Аналіз прямих та непрямих витрат

Сутність прямих та непрямих витрат підприємства, їх класифікація та методики обчислення. Аналіз практичного формування прямих та непрямих витрат на прикладі ТзОВ "Агропродукт-Горохів". Приклади джерел інформації для аналізу, проект ефективного зменшення.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.05.2014
Размер файла 571,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Беручи до уваги тваринництво, відмічаємо що у 2011 році прямі витрати на оплату праці зменшилися на 10,4 тис. грн., чи 30,06 %, а в 2012 вони зросли на 7,3 тис. грн., або у відсотковому виразі на 30,17 %.

3.2 Аналіз структури виробництва продукції рослинництва, тваринництва, прямих та непрямих витрат ТзОВ "Агропродукт - Горохів"

Після проведення аналізу динаміки розглянемо питому вагу виробництва продукції рослинництва ТзОВ "Агропродукт-Горохів".

Таблиця 3.2.1

Вид продукції

2010

2011

2012

ц

%

ц

%

ц

%

Пшениця озима

5518

38,9

5973

37,8

9563

41,7

Жито

-

-

210

1,3

474

2,1

Гречка

79

0,6

198

1,2

342

1,5

Ячмінь озимий

-

-

898

5,7

1767

7,7

Ячмінь ярий

1421

9,99

181

1,1

945

4,1

Соя

2677

18,8

3691

23,5

3575

15,6

Ріпак озимий

4016

28,3

4652

29,4

6256

27,3

Ріпак ярий

501

3,5

-

-

-

-

Зернові та зернобобові - всього

14212

100

15803

100

22922

100

Аналізуючи дані таблиці 3.2.1, можна відмітити, що за три роки найбільша питома вага припадає на виробництво пшениці озимої, сої та ріпаку озимого. Відповідно найвищі показники пшениці були у 2012 році, що становить 41,7 % від загального обсягу виробництва продукції рослинництва. Найвищий показник виробництва сої припадає на 2011 рік, що становить 23,5 % від загального обсягу виробництва продукції рослинництва. На ріпак озимий пік виробництва припадає у 2011 році та становить 29,4 % від загального обсягу виходу продукції рослинництва.

Розглянемо питому вагу виробництва продукції тваринництва за три роки.

Таблиця 3.2.2

Вид продукції

Роки

С в и н і

ц

%

2010

449

39,2

2011

333

29,1

2012

363

31,7

Всього

1145

100

Проаналізувавши дані таблиці 3.2.2, можна відмітити, що найбільша частка виробництва продукції тваринництва припадає на 2010 рік та становить 39,2 %. У 2012 році частка виробництва продукції за три роки становить 31,7 %. Найменша частка виробництва продукції тваринництва припадає на 2011 рік та становить 29,1 % від загального обсягу виробництва.

Проаналізуємо питому вагу прямих витрат на виробництво продукції рослинництва за три роки.

Таблиця 3.2.3

Вид продукції

2010

2011

2012

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Пшениця

477,2

29,7

594,1

24,4

650,8

28,1

Жито

-

-

18,8

0,8

62,1

2,7

Ячмінь

103,3

6,4

57,7

2,4

111,6

4,8

Соя

396,7

24,7

629,0

25,9

659,1

28,4

Ріпак

629,5

39,2

1132,2

46,5

834,9

36

Разом

1606,7

100

2431,8

100

2318,5

100

Провівши аналіз даних таблиці 3.2.3, можна виділити такі види продукції на які припадає найбільша питома вага прямих витрат, а саме пшениця, соя та ріпак. По пшениці найбільша питома вага прямих витрат припадає на 2010 рік та становить 29,7 % від загальної суми прямих витрат. Аналізуючи сою, відмічаємо, що найбільша частка прямих витрат на її виробництво припадає в 2012 році та у відсотковому виразі становить 28,4 % від загальної суми. По ріпаку можна виділити найбільшу частку питомої ваги прямих витрат припадає на 2011 рік та становить 46,5 % від загальної суми витрат.

Наступним кроком буде проведення аналізу прямих витрат по продукції тваринництва за три роки.

Таблиця 3.2.4

Вид продукції

Роки

С в и н і

Тис. грн.

%

2010

506

37,9

2011

414,3

31

2012

415,9

31,1

Разом

1336,2

100

Аналізуючи дані таблиці 3.2.4, можна зробити висновок, що найбільша питома вага прямих витрат по продукції тваринництва припадає на 2010 рік та становить 37,9 % від загальної суми прямих витрат.

У 2012 частка становить 31,1%, а в 2011 році - 31 % від загальної суми витрат.

Наступним етапом буде проведення аналізу питомої ваги непрямих витрат рослинництва за три роки.

Таблиця 3.2.5

Вид продукції

2010

2011

2012

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Пшениця

150,1

28,9

131,9

17,6

164,2

28,3

Жито

-

-

8,2

1,1

21,0

3,6

Ячмінь

33,9

6,5

50,2

6,7

66,1

11,3

Соя

128,8

24,8

198,7

26,5

136,6

23,4

Ріпак

206,2

39,8

361,1

48,1

194,9

33,4

Разом

519

100

750,1

100

582,8

100

Аналізуючи дані таблиці 3.2.5 можна зробити висновок, що найбільша частка непрямих витрат припадає на такі види продукції як пшениця, соя та ріпак. Таким чином найбільша частка на пшеницю припадає у 2010 році та становить 28,9 % від загальної суми непрямих витрат рослинництва. Найвищим показником, що припадає на сою є частка 2011 року, яка складає у відсотковому значенні 26,5 %. По ріпаку найвищим показником виступає частка непрямих витрат у 2011 році, та становить у відсотковому значенні 48,1 %, від суми непрямих витрат рослинництва.

Заключним етапом у цьому пункті буде аналіз непрямих витрат тваринництва за три роки.

Таблиця 3.2.6

Вид продукції

Роки

С в и н і

Тис. грн.

%

2010

102,5

41,4

2011

80,3

32,5

2012

64,4

26,1

Разом

247,2

100

Провівши аналіз непрямих витрат продукції тваринництва за три роки, що наведені у таблиці 3.2.6, можна зробити висновок, що найбільша частка припадає на 2010 рік, що становить 41,4 %. У 2011 році вона становить 32,5 % від загальної суми непрямих витрат. Найменшою є частка у 2012 році, що становить 26,1 %.

3.3 Факторний аналіз виробництва продукції рослинництва ТзОВ "Агропродукт-Горохів"

У ході аналізу відносних показників виробництва продукції рослинництва за рахунок площі посіву та урожайності важливим завданням є вивчення цих факторів.

Визначення впливу факторів на виробництво пшениці.

Таблиця 3.3.1

Показники

2011

2012

Відхилення

Абсолютне, +

Відносне, %

Вироблено продукції, ц

5973

9563

3590

60,10

Площа посіву, га

259

250

-9

96,53

Урожайність, ц/га

23,062

38,252

15, 19

65,87

Визначаємо кількість виготовленої продукції за формулою:

Q = S * Y,

де, Q - кількість виготовленої продукції; S - площа посіву; Y - урожайність. Факторний аналіз проводимо способом абсолютних різниць. Отже:

?Q = S * Y; ?Q (S) = (S - S') * Y'; ?Q (Y) = S * (Y - Y').

Отже вплив факторів на кількість виготовленої продукції становитиме:

?Q (S) = - 9 * 23,062 = - 207,558 (ц).

?Q (Y) = 250 * 15,19 = 3797, 5 (ц).

?Q = - 207,558 + 3797,5 = 3589,9 (ц). - дані збігаються.

Провівши факторний аналіз впливу площі посіву та урожайності на виробництво пшениці, можна зробити висновок, що за рахунок зменшення площі на 9 га, та за рахунок збільшення урожайності на 15,19 ц/га виробництво пшениці збільшилося на 3589,9 ц.

Визначення впливу факторів на виробництво сої

Таблиця 3.3.2

Показники

2011

2012

Відхилення

Абсолютне, +

Відносне, %

Вироблено продукції, ц

3691

3575

-116

-3,14

Площа посіву, га

102

130

28

27,45

Урожайність, ц/га

36,186

27,5

-8,686

-24

Аналіз проводимо способом абсолютних різниць, аналогічно попередньому обрахунку.

Q = S * Y.

?Q (S) = 28 * 36,186 = 1013, 208 (ц).

?Q (Y) = 130 * (-8,686) = - 1129,18 (ц).

?Q = 1013, 208 + (-1129,18) = - 115,9 (ц). - дані збігаються.

Провівши факторний аналіз впливу площі посіву та урожайності на виробництво сої, можна зробити висновок, що за рахунок збільшення площі посіву на 28 га, та за рахунок зменшення урожайності на 8,686 ц/га виробництво сої знизилось на 115,9 ц.

Таблиця 3.3.3

Визначення впливу факторів на виробництво ріпаку

Показники

2011

2012

Відхилення

Абсолютне, +

Відносне, %

Вироблено продукції, ц

4652

6256

1604

34,48

Площа посіву, га

206

150

-56

-27,18

Урожайність, ц/га

22,582

41,706

19,124

84,68

Аналіз проводимо способом абсолютних різниць, аналогічно попередньому обрахунку.

Q = S * Y.

?Q (S) = - 56 * 22,582 = - 1264,592 (ц).

?Q (Y) = 150 * 19,124 = 2868,6 (ц).

?Q = - 1264,592 + 2868,6 = 1604 (ц). - дані збігаються.

Провівши факторний аналіз впливу площі посіву та урожайності на виробництво пшениці, можна зробити висновок, що за рахунок зменшення площі на 56 га, та за рахунок збільшення урожайності на 19,124 ц/га виробництво пшениці збільшилося на 1604 ц.

Розділ 4. Розробка плану прямих витрат на виробництво продукції рослинництва у наступному році

Прямі витрати як економічна категорія вимагають вивчення впливу процесів їх формування при здійсненні господарської діяльності, визначення тенденцій їх розвитку та закономірностей, кількісної оцінки факторів, що обумовлюють їх обсяг та рівень.

Аналіз прямих витрат підприємства проводиться в декілька етапів, які передбачають проведення такої аналітичної роботи:

1. Загальної оцінки змін у розмірі та рівні прямих витрат, які відбулися порівняно з попередніми аналітичними періодами.

2. Аналізу змін в обсязі та рівні прямих витрат за статтями, а також у структурі прямих витрат.

3. Аналізу змін в обсязі та рівні прямих витрат підприємства.

4. Аналізу змін в обсязі та рівні прямих витрат за іншими класифікаційними ознаками.

5. Кількісної оцінки факторів, що впливають на формування прямих витрат в цілому на підприємстві та за окремими статтями.

Дослідження питомої ваги прямих витрат в їх загальному обсязі дає змогу визначити найвагоміші та найкритичніші статті витрат, зміни в яких визначають тенденцію у розвитку витрат у цілому на підприємстві.

Розробка плану прямих витрат на базі використання економіко-математичних методів передбачає встановлення та формалізацію залежності між розміром прямих витрат та обсягом окремих факторів. Використання розробленої економіко-математичної моделі на плановий період дає змогу визначити прогнозне значення прямих витрат залежно від часу або зміни факторів, які очікуються на базі використання комп'ютерної технології обробки інформації.

Таблиця 4.1.1

Планування прямих витрат, та їх розподіл ТзОВ "Агропродукт-Горохів"

п/п

Продукція

Усього на весь період

У тому числі за етапами

I

II

III

IV

1

Пшениця

487,9

48,6

171,2

195,1

73,1

2

Жито

60,7

6,1

21,2

24,3

9,1

3

Ячмінь

81,8

8,1

28,6

32,7

12,3

4

Соя

505,4

50,5

176,9

202,2

75,8

5

Ріпак

735,7

73,5

257,5

294,3

110,3

6

Свині

378,6

37,9

132,5

151,4

56,8

Наведений вище план розподілу прямих витрат по видах продукції націлений зменшити прямі витрати в загальному, з допомогою використання нових технологій у виробництві, що знижують собівартість продукції і призводять до оптимального рівня одержання прибутку.

Висновки

В даному курсовому проекті висвітлено економічний зміст, класифікацію та представлено теоретико-методичні аспекти економічного аналізу виробництва продукції рослинництва, тваринництва, прямих та непрямих витрат підприємства.

У теоретичній частині курсового проекту було визначено, витрати - це важлива та складна економічна категорія, яка займає особливо вагоме місце в управлінні підприємством. Це пояснюється тим, що витрати мають вирішальний вплив на фінансовий результат функціонування суб'єктів господарювання, застосовуються для визначення цінової політики підприємства, показують рівень технології та організації виробництва, використовуються для оцінки ефективності господарювання шляхом порівняння витрат та результатів діяльності. У сучасних умовах цей термін починає набувати ширшого значення і тлумачення.

У курсовому проекті ми здійснили аналіз господарської діяльності ТзОВ "Агропродукт-Горохів", особливо проаналізували виробництво продукції рослинництва, тваринництва, прямих та непрямих витрат. За проведеним аналізом господарської діяльності ТзОВ "Агропродукт-Горохів" ми оцінюємо стан підприємства як стабільний; товариство має непогані перспективи для подальшого свого росту, нарощування обсягів виробництва та збуту. Здійснивши аналіз, ми також спостерігаємо позитивну динаміку зниження в певній мірі прямих витрат, а також ріст виробництва.

У процесі аналізу складу та структури виробництва продукції рослинництва, тваринництва, прямих та непрямих витрат на ТзОВ "Агропродукт-Горохів" була виявлена позитивна динаміка виробництва за три останні роки.

Однак собівартість виробництва є високою. Для використання виявлених резервів підприємству рекомендовано вдосконалення управління витратами підприємства, а саме використання системного підходу в управлінні витратами та рентабельністю.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "СоФа". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [55,0 K], добавлен 07.08.2010

 • Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "NK-Style". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [50,1 K], добавлен 07.08.2010

 • Класифікація та види витрат підприємства готельного господарства. Організація обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємств готельної індустрії. Формування та планування витрат, аналіз динаміки та структури витрат ГК "Турист".

  курсовая работа [220,7 K], добавлен 20.02.2013

 • Економічна сутність непрямих податків та їх роль у формуванні доходів бюджету держави. Документальне оформлення нарахування та сплати податків, акцизного збору. Автоматизація обліку непрямих податків з використанням сучасних індифікаційних технологій.

  дипломная работа [64,8 K], добавлен 15.01.2011

 • Аналіз системи нарахування та сплати прямих і непрямих податків і її впливу на діяльність підприємства. Оцінка податкового навантаження. Порядок оформлення податкової звітності. Напрямки підвищення ефективності системи оподаткування юридичних осіб.

  дипломная работа [2,2 M], добавлен 08.03.2015

 • Податкова система України. Сутність, переваги та недоліки непрямого оподаткування в умовах ринкової економіки. Аналіз та механізми справляння непрямих податків в Україні. Економетричний аналіз впливу непрямих податків на формування державного бюджета.

  дипломная работа [3,0 M], добавлен 07.07.2010

 • Аналіз ефективності формування витрат на підставі системи коефіцієнтів. Оцінка та прогноз витрат з позицій поділу на змінні та постійні. Удосконалення структури витрат підприємства. Точка беззбитковості та ефективність формування витрат підприємства.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 24.10.2010

 • Взаємозв’язок державного боргу та державного кредиту. Переваги та недоліки прямих та непрямих податків. Взаємозв’язок державного кредиту та бюджетного дефіциту. Аналіз законодавчої та нормативної бази щодо формування державного боргу України.

  контрольная работа [51,6 K], добавлен 20.03.2012

 • Сутність витрат та класифікація за економічними елементами і статтями калькуляції. Організація управління витратами, їх зв'язок із собівартістю продукції та прибутком. Оцінка фінансової діяльності підприємства, напрямки раціоналізації та зниження витрат.

  курсовая работа [198,8 K], добавлен 29.07.2011

 • Сутність непрямих податків та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. Порядок обчислення і сплата непрямих податків в Україні. Недоліки та перспективи непрямого оподаткування в Україні. Досвід інших країн.

  курсовая работа [66,9 K], добавлен 13.12.2003

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.