Розробка програмного забезпечення формування податкових звітів

Аналіз формування податкової звітності. Розробка проекту інтерфейсу, інформаційної, статичної та динамічної моделей програмного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності впровадження програмного забезпечення формування податкової звітності.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.04.2012
Размер файла 3,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

@Transient

private PropertyChangeSupport changeSupport = new PropertyChangeSupport(this);

private static final long serialVersionUID = 1L;

@Column(name = "TUPPLATNUKA")

private String tupplatnuka;

@Column(name = "KODDPI")

private String koddpi;

@Column(name = "KODEDRPOY")

private String kodedrpoy;

@Column(name = "NAZVAPLATNUKA")

private String nazvaplatnuka;

@Column(name = "NOMERSVIDOCTVAPDV")

private String nomersvidoctvapdv;

@Column(name = "INDPODNOMER")

private String indpodnomer;

@Column(name = "VUDDIJLN")

private String vuddijln;

@Column(name = "POSTIND")

private String postind;

@Column(name = "POSTAD")

private Character postad;

@Column(name = "TELEFON")

private Integer telefon;

@Column(name = "FAKS")

private Integer faks;

@Column(name = "EMAIL")

private String email;

@Column(name = "DRFODUREKTORA")

private String drfodurektora;

@Column(name = "PIBDURECTORA")

private String pibdurectora;

@Column(name = "DRFOBYHGALTERA")

private String drfobyhgaltera;

@Column(name = "PIBBYHGALTERA")

private String pibbyhgaltera;

@Id

@Basic(optional = false)

@Column(name = "ID")

private String id;

public Reestrdani() {

}

public Reestrdani(String id) {

this.id = id;

}

public String getTupplatnuka() {

return tupplatnuka;

}

public void setTupplatnuka(String tupplatnuka) {

String oldTupplatnuka = this.tupplatnuka;

this.tupplatnuka = tupplatnuka;

changeSupport.firePropertyChange("tupplatnuka", oldTupplatnuka, tupplatnuka);

}

public String getKoddpi() {

return koddpi;

}

public void setKoddpi(String koddpi) {

String oldKoddpi = this.koddpi;

this.koddpi = koddpi;

changeSupport.firePropertyChange("koddpi", oldKoddpi, koddpi);

}

public String getKodedrpoy() {

return kodedrpoy;

}

public void setKodedrpoy(String kodedrpoy) {

String oldKodedrpoy = this.kodedrpoy;

this.kodedrpoy = kodedrpoy;

changeSupport.firePropertyChange("kodedrpoy", oldKodedrpoy, kodedrpoy);

}

public String getNazvaplatnuka() {

return nazvaplatnuka;

}

public void setNazvaplatnuka(String nazvaplatnuka) {

String oldNazvaplatnuka = this.nazvaplatnuka;

this.nazvaplatnuka = nazvaplatnuka;

changeSupport.firePropertyChange("nazvaplatnuka", oldNazvaplatnuka, nazvaplatnuka);

}

public String getNomersvidoctvapdv() {

return nomersvidoctvapdv;

}

public void setNomersvidoctvapdv(String nomersvidoctvapdv) {

String oldNomersvidoctvapdv = this.nomersvidoctvapdv;

this.nomersvidoctvapdv = nomersvidoctvapdv;

changeSupport.firePropertyChange("nomersvidoctvapdv", oldNomersvidoctvapdv, nomersvidoctvapdv);

}

public String getIndpodnomer() {

return indpodnomer;

}

public void setIndpodnomer(String indpodnomer) {

String oldIndpodnomer = this.indpodnomer;

this.indpodnomer = indpodnomer;

changeSupport.firePropertyChange("indpodnomer", oldIndpodnomer, indpodnomer);

}

public String getVuddijln() {

return vuddijln;

}

public void setVuddijln(String vuddijln) {

String oldVuddijln = this.vuddijln;

this.vuddijln = vuddijln;

changeSupport.firePropertyChange("vuddijln", oldVuddijln, vuddijln);

}

public String getPostind() {

return postind;

}

public void setPostind(String postind) {

String oldPostind = this.postind;

this.postind = postind;

changeSupport.firePropertyChange("postind", oldPostind, postind);

}

public Character getPostad() {

return postad;

}

public void setPostad(Character postad) {

Character oldPostad = this.postad;

this.postad = postad;

changeSupport.firePropertyChange("postad", oldPostad, postad);

}

public Integer getTelefon() {

return telefon;

}

public void setTelefon(Integer telefon) {

Integer oldTelefon = this.telefon;

this.telefon = telefon;

changeSupport.firePropertyChange("telefon", oldTelefon, telefon);

}

public Integer getFaks() {

return faks;

}

public void setFaks(Integer faks) {

Integer oldFaks = this.faks;

this.faks = faks;

changeSupport.firePropertyChange("faks", oldFaks, faks);

}

public String getEmail() {

return email;

}

public void setEmail(String email) {

String oldEmail = this.email;

this.email = email;

changeSupport.firePropertyChange("email", oldEmail, email);

}

public String getDrfodurektora() {

return drfodurektora;

}

public void setDrfodurektora(String drfodurektora) {

String oldDrfodurektora = this.drfodurektora;

this.drfodurektora = drfodurektora;

changeSupport.firePropertyChange("drfodurektora", oldDrfodurektora, drfodurektora);

}

public String getPibdurectora() {

return pibdurectora;

}

public void setPibdurectora(String pibdurectora) {

String oldPibdurectora = this.pibdurectora;

this.pibdurectora = pibdurectora;

changeSupport.firePropertyChange("pibdurectora", oldPibdurectora, pibdurectora);

}

public String getDrfobyhgaltera() {

return drfobyhgaltera;

}

public void setDrfobyhgaltera(String drfobyhgaltera) {

String oldDrfobyhgaltera = this.drfobyhgaltera;

this.drfobyhgaltera = drfobyhgaltera;

changeSupport.firePropertyChange("drfobyhgaltera", oldDrfobyhgaltera, drfobyhgaltera);

}

public String getPibbyhgaltera() {

return pibbyhgaltera;

}

public void setPibbyhgaltera(String pibbyhgaltera) {

String oldPibbyhgaltera = this.pibbyhgaltera;

this.pibbyhgaltera = pibbyhgaltera;

changeSupport.firePropertyChange("pibbyhgaltera", oldPibbyhgaltera, pibbyhgaltera);

}

public String getId() {

return id;

}

public void setId(String id) {

String oldId = this.id;

this.id = id;

changeSupport.firePropertyChange("id", oldId, id);

}

@Override

public int hashCode() {

int hash = 0;

hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);

return hash;

}

@Override

public boolean equals(Object object) {

if (!(object instanceof Reestrdani)) {

return false;

}

Reestrdani other = (Reestrdani) object;

if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {

return false;

}

return true;

}

@Override

public String toString() {

return "persnal.Reestrdani[ id=" + id + " ]";

}

public void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener) {

changeSupport.addPropertyChangeListener(listener);

}

public void removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener) {

changeSupport.removePropertyChangeListener(listener);

}

}

Реалізація відомостей про ПЗ для режиму «Допомога», підрежиму «Про програму»

//Організація форми для надання відомостей про ПЗ

public ПЗформуванняподатковоїзвітностіAboutPZ(java.awt.Frame parent) {

super(parent);

initComponents();

}

//Підключення форми з інформацією про ПЗ до інтерфейсу користувача

@Action

public void showPZ() {

if (aboutPZ == null) {

JFrame mainFrame =

ПЗформуванняподатковоїзвітностіApp.getApplication().getMainFrame();

aboutPZ = new ПЗформуванняподатковоїзвітностіAboutPZ(mainFrame);

aboutPZ.setLocationRelativeTo(mainFrame);

}

ПЗформуванняподатковоїзвітностіApp.getApplication().show(aboutPZ);

}

//Інформація, яка відображається в формі про ПЗ

appDescLabel.text = <html><tr align="center"> Дане програмне забезпечення призначене для формування податкової звітності в електронному вигляді згідно наказу Державної податкової адміністрації України від 3 травня 2006 року № 242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків» зі змінами які внесені наказом від 5 грудня 2007 року № 670 «Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків»

//Закриття форми про ПЗ

private void exitForm(java.awt.event.WindowEvent evt) {

System.exit(0);

}

2.3.3 Тестування програмного забезпечення формування податкової звітності

Процес тестування являє собою експлуатацію системи в контрольованих умовах і вивчення отриманих результатів. При цьому перевіряється робота системи з нормальними і помилковими даними і подіями. Найкраще для тестування розподілених систем застосовувати метод «знизу-нагору». Спочатку розробник повинен перевірити кожен компонент (елемент системи) окремо; потім - протестувати взаємодію компонента з іншими компонентами системи на автономному комп'ютері; і тільки потім - перевірити роботу всієї системи в розподіленому середовищі. Усі ці види тестування виконуються розробником системи без участі замовника. Розробник не зобов'язаний надавати тести і протоколи результатів тестування кому-небудь.

Випробування ПЗ формування податкових звітів включає в себе випробування кожного модулю (режиму) та випробування взаємодії модулів, тобто роботи ПЗ у цілому, а найголовніше те, щоб основна мета цієї розробки, - високошвидкісне ПЗ, -виконувалося. Тестування проводиться згідно вимог до функціонування системи, які подані в технічному завданні (див. додаток А).

Отже, випробуємо кожний модуль (режим) ПЗ, та перевіримо придатність ПЗ до використання по призначенню, його відповідність заданим вимогам.

Випробування включає наступні кроки:

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Документ»):

1) Перевірити підрежим створення податкових документів (підрежим «Новий»). Обрати даний підрежим, перевірити наявність податкових документів затверджених форматів (згідно додатку Б - затверджених стандартів податкових документів), які можна обрати. Обрати будь-який податковий документ для створення. Відслідкувати чи відкриється документ, чи запропонує система авто заповнення основних полів (враховуючи те, що дані до персональних налаштувань вже занесені), чи запропонує відкриття додатків (враховуючи те, що даний документ має додатки). Відслідкувати роботу з щойно створеним документом на редагування (чи вносяться дані в документ, чи відбуваються авто підрахунки при внесенні даних). Прослідкувати швидкість виконання операцій при внесенні коректних та не коректних даних (див. дод. А - тех. завдання, п.1-3).

2) Перевірити підрежим відкриття податкових документів (підрежим «Відкрити»). Обрати даний підрежим, відслідкувати чи надаються сформовані податкові документи для перегляду та відкриття (враховуючи те, що податкові документи зберігалися даною програмою), чи переміщується для обрання документу, чи відкриває існуючий документ, чи пропонує відкриття додатків, як не заповнених, так і раніше створених. Відслідкувати роботу з щойно відкритим документом (реакція на заміну даних (чи заміняються дані), тобто чи редагується документ, чи відбуваються авто підрахунки при заміні нових даних). Прослідкувати швидкість виконання операцій при внесенні коректних та не коректних даних (див. дод. А - тех. завдання, п.4).

3) Перевірити підрежим зберігання поточного документу податкових документів (підрежим «Зберегти»). Обрати данний підрежим, відслідкувати збереження документу за вказаним шляхом збереження (див. дод. А - тех. завдання, п.5).

4) Перевірити підрежим зберігання всіх податкових документів (підрежим «Зберегти всі документи»). Обрати даний підрежим, відслідкувати збереження всіх документів за вказаним шляхом збереження. Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.6).

5) Перевірити підрежим закриття податкових документів (підрежим «Закрити»). Обрати даний підрежим, відслідкувати закриття (зникнення документу з робочої області) документу. Відслідкувати чи пропонує система зберегти податковий документ перш ніж закрити його. Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі.

6) Перевірити підрежим закриття всіх відкритих податкових документів (підрежим «Закрити всі документи»). Обрати даний підрежим, відслідкувати закриття всіх відкритих документів (зникнення всіх документів з робочої області). Відслідкувати чи пропонує система збереження по кожному документу перш ніж закрити його. Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.7).

7) Перевірити підрежим друку податкових документів (підрежим «Друк»). Обрати даний підрежим, відслідкувати чи надається податковий документ для перегляду, чи отримуються роздруковані аркуші (врахувати наявність пристрою виводу (принтеру) та його роботу). Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.8).

8) Перевірити підрежим виходу з ПЗ (підрежим «Вийти»). Обрати даний підрежим, відслідкувати вихід з програмного забезпечення. Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.9).

Перевірка режиму роботи контролю (режим «Контроль»):

1) Перевірити підрежим перевірки структури податкових документів (підрежим «Перевірка структури»). Обрати даний підрежим, відслідкувати надані результати перевірки. Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.17).

2) Перевірити підрежим камеральної перевірки податкових документів (підрежим «Камеральна перевірка»). Обрати даний підрежим, відслідкувати надані результати перевірки. Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі. (див. дод. А - тех. завдання, п.18).

Перевірка режиму роботи з довідниками (режим «Довідники»):

1) Перевірити підрежим довідника ДПІ (підрежим «Довідник інспекцій»). Обрати даний підрежим, відслідкувати відкриття довідника. Здійснити запит кодів ДПІ, від слідкувати реагування ПЗ на спроби здійснення запитів, відслідкувати відповідність шуканих даних (шукані дані повинні відповідати результату пошуку). Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі (див. дод. А - тех. завдання, п.13).

2) Перевірити підрежим довідника працюючих (підрежим «Довідник працюючих»). Обрати даний підрежим, відслідкувати відкриття довідника. Вносити дані, відслідкувати внесення даних, а також команди копіювання, видалення, ставлення, вирізування даних. Здійснити запит необхідної інформації, відслідкувати реагування ПЗ на спроби здійснення запитів, відслідкувати відповідність шуканих даних (шукані дані повинні відповідати результату пошуку). Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі (див. дод. А - тех. завдання, п.15).

3) Перевірити підрежим довідника контрагентів (підрежим «Довідник контрагентів»). Обрати даний підрежим, відслідкувати відкриття довідника. Вносити дані, відслідкувати внесення даних, а також команди копіювання, видалення, ставлення, вирізування даних. Здійснити запит необхідної інформації, відслідкувати реагування ПЗ на спроби здійснення запитів, відслідкувати відповідність шуканих даних (шукані дані повинні відповідати результату пошуку). Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі (див. дод. А - тех. завдання, п.14).

4) Перевірити підрежим правил заповнення податкових документів (підрежим «Правила заповнення документу»). Обрати даний підрежим, відслідкувати відкриття довідника (врахувати відкриття документу, по якому і викликається довідник правил заповнення). Відслідкувати співпадання назви відкритого документу з назвою документа правил заповнення. Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі (див. дод. А - тех. завдання, п.16).

Перевірка режиму роботи з налаштуваннями (режим «Налаштування»):

1) Перевірити підрежим налаштувань (реєстрації підприємств) (підрежим «Персональні параметри»). Обрати даний підрежим, відслідкувати відкриття форми для заповнення. Додати дані (створити новий лист форми для реєстрації), відслідкувати реакцію на додання даних. Внести дані (заповнити новий лист форми реєстраційними даними), відслідкувати внесення даних, а також команди копіювання, видалення, вставлення, вирізування даних. Зберегти внесені дані, від слідкувати збереження. Прослідкувати швидкість виконання операцій в даному режимі (див. дод. А - тех. завдання, п.14).

Перевірка режиму роботи допомоги (режим «Допомога»):

1) Перевірити підрежим допомоги (підрежим «Основні режими»). Обрати даний підрежим, відслідкувати відкриття довідникової інформації основних режимів ПЗ. Відслідкувати зміст наданої інформації. Прослідкувати швидкість виконання операції (відкриття довідникової інформації) в даному режимі.

2) Перевірити підрежим допоміжних даних (підрежим «Допоміжні дані»). Обрати даний підрежим, відслідкувати відкриття довідникової інформації допоміжних даних ПЗ. Відслідкувати зміст наданої інформації. Прослідкувати швидкість виконання операції (відкриття довідникової інформації) в даному режимі.

3) Перевірити підрежим відомостей про ПЗ (підрежим «Про програму»). Обрати даний підрежим, відслідкувати відкриття довідникової інформації допоміжних даних ПЗ. Відслідкувати зміст наданої інформації. Прослідкувати швидкість виконання операцій (відкриття довідникової інформації) в даному режимі.

Результати тестування обумовлені в результатах розробки (див. результати розробки).

Реалізації модулів представлені в додатку коду ПЗ (див додаток В - код програми).

Екранні форми та стани системи при роботі з ПЗ, можна переглянути в інструкції користувачу (див. додаток Г - інструкція користувача).

3. Результати розробки

В процесі виконання дипломної роботи були розроблені структури вхідних та вихідних даних, потоки та інтерфейси їх вводу та виводу; був проведений аналіз та проектування того, яким чином користувач буде взаємодіяти з системою, яким повинен бути інтерфейс та його застосування в різних випадках використання. Як кінцевий результат, було розроблено та протестовано ПЗ формування податкових звітів.

Випробування ПЗ формування податкових звітів включило в себе випробування кожного модулю (режиму) та випробування взаємодії модулів, тобто роботи ПЗ у цілому. Тестування проводилося згідно вимог до функціонування системи, які подані в технічному завданні (див. додаток А).

Тестування розробленого ПЗ показало наступні результати:

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Документ»), підрежим «Новий» вважається пройденою, оскільки користувачу було надано перелік всіх податкових документів (Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів; Розрахунок амортизаційних відрахувань; Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат; Прибуток від продажу землі; Витрати зі страхування); додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації (Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин; Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат; Довідкові відомості (у розрізі окремого родовища, окремої шахти, свердловини, крім нафтогазової)); додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації (Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів; Додаткова інформація); додаток К3 до рядка 01.4 декларації (Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами); додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації (Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості); додаток К5 до рядка 10 декларації (Підстави для застосування пільги); додаток Р1 до рядка 04.6 декларації (Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат)); додаток Р2 до рядка 04.8 декларації (Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)); податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства); розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства); розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; розрахунок акцизного збору; до розрахунку акцизного збору (Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів); розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до розрахунку акцизного збору; звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв'язку з утриманням цього податку; податкова накладна; додаток до податкової накладної; розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної; реєстр отриманих та виданих податкових накладних (ПН) Додаток до податкової накладної; розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства; розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податковий розрахунок ринкового збору; податковий розрахунок збору з власників собак; податковий розрахунок податку з реклами; податковий розрахунок комунального податку; податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку; податковий розрахунок збору за припаркування автотранспорту; довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах), з яких можна було обирати необхідний для відкриття та вносити початкові параметри на основі яких документ зберігався. Документ після обрання відкриття відкрився та система запропонувала авто заповнення та відкриття додатків (якщо вони існують для податкового документу), при випробуванні цього режиму документ при згоді користувача був також авто заповненим та додатки були відкритими (на це була згода). Про те що документ авто заповнений свідчили основні поля документу, а про те що додатки відкриті, свідчило те, що вони з'явилися в головному вікні програми. Інформація до документу вносилася успішно, розрахунки в документі відбувалися, - результати розрахунків були вірними. Виконання розрахункових операцій, авто заповнення документу, відкриття додатків, внесення даних в документ не забирають багато часу. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана. При внесенні некоректних даних зависань не відбувається.

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Документ»), підрежим «Відкрити» вважається пройденою, оскільки користувачу було надано перелік документів, по яких можна було переміщуватись та обирати потрібний, а також після обрання потрібного документу зі списку, документ був відкритим та був придатним для редагування. Дані вносилися успішно, реакція на зміну даних теж була успішною, - документ редагувався, а при зміні даних змінювалися цифрові значення (розрахунки по введеному в документі) в полях документу. Виконання розрахункових операцій в раніше створеному документі, відкриття додатків, внесення даних в документ (редагування) не забирають багато часу. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана. При внесенні некоректних даних система не приводить до зависань.

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Документ»), підрежим «Зберегти» вважається пройденою, оскільки податковий документ був збережений, і при перегляді всіх існуючих збережених сформованих документів користувач знайшов і щойно збережений. Виконання операції збереження не забирає багато часу. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана.

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Документ»), підрежим «Зберегти всі документи» вважається пройденою, оскільки всі відкриті документи були збереженими. Підтвердженням того, що всі відкриті документи дійсно були збережені, свідчило те, що при закритті програми (при цьому закриття програми було вже перевірено на проходження правильності роботи) система не пропонувала щось зберегти. Виконання операції збереження всіх документів не забирає багато часу. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана.

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Документ»), підрежим «Закрити всі документи» вважається пройденою, оскільки всі відкриті документи зникнули з головного вікна програмного забезпечення формування податкової звітності (закрилися). Виконання операції закриття всіх документів не забирає багато часу. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана.

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Документ»), підрежим «Друк» вважається пройденою, оскільки документ було надано для перегляду, після чого за згодою користувача він був роздрукований. Виконання операції друку документів не забирає багато часу, - документи швидко надходять на їх печать. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана.

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Документ»), підрежим «Вийти» вважається пройденою, оскільки робота з програмним забезпеченням була успішно завершена, при цьому, були не збережені дані, і програмне забезпечення запропонувало їх зберегти, перш ніж завершити роботу. Виконання операції виходу з програмного забезпечення не забирає багато часу та не зависає. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана.

Перевірка режиму роботи з довідниками (режим «Довідники»), підрежим «Довідник інспекцій» вважається пройденою, оскільки користувачу надавалися коди інспекцій по кожній області України, тобто довідник інспекцій успішно відкривався, а також спрацьовувала функція пошуку кодів інспекцій згідно запиту, та результат відповідав запиту. Виконання операції переходу по кодам ДПІ, виконання запитів не забирає багато часу, при виконанні запитів зависань програмного забезпечення не спостерігалося. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана.

Перевірка режиму роботи з довідниками (режим «Довідники»), підрежим «Довідник контрагентів» вважається пройденою, оскільки дані успішно заносилися (додаються (ввод з клавіатури), видаляються, копіюються, вирізаються, вставляються) до бази, та після команди збереження - збереглися в базі. Також, при роботі з пошуком необхідних даних, спрацьовувала функція пошуку згідно запиту та надавала коректні (згідно заданого запиту) результати. Виконання операції переходу по існуючим (занесеним) даним, виконання запитів не забирає багато часу, при виконанні запитів зависань ПЗ не спостерігалося. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана. При внесенні некоректних даних система не приводить до зависань.

Перевірка режиму роботи з довідниками (режим «Довідники»), підрежим «Довідник працюючих» вважається пройденою, оскільки дані успішно заносилися (додаються (ввод з клавіатури), видаляються, копіюються, вирізаються, вставляються) до бази, та після команди збереження - збереглися в базі. Також, при роботі з пошуком необхідних даних, спрацьовувала функція пошуку згідно запиту та надавала коректні (згідно заданого запиту) результати. Виконання операції переходу по існуючим (занесеним) даним, виконання запитів не забирає багато часу, при виконанні запитів зависань ПЗ не спостерігалося. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана. При внесенні некоректних даних система не приводить до зависань.

Перевірка режиму роботи з довідниками (режим «Довідники»), підрежим «Правила заповнення документу» вважається пройденою, оскільки користувачу були надані правила заповнення відкритого документу. Про те що правила відповідають саме відкритому документу відповідала назва, - назва документу та довідникової інформації правил заповнення документів відповідали. Виконання операції на перегляд довідникової інформації правил заповнення документів, переходи в наданому довіднику не забирають багато часу. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана.

Перевірка режиму роботи з налаштуваннями (режим «Налаштування»), підрежим «Персональні параметри» вважається пройденою, оскільки дані успішно заносяться (додаються, видаляються, копіюються, обираються) до бази, а також після команди збереження - зберігаються в базі. Виконання операції переходу по існуючим (занесеним) реєстраційним даним, внесення нової інформації, редагування даних, видалення не потрібних даних, збереження, вихід з цього підрежиму не забирають багато часу. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана. При внесенні некоректних даних система не приводить до зависань.

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Допомога»), підрежим «Основні режими» вважається пройденою, оскільки користувач одержав дані для перегляду основних режимів. Виконання операції на перегляд інформації про основні режими програмного забезпечення, переходи в наданій інформаційній довідці не забирають багато часу. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана.

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Допомога»), підрежим «Допоміжні дані» вважається пройденою, оскільки користувач одержав допоміжні дані про програмне забезпечення для перегляду. Виконання операції на перегляд інформації про основні режими програмного забезпечення, переходи в наданій інформаційній довідці не забирають багато часу. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана.

Перевірка режиму роботи з документами (режим «Допомога»), підрежим «Про програму» вважається пройденою, оскільки користувач одержав дані для перегляду відомостей про програму. Виконання операції на перегляд інформації про основні режими програмного забезпечення, переходи в наданій інформаційній довідці не забирабть багато часу. Робота з цим режимом є швидкісною, - поставлена мета прискорення швидкості виконана.

При тестуванні ПЗ використовувавався Celeron(R) CPU 1.70GHz 512 MБ. Завантажувалося ПЗ файлом Податки 2012.jar.

Тобто, функціональні вимоги, зазначені в технічному завданні були вирішені та впроваджені. Швидкість розробленого ПЗ при виконанні операцій не змушує довго чекати, - найголовнішу мету була досягнено. Вимоги, накази та розпорядження державної податкової адміністрації були виконані, затверджені електронні стандарти були впроваджені в дану розробку, а отже за згодою ДПА ПЗ може застосовуватись платниками податків для формування податкової звітності.

4. Розрахунок економічної ефективності впровадження ПЗ формування податкової звітності

4.1 Вступна частина

Дане програмне забезпечення призначене для формування податкової звітності в електронному вигляді згідно наказу Державної податкової адміністрації України від 3 травня 2006 року № 242 «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків» зі змінами які внесені наказом від 5 грудня 2007 року № 670 «Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків». Метою створення даного програмного забезпечення було задовільнити потреби платників податків високошвидкісним ПЗ формування податкових звітів, яке повністю відповідатиме вимогам, наказам ДПА та за цими вимогами, постановами, наказами надаватиме необхідні функції для формування податкової звітності забезпечуючи високу швидкість обробки даних, та яке за своєю функціональністю та високою швидкістю не буде поступатись іншим програмним продуктам за допомогою яких здійснюють формування податкової звітності.

Обґрунтувати доцільність розробки з економічної точки зору можна, розрахувавши собівартість програмного забезпечення і додатковий прибуток, що буде отримана в результаті впровадження. Основним показником, що визначає економічну доцільність витрат на створення програмного забезпечення є річний економічний ефект. Характерним показником економічної ефективності створення і функціонування програмного продукту, що розраховується на стадії створення, впровадження і використання, є ефективність витрат і розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень [22,23,24].

На першому етапі розраховується собівартість розробки програмного забезпечення. Потім капітальні витрати, необхідні для придбання устаткування. На підставі цього можна одержати річний економічний ефект і строки окупності даного проекту.

4.2 Розрахунок витрат на створення й експлуатацію ПЗ формування податкової звітності

Розробка програмного забезпечення виконується одним програмістом, місячний оклад якого складає 1200 грн. Додаткова плата складає 30% від основної. Виходячи цього, основна і додаткова заробітна 1560 грн./мес, а вартість сучасної ПЕОМ складає 2500 грн. (вартість машини на базі Athlon x4). При вартості кіловат-години електроенергії рівної 0,28 грн., розраховується вартість розробки. Витрати на допоміжні матеріали приведенні у таблиці 4.1

Таблиця 4.1 - Витрати на допоміжні матеріали.

Пункт витрат

Сума, грн.

Папір

40

Картриджі до принтера

90

Компакт-диски

30

Література

250

Передбаченні витрати

50

Разом матеріли та комплектуючі вироби

460

Вартість програми розрахуємо по формулі:

Спр = (3зп + Зсз + Ззг + Зе) • Т + Зм (4.1)

де Т - тривалість розробки, мес.

Ззп - основна і додаткова заробітна плата обслуговуючого персоналу, грн.

Зсз - відрахування на соціальні заходи (38% від основної і додаткової заробітної плати), грн.

Ззг - загальногосподарські витрати (20% від основної заробітної плати), грн.

Зе - витрати на електроенергію.

Зм - витрати на основні і допоміжні матеріали.

Зе - при споживанні потужності 0,25 Вт, тривалості роботи на місяць, рівної 21 • 6 = 126 годин, вартості кіловат-години електроенергії 0,28 грн.,

Зе = 126 • 0,28 • 0,25 = 8,82 грн.

Витрати на розробку ПЗ формування податкової звітності приведені в таблиці 4.2

Таблиця 4.2 - Витрати на розробку ПЗ формування податкової звітності

Найменування витрат

Кількість

Одиниці виміру

Тривалість розробки

6

Міс

Основна та додаткова заробітна плата

1560

Грн.

Відрахування на соціальні заходи

592,8

Грн.

Загальногосподарські витрати

312

Грн.

Витрати на основні та допоміжні витрати

405

Грн.

Витрати на електроенергію

8,82

Грн.

Відповідно до формули 4.1 вартість програми становитиме:

Спр = (1560 + 592,8 + 312 + 8,82) • 6 + 460 = 17634,16

Амортизаційні відрахування на устаткування складають 60% балансової вартості в рік, а отже: Аоб = 2500 • 0,6 = 1500 грн.

У масштабах підприємства річні витрати на основні та допоміжні матеріали визначаються в розмірі 5% вартості основного устаткування: Вм = 2500 • 0,05 = 125 грн.

Річний обсяг робіт ПЕОМ у годинах визначається в такий спосіб:

Фм = 253,3 • Т3 (4.2)

де Т3 - це середнє місячне завантаження устаткування (близько 4 г.) 253,3 середня кількість робочих днів у році.

Отже, річний обсяг роботи ПЕОМ складе: Фм = 253,3 • 4 = 1013 годин.

Витрати на електроенергію Зе при 1013 годинах роботи устаткування в рік складуть: Зе = 1013 • 0,5 • 0,2836 = 123,38 грн.

Експлуатаційні витрати ПЕОМ за рік складуть:

Зев = 1500 + 125 + 123,38 = 1748,38 грн.

Отже, у перший рік витрати на створення й експлуатацію ПЗ складуть:

Зсе = 17634,16 + 1748,38 = 19382,54 грн.

4.3 Розрахунок економічної ефективності

Традиційно процес усунення проблем при роботі з ПК на території підприємства є не до кінця автоматизованим. Отже, визначимо пряму економічну ефективність.

Заробітна плата одного працівника за рік складає:

1560 • 12 • 1 = 18720 грн.

Пряма економічна ефективність впровадження розроблювального ПЗ у таблиці 4.3

Таблиця 4.3 - Пряма економічна ефективність впровадження розроблювального ПЗ

У перший рік

18720 - 19382,54 * = - 662,54

У наступні

18720 - 1748,38 ** = 16971,62

* витрати на створення и експлуатацію програми

** експлуатаційні витрати

4.4 Розрахунок строку окупності ПЗ

Розрахуємо строк окупності ПЗ за наступною формулою:

,

де ДС - вивільненні кошти після впровадження ПЗ експлуатаційні витрати будуть дорівнювати: 18720 - 1748,38 = 16971,62;

Дk - одноразові витрати, в даному випадку = 18102,16;

Строк окупності:

4.5 Висновки

У цьому розділі були здійснені розрахунки витрат на створення й експлуатацію ПЗ формування податкової звітності, а також розрахунки економічної ефективності та розрахунок строку окупності ПЗ формування податкової звітності. Виходячи з розрахунків, впровадження такого ПЗ окупить себе протягом першого року експлуатації за 12,4 місяців. Отже, можна зробити висновок, що дана розробка ПЗ формування податкової звітності економічно вигідна та обґрунтована.

5. Дослідження та оцінка пожежної обстановки на підприємстві ТОВ «МиколаївКнига»

5.1 Вступна частина

Вогонь, що вийшов із-під контролю, здатний викликати значні руйнівні та смертоносні наслідки. До таких проявів вогняної стихії належать пожежі.

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі.

Проте наслідки пожеж не обмежуються суто матеріальними втратами, пов'язаними зі знищенням або пошкодженням основних виробничих та невиробничих фондів, товарно-матеріальних цінностей, особистого майна населення, витратами на ліквідацію пожежі та її наслідків, на компенсацію постраждалим і т. ін. Найвідчутнішими, безперечно, є соціальні наслідки, які, передусім, пов'язуються з загибеллю і травмуванням людей, а також порушенням їх фізичного та психологічного стану, зростанням захворюваності населення, підвищенням соціальної напруги у суспільстві внаслідок втрати житлового фонду, позбавленням робочих місць тощо.

Цілком закономірно, що існує безпосередня зацікавленість у зниженні вірогідності виникнення пожеж і зменшенні шкоди від них. Досягнення цієї мети є досить актуальним і складним соціально-економічним завданням, вирішенню якого повинні сприяти системи пожежної безпеки.

Пожежна безпека об'єкта - стан об'єкта, за якого з регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Об'єкти повинні мати системи пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі, дії на людей та матеріальні цінності небезпечних факторів пожежі, в тому числі їх вторинних проявів. До таких факторів, згідно з ГОСТ 12.1.004-91, належать: полум'я та іскри, підвищена температура навколишнього середовища, токсичні продукти горіння й термічного розкладу матеріалів і речовин, дим, знижена концентрація кисню.

Вторинними проявами небезпечних факторів пожежі вважаються: уламки, частини зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій; радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, викинуті зі зруйнованих апаратів та установок; електричний струм, пов'язаний з переходом напруги на струмопровідні елементи будівельних конструкцій, апаратів, агрегатів внаслідок пошкодження ізоляції під дією високих температур; небезпечні фактори вибухів, пов'язаних з пожежами; вогнегасні речовини.

Системи пожежної безпеки - це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збитків від неї.

Відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 пожежна безпека об'єкта повинна забезпечуватися системою запобігання пожежі, системою протипожежного захисту і системою організаційно-технічних заходів.

Метою пожежної безпеки об'єкта є попередження виникнення пожежі на визначеному чинними нормативами рівні, а у випадку виникнення пожежі - обмеження її розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння пожежі, захист людей і матеріальних цінностей.

Основними вихідними даними при розробці комплексу технічних і організаційних рішень щодо забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки в кожному конкретному випадку є чинна законодавча і нормативно-технічна база з питань пожежної безпеки, вибухопожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин, що застосовуються у виробничому циклі, кількість вибухопожежонебезпечних матеріалів і речовин і особливості виробництва. На основі цих вихідних даних визначаються такі критерії вибухопожежонебезпеки об'єкта, як категорії приміщень і будівель за вибуховою і пожежною небезпекою, а також класи вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон. Саме залежно від категорії приміщень та будівель і класу зон за вибуховою і пожежною небезпекою, відповідно до вимог чинних нормативів, розробляються технічні і організаційні заходи і засоби забезпечення вибухопожежної безпеки об'єкта [25].

Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд. Серед найбільш істотних факторів пожежі в приміщенні є наявність диму.

За стан пожежної безпеки на підприємстві відповідають її керівники, начальники цехів, майстри та інші керівники.

У даному розділі дипломного проекту проведена оцінка пожежної безпеки на підприємстві ТОВ «МиколаївКнига». Оцінка проводиться з метою попередження та запобігання пожежної обстановки на даному підприємстві.

5.2 Оцінка пожежної обстановки на підприємстві ТОВ «МиколаївКнига»

Для даного об'єкту (ТОВ «МиколаївКнига») маємо наступні характеристики з їх даними:

Висота Н = 15 м

Площа приміщення S=1860 м2 (L = 93 м, B = 20 м)

Матеріал (несучі стіни): цегла

Матеріал (перекриття): залізобетон

Щільність забудови: 20%

Матеріали, що горять, та іх кількість: папір (книги) 150 000 кг, деревина 8000 кг; пластмаса/полістирол 5000 кг

Оцінимо пожарну обстановку:

Ступінь вогнестійкості будівель: ІІ (всі основні конструкції з негорючих матеріалів)

Межа вогнестійкості: МВ=1 година

Величина пального навантаження:

M - cумарна маса горючих матеріалів (тих, що використовуються у виробництві, і тих, що входять до складу конструктивних елементів споруд), кг

Fc - площа приміщення (споруди), м2

Середньомасова швидкість вигоряння матеріалів:

Vдеревина =0.72

Vпластмаса/полістирол =0.33

Vпапір =0.35

n - кількість видів матеріалів, що вигорають

Температура полум'я спалених матеріалів:

Vдеревина =0.72 Tпл=1000С

Vпластмаса/полістирол =0.33 Tпл=1000С

Vпапір =0.35 Tпл=1000С

Час з моменту загоряння до повного охоплення вогнем приміщення:

L - довжина приміщення, м

Vp- швидкість поширення полум'я, м\с (в нашому випадку матеріали згорають у твердому стані, а отже Vp=0.05 м\с)

Тривалість пожежі при горінні матеріалів:

mпн - величина пального навантаження, кг\м2

Vсмш - середньомасова швидкість вигорання матеріалів

Середньооб'ємна температура у приміщенні:

TОБ=504*(0.67*mпн+2)0,148=743.82С

Визначення часу руйнації: tобв=tр+tмв=0.25+1=1.25 годин

tобв - час, що пройшов з початку згорання до початку руйнування будівельної конструкції

tр - тривалість І фази, год

tмв - межа вогнестійкості будівельних конструкцій, год

tп - тривалість пожежі, год

Температура поверхні стін із внутрішньої сторони приміщення:

ТСБ=133.14+440.31*lg(обв)=133.14+440.31*lg(1.25)=175.8C

Послідовність розвитку пожежі:

Фази пожежі при обв<п (обв<п - випадок коли під час пожежі відбувається руйнування конструкції будівлі):

1Ф = p=0.52 год

2Ф =0,5*п - 1Ф = 4.03 год

2Ф > МВ => 2Ф = МВ = 1год

3Ф = 0

р - час з моменту згорання до повного охоплення вогнем приміщення, год

п - тривалість пожежі, год

мв - межа вогнестійкості будівельних конструкцій, год

Можливість виникнення суцільної пожежі, якf здійснюються в залежності від щільності забудови території будівлями та спорудами і ступеня ії вогнестійкості:

Щ = 20%; ступінь вогнестійкості ІІ => суцільна пожежа не виникне, оскільки суцільні пожежі можуть утворюватись при забудові будівлями та спорудами тільки за наступними критеріями:

- 1-го і 2-го ступеня вогнестійкості та Щ > 30%;

- 3-го ступеня вогнестійкості та Щ > 20%;

- 4-го і 5-го ступеня вогнестійкості та Щ > 7%;

5.3 Висновки

Як показали результати, при виникненні пожежі на даному підприємстві ТОВ «МиколаївКнига» суцільної пожежі не виникне. Але щоб уникнути пожежі взагалі на даному підприємстві, потрібно дотримуватись правил техніки безпеки (вимкнення від живлення всіх електроприборів і т.д.) а також приймати певні заходи для уникнення пожежної обстановки, а саме: обладнання підприємства (приміщення) пожежною сигналізацією та автоматичними лініями і засобами гасіння пожеж. Зменшення прогонів несучих конструкцій встановленням додаткових опор, колон. Так як на підприємстві зберігаються та продаються книги, було б дуже добре забезпечити відділ продажі та зберігання книг за можливістю металевими дверима та вікнами, а також за можливістю встановити брандмауери (протипожежні стіни).

6. Охорона праці

6.1 Вступна частина

Охорона праці - система законодавчих актів, соціально - економічних, організаційних, технічних, гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів і засобів забезпечення безпеки, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Можна визначити охорону праці також як систему забезпечення безпеки, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці, засновану на сукупності законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів.

Основною задачею охорони праці є зведення до мінімуму імовірності чи поразки захворювання працюючого з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці.

Охорона праці виявляє і вивчає причини виробничих аварій, нещасних випадків, професійних захворювань, вибухів, пожеж і розробляє систему заходів і вимог з метою усунення цих причин і створення безпечних і сприятливих для людини умов праці.

З фізіологічної точки зору праця є витрата фізичної енергії людини, але він необхідний і корисний людині, і тільки в шкідливих умовах праці і при надмірній напрузі сил людини в тій чи іншій формі, як правило можуть проявитися негативні наслідки праці.

Комплекс організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають нещасливі випадки, що виникають при впливі на працюючого небезпечних виробничих факторів, називається технікою безпеки. Виробнича санітарія містить у собі комплекс організаційних, гігієнічних, санітарно -- технічних заходів, що запобігають виробничі шкідливості.

Швидкий темп змін в умовах праці великого контингенту трудящих призводить у деяких випадках до посилення впливу на працюючу людину нових, раніше невідомих або мало вивчених і шкідливих виробничих чинників фізичного, біологічного й особливо психофізіологічного характеру. У зв'язку з цим необхідно удосконалювати роботи з охорони праці, розвивати науково-дослідні і конструкторські роботи в галузі охорони праці, упроваджувати нові ефективні засоби забезпечення безпеки праці.

6.2 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів у відділі платників податків

Недотримання вимог безпеки призводить до того, що через деякий час роботи за комп'ютером співробітник починає відчувати певний дискомфорт: у нього виникають головний біль і різь в очах, з'являється втома і дратівливість. У деяких людей порушується сон, погіршується зір, починають боліти руки, шия, поперек і т.д.

Усе різноманіття законодавчих актів, заходів і засобів, включених у поняття охорони праці, спрямовано на створення таких умов праці, при яких виключається вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Небезпечний виробничий чинник - чинник, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до травми або раптовому різкому погіршенню здоров'я. Шкідливий виробничий чинник - чинник, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності. У залежності від рівня і тривалості впливу шкідливий виробничий чинник може стати небезпечним.

До найбільш розповсюджених помилок, пов'язаних із забезпеченням умов праці працюючих на комп'ютерах відносяться:

- недостатня площа і об'єм виробничого приміщення;

- недотримання вимог до температури і вологості робочих приміщень;

- низький рівень освітленості в приміщеннях і на робочих поверхнях апаратури;

- підвищений рівень низькочастотних магнітних полів від моніторів;

- довільне розміщення техніки і порушення вимог організації робочих місць;

- недотримання вимог до режимів праці і відпочинку;

- надмірне виробниче навантаження працівників;

- відсутність навичок по зниженню впливу психоемоційної напруги.

Питання, що відносяться до забезпечення охорони праці при роботі за комп'ютером, регулюються правилами, затвердженими Держнаглядохоронпраці від 10 лютого 1999 р. №21. Ці правила внесені в «Закон про охорону праці». Відповідальність за недотриманням вимог законодавства до умов праці несе роботодавець, що покладає ці функції на службу охорони праці організації або на притягнутого на договірних засадах фахівця з охорони праці.

При роботі на персональному комп'ютері оператори стикаються з впливом таких небезпечних фізичних і психологічних чинників як - підвищена температура зовнішнього середовища, недостатня освітленість робочої зони, відсутність або нестача природного світла, електричний струм, статична електрика, розумова перенапруга, перенапруга очей, монотонність праці, емоційні перевантаження.

Велику небезпеку становлять дисплеї з електронно-променевими трубками (ЕПТ) - джерело шкідливих випромінювань, що небезпечно впливають на здоров'я операторів.

При роботі монітора виникають два типи випромінювань: електростатичне і електромагнітне. Навколо електростатично зарядженого монітора підвищується концентрація пилу. Електромагнітне випромінювання створюється магнітними котушками відхиляючої системи, що розташовуються поряд цокольної частини ЕПТ. Результати медичних досліджень показують, що такий електризований пил може викликати запалення шкіри, а електромагнітне випромінювання може призводити до зниження загальної продуктивності оператора.

З точки зору впливу небезпечних і шкідливих факторів при роботі з ЕОМ можна виділити наступні:

o недостатня освітленість робочого місця;

o вплив електромагнітного й електростатичного випромінювань;

o вплив електричного струму;

o вплив шуму;

o несприятливі умови мікроклімату;

o нераціональне розташування устаткування і неправильна організація робочого місця.

Тривале перебування людини в зоні комбінованого впливу різних несприятливих факторів може привести до професійного захворювання.

Розглянемо більш детально вплив цих факторів на користувача ЕОМ.

Недостатня освітленість робочого місця.

Розглядаючи такий фактор небезпеки, як недостатня освітленість, можна сказати, що від того наскільки правильно буде організована освітленість, залежатиме не тільки подальша робота, але й здоров'я людини. Напружена зорова робота внаслідок нераціонального освітлення може бути причиною функціональних порушень у зоровому аналізаторі і привести до розладу зору, а у важких випадках - і до повної втрати.

Втома органів зору залежить від ступеня напруженості процесів, що супроводжують зорове сприйняття. При роботі оператора ЕОМ одним з основних навантажень на організм є навантаження на зір, тому дуже важливо приділити особливу увагу освітленості робочого місця.

У залежності від джерела світла виробниче висвітлення може бути трьох видів: природним, штучні сполученим.

При роботі з ЕОМ вдень у ясну погоду використовується природне освітлення, яке здійснюється через світлові віконні прорізи. При нестачі природного світла, а також при роботі у вечірній час використовується штучне освітлення, джерелами якого є газорозрядні лампи. При такому освітленні величезне значення має правильне розташування джерел світла, їхній тип і кількість.

Правильна освітленість робочого місця сприяє високій працездатності користувача ЕОМ і зводить до мінімуму шкідливий вплив на органи зору. Освітленість робочого місця, що рекомендується для користувача ЕОМ, складає 400 -750 лк.


Подобные документы

 • Етапи розробки проекту. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача. Специфікація та структура даних, які мають бути розміщеними в системі. Вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення. Розробка бази даних косметичного салону.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.02.2015

 • Аналіз сучасних методів та технологій проектування програмного забезпечення. Вибір цільової мобільної платформи. Розробка екранних форм, діаграми класів. Вимоги до програмного продукту. Аналіз небезпечних факторів у відділі роботи з фізичними особами.

  дипломная работа [508,1 K], добавлен 02.12.2015

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 02.06.2016

 • Методи аналізу та засоби забезпечення надійності, що використовуються при проектуванні програмного забезпечення. Основні види складності. Якісні та кількісні критерії. Ієрархічна структура. Попередження помилок. Реалізація статичної і динамічної моделей.

  реферат [128,2 K], добавлен 20.06.2015

 • Аналіз задач, які вирішуються з використанням інформаційної системи. Вибір серверного вирішення, клієнтської частини, мережного вирішення, системного програмного забезпечення. Розробка підсистеми діагностики, керування, забезпечення безпеки даних.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.04.2011

 • Аналіз системи збору первинної інформації та розробка структури керуючої ЕОМ АСУ ТП. Розробка апаратного забезпечення інформаційних каналів, структури програмного забезпечення. Алгоритми системного програмного забезпечення. Опис програмних модулів.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 19.08.2012

 • Розробка програмного забезпечення для управління транспортними платформами на базі програмованого логічного контролера S7-300 в Simatic STEP-7. Аналіз програмного забезпечення, розрахунок показників його надійності. Опис алгоритму функціонування системи.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 17.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.