Розробка програмного забезпечення формування податкових звітів

Аналіз формування податкової звітності. Розробка проекту інтерфейсу, інформаційної, статичної та динамічної моделей програмного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності впровадження програмного забезпечення формування податкової звітності.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.04.2012
Размер файла 3,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації (Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)) (Ряд.В = Ряд.В1 + Ряд.В2; Ряд.1 = Частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05); Ряд.2 = не більше 10 відсотків від показника в рядку А; Ряд.4 = не більше 0,2 відсотка від показника у рядку Б; Ряд.5 = Частина суми, зазначеної у рядку Г, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,1); Ряд.04.8 = Ряд.1 + Ряд.2 + Ряд.3 + Ряд.4 + Ряд.5);

- Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства) (ряд.01 кол.Б = ряд.01 кол.А*20%; ряд.5 кол.А=ряд.1 кол.А + ряд.2.1 кол.А + ряд.2.2 кол А + ряд.3 кол.А + ряд.4 кол А; ряд.5.1 кол.А=ряд.1 кол.А + ряд.2.1 кол.А + ряд.2.2 кол А + ряд.4 кол А; ряд. 8. кол. A= ряд. 8.1 кол.A + ряд.8.3 кол.A + ряд.8.4 кол.A; ряд.08 кол.А = Ряд. Усього: ряд.8 (+ чи -) графа 9 із додатка 1; Ряд. 8. кол. Б= ряд. 8.1 кол.Б + ряд.8.3 кол.Б + ряд.8.4 кол.Б; ряд.08 кол.Б = Ряд. Усього: ряд.8 (+ чи -) графа 10 із додатка 1; ряд.09кол.Б=ряд.01кол.Б + ряд.06кол.Б + ряд.07кол.Б + ряд.08кол.Б; ряд.10.1 кол.А = Усього за місяць (квартал) Гр.4 Розділу ІІ. Податковий кредит (рядок 10.1 декларації) Додатка 2; ряд.10.1 кол.Б= ряд.10.1 кол.А*20%; ряд.10.1 кол.Б = Усього за місяць (квартал) Гр.5 Розділу ІІ. Податковий кредит (рядок 10.1 декларації) Додатка 2; ряд. 10 кол. A= ряд. 10.1 кол. А + ряд. 10.2 кол. А; ряд. 11 кол. A= ряд. 11.1 кол. А + ряд. 11.2 кол. А; Ряд.12 кол.А=Ряд.12.1 кол.А+Ряд.12.2 кол.А + Ряд.12.3 кол.А+Ряд.12.4 кол.А+Ряд.12.5; ряд.12.1 кол.Б= ряд.12.1 кол.А*20%; ряд.12.2 кол.Б= ряд.12.2 кол.А*20%; ряд.12.4 кол.Б= ряд.12.4 кол.А*20%; ряд.12.5 кол.Б= ряд.12.5 кол.А*20%; ряд.13 кол.A= ряд.13.1 кол.А + ряд.13.2 кол.А + ряд.13.3 кол.А; ряд.14 кол.А = Усього за місяць (квартал) Гр.5 Розділу ІІ. Податковий кредит (рядки 10.2+14 декларації) Додатка 2 - ряд.10.2 кол.А; ряд.16.кол.A= ряд.16.1 кол.A + ряд.16.2 кол.A + ряд.16.3 кол.A + ряд.16.4 кол.A; ряд.16 кол.A = Ряд. Усього: сума значень рядків (16.1+16.2+16.3+16.4) графа 9 із Додатка 1; ряд.16.кол.Б= ряд.16.1 кол.Б + ряд.16.2 кол.Б + ряд.16.3 кол.Б + ряд.16.4 кол.Б; ряд.16 кол.Б = Ряд. Усього: сума значень рядків (16.1+16.2+16.3+16.4) графа 10 із Додатка 1; ряд.17 кол.Б=ряд.10.1 кол.Б + ряд.12.1 кол.Б + ряд.12.2 кол.Б + ряд.12.4 кол.Б + ряд.12.5 кол.Б + ряд.16 кол.Б (+ чи -); ряд.18.кол.Б= ряд.9 кол.Б - ряд.17 кол.Б; ряд.18.1 кол.Б = ряд.18 кол.Б позитивне значення); ряд.18.2 кол.Б = ряд.18 кол.Б від'ємне значення); Ряд. 19 = ряд. 19.1 + ряд. 19.2; ряд.20 = рядок 18.1 - рядок 19, позитивне значення або рядок 18.2 + рядок 19, від'ємне значення; ряд.21 = рядок 18.1 - рядок 19, від'ємне значення або рядок 18.2 + рядок 19, позитивне значення);

- Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) ( Усього рядок 8 графа 9 дорівнює сумі по графі 9; Усього рядок 8 графа 10 дорівнює сумі по графі 10; Усього: сума значень рядків (16.1+16.2+16.3+16.4)графа 9 дорівнює сумі по графі 9; Усього: сума значень рядків (16.1+16.2+16.3+16.4)графа 10 дорівнює сумі по графі 10);

- Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Розділ I Графа 4 = Графа 3 * 20%; Розділ I рядок Інші Графа 3 - Значення поля повинно бути позитивним (якщо документ не уточнюючий); Розділ I рядок Інші Графа 4 = Графа 3 * 20%; Розділ І. Усього за місяць (квартал)(гр.3) дорівнює сумі по графі 3; Розділ І. Усього за місяць (квартал)(гр.4) дорівнює сумі по графі 4; Розділ II Графа 4 (рядок 10.1 декларації) - Значення поля повинно бути позитивним (якщо документ не уточнюючий); Розділ IІ (рядок 10.1 декларації) Графа 5 = Графа 4 * 20%; Розділ ІІ. Усього за місяць (квартал)(рядок 10.1 декларації)(гр.4) дорівнює сумі по графі 4; Розділ ІI рядок придбання (будівництво, спорудження) основних фондів Графа 4 - Значення поля повинно бути позитивним (якщо документ не уточнюючий); Розділ ІI рядок придбання (будівництво, спорудження) основних фондів Графа 5 = Графа 4 * 20%; Розділ II Графа 3 (рядки 10.2+14 декларації) Поле року повинно бути не більше звітного року; Розділ II Графа 3 (рядки 10.2+14 декларації) Значення поля не повинно перевищувати значення звітного періоду; Розділ IІ (рядки 10.2+14 декларації) Графа 5 = Графа 4 * 20%; Розділ ІІ. Усього за місяць (квартал)(рядки 10.2+14 декларації)(гр.4) дорівнює сумі по графі 4; Розділ ІІ. Усього за місяць (квартал)(рядки 10.2+14 декларації)(гр.5) дорівнює сумі по графі 5);

- Розрахунок акцизного збору (Графа 11 = Графа 10б / Графа 4; Графа 12 = Графа 8 * Графа 11 + Графа 9 * Графа 10а, якщо Графа 8 * Графа 11 + Графа 9 * Графа 10а > (8 / 1000 * Графа 8, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 чи 18 / 1000 * Графа 8, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) або = (8 / 1000 * Графа 8, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 чи 18 / 1000 * Графа 8, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 20), якщо Графа 8 * Графа 11 - Графа 9 * Графа 10а < (8 / 1000 * Графа 8, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 чи 18 / 1000 * Графа 8, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 20); Усього графі 12 дорівнює сумі по графі 12; Графа 13 = Графа 6 * Графа 11 + Графа 7 * Графа 10а, якщо Графа 6 * Графа 11 + Графа 7 * Графа 10а > (8 / 1000 * Графа 6, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 чи 18 / 1000 * Графа 6, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) або = (8 / 1000 * Графа 6, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 чи 18 / 1000 * Графа 6, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 20), якщо Графа 6 * Графа 11 - Графа 7 * Графа 10а < (8 / 1000 * Графа 6, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 чи 18 / 1000 * Графа 6, якщо УКТ ЗЕД 2402 20 90 20); Усього графі 13 дорівнює сумі по графі 13; Пункт 2 розділу II = позитивне значення різниці між підсумком графи 13 розділу I та пунктом 1 розділу II; Пункт 3 розділу II = підсумок пункту 1 розділу II мінус підсумок графи 13 розділу I Розрахунку);

- До розрахуноку акцизного збору (Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів ) (Графа 8 = Графа 6 * Графа 7);

- Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку (Ряд.Усього гр.2 = сума рядків гр.2; Ряд. Усього гр.3 = сума рядків гр.3);

- Податкова накладна (Графа 7 = Графа 5 * Графа 6, якщо ставка 20%; Графа 8 = Графа 5 * Графа 6, якщо ставка 0% (реалізація на митній території України); Графа 9 = Графа 5 * Графа 6, якщо ставка 0% (експорт); Графа 10 = Графа 5 * Графа 6, якщо звільнення від ПДВ; Графа 11 = Графа 7 + Графа 8 + Графа 9 + Графа 10 (Розділ I); Всього по розділу І (гр.7) дорівнює сумі по графі 7; Всього по розділу І (гр.8) дорівнює сумі по графі 8; Всього по розділу І (гр.9) дорівнює сумі по графі 9; Всього по розділу І (гр.10) дорівнює сумі по графі 10; Всього по розділу І (гр.11)дорівнює сумі по графі 11; Графа 11 = Графа 7 + Графа 8 + Графа 9 Графа 10 (Розділ ІI); Графа 11 = Графа 7 + Графа 8 + Графа 9 Графа 10 (Розділ ІV (+)); Графа 11 = Графа 7 + Графа 8 + Графа 9 Графа 10 (Розділ IV (-)); Всього по розділах І + ІI + ІV (гр.7) дорівнює сумі по графі 7; Всього по розділах І + ІI + ІV (гр.8) дорівнює сумі по графі 8; Всього по розділах І + ІI + ІV (гр.9) дорівнює сумі по графі 9; Всього по розділах І + ІI + ІV (гр.10) дорівнює сумі по графі 10; Всього по розділах І + ІI + ІV (гр.11) дорівнює сумі по графі 11; Розділ VІ Графа 7 = Розділ V Графа 7 * 20%; Графа 11 = Графа 7 (Розділ VІ); Загальна сума з ПДВ (гр.7) дорівнює сумі по графі 7 (розділ V + розділ VІ); Загальна сума з ПДВ (гр.8) дорівнює сумі по графі 8 (розділ V + розділ VІ); Загальна сума з ПДВ (гр.9) дорівнює сумі по графі 9 (розділ V + розділ VІ); Загальна сума з ПДВ (гр.10) дорівнює сумі по графі 10 (розділ V + розділ VІ); Графа 11 = Графа 7 + Графа 8 + Графа 9 Графа 10 (Розділ VІІ)) (див. додаток 17);

- Додаток до податкової накладної (Графа 7 = Графа 5 * Графа 6; Усього (гр.7) дорівнює сумі по графі 7);

- Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Графа 9 = Графа 5 * Графа 6 + Графа 7 * Графа 8, якщо ставка 20%; Графа 10 = Графа 5 * Графа 6 + Графа 7 * Графа 8, якщо ставка 0%; Графа 9 = Графа 5 * Графа 6 + Графа 7 * Графа 8, якщо звільнені від ПДВ; Графа 12 = Графа 9 (-) * 20%; Графа 13 = Графа 9 (-) * 20%; Графа 14 = Графа 9 (+) * 20%; Графа 15 = Графа 9 (+) * 20%);

- Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ( (Розділ I) Графа 8 дорівнює сумі граф 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; (Розділ I) Усього за період (гр.8) дорівнює сумі по графі 8;(Розділ I) Усього за період (гр.9) дорівнює сумі по графі 9; (Розділ I) Усього за період (гр.10) дорівнює сумі по графі 10; (Розділ I) Усього за період (гр.11) дорівнює сумі по графі 11; (Розділ I) Усього за період (гр.12) дорівнює сумі по графі 12; (Розділ I) Усього за період (гр.13) дорівнює сумі по графі 13; (Розділ I) Усього за період (гр.14) дорівнює сумі по графі 14; (Розділ I) Усього за період (гр.15) дорівнює сумі по графі 15; (Розділ I) Усього за період (гр.16) дорівнює сумі по графі 16; (Розділ I) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.8) дорівнює сумі по графі 8 для уточнюючих розрахунків; (Розділ I) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.9) дорівнює сумі по графі 9 для уточнюючих розрахунків; (Розділ I) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.10) дорівнює сумі по графі 10 для уточнюючих розрахунків; (Розділ I) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.11) дорівнює сумі по графі 11 для уточнюючих розрахунків; (Розділ I) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.12) дорівнює сумі по графі 12 для уточнюючих розрахунків; (Розділ I) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.13) дорівнює сумі по графі 13 для уточнюючих розрахунків; (Розділ I) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.14) дорівнює сумі по графі 14 для уточнюючих розрахунків; (Розділ I) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.15) дорівнює сумі по графі 15 для уточнюючих розрахунків; (Розділ I) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.16) дорівнює сумі по графі 16 для уточнюючих розрахунків; (Розділ II) Графа 9 = Графа 8 * 20%; (Розділ II) Графа 7 дорівнює сумі граф 8, 9, 10, 11, 12; Усього за період (гр.7) дорівнює сумі по графі 7; (Розділ II) Усього за період (гр.8) дорівнює сумі по графі 8; (Розділ II) Усього за період (гр.9) дорівнює сумі по графі 9; (Розділ II) Усього за період (гр.10) дорівнює сумі по графі 10; (Розділ II) Усього за період (гр.11) дорівнює сумі по графі 11; (Розділ II) Усього за період (гр.12) дорівнює сумі по графі 12; (Розділ ІI) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.7) дорівнює сумі по графі 7 для уточнюючих розрахунків; (Розділ ІI) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.8) дорівнює сумі по графі 8 для уточнюючих розрахунків; (Розділ ІI) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.9) дорівнює сумі по графі 9 для уточнюючих розрахунків; (Розділ ІI) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.10) дорівнює сумі по графі 10 для уточнюючих розрахунків; (Розділ ІI) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.11) дорівнює сумі по графі 11 для уточнюючих розрахунків; (Розділ ІI) З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період (гр.12) дорівнює сумі по графі 12 для уточнюючих розрахунків);

- Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (Графа 8 = Графа 5 * Графа 6 * Графа 7 (для гр.7.1 та 7.3 поділити на 100); Графа 11 = Графа 8 - Графа 10; Усього Графа 8 = сума з Ряд.1 гр.8 по Ряд.N гр.8; Усього Графа 10 = сума з Ряд.1 гр.10 по Ряд.N гр.10; Усього Графа 11 = сума з Ряд.1 гр.11 по Ряд.N гр.11; Сума податку = Графа 11*0,25; Сума податку = Графа 11*0,25; Сума податку = Графа 11*0,25; Сума податку = Графа 11*0,25);

- Податковий розрахунок ринкового збору (Ряд.03 = Ряд.01 - Ряд.02, якщо Ряд.01 > Ряд.02; Ряд.04 = Ряд.02 - Ряд.01, якщо Ряд.02 > Ряд.01; Ряд.05 = Ряд.03 * 0,05);

- Податковий розрахунок збору з власників собак (Ряд.03 = Ряд.01 - Ряд.02, якщо Ряд.01 > Ряд.02; Ряд.04 = Ряд.02 - Ряд.01, якщо Ряд.02 > Ряд.01; Ряд.05 = Ряд.03 * 0,05);

- Податковий розрахунок податку з реклами (Ряд.03 = Ряд.01 - Ряд.02, якщо Ряд.01 > Ряд.02; Ряд.04 = Ряд.02 - Ряд.01, якщо Ряд.02 > Ряд.01; Ряд.05 = Ряд.03 * 0,05);

- Податковий розрахунок комунального податку (Ряд.03 = Ряд.01 * Ряд.02; Ряд.05 = Ряд.03 * Ряд.04 / 100; Ряд.07 = Ряд.05 - Ряд.06, якщо Ряд.05 > Ряд.06; Ряд.08 = Ряд.06 - Ряд.05, якщо Ряд.06 > Ряд.05; Ряд.09 = Ряд.07 * 0,05 );

- Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту (Ряд.03 = Ряд.01 - Ряд.02, якщо Ряд.01 > Ряд.02; Ряд.04 = Ряд.02 - Ряд.01, якщо Ряд.02 > Ряд.01; Ряд.05 = Ряд.03 * 0,05);

- Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (Ряд.3 = Ряд.2 - Ряд.1, якщо Ряд.2 > Ряд.1; Ряд.4 = Ряд.1 - Ряд.2, якщо Ряд.1 > Ряд.2; Ряд.6 = Ряд.3 * 0,05);

3) Функція, яка надасть змогу працювати в режимі створення нових документів згідно до початкових параметрів, заданих користувачем. В цьому режимі повинні спрацьовувати наступні функції:

d) функція, яка дозволе заносити початкові параметри на основі яких буде створюватися документ. Початковими параметрами нового створюваного документу повинні бути: звітний документ (поле в якому можна буде обрати тип документу, який необхідно створити); тип звітного періоду (поле для обрання періоду звіту: звітний місяць (або квартал), звітний рік); звітний рік (поле для внесення (вказання) року); звітний квартал (або місяць) (поле для внесення звітного кварталу (або місяця), в залежності від обраного документу).

e) функція, за допомогою якої повинно відмінятися створення документу, а також, якщо були внесені деякі параметри документу, вони не повинні бути збереженими. Тобто, всі дії щодо створення нового документу повинні бути повністю відмінені;

f) функція, за допомогою якої повинно підтверджуватись створення нового документа. При обранні користувачем функції підтвердження, повинна викликатись ще одна функція, яка буде запропоновувати користувачеві автоматично заповнити основні поля документу (згідно з введеними даними персональних параметрів (настройок), а також надати змогу обрати: відмовитись чи погодитись з авто заповненням. При обранні (користувачем) погодження, функція повинна здійснити відкриття документу, а також здійснити заповнення основних полів цього документу. При обранні (користувачем) відмови, функція повинна здійснити тільки відкриття документу (без заповнення основних полів документу).

4) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі завантаження вже існуючого документу. В цьому режимі, також, повинна спрацьовувати функція, яка буде розсортовувати існуючі документи по типам, а також дозволе користувачу завантажувати обрані (конкретні) документи.

5) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі зберігання поточного документу. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість зберегти поточний документ.

6) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі зберігання всіх відкритих документів. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість зберегти всі відкриті документи.

7) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі закриття всіх відкритих документів. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість закрити всі відкриті документи.

8) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі друку. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість переглянути документ і роздрукувати його.

9) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі припинення роботи з програмою. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість закінчити роботу з програмою (здійснити вихід), при цьому, якщо зосталися не збережені документи, запропонувати зберегти їх.

10) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду відомостей про програмний продукт. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість переглянути відомості про програмний продукт. В відомості про програмний продукт повинна входити наступна інформація: назва програмного продукту та її версія; призначення даного програмного продукту; розробник продукту.

11) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду роботи з програмним продуктом. В цьому режимі повинна спрацьовувати функція, яка надасть користувачу можливість переглянути, як працювати з програмним продуктом.

12) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі персональних параметрів. При роботі в режимі персональних параметрів, також, повинні входити наступні функції:

d) функція додання нових підприємств. Функція яка дозволе додавати нові підприємства, включаючи внесення реєстраційних даних;

e) функція видалення підприємств. Функція яка дозволе видаляти підприємства (всі реєстраційні дані);

f) функція виходу з персональних налаштувань. Функція яка дозволе користувачу здійснити вихід з налаштувань.

В реєстраційні дані повинна входити наступна інформація: тип платника (поле для занесення типу платника (юридична особа, фізична особа)); код ДПІ (поле для внесення коду державної податкової інспекції); код ЕДРПОУ (поле для внесення коду ЕДРПОУ); назва платника (поле для внесення назви підприємства, організації); номер свідоцтва ПДВ (поле для внесення номеру свідоцтва); індивідуальний податковий номер; вид діяльності (поле для внесення виду діяльності підприємства).

В адресні дані: поштовий індекс (поле для внесення поштового індексу підприємства); поштова адреса (поле для внесення поштової адреси підприємства); телефон (поле для внесення телефону підприємства); факс (поле для внесення факсу підприємства); е-mаіl (поле для внесення е-mаіl підприємства).

В дані про керівників: ПІБ директора (поле для внесення ПІБ директора підприємства); ПІБ бухгалтера (поле для внесення ПІБ бухгалтера підприємства).

Параметри збереження: збереження (поле для вказання шляху збереження); друк (поле для вказання шляху друку (зберігання роздрукованих (підготовлених для друку) документів)

13) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду довідника ДПІ. В цьому режимі повинна бути функція, яка забезпече перегляд державних податкових інспекцій по всім областям України, а також по кожній області переглядати райони їх знаходження, та користуватися інспекційними кодами по кожному району. Користувачу повинна надаватися можливість обирати область, для знаходження потрібного коду ДПІ. Згідно з обраною областю, йому повинна надаватися наступна інформація: код інспекції; код району; назва ДПІ; назва району.

14) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду довідника контрагентів. В цьому режимі повинна бути функція, яка забезпече перегляд та додання контрагентів до довідника. Інформація яка є в довіднику, за згодою користувача, повинна автоматично передаватися в податкову накладну та реєстр отриманих та виданих податкових накладних. Тому, інформація про контрагентів повинна бути наступною: індивідуальний податковий номер; назва (прізвище, ім'я, по батькові); місце знаходження; номер телефону; номер свідоцтва ПДВ. А також, при перегляді інформації про контрагентів, повинна бути функція, яка дозволе здійснювати пошук за наступними критеріями: індивідуальний податковий номер; назва (прізвище, ім'я, по батькові).

15) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду довідника працюючих. В цьому режимі повинна бути функція, яка забезпече перегляд та додання працюючих до довідника. Інформація яка є в довіднику, за згодою користувача, повинна автоматично передаватися в податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку. Тому в інформацію про працюючих повинно входити: ідентифікаційний код; прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; дата прийняття на роботу; дата звільнення.

16) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перегляду правил заповнення документу. В цьому режимі повинна бути функція, яка надасть інформацію про заповнення поточного (відкритого) документу.

17) Функція, яка надасть змогу перебувати (працювати) в режимі перевірки структури заповненого документу. В цьому режимі повинна бути функція, яка перевірятиме структуру сформованих користувачем податкових документів згідно зі стандартами ДПІ.

18) Функція, яка забечпече арифметичний контроль податкових документів, при їх заповненні.

4.1.2 Вимоги до організації вхідних та вихідних даних

Вхідною інформацією для даної розробки ПЗ формування податкової звітності є податкові документи з їх полями:

- Реєстр отриманих та виданих ПН (звітний податковий період (рік, квартал, місяць); найменування (ПІБ) платника податку; індивідуальний податковий номер; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; місцезнаходження платника податку; спеціальній режим оподаткування; Отримані податкові накладні: № з\п; дата отримання; дата виписки; номер; вид документу; постачальник; індивідуальний податковий номер; загальна сума, включаючи ПДВ; товари які підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %, 0% (звільнені від оподаткування; призначаються для їх використання у господарській діяльності; для поставки послуг за межами митної території України) (вартість без ПДВ; сума ПДВ); Видані податкові накладні: № з\п; дата виписки; номер; вид документу; платник податку; індивід. податковий номер); загальна сума, включ. ПДВ; поставка товарів (послуг) та послуги, надані нерезидентом на митній території України (які підлягають оподаткуванню за ставкою (20% (база оподаткування; сума ПДВ); 0% (база оподаткування))) (звільнені від оподаткування))).

- Податкова накладна (дата виписки ПН; особа (платник податку) - продавець (покупець); місцезнах. продавця (покупця); номер телефону; умова поставки; форма проведення розрахунків; дата відвантаж. (виконання) товарів, (послуг); номенклатура поставки товарів (послуг) продавця; усього по розділу І (одиниця виміру товару; кількістьть (об'єм, обсяг); ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ; обсяги поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками (20%; 0% (реалізація на митній території України); 0% (експорт); звільнення від ПДВ)); загальна сума коштів, що підлягає оплаті); товарно-транспортні витрати; зворотна (заставна) тара; надано покупцю (надбавка (+); знижка ( - )); усього по розділах І + ІI + ІV; податок на додану вартість; загальна сума з ПДВ).

- Банківська виписка (дата виписки; Р/р в банку; МФО; сума до сплати).

- Рахунок-фактура (постачальник; код ЗКПО; № рахунку; платник; умови поставки; назва; одиниці; кількість; вартість; разом; ПДВ).

Вихідною інформацією програмного забезпечення є друковані форми податкових документів (з їх полями):

- «Податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту» (дата заповнення розрахунку (дд.мм.рр); звітний розрахунок; повна назва платника; місцезнаходження платника; факс; e-mail; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); поштовий індекс; міжміський код; телефон; код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; код виду економічної діяльності (КВЕД); утримано збору вповноваженою особою - платником збору за базовий податковий (звітний) період; утримано збору вповноваженою особою - платником збору за даними раніше поданого розрахунку, усього; сума недоплати, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку виправленням помилки (помилок); сума штрафу).

- «Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (дата реєстрації; платник (назва підприємства, установи, організації); місцезнаходження; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер документа, з яким подано довідку; телефон; сума податку, що підлягає сплаті зі старого розрахунку (загального або попередньо уточненого); сума податку, що підлягає сплаті з уточненого розрахунку; сума, яка збільшує (+) податок у зв'язку з виправл. помилки; сума, що зменшує (-) податок у зв'язку з виправленням помилки).

- «Податковий розрахунок податку з реклами» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; міжміський код; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; утримано податку вповноваженою особою; утримано податку вповноваженою особою - платником збору за даними раніше поданого розрахунку, усього, грн.; сума недоплати, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку виправленням помилки (помилок); сума штрафу;базовий податковий (звітний) період (рік); дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр.); повна назва платника; звітний розрахунок; новий звітний розрахунок; уточнюючий розрахунок; юридична особа; фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності; місцезнаходження платника; поштовий індекс; факс; зміст помилки (помилок); назва посади керівника; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище)).

- «Податковий розрахунок збору з власників собак» (дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр); звітний розрахунок; повна назва платника; факс; e-mail; місцезнаходження платника; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); поштовий індекс; міжміський код; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; код виду економічної діяльності (КВЕД); телефон; код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; утримано збору за базовий податковий (звітний) період; утримано збору за даними раніше поданого розрахунку, усього, грн.; сума недоплати, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправлення помилки (помилок); сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправлення помилки (помилок); сума штрафу)).

- «Податковий розрахунок комунального податку» (дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр); звітний розрахунок; повна назва платника; місцезнаходження платника; телефон; факс; e-mail; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; поштовий індекс; міжміський код; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; кількісний склад працівників за базовий податковий (звітний) період; неоподатковуваний мінімум доходів громадян; річний фонд оплати праці; ставка комунального податку; нараховано податку за базовий податковий (звітний) період; нараховано податку, що уточнюється, усього; сума недоплати, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума штрафу).

- «Податкова накладна» (умова поставки; форма проведення розрахунків; дата виписки ПН; дата відвантаж. товарів, (послуг); усього по розділу І (одиниця виміру товару; кіл-ть (об'єм, обсяг); ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ; обсяги поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками (20%; 0% (реалізація на митній території України); 0% (експорт); звільнення від ПДВ)); загальна сума коштів, що підлягає оплаті); товарно-транспортні витрати; зворотна (заставна) тара; надано покупцю (надбавка (+); знижка ( - )); усього по розділах І + ІI + ІV; податок на додану вартість; загальна сума з ПДВ).

- «Додаток до ПН» (дата виписки; назва продавця; належить поставці (номенклатура товарів (послуг); один. виміру; перелік (номенклатура) частки товару (послуги), що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів (послуг) (номенклатура товарів (послуг); один. виміру; прізвище особи, яка склала додаток; № договору, ціна один. прод. без урах. ПДВ; кількість, об'єм, обсяг; загальна сума коштів без ПДВ); (номенклатура товарів (послуг); один. виміру; кількість, об'єм, обсяг); залишок частки товару; один. виміру; кількість)).

- «Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної» (дата коригування; покупець (продавець) (назва; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи); місцезнаходження покупця (продавця); номер телефону; номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця); причина коригування; одиниця виміру; прізвище особи, яка склала розрахунок коригування; номенклатура товарів (послуг), вартість чи кількість яких коригується; коригування кількості; коригування вартості; підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ, що оподатковуються за ставками; проведення коригування по податкового зобов'язання та податкового кредиту).

- «Реєстр отриманих і виданих ПН» (звітний податковий період (рік, квартал, місяць); дата отримання; дата виписки; найменування (ПІБ) платника податку; місцезнах. платника податку; спеціальній режим оподаткування; вид документу; індивідуальний податковий номер; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; номер; вид документу; постачальник; індивідуальний податковий номер; загальна сума, включаючи ПДВ; придбання товарів які підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %, 0% (які звільнені від оподаткування; які не призначаються для їх використання у господарській діяльності; для поставки послуг за межами митної території України) (вартість без ПДВ; сума ПДВ); номер; індивід. податковий номер; загальна сума, включ. ПДВ; поставка товарів на митній території України (які підлягають оподаткуванню за ставкою (20% (база оподаткування; сума ПДВ); 0% (база оподаткування))) (звільнені від оподаткування)) експорт товарів).

- «Податкова декларація з податку на додану вартість» (звітний (податковий) період (рік; квартал; місяць); дата подання декларації; платник; юридична особа; фізична особа; місцезнаходження платника податку (місце проживання); поштовий індекс; телефон; факс; е-mail; платник ПДВ (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); керівник (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ; ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО; реєстраційний (обліковий) номер платника; індивідуальний податковий номер платника ПДВ; операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків; операції, що не є об'єктом оподаткування; операції, які, звільнені від оподаткування; загальний обсяг поставки; імпорт товарів протягом звітного періоду; термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік); послуги, отримані від нерезидента на митній території України; усього податкових зобов'язань; імпортовані товари та отримані від нерезидента для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою (ПДВ, сплачений митним органам; погашені податкові векселі; звільнені від ПДВ; послуги, отримані від нерезидента; товари, імпортовані в пільговому режимі); коригування податкового кредиту; коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму відстрочення сплати податку на додану вартість; залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду; залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду; сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню; сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (загальна сума помилки; позитивне значення (+); від'ємне значення (-)); ідентифікаційний номер керівника згідно з ДРФО; ідентифікаційний номер головного бухгалтера згідно з ДРФО).

- «Розрахунок коригувань сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість» (дата подання розрахунку (дд.мм.рррр.); отримувач (покупець) (найменування); підстава для коригування податкових зобов'язань; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); платник ПДВ (ініціали та прізвище); індивід. податковий номер); податкова накладна, за якою проводиться коригування (дата; номер); податкова накладна, за якою проводиться коригування (номер; дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку); обсяг поставки (без ПДВ); сума ПДВ).

- «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (звітний (податковий) період (рік; квартал; місяць); дата подання розшифровки (дд.мм.рррр.); платник; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); платник ПДВ (ініціали та прізвище)); індивідуальний податковий номер платника ПДВ; ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника; ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО; реєстраційний (обліковий) номер платника; платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер); обсяг поставки (без ПДВ); сума ПДВ; усього за місяць (квартал); поставка основних фондів; період виписки податкової накладної, іншого документу, що дає право на податковий кредит; операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту; операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту).

- «Податковий розрахунок ринкового збору» (повна назва платника; місцезнаходження платника; телефон; факс; e-mail; зміст помилки (помилок); керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр); звітний розрахунок; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО; код виду економічної діяльності (КВЕД); поштовий індекс; міжміський код; код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ; утримано податку вповноваженою особою - платником збору за базовий податковий (звітний) період; утримано податку вповноваженою особою - платником збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього; сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок); сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку виправленням помилки (помилок); сума штрафу).

- «Розрахунок акцизного збору» ((дата складання розрахунку); назва підприємства; адреса підприємства; телефон; назва товарів згідно з вказаним кодом; керівник підприємства (прізвище); головний бухгалтер (прізвище); ідентифікаційний код платника; код товару за УКТЗЕД; одиниця виміру товару; обороти з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції); ставки акцизного збору у твердих ставках або у відсотках; сума податкового зобов'язання, грн.; сума, сплачена в рахунок платежів, щоденними платежами; сума, що підлягає доплаті за цим розрахунком).

- «До розрахунку акцизного збору» (дата заповнення розрахунку; назва підприємства П.І.Б., для фізичної особи-СПД; власна назва підакцизного товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності); керівник підприємства (прізвище); головний бухгалтер (прізвище); код ЄДРПОУ; ідентифікаційний код ДРФО; код товару за УКТЗЕД; опис товару згідно з УКТЗЕД; максимальна роздрібна ціна одиниці товару без ПДВ та акцизного збору; кількість реалізованого (переданого) товару; оборот з реалізації (передачі)).

- «Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (потужність двигуна (квт); довжина корпусу (см); кількість однорідних транспортних засобів; ставка податку в грн. на рік (зі 100 см куб.; з 1 квт; зі 100 см); сума нарахованого податку; код згідно з довідником пільг; сума податку, що підлягає сплаті; платник (назва підприємства, установи, організації); місцезнаходження; телефон; марка транспортного засобу; модель транспортного засобу; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище)).

- «Декларація з податку на прибуток підприємства» (звітний рік; дата заповнення декларації (дд.мм.рр); місцезнаходження платника податку; поштовий індекс; телефон; факс; E-mail; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; код виду економічної діяльності (КВЕД); доходи від продажу товарів (робіт, послуг); приріст балансової вартості запасів; доходи від виконання довгострокових договорів; прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами; прибуток від операцій з землею; витрати на придбання товарів; убуток балансової вартості запасів; витрати на оплату праці; сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування; сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення; витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг); від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року; витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин; сума амортизаційних відрахувань; прибуток, звільнений від оподаткування; прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (за базовою ставкою; за пільговою ставкою); зменшення нарахованої суми податку; сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року; сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті; суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі: (з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів; з нерезидентів; з фрахту); авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів; дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними не корпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами; сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок; пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості).

- «Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації» (керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); дата заповнення (дд.мм.рррр); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; показники; код рядка; запаси, використані не у господарській діяльності; балансова вартість запасів усього, у тому числі: (на складах (місцях зберігання); у незавершеному виробництві; у готовій продукції; малоцінні та швидкозношувані предмети на складах; на оптових складах (місцях зберігання); у роздрібній торгівлі; матеріальні цінності); балансова вартість на початок розрахункового кварталу; основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки; основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків; основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків; основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків; основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків; основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків; основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків; основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків; нематеріальні активи; загальна сума амортизаційних відрахувань; об'єкти поліпшення; сукупна балансова вартість на початок звітного року; сума на звітний рік (ліміт); основні фонди; прибуток від продажу землі, у тому числі: (сума доходу, отримана при продажу землі; сума витрат, пов'язана із купівлею землі); сума витрат зі страхування; сума витрат за обов'язковими видами страхування; сума витрат за іншими видами страхування).

- «Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації» (дата заповнення (дд.мм.рррр); керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; код рядка; показники; первісна вартість; амортизаційні відрахування звітного періоду наростаючим підсумком; витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, крім нафтогазових свердловин; витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин з нафтогазових свердловин; загальна сума амортизаційних відрахувань; сума на звітний рік (ліміт); загальна сума поліпшень; окремий об'єкт групи (родовище, кар'єр, шахта, свердловина); балансова вартість об'єкта групи на початок звітного року; обсяг фактично видобутих корисних копалин за звітний період; загальний розрахунковий обсяг родовища).

- «Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7» (бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; валові доходи від виконання довгострокових договорів, у тому числі: (сума доходу, нарахованого у зв'язку з виконанням довгострокових договорів; сума збільшення (+) зменшення (-) валових доходів у зв'язку з перерахунком податкових зобов'язань за завершеними довгостроковими договорами); сума фактичних витрат; сума авансів або передоплати, не віднесених для цілей оподаткування до складу валового доходу звітного періоду; кількість договорів, за якими провадився розрахунок доходів та витрат, у тому числі договори: (за якими продовжується їх виконання; виконання яких завершено)).

- «Додаток К3 до рядка 01.4 декларації» (дата заповнення (дд.мм.рррр); керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями (з векселями; з деривативами; з іпотечними сертифікатами; із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю; з іншими цінними паперами), у тому числі: (доходи звітного періоду; витрати звітного періоду; від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року)).

- «Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації» (дата заповнення (дд.мм.рррр); місцезнаходження юридичної особи - сторони, з якою укладено договір; керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; показники коригування; код рядка; сума; сума збільшення валових доходів; сума збільшення валових витрат; пеня, нарахована у зв'язку з коригуванням; назва сторони з якою укладено договір).

- «Додаток К5 до ряд. 10 декларації» (дата заповнення (дд.мм.рррр); керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; прибуток, звільнений від оподаткування; доходи від діяльності, що не оподатковується; амортизаційні відрахування).

- «Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації» суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), у тому числі: (акцизний збір; мито; державне мито; плата за землю (земельний податок, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності); рентні платежі; податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і механізмів; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію; збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності; збір за спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення навколишнього природного середовища; збір за використання радіочастотного ресурсу України; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу нерухомого майна; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу іноземної валюти; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу ювелірних виробів; збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу легкових автомобілів; податок з реклами; комунальний податок; ринковий збір; збір за право використання місцевої символіки; збір за право проведення кіно і телезйомок; збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей; збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг; дата заповнення (дд.мм.рррр); керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище).

- «Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації» (дата заповнення (дд.мм.рррр); керівник підприємства (ініціали та прізвище); головний бухгалтер (ініціали та прізвище); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; податковий період; витрати на добровільне перерахування коштів; сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням вугілля; суми коштів (вартість майна), добровільно перерахованих (переданих) організаціям роботодавців та їх об'єднанням; оподатковуваний прибуток попереднього звітного року; фонд оплати праці платника податку в розрахунку за звітний рік; сума збільшення валових витрат; сума перерахованих коштів та/або вартість переданих товарів)

4.2 Вимоги до надійності

4.2.1 Вимоги до забезпечення надійного (стійкого) функціонування програми

Надійне (стійке) функціонування програми повинне бути забезпечене виконанням сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких наведений нижче:

- Організацією безперебійного живлення технічних засобів;

- Використанням ліцензійного програмного забезпечення;

- Випробування програмних засобів на наявність комп'ютерних вірусів.

А також, дана розробка ПЗ формування податкової звітності повинна забезпечувати наступне:

- Контроль відповідності вхідних даних вимогам до їх формату;

- Обмежені права доступу між робітниками;

- Підтримка діалоговогу режиму в рамках наданих користувачу можливостей.

4.2.2 Контроль вхідної та вихідної інформації

Контроль вхідної інформації повинен виконуватись програмними засобами (для кожного програмного модуля повинні бути функції, які реагують на введення невірної або пустої інформації та видають при цьому відповідні попередження).

Вихідна інформація повинна бути також захищена програмними засобами (повинні бути написані функції, що забезпечують коректність вихідного файлу й вихідних друкованих форм).

4.2.3 Час відновлення після відмови

Час відновлення після відмови, викликаної збоєм електроживлення технічних засобів (іншими зовнішніми факторами), не фатальним збоєм (не крахом) операційної системи, не повинен перевищувати 10-ти хвилин за умови дотримання експлуатаційних технічних і програмних засобів.

Час відновлення після відмови, викликаної несправністю технічних засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинен перевищувати час, необхідний на усунення несправностей технічних засобів і переустановки програмних засобів.

4.3 Умови експлуатації

4.3.1 Кліматичні умови експлуатації

Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися задані характеристики, повинні задовольняти вимогам, пропонованим до технічних засобів у частині умов їхньої експлуатації.

4.3.2 Вимоги до видів обслуговування

Програма не вимагає проведення яких-небудь видів обслуговування.

4.3.3 Вимоги до чисельності й кваліфікації персоналу

Дане програмне забезпечення формування податкової звітності може використовуватись більш ніж одним платником податку. Програма розрахована на користувача, якому досить знати область своєї діяльності й основи роботи в операційній системі Windows.

4.4 Вимоги до складу й параметрів технічних засобів

Для даної розробки ПЗ формування податкової звітності необхідний наступний склад та параметри технічних засобів:

- Процесор: тактова частота 500 MHz або вище

- Оперативна пам'ять: 64 Mb або вище

- Відео: 16Mb або вище

- Дисковий простір: 13 Mb

- Клавіатура, маніпулятор миша

4.5 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

4.5.1 Вимоги до інформаційних структур і методів рішення

Інформаційні структури та методи рішення повинні бути сумісні з «1С».

Для нормального функціонування даної програми необхідна операційна система Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/7

4.5.2 Вимоги до вихідних кодів і мов програмування

Вихідні коди програмних модулів та компонент повинні бути зрозумілими та компактними.

4.5.3 Вимоги до програмних засобів, які використовуються програмою

Системні програмні засоби, які використовуються програмою, повинні бути представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи.

4.6 Вимоги до маркування та упаковки

Програмний продукт повинен розповсюджуватися на CD-дисках об'ємом 700 Mb.

4.6.1 Вимоги до маркування

Програмний виріб повинен мати маркування з позначенням товарного знаку компанії-розроблювача, типу (найменування), номера версії, порядкового номера, дати виготовлення й номера.

Маркування повинно бути нанесене на програмний виріб у вигляді наклейки, виконаної поліграфічним способом з урахуванням вимог ГОСТ 9181-74.

4.6.2 Вимоги до упаковки

Упаковування програмного виробу повинно здійснюватися в пакувальну тару підприємства-виробника.

4.7 Вимоги до транспортування та зберігання

Допускається транспортування програмного виробу в транспортній тарі всіма видами транспорту (у тому числі в опалювальних герметизованих відсіках літаків без обмеження відстаней). Під час перевезення в залізничних вагонах вид відправлення - дрібний малотонажний.

При транспортуванні й зберіганні програмного виробу повинен бути передбачений захист від влучення пилу й атмосферних опадів. Не допускається кантування програмного виробу. Кліматичні умови транспортування наведені нижче: температура навколишнього повітря, °C - від плюс 5 до плюс 50;

5 Вимоги до програмної документації

Програмна документація повинна містити:

- Текст програми

- Опис програми

- Програму і методику випробувань

- Інструкцію користувача

6 Техніко-економічні показники

Розрахунок економічності розробки приводиться в економічному підрозділі даної роботи.

7 Стадії й етапи розробки

Стадії й етапи розробки представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Стадії й етапи розробки програмного продукту

Стадії створення ПП

Етапи роботи

Термін

Вид документу


Подобные документы

 • Етапи розробки проекту. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача. Специфікація та структура даних, які мають бути розміщеними в системі. Вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення. Розробка бази даних косметичного салону.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.02.2015

 • Аналіз сучасних методів та технологій проектування програмного забезпечення. Вибір цільової мобільної платформи. Розробка екранних форм, діаграми класів. Вимоги до програмного продукту. Аналіз небезпечних факторів у відділі роботи з фізичними особами.

  дипломная работа [508,1 K], добавлен 02.12.2015

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 02.06.2016

 • Методи аналізу та засоби забезпечення надійності, що використовуються при проектуванні програмного забезпечення. Основні види складності. Якісні та кількісні критерії. Ієрархічна структура. Попередження помилок. Реалізація статичної і динамічної моделей.

  реферат [128,2 K], добавлен 20.06.2015

 • Аналіз задач, які вирішуються з використанням інформаційної системи. Вибір серверного вирішення, клієнтської частини, мережного вирішення, системного програмного забезпечення. Розробка підсистеми діагностики, керування, забезпечення безпеки даних.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.04.2011

 • Аналіз системи збору первинної інформації та розробка структури керуючої ЕОМ АСУ ТП. Розробка апаратного забезпечення інформаційних каналів, структури програмного забезпечення. Алгоритми системного програмного забезпечення. Опис програмних модулів.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 19.08.2012

 • Розробка програмного забезпечення для управління транспортними платформами на базі програмованого логічного контролера S7-300 в Simatic STEP-7. Аналіз програмного забезпечення, розрахунок показників його надійності. Опис алгоритму функціонування системи.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 17.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.