Розробка програмного забезпечення формування податкових звітів

Аналіз формування податкової звітності. Розробка проекту інтерфейсу, інформаційної, статичної та динамічної моделей програмного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності впровадження програмного забезпечення формування податкової звітності.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.04.2012
Размер файла 3,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Вплив електромагнітного й електростатичного випромінювань.

При роботі ЕОМ доводиться зіштовхуватись з електростатичним й електромагнітним випромінюваннями. Навколо електростатичне зарядженого монітору підвищується концентрація пилу. Електромагнітне випромінювання створюється магнітними котушками, що знаходяться біля цокольної частини ЕПТ. Результати медичних досліджень показують, що електризований пил викликає запалення шкіри, а електромагнітне випромінювання приводить до порушення біологічних процесів (порушення сну, зниження кров'яного тиску, уповільнення серцевої діяльності).

Вплив електричного струму

Робота комп'ютерів і периферійних пристроїв можлива завдяки електричному струмові, до джерел якого вони підключаються, тому існує небезпека ураження користувача струмом. Щоб уникнути нещасних випадків варто строго дотримуватися правил електробезпечності.

Небезпека електричного струму на відміну від інших небезпек збільшується тим, що людина не в змозі без спеціальних приладів виявити напругу дистанційно, а також швидкоплинністю поразки - небезпека виявляється, коли людина вже уражена. Ураження струмом приводить до різних порушень в організмі, викликаючи як місцеву поразку тканин і органів, так і загальне ураження організму.

Людина відчуває дратівну дію перемінного струму промислової частоти силою 0,6-1,5 мА і постійного струму 5-7 мА. Ці струми не представляють серйозної небезпеки для організму людини, тому що при такій силі струму можливе самостійне звільнення людини від контакту зі струмоведучими частинами. Для перемінного струму промислової частоти сила який не відпускає струму знаходиться в межах 6-20 мА. Постійний струм, який не викликає не відпускає ефекту, але приводить до сильних болючих відчуттів, сила такого струму 15-80 мА і більше.

Вплив шуму.

Шумом називають всякий небажаний для людини звук, що заважає сприйняттю корисних сигналів. Шум являє собою безладне сполучення звуків різної інтенсивності і частоти. Шум викликає труднощі з розпізнанням колірних сигналів, знижує швидкість сприйняття кольору, гостроту зору, зорову адаптацію, порушує сприйняття візуальної інформації, зменшує на 5-12% продуктивність праці. Тривалий вплив шуму з рівнем звукового тиску 90дб знижує продуктивність праці на 30-60 %.

Робота ЕОМ може супроводжуватися шумами, викликаними деякими рухливими пристроями усередині комп'ютера, а також підключеними до нього. До таких пристроїв можна віднести вентилятори, пристрої читання дисків, принтери. Виникаючий шум, у залежності від інтенсивності, може привести до підвищення нервової напруги і зниження працездатності [26].

Несприятливі умови мікроклімату.

Мікрокліматичні параметри (температура, відносна вологість і швидкість руху повітря) впливають на самопочуття і здоров'я людини, а також на надійність роботи засобів обчислювальної техніки.

При підвищеній температурі і вологості в приміщенні відбувається перегрівання тіла, що погіршує самопочуття і працездатність. Варто враховувати, що ЕОМ, які знаходяться в приміщенні, сприяють збільшенню температури.

Для комфортної роботи приймається температура 23 (2)С и 18 (2)С в теплий і холодний час року відповідно, при відносній вологості 55 (5)%.

Нераціональне розташування устаткування і неправильна організація робочого місця.

Робоче місце - це частина простору, у якій користувач ПК здійснює трудову діяльність і проводить велику частину робочого часу. Важливу роль грає планування робочого місця, яке повинне задовольняти вимогам зручності виконання робіт і економії енергії і часу користувача, зручності обслуговування ЕОМ, дотримання правил охорони праці. При плануванні робочого місця необхідно враховувати зони досяжності при розташуванні моніторів, клавіатури, маніпулятора типу «миша». Ці зони встановлюються на підставі антропологічних даних людського тіла.

6.3 Розрахунок системи штучного освітлення у відділі платників податків

До сучасного виробничого освітлення пред'являються високі вимоги як гігієнічного, так і техніко-економічного характеру. Правильно спроектоване і виконане освітлення забезпечує не тільки високий рівень працездатності, але й надає позитивний психологічний вплив на працюючих, сприяє підвищенню продуктивності праці.

До систем освітлення висувають наступні вимоги:

- відповідність рівня освітленості робочих місць характеру виконуваної зорової роботи;

- досить рівномірний розподіл яскравості на робочих поверхнях і в навколишньому просторі;

- сталість освітленості в часі;

- оптимальна спрямованість випромінюваного освітлювальними приладами світлового потоку;

- довговічність, економічність, електробезпечності та пожежобезпечності, естетичність, зручність і простота експлуатації.

У тих випадках, коли одного природного освітлення в приміщенні недостатньо, створюють поєднане освітлення. При цьому додаткове штучне освітлення застосовують не тільки в темний, але й у світлий час доби (в залежності від виду виконуваної роботи).

По конструктивному виконанню штучне освітлення може бути загальними і місцевим. При загальному освітленні всі робочі місця одержують освітлення від загальної освітлювальної установки. Комбіноване освітлення поряд із загальним включає місцеве освітлення, яке зосереджує світловий потік безпосередньо на робочих місцях. Застосування тільки місцевого освітлення неприпустимо, тому що при такому застосуванні виникає необхідність частої адаптації зору, створюються глибокі і різкі тіні та багато інших несприятливих чинників. Для штучного освітлення приміщень використовують люмінесцентні лампи. Використання люмінесцентних ламп пов'язано з тим, що в них наявна висока світлова віддача і тривалий термін служби.

Розрахунок штучного освітлення будемо виконувати методом коефіцієнта використання світлового потоку [29].

Розрахуємо потрібну кількість світильників для приміщення з комп'ютерами при загальному рівномірному освітленні. Маємо наступні дані: довжина приміщення А =7 м, ширина приміщення В=5 м, висота приміщення Н=3 м. Висота робочої поверхні hp=1 м. Стеля обладнається світильниками з люмінесцентними лампами денного світла ЛД40. Коефіцієнт відбиття стелі Sп=70%, стін Sс=50%, робочої поверхні Sр=10%. Напруга мережі 220В.

Відстань від стелі до робочої поверхні:

H0=H - hp=3 - 1=2 м;

Відстань від стелі до світильника:

hc=0,2*H0=0,2 * 2=0,4 м;

Висота підвісу світильника над освітлюваною поверхнею:

h = H0 - hc = 2 - 0,4 = 1,6 м;

Висота підвісу світильника над підлогою:

Hп=h + hp=1,6 + 1=2,6 м;

Для досягнення найбільшої рівномірності освітлення приймаємо відношення L/h=1,5. Тоді відстань між центром і світильником:

L=1,5 * h=1,5 * 1,6=2,4 м;

Потрібна кількість світильників:

N=S / L2=(7*5)/2,42=6,076 світильників;

Отже, потрібна кількість світильників дорівнює шести (6 світильників (2 ряди по 3 світильники));

Індекс приміщення:

i =(A*B)/(h*( A+B))=(7*5)/(1,6(7+5))=1,82; (найближче значення в таблиці 2);

По таблиці коефіцієнтів використання світлового потоку при i=2, Sп=70%, Sс=50%, Sр=10% для світильника типу «ЛД» коефіцієнт використання світлового потоку з=0,59.

Світловий потік однієї лампи:

Ф=(Еmin*S*Kз*Z) / (N* з)=(100*35*1,5*1,1) / (6*0,59)=1631 лм;

де Kз - коефіцієнт запасу, який враховує запилення світильників і знос джерел світла в процесі експлуатації; для приміщень, освітлюваних люмінесцентними лампами Кз=1,5 за умови чищення світильників не рідше двох разів на рік;

Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення (Z =1,1);

По знайденому значенню світлового потоку кожної лампи з таблиці, при напрузі мережі 220В, визначаємо її потужність, що має світловий потік 2340 лм, найбільш близькій до розрахункового. При цьому фактична освітленість Еф буде дорівнює:

Еф=Еmin(Фл / Фр)=100*(2340/1631)=143 лк;

Загальна потужність світильників:

Рзаг=Рл*N=40*6=240 Вт.

6.4 Розробка заходів щодо зменшення впливу небезпечних і шкідливих чинників у відділі платників податків

Відповідно до «Закону про охорону праці» роботодавець зобов'язаний забезпечити:

- безпеку працівників при експлуатації устаткування;

- застосовування засобів індивідуального захисту працівників;

- відповідні вимоги охорони праці, умови праці на кожному робочому місці;

- дотримання режиму праці і відпочинку працівників;

- навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт;

- інструктаж з охорони праці;

- організацію контролю за станом умов праці на робочих місцях;

- проведення атестації робочих місць за умовами праці;

- інформування працівників про умови й охорону праці на робочих місцях, про існуючий ризик ушкодження здоров'я і компенсаціях при ушкоджені та засобах індивідуального захисту.

Також, існують певні вимоги, дотримання яких допоможе зменшити вплив небезпечних і шкідливих чинників. Розглянемо ці вимоги більш конкретно.

Вимоги до освітлення.

У приміщеннях, де експлуатуються комп'ютери, штучне освітлення повинне бути загальним і рівномірним. Однак якщо співробітники переважно працюють з документами, то допускається застосувати комбіноване освітлення: крім загального установлюються світильники місцевого освітлення, які не повинні створювати відблисків на поверхні екрана і збільшувати його освітленість більш 300 лк. Освітленість поверхні столу в зоні розміщення робочого документа повинна становити 300-500 лк. Джерела освітлення варто встановлювати таким чином, щоб вони не осліплювали, при цьому яскравість світних поверхонь (вікна, світильники та ін.), які розташовуються в полі зору, повинна бути не більш 200 кд/м2.

В якості джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватися переважно люмінесцентні лампи типу ЛБ. При пристрої відбитого освітлення допускається застосування металогалогених ламп потужністю до 250 Вт, а у світильниках місцевого освітлення - ламп накалювання [27].

Поверхня підлоги в приміщеннях повинна бути рівною, без вибоїн, неслизькою, зручною для очистки і вологого прибирання, мати антистатичні властивості.

Вимоги до кондиціонування.

У виробничих приміщеннях, у яких установлені комп'ютери, мікроклімат повинен відповідати наступним санітарним нормам:

- температура повітря в теплий період року - не більш 230-250 С, у холодний - 220-240 С;

- відносна вологість повітря - 40-60%;

Для підвищення вологості повітря в приміщеннях варто застосовувати зволожувачі повітря, щодня заправляти їх дистильованою або кип'яченою водою.

Вимоги до розміщення, оснащення й організації робочих місць.

Відстань між робочими столами з моніторами (у напрямку тилу поверхні одного монітора та екрана іншого) повинне бути не менш 2м, а між бічними поверхнями моніторів - не менш 1,2м.

Бажано, щоб висоту робочої поверхні столу можна було регулювати в межах 680-800 мм, а при відсутності такої можливості вона повинна дорівнювати 725 мм. Модульними розмірами робочої поверхні комп'ютерного столу, на базі яких розраховують конструктивні розміри, варто вважати: ширину 800, 1000, 1200 і 1400 мм; глибину 800 і 1000 мм.

Екран монітора повинен знаходитись від очей користувача на оптимальній відстані 600-700 мм, але не ближче 500 мм з урахуванням розмірів алфавітно-цифрових знаків.

Вимоги до безпеки під час експлуатації й обслуговування ЕОМ.

У приміщенні з комп'ютерами повинно проводитися щоденне вологе прибирання. Приміщення повинні оснащатися аптечкою першої допомоги та вуглекислотними вогнегасниками.

Вимоги до режиму праці і відпочинку.

Режими праці і відпочинку при роботі на комп'ютерах залежать від виду і категорії трудової діяльності.

При восьмигодинній робочій зміні і роботі на комп'ютері регламентовані перерви варто встановлювати:

- для I категорії робіт - через 2 години від початку робочої зміни і через 2 години після обідньої перерви тривалістю по 15 хв.;

- для II категорії робіт - через 2 години від початку робочої зміни і через 1,5-2 години після обідньої перерви тривалістю по 15 хв. або через кожну годину роботи тривалістю по 10 хв.

6.5 Висновки

Проаналізувавши небезпечні та шкідливі чинники у відділі (приміщенні) платників податків, та визначившись з заходами, які допоможуть зменшити вплив цих небезпечних і шкідливих чинників, можна помітити, що для того, щоб праця людини, яка буде працювати з ПК та розроблюваним ПЗ формування податкової звітності була ефективною та не викликала дискомфорту (головний біль, різь в очах, втому, дратівливість, нервово-психічні та серцево-судинні захворювання), необхідно пам'ятати та дотримуватись вимог, які впливають на ефективність роботи людини.

Тому, слід пам'ятати про мікрокліматичні параметри, які впливають на самопочуття і здоров'я людини, а також на якість виконуваної роботи.

Слід дотримуватись вимог до електробезпечності, та пам'ятати про те, що все устаткування ЕОМ, як будь-яка електроустановка, становлять для людини велику потенційну небезпеку, тому що в процесі експлуатації або проведення профілактичних робіт людина може торкнутися струмоведучих частин.

Також, дуже важливо дотримуватись вимог до освітленості і від того настільки буде правильно спроектоване і виконане освітлення в приміщенні, де працюють оператори, забезпечуватиметься висока працездатність, позитивний психологічний вплив на працюючих, сприяння підвищенню продуктивності праці (освітленість рекомендована для роботи з екраном дисплея 400-750 лк).

Не менш важливо дотримуватись вимог до пожежної безпеки, та пам'ятати про те, що в приміщеннях знаходиться велика кількість можливих джерел загоряння: кабельні лінії для живлення ПЕОМ від мережі перемінного струму напругою 220В, вибухонебезпечна електронно-променева трубка монітора без додаткового захисту, меблі з горючих матеріалів, папір.

Ще, дуже добре, якщо, особа, яка працюватиме з ПК буде дотримуватись ергономічних вимог. Адже, важливу роль відіграє планування робочого місця, яке повинне задовольняти вимогам зручності виконання робіт та економії енергії і часу оператора, зручності обслуговування ЕОМ, дотримання правил охорони праці. При плануванні робочого місця необхідно враховувати зони досяжності рук при розташуванні моніторів, клавіатури, маніпулятора типу «миша» (ці зони встановлюються на основі антропологічних даних людського тіла).

7. Охорона навколишнього середовища

7.1 Вступна частина

"Охорона навколишнього середовища" (ОНС) - це система законодавчих актів, нормативних документів, інструкцій, стандартів, ДСТ, що регламентують чи відображають вимоги до охорони природи та навколишнього середовища, при будівництві, реконструкції та експлуатації промислових об'єктів, будинків і споруджень, у тому числі житло-цивільного невиробничого призначення.

На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно пов'язана з навколишнім світом. Але з тих пір, як з'явилося високо індустріальне суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко посилилося, розширився об'єм цього втручання, воно стало багатообразне і зараз загрожує стати глобальною небезпекою для людства. Тому в міру розвитку суспільного виробництва і розширення сфери людської діяльності стають необхідними комплексні заходи щодо охорони НС від забруднення.

Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів повинні розглядатися з повним відображенням об'єкта, що проектується, та оцінюватися по його впливу на екологію навколишнього району, та прогнозування можливості попередження негативних наслідків у найближчій і віддаленій перспективі.

Промислово розвиті країни вже зараз починають відчувати недостачу чистої води. Промисловість споживає усе більше кисню, зростає виділення вуглекислого газу. В даний час виробнича діяльність людини досягла таких масштабів, що вона викликає зміни не тільки окремих біогеоценозів (степових, лугових, польових, лісових та ін.), але і ряду історично сформованих процесів у межах усієї біосфери.

У результаті виробничої діяльності був суттєво змінений хід цілого ряду процесів у біосфері, у тому числі біохімічного круговороту і міграції ряду елементів. В даний час, хоча і повільно, але відбувається якісна і кількісна перебудова всієї біосфери планети. Вже виник цілий ряд складних екологічних проблем біосфери, які необхідно вирішити найближчим часом.

Охорона природи - це завдання нашого століття, яке полягає в здійсненні комплексу технічних рішень з охорони атмосферного повітря від забруднення; охорони поверхневих і підземних вод від забруднення, виснаження; відновлення (рекультивація) земельних ділянок; використання родючого шару ґрунту, охороні надр і тваринного світу.

7.2 Забруднення навколишнього середовища підприємством

Забруднення навколишнього середовища - це процес внесення в середовище або ж виникнення в ньому нових, зазвичай нехарактерних для нього фізичних, хімічних, біологічних агентів, які проявляють негативний вплив на живі та неживі об'єкти.

В основному існують три основні джерела забруднення атмосфери: промисловість, побутові котельні, транспорт. Частка кожного з цих джерел в загальному забрудненні повітря сильно розрізняється залежно від місця. Зараз загальновизнано, що найсильніше забруднює повітря промислове виробництво.

Шкідливі гази потрапляють в повітря в результаті спалювання палива для потреб промисловості, опалювання жител, роботи транспорту, спалювання і переробки побутових і промислових відходів. Атмосферні забруднювачі розділяють на первинні, такі, що поступають безпосередньо в атмосферу, і вторинні перетворення останніх, що є результатом. Так, сірчистий газ, що поступає в атмосферу, окислюється до сірчаного ангідриду, який взаємодіє з парами води і утворює крапельки сірчаної кислоти. При взаємодії сірчаного ангідриду з аміаком утворюються кристали сульфату. Так само, в результаті хімічних, фізико-хімічних реакцій між забруднюючими речовинами і компонентами атмосфери, утворюються інші вторинні ознаки. Основними шкідливими домішками пірогенного походження є наступні: оксид вуглецю; сірчаний ангідрид; аерозолі (тверді або рідкі частинки, що знаходяться в зваженому стані в повітрі).

Оксид вуглецю виходить при неповному згоранні вуглецевих речовин. У повітря він потрапляє в результаті спалювання твердих відходів, з вихлопними газами і викидами промислових підприємств. Щорічно цього газу поступає в атмосферу не менше 250 млн.т. Оксид вуглецю є з'єднанням, що активно реагує з складовими частинами атмосфери і сприяє підвищенню температури на планеті, і створенню парникового ефекту.

Сірчаний ангідрид утворюється при окисленні сірчистого ангідриду. Кінцевим продуктом реакції є аерозоль або розчин сірчаної кислоти в дощовій воді, який підкисляє грунт, загострює захворювання дихальних шляхів людини.

Тверді компоненти аерозолів у ряді випадків особливо небезпечні для організмів, а у людей викликають специфічні захворювання. У атмосфері аерозольні забруднення сприймаються у вигляді диму, туману, мли або серпанку. Значна частина аерозолів утворюється в атмосфері при взаємодії твердих і рідких частинок між собою або з водяною парою. Середній розмір аерозольних частинок складає 1-5 мкм. У атмосферу щорічно поступає близько 1 куб.км. пилоподібної частинки штучного походження. Велика кількість пилових частинок утворюється в ході виробничої діяльності людей.

За фізіологічним впливом на організм людини всі шкідливі речовини поділяють на: подразнюючі, що вражають шляхи дихання, шкіру, слизові оболонки, (аміак, хлор, кислоти); задушливі (сірководень, вуглекислий газ, оксид вуглецю, азот, метан); канцерогенні; мутагенні; такі, що впливають на репродуктивну функцію; наркотичні, такі, що спричиняють наркотичний вплив (ацетон, бензин); соматичні (миш'як, ртуть).

Виділяють чотири типи забруднень:

- фізичні (фізичні забруднення включають сонячну радіацію, електромагнітні випромінювання, шуми, вібрації, гравітаційні сили тощо);

- хімічні (хімічні забруднення бувають твердими, рідкими, газоподібними);

- механічні (механічні забруднення - це різного походження тверді відходи виробництва та побуту);

- біологічні (біологічні забруднення - різноманітні організми (бактерії, мікроби, віруси, пилок, насіннєвий пух тощо))

Критерієм кількісної оцінки рівня забруднення навколишнього середовища можуть бути: індекс забруднення (ІЗ) (показник, який кількісно та якісно характеризує присутність в навколишньому середовищі речовини-забруднювача і ступінь його впливу на живі організми); гранично допустима концентрація (ГДК) (максимальна кількість шкідливих речовин в одиниці об'єму або маси середовища води, повітря або ґрунту, яка при постійному контакті або впливі за певний проміжок часу практично не впливає на здоров'я людини); гранично допустима доза (ГДД); фонова концентрація; токсична концентрація; гранично допустимі викиди (ГДВ); максимально-допустиме навантаження (МДН).

Сьогодні накопичено чимало наукових даних про те, що забруднення атмосфери (особливо у великих містах) досягло шкідливих розмірів. Відомо багато випадків захворювань і навіть смертей людей, які живуть у індустріальних містах, внаслідок викиду токсичних речовин промисловими підприємствами і транспортом при певних мете-реологічних умовах. У зв'язку з цим у літературі часто згадуються катастрофічні випадки отруєння людей в долині Маас (Бельгія) в 1930 р; у місті Докоре (США) в 1948 р, в Лондоні 1952, 1956, 1957 і 1962 рр. та ряді інших міст Західної Європи, США, Японії.

7.3 Розробка заходів щодо зменшення забруднення

Велике значення для оздоровлення атмосферного середовища мають заходи щодо очистки повітря та його охорони. Цим займаються у всіх високо розвинутих промислових країнах, де приймаються спеціальні закони та законодавчі акти державою як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.

Слід зауважити, що охороні атмосферного повітря в Україні приділяється велика увага. Швидкий розвиток промисловості у післявоєнний період зумовив потребу прийняття ряду спеціальних законів.

Просторовий розподіл домішок в атмосфері зумовлюється атмосферною дифузією їх в повітрі, а тому при проектуванні і експлуатації підприємств враховують метеорологічний аспект забезпечення охорони атмосферного повітря. Дослідження у цьому напрямку розвиваються на основі вивчення атмосферної турбулентності та дифузії домішок.

Під гранично допустимими концентраціями забруднювачів потрібно розуміти такі концентрації різних токсичних хімічних речовин, що наявні в повітрі промислових підприємств у вигляді газів, парів і пилу, які впродовж робочого дня не викликають патологічних змін чи захворювань.

Береться до уваги також поріг запаху різних забруднень. Для встановлення показників забрудненості повітря використовують порівняльні дані із захворювання у забруднених і контрольних районах, а також виконують експериментальні дослідження на тваринах.

Визначають ГДК санітарно-епідеміологічні служби. Велика оперативна робота за контролем чистоти атмосферного повітря здійснюється санітарною інспекцією, а також гідрометеорологічними службами.

Атмосфера самоочищається від забруднень внаслідок осаджування твердих частинок, вимивання їх з повітря опадами, а також розчиняючи каплями дощу й туману, водою морів, океанів, рік та інших водойм, розсіваючи в просторі.

Для зменшення задимлення, запилення й отруєння газами повітря, підприємства, які забруднюють атмосферу, мають розміщатись на підвищених місцях, що добре обдуваються вітрами. Це збільшує висоту викиду диму і газів і сприяє їхньому розсіянню в просторі. У зв'язку з цим практикують спорудження високих труб (200 - 300 м), щоб викидати неочищене повітря у більш високі шари атмосфери.

Одним із основних заходів з охорони атмосферного повітря є будівництво очисних споруд. Очистка газових викидів нерідко пов'язана з рішенням складних науково-технічних проблем. Для очистки від отруйних газів і парів використовують електрофільтри, які виготовляються із кислотривких матеріалів. Гази вловлюють, розчиняючи їх в рідині, або поглинають різноманітними поглиначами.

Загальні правила визначення гранично допустимих викидів (ГДВ) наведені у ГОСТ 17.2.3.02-78. Норматив ГДВ встановлюють у тоннах за рік окремо по кожній забруднюючій речовині, а також по кожному джерелу забруднення (викиду). Нормативи ГДВ, не повинні бути перевищені в будь-який 20-хвилинний інтервал часу.

З метою зменшення забруднення навколишнього середовища промисловими газами, етилом та рідкими викидами рекомендуються наступні заходи:

- локалізація токсичних речовин у зоні до їх утворення, очистка забрудненого повітря у спеціальних апаратах і його повернення у виробниче чи побутове приміщення (за умови, що після апарата повітря відповідає нормативним вимогам до припливного повітря);

- оснащення джерел викидів шкідливих речовин пило - та газоочисними установками;

- очистка технологічних газових викидів у спеціальних апаратах викидання і розсіювання в атмосфері повітря. В окремих випадках перед викиданням забруднюючі речовини розбавляють атмосферним повітрям;

- заміна або реконструкція морально та фізично застарілих пило-та газоочисних установок;

- виведення з експлуатації старих, екологічно недоцільних виробництв;

- очистка відпрацьованих газів енергоустановок.

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища.

Згідно із Законом N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85 спрямованого на збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення і поліпшення для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, а також відвернення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище. Він визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги у галузі охорони та використання атмосферного повітря.

7.4 Висновки

Проаналізувавши основні забруднювачі навколишнього середовища та виявивши заходи, за допомогою яких, може бути зменшено забруднення, можна сказати, що одна з важливих умов сприятливого НС, це здійснення робіт по реконструкції і впровадженню сучасних очисних споруд на об'єктах, що дозволе значно понизити викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Але не менш важливо пам'ятати про способи очищення атмосферних викидів від оксидів азоту і вуглецю, сажа, багатоядерних вуглеводнів, нафтопродуктів і інших шкідливих речовин якими являються відпрацьовуванні на ряду теплових електростанцій технології засновані на спалюванні мазуту у вигляді водо-мазутних емульсій і природного газу із застосуванням уприскування в камеру горіння скидних вод. При введенні вологи в топку казана знижується максимальна температура в реакційній зоні, що призводить до зниження утворення оксидів азоту і інших шкідливих речовин. Передача енергії від продуктів згорання в топці казана в основному здійснюється шляхом променистого перенесення, тобто теплової енергії, котра не привносить в атмосферу ніяких забруднень.

Висновки

В процесі виконання дипломної роботи розроблялося програмне забезпечення формування податкових звітів з високою швидкістю виконання операцій. Метою даної дипломної роботи було створення проекту програмного забезпечення формування податкової звітності. Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні задачі:

- досліджено предметну галузь програмного забезпечення для формування податкової звітності;

- сформовано вимоги до програмного забезпечення формування податкової звітності;

- розроблено проект програмного забезпечення по формуванню податкової звітності, який включає в себе три рівня представлення: ескізний проект; технічний проект та робочий, застосовуючи при цьому всі існуючі аспекти для розуміння проекту, а саме структуру програми; структури даних; потоки даних; керування; стани програми при виконанні; потоки та інтерфейси їх вводу та виводу.

- спроектовано яким чином користувач буде взаємодіяти з системою, яким повинен бути інтерфейс та його застосування в різних випадках використання.

В результаті виконання дипломної роботи було розроблено ПЗ з високою швидкістью виконання операцій та в яке були впровадженні наступні функції:

1) Функція, яка надає змогу працювати з затвердженими податковими документами (в електронному вигляді) (див. додаток Б). В податкові документи, які були реалізовані ввійшли наступні:

- (Прибуток) Декларація з податку на прибуток підприємства;

- (Прибуток) Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації (Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів; Розрахунок амортизаційних відрахувань; Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат; Прибуток від продажу землі; Витрати зі страхування);

- (Прибуток) Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації (Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин; Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат; Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової));

- (Прибуток) Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації (Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; Додаткова інформація);

- (Прибуток) Додаток К3 до рядка 01.4 декларації (Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами);

- (Прибуток) Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації (Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості);

- (Прибуток) Додаток К5 до рядка 10 декларації (Підстави для застосування пільги);

- (Прибуток) Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації (Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат));

- (Прибуток) Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації (Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг));

- (ПДВ та акцизний збір) Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства);

- (ПДВ та акцизний збір) Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства);

- (ПДВ та акцизний збір) Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

- (ПДВ та акцизний збір) Розрахунок акцизного збору;

- (ПДВ та акцизний збір) Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів;

- (ПДВ та акцизний збір) Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до розрахунку акцизного збору;

- (ПДВ та акцизний збір) Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку;

- (ПН) Податкова накладна;

- (ПН) Додаток до податкової накладної;

- (ПН) Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної;

- (ПН) Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (ПН) Додаток до податкової накладної;

- (Місцеві платежі) Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

- (Місцеві платежі) Податковий розрахунок ринкового збору;

- (Місцеві платежі) Податковий розрахунок збору з власників собак;

- (Місцеві платежі) Податковий розрахунок податку з реклами;

- (Місцеві платежі) Податковий розрахунок комунального податку;

- (Місцеві платежі) Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту;

- (Місцеві платежі) Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах;

2) Функція автоматичного підрахунку в документах.

3) Функція, яка надає змогу працювати в режимі створення нових документів згідно до початкових параметрів, заданих користувачем. В цьому режимі спрацьовують наступні функції:

a) функція, яка дозволяє заносити початкові параметри на основі яких створюється документ.

b) функція, за допомогою якої відміняється створення документу, а також, якщо були внесені деякі параметри документу, вони не зберігаються. Тобто, всі дії щодо створення нового документу повністю відміняються;

c) функція, за допомогою якої підтверджується створення нового документа. При обранні користувачем функції підтвердження, викликається ще одна функція, яка запропоновує користувачеві автоматично заповнити основні поля документу (згідно з введеними даними персональних параметрів (налаштувань), а також надає змогу обрати: відмовитись чи погодитись з авто заповненням. При обранні (користувачем) погодження, функція здійснює відкриття документу, а також здійснює заповнення основних полів цього документу. При обранні (користувачем) відмови, функція здійснює тільки відкриття документу (без заповнення основних полів документу).

4) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі завантаження вже існуючого документу. В цьому режимі спрацьовує функція, яка розсортовує існуючі документи по типам та дозволяє завантажувати обрані (конкретні) документи.

5) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі зберігання поточного документу. В цьому режимі спрацьовує функція, яка надає користувачу можливість зберегти поточний документ.

6) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі зберігання всіх відкритих документів. В цьому режимі спрацьовує функція, яка надає користувачу можливість зберегти всі відкриті документи.

7) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі закриття всіх відкритих документів. В цьому режимі спрацьовує функція, яка надає користувачу можливість закрити всі відкриті документи.

8) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі друку. В цьому режимі спрацьовує функція, яка надає користувачу можливість переглядати документ і роздрукувати його.

9) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі припинення роботи з програмою. В цьому режимі спрацьовує функція, яка надає користувачу можливість закінчити роботу з програмою (здійснити вихід), при цьому, якщо зосталися не збережені документи, пропонує зберегти їх.

10) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду відомостей про програмний продукт. В цьому режимі спрацьовує функція, яка надає користувачу можливість переглянути відомості про програмний продукт.

11) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду роботи з програмним продуктом. В цьому режимі спрацьовує функція, яка надає користувачу можливість переглядати, як працювати з програмним продуктом.

12) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі персональних параметрів. При роботі в режимі персональних параметрів, також, входять наступні функції:

a) функція додання нових підприємств. Функція, яка дозволяє додавати нові підприємства, включаючи внесення реєстраційних даних;

b) функція видалення підприємств. Функція, яка дозволяє видаляти підприємства (всі реєстраційні дані);

c) функція виходу з персональних налаштувань. Функція, яка дозволяє користувачу здійснити вихід з налаштувань;

13) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду довідника ДПІ. В цьому режимі спрацьовує функція, яка надає можливість переглядати державні податкові інспекції по всім областям України, а також по кожній області переглядати райони їх знаходження, та користуватися інспекційними кодами по кожному району. Користувач має можливість обирати область для знаходження потрібного коду ДПІ. Згідно обраної області, йому надається шукана інформація.

14) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду довідника контрагентів. В цьому режимі спрацьовує функція, яка забезпечує перегляд та додання контрагентів до довідника. Інформація, яка є в довіднику, за згодою користувача автоматично передається в податкову накладну та реєстр отриманих та виданих податкових накладних. А також, при перегляді інформації про контрагентів, вбудована функція, яка дозволяє здійснювати пошук даних контрагентів та отримувати шукані дані.

15) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду довідника працюючих. В цьому режимі спрацьовує функція, яка забезпечує перегляд та додання працюючих до довідника. Інформація яка є в довіднику, за згодою користувача, автоматично передається в податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку.

16) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду правил заповнення документу. В цьому режимі спрацьовує функція, яка надає інформацію про заповнення поточного (відкритого) документу.

17) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі перевірки структури заповненого документу. В цьому режимі спрацьовує функція, яка перевіряє структуру сформованих користувачем податкових документів згідно зі стандартами ДПІ.

18) Функція, яка забезпечує арифметичний контроль податкових документів при їх заповненні.

З урахуванням усього вищенаведеного можна сказати, що мета, сформульована на початку дипломного проектування, була повністью досягнута. При розробці всі вимоги та накази державної податкової адміністрації було дотримано та основні функції для роботи з формуванням податкової звітності було впроваджено, а отже ПЗ може бути надано податковій адміністрації для оцінення та за їх згодою запущено в процес використання.

податковий звітність програмний забезпечення

Список використаних джерел

1. Якобсон А. Унифицированный процесс разработки програмного обеспечения. / А. Якобсон, Г. Буч, Дж. Рамбо - СПб: Питер, 2002. - 469 с

2. Фаулер М. UML Основы. Руководство по унифицированому язику моделирования / М. Фаулер, К. Скотт - СПб: Символ-Плюс, 2002. - 192 с

3. Якобсон А. UML Руководство пользователя: Пер. С англ. / А. Якобсон, Г. Буч, Дж. Рамбо - СПб: Питер, 2002. - 348 с

4. Хабибуллин И. Самоучитель Java / И. Хабибуллин - СПб.: БХВ-Петербург, 2000. - 464 с.

5. Тихомиров Ю. Java Эффективный самоучитель / Ю. Тихомиров - СПб.: Наука и техника, 2006. - 640 с.

6. Гофман В. Java. Быстрый старт / В. Гофман, A. Хомоненко - СПб.: БХВ - Петербург, 2003. - 288 с.

7. Культин Н. Java. Быстрый старт / Н. Культин - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 246 с.

8. Дмитриева М. Java на примерах. Базовый курс / М. Дмитриева - СПб: Питер, 2009. -512 с.

9. Хорстманн К. Основи программирования на Java. Том 1. / К. Хорстманн, Г. Корнелл - СПб: Питер, 2003. - 937 с.

10. Хорстманн К. Тонкости программирования на Java. Том 2. / К. Хорстманн, Г. Корнелл - СПб: Питер, 2003. - 980 с.

11. Шилд Г. Искусство программирования на Java. / Г Шилд, Дж. Холмс - СПб: Питер, 2003. - 687 с.

12. Вебер Дж. Технология Java / Дж. Вебер - СПб.: БХВ - Петербург, 2004. - 1104 с.

13. Буткевич Е. Л. Java. Трюки и секреты / Е. Л. Буткевич - СПб.: Питер, 2006. - 204 с

14. Сухарев А. А. Основы Java. Профессиональный подход / А. А. Сухарев - СПб.: БХВ -Петербург, 2009. - 6 608 с.

15. Ноутон П., Шилдт Г. Java программирование / П. Ноутон, Г. Шилдт - СПб.: БХВ - Петербург, 2002. - 1072 с.

16. Арнольд К. Язик програмирования Java. / К. Арнольд, Дж. Гослинг СПБ.: Питер, 1997- 601 с.

17. Дейтел Х.М. - Технологии программирования на Java. Том 1. Графика, JavaBeans. / Х.М. Дейтел, П.Дж.Дейтел, С.И. Сантри - СПб: Питер, 2009. - 1230 с.

18. Портянкин И. Swing эффектные пользовательские интерфейсы Java Foundation Classes. / И. Портянкин - СПб: Питер, 2005. - 530 с.

19. Горнаков С.Г. - Как использовать JDBC / С.Г. Горнаков - СПб: Питер, 2009. - 923 с.

20. Пауэлл Т. Практическое использование JDBC / Т. Пауэлл - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 1024 с.

21. Айзеке С. Использование JDBC в Java / С. Айзеке - СПб: Питер, 2009. - 796 с.

22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник: для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд. дополн. и перераб. / Н.М. Ткаченко - К.: А.С.К., 2002. - 864 с.

23. Покропивный С.Ф. Экономика предприятия: Задачи. Ситуации. Решения: Учеб. пособие / С.Ф. Покропивный, Г.А. Швиданенко, А.С. Федонин и др.; Под ред. С.Ф.Покропивного. - К.: Знания - Прес. 2001. - 343 с.

24. Бухало С.М. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / С.М. Бухало - К.: Выща школа, 1989.

25. Клауцан Г.А. Методичны вказівки до виконання розрахункової роботи «Оцінка пожежної і інженерної обстановки на ОГД у НС» / Г.А. Клауцан, В.Г. Пінін - Миколаїв: УДМТУ, 2001. - 23с.

26. Юдіна Э.Я. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Э.Я. Юдіна, Л.А. Борисова - М.: Машиностроение, 1985. - 400с.

27. Самгин Э.Б. Освещение рабочих мест / Э.Б. Самгин - М.: МИРЭА, 1989. - 186с.

28. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів: Навчальний посібник. / В.Ц. Жидецький - Львів: Афіша, 2000 - 176 с.

29. Тубальцев А.М. Виробниче освітлення та його розрахунок: Навчальний посібник. / А.М. Тубальцев - Миколаїв: УДМТУ, 2001. - 84 с.

30. Соколовська А. М. Податкова система України. / А. М. Соколовська - К.: НДСІ, 2009. - 375 с.

Додаток А

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1 Назва та область застосування

Назва розробки: «Податки 2012»

Основна область застосування: програмне забезпечення планується використовувати в організаціях, які пов'язані з формуванням податкової звітності.

2 Підстави для розробки

Документ: наказ ректора Національного Університету Кораблебудування імені адмірала Макарова, наказ від 10.01.12 за № 5.

Назва теми розробки: Розробка програмного забезпечення формування податкової звітності

3 Призначення програмного забезпечення

3. 1 Функціональне призначення

Дане програмне забезпечення призначене для формування податкової звітності в електронному вигляді згідно наказу Державної податкової адміністрації України від 3 травня 2006 року № 242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків» зі змінами, які внесені наказом від 5 грудня 2007 року № 670 «Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків»

3.2 Експлуатаційне призначення

Експлуатаційним призначенням даного програмного забезпечення було задовольнити потреби платників податків високошвидкісним програмним забезпеченням формування податкових звітів, яке повністю відповідатиме вимогам, наказам ДПА та за цими вимогами, постановами, наказами надаватиме наступні можливості:

- працювати з затвердженими стандартами (форматами) податкових документів в електронному вигляді (згідно наказу ДПА України);

- авто заповнювати електронні документи;

- авто підраховувати електронні документи;

- перевіряти структуру сформованих податкових документів;

- працювати з довідниками ДПІ та здійснювати запит на пошук інформації;

- працювати з даними працюючих, здійснювати запит на пошук інформації;

- працювати з даними контрагентів та здійснювати запит на пошук інформації.

4 Вимоги до ПЗ

4.1 Вимоги до функціональних характеристик

4.1.1 Вимоги до складу та функцій, що виконуються

Дане ПЗ повинно виконувати наступні функції:

1) Функція, яка надасть змогу працювати з затвердженими форматами (стандартами) податкових документів (в електронному вигляді). Тому в податкові документи повинні входити:

- (Прибуток) Декларація з податку на прибуток підприємства;

- (Прибуток) Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації (Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів; Розрахунок амортизаційних відрахувань; Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат; Прибуток від продажу землі; Витрати зі страхування);

- (Прибуток) Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації (Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин; Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат; Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової));

- (Прибуток) Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації (Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; Додаткова інформація);

- (Прибуток) Додаток К3 до рядка 01.4 декларації (Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами);

- (Прибуток) Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації (Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості);

- (Прибуток) Додаток К5 до рядка 10 декларації (Підстави для застосування пільги);

- (Прибуток) Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації (Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат));

- (Прибуток) Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації (Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг));

- (ПДВ та акцизний збір) Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства);

- (ПДВ та акцизний збір) Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства);

- (ПДВ та акцизний збір) Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

- (ПДВ та акцизний збір) Розрахунок акцизного збору;

- (ПДВ та акцизний збір) Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів;

- (ПДВ та акцизний збір) Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до розрахунку акцизного збору;

- (ПДВ та акцизний збір) Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку;

- (ПН) Податкова накладна;

- (ПН) Додаток до податкової накладної;

- (ПН) Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної;

- (ПН) Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (ПН) Додаток до податкової накладної;

- (Місцеві платежі) Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

- (Місцеві платежі) Податковий розрахунок ринкового збору;

- (Місцеві платежі) Податковий розрахунок збору з власників собак;

- (Місцеві платежі) Податковий розрахунок податку з реклами;

- (Місцеві платежі) Податковий розрахунок комунального податку;

- (Місцеві платежі) Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту;

- (Місцеві платежі) Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах;

2) Функції автоматичного підрахунку в документах:

- Декларація з податку на прибуток підприємства (Ряд.01 = Ряд.01.1+Ряд.01.2+Ряд.01.3+Ряд.01.4+Ряд.01.5+Ряд.01.6; ряд.02.3 = ряд.02.3 додатка К4; Ряд.02 = ± Ряд.02.1 ± Ряд.02.2 + Ряд.02.3; Ряд.03 = Ряд.01 ± Ряд.02; ряд.04.2 = ряд. А Гр.6 Таблиці 1 Додатка К1/1 (позитивне значення); ряд.04.6 = ряд.4.6 додатка Р1; ряд.04.7 = ряд.04.7 гр. відповідного звітного періоду табл.1 додатка К2; ряд.04.8 = ряд.04.8 додатка Р2; ряд.04.10 = ряд.04.10 гр. відповідного звітного періоду табл.3 додатка К1/1 + ряд.4.10 гр. відповідного звітного періоду табл.2 додатка К1/2;ряд.04.11 = ряд.04.11 гр.4 додатка Р3; ряд.04.12 = ряд.04.12 табл.5 додатка К1/1; Ряд.04 = Ряд.04.1+Ряд.04.2+Ряд.04.3+Ряд.04.4+Ряд.04.5+ Ряд.04.6+Ряд.04.7+Ряд.04.8+Ряд.04.9++Ряд.04.10+Ряд.04.11+Ряд.04.12+Ряд.04.13; ряд.05.3 = ряд.05.3 додатка К4; Ряд.05 = ± Ряд.05.1 ± Ряд.05.2 + Ряд.05.3; Ряд.06 = Ряд.04 ± Ряд.05; ряд.07 = ряд.07 гр.5 табл.2 додатка К1/1 + ряд.07 гр.4 табл.1 додатка К1/2; Ряд.08 = ± Ряд.03 - (± Ряд.06) - Ряд.07; ряд.10 = ряд.10 табл.1 додатку К5; Ряд.11 = Ряд.11.1 + Ряд.11.2; Ряд.11 = Ряд.08 - Ряд.09 - Ряд.10; Ряд.12.1 = ряд.11.1 * 0,25, У разі позитивного значення; Ряд.12.2 = ряд.11.2 * пільгова ставка, У разі позитивного значення; Ряд.12 = Ряд.12.1 + Ряд.12.2; ряд.13 = ряд.13 табл.1 додатка К6; Ряд.14 = Ряд.12 - Ряд.13, У разі позитивного значення; Ряд.17 = Ряд.14 - Ряд.15 - Ряд.16, У разі позитивного значення; ряд.19.1 = ряд.19.1 табл.1 додатка К7; Ряд.19 = Ряд.19.1 + Ряд.19.2 + Ряд.19.3);

- Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації (Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів; Розрахунок амортизаційних відрахувань; Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат; Прибуток від продажу землі; Витрати зі страхування) (Ряд.A гр.3 = Ряд.А1 гр.3 + Ряд.А2 гр.3 + Ряд.А3 гр.3 + Ряд.А4 гр.3 + Ряд.А5 гр.3 + Ряд.А6 гр.3 + Ряд.А7 гр.3; Ряд.A гр.4 = Ряд.А1 гр.4 + Ряд.А2 гр.4 + Ряд.А3 гр.4 + Ряд.А4 гр.4 + Ряд.А5 гр.4 + Ряд.А6 гр.4 + Ряд.А7 гр.4; Ряд.A гр.5 = Ряд.А1 гр.5 + Ряд.А2 гр.5 + Ряд.А3 гр.5 + Ряд.А4 гр.5 + Ряд.А5 гр.5 + Ряд.А6 гр.5 + Ряд.А7 гр.5; Ряд.A1 гр.6 = Ряд.А1 гр.3 - Ряд.А1 гр.4 - Ряд.А1 гр.5; Ряд.A2 гр.6 = Ряд.А2 гр.3 - Ряд.А2 гр.4 - Ряд.А2 гр.5; Ряд.A3 гр.6 = Ряд.А3 гр.3 - Ряд.А3 гр.4 - Ряд.А3 гр.5; Ряд.A4 гр.6 = Ряд.А4 гр.3 - Ряд.А4 гр.4 - Ряд.А4 гр.5; Ряд.A5 гр.6 = Ряд.А5 гр.3 - Ряд.А5 гр.4 - Ряд.А5 гр.5; Ряд.A6 гр.6 = Ряд.А6 гр.3 - Ряд.А6 гр.4 - Ряд.А6 гр.5; Ряд.A7 гр.6 = Ряд.А7 гр.3 - Ряд.А7 гр.4 - Ряд.А7 гр.5; Ряд.A гр.6 = Ряд.А гр.3 - Ряд.А гр.4 - Ряд.А гр.5; Ряд.A гр.6 = Ряд.А1 гр.6 + Ряд.А2 гр.6 + Ряд.А3 гр.6 + Ряд.А4 гр.6 + Ряд.А5 гр.6 + Ряд.А6 гр.6 + Ряд.А7 гр.6; Таблиця2 Ряд.07 = сума рядків з Б1 до Б8 та рядка В графи 5; Таблиця4 Ряд.01.5 = Ряд.01.5.1 - Ряд.01.5.2 * Ряд.01.5.3 (позитивне значення); Таблиця5 Ряд.04.12 = Ряд.04.12.1 + Ряд.04.12.1);

- Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації (Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин; Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат; Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової)) (Таблиця1 Ряд.2гр.4 = сума рядків з 1 по N графи 4; Таблиця1 Ряд.7гр.4 = Ряд.1гр.4 + Ряд.2 гр.4; Таблиця2 Ряд.04.10гр.4 = сума рядків з 1 по N графи 4; Таблиця2 Ряд.04.10гр.5 = сума рядків з 1 по N графи 5; Таблиця2 Ряд.04.10гр.6 = сума рядків з 1 по N графи 6; Таблиця2 Ряд.04.10гр.7 = сума рядків з 1 по N графи 7);

- Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації (Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; Додаткова інформація) (Таблиця1 Ряд.01.3гр.3 = Ряд.01.3.1гр.3 ± Ряд.01.3.2гр.3; Таблиця1 Ряд.01.3гр.4 = Ряд.01.3.1гр.4 ± Ряд.01.3.2гр.4; Таблиця1 Ряд.01.3гр.5 = Ряд.01.3.1гр.5 ± Ряд.01.3.2гр.5; Таблиця1 Ряд.01.3гр.6 = Ряд.01.3.1гр.6 ± Ряд.01.3.2гр.6);

- Додаток К3 до рядка 01.4 декларації (Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами) (Ряд.1 = Ряд.1.1 - Ряд.1.2 - Ряд.1.3; Ряд.2 = Ряд.2.1 - Ряд.2.2 - Ряд.2.3; Ряд.3 = Ряд.3.1 - Ряд.3.2 - Ряд.3.3; Ряд.4 = Ряд.4.1 - Ряд.4.2 - Ряд.4.3; Ряд.5 = Ряд.5.1 - Ряд.5.2 - Ряд.5.3; Ряд.6 = Ряд.6.1 - Ряд.6.2 - Ряд.6.3; Ряд.7 = Ряд.7.1 - Ряд.7.2 - Ряд.7.3; Ряд.01.4 (сума позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7));

- Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації (Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат)) (Ряд.4.6 = сума рядків з 4.6.1 по 4.6.28);


Подобные документы

 • Етапи розробки проекту. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача. Специфікація та структура даних, які мають бути розміщеними в системі. Вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення. Розробка бази даних косметичного салону.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.02.2015

 • Аналіз сучасних методів та технологій проектування програмного забезпечення. Вибір цільової мобільної платформи. Розробка екранних форм, діаграми класів. Вимоги до програмного продукту. Аналіз небезпечних факторів у відділі роботи з фізичними особами.

  дипломная работа [508,1 K], добавлен 02.12.2015

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 02.06.2016

 • Методи аналізу та засоби забезпечення надійності, що використовуються при проектуванні програмного забезпечення. Основні види складності. Якісні та кількісні критерії. Ієрархічна структура. Попередження помилок. Реалізація статичної і динамічної моделей.

  реферат [128,2 K], добавлен 20.06.2015

 • Аналіз задач, які вирішуються з використанням інформаційної системи. Вибір серверного вирішення, клієнтської частини, мережного вирішення, системного програмного забезпечення. Розробка підсистеми діагностики, керування, забезпечення безпеки даних.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.04.2011

 • Аналіз системи збору первинної інформації та розробка структури керуючої ЕОМ АСУ ТП. Розробка апаратного забезпечення інформаційних каналів, структури програмного забезпечення. Алгоритми системного програмного забезпечення. Опис програмних модулів.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 19.08.2012

 • Розробка програмного забезпечення для управління транспортними платформами на базі програмованого логічного контролера S7-300 в Simatic STEP-7. Аналіз програмного забезпечення, розрахунок показників його надійності. Опис алгоритму функціонування системи.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 17.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.