Дабро і зло ў творчасці Ч. Дзікенса (на матэрыяле раманаў "Прыгоды Олівер Твіст" і "Домби і сын")

Асвятленне дзіцячага свету ў творах англійскага пісьменніка Чарльза Дзікенса. Вобразы Палі і Флорэнс - увасабленне дабра і ўсёдаравання з рамана "Домби і Сын". Барацьба дабра і зла у рамане "Прыгоды Олівер Твіст", які апавядае пра жыццё дзяцей з прытулку.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык белорусский
Дата добавления 11.06.2012
Размер файла 35,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсавая праца

Дабро і зло ў творчасці Ч. Дзікенса (на матэрыяле раманаў "Прыгоды Олівер Твіст" і "Домби і сын")

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ

І. МІР ДАБРА І ЛЮБОВІ ВОЧЫ ПЕРСАНАЖЫ - ДЗЯЦЕЙ ЧАРЛЬЗ ДЫКЕНС

1.1 ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ У ТВОРАХ ПІСЬМЕННІКА

1.2 ВОБРАЗЫ ПАЛІ І ФЛОРЭНС - УВАСАБЛЕННЕ ДАБРА І ЎСЁДАРАВАННЯ З РАМАНА "ДОМБИ І СЫН"

1.3 ДАБРО, ШТО ПЕРАМАГАЕ ЗЛО Ў РАМАНЕ - ПАВУЧАННІ "ПРЫГОДЫ ОЛІВЕРА

II. БАРАЦЬБА ДВУХ МІРОЎ: ДАБРА І ЗЛА У ПРОЗЕ ЧАРЛЬЗ ДЫКЕНС

2.1 ЗЛО, ПАКАРАНА ДАБРОМ, У РАМАНЕ "ДОМБИ І СЫН"

2.2 "ПРЫГОДЫ ОЛІВЕР ТВІСТ" - РАМАН-НАВУЧАННІ ПРА ЖЫЦЦЁ ДЗЯЦЕЙ З ПРЫТУЛКУ, ПАСТАЯННА ЦЕРПЯЦЬ ЗДЗЕКІ НАД САБОЙ

ВЫСНОВЫ

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

УВОДЗІНЫ

Дыкенс жыў і тварыў у бурную эпоху чартизма. Будучы рэпарцёрам-стенографиста газеты "Морнинг Кроникл», раманіст апынуўся ў эпіцэнтры палітычнага жыцця, прысутнічаў на асноўных парламенцкіх дэбатах 1832-1836 pp. (1832 - парламенцкая рэформа; г. - закон аб часовых абмежаванні дзіцячай працы; 1833 - закон аб бедных, увядзенне работных дамоў). Усе гэтыя падзеі наклалі адбітак на творчасці пісьменніка, у яго раманах заўсёды парушаюцца актаактуальных праблемах тагачаснай Англіі. Знаходзячыся на галерэі палаты абшчын, майстар слова назіраў безпринциповисть палітычнай гульні, не бачыў гэтага жаданне чыноўнікаў прыйсці на дапамогу сумленнаму супрацоўніку. Гэта востра ўразіла яго. Чарльз Дыкенс пачынае барацьбу. Яго зброя - сатырычны слова. Аўтар ўмела адлюстроўвае рэаліі віктарыянскай Англіі, у носіць у свядомасці чытача праўдзівую карціну жыцця, нацэльвае свае творы на паляпшэнне грамадскага быцця.

Чарльз Дыкенс не першы ў сусветнай літаратуры піпісаў пра дзяцей, аднак ён упершыню паглядзеў на моладзь па-новаму. Раманіст не толькі апісваў іх прыгодах, як гэта рабілася раней, а пракраўся ў дзіцячую душу, у пачуццёмя і розум маленькага дзіцяці. Юныя героі займаюць пасумленнае месца ў яго творах. Гэта сапраўдны талент - бачиты свет дзіцячымі вачыма. Гэтай мяжы творчасці мастака прысвечана шмат навуковых даследаванняў замежных НАУкаванні, у прыватнасці манаграфія ангельскага навукоўца Ф. Донаван "Дыкенс і моладзь" і А. Адрыяна "Аб ўзаемаадносінах бацькоў і дзяцей у раманах Дзікенса".

Якія ў роспачы ў грамадскіх парадках, пісьменнікі бачылі лепшую будучыню ў выхаванні і развіцці маральнай і сумленнай асобы. А гэтыя якасці, як вядома, закладваюцца ў дзяцінстве, таму ў творчасці шмат старонак прысвечана дзіцячым вобразаў. Мастакі хаваюцца ад шэрых будняў у свеце капустаросце, наіўнасці, дабрыні. Вера ў маленькага чалавека яшчэ раз пераканаўча сведчыць пра вялікую гуманизм аўтараў. Актуальнай у іх творчасці з'яўляецца моральным-этычная праблематыка. Майстры словы апяваюць прыгажосць дзіцячай душы, якія апісваюць чыстыя і высокія мары сваіх маленькіх герояў.

Лепшае, што созкапаў англійская раманіст, - гэта яго юныя персанажы, якія з'яўляюцца амаль у кожным рамане. іх гісторыі самайчасцей пачынаюцца з нараджэння або ранняга дитьнство і займаюць значную частку апавядання. Сімпатыю абоШыць выклікаюць вобразы персанажаў: крошкі Нел («Крама старажытнасцяў»), смелага Олівер Твіст («Прыгады Олівер Твіст "), абяздоленага Смайка («Нікалас Никльби»), спачувальна Эстэр сіроты метильщика вулікаў Джо («Халодны дом»), якія любяць адзін аднаго брата і сястру Домби («Домби і сын») і іншыя, - так лічыў шматлікія даследчыкі творчасці пісьменніка.

Ўзнёслай чыстай, светлай танальнасці працятыя сюжэтныя лініі раманаў Дзікенса звязаныя з дзяцінствам. Паэтычнасць і лірызм, стылістычная эфектнасць дасягаецца выкарыстаннем мастакамі сцежак і мастацкіх сродкаў малюнка. Мастак умела пераносяць ўтрыманне адных слоў для абазначэння іншых паняццяў. Дзякуючы гэтаму чытач глыбей разумее сэнс, які ўкладвае аўтар у свае вобразы, яго стаўленне да апісванаму, якое разрываецца па новым нязвыклым святле.

Пытанне дзяцей-сірот і дзяцей, якія адчуваюць сябе чужымі ў бацькоўскай хаце, пытанні дабра і зла ў жыцці кожнага чалавека і ў жыцці галоўных герояў з раманаў "Домби і сын", "Прыгоды Олівер Твіст" ніколі не перастаюць старэюць. Актуальныя яны і сёння, як і ўсе творчасць ангельскага пісьменніка Чарльза Дзікенса.

Мета дадзенай курсавой працы заключаецца ў раскрыцці выявы дабра і зла Чарльза Дзікенса ў яго раманах "Прыгоды Олівер Твіст" і "Домби і сын".

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць шэраг заўдант:

1) паказаць на асвятленне дзіцячага свету ў творах пісьменніка;

2) раскрыць вобраз Палі Домби з рамана "Домби і сын";

3) высветліць, чаму Флорэнс - увасабленне дабра і ўсёдаравання і іншыя жаночыя вобразы ў рамане Дзікенса "Домби і сын";

4) ахарактарызаваць дабро, што перамагае зло ў рамане - павучанні "Прыгоды Олівер Твіст";

5) прааналізаваць, як адбываецца барацьба двух міроў: дабра і зла ў прозе Чарльза Дзікенса.

Уб'едатам даследаванні дадзенай працы з'яўляецца маральныя крытэрыі - дабро і зло ў раманах Ч. Дзікенса "Прыгоды Олівер Твіст" і "Домби і сын".

Предметам - Раманы ангельскага пісьменніка Ч. Дзікенса.

У здаалоду дадзенай курсавой працы ўваходзяць:

- ўвядзенне;

- 2 часткі;

- высновы;

- спіс выкарыстанай літаратуры.

Першы падзел раскрывае рысы характару галоўных герояў постаждало ад абыякавасці або жорстокосви на першы погляд блізкіх ім людзей, ці, прынамсі, тых, хто павінен быць носьбітам дабра.

Другі - пра наказанисть зла, пра тое, як перамаць дабро, зло не можа быць вечным.

Пры напісанні курсавой працы былі выкарыстаны метады параўнання двух вышэй названых раманаў і іх аналіз.

І. МІР дабра і любові ВОЧЫ Персанажы - ДЗЯЦЕЙ Чарльз Дыкенс

1.1 Дзіцячы свет у творах пісьменніка

Чарльза Дзікенса ў жыцці адрознівалі гарачае спачуванне да жыцця і лёсу беднага чалавека. На працягу ўсяго жыцця ён актыўна займаўся дабрачыннасцю, быў выдатным акцёрам, аратарам, вельмі цікавым маралістам.

Для Дзікенса характэрныя імкненне да спакойнай хатняй утульнасці, уменне пераўвасобіцца ў свайго літаратурнага героя, ні з чым не параўнальная шчодрасць, далікатнасць і гонар, быццам ўсхвалялі над усім, сціпласць і магутная воля.

Неўміручы спадчыну Дзікенса - гэта бясконца выдатны і адухоўлены свет у яго раманах, жыватворчы і непаўторны свет дзяцінства, у той жа час з'яўляецца вельмі простым, нават складаным.

Свет дзяцей асаблівы і адначасова неаддзельны ад свету дарослых, вельмі далікатны, які патрабуе пастаяннага клопату, такі свет ўпершыню ў мастацкай літаратуры было адкрыта Дзікенса.

Цікавасць пісьменніка дзіцячым і юнацкім узростам было абумоўлена яго ўласным раннім перажываннямі, яго разуменнем абяздоленага дзяцінства і спачуванне яму, разуменнем таго, што становішча дзіцяці адлюстроўвае становішча сям'і ў цэлым.

"Ён пісаў пра дзяцей, кіруючыся неабходнасцю змяніць і палепшыць умовы іх жыцця, працы, адукацыі, выхавання з надзеяй і ўпэўненасцю, што сапраўдным, выкрывальным і захоплены словам можна ўсім дапамагчы" [13, 45].

"Нярэдка вачыма дзяцей Дыкенс глядзіць на свет, на розныя сферы сацыяльнага жыцця, на людзей і прыроду, разважае аб тым, што здарылася з улікам іх душэўнага стану, што засмучаецца і радаснага, уздзейнічаючы на ??чытача комплексам пачуццяў, якія перажывае герой і з якімі суперажывае аўтар" [13, 46].

У дзяцінстве ўсё, што адбываецца, застаецца ў памяці не падзеямі, а перажываннямі. Для дзіцячага сэрца няма ні багатых, ні бедных, няма шляхетных і знакамітых, ёсць толькі тыя, хто любіць і абыякавыя, злыя і добрыя. Дзеці беспамылкова адгадваюць ў любым чалавеку яго душу і цягнуцца да той чалавека, у якой абачлівае сэрца, у якім не загас святой агеньчык дабра і ўзаемаразумення.

Аднойчы Чарльз Дыкенс сказаў такія словы:

"Там, дзе я ўпэўнены ў праўдзе, я не буду хітрыць з кім..." [; 102] Гэтымі словамі пісьменнік хацеў раскрыць нам сэнс свайго рамана "Прыгоды Олівер Твіст", бо толькі праз дзіцячае ўспрыманне можна рэальна паказаць свет, знайсці праўду ісціны. Дыкенс непримеренно ставіўся да ўсяго, што чалавека прыніжае, скоўвае, калечыць ўжо з ранняга дзяцінства. Дитинсколькасьць павінна быць шчаслівым, і часам яно можа праходзіць і ў работном доме, і ў турме. А можа быць няшчаснай дзіця і ў бацькоўскай хаце. Пра ўсё гэта творы Чарльза Дзікенса.

1.2 Вобразы Палі і Флорэнс - увасабленне дабра і ўсёдаравання з рамана "Домби і сын"

У ўладальніка фірмы "Домби і сын" нарэшце-то нарадзіўся спадчыннік. Сына назвалі Полем. Так звалі яго бацькі і дзеда. Містэр Домби вырас ад Сына да Домби і амаль 20 гадоў быў адзіным прадстаўніком фірмы. Гэта значыць, ён усё вуспадкував ад бацькі, а не запрацаваў. І павінен цяпер перадаць свайму сыну-спадчынніку.

"Рычардс пачатку прадстаўляць яго сабе вязнем ў асобнай камеры або прывід, да якой варта нанабліжацца або адклікацца словам "[5, 5, 386]. І ў гэтым пахмурнам доме павінна праходзіць дзяцінства маленькага Поля.

А вось настрой і паводзіны містэра Домби падчас хрэсьбіны. Аўтар малюе змрочную надвор'е ў гэты дзень, цалкам падыходзіць настрою містэра Домби. "А быў то шэры, начэ жалеза, восеньскі дзень з пранізлівым "усходнім ветрам, цалкам падыходзіў да агульнага настрою ў доме. Містэр Домби, стоячы ў сваёй бібліятэцы, увасабляў ва ўласнай персоны і вецер, і шэрасць, і ўвесь гэты восеньскі дзень хрэсьбіны. Ён чакаў гасцей, халодны і непрыветны, як надвор'е, і калі яго погляд падаў скрозь шкло акна на дрэвы ў маленькім двары, з іх абсыпаліся брунасте і жоўтае лісце, нібы уражаны хваробай ".

"Ён быў апрануты ў шчыльна зашпілены фрак з важкі залаты ланцужком, белым гальштуку і риплячих чаравіках "[5, 5, 379]. У доме было вельмі холадна. М. Домби з пагардай ставіцца да людзей.

Вось як ён вітаецца з містэрам Чиком: "Ён працягнуў містэру Домби руку з такім выглядам, нібы баяўся, што яго ўдарыць электрычным токам. Містэр Домби ўзяў яе, як бяруць рыбу, марскую водарасць або нейкай іншай слізкі прадмет і адразу ж з падкрэсленай ветлівасцю павярнуўся ўладальніку "[5; 379].

Калі маленькі Поль расплакаўся, Флорэнс Засспакою ягонага. Але містэр Домби задавальненне не выявіў: "ва ўсякім выпадку задавальнення ён не выявіў, таму выяўленняня якіх-небудзь пачуццяў было яму наогул не ўласціва "[5; 382].

Хрэсьбіны нагадвалі пахаванне. Розніца была толькі у колеры каретта масці коней, падчас цырымоніі ён думеў толькі аб сваім велічы:

"На працягу гэтай працэдуры містэр Домби заставаўся тым жа непрадузятым Джэнтламеном, якім быў заўсёды, і, мабыць, не без яго дапамогі ў церкщи схолоднило настолькі, што з рота вікарый бухаў пара. Мабыць, для містэра Домби было краінеяшчэ, калі б ён менш думаў аб сваім велічы і больш - аб паходжанні і значэнні цырымоніі, у якой прымаў іку фармальнае, абыякавае ўдзел. Яго гонар была дзіўна несумяшчальная з гісторыяй абраду "[5; 386].

Дома за сталом вымавіў красамоўнае абмова:

"Мой сын, містэр Джон, - з суровай врочысціні сказаў містэр Домби, - бясспрэчна быў бы дыж ўдзячны вам за вашу ласку, калі б мог ведаць, якую гонар вы яму робіце. У свой час, спадзяюся, ён будзе варты прыхільнасці сваіх сваякоў і сяброў у прыватным жыцця, а таксама вялікі адказнасці нашайга становішча, ускладзенай на яго ў жыцці грамадскай "[5; 386]. Атмасфера за сталом была халоднай.

Тым не менш жыццё працягвалася, Домби-бацька марыў пра тое, як сын сзайме яго месца. Аднак не тут-то было. Поль рос хворым дзіцем, хоць Домби стараўся не заўважаць гэтага. Прайшло нямала часу, пакуль бацька зразумеў гэта.

Не выпадкова аўтар малюе холад як дома, так і ў душы бацькі. З цёплым звязана ўсё жывое на зямлі, а з холадам - ??смерць. Нельга сказаць, што бацька не любіў сына. Любіў, але як спадчынніка. "Гэты юны джэнтльмен павінен ажыццявіць прызначэнне лёсу" [5; 386].

Мог быць шчаслівы Поль ў гэтым доме? Ці любіў яго бацька? Не, а хлопчыку так патрэбна была каханне, у той час як для бацькі галоўнае - грошы. Поль разважай, як дарослы, свядомы чалавек. Грошы ў нашым жыцці маюць вялікае значэнне. Яны забяспечваюць нашы матэрыяльныя патрэбы. Але яны не усемагутны. Бо не змаглі выратаваць ні мамы Палі, ні даць здароўя яму. Галоўнае - гэта жыццё, здароўе, свабода. Не ўсё можна купіць. Нельга купіць жыццё, здароўе, сяброўства, каханне, пражытыя гады. Чалавека ўзбагачае сутрота, бескарыслівасць, літасць, кроў для пераломуня памірае, скура для перасадкі абгарэлага, глыток вады ў пустыні, матэрыяльная дапамога беднаму!

І вось нарэшце містэр Домби зразумеў, што яго сын хворы. Ён вырашыў адправіць яго ў Брайтан, на марское узбережжя. Палі выхоўвае місіс Пичпин, крывадушная і злая, якая калечылі дзіцячыя душы. Хлопчык вельмі пакутуе. Адзіная ўцеха - сястра Флорэнс. Толькі з ёй ён адчувае сябе шчаслівым. Пры такіх умовах хлопчык не адужэў, а, наадварот, не можа хадзіць і вымушаны перасоўвацца ў калясцы. "Выхаваўчыя меры" місіс Пичпин павольна забіваюць дзіцяці.

Надышоў час, як лічыць містэр Домби, паглыбіць адукацыю сына. Місіс Пичпин Поль пераходзіць у школу Блимбера. У Блимбера вучылі дзяцей усялякіх навук, не ўлічваюабо іх узроставых і псіхалагічных асаблівасцяў. ПрымусьЛяли вучыць на памяць незразумелае - урыўкі з лацінскай класікі, мноства гістарычных дат. Поль быў разумным хлопчыкамчиком, але пры гэтым ён вымушаны быў плаціць дарагой цаной - сваім здароўем. Поль слабы і хворы. Ён не вытрымлівае цяжкай ношы, якую паклаў на кволыя плечы напышлівы бацька. Поль вяртаецца дадому.

Перад смерцю Палі пераследуе бачанне ракі. Куды нясе Палі рака? Што яна сімвалізуе? Рака нясе лодку да мора. Поль быццам хоча вырвацца на волю і бераг наперадзе. "А там стаіць мама, якой так не хапала ў жыцці дзіцяці. Яна павінна яго забраць. І гэты час прыйшоў. Сітары, старая знаёмая-Смерць! "[5; 608].

Пакутуе містэр Домби? Так, ён пакутуе, але не з-за смерці сына, а таму прыйшло крах яго надзей, у яго больш няма спадчынніка.

У містэра Домби ёсць яшчэ адно дзіця - гэта дачка Флорэнс, якой на момант нараджэння Палі споўнілася 6 гадоў. Дзяўчынка бацьку б не існуе, бо яна не можа дапамагчы вечным росквіту яго гандлёвага дома.

Цяжка распавесці аб маральным стане, якому падвергся Флорэнс ў доме свайго бацькі. І не выпадкова, калі яе маці, "нікчэмная" жонка паважанага містэра Домби, памірала, даўшы жыццё Полю, "паўнацэнным" нашчадку ўладальніка фірмы, попельна-шэры месяц нясмела зазірнуўшы ў пакой, дзе знаходзілася оствнни хвіліны свайго горкага жыцця гэтая жанчына, адхіснуўся і схаваўся ў чорных аблоках.

Флорэнс не падпускалі да маленькага браціка Палі, якога яна пяшчотна любіла і які любіў яе, бацька глядзеў на Флорэнс як на непатрэбнае істота, заўсёды блыталіся пад нагамі, як пашкоджанага шчанюк; падначаленыя містэра Домби шкирилы на яе зубы, дзіўна падобныя сваім воўчым ашчэрам на зубы іх патрона, хоць у душы яны ненавідзелі яго.

Пасля смерці Палі Флорэнс зусім пасірацела. Спадзеючыся абудзіць у сэрцы бацькі хоць нейкае пачуццё чалавечнасці, якое дапамагло б яе вырвацца з лабірынта адзіноты, Флорэнс вырашаецца неяк вечарам зайсці ў пакой містэра Домби. Гэтай змрочнай гадзіны, пры святле якая цьмее лямпы, яго твар быў падобна на маску з грэцкай трагедыі. Але калі ў сэрцах герояў трагедыі кіпелі страсці, дык душа і розум містэра Домби заставаліся спакойным.

Ён паглядзеў на сваю дачку, якой не споўнілася яшчэ і чатырнаццаці гадоў, з непрытоенай нянавісцю. "Але былая абыякавасць і халодная стрыманасць саступілі месца чаму-то іншаму: чаму - яна не разумела, не вырашаўся зразумець, аднак яна не адчувала і ведала добра: гэта нешта, калі асоба было звернута да яе, нібы кідала цень на галаву" [5; 390].

Гэтым "нешта", якое кідала цень на ўсе вакол, была надмерная гонар Домби, яго нястрымная запал да панавання не толькі над "ніжэйшымі" класамі, але і над усімі людзьмі, нават блізкімі яму покрыве.

Гэта "нешта" кідае сваю злавесную цень і на лёс будучай мачахі Флорэнс, ганарлівай прыгажуні Эдыт, "любоў" якой Домби купляе ў яе маці - беднай арыстакраткі Скьютон. І калі напярэдадні свайго шлюбу Эдыт садзіцца за раяль і, акампаніруем сабе, спявае кранальную сумную песню, яна не падазрае, як любіў гэтую песню нябожчык сын яе будучага мужа.

У змрочным доме непомитнео праходзілі дні, і заўсёды голыя сцены абыякава глядзелі на Флорэнс. Але хіба можна было адчуваць сябе вызваленай нарэшце ад злых чараў адзіноты, калі на свеце не было месца больш адасобленага і видлюдненого, чым гэты "рэальна існуючы дом бацькі, змрочна глядзеў на вуліцу, вечарамі, калі свяціліся вокны ў суседніх дамах, ён быў цёмным плямай на ледзь асветленай вклици, днём - маршчыны на яе ніколі не ўсмешлівым тварам "[5, 5, 407]. І хоць на партале гэтага злавеснага дома не было жлдного кабалістычныя знака, кожнаму, хто глядзеў на яго, здавалася, што на дзверы нечая нябачная рука вывела той жа надпіс, якую можна прачытаць толькі ля ўваходу ў пекла - забудзьцеся пра свет, усе, хто ўваходзіць сюды.

Усе абыходзілі гэты дом: духавы аркестр, вандроўныя музыкі, катрыншчыкi, жабракі, нават злачынцы. А змрочная "раскоша" прасторных пакояў, з якіх праз шчыльна зачыненыя аканіцы прасочвалася цьмянае святло, усё тут казала пра пустэчу і руйцнування. І змрочная атмасфера дома прымусіць нават людзей, якія звыкнуліся да гэтай кватэры, змяніць свой твар. Яны ніколі не змогуць убачыць свайго адлюстравання, бо вокны пакрытыя тут тоўстым пластом пылу, а люстэрка пацьмянелі, нібы ад павеву гадоў... Але, нягледзячы на ўсе, у гэтым змрочным доме, у гэтай шэрай вуліцы, у гэтым ледзяным горадзе дачка Домби Флорэнс кожны прыгажэла і квітнела.

1.3 Дабро, што перамагае зло ў рамане - Павучанні "Прыгоды Олівера

Дыкенс стаў адным з любімых пісьменнікаў ангельскага простага люду. У гэты час у яго асабістым жыцці адбыліся значныя падзеі: ён ажаніўся з дачкой кнігавыдаўца Хогарта - Кэтрын. Аднак у яго сэрца захаваліся далікатныя пачуцці да малодшай сваячкі Мэры. Яна памерла зусім юнай ад цяжкага сардэчнага захворвання. Палкую любоў да яе Дыкенс пранёс праз усё сваё жыццё...

Яшчэ не былі скончаныя «пасмяротныя запіскі Пиквиккського клуба», у Дыкенс ўжо напружанасцьале працаваў адначасова над двума раманамі, якія скончыў ў 1839 годзе. Гэта творы "Олівер Твіст" і "Жыццё і прыгоды Нікаласа Никклби".

Пісьменнік даў сваім эпічным палотнаў новай сацыяльнай танальнасці, не мог змірыцца з класавымі супярэчнасцямі эпохі, не дазваляў сабе маўчаць, бачачы, да якіх маяных наступстваў прыводзіць агульная паўпэраўцыя, выкліканая узмацненнем эксплуатацыі народных мас Англіі. На старонках «Олівер Твіст», гэтага «своеасаблівага рамана выхавання" разгортваецца гісторыя жыцця абяздоленага плясьЧыкацца, які застаўся вакол сіратой пасля смерці маці. Ён прайшоў цяжкую школу крыўд ў работном доме, выпрабоўваючы кожны гаЛода і холаду і маральных зневажанняў. Бегшы з «прытулку», Олівер Твіст аказваецца на самым дне Лондана. У жудасных трушчобщах сталіцы Вялікабрытаніі, сярод чарады злодзеяў і забойцаў, якую ўзначальвае сквапным на грошы разбэшчвальнікаў душ Феджином, Олівер Твіст мог стаць такім жа нягоднікам, як і яго «новыя» сябры, калі б містэр Браунлоус, якому выпадково звяла хлопчыка лёс, не забраў яго да сёебе і не перадаў сям'і Олівера, якая лічыла, што ён даўно загінуў. Выявіўшы, па дзіўным збегу абставінаў, завяшчанне, які захоўваўся ў Феджина, Олівер становіцца вельмі забяспечаным люадзінай, нават пасля таго, як падзяліўся сваім нечаканым багаццем з «братам» Монс, які прычыніў яму ў свой час нямала зла. Такім чынам, дабрачыннасць радуецца, зло пакараннене, і павольна апускаецца ўяўная заслону, ховаючы ад вока кранута чытача авантурну фабулу, разгулялася перад ім, як у тэатры.

Олівер Твіст нарадзіўся ў прытулку, не ведаючы ні маці, ні бацькі. Калі яму надзелі старую кашулю і абазначылі ярлычков, «ён адразу заняў сваё месца парафіяльнага дзіцяці, сіроты з работного дома, пакорнага галоднага бедняка, які пройдзе свой жыццёвы шлях пад градам аплявух і ўдараў, пагарджаны усімі, і" нідзе не сустракаючы спагады "[2, 16].

Безвыходнасць штурхае яго на адчайны ўчынак. Маляня кідае выклік кіраўнікам прытулку: дзецям не хапала прадуктаў харчавання, таму хлопец 1. Загаварыў пра гэта, папрасіўшы кашы. Смеласць юнакі пакараныя. Було загадана неадкладна адправіць Олівера ў вязніцаня, а на наступную раніцу да брамы ўстановы прыляпілі аб'яву, згодна з якім «каму, хто пажадае вызваліць прыход ад Олівер Твіст, прапануецца ўзнагарода ў 5 фунтаў» [12,25].

Першыя 11 раздзелаў "Олівер Твіст", - справядліва адзначае англійская прагрэсіўны літаратуразнаўца Арнольд Кеттл,-ўяўляюць сабой жудасную карціну жыццёвых жахаў: «Аўтар уводзіць нас у свет страшных пазбаўленняў і выродлівых адносін, у свет жорсткасці, нагвалт, самавольства,-пакута тут агульнай лёсам, а смерць ўспрымаецца як чаканы ад іх выратаванне... Намаляваная Дзікенса карціна вырабляе сапраўды незгладжальнае... вярчальнывання. Работный дом, "ферма", дзе ўтрымліваюцца парафіяльны дзеці, крамы трунар "Спрытны махляр», прытон Феджина - усё гэта назаўсёды застаецца ў памяці і здольна неадступна перапрытрымлівацца чалавека... "

Письменник неаднаразова сцвярджаў, што пачынаючы працу над "Олівер Твіст", ён перш за ўсё меў мэтай напісаць некалькі мадэрнізаваны "круцельскай раман", у якім бы злодзеі праявыліся "высакароднымі героямі". Аднак буржуазнана крытыка "Олівер Твіст" рабіла яго дыЛеко не звычайным «прыгодніцкі раманам». Дыкенс неаднаразова падкрэсліваў, што яму ўдалося абудзіць сумленне грамадства, быццам забылася, што ў краіне «ўсеагульнага карысцьденства », якой лічылася віктарыянская Ангвырабы, ужо няма беднякоў.

У «Олівер Твіст» ёсць выдатныя, хоць і мелодраматични старонкі, якія назаўсёды пакідаюцься ў памяці. Гэта перш за раздзелы аб перачэнне Олівера ў "работном доме", а такожроздил, У якім гаворыцца аб забойстве Сайкс па загадзе Феджина сваёй палюбоўніцы, прастытуткі Нэнсі.

Раман - настаўленьне "Прыгоды Олівер Твіст" заканчваецца, як добрая казка, у ёй доро перамагае зло. Аднак аўтар хоча сказаць, што ў жыцці не заўсёды так адбываецца. І калі для Олівер Твіст ўсё скончылася шчасна, то для многіх такіх як ён дзяцей далёка не так: хлопчыкі становяцца бандытамі, а дзяўчынкі - часцей за прастытуткамі. На жаль, такая рэчаіснасць, і нічога тут не зменіцца.

II. БАРАЦЬБА двух міроў: дабра і зла У прозе Чарльз Дыкенс

2.1 Зло, пакарана дабром, у рамане "Домби і сын"

Містэр Домби, багаты лонданскі бізнэсмэн, гаспадар гандлёвага дома "Домби і сын", - чалавек амбіцыйны, пагардлівая і амаль ніколі не праяўляе сваіх эмоцый. Для яго існуе толькі адна святая рэч - росквіт яго фірмы. Ён глядзіць на людзей як на сродак яе росквіту. Домби марыў аб спадчынніку і нарэшце мае сына.

Для містэра Домби галоўнае-росквіту фірмы. Шлюб - гэта надзея мець спадчынніка. Нараджэнне дзіцяці выклікае ў яго радасць, таму што ўжо на працягу многіх гадоў чакае з'яўлення спадчынніка, - цяпер яму будзе каму залишитипо сваёй смерці галоўнае справа ўсяго жыцця - фірму, Домби і сын".

Уладальнік фірмы сконцентрував ўсе свае славалюбівыя мары на постаці доўгачаканаега спадчынніка, сачыў за яго развіццём і выхаваннем, не давяраў каму, "хто можа ўстаць паміж ім і яго сынам, быў празмерны страх сустрэць суперніка, з якім прыйдзецца дзяліць павагу і прывьязанисть хлопчыка "[5, 5, 405]. Дзяцінства шасцігадовага "дзівака" - вымушаны пераходны этап да спелай жыцця, у якім Поль стане бізнэсмэнам. Калі Меркантыльны любоў бацькі была шчырай, ён бы задумаўся над пачуццямі і жаданнямі свайго "ўлюбёнца", перейнявся яго праблемамі, заўважыў хваравітасць дзіцяці і няздольнасць непасільнага навучання ў школе містэра Блимбера. Аднак гэтага не адбылося, увеськохворий Поль памірае, наносячы гэтым духоўнага краху бацьку.

Якія ж погляды ў містэра Домби у шлюб? 3 дваццаці гадоў ён быў жанаты на жанчыне, якая, як сёй-той казаў, не магла аддаць яму сэрца, таму што яе шчасце было ў мінулым, і здавольвацца тым, што пакорліва і аддана служыла шлюбныя абавязкі, даўшы нарэшце супакой сваёй скатаванай душы. Хоць гэтыя размовы больш за ўсё закраналі містэра Домби, наўрад ці яны дайшлі да яго вушэй. А калі і дайшлі, то, мабыць, толькі ён у свеце не паверыў бы ім веры... Містэр Домби думаў, мабыць, так, што... саюз з ім павінен быць прыемны і ганаровы для кожнага разважлівага жанчыны. Што надзея вырабіць на святло новага кампаньёна такой вядомай фірмы не магла не зрабіць славалюбства ў грудзях нават найменш славалюбівай асобы падлогі.

Што місіс Домби падпісала свой шлюбны кантракт - амаль неабходнае дадатак да прыстойнага становішча ў грамадстве, - ужо не кажучы аб увекавечанні сем'яўнай фірмы - добра ведаючы, што яна з гэтага будзе. Што становішча містэра Домби ў грамадстве яна магла бачить штодня. Што за яго сталом місіс Домби заўсёды сядзела на першым месцы і сваёй ветлівасцю і напрцудаў арыстакратычнымі манерамі падтрымлівала гонар яго дома. Mic Домби павінна быць шчаслівая. Таму дзецца ёй было няма куды). Пры родах памірае.

Сцвярджаць, быццам ад такога весткі містэр Домби - на свой, вядома, накшталт - ані не знерваваўся, было б проста несправядлівасцю. Не такі ён быў чалавек, каб яго можна было чымсьці напалохаць або ўразіць, але ён ясна адчуваў, што калі яго жонка рознедужалась і памерла, то яму было б вельмі шкада, "ён шкадаваў б за ёй не менш па нейкай талеркай, або шафай, ці іншым неабходным хатнім набыткаў, за якім шчыра шкодуешь, калі страціш. Толькі, вядома, гэта быў халодны, дзелавой, спакойны джэнтльменскі жаль "[5; V; 402].

Усё жыццё ён належаў толькі сабе і фірме. Для яго яна была ўсім. Але вось наступіў крах. Планы містэра Домби паваліліся: сын памёр, да Флоренсо ён абыякавы. Няўдачай заканчваецца другі шлюб. Пыхлівы містэр Домби упэўнены, што за грошы можна купіць усё: каханне, шчасце. Але Эдыт - розумна жанчына. Яна зразумела, што шлюб нагадвае куплю. Містэр Домби абраў Эдыт, каб выстаўляць перад грамадствам. Але заваяваць не змог. Свавольная Эдыт збягае ад мужа. Фірма пакутуе краху. У гэтым "заслуга" управыніка фірмы Каркер.

Калі грамадства будзе ісці па шляху містэра Домби, яно дэградуе як маральна, так і фізічна. Але Дыкенс не пакідае надзеі на лепшы свет будучага. Ён аптыміст і верыць у людзей добрых, шчырых, бескарыслівых.

Калі містэр Домби, страціўшы ўсе, вырашыў пакончыць з жыццём, з'яўляецца Флорэнс, якая сваім каханнем сагрэла бацькі. Паводле яго зло яна адплаціла дабром. Гэтаму вучыць нас аўтар: адказваць толькі сутром. Мы бачым перараджэнне містэра Домби.Ён любіць сваіх унукаў.

Дыкенс, выкарыстоўваючы прыём антытэзы, стварыў кантраст паміж жорсткімі выхавальнікамі і наіўнымі дзецьмі. Аўтар называе місіс Пипчин "людаедка" [4; 123], а містэра Федэрацыі, бакалаўра мысмастацтву, «чалавекам-катрынкай, з маленькім репертуаром "[4; 126]. На фоне абмежаваных "катрынак" і "людоидок "вобразы Палі і Флорэнс выглядаюць" ангэльская ". На развітальным балі ў школе Поль сядзеў у "гняздзечку" сярод падушак, любуючыся "выдатнай кветкай" - Флорэнс [4; 179].

Раман "Домби і сын" - мастацка спелы і полипроблематичний са складанай кампазіцыяй. "Завязкі" ў праблеме бацькоў і дзяцей стала сляпая каханне батька да сына (адна з многіх сюжэтных ліній), якая разбурыла здароўе апошняга і паскорыла яго канец.

2.2 "Прыгоды Олівер Твіст" - раман-навучанні пра жыццё дзяцей з прытулку, пастаянна церпяць здзекі над сабой

дзікенс дабро зло раман

У рамане дзіця становіцца ўдзельнікамі злачынства. Олівер Твіст робіць гэта неўсвядомлена. Олівер, спеваўчаснык рабавання джэнтльмена ў крамы, пападае ў рукі паліцыі. Аднак містэр Браунлоу, пацярпелы, паверыў аповяду хлопца аб яговінаватасць і загадаў «не даваць ходу гэтай справе» [2,70]. Ён шчыра пашкадаваў «биднятка» і папрасіў "не апражаць яго »[8,69].

Героям твора «Прыгоды Олівер Твіст» пашанцавала, ён сустрэў спивчутлывых людзей, якія дапамаглі яму, сваёй даверлівасцю падтрымалі ў вачах дзіцяці упэўненасць у тым, што, незвагледзячы на ??яго сацыяльнае становішча, яму вераць. Ч. Дыкенс ў "Олівер Твіст" выкрыў антыгуманныя, користолюбства устаноў, створаных урадам для бедных. Ён іранічна назваў работный дом "раем з цэглы і вапны, дзе ўсё гульня і ніякай працы" [1, 22], а містэра Бамбла, які сам прыдумаў імёны сіротам - «сапраўдным пісьменнікам». Нараджэнне дзіцяці Олівер Твіст для ўстановы азначала толькі тое, што прыход атрымаў "новае цяжар".

Апавяданне ў Диккенсовому рамане вядзецца лёгка і проста, але нечакана ў канву рамана ўрываецца гратэск ў яго трагічным гучанні. Успомнім, як правёў габрэй апошнюю ноч перад пакараннем смерцю. Ён кожны раз уздрыгвае, адчуваючы, як з кожным імгненнем набліжаецца фатальная хвіліна расплаты за ўчыненыя злачынствы. Таму зло ўсё ж такі пакарана, дабро перамагло.

Дыкенс пісаў у прадмове да рамана: "Мне здавалася, што адлюстраваць рэальных членаў зладзейскай хеўры, намаляваць іх ва ўсёй іх уродства, з усиею мярзотаю, паказаць беднае іх жыцця, паказаць іх такімі, якімі яны былі на самай справе... - значыць паспрабаваць зрабіць тое, што неабходна і паслужыць грамадству. І гэта я выканаў, як мог... І таму я не схаваў ні адной дзіркі на сурдуце Шэльма (вуснамі якой пісьменнік карае ангельскае правасуддзе, фальшывую мараль тагачаснага грамадства), ні папильйонкы ў зблытаных на валасах Нэнсі "[5, 2, 5-7]. Дыкенс зусім не верыў у далікатнасць тых, якіх не пад сілу глядзеў іх. У яго не было ніякага жадання набыць размяшчэнне ў людзей; не было павагі да іх думку, ухвальна ці не вельмі, і не для іх задавальнення пісаў.

У сваім рамане Дыкенс, з дапамогай гратэску, намаляваў ганебную запал ангельскіх багатыроў да ўзбагачэння, бо гэта, як правіла, несла за сабой жорсткасць і зло.

ВЫСНОВЫ

Чарльза Дзікенса ў жыцці адрознівалі гарачае спачуванне да жыцця і лёсу беднага чалавека. На працягу ўсяго жыцця ён актыўна займаўся дабрачыннасцю, быў выдатным акцёрам, аратарам, вельмі цікавым маралістам.

Для Дзікенса характэрныя імкненне да спакойнай хатняй утульнасці, уменне пераўвасобіцца ў свайго літаратурнага героя, ні з чым не параўнальная шчодрасць, далікатнасць і гонар, быццам ўсхвалялі над усім, сціпласць і магутная воля.

Неўміручы спадчыну Дзікенса - гэта бясконца выдатны і адухоўлены свет у яго раманах, жыватворчы і непаўторны свет дзяцінства, у той жа час вельмі не простым. У дзяцінстве ўсё, што адбываецца, застаецца ў памяці не падзеямі, а перажываннямі. Для дзіцячага сэрца няма ні багатых, ні бедных, няма шляхетных і знакамітых, ёсць толькі тыя, хто любіць і абыякавыя, злыя і добрыя. Дзеці беспамылкова адгадваюць ў любым чалавеку яго душу і цягнуцца да той чалавека, у якой абачлівае сэрца, у якім не загас святой агеньчык дабра і ўзаемаразумення.

Прыкладам такіх раманаў з'яўляецца "Прыгоды Олівер Твіст" і "Домби і сын". Абодва рамана пра жыццё дзяцей: у першым викадку - гэта раман пра жыццё дзіцяці-сіроты, а ў другім - двое дзяцей - Поль і Флорэнс, таксама полусироты. У іх памерла маці, а бацька бачыць у сына толькі спадчынніка буйной фірмы "Домби і сын", а дачка ўкладаў не заўважае. У абодвух раманах дзеці няшчасныя, здавалася б, дзіцячыя гады лепшыя, але менавіта тады яны выпрабавалі шмат болю, зла і трывог.

Мог быць шчаслівы Поль ў гэтым доме? Ці любіў яго бацька? Не, а хлопчыку так патрэбна была каханне, у той час як для бацькі галоўнае - грошы. Поль разважай, як дарослы, свядомы чалавек. Грошы ў нашым жыцці маюць вялікае значэнне. Яны забяспечваюць нашы матэрыяльныя патрэбы. Але яны не усемагутны. Бо не змаглі выратаваць ні мамы Палі, ні даць здароўя яму. Галоўнае - гэта жыццё, здароўе, свабода. Не ўсё можна купіць. Нельга купіць жыццё, здароўе, сяброўства, каханне, пражытыя гады. Чалавека ўзбагачае сутрота, бескарыслівасць, літасць, кроў для пераломуня памірае, скура для перасадкі абгарэлага, глыток вады ў пустыні, матэрыяльная дапамога беднаму!

Флорэнс не падпускалі да маленькага браціка Палі, якога яна пяшчотна любіла і які любіў яе, бацька глядзеў на Флорэнс як на непатрэбнае істота, заўсёды блыталіся пад нагамі, як пашкоджанага шчанюк; падначаленыя містэра Домби шкирилы на яе зубы, дзіўна падобныя сваім воўчым ашчэрам на зубы іх патрона, хоць у душы яны ненавідзелі яго.

Пасля смерці Палі Флорэнс зусім пасірацела. Спадзеючыся абудзіць у сэрцы бацькі хоць нейкае пачуццё чалавечнасці, якое дапамагло б яе вырвацца з лабірынта адзіноты, Флорэнс вырашаецца неяк вечарам зайсці ў пакой містэра Домби. Гэтай змрочнай гадзіны, пры святле якая цьмее лямпы, яго твар быў падобна на маску з грэцкай трагедыі.

Усё жыццё ён належаў толькі сабе і фірме. Для яго яна была ўсім. Але вось наступіў крах. Планы містэра Домби паваліліся: сын памёр, да Флоренсо ён абыякавы. Няўдачай заканчваецца другі шлюб. Пыхлівы містэр Домби упэўнены, што за грошы можна купіць усё: каханне, шчасце. Але Эдыт - розумна жанчына. Яна зразумела, што шлюб нагадвае куплю. Містэр Домби абраў Эдыт, каб выстаўляць перад грамадствам. Але заваяваць не змог. Свавольная Эдыт збягае ад мужа. Фірма пакутуе краху. У гэтым "заслуга" управыніка фірмы Каркер.

Калі грамадства будзе ісці па шляху містэра Домби, яно дэградуе як маральна, так і фізічна. Але Дыкенс не пакідае надзеі на лепшы свет будучага. Ён аптыміст і верыць у людзей добрых, шчырых, бескарыслівых.

Калі містэр Домби, страціўшы ўсе, вырашыў пакончыць з жыццём, з'яўляецца Флорэнс, якая сваім каханнем сагрэла бацькі. Паводле яго зло яна адплаціла дабром.

Такім па сваёй сутнасці раман "Прыгоды Олівер Твіст". Галоўны герой твора - Олівер Твіст нарадзіўся ў прытулку, не ведаючы ні маці, ні бацькі. Калі яму надзелі старую кашулю і абазначылі ярлычков, ён адразу заняў сваё месца парафіяльнага дзіцяці, сіроты з работного дома, пакорнага галоднага бедняка, які пройдзе свой жыццёвы шлях пад градам аплявух і ўдараў, пагарджаны усімі, і нідзе не сустракаючы спагады.

На старонках «Олівер Твіст», гэтага «своеасаблівага рамана выхавання" разгортваецца гісторыя жыцця абяздоленага плясьЧыкацца, які застаўся вакол сіратой пасля смерці маці. Ён прайшоў цяжкую школу крыўд ў работном доме, выпрабоўваючы кожны гаЛода і холаду і маральных зневажанняў. Бегшы з "прытулку", Олівер Твіст аказваецца на самым дне Лондана. У жудасных трушчобщах сталіцы Вялікабрытаніі, сярод чарады злодзеяў і забойцаў, якую ўзначальвае сквапным на грошы разбэшчвальнікаў душ Феджином, Олівер Твіст мог стаць такім жа нягоднікам, як і яго «новыя» сябры, калі б містэр Браунлоус, якому выпадково звяла хлопчыка лёс, не забраў яго да сёебе і не перадаў сям'і Олівера, якая лічыла, што ён даўно загінуў. Выявіўшы, па дзіўным збегу абставінаў, завяшчанне, які захоўваўся ў Феджина, Олівер становіцца вельмі забяспечаным люадзінай, нават пасля таго, як падзяліўся сваім нечаканым багаццем з "братам" Монс, які прычыніў яму ў свой час нямала зла. Такім чынам, дабрачыннасць радуецца, зло пакараннене, і павольна апускаецца ўяўная заслону, ховаючы ад вока кранута чытача авантурну фабулу, разгулялася перад ім, як у тэатры.

Раман - настаўленьне "Прыгоды Олівер Твіст" заканчваецца, як добрая казка, у ёй доро перамагае зло. Аднак аўтар хоча сказаць, што ў жыцці не заўсёды так адбываецца. І калі для Олівер Твіст ўсё скончылася шчасна, то для многіх такіх як ён дзяцей далёка не так: хлопчыкі становяцца бандытамі, а дзяўчынкі - часцей за прастытуткамі. На жаль, такая рэчаіснасць, і нічога тут не зменіцца.

Спіс літаратуры

1. Адрыян А. Аб узаемаадносінах бацькоў і дзяцей у раманах Дзікенса. - М., 1968. - 208 с.

2. Богачевская Л. Мастацкае ўвасабленне дзіцячых вобразаў у творчай спадчыне Дзікенса і В. Винниченко // Замежная літаратура ў НЗ. - 2004. - №3. - З. 14-17.

3. Витушкина Л. Адшукаць святло ў тунэлі // Сусветная літаратура і культура. - 2003. - №10. - С. 26-28.

4. Ганічаў Н. Навучаць старшакласнікаў даследаваць. На прыкладзе вывучэння тэмы "Раман Чарльза Дзікенса" Домби і сын "// Замежная літаратура ў НЗ. - 1998. - №10. - С. 6-8.

5. Дыкенс Ч. Збор твораў у 10 тамах. - М., 1982. - Т.2. - 527с., - Т.5. - 767 с.

6. Донаван Ф. Дыкенс і моладзь.

7. Леўчанка А. Падарожжа ў віктарыянскай Англіі - з Оліверам Твіст // Замежная літаратура. - 2002. - №17. - С. 15-16.

8. Либман С. Чарльз Дыкенс: жыццё і творчасць. - М., 1982. - 186 с.

9. Логвін Г. Што прапаведаваў Дыкенс? // Замежная літаратура ў НЗ. - 1997. - №7. - З. 28-32.

10. Мацапура В. Своеасаблівасць ангельскага рэалізму і яго адлюстраванне ў творчасці Ч. Дзікенса «Прыгоды Олівер Твіст» // Беларуская літаратура і культура. - 2000. - №10. - С. 39-41.

11. МищукВ. Мастацкі свет Чарльза Дзікенса // Замежная літаратура ў НЗ. - 1996. - №1. - С.20-22.

12. Мосейчук М. "Прыгоды Олівер Твіст" - сумная кніга пра дзіця-сіраце // Замежная літаратура ў НЗ. - 2004. - №9. - С. 25-26.

13. Ненич Г. Я не буду хітрыць. Урок-літаратурная віктарына па рамане Ч. Дзікенса "Прыгоды Олівер Твіст" // Беларуская літаратура і культура.-2002. - №10. - С. 45-46.

14. Николенко А. Навучаць старшакласнікаў даследаваць. На прыкладзе тэмы "Раман Дзікенса« Домби і сын »// Замежная літаратура ў НЗ. - 1998. - №10. - З. 6-8.

15. Праскурын Б., Яшенькина Р. Чарльз Дыкенс (1812-1870) // Праскурын Б., Яшенькина Р. Гісторыя замежнай літаратуры. - М., 2004. - С. 118-186.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Робинзонивське суголосся ў літаратуры. Характэрныя рысы асветніцкага рамана Даніэля Дэфо "Рабінзон Круза". Раман як сюжэтная мадэль сусветнай робинзонады. Сістэма адносін у рамане. Мірнае суіснаванне, жыццё на востраве Роспачы. Уплыў рэлігіі на Рабінзона.

  курсовая работа [35,1 K], добавлен 12.06.2012

 • Життєвий шлях та творчі доробки Ч. Діккенса. Дитячий світ у творах письменника. Образи Поля і Флоренс - втілення всепрощення з роману "Домбі і син". Образи дітей у "Різдвяних оповіданнях" Ч. Діккенса. Олівер Твіст як типовий представник знедоленої дитини.

  курсовая работа [49,7 K], добавлен 27.03.2016

 • Критический реализм в английской литературе XIX в. и характеристика творчества Чарльза Диккенса. Биография Диккенса как источник образов положительных героев в его творчестве. Отображение позитивных персонажей в романах "Оливер Твист" и "Домби и сын".

  курсовая работа [43,6 K], добавлен 21.08.2011

 • Пачуццё абавязку у рамане Талстога "Ганна Карэніна" і "Вайна і мір". Разуменне любові Ганне Карэнінай. Элен Курагина і яе брат Анатоль - людзі, якія выклікаюць страсць, а не каханне. П'ер Бязухаў ў рамане "Вайна і мір". Трагічная рэальнасць А. Вронского.

  курсовая работа [33,2 K], добавлен 11.06.2012

 • Праява своеасаблівасці дыялектных лексем ў сістэме мовы рамана Б. Сачанкі "Вялікі лес" ў непаўторнасці спалучэння дыялектных і агульнанародных элементаў. Роля дыялектызмаў у мове рамана пісьменніка. Семантыка-граматычны аспект даследавання мовы рамана.

  курсовая работа [59,0 K], добавлен 12.01.2016

 • Раман у вершах як жанр. Кампазіцыйная структура твора. Тэматыка і праблематыка рамана Нiла Гiлевiча "Родныя дзецi". Характарыстыка вобразаў рамана "Родныя дзецi". Вобраз галоўнага героя. Другарадныя вобразы і іх роля ў творы. Вобраз аўтара ў рамане.

  курсовая работа [55,7 K], добавлен 22.02.2016

 • Краткая история создания и анализ идейно-художественной проблематики романа о предпринимателе "Домби и сын". Поэтика заглавия, элементы символизма и реалистические образы романа. Образ Каркера, мотивы уголовного преступления и нравственное наказание.

  курсовая работа [33,8 K], добавлен 07.12.2012

 • Аналіз жыццёвага і творчага шляху Рыгора Барадуліна - народнага паэта Беларусі. Сацыяльны і лірычны аспект яго творчасці. Выкарыстанне мастацкіх сродкаў у яго паэзіі. Тэматыка, асноўныя вобразы і матывы яго творчасці. Сакрэт яго паэтычнага майстэрства.

  реферат [31,9 K], добавлен 18.12.2013

 • Науково-теоретичні праці літературознавців, дослідників творчості Чарльза Діккенса. Естетичні погляди письменника та його життєва позиція. Дослідження гротескної своєрідності роману "Пригоди Олівера Твіста", його ідейно-художня своєрідність й новаторство.

  курсовая работа [48,6 K], добавлен 21.05.2015

 • Исследование роли предметного мира в романе Чарльза Диккенса как писателя, человека и критика общества. "Домби и сын" - общественная панорама и первый успех автора. Поиск предметных источников его творчества, выявление особенностей символов в романах.

  контрольная работа [30,9 K], добавлен 29.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.