Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства на матеріалах ТДВ "Гадяцький елеватор"

Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.12.2013
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кафедра фінансів і банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий аналіз»

(назва дисципліни)

на тему: Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства

на матеріалах: (ТДВ «Гадяцький елеватор)

Студента (ки) 4 курсу 404-ЕФ групи

напряму підготовки: економіка та підприємництво

спеціальності «Фінанси і кредит»

2013 рік

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1 Характеристика, аналіз активів та пасивів підприємства

1.1 Характеристика діяльності підприємства

1.2 Аналіз динаміки структури майна підприємства

1.3 Аналіз і оцінка власного капіталу підприємства

1.4 Аналіз і оцінка позикового капіталу підприємства

Розділ 2 Аналіз фінансових показників

2.1 Аналіз та визначення типу фінансової стійкості підприємства

2.2 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

2.3 Аналіз ділової активності підприємства

2.4 Аналіз грошових потоків за видами діяльності

2.5 Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності підприємств

Розділ 3 Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства

3.1 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

3.2 Діагностика банкрутства та економічної стійкості підприємства

Аналітичний висновок

Список літератури

Додатки1

Вступ

В умовах сучасної ринкової економіки діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених у результаті його функціонування. На основі доступної фінансової звітності зазначені особи прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства. Основним інструментом для цього служить фінансовий аналіз, за допомогою якого можна об'єктивно оцінити платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності підприємства, перспективи його розвитку, на основі чого в майбутньому прийматимуться рішення відносно подальшої економічної діяльності.

Актуальність обраної тематики пояснюється тим, що у сучасних умовах кожне підприємство повинно правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства так і підприємств-партнерів, що дозволить приймати правильні управлінські рішення.

Таким чином, метою даної роботи є оцінка основних фінансових показників господарської діяльності підприємства ТДВ «Гадяцький елеватор» та їх подальший аналіз з метою визначення напрямків покращення його діяльності шляхом прийняття ефективних управлінських рішень.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

? визначити мету та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства;

? провести аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства;

? провести експрес-аналіз фінансових результатів підприємства;

? оцінити фінансову стійкість підприємства;

? провести аналіз ліквідності підприємства;

? оцінити ділову активність підприємства;

? провести аналіз показників рентабельності діяльності підприємства;

? виявити резерви та розробити заходи щодо покращення фінансового стану підприємства у наступному періоді.

Об'єктом курсової роботи є фінансово-господарська діяльність підприємства ТДВ «Гадяцький елеватор».

Основним видом діяльності підприємства є заготівля, переробка, збереження та реалізація зерна, насіння зернових та олійних культур, забезпечення споживачів готовою продукцією. Предметом курсової роботи виступає процес аналізу та оцінки основних фінансових показників діяльності підприємства.

Інформаційною базою для проведення фінансового аналізу діяльності виступає фінансова звітність підприємства, а також література з фінансів підприємств, фінансового менеджменту та інвестиційної діяльності.

Розділ 1. Характеристика, аналіз активів та пасивів підприємства «Гадяцький елеватор»

1.1 Характеристика діяльності підприємства «Гадяцький елеватор»

ліквідність платоспроможність грошовий фінансовий

Відкрите акціонерне товариство «Гадяцький елеватор» засноване відповідно до наказу Регіонального Фонду державного майна України по Полтавській області від четвертого травня 1998 року № 136 шляхом перетворення державного підприємства «Гадяцький елеватор» у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України», «Про приватизацію майна державних підприємств» від 05.02.1997 року № 89/97-ВР та Законом України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 року № 290/96-ВР.Товариство є правонаступником державного підприємства Гадяцький елеватор. Підприємство діє на засадах повної господарської самостійності, самоуправління, самофінансування.

У 2011 році товариство набуло статусу товариства з додатковою відповідальністю.

Товариство здійснює такі види діяльності:

заготівля, переробка, збереження та реалізація зерна, насіння зернових та олійних культур, забезпечення споживачів готовою продукцією;

ведення сільськогосподарської діяльності, виробництво сільсько-господарської продукції, в тому числі розведення, вирощування, переробка та продаж сільськогосподарської продукції тваринництва, рослинництва та бджільництва;

проведення торгівельно-закупівельної, пов'язаної з придбанням, накопиченням сільськогосподарської та іншої продукції;

внутрішні і міжнародні автоперевезення, транспортно-експедиційні послуги для фізичних та юридичних осіб, надання інших послуг автотранспорту та механізмів;

закупка, зберігання, реалізація та заправка паливно-мастильними матеріалами усіх видів автотранспорту та механізмів;

оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, у тому числі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами;

торгівельно-посередницька та збутово-постачальницька діяльність на ринку України та зовнішніх ринках на дилерських та агентських засадах;

створення магазинів для реалізації промислових, продовольчих товарів населенню, а також фірмова та комісійна торгівля, створення точок громадського харчування;

виробництво товарів народного вжитку, продуктів харчування, будівельних матеріалів, виробів народних промислів;

надання послуг у сфері менеджменту та маркетингу, а також факторинг, торгівля нерухомим майном, засобами виробництва;

організація та участь у проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, ярмарок, бірж, туристичних заходів;

посередницькі послуги в галузі освіти, культури, охорони здоров'я і науки, консалтингові послуги;

первинна обробка (при необхідності) і переробка вторинної сировини;

послуги що до відповідального збереження усіх видів автотранспорту та механізмів;

ремонт і сервісне обслуговування усіх видів обладнання, транспорту виробничого та соціально-побутового призначення;

проектування, будівництво, реконструкція, технічне переозброєння, ремонт і експлуатація різних об'єктів виробничого, соціального і культурно-побутового призначення.

Крім того товариство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

Споживачами продукції (товарів, робіт, послуг) ТДВ «Гадяцького елеватора» є сільськогосподарські товаровиробники Гадяцького, Зінківського, Липоводолинського (Сумська область) районів, різноманітні комерційні структури, що займаються закупками зерна та поставками паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, техніки.

Основними конкурентами підприємства є хлібоприймальні та зернопереробні підприємства, які розташовані поблизу. Зокрема: ВАТ «Миргородський комбінат хлібопродуктів № 2», Полтавський хлібоприймальний пункт, ВАТ «Гоголівське хлібоприймальне підприємство», ДП «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1», ВАТ «Полтавський кукурузокалібровочний завод».

Розташоване товариство в місті Гадяч Полтавської області, віддаленому від обласного центру на 102 км, має вихід до залізничного вузла. Територія підприємства становить 48 та. Господарство розміщене у другому агрокліматичному районі Полтавської області, що характеризується помірно-теплим кліматом. Підприємство розташоване у сприятливій для здійснення своєї діяльності місцевості. Через територію товариства прокладені залізничні колії, що дає змогу здійснювати відвантаження сільськогосподарської продукції не тільки на автомобільний транспорт, а й на залізничний. Підприємство розташоване на околиці міста, що сприяє для під'їзду багатотоннажних автомобілів.

ТДВ «Гадяцький елеватор» межує з такими районами як: Зінківський р-н, Миргородський р-н, Лохвицький р-н Полтавської області, а також Липоводолинським р-ном, Лебединським р-ном Сумської області. Саме ці найближчі райони є головними споживачами послуг підприємства.

Найближчими підприємствами, які займаються аналогічним видом діяльності є Миргородське ХПП №1 та Миргородське ХПП №2, Зінківський Комбікормовий завод, Лохвицьке ХПП.

Основними постачальниками ТДВ «Гадяцький елеватора» є: постачальник електроенергії ВАТ «Полтаваобленерго», постачальником природного газу є ВАТ «Гадячгаз», основним постачальником паливо - мастильних матеріалів є ТОВ ТД «Полтаванафтопродукт», стаціонарний зв'язок забезпечує ВАТ «Укртелеком», основним постачальником матеріалів є ПП «Білоцерківець», постачальником запчастин є ТОВ «Агро-Союз». Головним постачальником сільськогосподарської продукції на переробку є ТОВ ТД «Сумський хліб».

Головними покупцями сільськогосподарської продукції та послуг є: СТОВ ім. Шевченка, СТОВ «Фіалка», СПД Власенко І.Ю., ТОВ ТД «Сумський хліб», ГІОСП АФ «Перемога», АПФ «Ранок», СФГ «Обрій», ФОП Ісаков А.С., ПП Мудряк, ПП Кліщенко, ПП Юліс-Агро, ЗАТ Райз, ТОВ «Кернел - Трейд», ТОВ СП «Нібулон», ПП «Серна», ТОВ «Укролія», ТОВ «Астарта Київ», ФОП Крайнова Л.М., СПД ФО Луговська О.М.

ТДВ «Гадяцький елеватор» є одним із найбільших заготівельних підприємств по Полтавській області, він є конкурентоспроможним, а отже має своїх прямих конкурентів. Найближче конкурентне підприємство є Гадяцький комбікормовий завод, головним його недоліком є невеликий об'єм заготівлі сільськогосподарської продукції, така сама ситуація й на Зінківському комбікормовому заводі, найбільш віддалене Юсківське хлібо-переробне підприємство. Споживачами продукції та послуг ТДВ «Гадяцький елеватор» є підприємства та товаровиробники багатьох сусідніх районів, а також покупців з інших областей. Більшість із них співпрацює з товариством вже декілька років цей факт свідчить про надійне та стійке положення елеватора та про довіру до нього на протязі багатьох років.

1.2 Аналіз динаміки структури майна підприємства

Показники динаміки і структури майна підприємства досліджують шляхом горизонтального і вертикального аналізу даних балансу.

Горизонтальний (часовий) аналіз полягає в порівнянні абсолютних величин за статтями балансу вартості активів за два і більше суміжних періоди, як правило, початок і кінець місяців, кварталів, років. Порівняння можна здійснювати:

- шляхом визначення відхилення показників за абсолютними величинами, тобто на скільки порівнювана величина більша або менша за ту, з якою порівнюють, та розрахунку абсолютної швидкості динаміки;

- за допомогою відносних показників, тобто на скільки відсотків (разів) порівнювана величина більша або менша за ту, яку визначили за базу порівняння, і який середній темп зміни величини показника.

Вертикальний аналіз -- це структурний аналіз абсолютних величин балансу, який дає змогу за даними відносних величин вивчити структуру активів, тобто частку (відсоток) окремих їх видів у загальній сумі розділів та в цілому за балансом. Перевагою цього виду аналізу є можливість зіставлення вираженої у відсотках структури показників одного звітного періоду з іншими незалежно від зміни їх розмірів. Вивчаючи ту чи іншу сукупність показників у різні періоди, можна спостерігати в які об'єкти було вкладене майно і ті зміни, які відбуваються в його структурі. Структурні зрушення дають змогу вивчити внутрішні негативні і позитивні зміни, які відбуваються на підприємстві з його активами.

Для вивчення складу і сфери застосування активів підприємства їх групують за економічно однорідними ознаками. При цьому треба знати, якими видами активів володіє підприємство, який їх стан і цільове призначення, де вони розміщені й за рахунок яких джерел сформовані. Правильність формування активів підприємства визначає його можливі майбутні доходи та фінансовий стан. Крім того, вартість активів визначає мінімально можливий дохід, яким на певний період володіє підприємство і який може бути одержаний після розрахунків з кредиторами.

Насамперед, за спрощеною методикою аналітичного дослідження визначають динаміку і структуру активів підприємства за окремими розділами балансу.

Здійснимо аналіз активів та пасивів, використовуючи дані таблиці 1.1.

Розглядаючи показники за окремими розділами балансу, можна відзначити, що загальна вартість майна підприємства зменшилась у 2011 році в порівнянні з 2010 роком на 761 тис. грн.., а у 2012 році спостерігається зростання на 60554 тис.грн.

Таблиця 1.1

Агрегований баланс підприємства за 2010-2012 роки

Актив

2010 рік

2011 рік

Відхилення

Темп зростання, %

2011 рік

2012 рік

Відхилення

Темп зростання, %

Сума, тис.грн

Питома вага, %

Сума, тис.грн

Питома вага, %

Сума, тис.грн

Питома вага, %

Сума, тис.грн

Питома вага, %

Сума, тис.грн

Питома вага, %

Сума, тис.грн

Питома вага, %

1 Необоротні активи (080)

82217

69,96

80246

68,73

-1971

-2,40

97,60

80246

68,73

111877

63,10

31631

39,42

139,42

1.1 Основні засоби і нема-теріальні акти-ви(010+…+030)

82217

69,96

80246

68,73

-1971

-2,40

97,60

80246

68,73

111852

63,08

31606

39,39

139,39

1.2 Довгостро-кові фінансові інвестиції (040+045)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 Відстроче-ні податкові активи (060)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0,01

25

0

0

1.4 Інші необо-ротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Оборотні активи (260)

35288

30,03

36501

31,26

1213

3,44

103,44

36501

31,26

65423

36,90

28922

79,24

179,24

2.1 Запаси (100+…+140)

7440

6,33

5279

4,52

-2161

-29,05

70,95

5279

4,52

1255

0,71

-4024

-76,23

23,77

2.2 Дебіторська заборгованість (150+…+210)

26799

22,81

30547

26,16

3748

13,99

113,99

30547

26,16

60820

34,30

30273

99,10

199,10

2.3 Грошові кошти та їх еквіваленти (220+230+240)

209

0,18

557

0,48

348

166,51

266,51

557

0,48

37

0,02

-520

-93,36

6,64

2.4 Інші оборо-тні активи (250)

840

0,71

118

0,10

-722

-85,95

14,05

118

0,1

3311

1,87

3193

2705,93

2805,93

3. Витрати май-бутніх періодів (270)

7

0,01

4

0

-3

-42,86

57,14

4

0

5

0

1

25

125

Всього майна (280)

117512

100

116751

100

-761

-0,65

99,35

116751

100

177305

100

60554

51,87

151,87

Пасив

1. Власний капітал (380)

96864

82,43

96923

83,02

59

0,06

100,06

96923

83,02

95092

53,63

-1831

-1,89

98,11

2. Забезпе-чення насту-пних витрат і платежів (430)

562

0,48

332

0,28

-230

-40,93

59,07

332

0,28

133

0,08

-199

-59,94

40,06

3. Довгостро-кові зобов'яза-ння (480)

0

0

16

0,01

16

0

0

16

0,01

49086

27,68

49070

0

306787,50

4. Поточні зобов'язання (620)

20086

17,09

19480

16,69

-606

-3,02

96,98

19480

16,69

32994

18,61

13514

69,37

169,37

4.1 Коротко-строкові кре-дити банків (500+510)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Кредито-рська заборго-ваність (520+..+600)

10221

8,7

7459

6,39

-2762

-27,02

72,98

7459

6,39

6155

3,47

-1304

-17,48

82,52

4.3 Інші пото-чні зобов'яза-ння (610)

9865

8,39

12021

10,30

2156

21,86

121,86

12021

10,30

26839

15,14

14818

123,27

223,27

5. Доходи майбутніх періодів (630)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всього майна (640)

117512

100

116751

100

-761

99,35

116751

100

177305

100

60554

151,87

Слід зазначити, що за період, який аналізується, зменшилась питома вага майна необоротних активів. Якщо взяти реальні активи, що характеризують виробничу потужність підприємства, тобто основні засоби, виробничі запаси і незавершене виробництво, то на 2011рік вони становили 85525 тис. грн. На 2012 рік реальні активи збільшились і становили відповідно 113107 тис. грн., але за питомою вагою 5,65 % в загальній вартості майна вони зменшилися. За обсягами формування підприємницького майнового потенціалу тенденція розвитку господарської діяльності сприятлива і вказує на збільшення виробничих можливостей підприємства.

Аналіз складу оборотних активів показує, що на підприємстві відбулися зміни в їх динаміці. Так, запаси у 2012 році зменшилися на 1255 тис. грн., і їх частка в загальній сумі оборотних активів зменшилась -- на 3,81 процентних пункти. Приріст оборотних активів у 2011 році припадає на дебіторську заборгованість, грошові кошти, які, як показує баланс, збільшились, відповідно, на 3748 тис.грн.; 348 тис. грн. А у 2012 році - за рахунок дебіторської заборгованості на 30273 тис.грн. Для забезпечення найбільш ефективного господарювання необхідно досягти оптимального співвідношення необоротних і оборотних активів та обсягів підприємницької діяльності. При цьому підприємство зацікавлено у зменшенні залишків активів на балансі, особливо в частині готової продукції, товарів і дебіторської заборгованості.

На підприємстві зменшилися виробничі запаси і грошові кошти. Частка грошових коштів у загальному розмірі активів збільшилась з 0,18 % на 2010 рік до 0,48 % на 2011 рік. Цей факт позитивно характеризує підприємство і покращує його можливості щодо нормальної підприємницької діяльності в сфері здійснення розрахунків з постачальниками. Але у 2012 році відбулося зменшення частки до 0,02 %. Як видно з балансу, у 2012 році на рахунках підприємства у банках залишилася незначна сума грошових коштів. Безперечно, в умовах ринкової конкуренції має бути резерв вільних грошових коштів підприємства, виробничих запасів і товарів на складі, але тримати їх на рахунку не вигідно.

Аналіз також передбачає вивчення співвідношення необоротних і оборотних активів в загальній величині активів. За даними балансу: за 2010 рік питома вага необоротних активів дорівнює 69,96 %, оборотних? 30,03% ; за 2011 рік питома вага необоротних активів - 68,73 %, оборотних? 31,26 % ; за 2012 рік частка необоротних активів 63,1 %, оборотних ? 36,9 %. Отже, підприємство перерозподілило свої засоби таким чином, що збільшилась питома вага їх основних засобів. Така структура активів свідчить про можливість зменшення оборотності оборотного капіталу. В той же час збільшення частки основного капіталу може бути результатом розширення виробничої діяльності.

За даними таблиці 1.1, видно, що капітал підприємства складається з власного капіталу та зобов'язань підприємства. У 2011 році власний капітал займав 83,02% в загальному обсязі майна підприємства, а у 2012 році - 53,63%. Зобов'язання підприємства на 2011 рік займали 16,69%, а на кінець 2012 року - 18,61%. В свою чергу зобов'язання поділяються на довгострокові та поточні.

Слід зазначити, що в результаті збільшення оборотних активів, ніж необоротних змінилася структура майна підприємства. Частка необоротних активів зменшилася на 5,63% і у 2012 році склала 63,1%. Відповідно, частка оборотних активів збільшилася на таку ж кількість відсотків і склала у 2012 році 36,9%.

Частка дебіторської заборгованості збільшилася майже в 2 рази, це значить, що підприємство буде змушене більше коштів направити на покриття дебіторської заборгованості, хоча ці кошти могли бути використані для збільшення потужності підприємства.

Розглядаючи співвідношення власного капіталу і зобов'язань в підсумку балансу, можна бачити, що питома вага власного капіталу, як на 2011, так і на 2012 перевищує питому вагу залученого (на 2010 рік - 82,43% / 17,09%, на 2011 рік - 83,02% / 16,69%, на 2012 рік - 53,63% / 46,28%). Це говорить про незалежність даного підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

Формування та об'єктивність оцінки вартості основних засобів залежить від способу їх оцінки. Помилки при визначенні вартості основних засобів створюють неправдиве враження у власників підприємства стосовно величини їх основного капіталу, призводять до невірного нарахування суми амортизації, необ'єктивної оцінки стану основних засобів з використанням системи показників, а також недостовірної оцінки ефективності використання основних засобів підприємства. Наслідком цього може бути прийняття помилкових рішень щодо стратегії ведення бізнесу. Інтерес власника або менеджменту підприємства до проблем оцінки вартості основних засобів зумовлений потребою мати достовірну інформацію.

Основні показники ефективності використання основних фондів можна об'єднати в чотири групи:

1) показники екстенсивного використання основних фондів, які відображають рівень їх використання за часом;

2) показники інтенсивного використання основних фондів, які відображають рівень їх використання за потужністю (продуктивністю);

3) показники інтегрального використання основних фондів, які враховують сукупний вплив всіх факторів - як екстенсивних, так і інтенсивних;

4) узагальнюючі показники використання основних фондів, що характеризують різні аспекти використання (стан) основних фондів у цілому на підприємстві.

Для аналізу використання основних фондів визначають такі вартісні показники:

1. Фондомісткість (КФМ) - показник (коефіцієнт) потреби основних фондів для забезпечення виконання одиниці обсягу роботи; відображає відношення вартості основних фондів (ОВФсер) до вартості виробленої продукції (валової, товарної, реалізованої) підприємства (ВР). Розраховують фондомісткість продукції за формулою:

, (1.1)

де ОВФсер. - середньорічна вартість основних фондів;

ВР - виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Отже, з кожним наступним роком фондомісткість збільшується, а це означає, що з кожним роком збільшується кількість використаних основних фондів.

Фондоозброєність (Фо) - відношення вартості основних фондів до середньоспискової чисельності промислово-виробничого персоналу.

(1.2)

де Чп - чисельність персоналу підприємства,

ОВФсер. - середньорічна вартість основних фондів.

Отже, внаслідок збільшення з кожним роком чисельності персоналу відбулося зменшення коефіцієнта фондоозброєності, що означає, розширення виробничих потужностей на підприємстві.

Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства визначається як відношення вартості основних виробничих засобів до вартості майна підприємства.

(1.3)

де ОВФ - вартість основних фондів,

ВБ - валюта балансу.

З кожним роком збільшується вартість основних фондів, що є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт зносу основних засобів - показує ступінь зносу основних фондів на підприємстві.

(1.4)

де Зпр(кр) - сума нарахованого зносу на початок року(на кінець року), ПВпр(кр)- первісна вартість основних засобів на початок року (на кінець)

Отже, за 3 роки коефіцієнт зносу збільшувався поступово, але це є негативною тенденцією. З кожним роком збільшувалася частка вартості основних засобів, що були списані на витрати виробництва в попередні періоди.

Коефіцієнт придатності ОФ підприємства (Кпоз) виявляє, яку частку складає їх залишкова вартість від первісної вартості, і розраховується за формулою:

, (1.5)

де Кзоз - коефіцієнт зносу основних засобів.

грн/грн.;

грн/грн.;

грн/грн.

Отже, з кожним роком коефіцієнт придатності зменшується, тобто частка не перенесеної вартості збільшується на протязі 3 років.

Коефіцієнт оновлення ОФ підприємства (Кооз) характеризує частку нових, введених в експлуатацію у звітному періоді основних фондів у складі усіх основних фондів, наявних на кінець звітного періоду. Розраховують за формулою:

, (1.6)

де Ввв - вартість введених у дію основних засобів,

ПВкр - первісна вартість основних засобів на кінець року.

Отже, з кожним роком відбувається збільшення введених в експлуатацію основних засобів на кінець звітного періоду, це позитивна тенденція.

Коефіцієнт вибуття ОФ підприємства (Квоз) показує, яка частка основних фондів, наявних на початок звітного періоду, вибула за цей період внаслідок старіння і зносу. Розраховують за формулою:

(1.7)

де Ввб - вартість основних засобів, що вибули за рік;

ПВкр - первісна вартість основних засобів.

Отже, інтенсивність вибуття у 2011 році порівняно з 2010 роком збільшилося на 0,017 грн/грн., а у 2012 році знову зменшилося до 0.

Коефіцієнт приросту - це показник, який показує ступінь збільшення основних засобів у звітному періоді проти минулого періоду.

(1.8)

де Ввв - вартість основних фондів, уведених в експлуатацію у звітному періоді,

Ввб- вартість основних фондів, що вибули за звітний період;

ОФВ - вартість основних фондів на кінець звітного періоду.

Фондовіддача (Фв) - показник (коефіцієнт), що відображає випуск продукції (послуг) на 1 грн. основних фондів підприємства, тобто відбиває відношення вартості продукції (валової, товарної або реалізованої) підприємства до вартості основних фондів. Фондовіддача загальна є зворотнім показником фондомісткості і розраховується за формулою:

(1.9)

де ВР - виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

ОВФсер. - середньорічна вартість основних фондів.

Отже, з кожним роком збільшується вартість основних виробничих засобів, що призводить до зменшення фондовіддачі, тобто має негативну тенденцію.

Рентабельність основних виробничих фондів - це відносний показник, який визначає ступінь ефективності використання основних засобів. Розрахунок рівня рентабельності основних виробничих фондів можна провести за такою формулою:

(1.10)

де ОВФ -вартість основних фондів,

ЧП - чистий прибуток.

Отже, у 2011 та 2012 роках порівняно з 2010 роком відбулося зменшення коефіцієнта, що є негативною тенденцією, тобто підприємство орієнтоване на збільшене основних засобів.

Інтегральний показник економічної ефективності показує рівень ефективності основних засобів.

(1.11)

де Кфв - фондовіддача основних виробничих фондів, Кроз - рентабельність основних виробничих фондів.

Згрупуємо розраховані показники до таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Показники оцінки основних фондів підприємства

Показники

2010

2011

2012

Темп зростання, %

2/1

3/2

1. Показники оцінки забезпеченості підприємства основними фондами

1.1. Фондомісткість

1,85

2,13

2,27

115,55

106,35

1.2. Фондоозброєність

336,74

296,69

273,95

88,11

92,34

1.3.Коефіцієнт вартості основних фондів в активах підприємства

0,69

0,68

0,57

98,12

83,23

2. Показники оцінки стану основних фондів

2.1. Коефіцієнт зносу

0,11

0,12

0,14

113,81

115,16

2.2. Коефіцієнт придатності

0,89

0,88

0,86

98,36

97,92

2.3. Коефіцієнт оновлення

0,005

0,01

0,23

124,91

3949,95

2.4. Коефіцієнт вибуття

0,00001

0,017

0,00007

0,01699

-0,01693

2.5. Коефіцієнт приросту

0,005

-0,01

0,23

-244,59

-2021,48

3. Показники оцінки ефективності використання основних фондів

3.1. Фондовіддача, грн.

0,14

0,12

0,11

86,54

94,03

3.2. Рентабельність, %

5

1

1

20

100

3.3. Інтегральний показник економічної

0,08

0,03

0,03

37,5

100

Нормативне значення коефіцієнта реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства повинно зменшуватись. У 2011 році показник, порівняно з 2010 роком, зменшився до значення 0,68 грн/грн, а у 2012 році - до 0,57 грн/грн, це зумовлено тим, що у 2012 році вартість основних виробничих засобів зменшилась.

Коефіцієнт зносу основних засобів за нормативним значенням повинен зменшуватись. У 2011 році показник збільшився на 0,12 грн/грн, у 2012 -на 0,14 грн/грн. Така зміна зумовлена збільшенням суми нарахованого зносу у 2012 році.

Коефіцієнт придатності основних засобів повинен збільшуватись. На ТДВ «Гадяцький елеватор» даний показник становить 0,89 грн/грн, 0,88 грн/грн та 0,86 грн/грн у 2010 - 2012 роках відповідно.

За нормативним значенням коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів (рис.1.5) повинен збільшуватися. На підприємстві у 2011 році показник становить 0,01 грн/грн, що на 0,005 більше ніж у 2010 році ,а у 2012 році збільшилося до 0,23 грн/грн... Такі зміни в даних зумовлені тим, що у 2011 році вартість введених у дію основних засобів має досить високе значення.

Коефіцієнт приросту за нормативним значенням повинен мати додатнє значення. Показник у 2010 році має значення 0,005 грн/грн, у 2012 році - 0,23 грн/грн., а у 2011 році спостерігається різке зменшення до -0,01 грн/грн..

Фондовіддача основних виробничих фондів становить у 2011 році 0,12 грн/грн, що на 0,02 грн/грн менше ніж у 2010 році та на 0,01 грн/грн менше ніж в 2012 році. Такі зміни зумовлені тим, що у 2011 році виручка від реалізації продукції менше ніж у 2012 році.

Рентабельність основних виробничих фондів повинна збільшуватись. Показник у 2010 році становить 5 %, у 2011 -1 % та у 2012 році 1 %. У 2010 році показник вищий, тому що чистий прибуток у цьому році більший ніж у 2011 та 2012 роках.

Інтегральний показник економічної ефективності показує рівень ефективності основних виробничих фондів. У 2010 році він становить 0,08, у 2011 - 0,03, у 2012 році 0,03, тобто ефективність використання зменшилась.

Розрахуємо показники ефективності використання оборотних активів.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається повний цикл виробництва й обіг, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку.

, (1.12)

де ВР -виручка від реалізації продукції,

ОАсер. - середньорічна вартість оборотних активів.

У 2011 році відбулося збільшення порівняно з 2010 роком до 1,06 грн/грн., а у 2012 році навпаки відбулося зменшення до 0,78 грн/грн., що означає, що оборотність активів зменшилася, а це негативна тенденція.

Коефіцієнт оборотності поточних зобов'язань показує скільки виручки від реалізації продукції припадає на одиницю поточних зобов'язань.

, (1.13)

де ВР - виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

ПЗсер. - середньорічна вартість поточних зобов'язань.

У 2011 році відбулося збільшення до 1,92 грн/грн., тобто збільшилися обороти поточних зобов'язань за період. А у 2012 році - зменшилися до 1,52 грн/грн., що є негативним фактором.

Коефіцієнт оборотності товарно - матеріальних запасів по виручці від реалізації відображає число оборотів товарно-матеріальних запасів підприємства. Зниження даного показника свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію.

, (1.14)

де ВР -виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

Зсер.- середньорічна вартість товарно - матеріальних запасів, тис.

Отже, у 2012 році відбулося збільшення на 11,03 грн/грн., тобто 11,03 грн виручки припадає на 1 грн. засобів інвестованих у запаси за звітний період.

Коефіцієнт оборотності виробничих запасіввідображає число оборотів запасів і дозволяє виявити резерви зростання виробництва продукції.

, (1.15)

де ВР -виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

ВЗсер.- середньорічна вартість виробничих запасів.

Отже, на протязі 3 років коефіцієнт оборотності виробничих запасів постійно зменшувався , тобто у 2012 році кількість оборотів засобів інвестованих в виробничі запаси склали 26,13 грн/грн.

Коефіцієнт оборотності готової продукції - відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої за період величини готової продукції.

, (1.16)

де ВР - виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

ГПсер. - середньорічний залишок готової продукції.

На підприємстві майже немає готової продукції, тобто у 2012 році виручка від реалізації перевищує 79166 разів вартість запасів готової продукції.

Коефіцієнт оборотності товарів відображає в скільки разів виручка від реалізації продукції перевищує вартість товарів підприємства.

, (1.17)

де ВР -виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

Тсер.- середньорічна вартість товарів, тис. грн.

У 2010 році у 7,91 разів виручка від реалізації перевищує вартість товарів, у 2011 році - у 6,81 разів, а у 2012 - 19,08 разів.

Коефіцієнт оборотності грошових засобів визначається відношенням чистого доходу до середнього залишку грошових коштів заданими балансу та характеризує швидкість обороту грошових коштів.

, (1.18)

де ВР -виручка від реалізації продукції ,

ГЗсер.- середньорічна вартість грошових коштів підприємства, тис. грн.

У 2011 році збільшилися грошові кошти порівняно з 2010 роком, це призвело до зменшення коефіцієнта оборотності грошових коштів. А у 2012 році виручка від реалізації у 133,28 разів перевищує середній залишок грошових коштів.

Коефіцієнт відволікання оборотного капіталу в дебіторську заборгованість - показник, який оцінює рівень дебіторської заборгованості у вартості оборотних активів.

, (1.19)

де ДЗ - дебіторська заборгованість,

ОА - загальна сума оборотних активів.

З кожним роком відбувається збільшення коефіцієнта, за рахунок збільшення дебіторської заборгованості, що має негативний характер.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів за рік обернулися кошти, що вкладені в розрахунки підприємства.

, (1.20)

де ВР -виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

ДЗсер - середня сума дебіторської заборгованості.

У 2011 році відбулося збільшення до 1,35 грн/грн., а уже у 2012 році - зменшення до 0,88 грн/грн. коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості.

Період інкасації дебіторської заборгованості. - середній період погашення дебіторської заборгованості.

, (1.21)

де ДП - кількість днів в звітному періоді (360 днів),

Кодз - коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості.

У 2011 році відбулося зменшення періоду погашення до 267 днів, а у 2012 році - відбулося збільшення періоду інкасації до 409 днів.

Коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості. Зростання показника в динаміці є негативним.

, (1.22)

де ДЗпр. - сума дебіторської заборгованості, неоплаченої в передбачуваний строк,

ДЗ - загальна сума дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує збільшеннячи зниження комерційного кредиту.

, (1.23)

де ВР -виручка від реалізації продукції,

КЗсер. - середньорічна вартість кредиторської заборгованості.

Рентабельність оборотних активів - відношення чистого прибутку і середньої величини активів підприємства,помножене на 100%

, (1.24)

де ЧП - чистий прибуток підприємства,

ОАсер - середня сума активів.

Отже, з кожним роком відбувалось збільшення активів, що призвело до зменшення рентабельності у 2011 і 2012 роках.

Інтегральний показник ефективності оборотних активів:

, (1.25)

де Кооа - коефіцієнт оборотності оборотних активів,

Роа - рентабельність оборотних активів.

Згрупуємо дані всіх показників до таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Аналіз ефективності використання оборотних активів ТДВ «Гадяцький елеватор» у 2010 - 2012 роках

Показники

Роки

Темп зростання, %

2010

2011

2012

2011/2010

2012/2011

1

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (поточних активів) (КООА)

0,64

1,06

0,78

165,98

73,79

2

Коефіцієнт оборотності поточних зобов'язань (КОПЗ)

0,92

1,92

1,52

207,89

79,12

3

Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів по виручці від реалізації (КОЗВ)

7,00

5,64

11,03

80,56

195,61

4

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (КОВЗ)*ТОВЗ

64,31

32,68

26,13

50,82

79,94

5

Коефіцієнт оборотності готової продукції (КОГП)*ТОГП

9357,33

37668

79166

402,55

210,17

6

Коефіцієнт оборотності товарів (КТ)*ТТ

7,91

6,81

19,08

86,12

280,07

7

Коефіцієнт оборотності грошових засобів (КОГЗ)*ТОГЗ

150,52

98,35

133,28

65,34

135,51

8

Коефіцієнт відволікання оборотного капіталу в дебіторську заборгованість (Квідв.)

0,83

1,28

1,16

153,68

91,26

9

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (КОДЗ)

0,72

1,35

0,88

185,81

65,35

10

Період погашення (інкасації) дебіторської заборгованості, днів (ТОДЗ)

496,83

267,38

409,15

53,82

153,02

11

Коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості (КПДЗ)

-

-

-

-

-

12

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (КОКЗ)

0,92

1,92

1,52

207,89

79,12

13

Рентабельність оборотних активів (Р)

6

1

1

16,67

100

14

Інтегральний показник ефективності оборотних активів

0,04

0,01

0,01

63,72

87,37

За даними таблиці 1.3 оберненість оборотних коштів ТДВ «Гадяцький елеватор» за 2012 р. в порівнянні з 2011 р. зменшилось на 73,79%, і відбулося зниження коефіцієнта поточних зобов'язань на 79,12%

З таблиці 1.3 видно, що оберненість дебіторської заборгованості ТДВ «Гадяцький елеватор» за 2012 р. в порівнянні з 2011 р. зменшилось на 65,35%, а оберненість кредиторської заборгованості - на79,12 %, в обох випадках - це негативна тенденція

В порівнянні з 2011 р. у 2012 р. відбулося збільшення оборотності товарів та товарно-матеріальних запасів, що є позитивною тенденцією для підприємства

1.3 Аналіз і оцінка власного капіталу підприємства

Власний капітал -- це власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення внесені засновниками або залишені ними (засновниками) на підприємстві з уже оподаткованого прибутку.

Власний капітал підприємства -- це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов'язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Відомості про розміри статутного і резервного капіталу містяться у статуті підприємства. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він -- основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Проведемо аналіз структури власного капіталу (табл.1.4).

Таблиця 1.4

Структура і динаміка власного капіталу на ТДВ «Гадяцький елеватор» протягом 2010 - 2012 років

Проаналізувавши структуру і динаміку власного капіталу на ТДВ «Гадяцький елеватор» на протязі 2010 - 2012 років, визначили, що власний капітал у 2011 році порівняно з 2010 роком збільшився на 59 тис. грн., а у 2012 році порівняно з 2011 роком зменшився на 1831 тис. грн. За рахунок нерозподіленого прибутку у 2011 році власний капітал збільшився, а у 2012 - знизився.

Частка власного капіталу в сукупному капіталі становить 82,43%, що означає, що підприємство здійснює свою діяльність за рахунок власного капіталу.

У 2011 році частка становить 83,02 %, це означає, що підприємство збільшило власні кошти в порівнянні з 2010 роком

Зменшення власного капіталу відбувається у 2012 році за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку та додаткового капіталу, частка власного капіталу в сукупному становить 53,63 %. Тобто у 2012 році підприємство залучило більше позикових коштів.

1.4 Аналіз і оцінка позикового капіталу підприємства ТДВ «Гадяцький елеватор»

Позичковий капітал підприємства - це кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, поверненості та платності.

До складу залученого капіталу входять:

- короткострокові і довгострокові зобов'язання

- кредиторська заборгованість.

Проведемо аналіз структури позикового капіталу (табл.1.5).

Таблиця 1.5

Структура і динаміка позикового капіталу на ТДВ «Гадяцький елеватор» протягом 2010 - 2012 років

Проаналізувавши структуру і динаміку позикого капіталу протягом 2010 - 2012 років на ТДВ «Гадяцький елеватор», ми бачимо, що у 2011 році позиковий капітал зменшився на 822 тис. грн.. в порівнянні з 2010 роком. Зміни відбулися за рахунок зменшення заборгованості за товари,роботи та послуги. У 2012 році, ми спостерігаємо, збільшення на 62816 тис. грн. в порівнянні з 2011 роком. Збільшення позикового капіталу відбулося за рахунок значного зростання довгострокових зобов'язань на 49085 тис.грн.

Частка позикового капіталу в сукупному у 2010 році становить 17,09 %, це означає, що підприємство здійснює свою діяльність за рахунок власного капіталу

У 2011 році підприємство виплатили частину заборгованості за товари, роботи та послуги, що призвело до зменшення частки до 16,95 %.

Зростання позикового капіталу відбулося за рахунок збільшення довгострокових зобов'язань у 2012 на 49086 тис. грн.

Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості є важливим елементом контролю за раціональним співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства з огляду на дотримання стабільності його фінансового стану та поступального розвитку підприємства. Значне перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською завжди створює загрозу фінансовій стійкості підприємств і призводить до необхідності залучення додаткових джерел фінансування.

З метою аналізу стану розрахунків підприємства шляхом порівняльного аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості складається аналітична таблиця .

У 2010 році дебіторська заборгованість перевищує кредиторську на 8118 тис. грн., така різниця утворилася за рахунок великої дебіторської заборгованості за розрахунками.

Таблиця 1.6

Динаміка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства у 2010 році

Таблиця 1.7

Динаміка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства у 2011 році

А уже протягом 2011 року різниця між дебіторською і кредиторською знову зросла на 12472 тис. грн.. Для підприємства це має негативний характер, оскільки у 2011 році збільшилась також і дебіторська заборгованість за товари,роботи та послуги.

Таблиця 1.8

Динаміка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства у 2012 році

У 2012 році дебіторська заборгованість більше кредиторської на 28666 тис.грн., це означає, що знижується фінансова стійкість підприємства та виникає потреба у залученні додаткових коштів.

Рис. 1.15 Динаміка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства у 2010 -2012 роках

Отже, кожного року дебіторська заборгованість зростала швидше ніж кредиторська, це може означати, що підприємству необхідно перегляну свої відносини з клієнтами, оскільки така тенденція зростання є негативною для фінансової діяльності підприємства (рис.1.15).

Розділ 2. Аналіз фінансових показників

2.1 Аналіз та визначення типу фінансової стійкості

Фінансова стійкість - це такий стан фінансових ресурсів, за якого підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торгівельної діяльності, а також витрати на його розширення й оновлення. Тобто він відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати на його розширення й оновлення.

Фінансово стійким вважається таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями.

Фінансова стійкість відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.

Загальна стійкість відображає рух грошових потоків , який забезпечує постійне перевищення надходжень коштів (доходів) над витрачанням (затратами). Умовою загальної стійкості підприємства є його здатність вільно розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовищ. Для цього підприємство повинно мати гнучку структуру фінансових ресурсів.

Головною метою загальної стійкості підприємства є фінансова стійкість, яка формується в процесі всієї його фінансово-господарської діяльності.

Оцінювання фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Можна визначити такі типи фінансової стійкості підприємства:

1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється дуже рідко) -- коли власні кошти забезпечують запаси й витрати;

2) нормальний стійкий фінансовий стан -- коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами;

3) нестійкий фінансовий стан -- коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;

4) кризовий фінансовий стан -- коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування, і підприємство наближається до межі банкрутства.

Головним у фінансовій діяльності є правильна організація і використання оборотних коштів. Тому в процесі аналізу фінансового стану питанням раціонального використання оборотних коштів приділяється переважна увага.

І. Розраховуємо основні абсолютні і відносні показники:

1. Наявність власних коштів підприємства в обороті (В):

(2.1)

Отже, у 2012 році необоротні активи перевищують на 16652 тис. грн. власний капітал,тобто у 2012 році підприємство повинно більше залучити позикових коштів.

2. Коефіцієнт фінансової стійкості- показує, яка частина активу фінансується за рахунок стійких джерел, тобто частку тих джерел фінансування, які організація може використовувати у своїй діяльності тривалий час.

(2.2)

де ВК - власний капітал,

ДЗ - довгострокові зобов'язання,

А - активи підприємства.

На протязі 3 років величина коефіцієнта коливається в межах 0,8-0,9 і має позитивну тенденцію, тобто фінансове положення підприємства є стійким.

3. Коефіцієнт автономії - характеризує частку коштів, вкладених власниками підприємства в загальну вартість майна.

(2.3)

У 2012 році коефіцієнт автономії дорівнює 0,54, що припускає забезпеченість позикових коштів власними, тобто, реалізувавши майно, сформоване із власних джерел, підприємство зможе погасити зобов'язання.

4. Коефіцієнт фінансової залежності характеризує, скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу.

(2.4)

Спостерігається негативна тенденція протягом 3 років, у 2012 сукупні джерела дорівнюють 1,86 грн припадає на одну гривню власних коштів, а у 2011 році - 1,2 грн.

5. Коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення залучених засобів і власного капіталу. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку в фінансовій стійкості. Він має досить просту інтерпритацію: показує скільки одиниць завчених засобів припадає на кожну одиницю власних.

(2.5)

Зростання показника за 2010-2012 роки свідчить про збільшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і - кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості.

6. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обороті. Коефіцієнт маневрування власного капіталу розраховується як відношення власного оборотного капіталу підприємства до власного капіталу.

(2.6)

Значення цього показника у 2012 році є від'ємним, що не забезпечує гнучкість у використанні власних коштів підприємства.

7. Коефіцієнт покриття запасів дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, яка сума поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як таке, що успішно функціонує.

(2.7)

Коефіцієнт покриття у 2012 році дорівнює -13,27, свідчить про не можливість підприємства погасити поточні зобов'язання.

8. Коефіцієнт загальної заборгованості відображає питому вагу загальної заборгованості підприємства довгострокового і короткострокового характеру в загальній сумі активів підприємства.

(2.8)

9. Коефіцієнт співвідношення власного та залученого капіталу:

(2.9)

Результати обчислень основних абсолютних і відносних показників заносимо до таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Абсолютні та відносні показники ТДВ «Гадяцький елеватор»

Показник

2010

рік

2011

рік

2012

рік

Відхилення (+,-)

2011-2010

2012-2011

1.Наявність власних коштів підприємства в обороті

15209

17009

-16652

1800

-33661

2.Коефіцієнт фінансової стійкості

0,83

0,83

0,81

-

-0,02

3.Коефіцієнт автономії

0,83

0,83

0,54

-

-0,29

4.Коефіцієнт фінансової залежності

1,21

1,2

1,86

-0,01

0,66

5.Коефіцієнт фінансового ризику

0,21

0,2

0,86

-0,01

0,66

6.Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,16

0,18

-0,18

0,02

-0,36

7.Коефіцієнт покриття запасів

2,04

3,22

-13,27

1,18

-16,49

8.Коефіцієнт загальної заборгованості

0,21

0,2

0,35

-0,01

0,15

9.Коефіцієнт співвідношення власного та залученого капіталу

4,85

4,99

1,16

0,14

-3,83

У 2010 році наявність власних коштів підприємства становить 15209 тис грн, у 2011 та 2012 роках - 17009 тис грн та -16652 тис грн, що свідчить про те шо власний капітал не повністю покриває суму вартості необоротних активів.

Коефіцієнт фінансової стійкості повинен бути більше одиниці та коефіцієнт автономії менше 0,5 грн/грн. Показники у 2010 та 2011 роках становлять 0,83 грн/грн та 0,83 грн/грн, а у 2012 - 0,81 грн/грн. Отже підприємство є фінансово стійким у всіх 3 роках.

Коефіцієнт фінансової залежності має бути менше 2 грн/грн і зменшуватись. Показник у 2011 році, порівняно з 2010 зменшився на 0,01 грн/грн, а у 2012 році зріс до 0,66 грн/грн.

Коефіцієнт фінансового ризику за нормативним менше 0,5 грн/грн. На підприємстві даний показник у 2010 році становить 0,21 грн/грн, у 2011 - 0,2 грн/грн, у 2012 - 0,86 грн/грн. Значення більше нормативного, що є позитивною тенденцією для діяльності підприємства.

Коефіцієнт загальної заборгованості має становити менше 2 грн/грн. У 2010 році показник має значення 0,21 грн/грн, у 2011 - 0,2 грн/грн, у 2012 - 0,35 грн/грн.

Рис 2.1. Співвідношення динаміки коефіцієнтів фінансової стійкості , фінансового ризику та коефіцієнту автономії на ТДВ «Гадяцький елеватор» за 2010 - 2012 р.

У 2011 році коефіцієнт співвідношення власного та залученого капіталу дорівнює 4,99 грн/грн., це означає, що порівняно з 2010 роком збільшився власний капітал, у 2012 відбувається різке зменшення коефіцієнта до 1.16 грн/грн за рахунок збільшення довгострокових зобов'язань (рис.2.2).

Рис.2.2. Динаміка коефіцієнта співвідношення власного та залученого капіталу на ТДВ «Гадяцький елеватор» за 2010 - 2012 р.

Для характеристики наявності джерел фінансування запасів виділяють три основних показники:

1. Наявність власних коштів ():

(2.10)

де - власний капітал підприємства;

- нематеріальні активи.

2. Наявність власних та довгострокових позикових коштів (робочий капітал):

(2.11)

де - наявність власних коштів;

- довгострокові зобов'язання.

3. Наявність загальних коштів:

(2.12)

де - наявність власних та довгострокових позикових коштів;

- короткострокові кредити.

4. Показники забезпеченності запасів:

(2.12)

Чотирьом показникам наявності джерел фінансування запасів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами їхнього фінансування.

1. Надлишок або дефіцит власних коштів:

(2.13)

де, - наявність власних коштів;

- запаси.

2. Надлишок чи дефіцит власних та довгострокових позикових коштів:

(2.14)

де, - наявність власних та довгострокових позикових коштів;

- запаси.

3. Надлишок чи дефіцит загальних коштів:

(2.15)

де, - наявність загальних коштів;

- запаси.

Для визначення типу фінансової стійкості використовують трикомпонентний показник:

(2.16)

де функція визначається так:

За результатами розрахунків визначають тип фінансової стійкості підприємства за допомогою зведеної таблиці показників за типами фінансової стійкості.

У 2010 і 2011 роках підприємство мало достатньо власних коштів для покриття своїх запасів, тобто воно не залежить від зовнішніх кредиторів. А у 2012 році ТДВ «Гадяцький елеватор» для покриття запасів, крім власних коштів використовують також довгострокові позикові кошти.

Проаналізуємо показник, що характеризує вид джерел фінансування матеріальних оборотних коштів (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Класифікація типу фінансового стану ТДВ «Гадяцький елеватор» за 2010 - 2012 рр.

Показник

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Загальна величина запасів

7440

5279

1255

Наявність власних коштів

15209

17009

-16652


Подобные документы

 • Характеристика діяльності підприємства, аналіз структури його майна, оцінка власного та позикового капіталу. Вивчення типу фінансової стійкості підприємства, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, грошових потоків. Діагностика банкрутства.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.01.2015

 • Загальна модель і система показників фінансового стану. Аналіз інвестиційної діяльності, майна підприємства, його грошових потоків, капіталу і ділової активності. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування можливого банкрутства.

  курсовая работа [126,0 K], добавлен 24.03.2011

 • Аналіз структури, динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності підприємства. Динаміка зміни власного та позикового капіталу.

  курсовая работа [638,4 K], добавлен 07.11.2012

 • Аналіз структури і динаміки статей активу і пасиву балансу підприємства. Структура майна та джерела його фінансування. Аналіз ліквідності, платоспроможності, прибутковості і рентабельності підприємства. Аналіз грошових потоків та ринкової активності.

  курсовая работа [132,0 K], добавлен 30.03.2012

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

 • Оцінка фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, формування капіталу підприємства ВАТ "Азот", його ліквідності та платоспроможності. Аналіз складу майна, фінансових коефіцієнтів, формування і розміщення коштів в активах підприємства.

  курсовая работа [914,1 K], добавлен 21.03.2011

 • Приведення грошових потоків. Динаміка показників ліквідності, платоспроможності, власного оборотного капіталу. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості. Аналіз оборотності засобів та рентабельності.

  курсовая работа [268,8 K], добавлен 22.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.