Діяльність соціального педагога по формуванню у студентів мотивації професійного становлення (на прикладі Хмельницького національного університету)

Критерії і рівні сформованості мотивації професійного становлення студентської молоді, роль соціального педагога. Організація, проведення і результати формувального експерименту. Методичні рекомендації для соціальних педагогів вищих навчальних закладів.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.11.2012
Размер файла 561,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Шановний!

Перед Вами твердження, що стосуються вибору Вашої професії. Будь ласка уважно прочитай їх та оберіть 8 тверджень які, на Вашу думку, щонайкраще Вам підходять та помітьте ці твердження будь-яким зручним способом!

1. Всі поступали в університет і я поступив(ла).

2. Я обрав(ла) таку професію тому що в нашій країні не вистачає спеціалістів з даного напряму.

3. Хочу отримати диплом про вищу освіту, бо в наш час без нього нікуди.

4. Професія яку я отримаю добре оплачується.

5. Я з дитинства мріяв(ла) бути тим, на кого зараз навчаюсь.

6. Я обрала(в) професію щоб розвинути власні інтелектуальні та творчі здібності.

7. Професію, я обрав(ла), визначили мої батьки (родичі чи ін.)

8. Я обрав(ла) свою професію тому що хочу знати більше, розвивати свій інтелект та пізнавальні можливості.

9. Пішов(пішла) вчитись за компанію з друзями (родичами тощо).

10. Я обрав(ла) свою професію, щоб мати змогу допомагати людям у майбутньому.

11. Я обрав(ла) спеціальність на яку зміг(змогла) поступити у ВНЗ.

12. Професія, яку я отримаю, дає змогу мати пільги.

13. Мені здається престижно мати таку професію, яку я опановую.

14. Обрана професія допоможе мені самоствердитись, самореалізуватись у житті.

15. Професію для мене обрали батьки (чи ін.).

16. Навчаючись на цій спеціальності я хочу здобути професійні знання, вміння та сформувати професійні навички.

17. Професію, що я обрав(ла) опанував мій батько (мати, інша значима людина), я беру і неї(них) приклад.

18. Сьогодні моя професія дуже актуальна, сучасне суспільство потребує кваліфікованих спеціалістів.

19. Мені потрібна вища освіта, не важливо на якій спеціальності мені б довелось навчатись.

20. Професія яку я отримаю дасть змогу ні в чому собі не відмовляти у майбутньому.

21. Моя професія дуже престижна.

22. Навчання на цій спеціальності допоможе мені розвинути свої здібності, займатись самопізнанням та самовихованням.

23. Я навчаюсь щоб не працювати (не йти в армію тощо).

24. Хочу багато знати, щоб стати професіоналом своєї справи.

Таблиця А.1. Ключ опитувальника

Ідентифікація себе із іншими

1, 9, 17

Соціальна значущість професії

2, 10, 18

Отримання диплому

3, 11, 19

Матеріальні мотиви

4, 12, 20

Престиж професії

5, 13, 21

Мотиви самореалізації

6, 14, 22

Мотиви примусу

7, 15, 23

Пізнавальні мотиви

8, 16, 24

Додаток Б

Зразок опитувальника для визначення рівня сформованості ціннісних орієнтацій (за методикою Б. Круглова, адаптований і модифікований варіант методики М. Рокича)

Шановний! Далі наведено список цілей, яких люди прагнуть д осягнути у своєму житті. Вкажіть, які з них є для Вас цінними, значущими поставивши біля кожного пункту бали від 1 до 5 (Бланк 1, Бланк 2).

Бланк 1 Бланк 2

Зміст цілей (цінностей) життя

Бали від

1 до 5

Якості особистості (як цінності)

Бали від

1 до 5

1

Самостійність як

незалежність у судженнях і оцінках

1

Високі запити

2

Впевненість у собі

(свобода від внутрішніх

суперечностей, сумнівів)

2

Чуйність

3

Матеріальне забезпечення

3

Вихованість

4

Задоволення

4

Життєрадісність

5

Цікава робота

5

Ефективність у справах

6

Любов

6

Сміливість у відстоюванні думки

7

Свобода як незалежність

у вчинках і діях

7

Дисциплінованість

8

Краса (переживання прекрасного

у природі, мистецтві)

8

Нетерпимість до недоліків у собі

9

Хороші і вірні друзі

9

Широта поглядів

10

Пізнання (розширення кругозору,

освіти, інтелектуальний розвиток)

10

Чесність

11

Щасливе сімейне життя

11

Освіченість

12

Творчість

12

Самоконтроль

13

Суспільне визнання

13

Терпимість

14

Активне діяльне життя

14

Тверда воля

15

Рівність

15

Раціоналізм

16

Відповідальність

Додаток В

Зразок опитувальника термінальних цінностей І. Сеніна (ОТеЦ)

Шановний! Вам представлено опитувальник, у якому описано різні бажання та прагнення що можуть були властиві людині. будь ласка оцініть кожне із тверджень по п'ятибальній шкалі наступним чином:

"1" - якщо для Вас це не має жодного значення;

"2" - якщо для Вас це має невелике значення;

"3" - якщо для Вас це має певне значення;

"4" - якщо для Вас це важливо;

"5" - якщо для Вас це дуже важливо.

Запитання:

1. Швидко досягати у роботі запланованих цілей.

2. Створювати щось нове у області знань, що вивчаєте.

3. Знаходити внутрішнє задоволення від активного соціального життя.

4. Мати цікаву роботу, що повністю поглинає вас.

5. Навчатись, щоб не відставати від людей поля вашої освіти.

6. Вести такий спосіб сімейного життя, який схвалено суспільством.

7. Щоб люди, у вільний час, цікавились тим самим що й ви.

8. Отримувати матеріальну винагороду за суспільну діяльність.

9. Щоб вигляд вашого житла постійно видозмінювався.

10. Отримати вищу освіту чи поступити у аспірантуру; чи отримати вчену ступінь.

11. Щоб ваша сім'я мала дуже високий рівень матеріального забезпечення.

12. Уникати конформізму у свої суспільно-політичних поглядах.

13. У своїх захопленнях якнайшвидше досягати поставлених цілей.

14. Навчатися, щоб не "загубитись у натовпі".

15. Мати товариські взаємини із колегами по роботі.

16. Бути члена колективу за інтересами.

17. Розвивати організаційні здібності, займатись публічною діяльністю.

18. Разом із сім'єю відвідувати театр, виставки, концерти.

19. Щоб захоплення підкреслювало індивідуальність.

20. Щоб рівень освіти допоміг закріпити високий матеріальний стан.

21. Те як оцінюють вашу роботу інші.

22. Спілкуватись із різними людьми, брати активну участь у суспільному житті.

23. Навчатись, щоб не "зарити талант у землю".

24. Щоб ваші діти випереджували у розвитку своїх однолітків.

25. У вільний час створювати дещо нове, раніше неіснуюче.

26. Щоб ваша професія підкреслювала вашу індивідуальність.

27. Щоб не відставати від часу, цікавитись суспільно-політичним життям.

28. Щоб рівень освіченості дозволяв на рівних спілкуватись із ким завгодно.

29. Зберігати повну свободу та незалежність від членів родини.

30. Щоб ваше захоплення допомагало закріпити матеріальний стан.

31. Бути раціоналістом, новатором.

32. Досягати конкретних цілей, займатися публічною діяльністю.

33. Навчатися, щоб дізнатись щось нове в галузі що вивчається.

34. Бути лідером у сім'ї.

35. Знати власні можливості у сфері свого хобі.

36. Щоб на роботі можна було б придбати дефіцитні товари.

37. Використовувати свої власні методи у суспільному житті.

38. Щоб сімейне життя виправило всі недоліки вашої натури.

39. Повністю зосередитись на власній справі, проводячи час за хобі.

40. Бути корисним для суспільства.

41. Постійно підвищувати власну кваліфікацію.

42. Щоб лідером у власній сім'ї був хтось, але не ви.

43. Отримувати задоволення не від результатів роботи, а від процесу.

44. Знати якого рівня освіту можна отримати із вашими здібностями.

45. Займати таке місце у суспільстві, як б закріпило б матеріальний стан.

46. Ретельно планувати сімейне життя.

47. Щоб під час роботи колеги завжди були поряд.

48. Щоб життя нашого суспільства постійно змінювалась.

49. Мати чоловіка (дружину) із сім'ї із високим матеріальним положенням.

50. Мати такий рівень освіти, який би забезпечив бажану посаду.

51. Мати власні політичні погляди.

52. Перед початком праці завжди чітко її планувати.

53. Постійно цікавитися новими методами навчання на виховання дітей у сім'ї.

54. Захоплюватись чимось у вільний час та мати змогу спілкуватись із однодумцями.

55. Підвищувати рівень власної освіти, що внести вклад у розвиток того що вивчається.

56. Займатись публічною діяльністю, навчатись переконували людей у власній точці зору.

57. Щоб робота була не гірше ніж у інших.

58. Щоб чоловік (дружина) отримував високу заробітну плату.

59. Щоб освіта допомагала отримувати додаткові матеріальні блага.

60. У суспільному житті мати змогу співпрацювати із досвідченими людьми.

61. Щоб робота не перечила власним життєвим принципам.

62. У шлюбі бути рівними.

63. У власному захопленні створювати необхідні у житті речі.

64. Підвищувати рівень власної освіти, щоб мати змогу бути у колі розумних та освічених людей.

65. Щоб суспільно-політичні погляди співпадали із думкою ваших авторитетів.

66. Мати високооплачувану роботу.

67. У сімейному житті опиратись на власні погляди, навіть якщо вони не співпадають із поглядами суспільства.

68. Досягати намічених цілей у суспільній діяльності.

69. Адаптуватись до характеру чоловіка (дружини), що уникати конфліктів.

70. Витрачати час на вивчення нових віянь у професійній сфері.

71. Щоб захоплення займало більшу часину вільного часу.

72. Вносити різні удосконалення у сферу власного хобі.

73. Щоб рівень власної освіти відповідав рівню освіти людини яку ви ціните.

74. Завойовувати повагу людей засобами власного захоплення.

75. Обрати унікальну спеціальність, щоб краще виразити свою індивідуальність.

76. Займаючись власним захопленням продумувати усі деталі.

77. Щоб погляди на життя проявлялись у захопленнях.

78. Навчатись отримуючи від цього задоволення.

79. Щоб прийоми вашої роботи змінились.

80. Щоб круг захоплень постійно розширювався.

Ключ:

Професійне

життя

Освіта і

навчання

Сімейне

життя

Суспільне

життя

Захоплення

Власний престиж

21, 57

5, 73

6, 49

27, 65

7, 74

Високий матеріальний стан

36, 66

20, 59

11, 58

8, 45

30, 63

Креативність

31, 79

2, 55

9, 53

37, 48

25, 72

Активні соціальні контакти

15, 47

28, 64

34, 42

22, 60

16, 54

Розвиток

41, 70

23, 44

38, 69

17, 56

35, 80

Досягнення

1, 52

10, 50

24, 46

32, 68

13, 76

Духовне задоволення

4, 43

33, 78

18, 62

3, 40

39, 71

Збереження індивідуальності

26, 61

14, 75

29, 67

12, 51

19, 77

Додаток Г

Зразок опитувальника для оцінки потреби у досягненнях

Шановний! Вам представлено 22 судження, на які є два варіанти відповіді: "так" чи "ні".

1. Думаю що успіх у житті залежить скоріше від випадку, а ніж від розрахунку.

2. Якщо я втрачу улюблене заняття, життя для мене втратить будь-який зміст.

3. Для мене у будь-якій справі, важливе не її виконання, а кінцевий результат.

4. Вважаю, що люди страждають більше від невдач на роботі, а ніж від поганих взаємостосунків із близькими.

5. На мою думку більшість людей живе далекими цілями, а ніж близькими.

6. У житті у мене було більше успіхів, а ніж невдач.

7. Емоційні люди мені більше подобаються, а ніж дієві.

8. Навіть у власній роботі я намагаюсь вдосконалити деякі її елементи.

9. Поглинутий у думки про успіх я можу забути про всі міри безпеки.

10. Мої близькі вважають мене лінивим.

11. Думаю. що у моїх невдачах винні скоріше обставини, а ніж я.

12. Терпіння у мені більше. ніж здібностей.

13. Мої батьки занадто сильно мене контролюють.

14. Лінь, а не сумніви у власному успіху частіше за все змушують мене відмовитись від своїх намірів.

15. Я думаю. що я впевнена у собі людина.

16. Заради успіху я можу піти на ризик, навіть якщо шанси не великі.

17. Я вірю у забубони.

18. Коли все йде по маслу, мої сили подвоюються.

19. Якщо б я був журналістом, я б, радше писав про цікавих та успішних людей, а ніж про події.

20. Мої близькі, зазвичай, не розділяють моїх планів.

21. Рівень моїх вимог до життя нижче. ніж у моїх друзів.

22. Мені знається що наполегливості у мені більше, ніж здібностей.

Обробка результатів поводиться за допомогою ключа, 1 бал за збіг із ключем.

Ключ

"так ": 2, 6, 7, 8, 14, 16,18, 19, 21, 22;

"ні": 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20.

Таблиця Г.1 Рівні мотивації досягнень:

Рівні мотивації досягнень

низький

середній

високий

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

Сума балів

2-9 10 11

12 13 14 15

16 17 18-19

Додаток Д

Зразок опитувальника для оцінки мотивації схвалення

Шановний! Вам представлено 19 суджень, на які є два варіанти відповіді: "так" чи "ні".

1. Я уважно читаю кожну книгу перш ніж повернути її у бібліотеку.

2. У мене не виникають сумніви коли необхідно комусь допомогти у біді.

3. Я завжди уважно слідкую за тим як я вдягнутий.

4. Вдома, сидячи за столом, я веду себе так само як і у столовій.

5. Я ніколи ні до кого не відчуваю антипатію.

6. Був (були) такий випадок (випадки) коли я покинув справу, через невпевненість у власних силах.

7. Інколи я люблю пліткувати про відсутніх людей.

8. Я завжди уважно слухаю співрозмовника, ким би він не був.

9. Був випадок, коли я придумував вагому причину, а би виправдатися.

10. Було що я користувався з того, що людина помилилась.

11. Буває. що я не можу пробачити людину та намагаюсь відплатити його тим самим.

12. Були випадки коли я наполягав на то своєму.

13. У мене не виникає внутрішній протест, коли мене просять про послугу.

14. У мене не виникає незручності, коли висловлюється думка протилежна моїй.

15. Перед довготривалою подорожжю я завжди добре планую що візьму із собою.

16. Були випадки коли я заздрив успіху інших.

17. Інколи мене дратують люди, які звертаються до мене із проханням.

18. Коли у людей неприємності. я, інколи, думаю, що вони це заслужили.

19. Я ніколи із посмішкою не говорив неприємних речей.

Обробка результатів поводиться за допомогою ключа, 1 бал за збіг із ключем.

Ключ

"так ": 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 19;

"ні": 6, 7, 9, 10, 11, 12,, 16, 17, 18.

Таблиця Д.1. Рівні мотивації схвалення

Рівні мотивації схвалення

низький

середній

високий

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

Сума балів

2-9 10 11

12 13 14 15

16 17 18-19

Додаток Е

Зразок анкети для визначення типу спрямованості особистості (за орієнтаційною анкетою Б. Баса)

Шановний! Вам представлено 27 запитань, на які є три варіанти відповіді. Позначте відповідь, яка найбільше вас характеризує, яка вам властива найбільше

1. Найбільше задоволення я отримую від:

а) схвалення моєї роботи;

б) розуміння того, що моя робота зроблена добре;

в) розуміння того, що мене оточують друзі.

2. Щоб я грав у футбол, я б хотів бути:

а) тренером. який розроблює стратегію гри;

б) відомим гравцем;

в) обраним капітаном команди.

3. на мою думку найкращий педагог той хто:

а) проявляє індивідуальний інтерес до кожного студента;

б) викликає інтерес до предмету який викладає, так, що студент із задоволенням поглиблює свої знання;

в) створює таку колективну атмосферу, у якій ніхто не боїться висловити свою думку.

4. Мені подобається коли люди:

а) радіють виконаній роботі;

б) із задоволенням працюють у колективі;

в) намагаються виконати свою роботу (завдання) краще за всіх.

5. Мені би хотілось щоб мої друзі:

а) були чуйні та допомагали людям, коли цього є можливості;

б) були вірні мені;

в) були розумними та цікавими людьми.

6. Найкращими друзями я вважаю тих:

а) із якими складаються хороші стосунки;

б) тих на кого можна покластися

в) тих. хто може багато чого досягнути у житті.

7. Більше за все я не люблю:

а) коли у мене щось не виходить;

б) коли псуються відносини із близькими;

в) коли мене критикують.

8. На мою думку найгірше коли педагог:

а) не приховую свою неприязнь до окремих студентів, насміхається або кепкує над ними;

б) викликає атмосферу суперництва у колективі;

в) недостатньо добре знає свій предмет.

9. У дитинстві мені більш за все подобалось:

а) проводити час із друзями;

б) відчуття виконаної справи;

в) коли мене хвалили.

10. Мені би хотілось бути схожими на тих хто:

а) досяг успіху в житті;

б) по-справжньому захоплений своєю справою;

в) відрізняється товариськістю та добротою.

11. В першу чергу навчання в університеті повинно:

а) навчити вирішувати завдання. які ставить перед нами життя;

б) розвивати. в першу чергу. індивідуальні здібності студента;

в) виховувати якості, які допоможуть взаємодіяти із людьми.

12. Якщо би у мене було більше вільного часу, я б використав його на:

а) спілкування із друзями;

б) відпочинок та розваги;

в) люблених справ та самоосвіти.

13. Найбільших успіхів я досягає тоді, коли:

а) працюю із людьми які мені симпатичні;

б) у мене цікава робота;

в) мої зусилля добре винагороджуються.

14. Я люблю, коли:

а) інші люди мене цінять;

б) отримую задоволення від добре виконаної роботи;

в) приємно проводжу час із друзями.

15. Якщо би про мне написали у газеті. мені би хотілось щоб:

а) розповіли про якусь цікаву справу, яка була би пов'язана із навчанням. спортом чи іншим, у чому мені би довелось брати участь;

б) написали мою діяльність;

в) розповіли про колектив у якому я працюю.

16. Краще за все я навчаюсь, коли викладач:

а) має індивідуальний підхід до мене;

б) зуміє викликати у мене інтерес до предмету;

в) організовує колективне обговорення теми що вивчається.

17. Для мене не має нічого гіршого за:

а) пригнічення власного достоїнства;

б) невдачі при виконанні справи;

в) втрати друзів.

18. Більш за все для мене цінне:

а) успіх;

б) можливість продуктивної спільної роботи;

в) раціональний практичний розум.

19. Я не люблю людей. які:

а) вважають себе гіршими за інших;

б) часто конфліктують;

в) протестують проти нового.

20. Приємно, коли:

а) працюєш над важливою справою;

б) має багато друзів;

в) викликаєш захват та усім подобаєшся.

21. На мою думку, в першу чергу, керівник повинен бути:

а) доступним;

б) відповідальним;

в) вимогливим.

22. У вільний час я би із задоволенням прочитав книги про:

а) те. як заводити друзів та підтримувати із ними теплі стосунки;

б) життя цікавих та знаменитих людей;

в) останні досягнення науки та техніки.

23. Якщо би я мав здібності до музики. мені би хотілось би бути:

а) диригентом;

б) композитором;

в) солістом.

24. Мені би хотілось:

а) придумати цікавий конкурс;

б) перемогти у конкурсі;

в) організувати конкурс та керувати його протіканням.

25. Для мене найважливіше знати:

а) що я хочу зробити;

б) як досягти цілі

в) як організувати людей для досягнення цілі.

26. Людини повинна прагнути до того, щоб:

а) інші були нею задоволенні;

б) перш за все виконати задачу;

в) їй не потрібно було би докоряти за зроблену роботу.

27. Краще за все я відпочиваю у вільний час:

а) за спілкуванням із друзями;

б) переглядаючи розважальні фільми;

в) займаючись улюбленою справою.

Обробка результатів проводиться відповідно до ключа.

Ключ

№ з/п

На себе

На спілкування

На справу

№ з/п

На себе

На спілкування

На справу

1

А

В

Б

15

Б

В

А

2

Б

В

А

16

А

В

Б

3

А

В

Б

17

А

В

Б

4

В

Б

А

18

А

Б

В

5

Б

А

В

19

А

Б

В

6

В

А

Б

20

В

Б

А

7

В

Б

А

21

Б

А

В

8

А

Б

В

22

Б

А

В

9

В

А

Б

23

В

А

Б

10

А

В

Б

24

Б

В

А

11

Б

В

А

25

А

В

Б

12

Б

А

В

26

В

А

Б

13

В

А

Б

27

В

А

В

14

А

В

Б

Додаток Є

Таблиця Є.1 Загальна таблиця за даними опитувальника термінальних цінностей

Професійне життя

Навчання та освіта

Сімейне життя

Суспільне життя

Захоплення

Всього

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

Власний престиж

7,8

7,9

7,2

6,6

7,2

7,3

5,4

5,4

5,3

4,9

5,6

5,5

5,7

5,3

5,1

30,7

31,4

29,3

Високий матеріальний стан

6

6,8

6,7

7,5

8

8

7,6

9,2

8,2

6,8

7,9

7,3

6,3

6,4

6,3

33,9

35,4

36,7

Креативність

6,5

6,4

6,1

6,8

6,8

6,8

6,2

6,7

6,8

6,7

5,9

5,3

6,1

5,5

5

32,1

31,2

27,3

Активні соціальні контакти

7,1

5,3

6,4

7,6

7,9

7,8

4,4

5,3

5,6

7,5

7,5

7,1

5,7

5,5

6

32,3

33,2

29,7

Власний розвиток

6,9

7,3

7,2

7,5

7,8

6,8

6,7

7,3

6,7

6,3

7

5,3

7,8

7,5

6,2

35,4

37,1

33,8

Досягнення

7,6

6,9

7,3

7,7

8,2

7,4

6,9

7,7

6,3

6,8

6,7

6,1

7

7,3

6,3

33,1

38,05

33,6

Духовність

7,8

7,9

7,1

7,2

7,7

6,8

6,7

7,4

7,1

7,8

7,5

6,3

5,7

5,5

6,3

35,6

37,4

33,4

Збереження власної індивідуальності

6,5

7,2

6,5

6,8

6,9

6,9

6,3

7

6,4

5,5

5,8

5,3

7,2

6,5

5,6

33,1

32

32,1

Всього

56,2

55,7

54,5

57,7

60,5

57,8

50,2

56

52,4

52,3

53,9

48,2

51,5

49,5

46,8

Додаток Ж

Таблиця Ж.1 Порівняльна таблиця груп мотивів навчання за двома зрізами експериментальної групи.

Групи мотивів навчання

Ідентифікація себе із іншими

Соціальна значущість професії

Отримання диплому

Матеріальні мотиви

Престиж професії

Мотиви самореалізації

Мотиви примусу

Пізнавальні мотиви

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

У

КЕ

111

80

77

87

87

73

106

129

146

112

112

173

143

114

102

124

132

59

69

111

98

46

31

47

ФЕ

111

78

73

88

88

76

104

130

146

113

112

144

143

115

104

125

133

67

69

112

98

46

31

60

Частота прояву

КЕ

1,15

0,83

0,80

0,90

0,90

0,76

1,10

1,34

1,52

1,16

1,16

1,80

1,49

1,18

1,06

1,29

1,37

0,61

0,71

1,15

1,02

0,47

0,323

0,49

ФЕ

1,16

0,81

0,76

0,92

0,92

0,79

1,08

1,35

1,52

1,18

1,17

1,50

1,49

1,20

1,08

1,30

1,39

0,70

0,72

1,17

1,02

0,48

0,32

0,63

Таблиця Ж.2 Середні показники діагностики термінальних цінностей у контрольній та експериментальній групах

Зміст цілей

(цінностей життя)

Група

Контрольна

Експериментальна

1.

Самостійність, як незалежність у судженнях і оцінках

4,1

4,15

2.

Впевненість у собі

4,2

4,2

3.

Матеріальне забезпечення

4,3

4,2

4.

Задоволення

4

4

5.

Цікава робота

4,3

4,5

6.

Любов

4,79

4,8

7.

Свобода, як незалежність у вчинках і діях

4,5

4,3

8.

Краса

3,8

3,85

9.

Хороші й вірні друзі

4,3

4,2

10.

Пізнання (розширення кругозору, освіти, інтелектуальний розвиток

4

4,2

11.

Щасливе сімейне життя

4,8

4,8

12.

Творчість

3,8

3,85

13.

Суспільне визнання

4,1

4,1

14.

Активне діяльне життя

4,1

4,15

15.

Рівність

3,8

3,85

Всього

62,89

63,15

Показник значимості

1,31

1,32

Таблиця Ж.3 Середні показники діагностики термінальних цінностей за двома зрізами експериментальної групи

Зміст цілей

(цінностей життя)

Група

1 курс

3 курс

5 курс

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

1.

Самостійність

4,16

4,16

4,3

4,05

3,89

4,16

2.

Впевненість у собі

4,37

4,35

4,16

4,16

4,47

4,47

3.

Матеріальне забезпечення

3,89

3,89

4,37

4,37

4,79

4,79

4.

Задоволення

4,05

4,05

3,89

3,89

4,05

4,05

5.

Цікава робота

4,47

4,47

4,37

4,78

4,79

4,79

6.

Любов

4,79

4,79

4,47

4,37

4,05

4,16

7.

Свобода

4,53

4,37

4,37

4,37

4,37

4,53

8.

Краса

3,89

3,89

3,84

3,84

3,89

3,89

9.

Хороші й вірні друзі

4,37

4,37

3,89

3,89

4,05

4,05

10.

Пізнання

4,05

4,05

3,89

3,89

4,05

4,05

11.

Щасливе сімейне життя

4,79

4,78

4,79

4,78

4,79

4,79

12.

Творчість

3,89

3,89

3,84

4,05

4,16

4,16

13.

Суспільне визнання

4,16

4,16

4,37

4,37

3,84

4,05

14.

Активне діяльне життя

4,11

4,11

3,89

4,16

3,84

4,05

15.

Рівність

3,84

3,84

3,84

3,84

3,89

3,89

Всього

66,37

63,17

62,28

62,81

62,92

63,88

Показник значимості

0,69

0,66

0,65

0,65

0,66

0,67

Таблиця Ж.4 Середні показники діагностики інструментальних цінностей у контрольній та експериментальній групах

Зміст цілей (цінностей життя)

Група

Контрольна

Експериментальна

1.

Високі запити

4

4,01

2.

Чуйність

4,21

4

3.

Вихованість

4,21

4,5

4.

Життєрадісність

4,21

4,26

5.

Ефективність у справах

3,8

4,21

6.

Сміливість у відстоюванні думки

4,21

4,26

7.

Дисциплінованість

4,35

4

8.

Нетерпимість до недоліків у собі

3,58

3,57

9.

Широта поглядів

3,89

4,1

10.

Чесність

4,4

4,42

11.

Освіченість

3,95

4,2

12.

Самоконтроль

3,8

4

13.

Терпимість

3,8

4

14.

Тверда воля

4,21

4,2

15.

Раціоналізм

4

3,8

16.

Відповідальність

4,26

4,6

Всього

64,88

66,13

Показник значимості

1,35

1,38

Таблиця Ж.5 Інструментальні цінності

Зміст цілей

(цінностей життя)

Група

1 курс

3 курс

5 курс

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

1.

Високі запити

3,79

3,8

4,21

4,26

4,26

4,26

2.

Чуйність

4,21

4,2

3,79

3,79

3,79

3,79

3.

Вихованість

4,53

4,52

4,21

4,21

4,26

4,26

4.

Життєрадісність

4,89

4,88

4,26

4,26

4,21

4,21

5.

Ефективність у справах

3,89

3,88

4,21

4,21

4,26

4,26

6.

Сміливість у відстоюванні думки

4,37

4,36

4,26

4,26

4,21

4,37

7.

Дисциплінованість

3,95

3,94

4,26

4,26

4,00

4,21

8.

Нетерпимість до недоліків у собі

3,58

3,57

3,89

4

3,58

3,58

9.

Широта поглядів

4,00

4,98

3,89

3,89

3,89

4

10.

Чесність

4,42

4,41

3,89

3,89

4,42

4,42

11.

Освіченість

3,95

4,2

4,37

4,6

3,89

4,89

12.

Самоконтроль

4,26

4,25

3,89

4

3,95

3,95

13.

Терпимість

3,95

3,94

3,89

3,89

4,00

4,00

14.

Тверда воля

4,21

4,2

4,00

4

3,79

3,79

15.

Раціоналізм

4,00

3,98

4,00

4,2

3,79

3,79

16.

Відповідальність

4,37

4,36

4,26

4,6

4,21

4,37

Всього

66,37

67,47

65,28

66,32

64,51

66,15

Показник значимості

0,69

0,70

0,68

0,68

0,67

0,69

Таблиця Ж.6 Загальні середні показники отримані за дослідженням термінальних цінностей по двох зрізах

Професійне життя

Навчання та освіта

Суспільне життя

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

1 курс

3 курс

5 курс

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

КЕ

ФЕ

Власний престиж

7,8

7,8

7,9

7,9

6,7

7,8

6,6

6,8

7,2

7,3

7,3

7,4

4,9

5,3

5,6

5,6

5,5

5,9

Високий матеріальний стан

6

6

6,8

6,8

6,1

6,7

7,5

7,5

8

7,9

8

7,2

6,8

6,8

7,9

7,9

7,3

7,3

Креативність

6,5

6,5

6,4

6,9

6,4

7,2

6,8

7,1

6,8

6,8

6,8

6,8

6,7

6,7

5,9

5,9

5,3

5,3

Активні соціальні контакти

7,1

6,8

5,3

5,7

7,2

6,9

7,6

7,6

7,9

7,9

7,8

7,8

7,5

7,5

7,5

7,5

7,1

7,1

Власний розвиток

6,9

6,9

7,3

7,3

7,3

7,7

7,5

7,5

7,8

7,8

6,8

7,2

6,3

6,3

7

7

5,3

5,3

Досягнення

7,6

7,6

6,9

7,1

7,1

7,3

7,7

7,7

8,2

8,2

7,4

7,4

6,8

6,8

6,7

6,7

6,1

6,1

Духовність

7,8

7,8

7,9

7,9

6,5

7,1

7,2

7,2

7,7

7,7

6,8

6,8

7,8

7,8

7,5

7,5

6,3

6,3

Збереження індивідуальності

6,5

6,5

7,2

7,2

6,7

7,1

6,8

6,8

6,9

6,9

6,9

7,1

5,5

5,5

5,8

5,8

5,3

5,8

Всього

56,2

55,9

55,7

56,8

54

57,8

57,7

58,2

60,5

60,5

57,8

57,7

52,3

52,7

53,9

53,9

48,2

49,1

Показник значимості

0,58

0,58

0,58

0,59

0,56

0,6

0,6

0,6

0,63

0,63

0,6

0,6

0,54

0,54

0,56

0,56

0,5

0,51

Размещено на http://www.allbest.ru/

Додаток З

Програма рекомендованих заходів для групових занять із студентами, в рамках соціально-педагогічного супроводу

Рекомендована тематика групових бесід: "Я професіонал." чи "Я професіонал?"; "Мої перспективи"; "7 перепон до успіху у професійному житті".

Індивідуальні бесіди пропонується проводити за індивідуальним підходом до кожного студента, відштовхуючись від результатів діагностики, рекомендована тема для бесіди "Мої перспективи".

Пропоновані нами дидактичні ігри розігрувались у три етапи:

1. Підготовка до проведення та орієнтація - представлення студентам теми або назви гри, характеристика ігрових правил, огляд загального ходу гри, виклад сценарію, ігрових завдань, правил, ролей, процедур. Для проведення гри важливо було детально опрацювати ігровий задум або сценарій, у яких мають бути відображені сюжетна схема, загальний план гри (опис ігрової обстановки, атрибутів гри, розроблення репертуару ігрових дій, характеристика організації гри, створення методичних вказівок для учасників гри).

2. Проведення гри - організація і фіксація ігрових дій.

3. Обговорення гри - описовий огляд-характеристика "подій" гри та їх сприйняття учасниками.

Ділової гри "Співбесіда":

1. Студентам повідомляється назва гри та пропонується взяти участь 6-м добровольцям, які виходять на цент аудиторії та отримують пошепки від соціального педагога завдання. Кожний учасник отримує свою легенду: ім'я, професія, умови проживання, сімейний стан (наприклад, Лариса, 35 років, безробітна, проживає одна у двокімнатній квартирі спального району міста Красилів, не одружена), відповідно до яких необхідно буде вжитись у роль та будувати лінію поведінки на співбесіді, проте не видавати отримані дані.

2. Соціальним працівником ж виступають студенти, які залишились сидіти на своїх місцях, їх завдання провести співбесіду із претендентами на усиновлення, визначити їх мотиви та можливість початку процесу.

Кожний із претендентів, приховуючи свої мотиви, проходить через процедуру опитування, відбувається активний процес співбесіди. Студенти визначають найбільш адекватних та достойних, а соціальний педагог розкриває карти з приводу їх істинних мотивів та звіряє чи правильно їх визначити та розпізнали студенти.

3. Події, що відбувались під час гри фіксує соціальний педагог, який не приймає участь у ній. Після завершення гри та розкриття карт, відбувається обговорення подій та підбиття підсумків, зокрема, аспекти, на які найбільше та найголовніше треба звертати увагу при знайомстві із претендентами на усиновлення, актуалізується знання законодавчих аспектів та знань про теоретичні основи процесу.

Ділова гра "особистість соціального працівника":

1. Студентам повідомляється назва гри та пропонується розділитись у малі групи по чотири чоловіки. Групам пропонується зіставити портрет ідеального соціального працівника. Результатом обговорення повинні стати ті якого, без яких соціальний працівник, на думку, не може бути соціальним працівником.

2. Кожна група виступає по черзі, за першою групою фіксуються результати на дошці, а інші вносять корективи. Спірні якості та думки обговорюються, таки чином список на дошці доповнюється, корегується.

3. Кінцевим результатом гри є список якостей соціального працівника, що задовольнив усіх учасників, останній і завершальний етап гри - це спільна ранжировка із виділенням трьох найважливіших.

Рольова гра "Моє професійне кредо":

1. Студентам повідомляється назва гри та пропонується працювати самостійно, та засобами представленими соціальним педагогом (різноманітні олівці. фломастери, клей, картинки. вирізки із журналів тощо) створити особисту професійну емблему. образ, символ, а потім представити групі. Представлення може бути у будь якій формі. креативність лише заохочується. Час на підготовку 10 хв.

2. Кожен учасник представляє те. що підготував, соціальний педагог допомагає розкрити відповідь своїми запитаннями.

3. Таким чином. соціальний педагог підводячи підсумок, говорить про смислове навантаження образного зображення та індивідуальність. креативність поглядів студентів на майбутню професію.

Проективне малювання "Я - соціальний педагог" ("Я - соціальний працівник"):

1. Студентам повідомляється назва гри та пропонується працювати самостійно, та засобами представленими соціальним педагогом (альбомні листи та олівці) намалювати власний автопортрет, проте завдання цієї вправи у тому, щоб підкреслити у малюнку власні професійні якості. Креативність заохочується.

2. Час виконання 10 хвилин. Після закінчення студенти представляють свої малюнки соціальному педагогу, не підписуючи їх. Група аналізує кожен малюнок разом. Питання для групового обговорення: Що можна сказати про професійні особлисвості намальованої людини? Що можна сказати про особистісні риси цієї людини? Які достоїнства притаманні цій людині (особистісні. професіональні)? Щоб вам хотілось змінити у намальованій людині?

3. Під час обговорення малюнку його автор може признатись. Соціальний педагог завершає вправу подякою та наголошує та індивідуальності кожного із студентів.

Пізнавальний брейн-ринг.

Для проведення пізнавального рингу група студентів ділиться на дві команди. Гра розпочинається за сигналом ведучого. Завдання для студентів визначається наперед. Наприклад, команди по черзі повинні назвати принципи соціально-педагогічної діяльності (чи методи роботи соціального працівника). Назвати принцип (чи метод) може будь - хто з команди. Назвавши його, студент натискує кнопку включення відповіді суперника на шаховому годиннику. Хтось із членів іншої команди називає наступний принцип (чи метод) і натискує свою кнопку і т.д. Виграє та команда, яка за менший проміжок часу зможе назвати більше число принципів (чи методів).

Програма тренінгових занять:

Заняття 1.

Мета: Створення сприятливої атмосфери для особистісного саморозкриття.

Завдання: Встановлення контакту спілкування, створення атмосфери розкутості та свободи спілкування між учасниками, подолання бар'єрів спілкування.

Обладнання: Ватман, олівці, маркер, газети

Прийняття правил групової роботи

Мета: Напрацювати правила за якими буде приходити кожне заняття; визначити санкції для порушників.

Хід роботи: Ведучий розповідає студентам, що декілька учасників, які формуються у групу задля реалізації якої-небудь діяльності завжди працюють за правилами. якщо ці правила не обговорюються та не приймаються, у групі можуть виникнути конфлікти. Для того щоб їх не було ведучий пропонує прийняти правила.

Вони записують на ватмані та залишаються на видному місці до завершення всіх занять.

Ведучий оголошує основні пункти, учасники доповнюють:

1. Необхідно бути активним учасником, а не спостерігачем.

2. Заборонено принижувати та ображати.

3. Заборонено вживати нецензурні вислови.

4. Звертатись одне до одного лише на ім'я.

5. Говорити по одному, при бажані щось сказати необхідно підняти руку.

6. Вказівки тренера не обговорюються.

7. Кожне заняття починається із Ритуалу привітання, а завершується Ритуалом прощання.

Також обговорюються штрафні санкції, вивід учасника за двері є вищою мірою покарання. Найефективнішою мірою покарання є відсутність права голосу на одну вправу.

Вправа-активатор "Презентуй своє ім'я"

Мета: Здійснення емоційного розігріву.

Хід роботи: Ведучий пропонує учасникам представити своє ім'я:

· назвати ім'я;

· чи знає хто з батьків так назвав;

· що означає;

· як називають батьки (друзі);

· як подобається щоб називали.

Вправа "Оголошення про оголошення"

Мета: Розвиток уміння заявити про себе.

Хід роботи: Ведучий пропонує учасникам дати оголошення про себе у газету (чи по радіо, у мережі інтернет і т.п.). Оголошення повинно буду коротким проте інформативним. Оголошення читають у голос, а потім обговорюються, що ж було головним: допомогти комусь, отримати щось чи заявити про свої здібності. Ведучому необхідно підкреслити, що не важливо чи підліток хизується здібності, чи намагається допомогти комусь, головне те що він про себе оголошує.

Вправа "Скільки ти важиш?"

Мета: Відкриття залежності фізичного стану від емоційного настрою.

Хід роботи: Учасникам пропонується походити по кімнаті уявляючи наступні ситуації, намагаючись поринути у відповідні переживання: отримав погану оцінку, вчитель похвалив, батьки подарували подарунок, посварився із товаришем, подруга повернулась з відпустки, батьки не дозволяють гуляти. Після цього проходить обговорення внутрішніх відчуттів своєї ваги при негативних переживаннях: невдача, погане самопочуття, зіпсований настрій наповнюють людину тяжкістю, людина тяжко рухається. руки наповнююсь свинцем. Радість, закоханість, щастя дарують відчуття невагомості.

Ведучий домовляється із учасниками, що описувати свої відчуття необхідно у кілограмах або тоннах.

Ця вправа пропонує діагностичний параметр для оцінки у наступній роботі відчуття та враження від кожного завдання.

Вправа "Острів"

Мета: Розвиток відповідальності у взаємодії із іншими.

Хід роботи: На підлозі із газет розкладається маленький острів. Ведучий пояснює що група що попала га острів повинна дочекатись рятівників. Учасники встають на острів. рухаються по ньому. Наближається прилив. Ведучий забирає газети, тим самим зменшує площу острова, учні не можуть рухатись, можуть лише стояти. Ведучий забирає максимальну кількість газет. Потім прибуває допомога та забирає потерпілих та затонулих.

Далі проходить обговорення: що учасникам здавалось головнішим ? утриматись самому чи допомогти утриматись іншим. І те й інше правильно. Адже у першому випадку спрацьовує інстинкт самозбереження, про є випадки коли людина не може сама себе зберегти навіть посеред інших людей, то необхідно частіше піклуватись про тих хто поруч.

Вправа "Долоня"

Мета: Покращення настрою, розвиток емпатійності, доброзичливості, знаходити позитивні якості у інших.

Хід роботи: На шматку паперу кожній учасник обводить олівцем свою долоню і у середині пише ту якість, яка найбільше йому подобається у собі. Малюнок підписується та передається по колу. Кожний учасник дописує ті якості які йому подобаються у власника долоні.

Коли долоні повертаються до власника учасники обмінюються подяками.

Обов'язково потрібно зауважити на тому що можна писати лише позивні якості.

Рефлексія. Ритуал прощання.

Заняття 2.

Мета: Формування навичок взаємодії із іншими, сприйняття себе через інших.

Хід роботи: Усвідомлення та прийняття своїх почуттів та почуттів оточуючих

Обладнання: Папір, олівці, кулькові ручки.

Ритуал привітання: Всі учасники вітаються за руку один із одним ласкаво називаючи його по імені.

Вправа-активатор "Калейдоскоп"

Мета: Здійснення емоційного розігріву, формування передумов для пізнання внутрішніх та зовнішніх проявів емоційних переживань.

Хід роботи: Ведучий просить кожного учасники уявили себе якоюсь частиною тіла. Після перечислює емоції. Учасники повинні показати як переживає емоцію частина тіла яку вони обрали.

По завершенню учасники висловлюють враження про те які емоції якою частиною тіла виразити легше. Навіть не помічаючи цього людина виражає емоції мімікою та жестами. Ми допомагаємо собі руками, позою, мімікою, про не допомагаємо собі спиною чи животом. Можуть виникнути труднощі, проте це повинно бути весело та невимушено.

Вправа "Мій сусід з ліва"

Мета: Розвиток уміння бачити позитивні якості інших.

Хід роботи: Ведучий пропонує учасниками поглянути на того хто сидить по ліву руку та назвати те що добре виходить у нього. Коло повинне замкнутись. по завершенню ведучий запитує чи було приємним чути таке про себе?

Вправа "Мої сильні та слабкі якості"

Мета: Формування навиків взаємодії через сприйняття себе.

Хід роботи: Учасникам пропонується розділити аркуш паперу. З однієї сторони вказати свої сильні сторони, з іншої слабкі. Бажаючі можуть прочитати у голос, проте не можна змушувати підлітків роботи це попри їх бажання. Ведучий пропонує порівняти кількість стовпчиків. Чи можна зменшити кількість слабких сторін, якщо так, то що необхідно для цього зробити.

Необхідно пояснити, що у собі завжди можна змінити те що тобі не подобається, головне зрозуміти що саме тебе не влаштовує, а як це зробити можливо завжди знайти.

Вправа "Шкутильгаюча мавпочка"

Мета: Зниження емоційної напруги.

Хід роботи: Ведучий просить закрити очі та уявити собі мавпочку що шкутильгає. Уяви її ходу, міміку. Потім забороняє про неї думати 2 хвилини. Засікає час. Той хто засміється опиняється посередині кола. Наприкінці вправи в колі опиняються усі та весело сміються.

Рефлексія. Ритуал прощання.

Заняття 3.

Мета: Формування навичок взаємодії.

Завдання: Активізація механізмів само прийняття та самовираження. Пізнання причин, за яких обирається модель поведінки в різних ситуаціях.

Обладнання: Проектор (комп'ютер), мультфільми "День народження Іа", "Віні Пух йде у гості"

Ритуал привітання: Всі учасники вітаються за руку один із одним ласкаво називаючи його по імені.

Вправа-активатор "Розіжми кулак"

Мета: Емоційний розігрів.

Хід роботи: Учасники розбиваються по парам. Один із учасників стискає кулак, інший намагається його розтиснути за 1 хвилину. Потім учасники міняються місцями.

Далі проходить обговорення того як кому вдалось це зробити, можливі варіанти: силою, проханням, легким поглажуванням.

Можна розповісти притчу: "Побились об заклад вітер та сонце хто із них сильніше. По степу йшов подорожній і вітер сказав: "Хто з подорожнього зніме плащ, той і сильніше." Вітер почав дути якомога сильніше, проте натомість подорожній закутався ще сильніше. Тоді вийшло сонечко та зігріло подорожнього своїми промінчиками. Подорожній сам і зняв плащ."

Вправа "Представлення героїв"

Мета: Розвиток уміння розуміти інших людей за їх поведінкою.

Хід роботи: Учасниками надається змога згадати персонажів мультфільму "Віні Пух" та охарактеризувати їх. Спробувати "приміряти" їх образи на себе. Характеристики записуються на дошці:

П'ятачок ? залежний та невпевнений у собі, не вміє протистояти впливу.

Кролик ? активно нав'язує іншим свою точку зору, вважаючи, що знає все, вимагає підкорення.

Ослик Іа ? не вірить у власні сили, чекає невдачі, песимістично дивиться на світ.

По завершенні рефлексія: чи я роль найприємніша, чия допоможе у взаємодії із оточуючими, чия не приємна.

Учасники роблять самостійні висновки.

Вправа "Проблеми героїв"

Мета: Розвиток навичок справлятися із проблемами поведінки.

Хід роботи: Учасникам пропонується подумати та озвучити, що саме необхідно змінити у собі П'ятачку, Кролику та Іа. З учасники обговорюється, як героям потрібно втілити у життя дані рекомендації (п'ятачку потрібно навчитись говорити "Ні" и відстоювати свою точку зору. Кролику просити та приймати відмову. Ослику необхідно повірити у власні сили та навчитися вирішувати складні ситуації).

Вправа "Вуха ? Ніс"

Мета: Розвиток здібності зберігати спокій у стресових ситуаціях. Розвиток уміння контролювати агресію.

Хід роботи: Ведучий розповідає, як важливо іноді зберігати спокій у ситуаціях колив адресу людини хтось кричить. обвинувачує, принижує, на скільки корисно іноді не заразитись чужою агресією і не відповідати криком на крик. Можливо запропонувати згадати ситуації де вони заражалися агресією інших. Що із цього вийшло? Щоб конфлікти не перейшли у ворожнечу, необхідно вміти внутрішньо відсторонитись від стресової ситуації на конструктивне вирішення.

Учасники розбиваються на пари. Один грає роль П'ятачка, інший ? Кролика. Кролик кричить та звинувачує, П'ятачок боїться цього, йому необхідно навчитись тримати удар. Його завдання ? не слухати Кролика, а спостерігати за рухами вух або носу та запам'ятовувати свої думки та відчуття, що виникають у цей час. На завдання дається дві хвилини., потім учасники змінюють ролі один одногою.

Після виконання завдання відбувається обсуд: які відчуття були у партнерів у ролях? Чи важко було виконати завдань, якщо так то чому? Що необхідно зробити щоб припинити напади Кролика?

Вправа "Посидьте так, як сидить..."

Мета: Зняття емоційного напруження.

Хід роботи: Ведучий пропонує посидіти на своїх стільцях так. як би сиділи: король, курка, що знесла яйце, начальник міліції, грабіжник на допиті, суддя, жираф, маленька мишка, слон, пілот, метелик і т.д.

Рефлексія. Ритуал прощання.

Заняття 4.

Мета: Формування навичок визначення своєї позиції в складних ситуаціях.

Завдання: Активізація механізмів самоприйняття та самовираження.

Ритуал привітання: Всі учасники вітаються за руку один із одним ласкаво називаючи його по імені.

Вправа-активатор "Це Я..."

Мета: Емоційний розігрів.

Хід роботи: Один учасник виходить на середину. Його завдання ? одним жестом передати свій характер чи якусь якість, рису. Інші повинні відгадати, що саме він хотів сказати. Той хто вгадав займає місце першого учасника.

Вправа "Так ? Ні"

Мета: Пізнання відчуття. що виникає у момент відстоювання сласної думки, пошук невербальних ознак власної впевненої поведінки.

Хід роботи: Учасники розбиваються на пари. Один говорить "так", інший "ні". Голос повинен постійно підвищуватись. При цьому кожний займає ту позу у якій йому зручно та у якій відчуває себе впевнено. Завдання ? переконати партнера.

Далі відбувається обговорення: чи вдалось переконати, не кричачи при цьому та не змінюючи пози? Яка поза допомагає? Як її використовував ваш партнер? Як на ваш погляд виглядає упевнена у собі людина? Чи є можливим відмова при наявності наміру збереження добрих відносин?

Вправа "Скажи НІ"

Мета: Формування навиків гідної відмови.

Хід роботи: Викликаються два бажаючі. Один буде вимагати щось, а інший намагатись відмовити. Якщо необхідна допомога можна кликати учасників на допомогу. Час виконання 5 хвилин.

Вправа "Ніж та масло"

Мета: Розвиток навичок взаємодії, довіри та уміння долати страх перед неприємною ситуацією.

Хід роботи: Учасники встають в два ряди проти один одного, підіймають праву руку та ритмічно одночасно пересувають її до верху та до низу, ніби ніж. Кожний по черзі повинен пройти через такий потік. Закінчивши шлях учасник встає в кінці строю, а той хто опиняється на початку походить шлях наступним. Далі обговорюється, як було легше проходити потік ? спланувавши дії чи кидатись в потік не думаючи? Підлітків необхідно вивести на осмислення того факту, що необхідно планувати свої дії у складних ситуаціях.

Рефлексія. Ритуал прощання.

Заняття 5.

Мета: Розвиток міжособистісної довіри, вміння розкриватись.

Завдання: Робота над розвитком навиків невербального вираження та сприйняття, розкутості у спілкуванні.

Обладнання: М'яч, хустинки.

Ритуал привітання: Всі учасники вітаються за руку один із одним ласкаво називаючи його по імені.

Вправа-активатор "Унісон"

Мета: Розвиток навичок міжособистісної взаємодії.

Хід роботи: Учасники грають у парах. Завдання полягає у тому, щоб навчитись одночасно викидати однакову кількість пальців без попередньої змови.

Вправа "Комплімент"

Мета: Розвиток міжособистісної взаємодії, щирості висловлювань.

Хід роботи: Ведучий просить всіх сісти по колу і кидає м'ячик одному із учасників. Та людина, що отримала м'яч повинна повернути м'яч попередньому власнику із приємними словами.

Вправа "Спільна мова"

Мета: Розвиток невербальних засобів спілкування, вміння взаємодіяти.

Хід роботи: Учасники розбиваються на групи по 3 чоловіки. Завдання полягає у тому, щоб поміж собою домовитись про зустріч. але: один із учасників сидить із зав'язаними очима та нерухомий, другий онімів і також немає права рухатись, третій учасник може рухатись, проте позбавлений права розмовляти та в нього зав'язані очі. На вправу учасникам надається мінімальний час.

Вправа "Стикування"

Мета: Розвиток взаємодії, сприйняття.

Хід роботи: Вправа виконується у четвірках. Учасники сідають навпроти один одного так, щоб їх коліна доторкались. Вказівні пальці згають роль стикувальних елементів. Двоє інших встають позаду. учасники із заплющеними очима повинні "зістикуватись із напарником", а стоячі позаду учасники повинні допомагати друзям словесними командами.

Вправа "Ковпак"

Мета: Емоційна розрядка.

Хід роботи: Ведучий говорить: "Ковпак мій трикутний. Трикутний мій ковпак. А якщо не трикутний, то це не мій ковпак."

Учасникам необхідно на задану ведучим кількість разів замість слова ковпак (не вживаючи його) злегка похлопати себе по голові повторюючи фразу. Час виконання 10 хвилин.

Рефлексія. Ритуал прощання.

Заняття 6.

Мета: Розвиток емпатійності, тактовності.

Завдання: Робота над розвитком емпатійних навичок до усвідомлення та прийнятті почутті оточуючих.

Ритуал привітання: Всі учасники вітаються за руку один із одним ласкаво називаючи його по імені.

Вправа-активатор "Вітання"

Мета: Емоційний розігрів, розвиток тактовності.

Хід роботи: Учасники мають стати у дві шеренги й обмінятися різноманітними вітаннями, наприклад, поплескуваннями одне одного по плечах, рукостисканнями, реверансами. Після обміну висловлюються думки, чиє вітання було найбільш вдалим, оригінальним, а може, навіть і смішним.

Вправа "Маєвтика"

Мета: Розвинути вміння чітко висловлювати свою думку.

Хід роботи: Учасники діляться на пари. І працюють за вказівками ведучого.

"Уявіть собі певну життєву історію, яка була коли-небудь для вас значущою і спробуйте донести її до співрозмовника. Співрозмовник повинен відвести вас у бік від проблеми. Наприклад, один говорить: "У школі у мене був друг Вася. Ми часто прогулювали уроки, особливо ми не любили географію". Другий учасник запитує: "Що ти найкраще запам'ятав зі шкільної географії?" тощо. Потім з'ясовується, чи вдалося зберегти розпочату тему або, чи зумів співрозмовник маніпулювати вами. А може бути так, що ви говорили кожний про своє?" Слово "маєвтика" означає "відведення в бік".

Вправа "Вихід з контакту"

Мета: Розвиток тактовності, дипломатичності.

Хід роботи: Учасникам групи по черзі треба уявити, що вони зустріли на вулиці далекого знайомого, який набридає і розпитує вас. Ви дивитеся на годинник і розумієте, що треба поспішати. Як дипломатично сказати про це знайомому? Потім іде обговорення, наскільки тактовним була відмова продовжувати розмову, чи не образили ви співрозмовника? У ролі "набридливого співрозмовника" виступає ведучий.

Вправа "Опис"

Мета: Отримання зворотного зв'язку.

Хід роботи: Учасники встають парами спиною один до одного. І кожна пара, після того як всі будуть стояти у потрібній позі, по черзі будуть описувати один одного.

Вправа "Візуальне відчуття"

Мета: Удосконалення перцептивних навичок сприйняття й представлення один одного.

Хід роботи: Усі сідають колом. Ведучий просить, щоб кожен уважно подивився на обличчя інших учасників. Через 2-3 хв. всі закривають очі і намагаються уявити собі обличчя інших учасників групи. Впродовж 1-2 хв. потрібно фіксувати в пам'яті обличчя, яке вдалося найкраще уявити (запам'ятати). Після виконання вправи група обговорює свої відчуття й повторює вправу. Усі сідають колом. Ведучий просить, щоб кожен уважно подивився на обличчя інших учасників. Через 2-3 хв. всі закривають очі і намагаються уявити собі обличчя інших учасників групи. Впродовж 1-2 хв. потрібно фіксувати в пам'яті обличчя, яке вдалося найкраще уявити (запам'ятати). Після виконання вправи група обговорює свої відчуття й повторює вправу.

Вправа "Так"

Мета: Удосконалення навичок емпатії і рефлексії.

Хід роботи: Група поділяється на пари. Один з учасників говорить фразу, що виражає його стан, настрій чи відчуття, інший ставить йому запитання, щоб з'ясувати деталі. Вправа вважається виконаною, якщо у відповідь на запитання учасник одержує три позитивні відповіді - "так".

Рефлексія. Ритуал прощання.

Заняття 7.

Мета: Формування навичок невербального спілкування та використання невербальних засобів висловлювання.

Завдання: Створення атмосфери розкутості, свободи спілкування.

Обладнання: Картки із назвами емоцій.

Ритуал привітання: Всі учасники вітаються за руку один із одним ласкаво називаючи його по імені.

Вправа-активатор "Звучання"

Мета: Розігрів, створення сприятливої атмосфери.

Хід роботи: Всі сідаю колом. Ведучий пропонує кожному учасником за допомогою якого-небудь звуку висловити своє самопочуття на цей момент. Можна запропонувати використовувати також пози, жести, якщо виникнуть труднощі.

Вправа "Через скло"

Мета: Встановлення взаєморозуміння партнерів по спілкуванню на невербальному рівні.

Хід роботи: Один з учасників пропонує текст, записуючи його на папір, але передає його ніби через скло, тобто мімікою та жестами. Учасники групи називають те, що вони зрозуміли. Ступінь збігу переданого й записаного тексту свідчить про уміння встановлювати контакт.

Вправа "Попроси шоколадку"

Мета: Розвиток різноманітних навичок переконання.

Хід роботи: Ведучий запитує: "Хто у групі найсправедливіший?".

Група визначає, цей учасник сідає по центрі кола, ведучий дає його шоколадку і пояснює: "Кожний із учасників по черзі повинен попросити віддати шоколадку саме йому".

У кінці кожного кругу учень визнає двох учасників, яким би він не віддав шоколадку, вони вибувають. Так доти, доки не виявиться переможець, який і отримає шоколадку.

По завершенню провести рефлексію, визначити найефективніші способи переконання, підкреслити необхідність використання невербальних засобів спілкування.

Вправа "Загальна увага"

Мета: Розвиток невербальних засобів спілкування.

Хід роботи: Для всіх учасників дається завдання на виконання якоїсь задачі, не використовуючи фізичні дії та мову, необхідно привернути до себе увагу. Задача учасників ускладнюється тим що усі виконують вправу одночасно.

Провести рефлексію: на кого найбільше було уваги, яким методами це було досягнуто?

Вправа "Передай одним словом"

Мета: Формування розуміння важливості інтонації та способу "подання" інформації у процесі комунікації.

Хід роботи: Ведучий роздає карточки із написаними емоціями. Завдання полягає у тому, щоб сказати слово Вітаю" із зазначеною емоцією.

Ведучий показує приклад.

Список емоцій: радість, здивування, співчуття, розчарування, підозрілість, сум, радість, байдужість, спокій, зацікавленість, упевненість, бажання допомогти, втома, ентузіазм, хвилювання, страх, тривога.

Вправа "Рукостискання"

Мета: Закінчення заняття, піднесення настрою.

Хід роботи: Ведучий говорить: "Ми сьогодні плідно попрацювали, і ми заслуговуємо на подяку. Тому доки я буду рахувати до п'яти Ви повинні стигнути потиснути усім руки." Не очікувано почати рахувати, спочатку помірно, а у кінці пришвидшити темп.

Рефлексія. Ритуал прощання.

Заняття 8.

Мета: Розвиток навичок взаємодії та спілкування.

Завдання: Створення умов для рефлексії отриманих знать, умінь та навичок взаємодій та подальшого розвитку учасників.

Обладнання: Папір, кулькові ручки, олівці, вільний стілець, коробка із камінцями.

Ритуал привітання: Всі учасники вітаються за руку один із одним ласкаво називаючи його по імені.

Вправа-активатор "Я щасливий!"

Мета: Підняття настрою, створення сприятливої атмосфери для роботи.

Хід роботи: Всі сидять по колу. Ведучий ставить пустий стілець із правого боку від себе, та пояснює, говорить "Я щасливий!" і пересідає на вільний стілець, наступний учасник повинен сказати "Я також!", а третій "А я вчусь у..." і додає ім'я, той учасник чиє ім'я називають повинен сісти на вільний стілець. Всі три фрази можуть чергуватись у будь-якій послідовності.

Вправа "Сніданок із героєм"

Мета: Тренування у способах переконання. Усвідомлення значення настрою.

Хід роботи: Кожному учасники роздується по листочки паперу та ручці. Завдання наступне: написати на папірці ім'я свого героя, або просто відомої людини із якою учасник хотів би зустрітись.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.