,2

4889,2

5577,9

1376,00

39,17%

688,70

14,09%

Дебіторська заборгованість

756,2

2 323,3

3 820,5

1567,10

207,23%

1497, 20

64,44%

Грошові кошти

194,1

1,1

46,2

-193,00

-99,43%

45,10

4100,00%

Всього активів

12068,2

20214

28535,2

8145,80

67,50%

8321, 20

41,17%

В 2009 році вартість активів підприємства зросла на 8145,80 тис. грн., що склало майже 70% від їх вартості в попередньому році, в 2010 році вартість активів збільшилась на майже таку саму суму, однак це становило 41%. Зростання вартості активів відбулося рівномірно по необоротним і оборотним активам, що і стало причиною збереження співвідношення між ними. В 2009 році вартість оборотних активів зросла на 2750,1 тис. грн., тобто на 61,61%. Це відбулося за рахунок збільшення запасів на 1376 тис. грн., зменшення грошових коштів на 193 тис. грн. та появи значного обсягу дебіторської заборгованості, яка збільшилися на 1567,1 тис. грн (що становило приблизно 207,23%). В 2010 році оборотні активи також зросли, однак на 2231 тис. грн., що становило лише 30,93%. Знов значно збільшився обсяг дебіторської заборгованості, вона зросла на 1497,2 тис. грн., майже на 65%, збільшилися і інші показники: запаси на 688,7 тис. грн., грошові кошти на 45,1 тис. грн. Динаміка оборотних активів представлена на рис. 2.3.

Рис. 2.2 Аналіз динаміки оборотних активів ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

В структурі оборотних активів ТОВ "Компанія "Віват" переважають запаси, їх частка за звітні роки становила більше 50%, однак починаючи з 2009 року зросла частка дебіторської заборгованості. Частка грошових коштів в структурі активів є досить незначною, і не дивлячись на їх періодичну зміну, така тенденція залишається.

2. Аналіз формування та використання капіталу підприємства; аналіз структури капіталу; визначення середньозваженої вартості капіталу (за формою № 1 "Баланс")

Фінансування активів ПрАТ "Меркатор” здійснюється за рахунок власних і залучених джерел (таблиця 2.3).

Отже розглядаючи більш детально зміну структури капіталу, можна констатувати що за три роки власний капітал не перевищував половину вартості всього капіталу, а точніше з 40% в 2009 році зменшилась до 25% 2010 році. Відповідно зобов'язання зросли, і якщо в 2009 році довгострокові зобов'язання становили 3,5% вартості капіталу, то в 2010 році їх частка зросла до 35%, однак в 2011 році знизилась до 24%. Поточні зобов'язання в 2009 році становили більше 55%, в 2010 році знизились до 37%, в 2011 році зросли і знов почали перевищувати половину вартості усього капіталу.

Таблиця 2.3

Аналіз показників, що характеризують структуру капіталу ПрАТ "Меркатор” в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

Показники

2009

рік

Питома вага

2010

рік

Питома вага

2011

рік

Питома вага

Власний капітал

4844,2

40,14; %

5 767,6

28,53%

7026,7

24,62%

Позичковий капітал

7 224,0

59,86%

14 446,4

71,47%

21 508,5

75,38%

Довгострокові зобов'язання

422,3

3,50%

6881,4

34,04%

6819,9

23,90%

Поточні зобов'язання

6 801,7

56,36%

7565,0

37,42%

14688,6

51,48%

Баланс

12 068,2

100,00%

20 214,0

100,00%

28,535,2

100,00%

Аналізуючи абсолютну зміну пасивів спостерігаємо збільшення як власного капіталу з 4844,2 тис. грн. в 2009 році до 7026,7 тис. грн. в 2011 році, так і позичкового - з 7224 тис. грн. в 2009 році до 21508,5 тис. грн. в 2011 році. При чому структурі зобов'язань в 2010 році відбулося зростання довгострокових зобов'язань з 422,3 тис. грн. до 6881,4 тис. грн., а в 2011 році ця цифра практично не змінилася.

Наглядно оцінити структуру капіталу ПрАТ "Меркатор” можна на рис. 2.3.

Рис. 2.3 Оцінка структури капіталу ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр.

Аналіз динаміки та структури власного капіталу ПрАТ "Меркатор" та його складових надані в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Аналіз динаміки власного капіталу ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

Елементи власного капіталу

2009

2010

2011

Відхилення

Відхилення

рік

рік

рік

2009-2010 рр.

2010-2011 рр.

Тис. грн.

У % до

Тис. грн.

У % до

2007

2009

Статутний капітал

18,8

18,8

6000

0

0,00%

4981,2

26495,74%

Пайовий капітал

0

0

0

0

0,00%

0

0,00%

Додатковий капітал

353,3

353,3

353,3

0

0,00%

0

0,00%

Інший додатковий капітал

0

0

0

0

0,00%

0

0,00%

Резервний капітал

0

0

0

0

0,00%

0

0,00%

Нерозподілений прибуток

4 472,1

5 395,5

1673,4

923,4

20,65%

-3722,1

-68,99%

Неоплачений капітал

0

0

0

0

0,00%

0

0,00%

Вилучений капітал

0

0

0

0

0,00%

0

0,00%

Разом

4 844,2

5 767,6

7026,7

923,4

19,06%

1259,1

21,83%

Якщо розглядати власний капітал підприємства загалом, то з кожним роком він збільшувався приблизно на 20% (рис. 2.4).

В 2007 році власний капітал підприємства становив 4844,2 тис. грн., а в 2009 році відбулося зростання до 5767,6 тис. грн., а в 2010 році власний капітал збільшився ще на 20% і становив 7026,7 тис. грн.

Рис. 2.4 Аналіз зміни власного капіталу ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

Отже приріст достатньо плавний, однак динаміку власного капіталу доцільно порівняти з динамікою приросту активів та динамікою приросту виручки від реалізації (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Аналіз динаміки приросту власного капіталу в порівнянні з вартістю активів та виручкою від реалізації ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

З рис. 2.5 можна зробити висновок що темп приросту власного капіталу є значно повільнішим за темп приросту двох інших показників, а отже це значить що їх приріст не можна пояснити приростом власного капіталу.

Динаміка статутного капіталу свідчить про значне збільшення цього показника з 18,8 тис. грн. в 2009 та 2010 роках до 5 млн. грн. в 2011 році Збільшення статутного капіталу відбулося за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку на 4 670,2 тис. грн., що відображено в Звіті про власний капітал. Збільшення статутного капіталу відбулося на основі рішення зборів учасників товариства.

Частина активів, що не покривається за рахунок власного капіталу фінансується за рахунок залучених джерел різної вартості. Так підприємство отримало довгострокові кредити під 22% річних, також в структурі пасивів є короткострокові кредити та кредиторська заборгованість (таблиця 2.5).

В структурі зобов'язань ПрАТ "Меркатор” в 2009 році переважали поточні зобов'язання, вони становили майже 95% всіх зобов'язань. Однак ситуація змінилася в 2010 році - частка довгострокових і поточних зобов'язань майже зрівнялась - 48% до 52%. В 2010 році питома вага довгострокових позик трохи зменшилась, до 30%. Загалом вартість залученого капіталу збільшувалась з кожним роком, спочатку майже на 100% (в 2010 році) і потім ще на 50% (в 2011 році). Розмір довгострокових зобов'язань збільшився з 422,3 тис. грн. в 2009 році до 6881,4 в 2010 році, це відбулося як за рахунок збільшення довгострокових кредитів на 2523 тис. грн. так і за рахунок збільшення інших довгострокових фінансових зобов'язань. В 2011 довгострокові зобов'язання не змінилися ні в структурі ні в динаміці.

Натомість хоча частка поточних зобов'язань зменшилась, їх обсяг зростав із року в рік - на 11,22% в 2010 році, і на 94,17% в 2011 році. Значну частину поточних зобов'язань складає короткострокові кредити банків, Їх розмір зменшився в 2010 році на 30%, однак в 2011 році збільшився на 100%. Досить стабільну частку займає кредиторська заборгованість за товари (близько 10-15%), вона с кожним роком зростає на 100%.

Таблиця 2.5

Аналіз залучення позичкового капіталу підприємства ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

Показники

2009 рік

Питома вага

2010 рік

Питома вага

2011 рік

Питома вага

Відхилення

Відхилення

Тис грн

У 2009% до 2007 р

Тис грн

У 2010 % до

2009 р

Довгострокові зобов'язання

422,3

5,85%

6881,4

47,63%

6819,9

31,71%

6459,10

1529,51%

-61,50

-0,89%

Довгострокові кредити банків

422,4

5,85%

2945,3

20,39%

3492,6

2+,35%

2523,00

597,44%

547,30

18,58%

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

0,00%

3936,1

27,25%

3327,0

26,58%

3936,10

-609,10

-15,47%

Поточні зобов'язання

6801,7

94,15%

7565

52,37%

14688,6

68,29%

763,30

11,22%

7123,60

94,17,%

Короткострокові кредити банків

4253,2

58,88%

3033,6

21,00%

6189,7

28,78%

-1219,60

-22,67%

3156,10

104,04%

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0,00%

827,4

5,73%

491,6

2,29%

827,40

-335,80

-40,58%

Векселі видані

53,2

0,74%

0,00%

356,2

1,66%

-53, 20

-100,00%

356, 20

Кредитна заборгованість за товари, роботи, послуги

759,2

10,51%

1538,0

10,65%

3125,5

14,53%

778,80

102,58%

1587,50

103,22%

Поточні зобов'язання за розрахунки

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

-з одержаних авансів

1237,7

17,13%

1546,6

10,70%

3690,1

17,16%

308,70

24,94%

2143,70

138,63%

-з бюджету

210,2

2,91%

208,2

1,44%

156,8

0,73%

-2,00

-0,95%

-51,40

-24,69%

- з позабюджетних платежів

0,00%

5,2

0,04%

0,00%

5, 20

-5, 20

-100,00%

-зі страхування

65,7

0,91%

116,9

0,81%

142,5

0,66%

51, 20

77,93%

25,60

21,90%

- з оплати праці

150,8

2,09%

238,2

1,65%

326,0

1,52%

87,40

57,96%

87,80

36,86%

- з учасниками

0,00%

0,00%

1,2

0,01%

0,00

1, 20

- із внутрішніх розрахунків

71,7

0,99%

51,1

0,35%

60,9

0,28%

-20,60

-28,73%

9,80

19,18%

Інші поточні зобов'язання

0,00%

0,00%

148,1

0,69%

0,00

148,10

Усього залученого капіталу

7224

100,00%

14446,4

100,00%

21508,5

100,00%

7222,40

99,98%

7062,10

48,88%

Частка поточних зобов'язань становила майже чверть усіх зобов'язань підприємства, їх питома вага в 2010 році зменшилася до 15%, а в 2011 році знов зросла до 20%. Однак їх розмір із року в рік збільшувався (рис. 2.6)

Рис. 2.6 Аналіз складу і структури поточних зобов'язань ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

Оцінка кредиторської заборгованості складається з аналізу її структури та динаміки. Структура кредиторської заборгованості. Найбільшу питому вагу в структурі кредиторської заборгованості займають кредиторська заборгованість за товари а також поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів. Разом їх частка становить близько 90%. Відповідно вся інша кредиторська заборгованість становить лише 10%. Така стабільність в структурі кредиторської заборгованості свідчить про стійкі зовнішні зв'язки підприємства, визначеність у відносинах з партнерами. Водночас абсолютний розмір кредиторської заборгованості змінився. В 2010 році кредиторська заборгованість зросла на 48,44% і склала 3704 тис. грн. Це відбулося за рахунок зростання кредиторської заборгованості за товари а також з розрахунків з одержаних авансів. В 2011 році зростання кредиторської заборгованості було ще на 106,56%. І як і в попередньому році було спричинено зростанням на 103,22% кредиторської заборгованості за товари та на 138,36% зобов'язань з одержаних авансів. Отже роблячи висновок можна сказати що структура кредиторської заборгованості в динаміці є задовільною, так як спостерігається стабільність. Зростання кредиторської заборгованості не є негативним, так як кредиторська заборгованість одне з найбільш дешевих зовнішніх джерел фінансування.

3. Аналіз формування чистого прибутку підприємства; виявлення впливу факторів на результат - зміни ціни, зміни виручки, зміни собівартості; висновки за результатами аналізу (за формою № 2 "Звіт про фінансові результати")

Що стосується фінансових результатів, то результуючим показником є отриманий чистий прибуток (рис. 2.7).

Рис. 2.7 Аналіз динаміки чистого прибутку ПрАТ "Меркатор” у 2009-2011 рр. (тис. грн.)

З рис. 2.7 можна побачити що показник чистого прибутку має тенденцію до зменшення як в 2010 році так і в 2011р. На зменшення чистого прибутку впливають ряд факторів, які можна побачити в звіті про фінансові результати. Безпосередньо на зміну прибутку впливає собівартість, ціна та обсяг виробництва. Також на розмір чистого прибутку впливає збільшення ставки оподаткування з податку на прибуток, однак ставка за останні роки не змінювалась. Дані щодо зміни показників, що визначаються при розрахунку прибутку наведені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Аналіз факторів, що вплинули на формування чистого прибутку ПрАТ "Меркатор" у 2009-2011 рр. та їх динаміка

Показники

2009

рік

2010

рік

2011

рік

Відхилення

за 2009-2010 рр

Відхилення

за 2010-2011 рр

тис. грн

у % до

2007р.

тис. грн.

у % до 2009р.

Дохід від реалізації продукції

17799,1

24583,9

38330,6

6784,8

38,12%

13746,7

55,92%

Податок на додану вартість

1932,0

3206,2

4330,3

1274,2

65,95%

1124,1

35,06%

Інші вирахування з доходу

229,6

0

229,6

Чистий дохід від реалізації продукції

15867,1

21377,7

33770,7

5510,6

34,73%

12393

57,97%

Собівартість реалізованої продукції

11098,8

16503,0

25470,5

5404,2

48,69%

8967,5

54,34%

Валовий прибуток

4768,3

4874,7

8300,2

106,4

2,23%

3425,5

70,27%

Прибуток від операційної діяльності

21,97,7

2614

3258,8

416,3

18,94%

644,8

24,67%

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

1919,8

1582,8

1316,4

-337

-17,55%

-266,4

-16,83%

Податок на прибуток від звичайної діяльності

480,0

395,7

329,1

-84,3

-17,56%

-66,6

-16,83%

Чистий прибуток

1439,8

1187,1

987,3

-252,7

-17,55%

-199,8

-16,83%

Отже, в 2010 році в порівнянні з 2009 роком чистий прибуток зменшився на 17,55% що склало 252,7 тис. грн. В 2011 році цей показник зменшився також майже на 17% в порівнянні з 2010 роком, це становило 199,8 тис. грн. При цьому обсяг сплаченого податку на прибуток також зменшився з такими ж темпами. Натомість виручка від реалізації з року в рік зростає, в 2010 році вона зросла на 38,12% до попереднього року, а в 2011 році майже на 56%. Собівартість реалізованої продукції з кожним роком збільшується: в 2009 році на 48,69%, а в 2011 році на 54,34%. Збільшення собівартості відбувається за рахунок збільшення обсягу виробництва та збільшення витрат на придбання продукції. З таблиці 2.6 видно що виручка від реалізації та собівартість стрімко зростають, а прибуток зменшується, хоча і не такими швидкими темпами, тобто можна сказати що зменшується не обсяг діяльності підприємства, а ефективність його діяльності.

Таким чином, проаналізувавши структуру і динаміку активів підприємства ПрАТ "Меркатор", можна зробити висновок що вартість активів зростає з кожним роком, при цьому можна спостерігати стабільність співвідношення необоротних та оборотних активів - воно за аналізовані роки збереглося на рівні 65%: 35% відповідно. В складі оборотних активів відбулося зростання дебіторської заборгованості, як її питомої ваги, так і абсолютної величини, при чому в 2010 році дебіторська заборгованість зросла більше ніж в 2 рази. Щодо проаналізованої структури капіталу, то за останні роки на ній значно позначилося отримання підприємством довгострокової позики, що призвело до зменшення частки власного капіталу в його загальному обсязі з 40% до, в середньому, 25%. Після аналізу фінансових результатів виявилася негативна тенденція в динаміці чистого прибутку. Проаналізувавши фактори такого зменшення виявилося що зменшилася ефективність діяльності підприємства, так як обсяг діяльності зростає.

4. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства (за формою № 1 "Баланс")

Аналіз фінансового стану ПрАТ "Меркатор” дасть змогу оцінити фінансові коефіцієнти, що характеризують стан його активів, оборотних і необоротних, платоспроможність та здатність розраховуватися за своїми зобов'язаннями, ефективність використання активів та джерела формування ресурсів. Дані щодо показників майнового стану ПрАТ "Меркатор” наведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Аналіз показників майнового стану ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр.

Показники

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення за 2009-2010 рр

Відхилення 2010-2011 рр

тис. грн.

у 2010р % до 2009 р

тис. грн.

у 20010 р % до 2010 р

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,39

0,37

0,35

-0,02

-5, 20%

-0,02

5,53%

Коефіцієнт оновлення основних засобів

-

0,34

0,29

-

-0,05

-14,71%

Коефіцієнт вибуття основних засобів

-

0,00

0,02

-

0,01

372,22%

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан і ступінь зносу основних засобів. В 2009 році знос основних засобів становив 39%, в 2010 році знизився до 37%, а в 2011 році до 35%, тобто коефіцієнт зносу має позитивну тенденцію до зниження. Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину від тих, що є на кінець звітного періоду складають нові основні засоби. Коефіцієнт оновлення основних засобів в 2011 році зменшився на 15%, хоча повинен зростати. Однак коефіцієнт оновлення перевищує коефіцієнт вибуття (показує, яка частина основних засобів вибула за звітний період) і в 2010 і в 2011 роках.

5. Оцінка ліквідності та платоспроможності (розрахунок чотирьох показників і висновки за результатами)

Аналіз показників ліквідності ПрАТ "Меркатор” наведені в таблиці 2.8

Коефіцієнт покриття повинен бути вище одиниці, однак для підприємства ПрАТ "Меркатор” цей показник майже досяг нормативного значення лише в 2010 році. В 2009 році показник становив 0,66, що означає що за рахунок оборотних активів може бути погашено лише 66% поточних зобов'язань, в 2010 році ця цифра зросла до 95%, а в 2011 році знизилась до 64%. Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Для даного підприємства цей коефіцієнт значно відхиляється від нормативного значення.

Таблиця 2.8

Аналіз показників ліквідності ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр.

Показники

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення за 2009-2010 рр.

Відхилення

за 2010-2011 рр.

Абсолютне відхилення

у 2010 р

% до

2009 р

Абсолютне відхилення

у 2011 р

%

до 2010 р

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,03

0,00

0,00

-0,03

-100,00%

0

х

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,14

0,31

0,26

0,17

121,43%

-0,05

-16,13%

Коефіцієнт покриття

0,66

0,95

0,64

0,29

43,94%

-0,31

-32,63%

Велична власного оборотного капіталу

-2338, 20

-351,40

-5244,00

1986,8

-84,97%

-4892,6

1392,32%

Однак в динаміці цей показник зростає, в 2009 році з 0,14 до 0,31, а в 2010 році знизився до 0,26. Тобто навіть при сплаті дебіторами заборгованості підприємство не буде в змозі розрахуватися за своїми зобов'язаннями. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно, тобто підприємство ПрАТ "Меркатор" не має найбільш ліквідних активів, а отже не може погасити свої зобов'язання негайно. Наявність і величина чистого оборотного капіталу свідчать про можливість підприємства платити свої поточні зобов'язання і розширювати подальшу діяльність. Показник чистого оборотного капіталу менше нуля, однак в 2009 році мав тенденцію до збільшення, однак мав від'ємне значення, а в 2010 році значно зменшився.

Показники ліквідності ПрАТ "Меркатор” значно відхиляються від нормативних значень, що забезпечили б його нормальну ліквідність. Для підвищення ліквідності підприємству необхідно збільшувати розмір оборотних коштів, особливо найбільш ліквідних, також зменшувати поточні зобов'язання, провести оптимізацію дебіторської заборгованості. Також для підвищення ліквідності важливою є оптимізація рівня запасів, що впливає на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого можна очікувати збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних виробничих запасів.

6. Аналіз фінансової стійкості (розрахунок чотирьох показників + k покриття; висновки за результатами)

Аналіз фінансової стійкості ПрАТ "Меркатор” характеризують показники, розраховані в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Аналіз показників фінансової стійкості ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр.

Показники

2009

рік

2010

рік

2011

рік

Відхилення за 2009-2010 рр.

Відхилення за 2010-2011 рр.

Абсолютне відхилення

у 2010 р

% до

2009 р

Абсолютне відхилення

у 2011 р

%

до 2010 р

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

0,40

0,29

0,25

-0,11

-27,50%

-0,04

-13,79%

Коефіцієнт фінансування

1,49

2,50

3,06

1,01

67,79%

0,56

22,40%

Коефіцієнт маневреності власних

коштів

-0,44

-0,03

-0,55

0,41

-93,18%

-0,52

1733,33%

Коефіцієнт маневреності власного

капіталу

-0,52

-0,05

-0,56

0,48

-90,70%

-0,51

1039,80%

Коефіцієнт автономії показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Найбільше значення цього показника було в 2009 році, він становив 0,4, тобто 40% від усього капіталу є власний капітал, в наступні роки він зменшувався до 29% в 2009 році та до 25% в 20010 році. Нормативне значення цього показника - більше 0,5, тобто частка власного капіталу в активах підприємства повинна перевищувати 50%. Тобто на підприємстві цей показник відхиляється від нормативного і з кожним роком зменшується. Відповідно частка залученого капіталу збільшується. Залежність підприємства від залучених засобів характеризує коефіцієнт фінансування, при стабільності фінансового стану підприємства його значення повинно бути менше одиниці. Коефіцієнт фінансування підприємства в 2009 році позичковий капітал перевищував власний в 1,5 рази, в 2009 році в 2,5 рази, а в 2011 році більше ніж в 3. Така тенденція є негативною, тобто залежність підприємства від зовнішніх кредиторів значно зросла. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами показує забезпеченість підприємства власними оборотними коштами, однак його значення за всі роки менше нуля, хоча нормативне значення більше 0,1. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка - капіталізована. За аналізовані роки цей коефіцієнт менше нуля, хоча повинен бути більше нуля і збільшуватися.

Розглянувши показники даної групи можна зробити висновок що фінансова стійкість підприємства потребує оздоровлення, так як аналізовані показники свідчать про високу залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування та нездатність підприємства забезпечити заборгованість власними коштами. Для забезпечення стабільної діяльності підприємства необхідно збільшувати обсяг і частку власного капіталу, переглянути доцільність залучення позикових коштів та стан розрахунків з позичальниками.

7. Оцінка ділової активності (розрахунок п'яти показників, з яких три складні і два прості; висновки за результатами)

Показники ділової активності ПрАТ "Меркатор” розраховані в таблиці 2.10. Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання підприємством всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення. Коефіцієнт оборотності активів показує скільки обертів роблять активи в процесі господарської діяльності підприємства за рік. Цей показник в динаміці зменшується, що свідчить про зниження ефективності використання активів на 10,2%. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, який аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. Оборотність дебіторської заборгованості зменшується, тобто збільшується період погашення дебіторської заборгованості, тобто кошти надовше відволікаються з обороту, а саме на 8 днів.

Таблиця 2.10

Аналіз показників ділової активності ПрАТ "Меркатор" в 2010-2011 рр.

Показники

2010

рік

2011

рік

Зміна показника

за 2010-2011 рр.

Абсолютне відхилення

у 2011р

% до 2010 р

Оборотність дебіторської заборгованості

19,85

13,58

-6,27

-31,59%

Оборотність кредиторської заборгованості

13,81

9,17

-4,64

-33,60%

Середній період погашення дебіторської заборгованості

18,39

26,88

8,49

46,17%

Середній період погашення кредиторської заборгованості

26,42

39,81

13,39

50,68%

Оборотність активів

0,98

0,88

-0,10

-10, 20%

Оборотність товарно-матеріальних запасів

2,64

3,15

0,51

19,32%

Оборотність власного капіталу

2,99

3,34

0,35

11,71%

Оборотність основних засобів

1,37

1,39

0,01

1,00%

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, який аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, яке надається підприємству. Оборотність кредиторської заборгованості зменшилась на 33,6%, а період погашення, відповідно збільшився на 50% і досяг 40 днів. Це означає що підприємству надають комерційний кредит на більший термін, а це означає що підприємство може користуватися коштами на більший строк. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства. Оборотність товарно-матеріальних запасів збільшилася з 2,64 до 3,15, тобто ефективність використання запасів збільшилась на 20%. Також збільшилась оборотність власного капіталу та оборотність основних засобів, тобто зросла ефективність використання власного капіталу та основних засобів, що є позитивною тенденцією.

Стабільність фінансового положення підприємства в умовах ринкової економіки обумовлюється в чималому ступені його діловою активністю. Головними якісними і кількісними критеріями ділової активності підприємства є: широта ринків збуту продукції, включаючи наявність постачань на експорт, репутація підприємства, ступінь плану основних показників господарської діяльності, забезпечення заданих темпів їхнього росту, рівень ефективності використання ресурсів (капіталу), стійкість економічного росту. Показники ділової активності ТОВ "Компанія "Віват" в динаміці мають негтивну тенденцію. Багато в чому ці показники залежать від стану розрахунків з постачальниками та покупцями, тому для покращення стану цих показників необхідно переглянути відносини з партнерами, скоротити термін надання комерційного кредиту, що надається підприємством, тобто період відстрочки розрахунків.

Коефіцієнти прибутковості ПрАТ "Меркатор" наведені в таблиці 2.11.

Ефективність використання активів підприємства знизилась на 45% в 2011 році. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу характеризує ефективність вкладення засобів в дане підприємство. Цей показник показує, що така ефективність знизилася на 30%. Коефіцієнт рентабельності діяльності характеризує ефективність господарської діяльності підприємства. Коефіцієнт рентабельності діяльності в 2010 році збільшилася на 67,49%, однак в 2011 році знизився на 40,3% і досяг рівня попереднього року. Рентабельність продукції характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності і за останні роки має тенденцію лише до зниження. Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Тобто аналіз цих показників свідчить що вкладення коштів в підприємство є досить ризикованим, а його діяльність потребує ретельного аналізу та оздоровлення. Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що загалом фінансовий стан потребує оздоровлення. Однак підприємство має виробничий потенціал, а його майновий стан досить непоганий і покращується.

Таблиця 2.11

Аналіз показників прибутковості ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр.

Показники

2009

рік

2010

рік

2011

рік

Відхилення за 2009-2010 рр

Відхилення за 2010-2011 рр

Абсолютне відхилення

у 2010 р % до 2009 р

Абсолютне відхилення

у 2011 р % до 2010 р

Рентабельність сумарного

капіталу, %

х

8,92

4,87

х

х

-4,05

-45,40%

Рентабельність власного капіталу, %

х

27,14

18,56

х

х

-8,58

-31,61%

Рентабельність діяльності, %

4,83

8,09

4,83

3,26

67,49%

-3,26

-40,30%

Рентабельність продукції, %

18,49

12,83

12,62

-5,66

-30,61%

-0,21

-1,64%

Маючи достатньо основних засобів можна організувати прибуткову діяльність за допомогою вдалої фінансової та маркетингової політики. Важливої складовою успішної діяльності підприємства є управління власним капіталом. Для ПрАТ "Меркатор” підвищення обсягу і частки власного капіталу є ключовим моментом подальшого розвитку, так як його частка зменшується, при цьому зменшується фінансова стійкість підприємства. Підприємству потрібно досягти хоча б 50% частки власного капіталу в структурі активів, тоді зменшиться ризик банкрутства та фінансова надійність підприємства збільшиться. Важливою складовою поліпшення майнового стану є управління структурою позичкового капіталу, так його вартість є різною.

Так збільшення частики довгострокових позик ПрАТ "Меркатор” збільшилася за останні роки, хоча вартість таких позик, як правило вища за вартість короткострокових або комерційного кредиту, що є практично безкоштовним. Концентрація основної частини активів в необоротних активах призвело до зниження ліквідності підприємства, тобто зменшення здатності підприємства швидко розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями. А отже збільшення частки ліквідних активів збільшить здатність підприємства вчасно розраховуватись за зобов'язаннями, що підвищить привабливість підприємства для партнерів.

Загалом підприємство потребує обґрунтованих фінансових рішень для підвищення його фінансової стійкості.

8. Оцінка ефективності господарської діяльності (розрахунок п'яти показників висновки за результатами)

Аналізуючи динаміку чистого руху грошових коштів від операційної діяльності ПрАТ "Меркатор" на основі Звітів про рух грошових коштів за декілька періодів можна спостерігати нестабільність цього показника (рис. 2.8).

Рис. 2.8 Аналіз динаміки чистого руху коштів від операційної діяльності ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

В 2009р. чистий рух грошових коштів від операційної діяльності становив 3179,8 тис. грн., а в 2010р. цей показник знизився на 46,55% і становив 1742,1 тис. грн., однак в 2011р. він зріс до 5061,3 тис. грн., тобто майже в 3 рази відносно попереднього року.

Таку поведінку цього показника можна пояснити зміною ряду чинників, які відображені в звіті про рух грошових коштів (таблиця 2.12).

Таблиця 2.12

Аналіз чинників, що вплинули на зміну розміру чистого руху грошових коштів із операційної діяльності ПрАТ "Меркатор" у 2009-2011 рр.

Стаття

2010р. до 2009 р.

(тис. грн.)

2011р до 2010 р.

(тис. грн.)

надходження

видаток

надходження

видаток

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

-337,8

-265,6

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

-365,2

1271,7

збільшення (зменшення) забезпечень

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

-52

192,9

17,7

-192,9

збиток (прибуток від неопераційної діяльності

364,8

-490,5

Витрати на сплату відсотків

638,1

420,7

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих

-673,8

2127,4

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

1653,1

-991,3

витрат майбутніх періодів

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

1363,1

435,8

доходів майбутніх періодів

Грошові кошти від операційної діяльності

-963,8

3854,5

Сплачені:

відсотки

638,1

369,3

податки на прибуток

-84,3

-134

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

-1517,6

3319,2

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

-1517,6

3319,2

Позитивний вплив на чистий рух коштів від операційної діяльності в 2010р. в порівнянні з 2009 р. мали такі фактори:

збільшення надходжень від сплати відсотків за кредити на 638,1 тис. грн.;

збільшення надходжень від поточних зобов'язань на 1363,1;

зменшення витрат на податок на прибуток на 84,3 тис. грн.

Однак негативні чинники мали більший вплив у цей період, а саме:

зменшення прибутку від звичайної діяльності на 337,8 тис. грн.;

зменшення надходжень від амортизаційних відрахувань з необоротних активів на 365,2 тис. грн.;

зменшення прибутку від нереалізованих курсових різниць на 52 тис. грн. та поява збитків по цій статті в сумі 192,9 тис. грн.;

збільшення збитків від неопераційної діяльності на 364,8 тис. грн.;

збільшення видатків на збільшення оборотних активів на 1653,1 тис. грн.;

збільшення сплачених відсотків на 638,1 тис. грн.

В 2011р. порівняно з 2010р. показник чистого руху грошових коштів збільшився на 3319,2 тис. грн. Це відбулося:

за рахунок збільшення надходжень від амортизаційних відрахувань на 1271,7 тис. грн.;

за рахунок подолання збитків від нереалізованих курсових різниць у 192 тис. грн. та виникнення прибутку у 17,7 тис. грн.;

завдяки збільшенню надходжень від сплати відсотків на 420,7 тис. грн.;

завдяки збільшенню надходжень від поточних зобов'язань на 435,8 тис. грн.;

за рахунок зменшення видатків на оборотні активи на 991,3 тис. грн.;

за рахунок зменшення податку на прибуток на 134 тис. грн.

Також в цьому періоді на зміну даного показника вплинули певні чинники, а саме:

зменшення прибутку від звичайної діяльності на 265,6 тис. грн.;

збільшення видатків на сплату відсотків на 369,3 тис. грн.

Вплив зазначених чинників призвів спочатку до зниження показника чистого руху грошових коштів, а в 2011р. до збільшення цього показника.

Дані про грошові потоки від інвестиційної діяльності ТОВ "Компанія "Віват" свідчать що показник чистого руху коштів від інвестиційної діяльності є негативним, при цьому в минулі роки він був досить стабільним, а за останній аналізований період значно знизився (Рис. 2.9).

Отже в 2009 р. чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності становив - 3018,7 тис. грн., а в 2010 р. склав - 3168,5 тис. грн., тобто відбулося певне зниження цього показника, однак досить незначне.

Рис. 2.9 Аналіз динаміки чистого руху грошових коштів від інвестиційної діяльності ПрАТ "Меркатор” в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

Однак в 2011 р. відбулося різке скорочення показника до - 8654,4 тис. грн. тобто майже в 3 рази. Проте як і в 2010р. так і в 2011р. були чинники, зміна яких вплинула на стабільність або зміну даного показника (таблиця 2.13).

Отже в 2011р. в порівнянні з 2010р. на чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності позитивно вплинули такі фактори:

збільшення надходжень від фінансових інвестицій на 3648 тис. грн.;

збільшення надходжень від продажу необоротних активів на 38,9 тис. грн.

Однак були фактори, що вплинули на показник в бік зменшення - збільшення видатків на придбання фінансових інвестицій на 3836,5 тис. грн.

В 2011р. в порівнянні з 2010р. витрати на інвестиційні потреби підприємства ще більше збільшилися, це відбулося за рахунок таких позитивних чинників:

за рахунок незначного збільшення отриманих відсотків на 0,5 тис. грн.;

зменшення витрат на придбання інвестицій на 6855,4 тис. грн.

Однак це значною мірою не вплинуло на значення показника, натомість значний вплив мали негативні чинники:

зменшення надходжень від придбання фінансових інвестицій на 3648 тис. грн.;

зменшення надходжень від реалізації необоротних активів на 29,7 тис. грн.;

збільшення витрат на придбання необоротних активів;

Таблиця 2.13

Аналіз чинників, що вплинули на зміну розміру чистого руху грошових коштів від інвестиційної діяльності ПрАТ "Меркатор" у 2009-2011 рр.

Стаття

2010р. до2009 р

(тис. грн.)

2011р до 2010 р

(тис. грн.)

надходження

видаток

надходження

видаток

Реалізація:

фінансових інвестицій

3648

-36,48

необоротних активів

38,9

-29,7

майнових комплексів

Отримані:

відсотки

-0,2

0,5

дивіденди

Інші надходження

Придбання:

фінансових інвестицій

3836,5

-6855,4

необортних активів

8664,1

майнових комплексів

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

149,8

5485,9

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної

149,8

5485,9

Рух грошових коштів від фінансової діяльності ПрАТ "Меркатор” характеризують представлені на рис 2.10.

В 2009 р. грошовий потік від фінансової діяльності був негативним і становив - 60,6 тис. грн., однак в 2010 р. цей показник став позитивним і склав 1021,4 тис. грн., що свідчить про виникнення потреби підприємства в додатковому фінансуванні, а в 2011 р. збільшився до 3675 тис. грн., тобто більше ніж в 3 рази.

Рис. 2.10. Аналіз динаміки чистого руху грошових коштів від фінансової діяльності ПрАТ "Меркатор" в 2009-2011 рр. (тис. грн.)

В 2009 р. грошовий потік від фінансової діяльності було негативним і становило - 60,6 тис. грн., однак в 2010р. цей показник став позитивним і склав 1021,4 тис. грн., що свідчить про виникнення потреби підприємства в додатковому фінансуванні, а в 2011р. збільшився до 3675 тис. грн., тобто більше ніж в 3 рази.

Такі зміни відбулися завдяки зміні ряду факторів, що зазначені в таблиці 2.14. В 2010 р. в порівнянні з 2009 р. зміни відбулися за рахунок збільшення надходжень від отриманих позик на 2402 тис. грн. та збільшення видатків на погашення позик а також на сплату дивідендів. З 2009 до 2011 рр. зміни чистого руху коштів від фінансової діяльності відбулися за рахунок збільшення надходжень власного капіталу, збільшення отриманих позик та інших надходжень, а також зменшення суми сплачених дивідендів. Водночас на 10529,20 тис. грн. збільшилося видатки на погашення позик.

Таблиця 2.14

Аналіз чинників, що вплинули на зміну розміру чистого руху грошових коштів від інвестиційної діяльності ПрАТ "Меркатор" у 2009-2011 рр.

Стаття

2010р. до 2009 р.

(тис. грн.)

2011р до 2010 р

(тис. грн.)

надходження

видаток

надходження

видаток

Надходження власного капіталу

311,00

Отримані позики

2402,00

11082,50

Інші надходження

1507,30

Погашення позик

1038,00

10529, 20

Сплачені дивіденди

282,00

-282,00

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

1021,40

-60,60

2653,60

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

1021,40

-60,60

2653,60

Це говорить про те, що як і в 2009р., так і в 2010р. підприємство вдавалося до залучення кредитних ресурсів, а в 2011р. також і до власних.

Результати аналізу грошових потоків підприємства ПрАТ "Меркатор" можна представити у вигляді таблиці 2.15

Таблиця 2.15

Структура грошових потоків ПрАТ "Меркатор" у 2009-2011 рр. (тис. грн.)

Вид діяльності

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Операційна

3259,7

1742,1

5061,3

Інвестиційна

-3018,7

-3168,5

-8654,4

Фінансова

-60,6

1021,4

3675

Free Cash Flow

241

-1426,4

-3593,1

Чистий грошовий потік

180,4

405

81,9

З таблиці 2.15 можна зробити висновок що в 2009р. надходжень від операційної діяльності було достатньо для покриття витрат на інвестиційні потреби і покриття витрат на повернення кредитів. Однак в 2010р. надходжень від операційної діяльності було недостатньо для покриття витрат на придбання довгострокових активів і підприємство було змушене звернутися до отримання позики. В 2011р. надходження від операційної діяльності значно зросли, однак для покриття витрат, пов'язаних з придбанням основних засобів (що вірогідно і призвело до розширення операційної діяльності), тому підприємство також звернулося до кредитного фінансування, а також до залучення власних коштів.

Так як операційна діяльність є пріоритетною для підприємства, і її оптимізація потребує більшою мірою вплине на подальшу діяльність підприємства.

Висновки

Проаналізувавши структуру і динаміку активів підприємства ПрАТ "Меркатор" можна зробити висновок що вартість активів зростає з кожним роком, при цьому можна спостерігати стабільність співвідношення необоротних та оборотних активів - воно за аналізовані роки збереглося на рівні 65%: 35% відповідно. В складі оборотних активів відбулося зростання дебіторської заборгованості, як її питомої ваги, так і абсолютної величини, при чому в 2010 році дебіторська заборгованість зросла більше ніж в 2 рази. Щодо проаналізованої структури капіталу, то за останні роки на ній значно позначилося отримання підприємством довгострокової позики, що призвело до зменшення частки власного капіталу в його загальному обсязі з 40% до, в середньому, 25%. Після аналізу фінансових результатів виявилася негативна тенденція в динаміці чистого прибутку. Проаналізувавши фактори такого зменшення виявилося що зменшилася ефективність діяльності підприємства, так як обсяг діяльності зростає.

Фінансовий стан ПрАТ "Меркатор" не можна назвати стійким, однак поки що він задовільний, але тенденції свідчать про погіршення ситуації. При цьому забезпеченість підприємства необоротними активами дає потенційні можливості для подальшого оздоровлення та стабілізації фінансового стану. Відповідно до здійсненого аналізу необхідно обрати фінансову стратегію, що забезпечила б подальший розвиток та успішне функціонування підприємства.

Зростання прибутку досягається за рахунок збільшення виробництва і відповідно виручки від реалізації продукції та зниження її собівартості. На даному підприємстві відбувається зменшення прибутку при одночасному зростанні виручки від реалізації та зростанні собівартості продукції.

Список використаної літератури

1. www.smida.gov.ua.

2. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / В.І. Пазинич, А.В. Шулешко. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 407 с. - Бібліогр.: с.405-406.

3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. По кропи - вного. - Вид.2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.

4. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст]: навч. посібник / О.Я. Базілінська. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 326 с. - Бібліогр.: с.253-254.

5. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов; Под общ. ред.А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 1168 с.

6. Аржевітін, С.М. Сутність та роль кредиту в сучасних умовах / С.М. Аржевітін. // Економіка та підприємництво [Текст]: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім.В. Гетьмана"; [відп. ред. С.І. Дем'яненко]. - К.: КНЕУ, 1997 - . Вип.23/[відп. за вип. В.С. Савчук]. - 2009. - 399 с. - Бібліогр. в кінці ст.

7. Василюк, С.В. Стан та перспективи розвитку банківського інвестиційного кредитування в Україні / С.В. Василюк // Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття [Текст]: зб. доп. 75-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 16-17 квітня 2008 р. / [відп. за вип. М.І. Мирун, О.А. Петухова]. - К.: КНЕУ, 2010. - 488 с. - 22.71 грнВ надзаг.: М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"

8. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авторського кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.

9. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Терещенко О.О. Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

10. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Терещенко О.О. Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с.

11. Фінансовий аналіз. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. - К.: КНЕУ, 2005.

12. Фінанси підприємств. Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Семенюк О.Б. Навч. посіб. - К.: Центр "Методика-інформ", 2003. - 202 с.

13. Вовчак О.Д., Власюк Н.І., Сорока Р.С. Фінансовий аналіз: Навч. метод. посіб. - Львів: Львів. комерц. акад., 2009. - 96 с.

14. Гнатів О.А., Котовська Р.Р. Роль кредиту для розвитку економіки України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграціЇ (Збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Редкол.: Відп. ред. Є.І. Бойко. - Львів, 2007. - Вип.1 (63). - 505 с.

15. Данилишин Б. Мировой финансовый кризис - тест для Украины // Зеркало недели. - 2008. - № 38 (717). - С.23-25.

16. Фінанси: Навч. посібник / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін.; За ред.В.І. Оспіщева. - К.: Знання, 2006. - 415 с.

17. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навчальний посібник - К: ЦУЛ, 2002, - 360с.

Додатки

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за №396/3689

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ПрАТ "Меркатор"__________ за ЄДРПОУ

Територія ____________________________________________ за КОАТУУ

Форма власності __________________________________________ за КФВ

Орган державного управління ____________________________ за СПОДУ

Галузь _________________________________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ________________________________ за КВЕД

Одиниця виміру: грн. Контрольна сума

Адреса _____________________________________

Баланс на 31 грудня 2010 р.

.Форма №1 Код за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

1800,0

6889,3

первісна вартість

011

2824,0

8638,2

знос

012

1024,0

1748,9

Незавершене будівництво

020

1531690,0

1329939

Основні засоби:

-

залишкова вартість

030

7828233,0

8218120,3

первісна вартість

031

14615775,0

15487254,3

знос

032

6787542,0

7269134

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

11002

інші фінансові інвестиції

045

15034,0

83248,6

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

316638,0


Подобные документы

 • Приведення грошових потоків. Динаміка показників ліквідності, платоспроможності, власного оборотного капіталу. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості. Аналіз оборотності засобів та рентабельності.

  курсовая работа [268,8 K], добавлен 22.04.2015

 • Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз рентабельності власного капіталу, оборотності активів, заборгованості, платоспроможності. CVP-аналіз: визначення точки беззбитковості.

  контрольная работа [2,1 M], добавлен 08.01.2012

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Загальна характеристика підприємства, система управління та комерційна таємниця. Облік руху грошових коштів, валових доходів та витрат, оподаткування. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу товариства, його фінансової стійкості і ліквідності.

  курсовая работа [54,1 K], добавлен 25.07.2010

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.12.2013

 • Капітал торговельного підприємства, принципи його формування. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Аналіз динаміки і структури капіталу ТзОВ ТВФ "Стиль". Аналіз чинників, що впливають на структуру і вартість капіталу. Прогнозування вартості.

  дипломная работа [578,8 K], добавлен 09.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.