Розробка програмного забезпечення формування податкових звітів

Аналіз формування податкової звітності. Розробка проекту інтерфейсу, інформаційної, статичної та динамічної моделей програмного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності впровадження програмного забезпечення формування податкової звітності.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.04.2012
Размер файла 3,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Int

Податкова декларація з податку на додану вартість

звітний (податковий) період (рік; квартал; місяць); дата подання декларації.

Date

платник; юридична особа; фізична особа; місцезнаходження платника податку (місце проживання); поштовий індекс; телефон; факс; е-mail; платник ПДВ (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); керівник (ініціали та прізвище).

String

ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ; ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО; реєстраційний (обліковий) номер платника; індивідуальний податковий номер платника ПДВ; операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків; операції, що не є об'єктом оподаткування; операції, які, звільнені від оподаткування; загальний обсяг поставки; імпорт товарів протягом звітного періоду; термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік); послуги, отримані від нерезидента на митній території України; усього податкових зобов'язань; імпортовані товари та отримані від нерезидента для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою (ПДВ, сплачений митним органам; погашені податкові векселі; звільнені від ПДВ; послуги, отримані від нерезидента; товари, імпортовані в пільговому режимі); імпортовані товари на митній території України послуги для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню або звільнені від оподаткування (ПДВ, сплачений митним органам; звільнені від ПДВ; послуги, отримані від нерезидента); коригування податкового кредиту; коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму відстрочення сплати податку на додану вартість; залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду; залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку; сума, що підлягає бюджетному

Int

відшкодуванню (на рахунок платника у банку; у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів); сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (загальна сума помилки; позитивне значення (+); від'ємне значення (-)); ідентифікаційний номер керівника згідно з ДРФО; ідентифікаційний номер головного бухгалтера згідно з ДРФО.

Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

звітний (податковий) період (рік; квартал; місяць); дата подання розшифровки (дд.мм.рррр.).

Date

платник; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); платник ПДВ (ініціали та прізвище)).

String

індивідуальний податковий номер платника ПДВ; ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника; ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО; реєстраційний (обліковий) номер платника; платник податку - покупець (iндивідуальний податковий номер); обсяг поставки (без ПДВ); сума ПДВ; усього за місяць (квартал); поставка основних фондів; період виписки податкової накладної, іншого документу, що дає право на податковий кредит; операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту; операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту.

Int

Розрахунок коригувань сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість

дата подання розрахунку (дд.мм.рррр.).

Date

отримувач (покупець) (найменування); підстава для коригування податкових зобов'язань; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); платник ПДВ (ініціали та прізвище).

String

індивід. податковий номер); податкова накладна, за якою проводиться коригування (дата; номер); податкова накладна, за якою проводиться коригування (номер; дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку); обсяг поставки (без ПДВ); сума ПДВ.

Int

Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб

місяць; рік; дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр.);

Date

(найменування установи (організації, підприємства)); назва відомчої класифікації видатків; назва посади керівника; керівник підприємства.

String

код відомчої класифікації видатків; код програмної класифікації видатків та назва бюджетної програми; сума нарахованого податку з доходів фізичних осіб; сума виплаченої щомісячної грошової компенсації; примітка;

Int

Податковий розрахунок ринкового збору

повна назва платника; місцезнаходження платника; телефон; факс; e-mail; зміст помилки (помилок); керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр).

Date

звітний розрахунок; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; код виду економічної діяльності (КВЕД); поштовий індекс; міжміський код; код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; утримано податку вповноваженою особою - платником збору за базовий податковий (звітний) період; утримано податку вповноваженою особою - платником збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього; сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку виправленням помилки (помилок); сума штрафу.

Int

Розрахунок акцизного збору

(дата складання розрахунку).

Date

назва підприємства; адреса підприємства; телефон; назва товарів згідно з вказаним кодом; керівник підприємства (прізвище); головний бухгалтер (прізвище).

String

ідентифікаційний код платника; код товару за УКТЗЕД; одиниця виміру товару; обороти з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції); ставки акцизного збору у твердих ставках або у відсотках; сума податкового зобов'язання, грн.; сума, сплачена в рахунок платежів, щоденними платежами; сума, що підлягає доплаті за цим розрахунком.

Int

До розрахуноку акцизного збору

дата заповнення розрахунку.

Date

назва підприємства П.І.Б., для фізичної особи-СПД; власна назва підакцизного товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності); керівник підприємства (прізвище); головний бухгалтер (прізвище).

String

код ЄДРПОУ; ідентифікаційний код ДРФО; код товару за УКТЗЕД; опис товару згідно з УКТЗЕД; максимальна роздрібна ціна одиниці товару без ПДВ та акцизного збору; кількість реалізованого (переданого) товару; оборот з реалізації (передачі).

Int

Розрахунок суми податку з власників транспортних

дата реєстрації; дата заповнення (дд.мм.рррр).

Date

ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ; код транспортного засобу згідно гармонізованої системи опису та кодування товарів; об'єм циліндрів двигуна (см куб.);

Int

засобів та інших самохідних машин і механізмів

потужність двигуна (квт); довжина корпусу (см); кількість однорідних транспортних засобів; ставка податку в грн. на рік (зі 100 см куб.; з 1 квт; зі 100 см); сума нарахованого податку; код згідно з довідником пільг; сума податку, що підлягає сплаті.

платник (назва підприємства, установи, організації); місцезнаходження; телефон; марка транспортного засобу; модель транспортного засобу; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

Декларація з податку на прибуток підприємства

звітний рік; дата заповнення декларації (дд.мм.рррр).

Date

місцезнаходження платника податку; поштовий індекс; телефон; факс; E-mail; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; код виду економічної діяльності (КВЕД); доходи від продажу товарів (робіт, послуг); приріст балансової вартості запасів; доходи від виконання довгострокових договорів; прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами; прибуток від операцій з землею; витрати на придбання товарів; убуток балансової вартості запасів; витрати на оплату праці; сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування; сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення; витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг); від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року; витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин; сума амортизаційних відрахувань; прибуток, звільнений від оподаткування; прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (за базовою ставкою; за пільговою ставкою); зменшення нарахованої суми податку; сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року; сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті; суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі: (з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів; з нерезидентів; з фрахту); авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів; дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними не корпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами; сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок; пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості.

Int

Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації

керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

дата заповнення (дд.мм.рррр).

Date

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; показники; код рядка; запаси, використані не у господарській діяльності; балансова вартість запасів усього, у тому числі: (на складах (місцях зберігання); у незавершеному виробництві; у готовій продукції; малоцінні та швидкозношувані предмети на складах; на оптових складах (місцях зберігання); у роздрібній торгівлі; матеріальні цінності); балансова вартість на початок розрахункового кварталу; основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки; основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків; основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків; основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків; основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків; основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків; основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків; основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків; нематеріальні активи; загальна сума амортизаційних відрахувань; об'єкти поліпшення; сукупна балансова вартість на початок звітного року; сума на звітний рік (ліміт); основні фонди; прибуток від продажу землі, у тому числі: (сума доходу, отримана при продажу землі; сума витрат, пов'язана із купівлею землі); сума витрат зі страхування; сума витрат за обов'язковими видами страхування; сума витрат за іншими видами страхування.

Int

Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації

дата заповнення (дд.мм.рррр).

Date

керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; код рядка; показники; первісна вартість; амортизаційні відрахування звітного періоду наростаючим підсумком; витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, крім нафтогазових свердловин; витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин з нафтогазових свердловин; загальна сума амортизаційних відрахувань; сума на звітний рік (ліміт); загальна сума поліпшень; окремий об'єкт групи (родовище, кар'єр, шахта, свердловина); балансова вартість об'єкта групи на початок звітного року; обсяг фактично видобутих корисних копалин за звітний період; загальний розрахунковий обсяг родовища.

Int

Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7

дата заповнення (дд.мм.рррр).

Date

керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний

String

бухгалтер (ініціали та прізвище).

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; валові доходи від виконання довгострокових договорів, у тому числі: (сума доходу, нарахованого у зв'язку з виконанням довгострокових договорів; сума збільшення (+) зменшення (-) валових доходів у зв'язку з перерахунком податкових зобов'язань за завершеними довгостроковими договорами); сума фактичних витрат; сума авансів або передоплат, не віднесених для цілей оподаткування до складу валового доходу звітного періоду; кількість договорів, за якими провадився розрахунок доходів та витрат, у тому числі договори: (за якими продовжується їх виконання; виконання яких завершено).

Int

Додаток К3

до рядка 01.4 декларації

дата заповнення (дд.мм.рррр).

Date

керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями (з векселями; з деривативами; з іпотечними сертифікатами; із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю; з іншими цінними паперами), у тому числі: (доходи звітного періоду; витрати звітного періоду; від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року).

Int

Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації

дата заповнення (дд.мм.рррр).

Date

місцезнаходження юридичної особи - сторони, з якою укладено договір; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; показники коригування; код рядка; сума; сума збільшення валових доходів; сума збільшення валових витрат; пеня, нарахована у зв'язку з коригуванням; назва сторони з якою укладено договір.

Int

Додаток К5 до ряд. 10 деклар.

дата заповнення (дд.мм.рррр).

Date

керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; прибуток, звільнений від оподаткування; доходи від діяльності, що не оподатковується; амортизаційні відрахування.

Int

Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації

дата заповнення (дд.мм.рррр).

Date

керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), у тому числі: (акцизний збір; мито; державне мито; плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності); рентні платежі; податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і механізмів; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію; збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності; збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету; збір за спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення навколишнього природного середовища; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; збір за використання радіочастотного ресурсу України; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу нерухомого майна; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу іноземної валюти; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу ювелірних виробів; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу легкових автомобілів; податок з реклами; комунальний податок; ринковий збір; збір за право використання місцевої символіки; збір за право проведення кіно і телезйомок; збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей; збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.

Int

Додаток Р2

до рядка 04.8 декларації

дата заповнення (дд.мм.рррр).

Date

керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

String

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; витрати на добровільне перерахування коштів; сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням вугілля; суми коштів (вартість майна), добровільно перерахованих (переданих) організаціям роботодавців та їх об'єднанням; оподатковуваний прибуток попереднього звітного року; фонд оплати праці платника податку в розрахунку за звітний рік; сума збільшення валових витрат; сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів; суми коштів перераховані юридичним особам; сума коштів та/або вартість майна, добровільно перерахована (передана) з метою охорони культурної спадщини.

Int

2.1.5 Розробка проекту інтерфейсу користувача програмного забезпечення формування податкової звітності

Інтерфейс користувача надаватиме змогу працювати в наступних режимах:

Режим роботи з документами - «Документ», який містить наступні підрежими:

«Новий» - необхідний для створення нового документа згідно до початкових параметрів заданих користувачем. При обранні цього підрежиму, користувачу надаватиметься змога створювати нові податкові документи (декларація з податку на прибуток підприємства; додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації (Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів; Розрахунок амортизаційних відрахувань; Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат; Прибуток від продажу землі; Витрати зі страхування); додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації (Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин; Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат; Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової)); додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації (Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; Додаткова інформація); додаток К3 до рядка 01.4 декларації (Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами); додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації (Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості); додаток К5 до рядка 10 декларації (Підстави для застосування пільги); додаток Р1 до рядка 04.6 декларації (Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат)); додаток Р2 до рядка 04.8 декларації (Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)); податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства); розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства); розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; розрахунок акцизного збору; до розрахунку акцизного збору (Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів); розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до розрахунку акцизного збору; звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку; податкова накладна; додаток до податкової накладної; розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної; реєстр отриманих та виданих податкових накладних (ПН) Додаток до податкової накладної; розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства; розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податковий розрахунок ринкового збору; податковий розрахунок збору з власників собак; податковий розрахунок податку з реклами; податковий розрахунок комунального податку; податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку; податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту; довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах). Перебуваючи в цьому підрежимі, користувач також повинен внести початкові параметри, на основі яких буде створюватися документ, тобто вказати тип податкового документу та назву документу. Після того, як були внесені початкові параметри документу, користувач повинен підтвердити свій вибір (обравши функцію підтвердження (в противному випадку - відмінити створення податкового документу)). Якщо створення документу було підтверджено, користувачу запропонується авто заповнення основних полів створюваного документу (авто заповнення відбувається в тому випадку, коли були занесені дані в персональні настройки), а також пропозиція відкрити додатки, які йдуть по деяким документам.

«Відкрити» - необхідний для відкриття вже існуючого документу. При обранні цього підрежиму, користувачу надаватиметься змога переглядати перелік існуючих документів, та обирати потрібний документ, підтверджуючи при цьому його відкриття.

«Зберегти» - необхідний для збереження поточного документу. При обранні цього підрежиму, користувачу надаватиметься змога зберігати документи, вказавши шлях збереження.

«Зберегти всі документи» - необхідний для збереження всіх відкритих документів. При обранні цього підрежиму, користувачу надаватиметься змога зберігати всі відкриті документи.

«Друк» - необхідний для роздрукування податкових документів. При обранні цього підрежиму, користувачу надаватиметься змога роздруковувати документи (податкові документи).

«Вийти» - необхідний для припинення роботи з програмою. За допомогою цього підрежиму користувач зможе завершити роботу з програмним продуктом.

Режим роботи з довідниками - «Довідники», який містить наступні підрежими:

«Довідник інспекцій». В цьому підрежимі користувач зможе переглядати необхідну інформацію (код інспекції; код району; назва ДПІ; назва району) державних податкових інспекцій по всім областям України, а також по кожній області переглядати райони їх знаходження, та користуватися інспекційними кодами по кожному району. Користувачу також надаватиметься можливість обирати область і переглядати по ній необхідну інформацію.

«Довідник контрагентів». В цьому підрежимі користувач зможе переглядати та додавати контрагентів до довідника. Інформація, яка є в довіднику, за згодою користувача, буде автоматично передаватися в податкову накладну (див. додаток 6) та реєстр отриманих та виданих податкових накладних (див. додаток 1). Інформація, яку зможе додавати користувач до довідника буде наступною: індивідуальний податковий номер; назва (прізвище, ім'я, по батькові); місце знаходження; номер телефону; номер свідоцтва ПДВ. При перегляді вже доданої (існуючої) інформації про контрагентів, користувач зможе здійснити пошук необхідної інформації за наступними критеріями: індивідуальний податковий номер; назва (прізвище, ім'я, по батькові).

«Довідник працюючих». В цьому підрежимі користувач зможе переглядати та додавати працюючих до довідника. Інформація, яку зможе додавати користувач до довідника, буде наступною: ідентифікаційний код; прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; дата прийняття на роботу; дата звільнення. Інформація, яка є в довіднику, за згодою користувача буде автоматично передаватися в податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку.

«Правила заповнення документу». В цьому підрежимі користувач зможе переглядати правила контролю (заповнення) поточного документу.

Режим роботи з налаштуваннями - «Налаштування», який містить наступні підрежими:

«Персональні параметри». В цьому підрежимі користувач зможе налагоджувати програму для полегшення роботи з документами, а саме додавати нових платників податків (підприємства) зі всіма реєстраційними даними (тип платника; код ДПІ (поле для внесення коду державної податкової інспекції); код ЕДРПОУ; назва платника; номер свідоцтва ПДВ; індивідуальний податковий номер; вид діяльності; поштовий індекс; поштова адреса; телефон; факс; е-mаіl; ПІБ директора; ПІБ бухгалтера, які при згоді користувача можуть бути переданими для авто заповнення податкових документів. Користувачу також буде надана можливість видаляти підприємства (включаючи всі реєстраційні дані).

Режим роботи з допомогою - «Допомога», який містить наступні підрежими:

Підрежим «Основні режими». В цьому підрежимі користувач зможе переглядати основні режими роботи з програмним продуктом, а саме:

«Режим роботи з документом»

«Новий»Размещено на http://www.allbest.ru/

- створення нового документа згідно до початкових параметрів заданих користувачем

«Відкрити» - відкриття вже існуючого документу

Размещено на http://www.allbest.ru/

«Зберегти» - збереження документу

«Зберегти всі документи» - збереження всіх відкритих документРазмещено на http://www.allbest.ru/

ів

«Закрити всі документи» Размещено на http://www.allbest.ru/

- закриття всіх відкритих документів

«Друк» - підготовка завантаженого документу для друку

«Вийти» - припинення роботи з програмою

Размещено на http://www.allbest.ru/

«Режим контролю»

Размещено на http://www.allbest.ru/

«Перевірка структури» - перевірка структури документу.

«Режим роботи з довідникомРазмещено на http://www.allbest.ru/

»

«Довідник інспекцій» - перегляд довідника ДПІ.

«Довідник контрагентів» - перегляд довідника контрагентів, який використовується в документах «Податкова накладна» та «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» з можливістю редагування довідника.

Размещено на http://www.allbest.ru/

«Довідник працюючих» - перегляд довідника працюючихРазмещено на http://www.allbest.ru/

з можливістю редагування довідника.

«Правила заповнення документу» - перегляд правил контролю поточного документу

«Режим роботи налаштувань»

Размещено на http://www.allbest.ru/

«Персональні параметри» - режим для занесення реєстраційних Размещено на http://www.allbest.ru/

даних платника податків

«Допомога»

«Основні режими» - перегляд переліку основних режимів програмного забезпечення

Размещено на http://www.allbest.ru/

«Допоміжні дані» - перелік вимог Размещено на http://www.allbest.ru/

до технічного забезпечення, налаштування та робота з програмою

«Про програму» - перегляд відомостей про програму

ПРазмещено на http://www.allbest.ru/

ідрежим «Допоміжні дані». В цьому підрежимі користувач зможе переглядати перелік вимог до технічного забезпечення, налаштування та робота з програмою (див. додаток Д - опис програми, додаток Г - інструкція користувача).

Підрежим «Про програму». В цьому підрежимі користувач зможе переглядати основні відомості про програмний продукт, а саме: назву програмного продукту, версію, основне призначення.

2.2 Технічний проект

В даному підрозділі представимо програмне забезпечення як систему, яка складатиметься з достатньо простих та зрозумілих реалізацій елементів (модулів). Також з'ясуємо зв'язки між модулями по даним та керуванню, яке забезпечуватиме функціонування всієї системи згідно з вимогами та представимо логічну модель структур даних.

Тобто, наша задача привести статичні та динамічні моделі ПЗ, а також представити логічну модель структур даних.

2.2.1 Розробка статичної моделі програмного забезпечення формування податкової звітності

Статичну модель представляється у вигляді діаграми класів та специфікаціями класів. Специфікація класу включає наступну інформацію:

- ім'я;

- відповідальність (призначення) класу;

- атрибути (властивості).

Так як діаграма класів вже була побудована в попередньому підрозділі (див. ескізний проект, рисунок 2.11 та допоміжну інформацію в табл. 2) та були представлені об'єкти, їх зв'язок один з одним, але не було визначено основне призначення класів, їх властивості, - додамо стислу характеристику та основне призначення кожного класу, тобто на підставі вже існуючої діаграми розробимо специфікації по кожному класу.

Специфікації по кожному класу представлені в таблицях 2.1-2.30.

Таблиця 2.2 - Специфікація класу «Реєстрація»

Складова

Опис

Ім'я

Реєстрація

Призначення

Призначений для налагодження програми при роботі з податковими документами, а саме для ведення (зберігання) даних платників податків (підприємств), а також для передавання внесених реєстраційних даних в податкові документи на основі занесеної (існуючої інформації). Надає можливість обирати підприємства для перегляду чи редагування, а також додавати, видаляти, зберігати дані.

Атрибути

ПІБ директора; ПІБ бухгалтера; назва платника; індивідуальний податковий номер; код ЄДРПОУ; номер свідоцтва ПДВ;

Таблиця 2.3 - Специфікація класу «Працівники»

Складова

Опис

Ім'я

Працівники

Призначення

Призначений для ведення (додавання, перегляд) довідника контрагентів з метою автоматичного передавання інформації в податкові документи (податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку). При перегляді вже доданої (існуючої) інформації, користувач зможе здійснити пошук необхідної інформації.

Атрибути

Прізвище, ім'я, по-батькові; дата прийняття на роботу; дата звільнення; ідентифікаційний номер

Таблиця 2.4 - Специфікація класу «Контрагенти»

Складова

Опис

Ім'я

Контрагенти

Призначення

Призначений для ведення (додавання, перегляд) довідника контрагентів з метою автоматичного передавання інформації в податкові документи (податкову накладну та реєстр отриманих та виданих податкових накладних). При перегляді вже доданої (існуючої) інформації про контрагентів, користувач зможе здійснити пошук необхідної інформації.

Атрибути

Назва (прізвище, ім'я, по-батькові); індивідуальний податковий номер; номер свідоцтва ПДВ; місцезнаходження

Таблиця 2.5 - Специфікація класу «Меню податкової звітності»

Складова

Опис

Ім'я

Меню податкової звітності

Призначення

Призначений для доступності всіх впроваджених функції програми.

Атрибути

________________________________

Таблиця 2.6 - Специфікація класу «Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту»

Складова

Опис

Ім'я

Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку).

Атрибути

дата заповнення розрахунку (дд.мм.рр); звітний розрахунок; повна назва платника; місцезнаходження платника; факс; e-mail; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); поштовий індекс; міжміський код; телефон; код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; код виду економічної діяльності (КВЕД); утримано збору вповноваженою особою - платником збору за базовий податковий (звітний) період; утримано збору вповноваженою особою - платником збору за даними раніше поданого розрахунку, усього; сума недоплати, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку виправленням помилки (помилок); сума штрафу.

Таблиця 2.7 - Специфікація класу «Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів»

Складова

Опис

Ім'я

Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

дата реєстрації; платник (назва підприємства, установи, організації); місцезнаходження; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер документа, з яким подано довідку; телефон; сума податку, що підлягає сплаті зі старого розрахунку (загального або попередньо уточненого); сума податку, що підлягає сплаті з уточненого розрахунку; сума, яка збільшує (+) податок у зв'язку з виправл. помилки; сума, що зменшує (-) податок у зв'язку з виправленням помилки.

Таблиця 2.8 - Специфікація класу «Податковий розрахунок податку з реклами»

Складова

Опис

Ім'я

Податковий розрахунок податку з реклами

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; міжміський код; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; утримано податку вповноваженою

особою; утримано податку вповноваженою особою - платником збору за даними раніше поданого розрахунку, усього, грн.; сума недоплати, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку виправленням помилки (помилок); сума штрафу;базовий податковий (звітний) період (рік); дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр.); повна назва платника; звітний розрахунок; новий звітний розрахунок; уточнюючий розрахунок; юридична особа; фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності; місцезнаходження платника; поштовий індекс; факс; зміст помилки (помилок); назва посади керівника; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

Таблиця 2.9 - Специфікація класу «Податковий розрахунок збору з власників собак»

Складова

Опис

Ім'я

Податковий розрахунок збору з власників собак

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр); звітний розрахунок; повна назва платника; факс; e-mail; місцезнаходження платника; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); поштовий індекс; міжміський код; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; код виду економічної діяльності (КВЕД); телефон; код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; утримано збору за базовий податковий (звітний) період; утримано збору за даними раніше поданого розрахунку, усього, грн.; сума недоплати, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправлення помилки (помилок); сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправлення помилки (помилок); сума штрафу.

Таблиця 2.10 - Специфікація класу «Податковий розрахунок комунального податку»

Складова

Опис

Ім'я

Податковий розрахунок комунального податку

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр); звітний розрахунок; повна назва платника; місцезнаходження платника; телефон; факс; e-mail; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або

ідентифікаційний номер з ДРФО; поштовий індекс; міжміський код; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; кількісний склад працівників за базовий податковий (звітний) період; неоподатковуваний мінімум доходів громадян; річний фонд оплати праці; ставка комунального податку; нараховано податку за базовий податковий (звітний) період; нараховано податку, що уточнюється, усього; сума недоплати, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума штрафу.

Таблиця 2.11 - Специфікація класу «Податкова накладна»

Складова

Опис

Ім'я

Податкова накладна

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

умова поставки; форма проведення розрахунків; дата виписки ПН; дата відвантаж. товарів, (послуг); усього по розділу І (одиниця виміру товару; кіл-ть (об'єм, обсяг); ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ; обсяги поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками (20%; 0% (реалізація на митній території України); 0% (експорт); звільнення від ПДВ)); загальна сума коштів, що підлягає оплаті); товарно-транспортні витрати; зворотна (заставна) тара; надано покупцю (надбавка (+); знижка ( - )); усього по розділах І + ІI + ІV; податок на додану вартість; загальна сума з ПДВ.

Таблиця 2.12 - Специфікація класу «Додаток до ПН»

Складова

Опис

Ім'я

Додаток до ПН

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

дата виписки; назва продавця; належить поставці (номенклатура товарів (послуг); один. виміру; перелік (номенклатура) частки товару (послуги), що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів (послуг) (номенклатура товарів (послуг); один. виміру; прізвище особи, яка склала додаток; № договору, ціна один. прод. без урах. ПДВ; кількість, об'єм, обсяг; загальна сума коштів без ПДВ); (номенклатура товарів (послуг); один. виміру; кількість, об'єм, обсяг); залишок частки товару; один. виміру; кількість).

Таблиця 2.13 - Специфікація класу «Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної»

Складова

Опис

Ім'я

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

дата коригування; покупець (продавець) (назва; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи); місцезнаходження покупця (продавця); номер телефону; номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця); причина коригування; одиниця виміру; прізвище особи, яка склала розрахунок коригування; номенклатура товарів (послуг), вартість чи кількість яких коригується; коригування кількості; коригування вартості; підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ, що оподатковуються за ставками; проведення коригування по податкового зобов'язання та податкового кредиту.

Таблиця 2.14- Специфікація класу «Реєстр отриманих і виданих ПН»

Складова

Опис

Ім'я

Реєстр отриманих і виданих ПН

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

звітний податковий період (рік, квартал, місяць); дата отримання; дата виписки; найменування (ПІБ) платника податку; місцезнах. платника податку; спеціальній режим оподаткування; вид документу; індивідуальний податковий номер; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; номер; вид документу; постачальник; індивідуальний податковий номер; загальна сума, включаючи ПДВ; придбання товарів які підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %, 0% (які звільнені від оподаткування; які не призначаються для їх використання у господарській діяльності; для поставки послуг за межами митної території України) (вартість без ПДВ; сума ПДВ); номер; індивід. податковий номер; загальна сума, включ. ПДВ; поставка товарів на митній території України (які підлягають оподаткуванню за ставкою (20% (база оподаткування; сума ПДВ); 0% (база оподаткування))) (звільнені від оподаткування)) експорт товарів.

Таблиця 2.15 - Специфікація класу «Податкова декларація з податку на додану вартість»

Складова

Опис

Ім'я

Податкова декларація з податку на додану вартість

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування,

формування, придатність до друку.

Атрибути

звітний (податковий) період (рік; квартал; місяць); дата подання декларації; платник; юридична особа; фізична особа; місцезнаходження платника податку (місце проживання); поштовий індекс; телефон; факс; е-mail; платник ПДВ (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); керівник (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ; ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО; реєстраційний (обліковий) номер платника; індивідуальний податковий номер платника ПДВ; операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків; операції, що не є об'єктом оподаткування; операції, які, звільнені від оподаткування; загальний обсяг поставки; імпорт товарів протягом звітного періоду; термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік); послуги, отримані від нерезидента на митній території України; усього податкових зобов'язань; імпортовані товари та отримані від нерезидента для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою (ПДВ, сплачений митним органам; погашені податкові векселі; звільнені від ПДВ; послуги, отримані від нерезидента; товари, імпортовані в пільговому режимі); коригування податкового кредиту; коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму відстрочення сплати податку на додану вартість; залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду; залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду; сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню; сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (загальна сума помилки; позитивне значення (+); від'ємне значення (-)); ідентифікаційний номер керівника згідно з ДРФО; ідентифікаційний номер головного бухгалтера згідно з ДРФО.

Таблиця 2.16 - Специфікація класу «Розрахунок коригувань сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість»

Складова

Опис

Ім'я

Розрахунок коригувань сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

дата подання розрахунку (дд.мм.рррр.); отримувач (покупець) (найменування); підстава для коригування податкових зобов'язань; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); платник ПДВ (ініціали та прізвище); індивід. податковий номер); податкова накладна, за якою проводиться коригування (дата; номер); податкова накладна, за якою проводиться коригування (номер; дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку); обсяг поставки (без ПДВ); сума ПДВ.

Таблиця 2.17 - Специфікація класу «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»

Складова

Опис

Ім'я

Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

звітний (податковий) період (рік; квартал; місяць); дата подання розшифровки (дд.мм.рррр.); платник; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); платник ПДВ (ініціали та прізвище)); індивідуальний податковий номер платника ПДВ; ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника; ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО; реєстраційний (обліковий) номер платника; платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер); обсяг поставки (без ПДВ); сума ПДВ; усього за місяць (квартал); поставка основних фондів; період виписки податкової накладної, іншого документу, що дає право на податковий кредит; операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту; операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту.

Таблиця 2.18 - Специфікація класу «Податковий розрахунок ринкового збору»

Складова

Опис

Ім'я

Податковий розрахунок ринкового збору

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

повна назва платника; місцезнаходження платника; телефон; факс; e-mail; зміст помилки (помилок); керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище). дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр). звітний розрахунок; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; код виду економічної діяльності (КВЕД); поштовий індекс; міжміський код; код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; утримано податку вповноваженою особою - платником збору за базовий податковий (звітний) період; утримано податку вповноваженою особою - платником збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього; сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку виправленням помилки (помилок); сума штрафу.

Таблиця 2.19 - Специфікація класу «Звіт про нарахування податку з доходів фіз. осіб»

Складова

Опис

Ім'я

Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

місяць; рік; дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр.); (найменування установи (організації, підприємства)); назва відомчої класифікації видатків; назва посади керівника; керівник підприємства. код відомчої класифікації видатків; код програмної класифікації видатків та назва бюджетної програми; сума нарахованого податку з доходів фізичних осіб; сума виплаченої щомісячної грошової компенсації; примітка.

Таблиця 2.20 - Специфікація класу «Розрахунок акцизного збору»

Складова

Опис

Ім'я

Розрахунок акцизного збору

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

(дата складання розрахунку); назва підприємства; адреса підприємства; телефон; назва товарів згідно з вказаним кодом; керівник підприємства (прізвище); головний бухгалтер (прізвище); ідентифікаційний код платника; код товару за УКТЗЕД; одиниця виміру товару; обороти з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції); ставки акцизного збору у твердих ставках або у відсотках; сума податкового зобов'язання, грн.; сума, сплачена в рахунок платежів, щоденними платежами; сума, що підлягає доплаті за цим розрахунком.

Таблиця 2.21 - Специфікація класу «До розрахунку акцизного збору»

Складова

Опис

Ім'я

До розрахунку акцизного збору

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

дата заповнення розрахунку; назва підприємства П.І.Б., для фізичної особи-СПД; власна назва підакцизного товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності); керівник підприємства (прізвище); головний бухгалтер (прізвище); код ЄДРПОУ; ідентифікаційний код ДРФО; код товару за УКТЗЕД; опис товару згідно з УКТЗЕД; максимальна роздрібна ціна одиниці товару без ПДВ та акцизного збору; кількість реалізованого (переданого) товару; оборот з реалізації (передачі).

Таблиця 2.22 - Специфікація класу «Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів»

Складова

Опис

Ім'я

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

потужність двигуна (квт); довжина корпусу (см); кількість однорідних транспортних засобів; ставка податку в грн. на рік (зі 100 см куб.; з 1 квт; зі 100 см); сума нарахованого податку; код згідно з довідником пільг; сума податку, що підлягає сплаті; платник (назва підприємства, установи, організації); місцезнаходження; телефон; марка транспортного засобу; модель транспортного засобу; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

Таблиця 2.23- Специфікація класу «Декларація з податку на прибуток підприємства»

Складова

Опис

Ім'я

Декларація з податку на прибуток підприємства

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

звітний рік; дата заповнення декларації (дд.мм.рр); місцезнаходження платника податку; поштовий індекс; телефон; факс; E-mail; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; код виду економічної діяльності (КВЕД); доходи від продажу товарів (робіт, послуг); приріст балансової вартості запасів; доходи від виконання довгострокових договорів; прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами; прибуток від операцій з землею; витрати на придбання товарів; убуток балансової вартості запасів; витрати на оплату праці; сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування; сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення; витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг); від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року; витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин; сума амортизаційних відрахувань; прибуток, звільнений від оподаткування; прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (за базовою ставкою; за пільговою ставкою); зменшення нарахованої суми податку; сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року; сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів

(переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті; суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі: (з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів; з нерезидентів; з фрахту); авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів; дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними не корпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами; сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок; пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості.

Таблиця 2.24 - Специфікація класу «Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації»

Складова

Опис

Ім'я

Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації

Призначення

Призначений для роботи з податковим документом (редагування, формування, придатність до друку.

Атрибути

керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); дата заповнення (дд.мм.рррр); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; показники; код рядка; запаси, використані не у господарській діяльності; балансова вартість запасів усього, у тому числі: (на складах (місцях зберігання); у незавершеному виробництві; у готовій продукції; малоцінні та швидкозношувані предмети на складах; на оптових складах (місцях зберігання); у роздрібній торгівлі; матеріальні цінності); балансова вартість на початок розрахункового кварталу; основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки; основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків; основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків; основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків; основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків; основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків; основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків; основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків; нематеріальні активи; загальна сума амортизаційних відрахувань; об'єкти поліпшення; сукупна балансова вартість на початок звітного року; сума на звітний рік (ліміт); основні фонди; прибуток від продажу землі, у тому числі: (сума доходу, отримана при продажу землі; сума витрат, пов'язана із купівлею землі); сума витрат зі страхування; сума витрат за обов'язковими видами страхування; сума витрат за іншими видами страхування.


Подобные документы

 • Етапи розробки проекту. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача. Специфікація та структура даних, які мають бути розміщеними в системі. Вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення. Розробка бази даних косметичного салону.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.02.2015

 • Аналіз сучасних методів та технологій проектування програмного забезпечення. Вибір цільової мобільної платформи. Розробка екранних форм, діаграми класів. Вимоги до програмного продукту. Аналіз небезпечних факторів у відділі роботи з фізичними особами.

  дипломная работа [508,1 K], добавлен 02.12.2015

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 02.06.2016

 • Методи аналізу та засоби забезпечення надійності, що використовуються при проектуванні програмного забезпечення. Основні види складності. Якісні та кількісні критерії. Ієрархічна структура. Попередження помилок. Реалізація статичної і динамічної моделей.

  реферат [128,2 K], добавлен 20.06.2015

 • Аналіз задач, які вирішуються з використанням інформаційної системи. Вибір серверного вирішення, клієнтської частини, мережного вирішення, системного програмного забезпечення. Розробка підсистеми діагностики, керування, забезпечення безпеки даних.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.04.2011

 • Аналіз системи збору первинної інформації та розробка структури керуючої ЕОМ АСУ ТП. Розробка апаратного забезпечення інформаційних каналів, структури програмного забезпечення. Алгоритми системного програмного забезпечення. Опис програмних модулів.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 19.08.2012

 • Розробка програмного забезпечення для управління транспортними платформами на базі програмованого логічного контролера S7-300 в Simatic STEP-7. Аналіз програмного забезпечення, розрахунок показників його надійності. Опис алгоритму функціонування системи.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 17.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.