Взаємозв’язок самоактуалізації й смисложиттєвих орієнтацій та ціннісних орієнтацій у середньому віці

Самоактуалізація як ключове поняття гуманістичної психології. Ціннісні орієнтації як елемент структури особистості. Психологічна характеристика ранньої та середньої дорослості. Духовна криза, проблему сенсу, смисложиттєві та ціннісні орієнтації людини.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 28.04.2011
Размер файла 270,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

12

15

7

5

7

5

88

19

20

13

9

12

15

9

5

15

20

5

13

8

8

81

17

16

16

4

15

18

4

3

13

15

8

4

9

7

63

9

9

8

5

14

17

4

4

11

12

7

6

10

7

69

8

8

8

4

14

17

4

4

14

14

7

5

11

7

77

10

10

7

3

13

16

3

3

10

11

7

4

12

9

34

4

5

5

4

14

17

4

3

12

15

7

4

13

8

47

6

6

8

3

15

18

3

3

10

14

8

3

14

7

45

6

6

9

4

14

17

3

3

11

15

6

4

15

8

35

4

5

6

4

15

18

5

4

10

13

7

5

16

6

77

15

14

11

8

13

16

8

6

14

18

6

10

17

9

16

16

15

13

6

16

19

7

5

11

15

7

7

18

7

51

5

6

5

4

14

17

4

3

9

12

7

5

19

10

78

9

9

8

4

7

10

5

4

11

14

8

5

20

7

5

5

5

7

3

14

17

4

4

12

14

7

6

21

8

72

9

9

9

7

14

18

7

6

12

17

7

7

22

9

47

8

8

7

4

15

19

5

5

11

14

8

5

23

8

85

15

14

14

7

14

18

5

5

13

17

8

7

24

7

66

7

10

7

4

13

17

5

4

12

13

7

6

25

8

85

15

15

14

5

14

18

6

5

12

17

8

7

Су-ми

192

1546

254

254

244

123

348

429

126

106

298

355

180

146

Се-редні

7,68

61,84

10,16

10,16

9,76

4,92

13,92

17,16

5,04

4,24

11,92

14,2

7,2

5,84

ДОДАТОК Ж
Таблица 1
Індивідуальні значення самовідношення випробовуваних у групі 40-45 років

Випробо-вуваний

Шкала S

Шкала І (самовп.)

Шкала ІІ (ауто

симп.)

Шкала ІІІ (очікув. позитивного

віднош. від ін.)

Шкала IV (cамоінте-рес)

1

80

44,67

98,33

27,33

92,33

2

38,33

34

37,33

27,33

71,33

3

74,33

58,67

69,67

39,67

92,33

4

21,33

16

16

17,67

5,33

5

16

25,33

28

9

16

6

69,33

44,67

47

17,67

49,67

7

99,67

99,67

99,67

91,33

100

8

38,33

25,33

28

9

49,67

9

55,33

58,67

69,67

53

49,67

10

26,67

9,33

9

6

0,67

11

21,33

6

9

6

0,67

12

16

9,33

16

6

2

13

21,33

25,33

21,67

6

5,33

14

80

58,67

69,67

72,33

29

15

21,33

9,33

16

6

2

16

69,33

44,67

47

17,67

49,67

17

80

99,67

99,67

91,33

100

18

38,33

25,33

28

9

49,67

19

74,33

58,67

69,67

53

49,67

20

21,33

6

9

6

0,67

21

80

44,67

98,33

27,33

92,33

22

74,33

34

37,33

27,33

71,33

23

55,33

58,67

69,67

39,67

92,33

24

21,33

16

16

17,67

5,33

25

55,33

25,33

28

9

16

Суми

1248,95

938,01

1137,68

692,33

1093

Середні

49,96

37,5204

45,5072

27,6932

43,72

Вираженість установки на ті або інші внутрішні дії на адресу “Я” випробовуваного

Шкала І (само-впевне-ність)

Шкала ІІ (відноше-ння інших)

Шкала ІІІ (само-прий-няття)

Шкала ІV (самокерів-ництво,

самопослі-довність)

Шкала V (са-
мооб-

звинувачення)

Шкала VІ (самоін-терес)

Шкала VII (саморо-зуміння)

1

65,67

51,33

89,67

92

27,67

80

68,67

2

29,33

15

34,33

38,33

43,33

54,67

94

3

47,67

15

34,33

38,33

60,67

80

94

4

7,33

15

2,67

38,33

4,67

11,33

21,33

5

29,33

7,33

16,67

3

15

20

43,33

6

47,67

15

16,67

25,67

4,67

54,67

83,67

7

92,33

80

70,67

79,67

81,67

54,67

83,67

8

29,33

7,33

16,67

38,33

43,33

80

94

9

65,67

32

50,67

60,33

4,67

54,67

83,67

10

7,33

7,33

2,67

3

1,67

54,67

94

11

7,33

7,33

2,67

3

1,67

0,67

4,33

12

7,33

15

2,67

3

4,67

0,67

4,33

13

16,67

32

7,67

9,67

4,67

3

4,33

14

65,67

80

50,67

60,33

60,67

11,33

21,33

15

16,67

51,33

7,67

9,67

4,67

3

4,33

16

47,67

15

16,67

25,67

4,67

54,67

83,67

17

92,33

80

70,67

79,67

81,67

54,67

83,67

18

29,33

7,33

16,67

38,33

43,33

80

94

19

65,67

32

50,67

60,33

4,67

54,67

83,67

20

7,33

7,33

2,67

3

1,67

54,67

94

21

65,67

51,33

89,67

92

27,67

80

68,67

22

29,33

15

34,33

38,33

43,33

54,67

94

23

47,67

15

34,33

38,33

60,67

80

94

24

7,33

15

2,67

38,33

4,67

11,33

21,33

25

29,33

7,33

16,67

3

15

20

43,33

Суми

956,99

676,3

741,39

919,65

651,05

1108,03

1559,33

Серед-ні

38,28

27,05

29,66

36,79

26,04

44,3212

62,3732

ДОДАТОК З

Таблиця 1

Індивідуальні значення цінності досягнень у сферах професії та сім'ї у групі 40-45 років (у стенах)

Випробо-

вувані

Професія

Сім'я

1

7

8

2

5

4

3

4

5

4

5

6

5

4

5

6

6

4

7

7

8

8

4

8

9

9

8

10

5

5

11

4

4

12

4

5

13

4

4

14

5

6

15

4

4

16

7

7

17

6

7

18

3

6

19

3

7

20

4

6

21

8

7

22

4

5

23

8

8

24

4

7

25

5

7

Суми

129

151

Середні

5,16

6,04

ДОДАТОК К

Таблиця 1
Індивідуальні значення смисложиттєвих орієнтацій у групі 40-45 років

Випробовуваний

Мета в

житті

Процес життя

Результа-тивність життя

Локус контроля-Я

Локус контроля-життя

1

6

6

4

5

5

2

3

4

3

4

3

3

4

5

3

4

3

4

4

3

3

4

4

5

2

2

2

3

2

6

3

3

2

3

3

7

6

6

4

6

6

8

4

3

3

4

4

9

4

4

4

3

4

10

4

3

3

4

4

11

4

4

3

4

3

12

2

3

2

2

2

13

4

3

3

4

4

14

4

4

3

4

3

15

3

3

3

3

3

16

4

4

4

4

4

17

6

4

4

5

6

18

3

3

3

3

3

19

5

5

3

5

4

20

2

2

2

2

2

21

6

6

4

6

5

22

3

3

3

3

3

23

5

4

4

4

4

24

2

2

2

2

2

25

3

3

3

2

3

Суми

96

92

77

93

89

Середні

3,84

3,68

3,08

3,72

3,56

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

 • Розуміння понять "життєві цінності" і "ціннісні орієнтації" у літературі. Функції ціннісних орієнтацій. Вплив ціннісних орієнтацій на розвиток особистості. Гармонійний розвиток особистості. Методики "Самооцінка особистості" та "Ціннісні орієнтації".

  курсовая работа [54,1 K], добавлен 06.04.2014

 • Поняття "ціннісні орієнтації", особливості їх прояву у підлітковому та юнацькому віці. Інтелектуальна зрілість і моральний світогляд. Вплив ціннісних орієнтацій на сенсові-життєві орієнтації. Криза підліткового віку. Формування моральної самосвідомості.

  дипломная работа [187,0 K], добавлен 14.08.2016

 • Поняття і види ціннісних орієнтацій. Вплив засобів масової інформації, реклами, інтернет на ціннісну орієнтацію в підлітковому віці. Особливості формування моральної свідомості в підлітковому та юнацькому віці. Дослідження ціннісних орієнтацій за Рокича.

  курсовая работа [93,1 K], добавлен 08.11.2012

 • Роль родини в житті людини. Ознаки благополучних і неблагополучних сімей, проблема взаємовідносин між батьками і дітьми у них. Поняття ціннісних орієнтацій. Експериментальне дослідження впливу внутрісімейних взаємовідносин на ціннісні орієнтації дітей.

  дипломная работа [249,8 K], добавлен 12.11.2011

 • Обґрунтування наукових підходів до вивчення ціннісно-смислової сфери особистості. Становлення особистісної зрілості в юнацькому віці в залежності від системи ціннісних орієнтацій. Розробка методики оцінки рівня самоактуалізації студентів-першокурсників.

  дипломная работа [157,5 K], добавлен 19.09.2012

 • Структурно-динамічні і змістовно-типологічні характеристики системи ціннісних орієнтацій особистості. Соціологічні та психологічні дослідження цінностей студентів педвузу і формування у них професійних орієнтацій. Визначення духовного потенціалу молоді.

  курсовая работа [152,9 K], добавлен 17.06.2015

 • Особливості психологічного благополуччя особистості. Поняття її смисложиттєвих орієнтацій. Дослідження взаємозв`язку емоційного інтелекту та психологічного благополуччя. Його складові: здатність до управління оточенням, постановка цілей, самоприйняття.

  курсовая работа [36,7 K], добавлен 26.05.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.