Розробка програмного забезпечення формування податкових звітів

Аналіз формування податкової звітності. Розробка проекту інтерфейсу, інформаційної, статичної та динамічної моделей програмного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності впровадження програмного забезпечення формування податкової звітності.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.04.2012
Размер файла 3,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2) Функції автоматичного підрахунку в податкових документах.

3) Функція, яка надасть змогу працювати в режимі створення нових документів згідно до початкових параметрів заданих користувачем. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка дозволе заносити початкові параметри на основі яких буде створюватися документ, а також наступні функції:

a) Функція, за допомогою якої повинно відмінятися створення документу, а також, якщо були внесені деякі параметри документу, вони не повинні бути збереженими. Тобто, всі дії щодо створення нового документу повинні бути повністю відмінені;

b) Функція, за допомогою якої повинно підтверджуватись створення нового документа. При обранні користувачем функції підтвердження, повинна викликатись ще одна функція, яка буде запропоновувати користувачеві автоматично заповнити основні поля документу (згідно з введеними даними персональних параметрів (настройок), а також надати змогу обрати: відмовитись чи погодитись з авто заповненням. При обранні (користувачем) погодження, функція повинна здійснити відкриття документу, а також здійснити заповнення основних поля цього документу. При обранні (користувачем) відмови, функція повинна здійснити тільки відкриття документу (без заповнення основних полів документу).

4) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі завантаження вже існуючого документу. В цьому режимі, також, повинна спрацьовувати функція, яка буде розсортовувати існуючі документи по типам, а також дозволе користувачу завантажувати обрані (конкретні) документи.

5) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі зберігання поточного документу. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість зберегти поточний документ.

6) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі зберігання всіх відкритих документів. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість зберегти всі відкриті документи.

7) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі закриття всіх відкритих документів. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість закрити всі відкриті документи.

8) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі друку. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість переглянути документ і роздрукувати його.

9) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі припинення роботи з програмою. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість закінчити роботу з програмою (здійснити вихід), при цьому, якщо зосталися не збережені документи, запропонувати зберегти їх.

10) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду відомостей про програмний продукт. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість переглянути відомості про програмний продукт.

11) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду роботи з програмним продуктом. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість переглянути, як працювати з програмним продуктом.

12) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі персональних параметрів. При роботі в режимі персональних параметрів, також, повинні входити наступні функції:

- функція додання нових підприємств. Функція яка дозволе додавати нові підприємства, включаючи внесення реєстраційних даних;

- функція видалення підприємств. Функція яка дозволе видаляти підприємства (всі реєстраційні дані);

- функція виходу з персональних налаштувань. Функція яка дозволе користувачу здійснити вихід з налаштувань;

13) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду довідника ДПІ. В цьому режимі повинна бути функція, яка забезпече перегляд державних податкових інспекцій по всім областям України, а також по кожній області переглядати райони їх знаходження, та користуватися інспекційними кодами по кожному району. Користувачу повинна надаватися можливість обирати область, для знаходження потрібного коду ДПІ.

14) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду довідника контрагентів. В цьому режимі повинна бути функція, яка забезпече перегляд та додання контрагентів до довідника. Інформація яка є в довіднику, за згодою користувача, повинна автоматично передаватися в податкову накладну та реєстр отриманих та виданих податкових накладних.

15) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду довідника працюючих. В цьому режимі повинна бути функція, яка забезпече перегляд та додання працюючих до довідника. Інформація яка є в довіднику, за згодою користувача, повинна автоматично передаватися в податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку.

16) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду правил заповнення документу. В цьому режимі повинна бути функція, яка надасть інформацію про заповнення поточного (відкритого) документу.

17) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перевірки структури заповненого документу. В цьому режимі повинна бути функція, яка перевірятиме структуру сформованих користувачем податкових документів згідно зі затвердженими стандартами ДПІ.

18) Функція, яка забезпече арифметичний контроль податкових документів при їх заповненні.

Вимоги до програмної документації

Програмна документація повинна містити:

1) Технічне завдання

2) Опис програми.

3) Програму і методику випробувань.

4) Інструкцію користувача

5) Текст програми

Засоби та порядок випробовувань

Програмне забезпечення працює згідно умов експлуатації ОС MS DOS (версія не нижче 3.0).

Випробування включають в себе наступні етапи:

1) Перевірка функціональних характеристик (склад функцій, організація вхідних та вихідних даних)

2) Перевірка вимог до надійності

3) Перевірка складу та параметрів технічних засобів

4) Перевірка програмної сумісності

Порядок проведення випробувань наступний:

Обирається jar-файл та здійснюється завантаження програмного ПЗ формування податкової звітності. Якщо програмне забезпечення успішно завантажилося випробовується кожен режим.

Випробовуємо режим роботи з документом (режим «Документ»):

Обирається режим роботи з документом («Документ») та обирається підрежим «Новий» та послідовно обираються податкові документи з наданого переліку всіх податкових документів впроваджених в розробку (Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів; Розрахунок амортизаційних відрахувань; Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат; Прибуток від продажу землі; Витрати зі страхування); додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації (Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин; Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат; Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової)); додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації (Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; Додаткова інформація); додаток К3 до рядка 01.4 декларації (Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами); додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації (Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості); додаток К5 до рядка 10 декларації (Підстави для застосування пільги); додаток Р1 до рядка 04.6 декларації (Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат)); додаток Р2 до рядка 04.8 декларації (Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)); податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства); розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства); розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; розрахунок акцизного збору; до розрахунку акцизного збору (Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів); розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до розрахунку акцизного збору; звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку; податкова накладна; додаток до податкової накладної; розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної; реєстр отриманих та виданих податкових накладних (ПН) Додаток до податкової накладної; розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства; розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;податковий розрахунок ринкового збору; податковий розрахунок збору з власників собак; податковий розрахунок податку з реклами; податковий розрахунок комунального податку; податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку; податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту; довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах), обираємо необхідний для відкриття, перевіряючи при цьому наявність податкових документів затверджених форматів (згідно додатку Б - затверджених стандартів податкових документів). По черзі обирається кожен податковий документ та відслідковується чи відкриється документ, чи пропонує система авто заповнення основних полів (враховуючи те, що дані до персональних налаштувань вже занесені), чи пропонується відкриття додатків (враховуючи те, що даний документ має додатки). Відслідковується робота з щойно створеним документом на редагування (чи вносяться дані в документ, чи відбуваються авто підрахунки при внесенні даних). Прослідковується швидкість виконання операцій при внесенні коректних та не коректних даних. (див. дод. А - тех. завдання, п.1-3)

Обирається підрежим «Відкрити», відслідковується надання сформованих податкових документів для перегляду та відкриття (враховуючи те, що податкові документи зберігалися даною програмою), чи є можливість переміщуватись для обрання документу, чи відкриваються існуючі документи, чи пропонується відкриття додатків, як не заповнених, так і раніше створених. Відслідковується робота з щойно відкритим документом (реакція на заміну даних (чи заміняються дані), тобто чи редагується документ, чи відбуваються авто підрахунки при заміні нових даних). Прослідковується швидкість виконання операцій при внесенні коректних та не коректних даних. (див. дод. А - тех. завдання, п.4)

Обирається підрежим «Зберегти», відслідковується збереження документу шляхом перевірки наявністю збереженого документу за вказаним шляхом збереження (див. Дон. А - тех. завдання, п.5).

Обирається підрежим «Зберегти всі документи», відслідковується збереження всіх документів за вказаним шляхом збереження. Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.6).

Обирається підрежим «Закрити», відслідковується закриття (зникнення документу з робочої області) документу. Відслідковується пропозиція система зберегти документ перш ніж закрити його. Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі.

Обирається підрежим «Закрити всі документи», відслідковується закриття всіх відкритих документів (зникнення всіх документів з робочої області). Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.7).

Обирається підрежим «Друк», відслідковується надання податкових документів для перегляду, та відслідковується отримання роздрукованих аркушів (врахувуючи наявність пристрою виводу (принтеру) та його роботу). Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.8).

Обирається підрежим «Вийти», відслідковується вихід з програмного забезпечення. Прослідкувується швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.9).

Випробовуємо режим роботи контролю (режим «Контроль»):

Обирається підрежим «Перевірка структури», відслідковується надання результатів перевірки. Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.17).

Обирається підрежим «Камеральна перевірка», відслідковується надання результатів перевірки. Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.18).

Випробовуємо режим роботи з довідниками (режим «Довідники»):

Обирається підрежим «Довідник інспекцій», відслідковується відкриття довідника. Здійснюється запит кодів ДПІ, відслідковується реагування ПЗ на спроби здійснення запитів, відслідковується відповідність шуканих даних (відповідність шуканих даних до результату пошуку). Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі (див. дод. А - тех. завдання, п.13).

Обирається підрежим «Довідник працюючих», відслідковується відкриття довідника. Вносяться дані, відслідковується внесення даних, а також команди копіювання, видалення, вставка, вирізування даних. Здійснюється спроба зробити запит необхідної інформації, відслідковується робота ПЗ на спроби здійснення запитів, відслідковується відповідність шуканих даних. Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі (див. дод. А - тех. завдання, п.15).

Обирається підрежим «Довідник контрагентів», відслідковується відкриття довідника. Вносяться дані, відслідковується внесення даних, а також команди копіювання, видалення, вставка, вирізування даних. Здійснюється запит необхідної інформації, відслідковується ПЗ на спроби здійснення запитів, відслідковується відповідність шуканих даних. Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі (див. дод. А - тех. завдання, п.14).

Обирається підрежим «Правила заповнення документу», відслідковується відкриття довідника (враховується відкриття документу, по якому і викликається довідник правил заповнення). Відслідковується співпадання назви відкритого документу з назвою документа правил заповнення. Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі (див. дод. А - тех. завдання, п.16).

Випробовуємо режим роботи з налаштуваннями (режим «Налаштування»):

Обирається підрежим «Персональні параметри», відслідковується відкриття форми для заповнення. Обирається команда додавання даних (створювати новий лист форми для реєстрації), відслідковується реакція на додання даних. Вносяться дані (заповнення нового листу форми реєстраційними даними), відслідковується внесення даних, а також команди копіювання, видалення, вставлення, вирізування даних. Випробовується команда збереження внесенених даних, відслідковується збереження. Прослідковується швидкість виконання операцій в даному режимі (див. дод. А - тех. завдання, п.14).

Випробовуємо режим роботи допомоги (режим «Допомога»):

Обирається підрежим «Основні режими», відслідковується відкриття довідникової інформації основних режимів ПЗ. Відслідковується зміст наданої інформації. Прослідковується швидкість виконання операції (відкриття довідникової інформації) в даному режимі.

Обирається підрежим «Допоміжні дані», відслідковується відкриття довідникової інформації допоміжних даних ПЗ. Відслідковується зміст наданої інформації. Прослідковується швидкість виконання операції (відкриття довідникової інформації) в даному режимі.

Обирається підрежим «Про програму», відслідковується відкриття довідникової інформації допоміжних даних ПЗ. Відслідковується зміст наданої інформації. Прослідкувується швидкість виконання операцій (відкриття довідникової інформації) в даному режимі.

Методика проведення випробовувань

Випробування програмного забезпечення формування податкової звітності здійснюється по кожному режимі.

Випробування режиму роботи з документом режим «Документ» та його підрежими:

Підрежим «Новий» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо користувачу було надано перелік документів, по яких можна було переміщуватись та обирати потрібний, а також після обрання потрібного документу, документ потрібен відкритися та бути придатним для редагування.

Підрежим «Зберегти» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо податковий документ було збережено, і при перегляді всіх існуючих збережених сформованих документів користувачем було знайдено і щойно збережений.

Підрежим «Зберегти всі документи» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо всі відкриті документи були збережені. Підтвердженням того, що всі відкриті документи дійсно були збережені, свідчитиме те, якщо при закритті програми (при цьому закриття програми повинно бути вже перевірено на проходження правильності роботи) система не запропонує щось зберегти.

Підрежим «Закрити всі документи» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо всі відкриті документи зникли з головного вікна ПЗ (закриються).

Підрежим «Друк» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо документ був роздрукований.

Підрежим «Вийти» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо робота з програмним забезпеченням була успішно завершена, при цьому, якщо були не збережені дані, запропонувати їх зберегти, перш ніж завершити роботу.

Випробування режиму роботи контролю («Контроль»):

Підрежим «Перевірка структури» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо податковий документ було перевірений, і як підтвердження того, що документ дійсно пройшов перевірку - надання результату перевірки.

Випробування режиму роботи з довідником («Довідники»):

Підрежим «Довідник інспекцій» - виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо користувачу були надані коди інспекцій по кожній області України та якщо спрацювала функція пошуку кодів інспекцій згідно запиту.

Підрежим «Довідник контрагентів» - виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо дані були успішно занесені (додані (ввод з клавіатури), видалені, скопійовані, вирізані, вставлені) до бази, та після команди збереження - були збереженими в базі. Також, випробування вважається пройденим тоді, коли при роботі з пошуком необхідних даних, спрацьовувала функція пошуку згідно запиту.

Підрежим «Довідник працюючих» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо дані були успішно занесені (додані (ввід з клавіатури), видалені, скопійовані, вирізані, вставлені) до бази, та після команди збереження - були збереженими в базі. Також, випробування вважається пройденим тоді, коли при роботі з пошуком необхідних даних, спрацьовувала функція пошуку згідно запиту.

Підрежим «Правила заповнення документу» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо користувачу було надано правила заповнення відкритого документу.

Випробування режиму роботи налаштувань( «Налаштування»):

Підрежим «Персональні параметри» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо дані успішно заносяться (додаються, видаляються, копіюються, обираються) до бази, а також якщо дані після команди збереження - зберігаються в базі.

Випробування режиму роботи допомоги («Допомога»):

Підрежим «Основні режими» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо користувач одержав дані для перегляду основних режимів.

Підрежим «Допоміжні дані» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо користувач одержав допоміжні про програмне забезпечення для перегляду .

Підрежим «Про програму» виконується користувачем згідно діям, описаним в інструкції користувача (див. додаток Е). Випробовування вважається пройденим, якщо користувач одержав дані для перегляду відомостей про програму.

Додаток Д

ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Загальні відомості

Назва програми - «Податки 2012». Призначена для формування податкової звітності в електронному вигляді затверджених стандартів (форматів) ДПА

Мова програмування, використана для реалізації - Java (NetBeans 7.0).

Функціональне призначення

Дане програмне забезпечення призначене для формування податкових звітів в електронному вигляді, а також має в собі функції, які є високошвидкісними та які дозволяють не порушити вимоги та накази ДПА. В програмне забезпечення впроваджені наступні функції: функція, яка надає змогу працювати з затвердженими форматами податкових документів в електронному вигляді; функція автозаповнення електронних документів; функція автопідрахунку електронних документів; функція, яка дозволяє робити перевірки структури сформованих податкових документів; функція, яка дозволяє працювати з кодами ДПІ, та забезпечує пошук необхідних кодів; функція, яка передає спільну інформацію з основного документу в додаток, який додається до даного документу; функція, яка дозволяє зберігати дані контрагентів та передавати їх в відповідні податкові документи; функція, яка зберігає всі реєстраційні дані по підприємствах та передає їх в податкові документи; функція, яка дозволяє роздруковувати документ; функція, яка надає правила заповнення документів; функція, яка забезпечує арифметичний контроль податкових документів, при їх заповненні.

Програмна логіка

Програмне забезпечення розроблене на модульній основі. Кожен модуль відповідає за конкретні дії. Модулі програмного забезпечення наступні:

- модуль створення нових документів згідно до початкових параметрів заданих користувачем;

- модуль завантаження вже існуючого документу;

- модуль збереження поточного документу;

- модуль збереження всіх відкритих документів;

- модуль закриття всіх відкритих документів;

- модуль роздрукування податкових документів;

- модуль припинення роботи з програмним забезпеченням;

- модуль перегляду відомостей про програмний продукт;

- модуль перегляду допоміжних даних;

- модуль перегляду роботи з програмним продуктом;

- модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі перевірки структури заповненого документу;

- модуль, який забезпечує арифметичний контроль податкових документів, при їх заповненні;

- модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі налаштувань та вносити реєстраційні дані;

- модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі довідника ДПІ та здійснювати запити на пошук необхідної інформації;

- модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі довідника контрагентів та здійснювати запити на пошук необхідної інформації;

- модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі довідника працюючих та здійснювати запити на пошук необхідної інформації;

- модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду правил заповнення документу;

- інтерфейс користувача.

Інтерфейс користувача складається з меню, до якого підключаються вище вказані модулі.

Модуль створення нових документів згідно до початкових параметрів заданих користувачем, підключається до меню Документ => підменю Новий та розпочинає працювати тільки після його запуску (Документ => Новий). Даний модуль надає перелік податкових документів для створення та подальшої роботи з ним (формування податкового звіту). Цей модуль надає можливість вносити початкові параметри на основі, яких обраний податковий документ в подальшому буде зберігатися. Також, в функціональність даного модулю входе авто заповнення, відкриття додатків та авто підрахунки при внесенні даних в відповідні поля податкового документу.

Модуль завантаження вже існуючого документу підключається до меню Документ => підменю Завантажити та розпочинає працювати тільки після його запуску (Документ => Завантажити). Даний модуль надає перелік всіх збережених податкових документів та дозволяє обрати будь-який податковий документ для відкриття. Забезпечує відкриття та корегування документу.

Модуль зберігання поточного документу підключається до меню Документ => підменю Зберегти та розпочинає працювати тільки після його запуску (Документ => Зберегти). Даний модуль забезпечує збереження відкритого податкового документу.

Модуль зберігання всіх відкритих документів підключається до меню Документ => підменю Зберегти всі документи та розпочинає працювати тільки після його запуску (Документ => Зберегти всі документи). Даний модуль забезпечує збереження всіх відкритих податкових документів.

Модуль закриття всіх відкритих документів підключається до меню Документ => підменю Закрити всі документи та розпочинає працювати тільки після його запуску (Документ => Закрити всі документи). Даний модуль забезпечує закриття всіх відкритих податкових документів.

Модуль роздрукування податкових документів підключається до меню Документ => підменю Друк та розпочинає працювати тільки після його запуску (Документ => Друк). В функціональність даного модулю входе: надання податкового документу на перегляд перед роздрукуванням; відмінення друку; повернення у вікно роботи з податковим документом; роздрукування податкового документу.

Модуль припинення роботи з програмним забезпеченням підключається до меню Документ => підменю Вихід та розпочинає працювати тільки після його запуску (Документ => Вихід). Даний модуль забезпечує припинення роботи з ПЗ.

Модуль перегляду відомостей про програму підключається до меню Допомога => підменю Про програму та розпочинає працювати тільки після його запуску (Допомога => Про програму). Даний модуль надає для перегляду відомості про ПЗ (назва, основне призначення).

Модуль перегляду допоміжних даних підключається до меню Допомога => підменю Допоміжні дані та розпочинає працювати тільки після його запуску (Допомога => Допоміжні дані). Даний модуль надає для перегляду основні режими ПЗ.

Модуль перегляду роботи з програмним продуктом підключається до меню Допомога => підменю Допомога та розпочинає працювати тільки після його запуску (Допомога => Допомога). Даний модуль надає для перегляду відомості роботи з ПЗ.

Модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі налаштувань та вносити реєстраційні дані підключається до меню Налаштування => підменю Персональні налаштування та розпочинає працювати тільки після його запуску (Налаштування => Персональні налаштування). Даний модуль надає можливість працювати з формою за допомогою якої вносяться дані по підприємству (реєстраційних даних) та в подальшому передаються в податкові документи.

Модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі довідника ДПІ та здійснювати запити на пошук необхідної інформації підключається до меню Довідник => підменю Довідник ДПІ та розпочинає працювати тільки після його запуску (Довідник => Довідник ДПІ). Даний модуль надає можливість працювати з кодами податкової інспекції; здійснювати запити на пошук інформації.

Модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі довідника контрагентів та здійснювати запити на пошук необхідної інформації підключається до меню Довідник => підменю Довідник контрагентів та розпочинає працювати тільки після його запуску (Довідник => Довідник контрагентів). Даний модуль надає можливість вести дані контрагентів; здійснювати запити на пошук необхідної інформації; передавати існуючі дані в податкові документи.

Модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі довідника працюючих та здійснювати запити на пошук необхідної інформації підключається до меню Довідник => підменю Довідник працюючих та розпочинає працювати тільки після його запуску (Довідник => Довідник працюючих). Даний модуль надає можливість вести дані працюючих; здійснювати запити на пошук необхідної інформації; передавати існуючі дані в податкові документи.

Модуль, який надає змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду правил заповнення документу підключається до меню Довідник => підменю Правила заповнення документу та розпочинає працювати тільки після його запуску (Довідник => Правила заповнення документу). Даний модуль надає можливість переглядати правила заповнення податкового документу.

Умови використання

Програмне забезпечення експлуатується на персональному комп'ютері (ПК) типу ІВМ РС/АТ. Для роботи в діалоговому режимі використовується екран дисплею, клавіатура та маніпулятор типу «миша».

Склад та функції

1) Функція, яка надає змогу працювати з податковими документами в електронному вигляді (декларація з податку на прибуток підприємства; додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації (Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів; Розрахунок амортизаційних відрахувань; Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат; Прибуток від продажу землі; Витрати зі страхування); додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації (Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин; Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат; Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової)); додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації (Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; Додаткова інформація); додаток К3 до рядка 01.4 декларації (Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами); додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації (Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості); додаток К5 до рядка 10 декларації (Підстави для застосування пільги); додаток Р1 до рядка 04.6 декларації (Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат)); додаток Р2 до рядка 04.8 декларації (Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)); податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства); розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства); розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; розрахунок акцизного збору; до розрахунку акцизного збору (Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів); розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до розрахунку акцизного збору; звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку; податкова накладна; додаток до податкової накладної; розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної; реєстр отриманих та виданих податкових накладних (ПН) Додаток до податкової накладної; розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства; розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податковий розрахунок ринкового збору; податковий розрахунок збору з власників собак; податковий розрахунок податку з реклами; податковий розрахунок комунального податку; податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку; податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту; довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах).

2) Функції автоматичного підрахунку в документах:

3) Функція створення нових документів згідно до початкових параметрів заданих користувачем.

4) Функція завантаження вже існуючого документу.

5) Функція зберігання поточного документу.

6) Функція зберігання всіх відкритих документів.

7) Функція закриття всіх відкритих документів.

8) Функція роздрукування податкових документів.

9) Функція припинення роботи з програмним забезпеченням.

10) Функція перегляду відомостей про програмний продукт.

11) Функція перегляду роботи з програмним продуктом.

12) Функція, яка надає змогу вносити реєстраційні дані.

13) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі довідника ДПІ та здійснювати запити на пошук необхідної інформації.

14) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі довідника контрагентів та здійснювати запити на пошук необхідної інформації.

15) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі довідника працюючих та здійснювати запити на пошук необхідної інформації.

16) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду правил заповнення документу.

17) Функція, яка надає змогу перебувати (працювати) в режимі перевірки структури заповненого документу.

18) Функція, яка забезпечує арифметичний контроль податкових документів, при їх заповненні.

Технічні засоби

Для даної розробки ПЗ формування податкової звітності необхідний наступний склад та параметри технічних засобів:

- Процесор: тактова частота 500 MHz або вище

- Оперативна пам'ять: 64 Mb або вище

- Відео: 16Mb або вище

- Дисковий простір: 13 Mb

- Клавіатура, маніпулятор миша

Виклик та завантаження

Виконання програми та завантаження її компонентів виконується файлом Податки 2012.jar.

Вхідні дані

Вхідними даними для програмного забезпечення «Податки 2012» є наступні дані: тип платника; код ДПІ; код ЕДРПОУ; назва платника; номер свідоцтва ПДВ; індивідуальний податковий номер; вид діяльності; поштовий індекс; поштова адреса; телефон; факс; е-mаіl; ПІБ директора; ПІБ бухгалтера; шлях збереження; шлях друку; індивідуальний податковий номер; назва (прізвище, ім'я, по батькові); місце знаходження; номер телефону; номер свідоцтва ПДВ; ідентифікаційний код; прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; дата прийняття на роботу; дата звільнення.

Вище викладені дані вносяться в розроблене ПЗ з клавіатури за допомогою екранної форми.

Також до вхідних даних входять дані наступних податкових документів (з їх полями):

- Реєстру отриманих та виданих ПН (звітний податковий період (рік, квартал, місяць); найменування (ПІБ) платника податку; індивідуальний податковий номер; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; місцезнаходження платника податку; спеціальній режим оподаткування; Отримані податкові накладні: № з\п; дата отримання; дата виписки; номер; вид документу; постачальник; індивідуальний податковий номер; загальна сума, включаючи ПДВ; товари які підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %, 0% (звільнені від оподаткування; призначаються для їх використання у господарській діяльності; для поставки послуг за межами митної території України) (вартість без ПДВ; сума ПДВ); Видані податкові накладні: № з\п; дата виписки; номер; вид документу; платник податку; індивід. податковий номер); загальна сума, включ. ПДВ; поставка товарів (послуг) та послуги, надані нерезидентом на митній території України (які підлягають оподаткуванню за ставкою (20% (база оподаткування; сума ПДВ); 0% (база оподаткування))) (звільнені від оподаткування))).

- Податкова накладна (дата виписки ПН; особа (платник податку) - продавець (покупець); місцезнах. продавця (покупця); номер телефону; умова поставки; форма проведення розрахунків; дата відвантаж. (виконання) товарів, (послуг); номенклатура поставки товарів (послуг) продавця; усього по розділу І (одиниця виміру товару; кіл-ть (об'єм, обсяг); ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ; обсяги поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками (20%; 0% (реалізація на митній території України); 0% (експорт); звільнення від ПДВ)); загальна сума коштів, що підлягає оплаті); товарно-транспортні витрати; зворотна (заставна) тара; надано покупцю (надбавка (+); знижка ( - )); усього по розділах І + ІI + ІV; податок на додану вартість; загальна сума з ПДВ).

- Банківська виписка (дата виписки; Р/р в банку; МФО; сума до сплати).

- Рахунок-фактура (постачальник; код ЗКПО; № рахунку; платник; умови поставки; назва; одиниці; кількість; вартість; разом; ПДВ).

Дані вище викладених податкових документів вносяться з клавіатури в форми форматів (стандартів) податкових документів розробленого ПЗ формування податкової звітності.

Вихідні дані

Вихідними даними для програмного забезпечення «Податки 2012» є формати наступних податкових документів (з їх полями):

- Декларація з податку на прибуток підприємства;

- Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації (Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів; Розрахунок амортизаційних відрахувань; Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат; Прибуток від продажу землі; Витрати зі страхування);

- Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації (Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин; Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат; Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової));

- Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації (Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; Додаткова інформація);

- Додаток К3 до рядка 01.4 декларації (Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами);

- Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації (Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості);

- Додаток К5 до рядка 10 декларації (Підстави для застосування пільги);

- Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації (Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат));

- Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації (Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг));

- Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства);

- Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства);

- Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

- Розрахунок акцизного збору;

- Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів;

- Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до розрахунку акцизного збору;

- Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку;

- Податкова накладна;

- Додаток до податкової накладної;

- Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної;

- Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (ПН) Додаток до податкової накладної;

- Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

- Податковий розрахунок ринкового збору;

- Податковий розрахунок збору з власників собак;

- Податковий розрахунок податку з реклами;

- Податковий розрахунок комунального податку;

- Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту;

- Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах;

Всі вище зазначені формати податкових документів можна переглядати на екрані дисплею (за допомогою розробленого ПЗ, яке надає спеціальні екранні форми форматів податкових документів) та вносити в них зміни (редагувати, заповнювати порожні поля форми необхідними даними). Збереженні розробленим ПЗ будь-які форми форматів податкових документів (заповнені або не заповнені) можна переглядати в сформованому вигляді (можливість внесення змін відсутня) та виводити на пристрій друку і одержувати паперовий вигляд форматів податкових документів (заповнених чи не заповнених).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Етапи розробки проекту. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача. Специфікація та структура даних, які мають бути розміщеними в системі. Вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення. Розробка бази даних косметичного салону.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.02.2015

 • Аналіз сучасних методів та технологій проектування програмного забезпечення. Вибір цільової мобільної платформи. Розробка екранних форм, діаграми класів. Вимоги до програмного продукту. Аналіз небезпечних факторів у відділі роботи з фізичними особами.

  дипломная работа [508,1 K], добавлен 02.12.2015

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 02.06.2016

 • Методи аналізу та засоби забезпечення надійності, що використовуються при проектуванні програмного забезпечення. Основні види складності. Якісні та кількісні критерії. Ієрархічна структура. Попередження помилок. Реалізація статичної і динамічної моделей.

  реферат [128,2 K], добавлен 20.06.2015

 • Аналіз задач, які вирішуються з використанням інформаційної системи. Вибір серверного вирішення, клієнтської частини, мережного вирішення, системного програмного забезпечення. Розробка підсистеми діагностики, керування, забезпечення безпеки даних.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.04.2011

 • Аналіз системи збору первинної інформації та розробка структури керуючої ЕОМ АСУ ТП. Розробка апаратного забезпечення інформаційних каналів, структури програмного забезпечення. Алгоритми системного програмного забезпечення. Опис програмних модулів.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 19.08.2012

 • Розробка програмного забезпечення для управління транспортними платформами на базі програмованого логічного контролера S7-300 в Simatic STEP-7. Аналіз програмного забезпечення, розрахунок показників його надійності. Опис алгоритму функціонування системи.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 17.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.