Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Експосервіс"

Оцінка фінансового стану та вартості підприємства. Аналіз активів, власних оборотних засобів, кредиторської заборгованості та прибутковості ТОВ "Експосервіс". Виявлення ознак фіктивного банкрутства, дій з приховування банкрутства чи доведення до нього.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 07.01.2014
Размер файла 124,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

План

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства та його фінансовий стан

1.1 Оцінка фінансового стану підприємства

1.2 Аналіз необоротних активів

1.3 Аналіз оборотних активів

1.4 Аналіз власних оборотних засобів

1.5 Аналіз кредиторської заборгованості

1.6 Аналіз прибутковості підприємства

2. Аналіз виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

2.1 Визначення ознак фіктивного банкрутства

2.2 Визначення ознак дій з доведення до банкрутства

2.3 Визначення ознак дій з приховування банкрутства

2.4 Оцінка ймовірності банкрутства за багато- та однофакторними моделями

3. Оцінка вартості підприємства

Загальні висновки та рекомендації щодо подальшого розвитку підприємства

Вступ

Незважаючи на позитивні зміни в розвитку економіки, за останні роки існує стійка тенденція зростання кількості неплатоспроможних та збанкрутілих підприємств практично в усіх галузях економіки країни. Це пояснюється тим, що на сучасному етапі підприємства знаходяться під постійним впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, що призводять їх до фінансової кризи. Відповідними чинниками є низька ефективність, відсутність дієвих стимулів підприємницької діяльності, значні структурні диспропорції, інфляційні катаклізми, низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних товарів на зовнішньому та внутрішньому ринках. В сучасних умовах розвитку ринкової економіки та конкуренції особливе значення має ефективне управління, направлене на беззбиткову господарську діяльність.

На вирішення відповідних проблем повинна бути націленою система заходів антикризового фінансового управління підприємствами, що дозволить передбачити та пом'якшувати кризові явища, а також управляти кризовими процесами та мінімізувати їх наслідки. Антикризове управління підприємством є невід'ємним елементом єдиної системи управління підприємством і являє собою систему заходів, спрямованих не тільки на вихід підприємства з кризи, але і на запобігання входження в таку ситуацію, що є передумовою успішного фінансового оздоровлення підприємств.

Об'єктом дослідження під час проходження переддипломної практики стала діяльність ТОВ «Експосервіс».

Мета практики полягала в: закріплені теоретичних знань та застосування їх на практиці, здобуття відповідних знань у сфері фінансово-економічної діяльності підприємства.

У ході практики я ознайомилась: зі структурою управління та організацією фінансової роботи ТОВ «Експосервіс», розрахунками підприємства з контрагентами, проаналізувала обсяги реалізації продукції, фінансові результати діяльності, провела аналіз фінансового стану підприємства, оцінку ймовірності його банкрутства та оцінку вартості підприємства.

1. Загальна характеристика підприємства та його фінансовий стан

Таблиця 1.1 Загальна характеристика ТОВ «Експосервіс»

Характеристика

Показник

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Експосервіс"

Скорочене найменування

ТОВ «Експосервіс»

Дата утворення (реорганізації тощо)

29.06.1927

Код згідно з ЄДРПОУ

00203588

Підпорядкованість

Код території (КОАТУУ)

8036600000

Вид діяльності

Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

25.21.0

Форма власності

Акціонерне товариство

Код форми власності (КФВ)

Територія

Україна м. Київ Дніпровський 02002 м. Київ Марини Раскової, 1

Код організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

230

Статус підприємства (монополіст, який працює на загальнодержавному рівні; монополіст, який працює на регіональному ринку; стратегічно важливе підприємство для економіки та безпеки України, не підлягає приватизації тощо)

Адреса підприємства

Марини Раскової, 1, м. Київ, Дніпровський р-н, Україна, 02002

Керівник підприємства (прізвище, ім'я, по батькові), телефон

Галкін Олександр Олексійович, Голова Правління, тел.: 0445173683

Головний бухгалтер (прізвище, ім'я, по батькові), телефон

Т.В.Рябоконь

Товариство з обмеженою відповідальністю "Експосервіс" є правонаступником підприємств, історія створення та фінансово-господарська діяльність яких починається з 1927 року. В 2011 році у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" змінено найменування відкритого акціонерного товариства "Укрпластик" на публічне акціонерне товариство "Укрпластик". ТОВ «Експосервіс» займає провідні позиції в країнах східної Європи по виробництву двуосноорієнтованих поліпропіленових плівок і є традиційним виробником гнучких пакувальних матеріалів. Товариство тісно співпрацює зі своїми партнерами і своєчасно реагує на запити ринку. Постійне зростання вимог до якості упаковки товарів повністю зберігається з послідовною політикою товариства на упереджувальну модернізацію діючого виробництва технологій пакувальних матеріалів. Після чергової реконструкції у 1972-1973 роках Товариство першим у країні налагодило поточне виробництво поліетиленових і полівінілхлоридних плівок в обсязі понад 25 тисяч тон на рік, переважна частина яких перероблялась у товаристві у сувенірні пакети та кульки з багатофарбним друком і пакувальні матеріали для м'ясної та молочної промисловості. В 2011 році за участю ЄБРР продовжувалось впровадження Проекту підвищення енергоефективності виробництва та розширення асортименту продукції. ТОВ «Експосервіс» планує використовувати кредитні кошти для підвищення енергоефективності та екологічних стандартів. На даний час продовжується створення цілісного циклу технології виробництва, виготовлення і постачання на внутрішній і зовнішній ринки коекструзованих полімерних плівок та пакувальних матеріалів.

1.1 Оцінка фінансового стану підприємства

Оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за результатами аналізу показників таблиці 1.2 "Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан ТОВ «Експосервіс»".

Розглянемо загальні показники діяльності підприємства.

Чиста виручка від реалізації продукції з 2009 по 2011 роки зростає з кожним роком, але темп росту зменшується, тому підприємству потрібно розширювати збут продукції.

Чистий прибуток протягом 2009-2011рр. мав різні темпи росту, але на кінець 2011р. він становить 120423 тис. грн., що становить 205% до 2010р. Це надзвичайний скачок за увесь період аналізу.

Власний капітал збільшується і його темп росту також.

Необоротні активи мали різні темпи росту, але на кінець 2011р. становили 2972711 тис. грн., що становить 103% до 2010р.

Довгострокові зобов'язання за 2009-2011рр. зростали різними темами і на кінець 2011р. зменшились і становили 96,9% до 2010р. Це свідчить про те, що підприємство спроможне розраховуватися за довгостроковими зобов'язаннями.

Підприємство у 2010р. розрахувалося з великою частиною короткострокових кредитів і позик. На кінець 2010р. вони становлять 41558 тис. грн., що становить 17,5% до 2009р.

Дебіторська заборгованість за 2009-2011рр має тенденцію до зростання, що може визвати негативні наслідки, бо вона може стати безнадійною.

Запаси за період також збільшуються і тому їх треба реалізовувати, так як підприємство виготовляє продукцію, яка не швидко псується, ці зростання є допустимими.

Таблиця 1.2 Основні показники, що визначають фінансово-господарський стан ТОВ «Експосервіс»

№ з/п

Показник, одиниця виміру

Фактичне значення за три попередні роки

Фактичне значення за три попередні роки

Фактичне значення за три попередні роки

Примітки (висновки), нормативне значення

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

Зміни (4/3)

Зміни (6/5)

Зміни (8/7)

Зміни (8/3)

01.01.2009

31.12.2009

01.01.2010

31.12.2010

01.01.2011

31.12.2011

(+/-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Загальні показники діяльності підприємства

1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень

545452

821619

821619

979522

979522

1120839

150,63

119,22

114,43

205,49

2

Чистий прибуток (збиток), тис. гривень

-170146

59652

59652

58536

58536

120423

35,06

98,13

205,72

70,78

3

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

1188

1172

1172

1217

1217

1335

98,65

103,84

109,70

112,37

4

Фонд оплати праці, тис. гривень

69240,7

77194,4

77194,4

98532,0

98532,0

118748,2

111,49

127,64

120,52

171,50

5

Власний капітал, тис. гривень

2411738

2461733

2461733

2516476

2516476

2633276

102,07

102,22

104,64

109,19

6

Необоротні активи, тис. гривень

2855403

2901389

2911295

2884742

2884742

2972711

101,61

99,09

103,05

104,11

7

Довгострокові зобов'язання, тис. грн.

386352

493229

493229

634088

634088

614119

127,66

128,56

96,85

158,95

8

Короткострокові кредити та позики, тис. гривень

267326

238127

238127

41558

41558

56399

89,08

17,45

135,71

21,10

9

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

177823

268882

278788

313707

313707

463251

151,21

112,53

147,67

260,51

10

Запаси, тис. гривень

151741

168901

168901

205372

205372

248538

111,31

121,59

121,02

163,79

11

Власні оборотні засоби, тис. гривень

-443665

-439655

-449562

-368266

-368266

-339435

99,10

81,92

92,17

76,51

12

Функціонуючий капітал, тис. гривень

-443665

-439656

-449562

-368266

-368266

-339435

99,10

81,92

92,17

76,51

13

Продуктивність праці, тис. гривень/особу

519

791

791

889

889

928

152,23

112,47

104,33

178,63

Показники ліквідності

14

Коефіцієнт покриття

0,45

0,53

0,53

0,61

0,61

0,71

117,55

114,73

115,21

155,38

> 1,0

15

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,97

1,33

1,33

2,62

2,62

2,33

136,58

197,29

88,94

239,64

> 1,5

15

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,52

0,82

0,82

1,56

1,56

1,40

156,06

190,31

89,75

266,55

0,6 - 0,8

16

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

0,00

0,17

0,17

0,34

0,34

0,03

18554,27

199,98

9,05

3357,86

0,2 - 0,35

17

Маневреність власних оборотних засобів

-1,34

-1,00

-1,02

-0,73

-0,73

-0,55

74,12

71,21

75,14

40,55

18

Коефіцієнт покриття запасів

1,92

2,40

2,34

2,27

2,27

2,24

124,77

96,78

98,71

116,27

Показники фінансової стійкості

19

Коефіцієнт фінансової автономії

0,76

0,74

0,73

0,74

0,74

0,73

97,27

101,03

98,73

96,74

> 0,5

20

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,76

0,74

0,73

0,74

0,74

0,73

97,27

101,03

98,73

96,74

> 0,5

21

Коефіцієнт фінансової залежності

1,32

1,36

1,36

1,35

1,35

1,37

102,80

98,98

101,28

103,37

= 2

22

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,18

-0,18

-0,18

-0,15

-0,15

-0,13

97,08

80,13

88,08

70,07

> 0,1

23

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,23

0,25

0,25

0,24

0,24

0,25

108,39

99,09

100,46

107,58

< 0,5

24

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

0,14

0,17

0,17

0,22

0,22

0,21

125,64

129,74

93,98

152,68

25

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,14

0,17

0,17

0,20

0,20

0,19

120,89

120,58

93,96

136,96

26

Коефіцієнт структури позикового капіталу

0,53

0,60

0,60

0,77

0,77

0,70

112,25

128,22

90,97

130,92

27

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

0,30

0,34

0,34

0,33

0,33

0,33

111,42

98,08

101,75

111,20

28

Коефіцієнт забезпечення власними засобами

-1,20

-0,87

-0,87

-0,63

-0,63

-0,42

72,64

72,45

65,91

34,68

0,1

29

Показник фінансового левериджу

0,32

0,36

0,36

0,35

0,35

0,37

111,54

96,18

104,97

113,87

<0,25

30

Тривалість фінансового циклу

x

-274,65

x

-197,29

x

-142,65

71,83

72,31

51,94

31

Поточна платоспроможність

-725754

-769654

-769655

-762536

-762536

-873375

106,05

99,08

114,54

120,34

32

Коефіцієнт Бівера

-0,16

0,18

0,18

0,18

0,18

0,21

117,51

99,80

112,96

132,47

> 0,2

Показники рентабельності

33

Рентабельність продукції, відсотків

19,73

33,99

33,99

25,81

25,81

26,73

172,26

75,95

103,56

135,49

34

Рентабельність діяльності, відсотків

-31,19

7,26

7,26

5,98

5,98

10,74

23,27

82,31

179,79

-34,44

35

Рентабельність сукупного капіталу, відсотків

х

1,83

х

1,74

х

3,45

36

Рентабельність власного капіталу, відсотків

х

2,45

х

2,35

х

4,68

Розглянемо показники ліквідності.

Коефіцієнт покриття за 2009-2011рр. не перевищує нормативного значення, тобто за рахунок оборотних активів ми не в змозі покрити позиковий капітал, але має тенденцію до збільшення.

Коефіцієнт поточної ліквідності з у 2010 та 2011рр. перевищує нормативне значення приблизно на 65%, розглянувши оборотні активи, можна зробити висновок, що це перевищення відбулося за рахунок великої питомої ваги дебіторської заборгованості та запасів у оборотних активах.

Показники фінансової стійкості.

Коефіцієнти фінансової автономії, фінансової залежності, концентрації позикового капіталу у 2009-2011рр. відповідали нормативним значенням і не мали ніяких змін.

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень за період з 2009р по 2011р зріс з 0,14 до 0, 21. Він показує яка частина необоротних активів фінансується зовнішніми інвесторами і його збільшення свідчить про залежність від них.

Коефіцієнт Бівера показує яку частину позикового капіталу підприємство в змозі покрити за рахунок внутрішніх джерел фінансування. За період 2009-2011рр. коефіцієнт перевищував нормативне значення тільки наприкінці 2011р. Має тенденцію до збільшення.

Рентабельність продукції за період 2009-2011рр. має різні значення, вона зростала і спадала, топу на підприємстві слід передивитися цінову політику, знайти нових споживачів, а також знайти способи зменшення собівартості продукції.

Рентабельність діяльності, сукупного капіталу та власного капіталу також мала різні значення в продовж періоду. Для того щоб ці показники збільшувалися темп росту чистого прибутку повинен бути більшим за темп росту відповідного показника.

1.2 Аналіз необоротних активів

Аналіз необоротних активів наведено у таблиці 1.3 "Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів ТОВ «Експосервіс»".

Проаналізувавши таблицю 1.3, можна зробити висновки.

Найбільшу питому вагу за 2009-2011рр. займали основні засоби, приблизно 87%. Але їх абсолютна величина зменшилась, що свідчить про старіння основних засобів.

Нематеріальні активи займають приблизно 8% від необоротних активів. Абсолютна величина має тенденцію до зменшення, тобто підприємство не займається впровадженням нових технологій для створення нової продукції.

Незавершене будівництво має незначну питому вагу у 2009р і 2010р. Питома вага у 2011р. становить 3%, що свідчить про будівництво нових об'єктів підприємства.

Довгострокова дебіторська заборгованість з 2009р. по 2011р. зростала, питома вага також ставала більшою, але її значення не дуже суттєве від 1,8% до 3,2%, збільшення цього показника в майбутньому є негативним значенням для необоротних активів і всього підприємства в цілому, так як нам можуть її не повернути.

Таблиця 1.3 Вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів ТОВ «Експосервіс»

Стаття балансу

На кінець 2009

На кінець 2010

На кінець 2011

Зміни 2010/2009

Зміни 2011/2010

Зміни 2011/2009

сума, тис. гривень

відсоток

сума, тис. гривень

відсоток

сума, тис. гривень

відсоток

сума, тис. гривень

відсоток

сума, тис. гривень

відсоток

сума, тис. гривень

відсоток

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Необоротні активи, усього

2901389

100,00

2884742

100,00

2972711

100,00

-16647

99,43

87969

103,05

71322

102,46

1. Нематеріальні активи

1.1. Залишкова вартість

245715

8,47

236689

8,20

217506

7,32

-9026

96,33

-19183

91,90

-28209

88,52

1.2. Первісна вартість

372795

12,85

384506

13,33

386213

12,99

11711

103,14

1707

100,44

13418

103,60

2. Незавершене будівництво

9448

0,33

8504

0,29

90119

3,03

-944

90,01

81615

1059,72

80671

953,84

3. Основні засоби

3.1. Залишкова вартість

2593339

89,38

2562345

88,82

2567428

86,37

-30994

98,80

5083

100,20

-25911

99,00

3.2. Первісна вартість

2999685

103,39

3042633

105,47

3091513

104,00

42948

101,43

48880

101,61

91828

103,06

4. Довгострокові фінансові інвестиції

4.1. Інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4.2. Інші фінанс. інвестиції

12

0,00

12

0,00

12

0,00

0

100,00

0

100,00

0

100,00

5. Довгострокова дебіторська заборгованість

52875

1,82

77192

2,68

97646

3,28

24317

145,99

20454

126,50

44771

184,67

6. Відстрочені податкові активи

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

7. Інші необоротні активи

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Розглянемо як змінювався рух основних засобів у період 2009-2011рр.

Для цього проаналізуємо таблицю 1.4 "Аналіз стану основних засобів ТОВ «Експосервіс»"

Таблиця 1.4 Аналіз стану основних засобів ТОВ «Експосервіс»

Показник

2009р, відсотки

2010р, відсотки

2011р, відсотки

2010

/2009

2011/

2010

2011/

2009

1

2

3

4

5

6

7

Частка основних засобів в активах підприємства

77,589

75,539

71,416

-2,64

-5,46

-7,96

Частка активної частини основних засобів

46,241

47,955

48,989

3,71

2,16

5,94

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,135

0,158

0,170

16,53

7,39

25,14

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів

0,304

0,319

0,336

4,76

5,42

10,45

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,053

0,012

0,017

-77,88

43,82

-68,18

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,00030

0,00035

0,00072

16,79

109,56

144,75

З таблиці 1.4 видно, що частка основних засобів в активах підприємства з кожним роком зменшувалась і має тенденцію до зменшення, це свідчить про неефективну інвестиційну політику, так як питома вага основних засобів повинна або зростати, або бути незмінною.

Частка активної частини основних засобів збільшується з кожним роком, але це не означає що їх стає більше, відбувається їх зменшення, тобто їх темп падіння менший за темп падіння основних засобів в цілому.

Коефіцієнт зносу з 2009р по 2011р зростає і має тенденцію до зростання, відбувається старіння основних засобів. Якщо це впливає на виробництво, то керівництву треба передивитися інвестиційну політику. Це саме стосується і активної частини основних засобів.

Розглядаючи коефіцієнт оновлення та коефіцієнт вибуття можна зробити висновок, що на підприємстві оновлення основних засобів перевищує їх вибуття, тому це позитивно впливає на підприємство.

1.3 Аналіз оборотних активів

Аналіз оборотних активів наведено у таблиці 1.5 "Вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів ТОВ «Експосервіс»".

Оборотні активи у період з 2009р по 2011р зростали.

Питома вага запасів у цей період була приблизно на одному рівні, а саме 38-40%. З них запаси 32-35%, готова продукція 5-7%. Запаси також зростали у цей період, але в різні роки різними темпами. Суттєво зросла готова продукція, на 68%, але сильно це не вплинуло на її питому вагу, яка зросла на 1,5%.

Питома вага дебіторської заборгованості з 2009р по 2011р становила 46-58%. Це суттєво вплинуло на структуру оборотних активів. У 2011р порівняно з 2010р дебіторська заборгованість зросла на 54%. Це може призвести до негативних наслідків, підприємство може недоотримати грошей, тому треба передивитися кредиторську політику на підприємстві.

Питома вага грошових коштів у 2009р та 2010р становила 12%, у 2011р - 1%. Незначна величина грошових коштів у 2011р свідчить про їх ефективне використання на підприємстві, тобто вони не залежуються на рахунках, а використовуються у виробництві.

Структура оборотних активів є незадовільною, тому що занадто великі обсяги дебіторської заборгованості.

Таблиця 1.5 Вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів ТОВ «Експосервіс»

Стаття балансу

2009р

2010р

2011р

2010/2009

2011/2010

2011/2009

сума, тис. гривень

відсотків

сума, тис. гривень

відсотків

сума, тис. гривень

відсотків

сума, тис. гривень

відсотків

сума, тис. гривень

відсотків

сума, тис. гривень

відсотків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Оборотні активи - усього

441032

100,00

507325

100,00

622312

100,00

66293

15,03

114987

22,67

181280

41,10

1. Запаси

1.1. Виробничі запаси

144086

32,67

179392

35,36

205109

32,96

35306

24,50

25717

14,34

61023

42,35

1.2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1.3. Незавершене виробництво

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1.4. Готова продукція

24407

5,53

25620

5,05

43084

6,92

1213

4,97

17464

68,17

18677

76,52

2. Векселі одержані

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3.1. Чиста реалізаційна вартість

180354

40,89

202843

39,98

316716

50,89

22489

12,47

113873

56,14

136362

75,61

3.2. Первісна вартість

180354

40,89

202843

39,98

316716

50,89

22489

12,47

113873

56,14

136362

75,61

3.3. Резерв сумнівних боргів

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4. Дебіторська заборгованість за розрахунками:

4.1. З бюджетом

35653

8,08

33672

6,64

48889

7,86

-1981

-5,56

15217

45,19

13236

37,12

4.2. За виданими авансами

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4.3. З нарахованих доходів

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4.4. Із внутрішніх, розрахунків

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5. Інша поточна дебіторська заборгованість

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

6. Поточні фінансові інвестиції

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

7. Грошові кошти та їх еквіваленти

7.1. У національній валюті

24198

5,49

49800

9,82

8135

1,31

25602

105,80

-41665

-83,66

-16063

-66,38

7.2. В іноземній валюті

31926

7,24

15638

3,08

33

0,01

-16288

-51,02

-15605

-99,79

-31893

-99,90

8. Інші оборотні активи

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1.4 1.4 Аналіз власних оборотних засобів

Під час аналізу визначаються причини зменшення або збільшення значення власних оборотних засобів з метою подальшого виявлення впливу цих змін на маневреність власних оборотних засобів, яка характеризує частку запасів у розмірі власних оборотних засобів. Тому для початку розглянемо таблицю 1.6 "Структури грошових потоків ТОВ «Експосервіс»".

Таблиця 1.6 Структури грошових потоків ТОВ «Експосервіс»

№ з/п

Вид діяльності

Код рядка форми №3

2009р

2010р

2011р

тис. грн.

+/-

тис. грн.

+/-

тис. грн.

+/-

1

2

3

6

7

6

7

6

7

1

Операційна

170

196342

+

100386

+

19053

+

2

Інвестиційна

300

85180

-

12602

-

90813

-

3

Фінансова

390

55103

-

83117

-

14134

+

4

Чистий рух коштів за звітний період

400

56059

+

4667

+

57626

-

5

Загальна оцінка якості управління підприємством

Добре

Добре

Норма

Розглядаючи рух грошових коштів у 2009р та 2010р, можна дати оцінку якості управління підприємством "добре". Ми мали додатній чистий рух грошових коштів від операційної діяльності і від'ємні значення від інвестиційної та фінансової діяльностей. Тобто ми отримали достатню кількість грошей, щоб забезпечити нашу основну діяльність, вкладати гроші в інвестиційні проекти, а також розраховуватися за нашими зобов'язаннями.

У 2011р. оцінка якості "Норма". Чистий рух коштів від операційної та фінансової діяльностей має додатне значення. Від інвестиційної - від'ємне. Розглядаючи в динаміці рух коштів від операційної діяльності, бачимо, що він спав порівняно з попередніми роками. Також ми у 2011р отримали більше позикових коштів, ніж погасили, але такий стан є задовільним, так як ми отримали достатню кількість грошей для забезпечення основної діяльності та інвестиційної.

Таблиця 1.7 Аналіз руху власного капіталу ТОВ «Експосервіс»

Аналіз руху власного капіталу підприємства у 2009р

№ з/п

Показник

Код рядка форми №4

Статутний капітал, тис. гривень

Додатково вкладений капітал, тис. гривень

Інший додатковий капітал, тис. гривень

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн.

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Залишок на початок року

010 або 050

244404

0

2194143

-26809

2411738

2

Надходження

(060, 130, 150, 180, 270 та інші)

0

0

0

59652

59652

3

Використано

(070, 160 та інші)

0

0

0

-2896

0

4

Залишок на кінець року

300

244404

0

2194143

20290

2461733

5

Разом змін у капіталі

290

0

0

0

56756

59652

6

Темп зростання

100,00

0,00

100,00

75,68

102,07

(позиція 4 / позиція 1) х 100, відсотків

7

Коефіцієнт надходжень

0,00

0,00

0,00

2,94

0,02

(позиція 2 / позиція 4)

8

Коефіцієнт вибуття

1,00

0,00

1,00

-0,76

1,02

(позиція 4 / позиція 1)

Аналіз руху власного капіталу підприємства у 2010р

1

Залишок на початок року

010 або 050

244404

0

2194143

20290

2461733

2

Надходження

(060, 130, 150, 180, 270 та інші)

0

0

9515

58536

68051

3

Використано

(070, 160 та інші)

0

0

0

-13308

-13308

4

Залишок на кінець року

300

244404

0

2203658

65518

2516476

5

Разом змін у капіталі

290

0

0

9515

45228

54743

6

Темп зростання

100,00

0,00

100,43

322,91

102,22

(позиція 4 / позиція 1) х 100, відсотків

7

Коефіцієнт надходжень

0,00

0,00

0,00

0,89

0,03

(позиція 2 / позиція 4)

8

Коефіцієнт вибуття

1,00

0,00

1,00

3,23

1,02

(позиція 4 / позиція 1)

Аналіз руху власного капіталу підприємства у 2011р

1

Залишок на початок року

010 або 050

244404

0

2203558

65518

2516476

2

Надходження

(060, 130, 150, 180, 270 та інші)

0

0

0

120423

120423

3

Використано

(070, 160 та інші)

0

0

-816

-2807

-3623

4

Залишок на кінець року

300

244404

0

2202842

183134

2633276

5

Разом змін у капіталі

290

0

0

-816

117616

116800

6

Темп зростання

100,00

0,00

99,97

279,52

104,64

(позиція 4 / позиція 1) х 100, відсотків

7

Коефіцієнт надходжень

0,00

0,00

0,00

0,66

0,05

(позиція 2 / позиція 4)

8

Коефіцієнт вибуття

1,00

0,00

1,00

2,80

1,05

(позиція 4 / позиція 1)

До аналізу власних оборотних засобів також відносять інформацію щодо джерел формування тієї чи іншої складової власного капіталу, яка відображена у таблиці 1.7 "Аналіз руху власного капіталу ТОВ «Експосервіс»".

Протягом 2009-2011рр. величина статутного капіталу була незмінною, внесків до статутного капіталу не відбувалося.

Додатково вкладений капітал відсутній.

Інший додатковий капітал змінювався по-різному за період, був незмінним у 2009р, збільшився у 2010р, зменшився у 2011р.

Стосовно нерозподіленого прибутку та непокритого збитку, то на початок 2009р. підприємство мало збиток у розмірі 26809 тис. грн., але в період з 2009-2011рр. воно було прибутковим і увесь чистий прибуток реінвестовувало. На кінець 2011р. нерозподілений прибуток становить 183134 тис. грн.

Власний капітал зростає з кожним роком, що позитивно впливає на підприємство.

1.5 Аналіз кредиторської заборгованості

Детальний аналіз кредиторської заборгованості відображено у таблиці 1.8 " Структура поточної кредиторської заборгованості ТОВ «Експосервіс»".

Питома вага короткострокових кредитів банків на кінець 2009р. становила 41%, на кінець 2011р. - 0%. З таблиці видно, що підприємство у 2011р. повністю розрахувалося за короткостроковими кредитами банків.

Питома вага поточної заборгованості за зобов'язаннями на кінець 2009р. становила 30%, на кінець 2011р. - 21%, але зменшилась вона порівняно з 2009р. на 44%, незначне зменшення питомої ваги визвано відсутністю у 2011р. короткострокових кредитів банків.

Таблиця 1.8 Структура поточної кредиторської заборгованості ТОВ «Експосервіс»

№ з/п

Показник

Код рядка форми №1

На кінець 2009р

На кінець 2010р

На кінець 2011р

Відхилення 2010/2009

Відхилення 2011/2010

Відхилення 2011/2009

сума, тис. гривень

відсоток суми заборгованості

сума, тис. гривень

відсоток суми заборгованості

сума, тис. гривень

відсоток суми заборгованості

сума, тис. гривень

(+/-) відсотків суми на початок року

сума, тис. гривень

(+/-) відсотків суми на початок року

сума, тис. гривень

(+/-) відсотків суми на початок року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Короткострокові кредити банків

500

137502

41,35

14850

7,66

0

0,00

-122652

-89,20

-14850

-100,00

-137502

-100,00

2

Поточна заборгованість за зобов'язаннями

510

100541

30,23

26708

13,77

56399

21,09

-73833

-73,44

29691

111,17

-44142

-43,90

3

Векселі видані

520

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

84751

25,48

138328

71,34

197371

73,80

53577

63,22

59043

42,68

112620

132,88

Поточні зобов'язання за розрахунками:

5

За отриманими авансами

540

3424

1,03

3393

1,75

10333

3,86

-31

-0,91

6940

204,54

6909

201,78

6

З бюджетом

550

0

0,00

3286

1,69

0

0,00

3286

0,00

-3286

-100,00

0

0,00

7

За позабюджетними платежами

560

3382

1,02

4166

2,15

391

0,15

784

23,18

-3775

-90,61

-2991

-88,44

8

За страхуванням

570

520

0,16

1123

0,58

1723

0,64

603

115,96

600

53,43

1203

231,35

9

З оплати праці

580

2357

0,71

2044

1,05

1219

0,46

-313

-13,28

-825

-40,36

-1138

-48,28

10

З учасниками

590

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

11

За внутрішніми розрахунками

600

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

12

Інші поточні зобов'язання

610

84

0,03

0

0,00

0

0,00

-84

-100,00

0

0,00

-84

-100,00

Разом за розділом

620

332561

100,00

193898

100,00

267436

100,00

-138663

-41,70

73538

37,93

-65125

-19,58

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за період з 2009-2011рр. Зростала кожного року приблизно на 40-60%. Питома вага надзвичайно висока і становить у 2010р. і 2011р. 72%, це явище визвано тим, що підприємство розрахувалося за короткостроковими кредитами банків, питома вага яких 41%.

Питома вага поточних зобов'язань за розрахунками у 2009-201рр. становила 3-7%, збільшення відбувалося за рахунок отриманих авансів.

Інші поточні зобов'язання взагалі відсутні у підприємства.

1.6 Аналіз прибутковості підприємства

Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також показниками рентабельності. У ході аналізу з'ясовуються: величина чистого прибутку, на яку змінився рівень прибутку від реалізації; тенденції зміни цих показників та фактори, якими обумовлені виявлені зміни.

Визначається структура джерел формування чистого прибутку у відсотках чистого доходу (виручки) від реалізації, які наведені у таблиці 1.9 "Формування чистого прибутку ТОВ «Експосервіс»"

Проаналізувавши таблицю робимо висновок, що операційні витрати у 2010р. і 2011р. зросли і їх питома вага зросла у чистому доході порівняно з 2009р.

Хоча витрати зросли, за ними також зросли і фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, їх питома вага зросла з 7% до 10%.

У 2009р. і 2011р. підприємство мало пільги на податок на прибуток. Це є позитивним моментом, тому що підприємство не зменшує суму прибутку на суму податку. Сума реінвестування прибутку стає більшою.

Таблиця 1.9 Формування чистого прибутку ТОВ «Експосервіс»

Період, одиниця виміру

Чистий дохід (виручка) від реалізації

Операційні витрати та доходи

Фінансовий результат від операційної діяльності

Інші звичайні доходи та витрати

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Надзвичайні доходи та витрати

Податки на прибуток

Чистий прибуток, збиток (+/-)

2009р, тис. гривень

відсотків

821619

-655757

165862

-106210

59652

0

0

59652

100,00

79,81

20,19

12,93

7,26

0,00

0,00

7,26

2010р, тис. гривень

відсотків

979522

-842842

136680

-58996

77684

0

-19148

58536

100,00

86,05

13,95

6,02

7,93

0,00

1,95

5,98

2011р, тис. гривень

відсотків

1120839

-941771

179068

-58645

120423

0

0

120423

100,00

84,02

15,98

5,23

10,74

0,00

0,00

10,74

Для визначення сфери діяльності підприємства, яка позитивно або негативно вплинула на фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування розглянемо таблицю 1.10 "Аналіз структури прибутку ТОВ «Експосервіс»"

Фінансові результати від операційної діяльності в 2009-2011рр. становили від усієї виручки від 12% до 17%. В динаміці відбувалося то спадання то зростання. У 2011р порівняно з 2009р вони зросли на 8%, це є дуже добрим результатом, так як у 2010р порівняно з 2009р фінансові результати від операційної діяльності зменшилися на 17%.

Дохід від участі в капіталі у 2009р становив 4% від виручки, в подальшому він почав зменшуватись і його питома вага стає не суттєвою, його зменшення є позитивним моментом для підприємства.

Інші фінансові витрати становлять від 5% до 8% від виручки, ці значення є позитивним моментом, так як підприємство має гроші розраховуватися за зобов'язаннями.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування в динаміці зростають з кожним роком і їх питома вага також стає більшою.

На фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування позитивно впливає операційна і інвестиційна діяльності, негативно - фінансова.

Таблиця 1.10 Аналіз структури прибутку ТОВ «Експосервіс»

№ з/п

Показник

Код рядка форми №2

2009р

2010р

2011р

2010/2009

2011/2010

2011/2009

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

тис. гривень

частка в загальному обсязі, відсотків

(+,-)

(+,-)

(+,-)

(+,-)

(+,-)

(+,-)

тис. гривень

відсотків

тис. гривень

відсотків

тис. гривень

відсотків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Фінансові результати від операційної діяльності

100 або 105

165862

17,90

136680

12,63

179068

14,46

-29182

-17,59

42388

31,01

13206

7,96

2

Дохід (втрати) від участі в капіталі

110 - 150

36355

3,92

3239

0,30

2351

0,19

-33116

-91,09

-888

-27,42

-34004

-93,53

3

Інші фінансові доходи (витрати)

120 - 140

-79365

8,56

-70240

6,49

-64170

5,18

9125

-11,50

6070

-8,64

15195

-19,15

4

Інші доходи (витрати)

130 - 160

-63200

6,82

8005

0,74

3174

0,26

71205

-112,67

-4831

-60,35

66374

-105,02

5

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

170

59652

6,44

77684

7,18

120423

9,72

18032

30,23

42739

55,02

60771

101,88

Під час аналізу прибутковості підприємства та його діяльності визначаються показники рентабельності, які відображені у таблиці 1.11 "Аналіз показників рентабельності ТОВ «Експосервіс»".

Таблиця 1.11 Аналіз показників рентабельності ТОВ «Експосервіс»

№ з/п

Показник

2009р

2010р

2011р

Зміни

2010/2009

Зміни

2011/2010

Зміни

2011/2009

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Рентабельність продукції

33,99

25,81

26,73

75,95

103,56

78,66

2

Рентабельність діяльності

7,26

5,98

10,74

82,31

179,79

147,98

3

Рентабельність сукупного капіталу

1,83

1,74

3,45

94,98

198,58

188,60

4

Рентабельність власного капіталу

2,45

2,35

4,68

96,06

198,87

191,05

5

Період окупності власного капіталу

40,85

42,52

21,38

104,10

50,28

52,34

Рентабельність продукції у 2009р була найвищою порівняно з 2010р і 2011р. Має дуже достатнє значення.

Рентабельність діяльності у 2011р найбільша порівняно з іншими роками.

Розглядаючи показники рентабельності видно, що у 2010р вони були найменшими порівняно з іншими роками, але у 2011р. дуже хутко зросли.

Період окупності власного капіталу у 2010р становив 42 періоди, але у 2011р знизився на половину, став 21 період, що вважається сприятливим для підприємства.

2. Аналіз виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства

2.1 Визначення ознак фіктивного банкрутства

У практиці господарювання досить часто можна зіткнутись з підприємствами, які фактично є фінансово-неспроможними, однак, з певних мотивів приховують цю обставину. В даному випадку можна говорити про наявність прихованого банкрутства. З іншого боку, ряд суб'єктів господарювання, переслідуючи певні цілі, можуть зумисне оголосити себе банкрутами, не будучи такими. При цьому має місце фіктивне банкрутство.

Для визначення ознак фіктивного банкрутства розглянемо таблицю 2.1 "Показники аналізу для виявлення фіктивного банкрутства"

Таблиця 2.1 Показники аналізу для виявлення фіктивного банкрутства

№з/п

Показник

Джерело інформації

2009р

2010р

2011р

1

Коефіцієнт покриття

ОА / ПЗ

1,33

2,62

2,33

2

Рентабельність продукції

(ВПЗ / СР) х 100

33,99

25,81

26,73

3

Забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами

Б / ПК

4,05

4,10

4,08

За результатами таблиці видно, що підприємство не є банкрутом і тому, якщо керівництвом буде подана заява про банкрутство, то воно буде вважатися фіктивним, оскільки забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами перевищує 1 і підприємство має позитивну рентабельність.

2.2 Визначення ознак дій з доведення до банкрутства

фінансовий заборгованість прибутковість банкрутство

Визначення ознак дій з доведення до банкрутства здійснюється за період, що починається за три роки до дати порушення справи про банкрутство, у разі наявності ознак неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв'язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов'язкові платежі.

У ході визначення ознак дій з доведення до банкрутства аналізується рівень забезпечення зобов'язань кредиторів за період проведення аналізу.

Рівень забезпечення зобов'язань кредиторів характеризується такими показниками: забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами (відношення суми активів боржника до суми його зобов'язань); забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами (відношення оборотних активів до суми зобов'язань боржника); розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства та сумою його зобов'язань).

Під час визначення ознак дій з доведення до банкрутства заповнюється таблиця 2.2 "Показники для виявлення ознак дій з доведення до банкрутства".

Таблиця 2.2 Показники для виявлення ознак дій з доведення до банкрутства

№ з/п

Показник та його нормативне значення

Джерело інформації

2009р

2010р

2011р

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення зобов'язань боржника всіма його активами

Б / ПК

4,05

4,10

4,08

2

Забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами

ОА / ПК

0,53

0,61

0,71

3

Розмір чистих активів

Б - ПК

2516630

2564081

2713468

4

Ціни, зазначені в договорах, відповідають загальноринковим (так/ні)

аналітична інформація

так

так

так

5

Вигідність для підприємства виконання умов договорів (так/ні)

аналітична інформація

так

так

так

6

Майно, яке знаходиться у розпорядженні підприємства, тис. гривень

форма №5

2999685

3042633

3091513

За даними таблиці 2.2 видно, що підприємство не намагається довести себе до банкрутства, про це свідчать показники діяльності підприємства, вони з кожним роком зростають, показуючи свою платоспроможність перед кредиторами.

2.3 Визначення ознак дій з приховування банкрутства

Якщо на окремих стадіях провадження у справі про банкрутство буде встановлено, що боржником подані недостовірні відомості про його фінансовий та майновий стан у фінансовій звітності або в інших документах, то в такому разі можуть мати місце ознаки дій з приховування банкрутства.

До ознак дій з приховування банкрутства належать:

надання потенційним кредиторам (банківським установам, державним установам, постачальникам, покупцям), а також господарському суду завідомо неправдивої інформації про фінансово-господарський стан підприємства, яка створює оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і таким чином приховує стійку фінансову неспроможність (якщо недостовірні відомості повідомляються потенційному кредитору, від якого очікують продажу продукції чи товарів, виконання робіт, надання послуг, передачі майна, надання позики чи сплати авансових грошових сум на користь організації, від імені якої надаються відомості; або подання до господарського суду відзиву на заяву про банкрутство із свідомо неправдивими відомостями про загальну суму заборгованості, наявне у нього майно, у тому числі й кошти, що знаходяться на його рахунках у банках чи інших фінансово-кредитних установах тощо);

можливість установлення причинного зв'язку між наданою інформацією та збитками, яких зазнала третя особа.

При цьому мається на увазі не тимчасовий розлад фінансової діяльності юридичної особи, внаслідок якого виникають прострочення платежів, а ситуація, яка виключає виконання даною особою вимог кредиторів.

У ході проведення аналізу заповнюється таблиця 2.3 "Показники для виявлення ознак дій з приховування банкрутства".

Таблиця 2.3 Показники для виявлення ознак дій з приховування банкрутства

№ з/п

Показник та його нормативне значення

Джерело інформації

2009р

2010р

2011р

1

2

3

4

5

6

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ГК / ПЗ

0,17

0,34

0,03

2

Коефіцієнт поточної ліквідності

ОА / ПК

0,53

0,61

0,71

3

Майно, яке знаходиться у розпорядженні підприємства, тис. гривень

форма №5

2999685

3042633

3091513

4

Кредиторська заборгованість, тис. гривень

ПК

825790

827986

881555

5

Розмір штрафу та пені, тис. гривень

аналітична інформація

-

-

-

6

Дебіторська заборгованість, тис. гривень

форма №1

268882

313707

463251

рядки 050 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210

7

Прострочена частина дебіторської заборгованості, відсотків

аналітична інформація

-

-

-

8

Кількість справ, порушених у суді (підприємство-відповідач), штук

аналітична інформація

-

-

-

10

Частка доходів від неосновної діяльності в структурі доходів підприємства, відсотків

форма №2

263,24

121,19

92,76

(рядок 110 + - рядок 120 + рядок 130) / рядок 170

Дані таблиці показують, що підприємство не намагається приховати банкрутство, як було написано раніше, підприємство не є банкрутом. Занадто малий коефіцієнт абсолютної ліквідності пояснюється тим, що підприємство розрахувалося у 2011р. зі всіма короткостроковими кредитами банків, а також реінвестувало гроші, які залишилися, в діяльність підприємства.

Отже підприємство не є банкрутом, не намагається довести себе до банкрутства і не приховує банкрутство. За період 2009-2011рр. підприємство мало прибуток, розраховувалося за зобов'язаннями вчасно, коефіцієнти ліквідності і платоспроможності відповідають нормативним, оцінка якості управління підприємством "добре".

Виходячи з цього керівництво підприємства приділяє усю увагу його основній діяльності для подальшого розвитку підприємства у майбутньому.

2.4 Оцінка ймовірності банкрутства за багато- та однофакторними моделями

Оцінку банкрутства за однофакторними моделями розглянемо на прикладі моделей Бівера та Вайбеля.

Модель Бівера налічує такі показників:

1. Відношення Cash Flow до позичкового капіталу.

2. Відношення чистого прибутку до валюти балансу.

3. Відношення позичкового капіталу до валюти балансу.

4. Відношення оборотних активів до поточних зобов'язань (показник покриття).

5. Відношення робочого капіталу до валюти балансу.

6. Відношення різниці між очікуваними грошовими надходженнями та поточними зобов'язаннями до витрат підприємства (без амортизації).

Модель Бівера представлена у таблиці 2.4 "Модель Бівера".

Таблиця 2.4 Модель Бівера

Розрахунок

2009р

2010р

2011р

Х1

0,24

0,12

0,02

Х2

0,02

0,02

0,03

Х3

0,25

0,24

0,25

Х4

1,33

2,62

2,33

Х5

-0,13

-0,11

-0,09

Х6

1,36

1,62

1,10

Показник Х1 показує, яка частина чистого грошового потоку припадає на позиковий капітал. Позитивним явищем є його зростання. У нашому випадку він зменшується.

Показник Х2 показує рентабельність активів, вона знаходиться в межах норми 2-3%.

Показник Х3 - це коефіцієнт фінансової залежності, він не перевищує за період 25%, тобто підприємство не залежить він зовнішніх позичальників.

Показник Х4 - це коефіцієнт поточної ліквідності, у 2009р. він не відповідав нормативному значенню, але у 2010р. і 2011р. став перевищувати нормативне значення.

Показник Х5 показує, яка частина необоротних активів фінансується за рахунок позичальників, чим більший цей показник, тим краще, у нашому випадку він збільшується.

Показник Х6 показує, чи спроможні ми покрити наші операційні витрати за рахунок грошових надходжень після сплати поточних зобов'язань. Показник повинен бути більшим 1. В нашому випадку він відповідає нормативному значенню.

Модель Бівера показує, що підприємство має низьку ймовірність банкрутства, про що свідчать показники моделі.

Наступною моделлю оцінки ймовірності банкрутства є модель Вайбеля.

Модель Вайбеля налічує такі показники:

1. Відношення позичкового капіталу до валюти балансу.

2. Відношення оборотних активів до поточних зобов'язань (показник покриття).

3. Відношення Cash Flow до поточних (короткострокових) зобов'язань.

4. Відношення різниці між очікуваними грошовими надходженнями та поточними зобов'язаннями до витрат підприємства (без амортизації).

5. Відношення середнього залишку кредиторської заборгованості до вартості закупок помножене на 365

6. Відношення середніх залишків виробничих запасів до величини затрат на сировину (матеріали) помножене на 365.

Модель Вайбеля представлена у таблиці 2.5 "Модель Вайбеля".

Таблиця 2.5 Модель Вайбеля

Розрахунок

2009р

2010р

2011р

Х1

0,25

0,24

0,25

Х2

1,33

2,62

2,33

Х3

0,24

0,12

0,02

Х4

1,36

1,62

1,10

Х5

455,53

382,35

347,93

Х6

94,12

86,53

92,38

Показник Х1 - це коефіцієнт фінансової залежності, він не перевищує за період 25%, тобто підприємство не залежить він зовнішніх позичальників.

Показник Х2 - це коефіцієнт поточної ліквідності, у 2009р. він не відповідав нормативному значенню, але у 2010р. і 2011р. став перевищувати нормативне значення.

Показник Х3 показує, яка частина чистого грошового потоку припадає на позиковий капітал. Позитивним явищем є його зростання. У нашому випадку він зменшується.

Показник Х4 показує, чи спроможні ми покрити наші операційні витрати за рахунок грошових надходжень після сплати поточних зобов'язань. Показник повинен бути більшим 1. В нашому випадку він відповідає нормативному значенню.

Показник Х5 показує час обертання кредиторської заборгованості, чим менший цей показник, тим швидше ми розрахуємося з нашою заборгованістю.

Показник Х6 показує час обертання запасів, тобто термін за який ми окупимо наші запаси. Тенденція до зменшення є позитивним явищем, але все залежить від виду діяльності і виду продукція.

За моделлю Вайбеля робимо висновок, що підприємство має низьку ймовірність банкрутства.

Оцінку ймовірності банкрутства за багатофакторними моделями розглянемо за допомогою моделі Альтмана і моделі, яку розробили українські вчені.

Модель Альтмана представлена виразом:

Z=1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + X5, де: (2.1)

X1 - робочий капітал/ валюта балансу;

X2 - сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та резервного капіталу / валюта балансу;

X3 - звичайний прибуток до оподаткування + проценти за кредит / валюта балансу;

X4 - ринкова вартість підприємств (ринкова вартість корпоративних прав) / позичковий капітал;

X5 - чиста виручка від реалізації продукції/ валюта балансу.

Значення Z-показника:

Z < 1,8 - висока ймовірність банкрутства;

1,8 < Z < 2,67 - зона невизначеності;

Z > 2,67 - низька ймовірність банкрутства.

Показники моделі Альтмана представлені в таблиці 2.6 "Показники моделі Альтмана".

Таблиця 2.6 Показники моделі Альтмана

Розрахунок

2009р

2010р

2011р

Х1

-0,13

-0,11

-0,09

Х2

0,01

0,02

0,05

Х3

0,04

0,04

0,05

Х4

2,98

3,04

2,99

Х5

0,25

0,29

0,31

Підставивши отриманні значення показників у модель Альтмана отримаємо наступні значення Z-показника:

Z2009 = 1,837 - зона невизначеності;

Z2010 = 2,113 - зона невизначеності;

Z2011 = 2,2 - зона невизначеності.

Аналізуючи значення Z-показника видно, що ймовірність банкрутства визначити важко, тому треба провести більш детальний аналіз, але є тенденція до збільшення цього показника.

3. Оцінка вартості підприємства

Необхідність оцінювання вартості підприємства, його цілісного майнового комплексу чи окремих майнових об'єктів виникає у таких основних випадках:

- під час інвестиційного аналізу (чи Due Dіlіgence), у процесі прийнятті рішень про доцільність інвестування коштів у те чи інше підприємство, у тому числі для здійснення операцій М&А (поглинання та приєднання);

- у процесі реорганізації підприємства (мета оцінювання - визначення бази для складання передавального чи розподільного балансу, а також для встановлення пропорцій обміну корпоративних прав);

- у разі банкрутства та ліквідації підприємства (оцінювання проводиться з метою визначення вартості ліквідаційної маси);

- у разі продажу підприємства як цілісного майнового комплексу (мета оцінювання - визначення реальної ціни продажу майна);

- у разі застави майна та при визначенні кредитоспроможності підприємства (мета оцінювання - визначити реальну вартість кредитного забезпечення);

- у процесі санаційного аудиту при визначенні санаційної спроможності (оцінювання вартості майна проводиться з метою розрахунку ефективності санації);

- під час приватизації державних підприємств (метою оцінки є визначення початкової ціни продажу об'єкта приватизації).

Вартість об'єкта оцінювання - це еквівалент його цінності, виражений у ймовірній сумі грошей. Оцінка вартості підприємства, його майна належить до найскладніших питань фінансів підприємств та антикризового менеджменту.

Для визначення вартості ТОВ «Експосервіс» використовуємо дохідний підхід, а саме дисконтування грошового потоку. Алгоритм розрахунку вартості підприємства (нетто) методом DCF можна подати в такому вигляді:

, де (3.1)

ВПDCF - вартість підприємства на дату оцінювання, визначена за методом DCF;

FCFt - сумарна величина операційного та інвестиційного Cash-flow у періоді t;

ЗВП - залишкова вартість підприємства в періоді n;

НА - надлишкові активи;

ПК- позиковий капітал

р - коефіцієнт, який характеризує ставку дисконтування (p = WACCs/100).

Розрахунок оцінки вартості ТОВ «Експосервіс» та очікувані вільні грошові потоки представлено у таблиці 3.1 "Оцінка вартості підприємства".

За методом дисконтування грошового потоку вартість підприємства складає 1336322,5 тис. грн. Ця сума є приблизною, тому що, для її розрахунку потрібні більш детальні дані про підприємство, а саме його плани. Тому для знаходження вартості майна мною був проведений власний прогноз грошових надходжень, для того, щоб показати метод в дії.

Наступним методом оцінювання вартості підприємства буде оцінювання вартості на основі дисконтування EVA.

Таблиця 3.1 Оцінка вартості ТОВ «Експосервіс»

Показник

Період

факт

план1

план2

план3

план4

план5

5+

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

120423,0

135000,0

150000,0

165000,0

180000,0

200000,0

220000,0

Фінансові витрати (нараховані проценти)

64198,0

65200,0

65000,0

68000,0

59000,0

73000,0

69000,0

EBІT

184621,0

200200,0

215000,0

233000,0

239000,0

273000,0

289000,0

Податок на прибуток від звичайної діяльності (-)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NOPAT

184621,0

200200,0

215000,0

233000,0

239000,0

273000,0

289000,0

Амортизація

61476,0

62000,0

64000,0

63000,0

59000,0

63000,0

61000,0

Збільшення (зменшення) забезпечень

8152,0

4000,0

6000,0

5000,0

4500,0

3500,0

4000,0

Прибуток (збиток) від неопераційної діяльності

10412,0

-4000,0

4500,0

9000,0

-3200,0

11000,0

9500,0

Cash-flow (brutto), після оподаткування та перед сплатою процентів

264661,0

262200,0

289500,0

310000,0

299300,0

350500,0

363500,0

Cash-flow операційний (скоригований)

75000,0

50000,0

46000,0

70000,0

35000,0

120000,0

Cash-flow Інвестиційний

-50000,0

20000,0

-34000,0

-23000,0

42000,0

-58000,0

FCF

25000,0

70000,0

12000,0

47000,0

77000,0

62000,0

Ставка дисконтування (WACCs),%

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

Залишкова вартість підприємства

1710843,4

Дисконтний множник

0,923361

0,852596

0,787254

0,726919

0,671209

0,671209

Теперішня вартість FCF та залишкової вартості

23084,0

59681,7

9447,0


Подобные документы

 • Оцінка фінансового стану підприємства, метою якої є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства. Аналіз прибутковості підприємства. Оцінка імовірності його банкрутства.

  дипломная работа [60,0 K], добавлен 06.01.2012

 • Завдання, джерела даних та методика аналізу фінансового стану. Економічні показники діяльності господарства. Ефективність використання основних і оборотних засобів. Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості, визначення платоспроможності.

  курсовая работа [197,7 K], добавлен 28.05.2012

 • Показники джерел фінансових ресурсів та характеристика засобів (майна) підприємства. Аналіз майнового стану підприємства та банкрутства, оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Методи розрахунку коефіцієнтів.

  реферат [926,8 K], добавлен 15.02.2011

 • Оцінка кризових факторів фінансового розвитку та прогнозування банкрутства підприємства. Аналіз фінансово-господарського стану, причин фінансової кризи. Стратегія санації підприємства. План заходів щодо відновлення прибутковості та конкурентоспроможності.

  контрольная работа [107,6 K], добавлен 07.04.2014

 • Аналіз законодавства України о банкрутстві. Оцінка впливу екзогенних і ендогенних факторів потенційного банкрутства. Аналіз фінансового стану ВАТ "4-й експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт". Діагностика неплатоспроможності підприємства.

  дипломная работа [153,3 K], добавлен 26.10.2011

 • Сутність та значення аналізу оборотних активів підприємства. Фінансово-економічна характеристика діяльності селянського господарства "Оріон". Аналіз стану, динаміки і структури оборотних активів господарства та шляхи покращення їх використання.

  курсовая работа [581,6 K], добавлен 03.12.2010

 • Оцінка ймовірності банкрутства підприємства за моделлю Е. Альтмана, його переваги та недоліки. Вивчення прогнозування як напрямку покращення фінансового стану підприємства. Аналіз та характеристика ймовірності банкрутства українських підприємств.

  статья [21,9 K], добавлен 07.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.