Діяльність соціального педагога по формуванню у студентів мотивації професійного становлення (на прикладі Хмельницького національного університету)

Критерії і рівні сформованості мотивації професійного становлення студентської молоді, роль соціального педагога. Організація, проведення і результати формувального експерименту. Методичні рекомендації для соціальних педагогів вищих навчальних закладів.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.11.2012
Размер файла 561,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Практичне заняття

Тема: "Мотивація професійного становлення".

Тип заняття: комбіноване.

Мета практичного заняття: перевірити знання про особливості засвоєння поняття мотивації професійного становлення; ознайомити з основними поглядами на визначення основних понять у соціально-педагогічній та соціологічній думці.

Завдання заняття:

1. Перевірити стан засвоєння основних понять теми.

2. Узагальнити теоретичний матеріал.

3. Сформувати навички діагностики стану та особливостей сформованості мотивації до професійного становлення.

Обладнання: роздатковий матеріал.

Форми роботи: індивідуальні, колективні.

План:

1. Професійне становлення: поняття та підходи до періодизації.

2. Поняття про мотивацію професійного становлення.

3. Критерії та рівні мотивації професійного становлення.

4. Формування мотивації до професійного становлення студентів

Рекомендована література: [1-7].

Структура заняття:

Зміст

Час, хв.

1.

Організаційний елемент - привітання, перевірка присутніх, організація уваги, налаштування на роботу.

3

2.

Вступна частина. Повідомлення теми, мети та завдання лекції.

5

3.

Мотивація - розкриття значення матеріалу, що вивчається.

3

4.

Тестовий контроль із узагальненням лекційного матеріалу за темою, основних понять курсу, перевірки самостійної підготовки.

20-25

5.

Опитування з метою перевірки теоретичного матеріалу за теоретичним блоком:

1. Професійне становлення: поняття та підходи до періодизації.

2. Поняття про мотивацію професійного становлення.

3. Критерії та рівні мотивації професійного становлення.

4. Формування мотивації до професійного становлення студентів

5

5

5

5

6.

Презентація індивідуальних досліджень сформованості мотивації професійного становлення.

10-15

7.

Заключна частина - відповіді на запитання.

3-5

9.

Підведення підсумків заняття.

2

Інструкція до самопідготовки:

Вивчити лекційний матеріал та рекомендовану літературу.

Опрацювати питання для самостійного вивчення.

1. Опрацювати письмово: поняття професіонал (Скиба М.Є., Коханко О.М. Теорія і практика профорієнтаційної роботи з молоддю: навчальний посібник // М.Є. Скиба, О.М. Коханко. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 372 с.), становлення (Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. К., 1986. - С. 661-662.).

2. Опрацювати письмово: визаначення поняття "професійне становлення" у психолого-педагогічній літературі.

3. Виписати у словник основні поняття теми: становлення, професійне становлення, професія, професіонал, мотивація професійного становлення.

4. Ознайомитись запропонованими методиками дослідження мотивації професійного становлення, провести опитування (для прикладу взяти одну із методик 1-2 людини) та підготувати для презентації на занятті (опитувальник, особливості проведення, отримані результати). Рекомендовані методики: Опитувальник термінальних цінностей ОТеЦ, Орієнтаційна анкета Баса для визначення спрямованості особистості, Опитувальник діагностики мотивації схвалення, Опитувальник діагностики потреби у досягненнях.

Питання для обговорення:

1. У чому суть понять: "становлення", "становлення особистості", "професійне становлення"? Обґрунтуйте свою думкую.

2. Що таке "мотивація професійного становлення"?

3. Періодизація професійного становлення особистості згідно з Т.В. Кудрявцевим.

4. Погляди провідних вчених педагогічної та психологічної думки на поняття професійне становлення та його періодизацію.

5. Діагностика рівня сформованості професійного становлення та мотивації професійного становлення.

6. Формування мотивації професійного становлення.

Додаток Ї

1. Розрахунок коефіцієнту кореляції для даних отриманих із методики Круглова. Термінальні цінності.

Присвоїмо ранги признаку Y и фактору X. Знайдемо суму різниці квадратів d2. За формулою визначаємо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена Х - вибірка контрольної групи, Y - експериментальна група.

Таблиця Ї.1 Розрахунок коефіцієнту кореляції Термінальні цінності.

X

Y

ранг X, dx

ранг Y, dy

(dx-dy)2

4,1

4,15

3

4

1

4,2

4,2

4

5

1

4,3

4,2

5

5

0

4

4

2

2

0

4,3

4,5

5

7

4

4,79

4,8

7

8

1

4,5

4,3

6

6

0

3,8

3,85

1

1

0

4,3

4,2

5

5

0

4

4,2

2

5

9

4,8

4,8

8

8

0

3,8

3,85

1

1

0

4,1

4,1

3

3

0

4,1

4,15

3

4

1

3,8

3,85

1

1

0

-

-

-

-

17

Зв'язок між Y фактором X сильний та прямий. Оцінка параметрів урівнення регресії.

Значимість коефіцієнта кореляції.

По таблиці Стьюдента знаходимо tтабл=1,771

Оскільки Tнабл>tтабл,то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції, тобто коефіцієнт кореляції статистично значимий.

Інтервальна оцінка для коефіцієнта кореляції (довірчий інтервал).

Довірчий інтервал r(0,9422;0,997).

2. Розрахунок коефіцієнту кореляції для даних отриманих із методики Круглова. Інструментальні цінності.

Присвоїмо ранги признаку Y и фактору X. Знайдемо суму різниці квадратів d2. За формулою визначаємо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена Х - вибірка контрольної групи, Y - експериментальна група.

Таблиця Ї.2 Розрахунок коефіцієнту кореляції Інструментальні цінності

X

Y

ранг X, dx

ранг Y, dy

(dx-dy)2

4

4,01

5

4

1

4,21

4

6

3

9

4,21

4,5

6

10

16

4,21

4,26

6

8

4

3,8

4,21

2

7

25

4,21

4,26

6

8

4

4,35

4

8

3

25

3,58

3,57

1

1

0

3,89

4,1

3

5

4

4,4

4,42

9

9

0

3,95

4,2

4

6

4

3,8

4

2

3

1

3,8

4

2

3

1

4,21

4,2

6

6

0

4

3,8

5

2

9

4,26

4,6

7

11

16

0

0

0

0

119

Зв'язок між Y фактором X помірний та прямий. Оцінка параметрів урівнення регресії.

Значимість коефіцієнта кореляції.

По таблиці Стьюдента знаходимо tтабл=1,761

Оскільки Tнабл>tтабл,то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції, тобто коефіцієнт кореляції статистично значимий.

Інтервальна оцінка для коефіцієнта кореляції (довірчий інтервал).

Довірчий інтервал r(0,6844;0,9656)

3. Розрахунок коефіцієнту кореляції для даних отриманих із методики ОТеЦ. Термінальні цінності професійного життя.

Присвоїмо ранги признаку Y и фактору X. Знайдемо суму різниці квадратів d2. За формулою визначаємо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена Х - вибірка контрольної групи, Y - експериментальна група.

Таблиця Ї.3 Розрахунок коефіцієнту кореляції Термінальні цінності професійного життя

X

Y

ранг X, dx

ранг Y, dy

(dx-dy)2

7,3

7б49

8

5

9

6,5

6б5

3

1

4

6

7

1

2

1

6,03

6б5

2

1

1

7,13

7б3

5

3

4

7,3

7,4

6

4

4

7,6

7,6

7

6

1

6,73

7

4

2

4

-

-

-

-

28

Зв'язок між Y фактором X помірний та прямий. Оцінка параметрів урівнення регресії.

Значимість коефіцієнта кореляції.

По таблиці Стьюдента знаходимо tтабл=1,943

Оскільки Tнабл>tтабл,то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції, тобто коефіцієнт кореляції статистично значимий.

Інтервальна оцінка для коефіцієнта кореляції (довірчий інтервал).

Довірчий інтервал r(0.2851;1.0483).

4. Розрахунок коефіцієнту кореляції для даних отриманих із методики ОТеЦ. Термінальні цінності освіти та навчання.

Присвоїмо ранги признаку Y и фактору X. Знайдемо суму різниці квадратів d2. За формулою визначаємо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена Х - вибірка контрольної групи, Y - експериментальна група.

Таблиця Ї.4 Розрахунок коефіцієнту кореляції Термінальні цінності освіти та навчання

X

Y

ранг X, dx

ранг Y, dy

(dx-dy)2

7,03

7,17

3

3

0

7,9

7,53

8

6

4

6,8

6,8

1

1

0

7,77

7,8

6

8

4

7,4

7,7

5

7

4

7,8

7,4

7

5

4

7,23

7,23

4

4

0

6,87

6,93

2

2

0

-

-

-

-

16

Зв'язок між Y фактором X сильний та прямий. Оцінка параметрів урівнення регресії.

Значимість коефіцієнта кореляції.

По таблиці Стьюдента знаходимо tтабл=1.943

Оскільки Tнабл>tтабл,то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції, тобто коефіцієнт кореляції статистично значимий.

Інтервальна оцінка для коефіцієнта кореляції (довірчий інтервал).

Довірчий інтервал r (0,5727;1,0463)

5. Розрахунок коефіцієнту кореляції для даних отриманих із методики ОТеЦ. Термінальні цінності суспільного життя.

Присвоїмо ранги признаку Y и фактору X. Знайдемо суму різниці квадратів d2. За формулою визначаємо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена Х - вибірка контрольної групи, Y - експериментальна група.

Таблиця Ї.5 Розрахунок коефіцієнту кореляції Термінальні цінності суспільного життя

X

Y

ранг X, dx

ранг Y, dy

(dx-dy)2

5,47

5,5

1

1

0

7,33

7,33

7

7

0

6

6

3

3

0

7,4

7,4

8

8

0

6,2

6,2

4

4

0

6,5

6,5

5

5

0

7,2

7,2

6

6

0

5,53

5,7

2

2

0

-

-

-

-

-

Зв'язок між Y фактором X сильний та прямий. Оцінка параметрів урівнення регресії.

Значимість коефіцієнта кореляції.

По таблиці Стьюдента знаходимо tтабл=1,943

Оскільки Tнабл>tтабл,то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції, тобто коефіцієнт кореляції статистично значимий.

Інтервальна оцінка для коефіцієнта кореляції (довірчий інтервал).

Довірчий інтервал r(1;1).

6. Розрахунок коефіцієнту кореляції для даних отриманих із дослідження потреби у досягненнях.

Присвоїмо ранги признаку Y и фактору X. Знайдемо суму різниці квадратів d2. За формулою визначаємо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена Х - вибірка контрольної групи, Y - експериментальна група.

Зв'язок між Y фактором X сильний та прямий. Оцінка параметрів урівнення регресії.

Значимість коефіцієнта кореляції.

По таблиці Стьюдента знаходимо tтабл=1,676

Оскільки Tнабл>tтабл,то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції, тобто коефіцієнт кореляції статистично значимий.

Інтервальна оцінка для коефіцієнта кореляції (довірчий інтервал).

Довірчий інтервал r (0,9604;0,986)

Таблиця Ї.6 Розрахунок коефіцієнту кореляції Потреба у досягненнях

X

Y

ранг X, dx

ранг Y, dy

(dx-dy)2

19

19

8

9

1

17

19

6

9

9

16

18

5

8

9

14

17

3

7

16

15

19

4

9

25

19

15

8

5

9

17

18

6

8

4

16

16

5

6

1

15

12

4

2

4

14

17

3

7

16

18

16

7

6

1

16

15

5

5

0

17

16

6

6

0

13

17

2

7

25

14

17

3

7

16

15

15

4

5

1

17

15

6

5

1

18

17

7

7

0

16

18

5

8

9

17

17

6

7

1

17

18

6

8

4

18

18

7

8

1

17

19

6

9

9

12

17

1

7

36

16

19

5

9

16

13

17

2

7

25

14

1

3

1

4

15

19

4

9

25

16

19

5

9

16

17

14

6

4

4

19

19

8

9

1

16

15

5

5

0

17

13

6

3

9

16

19

5

9

16

17

16

6

6

0

16

19

5

9

16

17

14

6

4

4

19

16

8

6

4

13

19

2

9

49

13

15

2

5

9

14

18

3

8

25

18

19

7

9

4

15

17

4

7

9

16

19

5

9

16

14

16

3

6

9

15

19

4

9

25

19

19

8

9

1

16

18

5

8

9

0

0

0

0

494

7. Розрахунок коефіцієнту кореляції для даних отриманих із дослідження мотивації схвалення.

Присвоїмо ранги признаку Y и фактору X. Знайдемо суму різниці квадратів d2. За формулою визначаємо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена Х - вибірка контрольної групи, Y - експериментальна група.

Таблиця Ї.7 Розрахунок коефіцієнту кореляції мотивації схвалення

X

Y

ранг X, dx

ранг Y, dy

(dx-dy)2

16

18

5

6

1

13

17

2

5

9

17

18

6

6

0

12

17

1

5

16

19

17

8

5

9

19

18

8

6

4

18

16

7

4

9

13

15

2

3

1

17

17

6

5

1

13

18

2

6

16

15

17

4

5

1

16

18

5

6

1

15

17

4

5

1

17

16

6

4

4

18

17

7

5

4

18

15

7

3

16

19

18

8

6

4

15

13

4

1

9

14

15

3

3

0

16

15

5

3

4

17

17

6

5

1

15

14

4

2

4

19

17

8

5

9

14

16

3

4

1

13

15

2

3

1

14

16

3

4

1

17

18

6

6

0

16

18

5

6

1

19

17

8

5

9

18

17

7

5

4

16

16

5

4

1

14

17

3

5

4

16

16

5

4

1

18

13

7

1

36

14

15

3

3

0

18

16

7

4

9

19

18

8

6

4

19

16

8

4

16

19

17

8

5

9

18

17

7

5

4

19

17

8

5

9

19

18

8

6

4

16

16

5

4

1

19

14

8

2

36

17

16

6

4

4

16

17

5

5

0

16

15

5

3

4

18

17

7

5

4

0

0

0

0

287

Зв'язок між Y фактором X сильний та прямий. Оцінка параметрів урівнення регресії.

Значимість коефіцієнта кореляції.

По таблиці Стьюдента знаходимо tтабл=1,676

Оскільки Tнабл>tтабл,то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції, тобто коефіцієнт кореляції статистично значимий.

Інтервальна оцінка для коефіцієнта кореляції (довірчий інтервал).

Довірчий інтервал r(0,9769;0,9919)

8. Розрахунок коефіцієнту кореляції для даних отриманих із дослідження типу спрямованості особистості. Спрямованість на себе.

Присвоїмо ранги признаку Y и фактору X. Знайдемо суму різниці квадратів d2. За формулою визначаємо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена Х - вибірка контрольної групи, Y - експериментальна група.

Таблиця Ї.8 Розрахунок коефіцієнту кореляції типу спрямованості особистості, -- спрямованість на себе.

X

Y

ранг X, dx

ранг Y, dy

(dx-dy)2

17

18

1

1

0

32

25

9

5

16

33

38

10

17

49

34

31

11

11

0

36

32

13

12

1

37

35

14

14

0

38

25

15

5

100

36

29

13

9

16

33

26

10

6

16

35

27

12

7

25

38

25

15

5

100

37

18

14

1

169

36

19

13

2

121

33

23

10

3

49

32

26

9

6

9

29

27

7

7

0

27

29

5

9

16

30

35

8

14

36

26

29

4

9

25

28

24

6

4

4

30

28

8

8

0

35

35

12

14

4

36

26

13

6

49

37

24

14

4

100

29

32

7

12

25

26

29

4

9

25

24

36

2

15

169

25

32

3

12

81

27

32

5

12

49

30

23

8

3

25

32

25

9

5

16

30

31

8

11

9

30

30

8

10

4

38

30

15

10

25

28

29

6

9

9

28

39

6

18

144

27

24

5

4

1

26

27

4

7

9

25

28

3

8

25

29

31

7

11

16

30

31

8

11

9

35

33

12

13

1

36

36

13

15

4

37

37

14

16

4

38

38

15

17

4

28

25

6

5

1

39

29

16

9

49

36

30

13

10

9

0

0

0

0

1618

Зв'язок між Y фактором X сильний та прямий. Оцінка параметрів урівнення регресії.

Значимість коефіцієнта кореляції.

По таблиці Стьюдента знаходимо tтабл=1,676

Оскільки Tнабл>tтабл,то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції, тобто коефіцієнт кореляції статистично значимий.

Інтервальна оцінка для коефіцієнта кореляції (довірчий інтервал).

Довірчий інтервал r(0,8716;0,9528).

9. Розрахунок коефіцієнту кореляції для даних отриманих із дослідження типу спрямованості особистості. Спрямованість на спілкування.

Присвоїмо ранги признаку Y и фактору X. Знайдемо суму різниці квадратів d2. За формулою визначаємо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена Х - вибірка контрольної групи, Y - експериментальна група.

Таблиця Ї.9 Розрахунок коефіцієнту кореляції типу спрямованості особистості, -- спрямованість на спілкування.

X

Y

ранг X, dx

ранг Y, dy

(dx-dy)2

32

30

13

11

4

33

28

14

9

25

34

24

15

5

100

28

26

9

7

4

27

27

8

8

0

26

28

7

9

4

30

30

11

11

0

38

35

16

15

1

25

36

6

16

100

25

31

6

12

36

21

20

2

1

1

26

25

7

6

1

67

28

17

9

64

29

26

10

7

9

30

35

11

15

16

32

38

13

18

25

28

34

9

14

25

25

36

6

16

100

21

20

2

1

1

26

25

7

6

1

23

26

4

7

9

27

27

8

8

0

25

28

6

9

9

24

29

5

10

25

23

30

4

11

49

22

32

3

13

100

25

35

6

15

81

26

36

7

16

81

30

37

11

17

36

33

34

14

14

0

31

35

12

15

9

32

36

13

16

9

30

38

11

18

49

26

39

7

19

144

29

23

10

4

36

28

21

9

2

49

20

22

1

3

4

25

25

6

6

0

24

27

5

8

9

26

29

7

10

9

25

26

6

7

1

27

27

8

8

0

23

26

4

7

9

24

28

5

9

16

26

30

7

11

16

25

30

6

11

25

23

30

4

11

49

23

35

4

15

121

0

0

0

0

1462

Зв'язок між Y фактором X сильний та прямий. Оцінка параметрів урівнення регресії.

Значимість коефіцієнта кореляції.

По таблиці Стьюдента знаходимо tтабл=1,676

Оскільки Tнабл>tтабл,то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції, тобто коефіцієнт кореляції статистично значимий.

Інтервальна оцінка для коефіцієнта кореляції (довірчий інтервал).

Довірчий інтервал r(0,8837;0,9575).

10. Розрахунок коефіцієнту кореляції для даних отриманих із дослідження типу спрямованості особистості. Спрямованість на справу.

Присвоїмо ранги признаку Y и фактору X. Знайдемо суму різниці квадратів d2. За формулою визначаємо коефіцієнт рангової кореляції Спірмена Х - вибірка контрольної групи, Y - експериментальна група.

Зв'язок між Y фактором X сильний та прямий. Оцінка параметрів урівнення регресії.

Значимість коефіцієнта кореляції.

Таблиця Ї.10 Розрахунок коефіцієнту кореляції типу спрямованості особистості, -- спрямованість на спілкування.

X

Y

ранг X, dx

ранг Y, dy

(dx-dy)2

37

30

19

8

121

25

32

7

10

9

28

33

10

11

1

20

34

2

12

100

22

36

4

14

100

26

29

8

7

1

28

32

10

10

0

21

36

3

14

121

30

38

12

16

16

35

37

17

15

4

36

39

18

17

1

38

28

20

6

196

34

25

16

3

169

32

26

14

4

100

32

27

14

5

81

33

28

15

6

81

30

29

12

7

25

34

36

16

14

4

35

35

17

13

16

28

34

10

12

4

28

28

10

6

16

27

27

9

5

16

19

36

1

14

169

35

31

17

9

64

23

30

5

8

9

31

33

13

11

4

28

34

10

12

4

26

38

8

16

64

29

25

11

3

64

24

35

6

13

49

25

26

7

4

9

26

38

8

16

64

27

31

9

9

0

23

30

5

8

9

20

38

2

16

196

25

23

7

1

36

29

25

11

3

64

30

26

12

4

64

38

27

20

5

225

36

28

18

6

144

34

24

16

2

196

35

26

17

4

169

37

25

19

3

256

29

28

11

6

25

28

27

10

5

25

27

30

9

8

1

26

35

8

13

25

25

38

7

16

81

-

-

-

-

3198

По таблиці Стьюдента знаходимо tтабл=1,676. Оскільки Tнабл>tтабл,то відхиляємо гіпотезу про рівність 0 коефіцієнта кореляції, тобто коефіцієнт кореляції статистично значимий.

Інтервальна оцінка для коефіцієнта кореляції (довірчий інтервал).

Довірчий інтервал r(0,7497;0,9031).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.